Zverejnene patenty 23.03.2007

Analógy 2-aminopyridínu ako aktivátory glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18625

Dátum: 23.03.2007

Autori: Chicarelli Mark Joseph, Hinklin Ronald Jay, Aicher Thomas Daniel, Singh Ajay, Condroski Kevin Ronald, Boyd Steven Armen

MPK: A61P 3/10, A61K 31/4427, C07D 413/14...

Značky: glukokinázy, 2-aminopyridínu, aktivátory, analogy

Text:

...od enzymatických aktivít ďalších troch hexokináz (l, II a lll), kedy sa každá z nich saturuje pri koncentrácii glukózy pod 1 mM, glukokináza má Km pre glukózu 8 mM, čo sa približuje fyziologickej hladine glukózy (5 mM). Pri nižších hladinách glukózy sa teda glukóza rýchlejšie využíva v mozgu, svaloch a periférnych tkanivách - prostredníctvom konverzie hexokinázou inou než glukokinázou - inýchnež v pečení. Pri zvýšených hladinách glukózy, ako...

Mukózny bioadhezívny nosič s pomalým uvoľňovaním na dodanie aktívných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6745

Dátum: 23.03.2007

Autori: Lemarchand Caroline, Costantini Dominique

MPK: A61K 31/4468, A61K 31/4164, A61K 31/519...

Značky: uvoľňovaním, pomalým, dodanie, nosič, bioadhezívny, mukózny, látok, aktívnych

Text:

...Okrem toho existuje v danej oblasti techniky potreba zredukovať podávanie viacerých liečiv na liečenie rôznych zdravotných stavov.0018 Predmetom predloženého vynálezu je teda prekonať nedostatky v predchádzajúcom stave techniky, súvisiace s bioadhezívnymi systémami dodania.0019 Predmetom predloženého vynálezu je teda poskytnutie bioadhezivneho nosiča s pomalým uvoľňovaním na mukózne dodanie aktívnej látky po dobu trvania najmenej 20...

Heterodimérne proteínové domény vytvorené pomocou genetického inžinierstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13330

Dátum: 23.03.2007

Autori: Huston James Stafford, Davis Jonathan

MPK: C07K 16/46

Značky: pomocou, heterodimérne, inžinierstva, proteinové, vytvořené, genetického, domény

Text:

...pomocou genetického inžinierstva a druhú podjednotku obsahujúcu druhú doménu vytvorenú pomocou genetického inžinierstva. Ako sa v tomto texte používa, segment aminokyselinovej sekvencie zahrnuje akýkoľvek segment sekvencie obsahujúcej dve alebo viac aminokyselín (napr. tri alebo viac, štyri alebo viac, päť alebo viac, šesť alebo viac,sedem alebo viac, osem alebo viac, deväť alebo viac alebo desať alebo viac).0007 Vo výhodných...

Upínacie zariadenie na poľnohospodársku a inú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285599

Dátum: 23.03.2007

Autor: Chovanec Pavel

MPK: A01B 63/10, A01B 59/00, A01B 63/02...

Značky: upínacie, zariadenie, poľnohospodársku, techniku

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie je zhotovené tak, že medzi zadnou časťou upínajúcej čeľuste (6) a vodiacim domčekom (9) je na zaisťovacom čape (7) nasunutá tlačná pružina (8), pričom na koncovej časti zaisťovacieho čapu (7) je upevnené upínacie lano (11), ktoré je spojené s ovládacou pákou (22) cez úplné napínacie lano (13). Zaisťovací čap (7) je ovládaný elektricky alebo hydraulicky, alebo pneumaticky.

Spôsob a zariadenie na tlakové energetické premeny tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285598

Dátum: 23.03.2007

Autori: Zeman Ludovít, Kováčik Štefan, Zeman Fridrich, Zeman Ivan

MPK: F02C 6/00, F02C 1/00, F03B 13/00...

Značky: zariadenie, tekutin, energetické, spôsob, přeměny, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tlakových energetických premien tekutín najmä na mechanickú prácu sa uskutočňuje na tlakovom reverzibilnom energetickom prevodníku alebo na termohydraulickom energetickom prevodníku. V jednom smere ako hnací systém s vysokou energetickou účinnosťou sa mení zdroj energie - tlaková zložka zemného plynu ešte pred využitím jeho chemickej zložky na tlakovú energiu kvapaliny v najmenej jednom alebo v najmenej dvoch prepojených...

Zdokonalené protilátky selektívne k protofibrilám a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9019

Dátum: 23.03.2007

Autori: Sehlin Dag, Englund Hillevi, Ekholm Pettersson Frida, Lannfelt Lars, Gellerfors Pär

MPK: A61K 39/395, A61P 25/28, C07K 16/18...

Značky: použitie, protofibrilám, selektivně, zdokonalené, protilátky

Text:

...fyzikálne-chemickú vlastnosť, ako je veľkost molekúl. lłM (elektrón-mikroskopickú) štruktúra a tvar molekúl SIiUIOVCHý mikroskopiou medziatómových síl (zitomic force mícroscopy. AlľM). Príkladom roxpustnej oligomćmej ľonny AB s vyššou molekulovou hmotnosťou jeirotolibiila (lvVu/.irh 1997). ktorá má zdzmlívťl molekulovú hmotnost l 00 kDa a oblúkoxíitú štruktúrus priemerom 4-1 1 nm a dĺžkou 200 nm. Nedávno sa preukázalo, že rozpustné...

Ovládacie zariadenie na umiestnenie, ponorenie a otáčanie automobilových karosérií a kabíny nákladných automobilov a kovových predmetov plavidiel v procesných nádržiach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8111

Dátum: 23.03.2007

Autor: Guerra Giancarlo

MPK: B66F 7/02, B62D 65/18

Značky: ponorenie, procesných, kabiny, predmetov, automobilových, plavidiel, kovových, otáčanie, automobilov, nákladných, ovládacie, umiestnenie, nádržiach, karoserií, zariadenie

Text:

...uhlov otáčania, ktoré sú rotačne otáčané hriadeľom 11, otáčaný šikmým ozubeným súkolesím, vrátane ozubených kolies 12 a 13.0022 Presnejšie ozubené koleso alebo pastorok 12, zaberá s ozubeným kolesom alebo kolesom 13 aje spojené shnacím hriadeľom 14 ovládaným motorom sredukciou alebo s ozubenou prevodovou jednotkou 15.0023 Ako je uvedené, na vyklápacej platforme 32 spojenej s hriadeľom 11 je usporiadaná klzná lišta 21 nesúca karosériu...