Zverejnene patenty 22.03.2007

Spôsoby expanzie buniek a použitia takto vyrobených buniek a kondiciovaných médií na liečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18850

Dátum: 22.03.2007

Autori: Burger Ora, Aberman Zami, Meretzki Shai

MPK: C12N 5/0775, A61K 35/12, C12N 5/073...

Značky: liečbu, médií, vyrobených, expanzie, použitia, spôsoby, buniek, takto, kondiciovaných

Text:

...výrazný diskomfort pri zlskavanl kostnej drene aspiráciou a riziká biopsie. Bežne rozšírený názor, že ľudské embryo a plodpredstavujú nezávislý život, robia z ľudského embrya problematický zdroj kmeňových buniek, čím sa k už existujúcim Iogistickým problémom pridávajú aj náboženské a etické aspekty.0012 Nedávno boli uskutočnené pokusy nájsť alternatívne zdroje na odber kmeňových buniek. Takýmito alternatlvnymi zdrojmi sú napríklad tukové...

Schémy imunizácie meningokokovými konjugátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12469

Dátum: 22.03.2007

Autor: Danzig Lisa

MPK: A61P 31/04, A61K 39/095

Značky: konjugátmi, schémy, imunizácie, meningokokovými

Text:

...primáma O-viazaná mastná kyselina, konjugovaný k ímunogénnemuV W 0 2005/000345 sú opísané spôsoby imunizácie pacienta kombinovanou vakcínou,o ktorej sa uvádza, že dodáva ochranu proti meningokokovému ochoreniu vyvolanému patogénnou baktériou Nmeningitidis séroskupín A a C. Vakcína obsahuje aspoň dva rôzne konjugáty polysacharid-proteín, ktoré sú formulovane ako jednodávková vakcína. Puriñkované kapsuláme polysacharidy Nmeníngitidis séroskupín...

Lisovacie zariadenie s privádzacím ústrojenstvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5676

Dátum: 22.03.2007

Autor: Hoffmann Frank

MPK: B26D 7/06, B21D 28/24, B21D 43/04...

Značky: ústrojenstvom, zariadenie, privádzacím, lisovacie

Text:

...plechovej tabule. Tým sa pozdĺžne dopravniky rozkladajú cez najmenej triÚloha vynálezu spočíva v tom, zjednodušiť zhora uvedené lisovacie a privádzacie zariadenie tak, aby bolo kratšie aobsahovalo menej transportérov a hnacích prostriedkov.Riešenie tejto úlohy spočíva podľa vynálezu v podstate v tom, že pri zariadení zhora uvedeného druhu sú z privádzacej a odvádzacej strany zhruba symetricky k nástrojom stacionárne usporiadané v ich...

Interaktívne ovládacie zariadenie a spôsob prevádzkovania interaktívneho ovládacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12286

Dátum: 22.03.2007

Autori: Dehmann Rainer, Wäller Christoph, Wagner Volkmar, Bachfischer Katharina

MPK: B60K 37/02, B60K 35/00, B60K 37/06...

Značky: ovládacie, zariadenia, prevádzkovania, interaktívneho, ovládacieho, zariadenie, spôsob, interaktívne

Text:

...pera od zobrazovacieho zariadenia menšia ako prvá vzdialenosť a väčšia ako druhá vzdialenosť, ktorá je menšia ako prvá vzdialenosť, prispôsobí sa zväčšená oblast zmene pozície pera paralelne ku zobrazovaciemu zariadeniu. Ked sa prekročí druhá vzdialenosť, už sa neprispôsobuje zväčšená oblasť v závislosti na pohybe pera paralelne voči povrchuzobrazovacieho zariadenia, takže sa umožní vkladanie jedného alebo viacerých zväčšeneznázomených...

Vektor na výrobu IL-4 a muteínov IL-4 v kmeni Escherichia coli, vektor obsahujúci DNA sekvenciu, Escherichia coli transformovaná jedným alebo viacerými vektormi a použitie vektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285603

Dátum: 22.03.2007

Autori: Wehlmann Hermann, Apeler Heiner

MPK: C07K 14/435, C12N 1/21, C12N 15/09...

Značky: transformovaná, kmeni, výrobu, muteínov, obsahujúci, vektora, jedným, viacerými, escherichia, coli, použitie, vektor, sekvenciu, vektormi

Zhrnutie / Anotácia:

Vektor na výrobu IL-4 a muteínov IL-4 v kemni Escherichia coli, pozostávajúci z operatívne spojených elementov v smere 5' k 3': regulovateľný promótor pozostávajúci z promótora fágu T5 Escherichia coli a dvoch lac operátorových sekvencií, väzbového miesta pre ribozóm z bakteriofágu T7g10 E.coli, iniciačného translačného kodónu, štruktúrneho génu pre IL-4 alebo muteín IL-4 a transkripčného terminátora za štruktúrnym génom. Do rozsahu riešenia...

Obal s horným uzáverom a polotovar na zostavenie takéhoto obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285602

Dátum: 22.03.2007

Autori: Rapp Jean-philippe, Heeley John, Tettamanti Luigi, Kowalewski Alain

MPK: B65D 5/02, B65D 5/36

Značky: takéhoto, obalů, horným, zostavenie, uzáverom, polotovar

Zhrnutie / Anotácia:

Obal je výrobne nenákladný, dostatočne pevný na ochranu svojho obsahu a je opakovane otvárateľný a zatvárateľný. Obal a polotovar na výrobu tohto obalu zahrnuje segment (10) čelnej steny, segment (14) zadnej steny a segmenty (12) bočných stien. Segmenty čelnej a zadnej steny sú pretiahnuté do kongruentných uzatváracích segmentov (20, 24, 32, 28). Aspoň dva segmenty (24, 28) z týchto uzatváracích segmentov sú usporiadané tak, že môžu byť ohnuté...

Použitie jedného alebo viacerých dialkylfumarátov na výrobu farmaceutického prípravku a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285601

Dátum: 22.03.2007

Autori: Strebel Hans-peter, Joshi Rajendra

MPK: A61K 31/185, A61P 37/00

Značky: jedného, dialkylfumarátov, použitie, přípravků, farmaceutického, farmaceutický, výrobu, prípravok, viacerých

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie dialkyfumarátov na prípravu farmaceutických prípravkov vo forme mikrotabliet alebo peliet na použitie v transplantačnej medicíne alebo na liečenie autoimunitných porúch. Dialkylfumaráty sa môžu použiť v kombinácii s prípravkami používanými v transplantačnej medicíne a imunosupresívami, hlavne s cyklosporínmi.

Koľajnica na podvozkové ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285600

Dátum: 22.03.2007

Autori: Bischof Markus, Rechsteiner Stefan

MPK: E04B 2/82, E05D 15/06

Značky: podvozkové, koľajnica, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajnica (1) je určená na podvozkové ústrojenstvo s deliacou stenou alebo podobne, zavesene uloženou na podvozkovom ústrojenstve. Koľajni-ca (1) má skriňový dutý profil (8) s vodiacou drážkou (9) na prechod nosného elementu spojeného s deliacou stenou. Dutý profil (8) sa skladá z U-profilov (10) umiestnených zrkadlovo symetricky navzájom po obidvoch stranách vodiacej drážky (9), ktorých stojiny (11) tvoria vonkajšie ohraničenie dutého...

Spôsob výroby papiera , spôsob prípravy vo vode rozpustného polyparikulárneho polyhlinitokremičitanového mikrogélu a vo vode rozpustný polypartikulárny polyhlinitokremičitanový mikrogél

Načítavanie...

Číslo patentu: 285597

Dátum: 22.03.2007

Autori: Rushmere John Derek, Moffett Robert Harvey

MPK: C01B 33/00, D21H 23/00, D21H 17/00...

Značky: papiera, polypartikulárny, rozpustného, mikrogél, rozpustný, výroby, spôsob, polyhlinitokremičitanový, polyhlinitokremičitanového, polyparikulárneho, přípravy, mikrogélu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby papiera zahŕňajúci (a) pridanie vo vode rozpustného polypartikulárneho polyhlinitokremičitanového mikrogélu, pri ktorom sa molárny pomer oxidu hlinitého proti oxidu kremičitému pohybuje v rozmedzí od 1:10 do 1:1500, do vodného materiálu na výrobu papiera obsahujúceho papierovinu, pričom pridané množstvo dosahuje až 1 % hmotn. vztiahnuté na hmotnosť sušiny tohto materiálu a prípadne anorganického plniva, pričom mikrogél je...

Zariadenie na zásobovanie médiami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11801

Dátum: 22.03.2007

Autor: Keibach Dieter

MPK: H02G 3/04

Značky: zariadenie, médiami, zásobovanie

Text:

...stranách, obr. 6 znázorňuje v priečnom reze základné komponenty zariadenia s Obojstrannéusporiadanými prídavnými kanálmi, obr. 7 znázorňuje v priečnom reze základne komponenty zariadenia ako s obojstranne usporiadanými prídavnými kanálmi tak i s obojstranne usporiadanými prídavnýmisvietidlami, obr. 8 znázorňuje v priečnom reze základné komponenty zariadenia ako s obojstranne usporiadanými prídavnými kanálmi tak s obojstranne usporiadanými...

Triazolónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8909

Dátum: 22.03.2007

Autori: Omae Takao, Tabata Kimiyo, Matsuura Fumiyoshi, Inoue Atsushi, Nagakura Tadashi, Kusano Kazutomi, Azuma Hiroshi, Kira Kazunobu, Clark Richard, Horizoe Tatsuo, Hirota Shinsuke

MPK: A61K 31/4439, A61K 31/427, A61K 31/4196...

Značky: deriváty, triazolónové

Text:

...4 a 5).0005 Avšak tieto známe zlúčeniny nie sú adekvátne z hľadiska inhibičnej aktivity protizrážaciemu faktom VIIa, účinkov při zrážaní krvi a účinkov pri liečbe trombózy.0007 Zámerom predloženého vynálezu, ktorý bol vyššie opísaný z hľadiska problémov v doterajšom stave techniky, je poskytnúť nové triazolónové deriváty, ktoré majú serin proteázovú inhibičnú aktivitu a najmä potom vynikajúcu inhibičnú aktivitu proti zrážaciemu faktom VIIa,...

Deriváty benzimidazolu a ich použitie pre moduláciu komplexu GABAA receptoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8481

Dátum: 22.03.2007

Autori: Mirza Naheed, Nielsen Elsebet Ostergaard, Larsen Janus, Ahring Philip, Teuber Lene

MPK: C07D 403/04, C07D 235/06, C07D 401/10...

Značky: receptoru, deriváty, moduláciu, gabaa, použitie, komplexu, benzimidazolu

Text:

...pri získavaní chemickej zlúčeniny vynálezu a jej farmaceutický akceptovateľné solí s prímesou kyseliny.0016 Príklady farmaceuticky akceptovateľných katiónových solí chemickej zlúčeniny vynálezu zahŕňajú, bez obmedzenia, sodík, draslík, kalcium, magnézium,zinok, hliník, lítium, cholín, lyzínium, a amónnu soľ, a podobné, chemické zlúčeniny vynálezu obsahujúce aniónovú skupinu. Takéto katiónové soli môžu byť forrnovane procedúrami dobre...

Spôsob na expanziu buniek a použitie buniek a regulačného média tak produkovaného na liečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19618

Dátum: 22.03.2007

Autori: Burger Ora, Aberman Zami, Meretzki Shai

MPK: C12N 5/0775, C12N 5/073, A61K 35/12...

Značky: buniek, media, expanziu, regulačného, liečbu, produkovaného, spôsob, použitie

Text:

...(MSC) sú heterogénne populácie buniek, schopné diferenciácie na rôzne typy mezenchymálnych zrelých buniek. Diferenciácia týchto buniek na retikuloendoteliálne bunky, Íibroblasty, adipocyty a osteogénne prekurzorové bunky, závisíod vplyvov rôznych bioaktívnych faktorov.0009 Použitie MSC na podporu HSC transplantácie je známe v stave techniky. Niekoľko publikácií preukázalo vyššiu efektivitu prihojenia štepu HSC keď boli transplantované spolu...

Prípravky obohatené vápnikom, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7500

Dátum: 22.03.2007

Autori: Paikin Michael, Guigui Nissim

MPK: A23L 1/304, A23L 2/52

Značky: použitie, spôsob, vápnikom, obohatené, výroby, přípravky

Text:

...120 sa do roztoku 106 citranu vápenatého pridá aspoň jeden zdroj kovu 124 vybraný zo zdroja kovov alkalických zemln azo zdroja alkalických kovov, čím sa získa roztok citranu vápenatého s kovom 126. Môže sa to uskutočniť v tej istej alebo v inej nádobe ako sa uskutočnil krok 110. Tento najmenej jeden zdroj kovu sa vyberá aspoň zjedného zdroja draslíka. aspoň jedného zdroja horčíka. aspoň zjedného zdroja sodíka alebo z ich zmesí. Nelimitujúce...