Zverejnene patenty 21.03.2007

Spôsob odstráňovania endokrinne disruptívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7253

Dátum: 21.03.2007

Autori: Gerard Daniel, Gane Patrick, Gantenbein Daniel, Schölkopf Joachim

MPK: C09C 1/02, B01J 20/04, C02F 1/28...

Značky: zlúčenín, endokrinne, disruptívnych, odstraňovania, spôsob

Text:

...EDS, napríklad mestská odpadová voda, priemyselnná odpadová voda, pitná voda,odpadová voda 2 poľnohospodárstva alebo pivovarská odpadovávoda alebo odpadová voda 2 iného odvetvia nápojovéhoPovrchovo modifikovaný prírodný uhličitan vápenatý na použitie pri spôsobe podľa vynálezu sa získa tak, že sa prírodný uhličitan vápenatý nechá reagovat s kyselinou a oxidom uhličitým, pričom oxid uhličitý vzniká in situPrednostne je prírodný uhlićitan...

Pojazdný zásobník pre kusový tovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7053

Dátum: 21.03.2007

Autor: Feser Robert

MPK: B65D 19/02, B62B 3/00

Značky: zásobník, kusový, tovar, pojazdný

Text:

...sa nad úrovňou osi otáčania premiesti a bráni opätovnémuzavreniu hornej polovice bočnej steny.887 U obsahujú pojazdné zásobníky uvedeného druhu.Úlohou vynálezu je vytvoriť pojazdný zásobník pre kusový tovar, ktorý zaisťuje ľubovoľný kusový tovar v priebehu prepravy, a ktorý sa ľahko necháTáto úloha je podľa vynálezu vyriešenápojazdným zásobníkom podľa nároku 1.Pri pojazdnom zásobníku podľa vynálezu je nakladanie a vykladanie po sklopení...

Intranazálna chrípková vakcína na báze virozómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6955

Dátum: 21.03.2007

Autori: Schoen Pieter, Gerez Lisya, Van Rheineck Leyssius Dorine, Kersten Alexander, Nauta Jozef

MPK: A61K 39/145

Značky: vakcína, virozómov, intranazálna, báze, chrípková

Text:

...experimente sa myšiam Balb/c podalo 5 g chrípkových proteínov. Kompozícia podľa WO 2004/110486 obsahuje ako samostatne pridanú pomocnú látku lipoproteíny.Vynález sa tiež týka detí, u ktorých bolo preukázané, že majú imunologickú odpoveď porovnateľnú s imunologickou odpoveďou dospelých (odkaz 8). Vynález sa tiež týka staršíchosôb. Staršími osobami sú ľudia starší ako šesťdesiat rokov.Predložený vynález poskytuje použitie chrípkových...

Deriváty 6,7,8,9-tetrahydro-5H-pyrimido[4,5-d]azepín-4-yl]amínu ako modulátory TRPV1 na liečenie bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16502

Dátum: 21.03.2007

Autori: Mcclure Kelly, Breitenbucher James Guy, Branstetter Bryan James, Allison Brett, Hawryluk Natalie, Lebsack Alec, Hack Michael, Merit Jeffrey

MPK: A61K 31/519, A61P 1/00, A61K 31/55...

Značky: trpv1, 6,7,8,9-tetrahydro-5h-pyrimido[4,5-d]azepín-4-yl]amínu, deriváty, bolesti, liečenie, modulátory

Text:

...diabetických stavov sprostredkovaných citlivosťou na inzulín alebo sekréciu inzulínu) (Razavi, R. et al., Cell 2006, 127(6), 1097-1099 Akiba, Y. et al.,Biochem. Biophy. Res. Commun. 2004, 321(1), 219-225).0005 Acidóza je dobre známy rys mozgovej ischémie. Tkanivové pH môže klesnúť až na 6 alebo nižšie, čo je postačujúce pre aktiváciu TRPV 1 kanálov exprimovaných v CNS. Antagonisty TRPV 1 tak môžu byť užitočné pri liečení porúch spojených so...

Nadzemné prepravné lanovkové zariadenie pre sedačky a kabínky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5467

Dátum: 21.03.2007

Autori: Huard Jean-paul, Revenant Nicolas

MPK: B61B 12/00

Značky: nadzemné, zariadenie, sedačky, lanovkové, kabínky, prepravné

Text:

...sa táto zostava v staniciach pre nástup/výstup nemení, keďže všetky dopravné prostriedky sa pohybujú po tej istej dráhe. Rozstupy sa volia takým spôsobom, aby mali dopravné prostriedky medzi sebou totožné časové intervaiy. Tento časový interval je rovnaký vstanici aj pozdĺž celého lana. Kedže rýchlosť pohybu lana je viditeľne vyššia ako rýchlosť pohonu dopravných prostriedkov v stanici, dopravné prostriedky sú v stanici k sebe oveľa...

Odsávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285596

Dátum: 21.03.2007

Autori: Lehnhäuser Frank, Jungbeck Eberhard

MPK: F24F 7/00, B08B 15/00, F24C 15/20...

Značky: zariadenie, odsávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané odsávacie zariadenie (1) na odsávanie plynov, najmä vzduchu a/alebo dymu, v ktorého skrini (2) je upravená vírivá komora (3), vybavená najmenej jedným prívodným otvorom (4) a najmenej dvoma, do vírivej komory (3) ústiacimi odsávacími otvormi (5, 6), a ďalej odsávacím systémom obsahujúcim najmenej jednu odsávaciu komoru (7, 8) ako časť skrine (2), pričom vírivá komora (3) je s odsávacou komorou (7, 8) spojená odsávacími otvormi (5,...

Spôsob prípravy chráneného 4-aminometyl-pyrolidin-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285595

Dátum: 21.03.2007

Autori: Chang Jay Hyok, Moon Kwang Yul, Lee Tae Hee, Kim Won Sup

MPK: C07D 207/00, C07D 471/00

Značky: přípravy, spôsob, chráněného, 4-aminometyl-pyrolidin-3-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (1), v ktorom P1 a P2 sú chrániace skupiny, zahrnuje reakciu zlúčeniny vzorca (5), kde P1 je definovaný pri vzorci (1), s Raneyovým niklovým katalyzátorom v rozpúšťadle pod vodíkom za vzniku zlúčeniny vzorca (6), kde P1 je definovaný pri vzorci (1) chránenie aminoskupiny za vzniku zlúčeniny vzorca (7), kde P1 a P2 sú definované pri vzorci (1) a selektívnu redukciu dvojitej väzby za vzniku zlúčeniny vzorca...

Gama-karbolín, spôsob jeho prípravy a kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285594

Dátum: 21.03.2007

Autori: Mertens Josephus Carolus, Kennis Ludo Edmond Josephine

MPK: A61K 31/435, C07D 471/00, A61P 25/00...

Značky: kompozícia, obsahom, přípravy, gama-karbolín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Gama-karbolín vzorca (I), jeho N-oxidová forma, farmaceuticky prijateľná adičná soľ alebo stereochemicky izomérna forma, kde R1 je vodík, aryl alebo C1-6alkyl substituovaný arylom R2 je každý nezávisle halogén, hydroxyskupina, C1-6alkyl, C1-6alkoxyskupina alebo nitroskupina n je 0, 1, 2 alebo 3 Alk je C1-6alkándiyl a D je prípadne substituovaný nasýtený alebo nenasýtený dusíkatý heterocyklický radikál a aryl je prípadne substituovaný fenyl...

Príchytka na upevnenie sklenených tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 285593

Dátum: 21.03.2007

Autor: Kordes Herbert

MPK: E04F 13/14, E06B 3/54, E04B 2/88...

Značky: príchytka, sklenených, tabúľ, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka na upevnenie sklenených tabúľ (3) s upevňovacou skrutkou (4), ktorej driek (6) a hlava (5) sú vytvorené ako oddelené konštrukčné prvky, takže hlava (5) upevňovacej skrutky (4) je v smere kolmom na os drieku (6) posunuteľná na upevňovacej prírube (8) v štyroch stupňoch voľnosti s cieľom vyrovnať tolerancie medzi stenovým upevnením a otvorom (9) v sklenenej tabuli (3). Vynález sa vyznačuje tým, že medzi opornou prírubou (14), ktorá...

Ovládacie zariadenie protišmykovej konštrukcie v nehustiteľnej pneumatike s elektromotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285589

Dátum: 21.03.2007

Autor: Vika Konštantín

MPK: B60B 15/00

Značky: pneumatike, protišmykovej, konštrukcie, elektromotorom, nehustiteľnej, zariadenie, ovládacie

Zhrnutie / Anotácia:

Počítačová jednotka ABS a EDS systémov elektromotorom (1) alebo elektromagnetom (1) a ovládacím ťahadlom (11) vo vnútornom priestore nehustiteľnej pneumatiky ovláda protišmykové hroty (31) pospájané spojovacím ťahadlom (211).

Proces kontroly živice smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11532

Dátum: 21.03.2007

Autori: Gane Patrick, Schölkopf Joachim, Gantenbein Daniel

MPK: D21H 17/67, D21C 9/08, D21H 21/02...

Značky: proces, živice, smoly, kontroly

Text:

...podmienkami medzi kvapalnou a pevnou formou/povahou. Tieto charakteristiky sú ovplyvňované teplotou, prítomnosťou dalších materiálov, ako sú oleje a živica, a pH. Tvrdost iónov, kalcia a špeciálneho magnézia,sú často asociované s vysokou hladinou lepivosti.Polymerizácia drevnej živice môže posunút prechodovú tranzitnúteplotu z jedného na druhý stav tohto materiálu, takžemaximálna lepivost je rovnako posunutá na vyššiu teplotu.Dnes je stále...

Spínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11356

Dátum: 21.03.2007

Autori: Bartonek Michael, Dobusch Gerhard

MPK: H02H 3/33, H02H 3/10, H01H 83/02...

Značky: spínacie, zariadenie

Text:

...ďalej druhé vypínacie relé, ktoré rovnako pôsobí na zámok vypínača, a rovnako by spustilo pri stratenapájacieho napätia zámok vypínača. Aby sa tomu zabránilo, jezámok vypínača vytvorený tak, že sa spustí len vtedy, keď jeovládaný len jedným z-oboch vypínacích relé.Zo spisu W 0 2006/007608 A vyplýva ochranný vypínač proti chybnému prúdu nezávislý na sieťovom napätí, ktorý sa vloženímprídavného modulu závislého na sieťovom napätí rozšíri o...

Intranazálna vakcína proti chrípke na báze virozómov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11310

Dátum: 21.03.2007

Autori: Schoen Pieter, Van Rheineck Leyssius Dorine, Kersten Alexander, Nauta Jozef, Gerez Lisya

MPK: A61K 39/145

Značky: vakcína, chrípke, proti, báze, intranazálna, virozómov

Text:

...imunogenicitu chrípkovej vakcíny je taká, že pre každý z trochvírusových kmeňov vo vakcíne je splnené aspoň jedno z nasledujúcich kritériíKritérium dospelí starší ľudia miera séroprotekcie 70 60 miera sérokonverzie 40 30 stredný násobok zvýšenia 2,5 2,0Vynález sa tiež týka deti, u ktorých bolo preukázané, že majú imunologickú odpoveď porovnateľnú s imunologickou odpoveďou dospelých (odkaz 8). Vynález sa tiež týka staršíchosôb....

Uhličitan vápenatý s ošetreným povrchom a jeho použitie pri spracovaní odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10780

Dátum: 21.03.2007

Autori: Schölkopf Joachim, Gane Patrick, Gantenbein Daniel, Gerard Daniel

MPK: C02F 1/28, C02F 1/56, B01J 20/04...

Značky: uhličitan, ošetreným, vápenatý, odpadovej, spracování, použitie, povrchom

Text:

...činidlami. Predsa len, pokiaľ sa použijú v kombinácii s jedným z vyššiezmieňovaných anorganických koagulačných činidiel, ako jenapriklad chlorid železitý, je potrebné, aby bol polymér katiónový, t.j. musí mať kladný celkový náboj, aby účinne pôsobili ako vločkovacie pomocné činidlo. Dlhé reťazce kladne nabitých polymérov môžu pomôcť spevniť flokuly, tým, že ju urobia väčšou, urýchliť usadzovanie a uľahčiť odfiltrovanie. Vďaka obmedzeniu...

Spôsob čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10778

Dátum: 21.03.2007

Autori: Gantenbein Daniel, Schölkopf Joachim, Gane Patrick

MPK: C02F 1/28, B01J 20/04, C02F 1/56...

Značky: čistenia, spôsob

Text:

...plochy, ako napríklad. aktívneuhlie alebo bentonit majú všeobecný nedostatok, ktorý spočíva V tom, že je veľmi zložité ich separovať Z prostredia po adsorpcii látky, ktorá sa má odstrániť, V dôsledku ich jemne0007 Pokiaľ sa teda zoberú do úvahy známe činidlá na vyššie uvedené čistenie vody, je cieľonn predloženého vynálezu poskytnúť zlepšený spôsob čistenia vody, ktorý by umožnilúčinné odstraňovanie vodných nečistôt.0008 Vyššie...

Okno alebo dvere s vetraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10231

Dátum: 21.03.2007

Autori: Bender Arno, Wust Manfred, Weigel Dennis

MPK: E06B 7/10

Značky: dveře, větráním

Text:

...ako celku sa značne zjednoduší a urýchli. Abysa regulovalo prúdenie vzduchu, sú klapky vo vetracich profiloch uložené výkyvnea sú opatrené internými dorazmi pre klapky v uzavretej polohe. Zásluhou toho je možné, že klapky už nekorešpondujú s vonkajšími vetracími otvormi rámu, ale s otvormi ich vetracieho proñlu, čím sa spresní proces uzatvárania. Navyše je možné voľbou miesta dorazu optimalizovat reakciu klapky pri silnom vetre alebo0011 Aby...

Kombinačná terapia zahŕňajúca alfa5beta1 antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19111

Dátum: 21.03.2007

Autori: Plowman Greg, Tessier-lavigne Marc, Ye Weilan, Chuntharapai Anan, Wu Yan

MPK: C07K 16/22, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: kombinačná, zahŕňajúca, alfa5beta1, antagonisty, terapia

Text:

...F(ab)2, jednoreťazcový Fv (scFv), Fv fragment diabody a Iineámu protilátku. Podľa ďalšieho uskutočneniaje VEGF antagonista bišpeciñcká protilátka, ktorá sa viaže na VEGF a na aIfa 5 beta 1 a je aIfa 5 beta 1 antagonistom. Ako je deñnované v nárokoch, aIfa 5 beta 1 antagonista je protilátkou. Podľa jedného uskutočnenia je protilátkou monoklonálna protilátka. Podľa ďalšieho uskutočnenia je monoklonálnou protilátkou chimérna protilátka, ako...