Zverejnene patenty 20.03.2007

Samonosná vystužená rúrka hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12662

Dátum: 20.03.2007

Autor: Johnson Ronald

MPK: F16L 9/128, F16L 3/00, F16L 9/00...

Značky: vystužená, samonosná, hlavy, rúrka

Text:

...l znázorňuje bokorysný pohľad na samonosnú hlavu alebo proste hlavu 10 s rôznymi priemermi rúrky, napríklad v miestach 12, 14, 16 a 18, a tomu zodpovedajúce rôzne priečne prierezy pozdĺž jej dĺžky. Samonosná hlava 10 má konkrétne použitie pri skrubroch typu WFGD, ktoré sa používajú pri odstraňovaní oxidov síry zo spalín vytváraných pri spaľovaní fosílnych palív v elektrárňach používaných na výrobu elektrickej energie. Podrobnosti takých WFGD a...

Stĺpik pre zvodidlo so základnou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7993

Dátum: 20.03.2007

Autor: Mader Christian

MPK: E01F 15/04

Značky: zvodidlo, stĺpik, základnou, doskou

Text:

...nasledujúceho opisu výhodnej formy uskutočnenia s odkazom na schématické výkresy. Obr. l znázorňuje schématicky stĺpik pre zvodidlo v pôdoryse a obr. 2 schématicky stĺpik pre zvodidlo so základnou doskou v prípadeStĺpik 1 pre (inak neznázornené) zvodidlo, s aspoň jedným pásom zvodidla upevneným na stlpíkoch, je usporiadaný na nejakej stavbe,napriklad mostu, na jeho okrajových nosnikoch (nazývaných tiež klenba). Pás zvodidla je na stĺpiku 1...

Zariadenie na tepelnú úpravu výrobkov umiestnených na palete alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7867

Dátum: 20.03.2007

Autori: Paupardin Michel, Paupardin Benoit

MPK: F25D 13/00

Značky: umiestnených, úpravu, tepelnú, výrobkov, zariadenie, podobně, paletě

Text:

...kapacity ochladzovania zariadenia. 0016 Na napravenie týchto nevýhod boli navrhnuté pevné krytyusporiadané medzi stropom zariadenia a hornou časťou palietavšak toto riešenie nie je uspokojivé, pretože kryt, ktorý jetuhý, môže poškodiť výrobky na paletách, a hlavne, ked sú tieto palety premiestňované, môžu privodiť pád výrobkov.0017 Tiež bolo navrhnuté v patentovej prihláške DE 100 17 408, vyhotoviť pevnú tesniacu stenu, a upevnenú na...