Zverejnene patenty 16.03.2007

Spôsob výroby vrecka z hadice, vrecko z hadice, ako aj fólia, vhodná na výrobu vrecka z hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6770

Dátum: 16.03.2007

Autori: Fink Bernhard, Washüttl Michael, Krainz Michael

MPK: B65B 53/00, B65B 9/10, B32B 27/08...

Značky: vhodná, fólia, spôsob, vrecko, vrecká, výrobu, hadice, výroby

Text:

...používa pri tomto spôsobe, ešte podrobnejšie opíšeme.Pri spôsobe výroby vrecka z hadice podľa tohto vynálezu sa teplom zrnraštiteľná vrstva, na mikrovlny citlivý materiál, ako aj predpokladané a s teplom zrnraštiteľnou vrstvou spojená pasívna vrstva fólie výhodne vytvoria tak, že pri zaťažení mikrovlnami teplom zmraštiteľná vrstva vytvorí čiarový vzor. Tieto čiary čiarového vzoru môžu byť priamočiare alebo zakrivené. Pri priamočiarom...

Prvok štruktúry sedadla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13487

Dátum: 16.03.2007

Autori: Kaya Hüsseyin, Funk Stefan, Weber Christoph

MPK: B60N 2/68

Značky: struktury, sedadla, vozidla, prvok

Text:

...rozdelené V pomere 40 60 na segmenty 4.1, 4.2 operadla chrbta a na segmenty 5.1, 5.2 sedacej časti. V dôsledku tohto rozdelenia je možné premiestniť čiastočné oblasti zadnej sedadlovej lavice 3 zoznázornenej polohy používania do polohy na nakladanie.60 -ný segment 4.2 operadla chrbta je ďalej vybavený vybraním 6, ktore je pri normálnom používaní zakrytá časťou čalúnenia a príklopom, avšak v prípade potreby umožňuje priechod dlhého...

Farmaceutické sféroidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17376

Dátum: 16.03.2007

Autori: Hayes Geoffrey Gerard, Whitehouse Jonathon Oliver, Walden Malcolm, Mohammad Hassan, Danagher Helen Kathleen

MPK: A61K 9/16, A61K 31/485, A61K 9/50...

Značky: farmaceutické, sferoidy

Text:

...WO OO/09639 (Fuisz Technologies Limited) opisuje prípravu mikroguľôčiek obsahujúcich kombinácie mastneho esteru a prípadne surfaktantov alebo emulgátorov, ako spracovateľských pomocných ćinidiel a aktívneho činidla (činidiel) s podmienkou topenia pri použití odstreďovacích zariadení a procesov opísaných vj US0012 V odbore existuje potreba alternatívnych farmaceutickýchprostriedkov vo forme sféroidov obsahujúcich chemicky kompatibilnú...

N-hydroxylsulfónamidové deriváty ako nové fyziologicky užitočné nitroxylové donory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16122

Dátum: 16.03.2007

Autori: Cohen Andrew, Brookfield Frederick Arthur, Frost Lisa Marie, Courtney Stephen Martin, Toscano John, Kalish Vincent Jacob

MPK: A61K 31/18, C07D 207/36, A61P 9/04...

Značky: nitroxylové, deriváty, fyziologicky, donory, n-hydroxylsulfónamidové, nové, užitočné

Text:

...prekvapujúci výsledok, vzhľadom na to, že nitroxyl bol predtým označený ako zvyšujúci ischemické/reperfúzne poškodenie (pozri, Ma a ďalší, Opposite Effects of Nitric Oxide and Nitroxyl on Postischemic Myocardial Injury, Proc. Natl Acad. Sci., 96(25) 14617-14622 (1999), kde sa uvádza, že podávanie Angeliho soli (nitroxylový donor za fyziologických podmienok) králikom vanestéze počas ischémie a 5 minút pred reperfúziou zvýšili myokardiálne...

Spojivá pre cestné práce na báze živice, funkcionalizovaných prírodných zrieďovacích činidiel a vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15608

Dátum: 16.03.2007

Autori: Deneuvillers Christine, Harnois Stéphane

MPK: C08K 5/103, C08L 23/06, C08K 5/1515...

Značky: vosků, spojiva, báze, práce, prírodných, cestné, živice, funkcionalizovaných, činidiel, zrieďovacích

Text:

...ako je napr. nafta.Podstata málezu Cieľom vynálezu je navrhnúť živičné spojivo používané pri výstavbe ciest alebo vstavebníctve, ktoré obsahuje zrieďovacie čínidlo na základe prírodných tukových látok s dobrými rozpustnými vlastnosťami pri príprave spoj iva, dobrou schopnosťou vysušovania a dostatočnou reaktivitou voči živici pri spracovávani, takže živica získa svoje úžitkové vlastnosti, bez toho, že by došlo na uvoľnenie prchavých...

Nové gény kódujúce insekticídne proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10154

Dátum: 16.03.2007

Autori: Van Eldik Gerben, Van Rie Jeroen, Meulewaeter Frank

MPK: C07K 14/325, C12N 15/82

Značky: kódujúce, insekticídne, nové, gény, proteiny

Text:

...proteínmi kódovanými novými génmi podľa tohto vynálezu, môže byť transformovaný génmi podľa vynálezuza získania transgénnych rastlín a semien so zvýšenou rezistenciou voči0007 Vjednom uskutočnení predkladaný vynález tiež poskytuje kombináciu technológií umožňujúcu optimálny produkt z uhlu pohľadu týkajúceho sa starostlivosti o rezistenciu. Skutočne, Vjednom uskutočnení tohto vynálezu rastliny podľa vynálezu produkujú aspoň 2 rôzne Bt...

Výmenníkový reaktor s vnútorným spaľovaním pre endotermické reakcie na pevnom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8355

Dátum: 16.03.2007

Autori: Fischer Béatrice, Colin Jérôme, Giroudiere Fabrice, Bertholin Stéphane

MPK: B01J 8/02

Značky: spaľovaním, vnútorným, pevnom, výmenníkový, reaktor, lôžku, endotermické, reakcie

Text:

...do pIášta reaktora, pričom je oblast spaľovania mimo katalytického lôžka. Spaiiny sa tiež používajú na vyhrievanie katalytického lôžka.0013 Dokument US 4 504 447 opisuje reaktor reformingu, ktorý je vybavený vonkajším horákom vzhľadom na katalytickú oblasť, ktorá sa nachádza vo vnútri trubice bajonetového typu, pričom je horák umiestnený tak,aby plynné spaliny prúdili vpotrubí, ktoré obklopuje katalytickú oblasť. Toto usporiadanie...

Imidazolotiazolové zlúčeniny na liečenie proliferatívnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14632

Dátum: 16.03.2007

Autori: Chao Qi, Grotzfeld Robert, Bhagwat Shripad, Patel Hitesh, Sprankle Kelly

MPK: C07D 513/04

Značky: imidazolotiazolové, liečenie, proliferatívnych, zlúčeniny, ochorení

Text:

...-R°s(o).N(R )NC(R 7)2.0024 každé R je nezávisle vybrané zo skupiny, ktora obsahuje vodlk, halogén, nitro. kyano, voliteľne substituovaný alkyl, -oR, -SR z, -N(R 2)2, -S(O).R, -c(o)RZ, -c(o)oR, -c(o)N(R)g, -c(o)sR a N(R)s(o).R (kde t je 1 alebo 2)0025 R je vybrané zo skupiny. ktorá obsahuje vodlk, halogén, nitro, kyano, voliteľne substituovaný alkyl, OR, -SR z. -N(R),. -S(O).R, -C(0)R 2. -c(o)oR, -C(O)N(R 2)g. -C(0)SR 2 alebo...

Plynová armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19297

Dátum: 16.03.2007

Autori: Rohde Wolfgang, Halbach Udo, Schmidbauer Thomas

MPK: F23N 1/00

Značky: plynová, armatura

Text:

...nároku 1 rieši tým, že dýza je ako časť škrtiaceho zariadenia v piynovej armatúre umiestnená pred meraným miestom. Tým je možné merať na meracom mieste výstupu piynovej armatúry tlak v horáku. Preto sa tiež môže upustiť od toho, abysa meracie miesto na výstupe piynovej armatúry zaplombovalo alebo za pečatilo, aby sa zabránilo chybným meraniam.0007 Podľa znakov nezávislého nároku 2 je chránená výhodná konštrukcia škrtiaceho zariadenia...

Spôsob výroby protisklzového povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7711

Dátum: 16.03.2007

Autor: Kerber Friedrich

MPK: D21H 19/00

Značky: výroby, spôsob, povlaků, protisklzového

Text:

...nanášania plastovýmmateriálom s relatívne vysokým súčiniteľom trenia. Nános povlaku môže bytuskutočnený vjednotlivých bodoch alebo rastrovite. Cieľom protisklzovéhonanášania je, aby sa predišlo skĺznutiu paletovaného stohu.0008 JP 03241092 opisuje spôsob výroby protisklzového povlaku na vlnitej lepenke pomocou vrstvy laku. Cieľom takého nanášania je opät zaistiť zlepšenúschopnosť materiálu pri skladovaní.0009 Tiež US 4 421 805 sa vzťahuje v...