Zverejnene patenty 08.03.2007

Forma alebo výlisok, zmes formovacej hmoty na odlievanie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7233

Dátum: 08.03.2007

Autor: Weith Martin

MPK: B22C 1/16, B22C 9/02, B22D 29/00...

Značky: hmoty, výroby, formovacej, odlievanie, spôsob, výlisok, forma

Text:

...ako homogénnu suspenziu.0010 Pri zmesi formovacej hmoty by sa mal zvláštny dôraz brat na formy alebo odliatky na zlievarenské účely vyrobené po odliatí v priebehu operácie odlievania. Pozorovalo sa, že kvalita odliatkov, predovšetkým ich povrchov, by sa mala podstatne zlepšit pridaním podľa vynálezu. Na základe detailných výskumov vynálezcovia konštatujú, že zlepšenie povrchov je spôsobené na jednej strane lepšími charakteristikami pri...

Aptaméry, ktoré sa viažu na komplement a anti-C5 činidlá užitočné na liečenie očných porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18155

Dátum: 08.03.2007

Autori: Kurz Jeff, Epstein David

MPK: C12N 15/11, A61K 48/00

Značky: užitočné, komplement, aptaméry, viažu, činidla, anti-c5, očných, poruch, liečenie

Text:

...a membránových proteínov, ktoré pôsobia spoločne v regulovanom kaskádovom systéme, aby tak atakovali extraceluláme formy patogénov (napr. baktérie). Komplementový systém zahŕňa tri odlišné enzymatické aktivačné kaskády, klasickú Iecitínovú dráhu a altematívne dráhy (obrázok 1), ktoré sa zbiehajú v aktivácii C 5 a vedú k neenzymatickej dráhe známej ako dráha atakujúca membrány.0014 Prvá enzymaticky aktivovaná kaskáda, známa ako...

Nový kompozitný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6348

Dátum: 08.03.2007

Autori: Ketzer Michael, Fahrenkrog Antje, Albrecht Annette, Stehlin Thomas, Christensen Bernd

MPK: D04H 13/00, B32B 5/22

Značky: materiál, nový, kompozitný

Text:

...podľa vynálezu je od 40 do 100 mm, výhodnejšie od 50 do 90 mm.0022 Sklené vlákna sú zvyčajne upravené pomocou preparácie, ktorá sa môže naniesťspôsobmi, ktoré sú odbomikovi známe.0023 Priemerný priemer vlákien v mykanom rúne zo sklených vlákien použitého podľa vynálezu je od 8 do 15 m, výhodnejšie od 10 do 12 m.0024 Plošná hmotnosť mykaného rúna zo sklených vlákien použitého podľa vynálezu je od 30 do 5 ooo g/mz, výhodnejšie od...

Prostriedok na ochranné ošetrenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285573

Dátum: 08.03.2007

Autori: Arlt Oliver, Vogel Tilo, Lichtenberg Florian, Marx Hans-norbert

MPK: B27K 3/34

Značky: ošetrenie, prostriedok, ochranné, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prostriedok na ochranné ošetrenie dreva proti hnilobe a napadnutiu hmyzu, ktorý obsahuje aspoň: a) 5-90 dielov kameňouhoľného dechtového oleja, b) 2-20 dielov biocídne účinnej kvartérnej amóniovej zlúčeniny, c) 10-90 dielov vody, pričom sú vylúčené prostriedky s konzistenciou pasty. Prostriedok je ľahko pripraviteľná stabilná emulzia, ktorá má nasledujúce vlastnosti: dobrú penetračnú schopnosť, veľmi zmenšený zápach ošetreného dreva,...

Zváraná drôtená sieť pre gabióny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5149

Dátum: 08.03.2007

Autor: Schmauser Wolfgang

MPK: B21F 27/00, E02D 29/02

Značky: gabióny, drôtená, sieť, zváraná

Text:

...5 a s hmotnostným podielom zinku 95 predĺženie životnosti o 200 ažPre priememého odborníka nebolo zrejmé, že je potrebné opustiť eutektický bod v binámom skupenskom diagrame hliník - zinok pri 5 podieli hliníka a 95 podieli zinku,pretože s týmto je spojené známe zhoršenie vlastností štruktúry. Okrem toho vedie zvyšovanie podielu hliníka V zliatine k zvyšovaniu teploty topenia a v dôsledku toho k nárastu nákladovna energie a výrobu pri...

Polycyklické deriváty cinnamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11544

Dátum: 08.03.2007

Autori: Doi Eriko, Takaishi Mamoru, Miyagawa Takehiko, Doko Takashi, Kimura Teiji, Kawano Koki, Hagiwara Hiroaki, Kaneko Toshihiko, Sato Nobuaki, Ito Koichi, Kitazawa Noritaka, Sasaki Takeo

MPK: A61K 31/437, A61K 31/4178, A61K 31/4196...

Značky: cinnamidu, deriváty, polycyklické

Text:

...suggests a molecular basis for reversible memory less, Proceding National Academy ofScience USA 2003, 2. sept. 100(l 8), str. 10417-10422 Nepatentový dokument 2 Nitsch RM a šestnásť ďalších,Antibodies against B-amyloid slow cognitive decline in Alzheimers disease, Neuron, 2003, 22. mája 38, str. 547554Nepatentový dokument 3 Jarrett JT, a dva ďalšie, The carboxy terminus of the Bamyloid protein is critical forthe seeding of amyloid formation...

Spôsob a zariadenie na stabilizovanie pásu počas navíjania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11038

Dátum: 08.03.2007

Autori: Mayman Craig Anthony, Crawford Glenn, Bateman Ian Roger

MPK: B65H 54/28

Značky: zariadenie, spôsob, stabilizovanie, počas, navíjania, pásu

Text:

...vzhľadom na hlavnú nosnú konštrukciupohyblivý prvok upevnený pre laterálny pohyb vzhľadom na cievkuohýbačku upevnenú k pohyblivému prvku na príjem pásu dodávaného na jadro cievky, na deformovanie pásu na získanie zakrivenej základovej časti a pohonnú jednotku Ohýbačky prepojenú funkčne s ohýbačkou na vedenie pásu cezdvojicu rovnobežných od seba oddialených nosných valcov, usporiadaných otočne na konštrukcii Ohýbačky, aspoň jeden z...

Oporné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10430

Dátum: 08.03.2007

Autor: Lörsch Andreas

MPK: A47B 91/00, B65G 1/00, E04H 12/22...

Značky: zariadenie, oporné

Text:

...v rovnakej vzdialenosti k stredovej čiare ML, prebiehajúcej V rovnakej vzdialenosti medzi bočnými okrajmi 16, 18. Upevňovacie príložky 30, 32 sú vytvorené ohnutím kovu základovej dosky 10 okolo ohybovej čiary, prebiehajúcej rovnobežne so stredovou čiarou ML,pričom ohnutie smerom k stredovej čiare ML sa vykonalo smerom hore. Vupev» ňovacích príložkách 30, 32 je vytvorené vždy jedno priechodne Vŕtanie 34, 36, pričom priechodne vŕtania 34, 36...

Aptaméry, ktoré sa viažu na komplement a anti-C5 činidlá užitočné na liečenie očných porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20808

Dátum: 08.03.2007

Autori: Kurz Jeffrey, Epstein David

MPK: C12N 15/115, A61K 48/00

Značky: poruch, očných, komplement, aptaméry, užitočné, činidla, liečenie, anti-c5, viažu

Text:

...manózu, na povrchoch baktérií a je štrukturálne a funkčne homologický s C 1 q komponentom C 1. Naviazanie MBL na aktivátor indukuje aktiváciu proteázy 2 asociovanej s MBL (MASP-2). MASP-2 zasa katalyzuje aktiváciu C 4 a C 2 homologickým spôsobom vo vzťahu ku fungovaniu C 1 s, čo vedie k vytváraniu C 3 konvenázy.0016 Tretia enzymaticky aktivovaná kaskáda, známa ako alternatívna dráha, je rýchla, od protilátky závislá cesta na systémovú...

Spôsob rezania plazmou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9004

Dátum: 08.03.2007

Autori: Steudtner Thomas, Laurisch Frank, Krink Volker

MPK: B23K 10/00, H05H 1/34, B23K 35/38...

Značky: plazmou, rezania, spôsob

Text:

...Jediný obrázok schematicky ukazuje zostavu na napájanie plazmového horáka,uskutočneného ako plazmový rezací horák, zmesou plazmových plynov a zmesou sekundámych plynov na vykonávanie spôsobu podľa zvláštneho príkladu uskutočnenia vynálezu. Zostava 10 na napájanie plazmového horáka, uskutočneného ako plazmový rezací horák, z ktorého sú ukázané len elektróda 12, dýza 14 plazmového horáka a dýza 16 sekundárneho plynu, a ktorý slúži na rezanie...

Kombinačná terapia neselektívnymi inhibítormi COX na prevenciu poškodení žalúdka súvisiacich s COX

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14374

Dátum: 08.03.2007

Autor: Krantz Alexander

MPK: A61K 31/455, A61K 45/06, A61K 31/60...

Značky: inhibítormi, prevenciu, neselektívnymi, kombinačná, poškodení, žalúdka, súvisiacich, terapia

Text:

...ulcerácie indukovanej NSAlD.0015 US-B 1-6740340 uvádza tabletky, obsahujúce NSAlD a misoprostol na neutralizovanie ulcerogénnych účinkov podávania NSAlD.0016 US-A-4123441 opisuje prostacyklinové analógy a zmieňuje sa o ich potenciálne užitočnosti na znižovanie nežiaducich gastrointestinálných účinkov, vyplývajúcich zo systémového podávania protizápalových inhibltorov prostaglandín syntetázy, napríklad indometacinu a aspirinu.0017...