Zverejnene patenty 23.02.2007

Liečivý prípravok obsahujúci fluórchinolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18987

Dátum: 23.02.2007

Autori: Edingloh Markus, Heep Iris, Fraatz Kristine, Hamann Hans-jürgen

MPK: A61K 9/00, A61K 47/18

Značky: liečivý, fluórchinolóny, prípravok, obsahujúci

Text:

...opísané v literatúre. Napriek tomu však obsahujú v niektorých prípadoch roztoky fluórchinolónov pri skladovaní známe zrazeniny vo forme tvorby častíc. Toto nastáva tiež pri použití všeobecne známych látok na zabránenie zrážania alebo kryštalizácie. Takto sa napriklad použitím pomocných rozpúšťadiel opísaných v dokumente US 5 811 130 alebo tiež prípravkom s obsahom kyseliny, ako sa uvádza v dokumente EP-A 507 851, nezabráni tvorbe častíc v...

Peptidy a deriváty peptidov, ich výroba a použitie na prípravu liečebne a/alebo preventívne aktívneho lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6524

Dátum: 23.02.2007

Autori: Petzelbauer Peter, Reingruber Sonja, Henning Rainer

MPK: C07K 14/435, A61K 38/36

Značky: použitie, výroba, lieku, peptidov, přípravu, liečebné, deriváty, preventívne, peptidy, aktívneho

Text:

...opisuje nové poly(etylénglykolom) modifikované zlúčeniny a ich použitie,predovšetkým s dôrazom na modifikované peptidy aktivujúce0010 Ďalšie príklady na kovalentnú modifikáciu peptidových a proteínových PEG zvyškov sú interleukiny (Knauf a kol., J. Biol Chem. 1988, 263, 15064 Tsutumi a kol., J. Controlled Release 1995, 33, 447), Interferons (Kitaa kol., Drug Delivery Res. 1990, 6 157) a publikácia Catalase (Abuchowski a kol., J. Biol....

Zadná opierka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6074

Dátum: 23.02.2007

Autor: Opsvik Peter

MPK: A47D 15/00

Značky: opierka, zadná

Text:

...o požiadavku, aby detská stolička mala vysokú a prispôsobiteľnúopierku, aby sa zamedzilo trhnutiu dieťaťa dozadu a poraneniu jeho chrbtice alebo jehoZ dokumentu DE 9612828 je známa kombinácia zadnej opierky a čalúnenej dosky sedadla na použitie v detskej stoličke podobnej skôr opisanej stoličke. Táto kombinácia má zadnú opierku s vrchnou časťou Vybiehajúcou nad operadlo a zadnou objímkou na zaskrutkovaniedo operadla, alternatívne klopami...

Nosné zariadenie na prikladanie elektrického prístroja na prístrojovú montážnu koľajničku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17596

Dátum: 23.02.2007

Autor: Fabrizi Fabrizio

MPK: H02B 1/052

Značky: elektrického, prikladanie, nosné, montážnu, zariadenie, prístrojovú, prístroja, koľajničku

Text:

...do dolných hákov 15.0022 S odkazom na obrázok 2, v príklade tu zobrazenom, začínajúc z uvoľňovacej polohy za účelom dosiahnutia spojovacej polohy medzi vypinačom 2 a nosným zariadením 1 sa vyžaduje najprv vykonať axíálny pohyb (šípka Am) dvoch telies 4 a 11 voči sebe a potom sa vyžaduje, aby jedno z týchto dvoch telies sa posúvalo voči druhému vo vertikálnom smere (šípka Vm).0023 Ako ocenia kvaliñkovaní v technike, v alternatívnom...

Vyrovnávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5311

Dátum: 23.02.2007

Autori: Reichel Thilo, Beissel Jochem

MPK: B21D 3/00

Značky: vyrovnávací, stroj

Text:

...vyrovnávania kalibrovať obrys pozdĺžnesa rozprestierajúceho nástroja. 0010 Táto úloha je vyriešená význakmi nároku l.0011 Pomocou v smere obvodu presadených a v axiálnom smere pozdĺžne sa rozprestierajúceho spracovávaného kusa, najmä profilu, resp. rúrky, na rovnakom mieste usporiadanýchvyrovnávacích valcov s príslušným vyrovnávacím razníkom je možné rýchlo a presne rovnaťobvodový obrys, napríklad pomocou impanzného pôsobenia na...

Vnútročrevná pumpa vyživovania a zariadenie vyživovania tejto pumpy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4923

Dátum: 23.02.2007

Autori: Harr James, Meier Kevin, Gaines Robert, Knauper Christopher, Wiesner Joel, Sisk Ricky, Hudson Joseph, Hanlon James

MPK: A61M 5/142

Značky: pumpy, vnútročrevná, vyživovania, tejto, pumpa, zariadenie

Text:

...je nastavený na prijímanie daného elektromagnetického žiarenia V momente, keď je šírené elektromagnetického žiarenie ovplyvňovane bezpečnostnýmprepojovacím zariadením. Detektor radiácie poskytuje riadiacemusystému signál o tom, že potrubie zariadenia na doručovanie živín je umiestnené v správanej pozícii vyživovacej pumpy.0005 Ďalšou stránkou tohto vynálezu je, že je ku pumpe pripojené zariadenie na vnútročrevné dodávanie živín s Vnútročrevnou...

Bezpečnostné puto pre detskú stoličku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10755

Dátum: 23.02.2007

Autor: Opsvik Peter

MPK: A47D 1/00

Značky: detskú, stoličku, bezpečnostné

Text:

...môžu vylepšiť svoje stoličky. Bolo taktiež cieľom zamedziť fyzickým zásahom, akými sú napr. vytvorenie otvorov v ľubovoľnej z častí alebo vloženie skrutiek, ktoré by na stoličke zanechali stopy poničenia, ktoré by sa stali viditeľnými. ked by už pominula potreba použitia detských pásov alebo bezpečnostného puta. Takézásah môžu därle viest k riziku toho že užívateľ v koná us ôsobcnie zl m s ÓSOĎOM, takže 9bezpečnosť nemusí byt zachovaná na...

Spôsob skúšania pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9454

Dátum: 23.02.2007

Autori: Seichter Wolfgang, Meinen Michael

MPK: G01M 17/02

Značky: skúšania, pneumatik, spôsob

Text:

...kolesom a pneumatikou počaszmeny smeru otáčania zväčšený.0011 Keď zaťažovacie koleso na začiatku skúšky sa pohybuje kbehúňu pneumatiky, musíbyť najprv vopred určená sila, atým záťaž, krátko nastavená akeď je vopred určená siladosiahnutá, rezultuje z toho obojstranný odstup medzi osami zaťažovacieho kolesa a pneumatiky. Po realizovanom nastavení záťaže je medzi pneumatikou a zaťažovacím kolesom vzájomný odstup vhodný, aby rovnaká záťaž bola...

Zápalná zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8458

Dátum: 23.02.2007

Autor: Bass Alain

MPK: C06C 7/00, C06B 33/08

Značky: zápalná, použitie

Text:

...variantu získania zmesi podľa predmetu vynálezu, sa aplikuje postup podľa ktorého je tetrazén vytvorený in situ. Podľa tohto postupu sa zmieša v suchom stave dusitanová soľ a neutrálna guanidínová soľ, to znamená činidlá pre prípravu tetrazénu,ako aj iné základné prísady zmesi. Potom sa dávkovaním primerané množstvo tejto suchej zmesi zanesie do zapaľovacej bunky, zatlačí sa a potom sa zmes navlhčí, táto etapa spôsobí vytvorenie tetrazénu, a...

Spôsob prípravy superparamagnetických nanočastíc založených na oxidoch železa s modifikovaným povrchom a superparamagnetické nanočastice získané týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8311

Dátum: 23.02.2007

Autori: Horák Daniel, Hájek Milan, Jendelová Pavla, Babic Michal, Sykova Eva

MPK: A61K 49/18, C01G 49/08, C01G 49/06...

Značky: nanočastíc, založených, přípravy, superparamagnetické, nanočastice, získané, týmto, modifikovaným, spôsob, spôsobom, povrchom, oxidoch, železa, superparamagnetických

Text:

...je potrebné hľadať kompromis medzi dobrým kontrastným účinkom materiálu a presným cielením (Kresse M., Pfefferer D.,Lawaczeck R., Wagner S. Ebert W., Elste V., Semmler W., Taupitz M. Gaida J., Herrmann A., Ebert M., Swiderski U., U.S. Pat. Appl. 2003,0185757). Ako obyčajne pravidlom je, že jadro obsahujúce železo by malo byť tak veľké, ako je možné, aby sa získal vysoký zobrazovací účinok (kontrast), ale celkový priemer by mal byť malý.0005...