Zverejnene patenty 19.02.2007

Koncový box pre článok s ortuťovou katódou na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6540

Dátum: 19.02.2007

Autori: Meneghini Giovanni, Bertin Raffaello

MPK: C25B 9/12, C25B 1/00

Značky: katodou, alkalických, koncový, ortuťovou, článok, chloridov, elektrolýzu

Text:

...v US 6,200,437 prihlasovateľa Bayer AG, Nemecko, v ktorom sa uvádza použitie fluórovaných polymérov, ako je polyvinylidénfluorid (PVDF),polychlórtrifluóretylén (CTF E) a tetrafluóretylén-hexafluórpropylénový kopolymérAplíkačné postupy US 6,200,437 možno napriklad praktizovať pri výstelkách bočných stien telesa článku, zatiaľ čo toto je prakticky nemožné pri koncovýchboxoch v dôsledku ich veľmi zložitej štruktúry s prítomnosťou niekoľkých...

Spôsob výroby esteru 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-oxo-2-substituovaný- 2,3-dihydro-1,2-benzisoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovej kyseliny a medziproduktov pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17915

Dátum: 19.02.2007

Autori: Oonishi Yuji, Suzuki Yoshiaki, Aoki Naokatu, Hashimoto Tomohiro, Takebayashi Masahiro, Yonezawa Kenji, Takamatsu Tamotsu

MPK: C07C 67/303, C07B 61/00, C07C 69/738...

Značky: 2,3-dihydro-1,2-benzisoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovej, spôsob, 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-oxo-2-substituovaný, výroby, esterů, medziproduktov, kyseliny

Text:

...vyžaduje zložité potupy, ako je stĺpcová Chromatografia na silikagélu.Spôsob prípravy medzíproduktu látky T-5224 za použitia prípravného medzíproduktu 1-1, prípravného medzíproduktu 1-2 a prípravného medzíproduktu 2 je nevyhovujúci.Medziprodukt 2 je možné pripravovať z 2-oxo-ZH-chromenkarboxylovej kyseliny alebo jej soli. Ako príklady spôsobu prípravy 2-oxo-2 H-chromenkarboxylovej kyseliny alebo jej soli je možné napriklad uviesť (a)...

Spôsob prípravy esteru kyseliny 3-[5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[3-oxo-2-substituovanej- 2,3-dihydro-1,2-benzizoxazol-6-yl)metoxy]fenyl]propiónovej a príslušného medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17856

Dátum: 19.02.2007

Autori: Aoki Naokatu, Yonezawa Kenji, Suzuki Yoshiaki, Hashimoto Tomohiro, Oonishi Yuji, Takebayashi Masahiro, Takamatsu Tamotsu

MPK: C07C 67/303, C07B 61/00, C07C 67/03...

Značky: príslušného, 3-[5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[3-oxo-2-substituovanej, přípravy, esterů, 2,3-dihydro-1,2-benzizoxazol-6-yl)metoxy]fenyl]propiónovej, spôsob, kyseliny, medziproduktu

Text:

...medziproduktov prípravy l-l, l-2 a 2 nie je výhodný.Medzíprodukt prípravy 2 je možné pripraviť z kyseliny 2-oxo-2 H-chromen-karboxylovej alebo jej soli, ktorá je pripravená napr. (A) bromáciou 6-metyl-2 H-chromen-2-ónu, jeho reakciou s hexametylentetraamínom a následnou hydrolýzou a oxidáciou (patentový dokument 2) (B) uzavretím kruhu esteru kyseliny škoricovej získanćho v niekoľkých stupňoch z kyseliny phydroxybenzoovej alebo jej esteru...

Spôsoby a súpravy na diagnostiku nedostatku rastového hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13056

Dátum: 19.02.2007

Autor: Larsen Finn

MPK: G01N 33/74

Značky: hormonu, rastového, diagnostiku, súpravy, spôsoby, nedostatku

Text:

...Test GHRH plus L-arginin je teraz pokladaný za takmer rovnako prediktívny ako ITT test. Avšak môže vyvolať mnoho vedľajších účinkov vrátane vazodilatácie, alebo červenania, parestézil, nevoľnosti a nenormálneho vnímania chuti (Biller, B. M. K. a kol. J. Clin. Endocrinol. Metab. (2002), 87 (5). str. 2067-2079).0008 Vo všetkých vyššie uvedených testoch musí často byt odoberaných viac vzoriek počas niekoľkých hodín, aby sa stanovila diagnóza....

Zariadenie na navíjanie izolačných dielov z minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285544

Dátum: 19.02.2007

Autor: Soikkeli Osmo

MPK: B29C 53/00, F16L 59/02, B29C 67/24...

Značky: izolačných, navíjanie, dielov, zariadenie, minerálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na navíjanie dielov zhotovených z textílie z minerálnej vlny (8) okolo vretena (1), ktoré obsahuje navíjacie zariadenie (3) a prostriedky (4, 5) na podopieranie vretena v navíjacom zariadení, ktoré sa voľne otáča okolo svojej osi, ďalej zahŕňa navíjací pás (6) vo forme nekonečnej slučky, ktorý je stlačiteľný pomocou vodiacich valcov (7) rovnobežných s vretenom v navíjacej polohe, a tak môže vreteno celkom uzatvoriť, kde na...

Zariadenie na sledovanie, udržiavanie a/alebo upravovanie tlaku v pneumatike vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285543

Dátum: 19.02.2007

Autor: Hrabal František

MPK: B60C 23/00

Značky: udržiavanie, zariadenie, pneumatike, vozidla, tlaku, sledovanie, upravovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvorené komorou (1) s tvarovou pamäťou objemovo deformovateľnou počas pôsobenia vonkajších mechanických síl pri odvaľovaní pneumatiky (2) po jazdnej ploche, prepojenou ventilom (3) s vnútorným priestorom (6) pneumatiky (2) a vonkajším ventilom (4) s vonkajším prostredím (5) podľa vynálezu spočíva v tom, že najmenej jedna stena komory (1) susedí s vnútornou stenou pneumatiky (2) alebo je súčasťou steny pneumatiky (2). Ďalšie...

Kryštalická modifikácia A kyseliny 8-kyano-1-cyklopropyl-7-(1S, 6S-2,8-diazabicyklo-[4.3.0]nonan-8-yl)-6-fluór-1,4-dihydro-4-oxo-3- chinolínkarboxylovej, spôsob prípravy a jej použitie vo farmaceutických prípravkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 285540

Dátum: 19.02.2007

Autori: Hallenbach Werner, Himmler Thomas, Rast Hubert

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4709, C07D 471/00...

Značky: kyseliny, farmaceutických, chinolínkarboxylovej, krystalická, použitie, 6s-2,8-diazabicyklo-[4.3.0]nonan-8-yl)-6-fluór-1,4-dihydro-4-oxo-3, prípravkoch, 8-kyano-1-cyklopropyl-7-(1s, spôsob, modifikácia, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná presne definovaná kryštalická modifikácia A kyseliny 8-kyano-1-cyklopropyl-7-(1S,6S-2,8-diazabicyklo-[4.3.0]nonan-8-yl)-6- fluór-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylovej vzorca (I), spôsob jej prípravy a jej použitie vo farmaceutických prostriedkoch s antibakteriálnymi účinkami. Uvedenou kryštalickou modifikáciou je možné odlíšiť od ostatných kryštalických modifikácií kyseliny...

Zariadenie na výrobu kompozitnej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 285538

Dátum: 19.02.2007

Autori: Richard Daniel, Loubinoux Dominique

MPK: D02G 3/04, D02J 1/22, C03B 37/02...

Značky: výrobu, kompozitnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu kompozitnej nite (20), vytvorenej kombinovaním sklenených nekonečných vlákien a nekonečných vlákien z termoplastickej organickej hmoty, obsahuje najmenej jednu dýzovú hlavu napájanú sklovinou s otvormi, z ktorých sa vyťahuje väčší počet sklenených nekonečných vlákien, a priradenú povliekaciemu mechanizmu (11) a najmenej jednu zvlákňovaciu hlavu, napájanú roztavenou termoplastickou organickou hmotou, z ktorej otvorov sa...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie polymerizovateľného monoméru alebo jeho zmesi v parnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 285537

Dátum: 19.02.2007

Autori: Lee Kwok-fu, Webster Daryl Henry, Hung Scott Ching- Sheng, Lee James, Aubuchon Joseph Michael

MPK: B01J 8/24, C08F 10/00, B01J 8/00...

Značky: kontinuálnej, spôsob, zmesí, polymerizovateľného, parnej, polymerizácie, fáze, monomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kontinuálny spôsob na prenos častíc polyméru medzi vysokotlakovými reaktormi na polymerizáciu v parnej fáze, plnenými reaktívnym plynom, za udržiavania nezávisle zvolených pracovných podmienok v každom z nich.

Sveteľný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4868

Dátum: 19.02.2007

Autori: Vińeta Obiols Pere, Casanellas Bassols Francesc, Mir Mauri Moisés, Lasso Lucea José

MPK: F21K 7/00, F21V 31/00, F21V 29/00...

Značky: zdroj, světelný

Text:

...vďaka svojim zmenšeným rozmerom môže byť svetelný zdroj podľa tohto vynáľezu využívaný na výmenu bežnýcha rýchlym spôsobom, ako by boli nahradzovanê inými bežnými žiarovkami. Týnn je odstránená nutnosť rozoberania prednej0009 Chladiace rebrá s výhodou obsahujú aspoň časťvonkajšej plochy aspoň jedného z puzdier.0010 Puzdrá a chladiace rebrá sú s výhodou vytvorené z vodivého materiálu dobre odvádzajúceho teplo, vytvárané elektronickými...

Zarámovaný plošný nosný element a rámový profil pre taký zarámovaný plošný nosný element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9777

Dátum: 19.02.2007

Autor: Becker Stephan

MPK: E06B 3/54, E06B 3/62, E06B 3/22...

Značky: element, nosný, zarámovaný, rámový, taký, plošný, profil

Text:

...preto je zarámovaný plošný nosný element v úvode zmieneného druhu vylepšiť ďalej tak, aby jehotepelne izolačné pôsobenie bolo zlepšené.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený zarámovaným plošným nosným elementom so znakmi uvedenými vo význakovej časti nárokuPodľa vynálezu bolo zistené, že konvekcia vzduchu v úložnej komore dodáva podstatný príspevok pre prestup tepla medzi vonkajšou a vnútornou stranou zarámovaného plošného nosného...