Zverejnene patenty 15.02.2007

Spôsob a zariadenie na integráciu vysokej pece so separačnou jednotkou vzduch-plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6902

Dátum: 15.02.2007

Autori: Dubettier-grenier Richard, Devaux Michel

MPK: F25J 3/04, C21B 5/00

Značky: zariadenie, spôsob, vzduch-plyn, jednotkou, vysokej, separačnou, integráciu

Text:

...pre obohatenie vzdušného vetra kyslíkom sa predpokladá na závode s výrobou surového železa v blízkosti vysokých pecí alebo prepojených s nimi prostredníctvom potrubí jedna alebo viacero jednotiek výroby kyslíka oveľkej kapacite, vo všeobecnosti jednotky kryogenického separovania zo vzduchu vyrábajúce kyslík priemyselnej čistoty, to znamená vo všeobecnosti vyššej ako 80 obj., prednostne vyššej ako 90 obj., a ešte prednostnejšie vyššej ako...

Refrakčné meracie zariadenie na určenie refrakčných vlastností oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6495

Dátum: 15.02.2007

Autor: Köst Gert

MPK: A61B 3/103

Značky: zariadenie, vlastností, refrakčných, určenie, meracie, refrakčné

Text:

...merania vzdialenosti sa môže merať len vzdialenosť medzi hlavou pacienta a refrakčným meracím zariadením. Toto meranie je preto nepresné a V princípe nedostatočné na vhodné korigovanie meraných údajov o refrakcii, pretože poloha hlavy neobsahuje0009 Z dokumentu EP O 563 454 Al je známy očný refraktometer, pri ktorom nastavovacie zariadenie integrovanéurčenie vzdialenosti oka od optiky refraktometra.0010 Ďalšie refrakčné meracie zariadenie...

6-O-substituované ketolidy s antibakteriálnou aktivitou, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285536

Dátum: 15.02.2007

Autori: Chu Daniel, Or Yat Sun, Clark Richard, Ma Zhenkun, Plattner Jacob

MPK: C07H 17/00

Značky: přípravy, kompozícia, 6-o-substituované, farmaceutická, použitie, antibakteriálnou, obsahom, ketolidy, aktivitou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Antimikrobiálne zlúčeniny všeobecného vzorca (V), ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutické kompozície s ich obsahom, ich použitie a spôsoby ich prípravy.

6-O-Substituované ketolidy s antibakteriálnou aktivitou, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285535

Dátum: 15.02.2007

Autori: Clark Richard, Ma Zhenkun, Or Yat Sun, Chu Daniel, Plattner Jacob

MPK: C07H 17/00

Značky: použitie, spôsob, antibakteriálnou, přípravy, ketolidy, kompozícia, obsahom, 6-o-substituované, farmaceutická, aktivitou

Zhrnutie / Anotácia:

Antimikrobiálne zlúčeniny všeobecného vzorca (IV), ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutické kompozície s ich obsahom, ich použitie a spôsoby ich prípravy.

6-O-substituované ketolidy s antibakteriálnou aktivitou, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285534

Dátum: 15.02.2007

Autori: Plattner Jacob, Ma Zhenkun, Clark Richard, Chu Daniel, Or Yat Sun

MPK: C07H 17/00

Značky: antibakteriálnou, přípravy, farmaceutická, 6-o-substituované, aktivitou, spôsob, kompozícia, použitie, ketolidy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Antimikrobiálne zlúčeniny všeobecného vzorca (II), ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutické kompozície s ich obsahom, ich použitie a spôsoby ich prípravy.

6-O-substituované ketolidy s antibakteriálnou aktivitou, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285533

Dátum: 15.02.2007

Autori: Or Yat Sun, Ma Zhenkun, Plattner Jacob, Clark Richard, Chu Daniel

MPK: A61P 31/00, A61K 31/7042, A61K 31/70...

Značky: obsahom, spôsob, ketolidy, 6-o-substituované, přípravy, kompozícia, aktivitou, antibakteriálnou, farmaceutická, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Antimikrobiálne zlúčeniny všeobecného vzorca (III), ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutické kompozície s ich obsahom, ich použitie a spôsoby ich prípravy.

Kombinácia riluzolu a činidla L-DOPA na liečenie Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285531

Dátum: 15.02.2007

Autori: Reibaud Michel, Imperato Assunta, Obinu Marie-carmen, Moussaoui Saliha, Blanchard-bregeon Véronique

MPK: A61K 31/135, A61K 31/185, A61K 31/425...

Značky: choroby, riluzolu, činidla, l-dopa, liečenie, kombinácia, parkinsonovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinácia levodopy (L-DOPA) a riluzolu, ktorá je vhodná na použitie pri liečení Parkinsonovej choroby. Táto kombinácia môže prípadne obsahovať inhibítor dekarboxylázy, ako napríklad benserazid alebo karbidopu. Opísané je tiež použitie riluzolu na prípravu liečiva na ošetrenie dyskinéz indukovaných levodopou.

Substituované benzimidazoly, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie ako inhibítorov PARP

Načítavanie...

Číslo patentu: 285529

Dátum: 15.02.2007

Autori: Kock Michael, Schult Sabine, Höger Thomas, Lubisch Wilfried, Müller Reinhold, Grandel Roland

MPK: A61K 31/4523, A61K 31/4164, A61K 31/496...

Značky: substituované, benzimidazoly, použitie, inhibítorov, obsahom, kompozícia, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) alebo (Ib), kde A predstavuje nasýtený alebo jedenkrát nenasýtený heterocyklický kruh obsahujúci 4 až 8 členov, ktorý obsahuje jeden až dva atómy dusíka a ich tautomérne formy, možné enantiomérne alebo diastereoizomérne formy, ako aj možné fyziologicky prijateľné soli a ich použitie na liečenie ochorení spojených s patologicky zvýšenou aktivitou PARP.

Nové morfínové zlúčeniny na farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11344

Dátum: 15.02.2007

Autor: Trittler Rainer

MPK: A61P 29/00, A61K 31/485, A61P 25/04...

Značky: nové, kompozície, morfínové, farmaceutické, zlúčeniny

Text:

...problémov spojených so stálosťou metamizolu obmedzená. Doteraz neexistuje kompozícia liečiva, ktorá obsahuje napríklad metamizol a morfín.0009 V dokumente W 0 O 2/098427 sa popisujú zlúčeniny, v ktorých sa dve analgetické účinné látky navzájom kovalentneviažu prostredníctvom fyziologicky labilného linkera.0010 Pomocou pokusov sa mohlo ukázať, že morfínové deriváty s pyrazolovými derivátmi, najmä metamizolom, za vhodných podmienok, ako je...

Modulátory aktivity Trp-p8 s malou molekulou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15503

Dátum: 15.02.2007

Autori: Natarajan Sateesh, Moreno Ofir, Duncan David

MPK: C07D 231/40, C07C 233/60, A61K 31/12...

Značky: aktivity, malou, trp-p8, molekulou, modulátory

Text:

...so zmenami regulácie rástu a supresiou nádorov. Hoci sú všetky proteíny Trp vápníkovými kanálmi, výrazne sa líšia, pokiaľ ide o selektivitu a typ aktivácie. Pre príslušníkov nadrodiny Trp sú spoločné výrazná sekvenčná homológia a predikované štrukturálne podobnosti, akoveľkosť predikovaných transmembránový segmentov.Trp-p 8 je vo veľkej miere exprimovaný u radu typov onkologických ochorení, akorakoviny prostaty, prsníka, pľúc a hrubého čreva,...

Systémy a spôsoby rozhovoru a prítomnosti integrované do televízora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8895

Dátum: 15.02.2007

Autori: Angiolillo Joel Stephen, Boni Piotr

MPK: G06F 15/16

Značky: rozhovoru, spôsoby, přítomnosti, integrované, televízora, systémy

Text:

...vysielania. Použitím ponuky, zobrazenej na televíznom prijímači. môžu LllVílCl volit programy ktoré majú byt zaznamenané, objednávať rysíelanie s pltllbüu za zhliztdnutie a nastavovat prednosti zliliadnutia, ako sú kontroly rodičmi. .Xvšak typické Lligitúlne videorekortléry rvouživajú telcľónnyelí vedení POTS s malým vlnovým rozsahom akotlvojsmernej tlrahy twrenostt k poskytovatcľovi káblovej. satelitnej alebo inej službyobmedzujúce schopnost...

Stanovenie zásobovania periférnej časti živočícha krvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7992

Dátum: 15.02.2007

Autor: Crabtree Vincent

MPK: A61B 5/026

Značky: krvou, stanovenie, periférnej, částí, živočicha, zásobovania

Text:

...a druhej, odlišnej metriky zásobovania tepnovou krvou pre prvé zásobovanie tepnovou krvou prostriedky na spracovanie druhých výstupných signálov na vytvorenie prvej metriky zásobovania tepnovou krvou pre druhé zásobovanie tepnovou krvou a druhej metriky zásobovania tepnovou krvou pre druhé zásobovanie tepnovou krvou prostriedky na použitie vopred určenej funkcie, ktorá bude mať ako svoje argumenty prinajmenšom prvú a druhú metriku zásobovania...