Zverejnene patenty 12.02.2007

Etylén-propylénové kopolyméry vhodné na modifikáciu lubrikačných olejov a spôsob na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14165

Dátum: 12.02.2007

Autor: Tanaglia Tiziano

MPK: C10M 143/04, C10M 143/10, C10M 143/02...

Značky: lubrikačných, olejov, etylén-propylénové, přípravu, modifikáciu, vhodné, kopolymery, spôsob

Text:

...nie je vôbec jednoduchý.Akokoľvek nízka môže byť molekulová hmotnosť, výroba rozpúšťaním vyžaduje vysoké teploty (100-160 °C) adlhé časy rozpúšťania, ktoré sa pohybujú od 3 do 7 hodín. Výroby rozpúšťaním sú taktiež charakterizované presnými a špecifickými znakmi, ktore sa týkajú systémov miešania, rozsahov teplôt aďalších charakteristík (líšiacich sa od technológie ktechnológii), ktoré spôsobujú, že je nevyhnutné pre konkrétne spracovanie...

Spôsob prípravy 2-(4-hydroxy-3-morfolynil)-2-cyklohexenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6804

Dátum: 12.02.2007

Autor: Napolitano Elio

MPK: C07D 265/00

Značky: spôsob, přípravy, 2-(4-hydroxy-3-morfolynil)-2-cyklohexenónu

Text:

...od 40 do 100 °C, ešte výhodnejšie pri okolo 70 °C. Reakcia kroku i), nehľadiac na oxidačné činidlo, umožňuje výťažky produktu vzorca lV vyššie ako prinajmenšom 50 a ked sa oxidačné činidlo vyberie zo skupiny pozostávajúcej z oxidu ortuti, aktivovaného oxidu horečnatého a azodikarboxamidu, budú výťažky výhodne okolo 75 .0018 N-hydroxymorfolín je známa zlúčenina, ktorá je dostupná za pomoci rozličných spôsobov (0 Neil, I.A. Cleator, E. T...

Približovacie zariadenie na premiestňovanie kmeňov stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6768

Dátum: 12.02.2007

Autor: Landrichinger Johann

MPK: A01G 23/00

Značky: kmeňov, zariadenie, premiestňovanie, približovacie, stromov

Text:

...stromov posúvať požadovaným smerom.0010 V jednom výhodnom uskutočnení vynálezu je upevnenie drapáka uvoľniteľné pohybom ramena drapáka, pričom je na uvoľnenie možné použiť už existujúci obslužný prostriedok, ako napríklad páku. Je možné upustiť od separátneho pohonu na uvoľnenie upevnenia drapáka a napriek tomu vykonávať uvoľnenie strojovo pomocou pohonu príslušného pre po hyb ramena drapáka.0011 Výhodne je upevnenie drapáka usporiadané na...

Približovacie zariadenie na premiesťňovanie kmeňov stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6758

Dátum: 12.02.2007

Autor: Landrichinger Johann

MPK: A01G 23/00

Značky: približovacie, premiestňovanie, kmeňov, stromov, zariadenie

Text:

...drapáka výkyvne okolo horizontálnej osi. Ak je os usporiadané na ramene drapáka, jemožné zvlášť jednoducho dosiahnuť stabilné uloženie. Zdvíhací prostriedok je usporiadaný najmä pre zdvih ramena drapáka. Účelne je zdvíhací prostriedok pevne spojený s približovacím štítom, čím je možné docieliť jednoduchú, nákladovo priaznivú a stabilnú konštrukciu.Je tiež možné, aby bol približovací štít súčasťou zdvihacieho prostriedku.0011 Vysoký zdvih...

Spôsob výroby 4-(heteroarylmetyl)-halogén-1(2H)-ftalazinónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285522

Dátum: 12.02.2007

Autori: Krüger Martin, Petrov Orlin, Neh Harribert, Heiner Tamas

MPK: C07D 401/00

Značky: výroby, spôsob, 4-(heteroarylmetyl)-halogén-1(2h)-ftalazinónov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 4-(heteroarylmetyl)halogén-1(2H)-ftalazinónov, najmä 4-(4-pyridylmetyl)-1(2H)-ftalazinónu, reakciou ftalidyl-3-trifenylfosfóniovej soli s 4-pyridínaldehydom v prítomnosti pomocného zásaditého prostriedku, následnou reakciou s hydrazínhydrátom a následným spracovaním kyselinou, pričom s týmto spôsobom nie sú spojené technické, bezpečnostné a enviromentálne problémy doteraz známych spôsobov.

Odvalovacia hlava planétovej valcovacej stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 285521

Dátum: 12.02.2007

Autori: Knaapi Heikki, Luotola Harri

MPK: B21B 13/00, B21B 31/16

Značky: odvaľovacia, planétovej, stolice, válcovacej, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Odvalovacia hlava (11) obsahuje puzdro (8), vnútri ktorého je otočne usporiadaná dutá vonkajšia os (5), a prostriedky na jej otáčanie tvorené prvkami (2, 3, 4), keď v dutine vonkajšej osi (5) je usporiadaná stredová os (6), ktorá je upravená na prenos jej rotačného pohybu a je pohyblivá v osovom smere, v ktorom je tiež zablokovateľná, a je vybavená valčekom (7). Pri hlave vonkajšej osi (5) na opačnom konci vzhľadom na valček (7) je otočne...

Amidové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva na liečbu stavov sprostredkovaných cytokínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285520

Dátum: 12.02.2007

Autori: Brown Dearg Sutherland, Brown George Robert

MPK: C07D 213/00, C07D 215/00, C07D 231/00...

Značky: obsahom, deriváty, prostriedok, farmaceutický, spôsob, cytokínmi, přípravy, sprostredkovaných, použitie, liečbu, přípravu, amidové, liečivá, stavov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa amidové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R3 je alkylová skupina s 1 až 6 atómami uhlíka alebo halogén m je 0 až 3, p je 0 až 2 a q je 0 až 4 každé R1 a R2 sa zvolí zo súboru, ktorý zahŕňa hydroxyskupinu, atóm halogénu, trifluórmetylovú skupinu a kyanoskupinu a R4 je zásaditá skupina, ako je aminoskupina, alkylaminoskupina, di(alkyl) aminoskupina s 1 až 6 atómami uhlíka v každej alkylovej časti, di(alkyl) aminoalkylskupina s 1 až...

Usporiadanie častí na vzájomné spojenie najmenej jedného panelu klimatizačnej skrine, klimatizačná skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 285518

Dátum: 12.02.2007

Autori: Van Benthem Marinus Johannes Antonius, Bleijs Phillippus Johannes Maria

MPK: E04H 1/12, F24F 13/00

Značky: spojenie, vzájomne, skriňa, jedného, skříně, klimatizačnej, usporiadanie, panelu, klimatizačná, částí, najmenej

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie častí na vzájomné spojenie jedného prípadne viac panelov klimatizačnej skrine pozostáva zo steny (18) a jednej alebo viac profilových častí (32) pripojených k tejto stene, siahajúcich odtiaľ, kde sú tieto časti spojiteľné s panelom skrine takým spôsobom, že nie je vytvorený kontakt medzi stranami panelu formujúceho vnútornú stenu klimatizačnej skrine. Stena a profilové časti (32) sú vybrané tak, aby bolo možné zabezpečiť nízky...

Inhalačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285517

Dátum: 12.02.2007

Autori: Heckenmueller Harald, Dagsland Allan, Rollwage Uwe, Andersson Jan, Trofast Jan, Strid Hans, Friess Stefan, Tiedemann Volker, Conway John

MPK: A61M 11/00, A61M 15/00

Značky: inhalačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Práškový inhalátor na vydávanie prášku pri inhalácii obsahuje priechodnú dráhu vymedzenú povrchovými plochami, ktorými je pri použití inhalátora usmerňovaný nasávaný prúd vzduchu, komoru (58), ktorá má vstup a výstup, a dávkovací prostriedok (18) na zaistenie dávky prášku do priechodnej dráhy na jeho zachytenie v prúde vzduchu, ďalej obsahuje uvoľňovací prostriedok prispôsobený na uvedenie do kontaktu s povrchom vymedzujúcim aspoň časť komory...

Spôsob recyklácie plastov a spôsob výroby plastových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285516

Dátum: 12.02.2007

Autor: Schallenberg Günter

MPK: C08J 11/00, C08K 5/00

Značky: materiálov, plášťových, výroby, recyklácie, spôsob, plastov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob recyklácie a výroby plastických hmôt, zmesí plastických hmôt a plastových materiálov s použitím nových, spracovaných alebo starých plastických hmôt a zmesí plastických hmôt alebo triedených a netriedených odpadkov z plastických hmôt, pri ktorom a) nosný materiál A, ktorý obsahuje jednotný druhovo čistý plast alebo rozličné plasty obsahujúce prvotne vyrobený materiál alebo odpadový plastový materiál, materiál X, vybraný z...

Otvorová výplň s vetracím a zvukotlmiacim zariadením do priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285515

Dátum: 12.02.2007

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 1/00, E06B 7/02, F24F 13/00...

Značky: otvorová, vetracím, zvukotlmiacim, zariadením, výplň, priestorov

Zhrnutie / Anotácia:

Otvorová výplň pozostávajúca z rámu (1) a krídla (2) má na interiérovej strane krídla umiestnené vetracie jednotky (5) pozdĺžneho tvaru. Vo vetracej jednotke je zvukopohltivá hmota, ktorá vytvára vetrací a zvukotlmiaci kanál. Tento má vyústenie do interiéru a vyústenie do exteriéru cez spojovacie potrubie (56). Vo vetracom kanáli je umiestnený ventilátor. Vzduch prúdi vetracou jednotkou pri zatvorenej polohe krídla rovnobežne s rovinou krídla....

Tablety, ktoré obsahujú nízku dávku účinnej látky, prostriedok a spôsob prípravy tablety

Načítavanie...

Číslo patentu: 285514

Dátum: 12.02.2007

Autori: Couarraze Guy, Leclerc Bernard, Sanial Patrick, Tchoreloff Pierre

MPK: A61K 9/50, A61K 9/20

Značky: obsahujú, dávku, nízku, spôsob, tablety, účinnej, prostriedok, látky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta obsahuje nízku dávku účinnej látky a je tvorená z mikrogranúl obsahujúcich priamo stlačiteľné rozpúšťadlo, ktoré sa skladá len z neutrálnych mikrogranúl, pričom účinná látka tvorí obal neutrálnych mikrogranúl a nie je obalená činidlom ovplyvňujúcim jej uvoľňovanie a maskujúcim jej chuť.

Spôsob zmeny sklonu a zariadenie na zmenu sklonu, najmä obojsmerného dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285511

Dátum: 12.02.2007

Autor: Regina Ivan

MPK: B65G 37/00, B65G 15/00

Značky: dopravníka, změnu, obojsmerného, spôsob, sklonu, najmä, zariadenie, změny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zmeny sklonu, najmä obojstranného dopravníka (1) zaradeného do linky medzi prísunový (3) a odsunový dopravník (4), skloneného stúpajúco v smere postupu dopravovaného materiálu, umožňuje zmeniť sklon pri zmene smeru dopravovaného materiálu na sklon opačný, pričom využíva voľný priestor (5) nad obojsmerným dopravníkom alebo pod obojsmerným dopravníkom (1). Spôsob pozostáva z postupnosti pozdĺžnych posunov (101), (103) a (105) a zo zvislých...

Kompozícia na úpravu pôd, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285510

Dátum: 12.02.2007

Autori: Destexhe Lucien Marie Louis Joseph, Puiatti Daniel Antoine Angel, Laudet Alain, Van Tichelen Etienne

MPK: C09K 17/40

Značky: použitie, spôsob, pôd, kompozícia, úpravu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na úpravu pôd obsahuje nehasené vápno a nevodnú kvapalnú prísadu, kde nehasené vápno je vo forme prášku s časticami majúcimi veľkosť menšiu ako 2 mm, z ktorých časť pozostáva z častíc menších ako 32 um. Nevodná kvapalná prísada je zlúčenina vybratá zo skupiny obsahujúcej minerálne oleje a polyolefíny a ich zmesi a je obsiahnutá v kompozícii v obmedzenom množstve rádovo 0,1 až 5 % hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť kompozície, a...

Vymeniteľná britová doštička, použitie takej vymeniteľnej britovej doštičky vo frézovacom nástroji a frézovací nástroj s vymeniteľnou britovou doštičkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9301

Dátum: 12.02.2007

Autor: Kirchberger Peter

MPK: B23C 5/20

Značky: takej, britovej, frézovacom, nástroj, břitová, nástroji, břitovou, vymeniteľná, doštička, doštičky, vyměnitelnou, frézovací, doštičkou, použitie, vymeniteľnej

Text:

...doštičky vo fréze a poskytuje vysokú trvanlivosť britu, príp. malé nebezpečenstvo vylomenia britu vo vysoko zaťažených0015 Ked má britová doštička, čo sa ukazuje ako výhodné, na oboch stranách, vzhľadom na priechodný vrt, rovnako vzdialené a rovnako vytvarované čelné plochy, je možná výmena spripravením celkom štyroch nových rezných oblastí.0016 Výrobno-technicky výhodne a predovšetkým pre tvorbu triesky vhodné vyhotovenie vymeniteľnej...

Využitie agonistov receptorov peptidického vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20704

Dátum: 12.02.2007

Autori: Laporte Regent, Riviere Pierre

MPK: A61P 9/02, A61K 38/11, A61P 9/00...

Značky: peptidického, využitie, receptorov, agonistov, vazopresínu

Text:

...syndrómu systematicky deravých vlásočníc (Clarksonova choroba). 0009 Tento vynález sa tiež týka zlúčeniny vybranej zo skupiny pozostávajúcej zna použitie pri výrobe lieku na liečenie krvácania pri hypertenznom ochorení žalúdka, sepsy,ťažkej sepsy, septického šoku, prolongovanej aťažkej hypotenzie, intradialytickej hypotenzie, zástave srdca, traumou spôsobenej straty krvi, vazodilatačného šoku vyvolaného kardiopulmonárnym bypassom, milrinonom...

Spôsob zaistenia kvality služieb v paketovo prepojovaných mobilných rádiových sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8006

Dátum: 12.02.2007

Autori: Nenner Karl-heinz, Klatt Axel, Koppenborg Stefan

MPK: H04W 28/24

Značky: spôsob, prepojovaných, sieťach, paketovo, radiových, mobilných, zaistenia, kvality, služieb

Text:

...rozhodovacie uzly alebo uzly služieb na obr.0007 Na rozdiel od súčasného UMTS štandardu, podľa ktoréhopoužívateľské dáta prechádzajú všetkými znázornenými uzlami, je teraz snahao optimalizáciu takýmto spôsobom, že SGSN sa teraz zaoberá signalizovaním,nie však už prenosom užívateľských dát.0008 Podstatnými nevýhodami znázorneného prístupu - podľa doterajšieho stavu techniky - sú tietoa) Dojednávanie kvality služieb sa uskutočňuje vždy pre...

Veterná elektráreň so zariadením leteckej svetelnej signalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14614

Dátum: 12.02.2007

Autor: Wobben Aloys

MPK: F21S 8/00, F03D 11/00

Značky: elektráren, veterná, zariadením, svetelnej, leteckej, signalizácie

Text:

...leteckej svetelnej signalizácie zapnuté, čo je potom adekvátne, keď z merania nasledujúceho časovo za sebou vyplýva zväčšenie prijmovej intenzity poľa, alebo je vetemá elektráreň vypnutá, keď z merania prijmovej intenzitypoľa časovo nasledujúceho za sebou vyplýva, že sa vysielač od vetemej elektráme vzďaľuje.001 l Keď sa vysielač približuje k príjímaču, tak nárastom prijmovej intenzity poľa sa môže meniť tiež rytmus zábleskov,...