Zverejnene patenty 01.02.2007

Nové tricyklické dihydropyrazíny ako nové látky otvárajúce draslíkové kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7012

Dátum: 01.02.2007

Autori: Zhang Xuqing, Sui Zhihua

MPK: C07D 241/00

Značky: nové, dihydropyrazíny, kanály, draslíkové, tricyklické, látky, otvárajúce

Text:

...fenyl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,IO-dekahydroakrindínov a ich farmakologický skríning. Vo WO 00/51986 sú opísané určité cyklopentanondihydropyridinové zlúčeniny, ktoré sú užitočné ako blokátory draslíkového kanálu. V EP 0539153 A a EPO 539154 A sú opísané určité akridín-1,8-diónové deriváty na použitie pri liečení inkontinencie moču. V DE 2003148 A sú opísané určité dihydropyridínové zlúčeniny.Predmetom vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca IR...

Zariadenie na testovanie dosky plošných spojov s vodivými dráhami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12276

Dátum: 01.02.2007

Autor: Schurwanz Jürgen

MPK: G01R 31/28

Značky: dosky, zariadenie, drahami, vodivými, testovanie, spojov, plošných

Text:

...plošných spojov zapojená medzinulový vodič a ochranný vodič, takže nemá k dispozícii žiadny vlastný zdroj elektrického napájania. Pomocou vyhotovenia podľa tohto vynálezu prebehne testovanie len vtedy, keď niekto vybudí indukčnú cievku pomocou primárneho vysielača.0007 Bolo by síce možné aj také riešenie, v rámci ktorého sa do napájacieho obvodu namiesto indukčnej cievky zapojí batéria, ale spôsobilo by to trvalú spotrebu elektrickej energie...

Zlúčeniny na prevenciu a liečenie kardiovaskulárnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16092

Dátum: 01.02.2007

Autor: Hansen Henrik

MPK: A61K 31/472, A61K 31/4375, A61K 31/496...

Značky: zlúčeniny, kardiovaskulárnych, ochorení, liečenie, prevenciu

Text:

...zlepšení obráteného transportu cholesterolu zoslabujúcim oxidatívny stres, zvýšenie paraoxonázovej aktivity,zlepšení antikoagulačnej aktivity a zvýšení protizápalovej aktivity (Andersson(1997) Curr. Opin. Lipidol. 8, 225-228). Preto je ApoA-l atraktívny cieľ pre terapeutický zásah.0005 V súčasnosti dostupné terapeutické činidlá, ktoré zvyšujú koncentráciu ApoA-l vplazme, napríklad rekombinantný ApoA-l alebo peptidy, ktoré napodobňujú ApoA-l,...

Extrudér na úpravu kaučukových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285497

Dátum: 01.02.2007

Autor: Röthemeyer Fritz

MPK: B29C 47/78, B29C 47/00, B29C 47/38...

Značky: zmesí, extrudér, úpravu, kaučukových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri extrudéri sú uhol (fí) stúpania (S) chodu a hĺbka (H) chodu závitovky vzájomne zvolené na vytvorenie vstupnej oblasti (7) valca (1) so stúpajúcim tlakom (p) v kaučukovej zmesi a výstupnej oblasti (8) s konštantným alebo klesajúcim tlakom (p) na zaistenie zvýšenia teploty kaučukovej zmesi na jej ceste k výtlačnému nástroju (5) rozptýlením tepla na priblíženie teploty extrudátu teplote vulkanizácie. Podľa spôsobu sa kaučuková zmes dopravuje...

Dvojplášťová fasáda stavieb a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 285496

Dátum: 01.02.2007

Autori: Kujan Dušan, Henc Stanislav, Kohút Marián, Hanula Michal, Dej Vladimír, Patrnčiak Anton

MPK: E04F 19/02, E04C 2/26

Značky: spôsob, montáže, fasáda, dvojplášťová, stavieb

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojplášťová fasáda stavieb je vytvorená aspoň z jedného modulu (12), ktorý pozostáva z troch nosníkov (4) upevnených kotevnými konzolami (3), pričom na nosníkoch (4) je umiestnená vnútorná fasáda (2) pozostávajúca z rámov (2c, 2c'). V ráme (2c) je sklo (2b) vložené pevne a v ráme (2c') je sklo (2a) v otváracom ráme (1a'). Na druhej strane nosníkov (4) sú upevnené stĺpiky vonkajšej fasády (9), na ktorých sú umiestnené držiaky skiel (11, 11a) so...

Súprava tvaroviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285495

Dátum: 01.02.2007

Autor: Scheiwiller Rolf

MPK: E01C 5/00

Značky: tvaroviek, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Súprava tvaroviek, hlavne na začlenenie do väzby v dlažbe, ktorú je možné položiť v plošnom mrežovom rastri, pričom tvarovky (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) sú na svojich bočných stranách (15, 16, 17, 18) vybavené dištančnými prvkami (22), najmenej jedna z tvaroviek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) pozostáva z v rastri usporiadaných štvorcových segmentov (14) a každá so susednou tvarovkou (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)...

Hlinená strešná škridla s priečnymi rebrami rozdielnej výšky na hlavovom okraji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15783

Dátum: 01.02.2007

Autori: Trost Frank Uwe, Zink Frank, Hilpert Karl, Bohe Hans-jürgen

MPK: E04D 1/04

Značky: hlavovom, priečnymi, škridla, rebrami, výšky, rozdielnej, okraji, strešná, hlinená

Text:

...Pre ďalšie zlepšenie stohovatelnosti slúži tiež to, že oblasť škridly na strane pätného okraja je zaoblená. Zásluhou toho môže mať pätné rebro škridly potrebnú výšku na spoľahlivé presiahnutie hlavovej oblasti pod ňou sa nachádzajúce škridly bez toho, aby sa znížila objemová hustota škridiel v stohu.0011 Pre ďalšie zvýšenie spoľahlivosti proti vniknutiu dažďa môže byť priečne falcovanie v oblasti strednej vlny a konvexnej strany krycieho...

Expresný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15777

Dátum: 01.02.2007

Autori: Kara Bhupendra Vallabh, Lennon Christopher David John, Hodgson Ian John

MPK: C12N 15/70, C12N 15/72, C12N 1/21...

Značky: expresný, systém

Text:

...kontrolu daného promótora. V mnohých uskutočneniach vynálezu je táto Vzdialenosť 85 až 150 párov báz, výhodnejšie potom 90 až 126 párov báz a najvýhodnejšie potom 91 alebo 92 párov báz. Vniektorých uskutočneniach vynálezu prekrýva operátorovásekvencia miesto začiatku transkripcie.Je zrejmé, že operátorový systém je obvykle použitý v kombinácii s vhodnou represorovousekvenciou. Represorové sekvencie kódujú represorový proteín, napríklad gén 1...

Plavákové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11436

Dátum: 01.02.2007

Autor: Jeffrey Peter

MPK: B63B 22/16, B63B 22/10

Značky: plavákové, zariadenie

Text:

...uvoľňuje, je vysoko0008 Ventil môže byť v niektorých uskutočneniach predpätý pružinou do otvoreného stavu, ale v iných uskutočneniach môže byť predpätý pružinou douzavretého stavu. Sú navrhnuté rôzne usporiadania na uvoľňovanie prídržných prostriedkov, ktoré v prvých uskutočneniach držia ventil proti predpätiu pružiny do otvoreného stavu alebo naopak, ktoré vzdorujú predpätiu pružiny do uzavretého stavu v druhých uskutočneniach. V...

Rýchlospojka pre stavebný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9652

Dátum: 01.02.2007

Autor: Perwein Michael

MPK: E02F 3/36, E02F 9/22

Značky: stroj, rýchlospojka, stavebný

Text:

...spojenie pre aspoň jedno hydraulické vedenie vedúce k nástavbovému zariadeniu. Táto hydraulická spojka sa pri upevňovaní nástavbovej dosky na rýchlovýmennom zariadení spojenom s výložníkom bagra aktivuje (zopne). Tak je zaručené, že pri upevňovaní nástavbového zariadenia pomocou zariadenia podľa vynalezu sa tento aspoň jeden hydraulický pohon (hydraulický valec) upravený vnástavbovom zariadení spojí s týmto aspoň jedným vedením, vedúcim od...

Zariadenie na varenie s prostriedkami na premiešavanie a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9605

Dátum: 01.02.2007

Autori: Goderiaux Arnaud, Bizard Jean-claude

MPK: A47J 36/16, A47J 43/07, A47J 37/04...

Značky: spôsob, varenie, príslušný, premiešavanie, prostriedkami, zariadenie

Text:

...také miešanie, ktoré by umožnilo zabezpečiť rovnomemé naneseníe tuku na potraviny(pokiaľ je jeho použitie potrebné) a ich rovnomerné zohrievanie bez toho, aby ich poškodili.0014 Zariadenie podľa predvýznakovej časti patentového nároku l je známe z dokumentu0015 Význaky podľa predkladaného vynálezu majú teda za cieľ odstrániť jednotlivé vyššie spomínané nevýhody aponúknuť zariadenie na varenie potravín, ktore umožní homogénnu a rovnomernú...

Expresný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20830

Dátum: 01.02.2007

Autori: Lennon Christopher, Kara Bhupendra, Hodgson Ian

MPK: C12N 15/70, C12N 1/21, C12N 15/73...

Značky: expresný, systém

Text:

...môže byť expresný systém začlenený do fágových alebo vírusových vektorov a tie sa môžu použiť na dopravenie expresného systému do systému hostiteľskej bunky. Plazmidy a expresné vektory sa môžu byť zostaviť spôsobmi, ktore sú V známe odbore. Plazmid tiež typicky zahŕňa jednu alebo viac z nasledujúcich položiek selekčný marker, napríklad sekvenciu zaisťujúcu rezistenciu na antibiotikum, stabilizujúcu sekvenciu cer a expresnú kazetu. Do...

Zariadenie na plnenie nádoby kolapsibilného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9064

Dátum: 01.02.2007

Autor: Gustafsson Per

MPK: B65B 39/10

Značky: plnenie, nádoby, zariadenie, kolapsibilného

Text:

...vyznačujeupínacím prostriedkom, ktorý je prispôsobený na uchopenie koncového úseku a plniaceho kanála, keď je uvedený koncový úsek vsunutý do uvedeného plniaceho kanála, za vytvorenia utesnenia medzi koncovým úsekom a plniacim kanálom, pričom tento upínací prostriedok má upínacic plochy, ktore sú usporiadané tak, že spolupracujú s obvodovou plochou koncového úseku v stave, keď upínací prostriedok drží uvedený plniaci kanál a uvedený koncový...

Mikrochirurgický nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8973

Dátum: 01.02.2007

Autor: Kirchhevel Lamar

MPK: A61B 17/32

Značky: mikrochirurgický, nástroj

Text:

...vstupu použitín 1 konvenčného točivého elektrického motora alebo solenoidu. US Patent č. 4 577 629 opisuje príklad ovládanej sondy gilotínoveho typu, pneumatický piest/mechanická pružina. US Patenty č. 4 909 249 a 5 019 035 objavujú ovládané sondy gilotínového typu pneumatická membrána/mechanická pružina. US Patent č. 5 176 628 predstavujeotáćavu dvojitú pneumatický poháňanú sondu.0006 V mnohých konvenčných vitrektomových sondách je...

Menič energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8782

Dátum: 01.02.2007

Autor: Prugner Siegfried

MPK: F01K 25/08, F01K 27/00

Značky: energie, měnič

Text:

...prúdiacim médiom, premieňa na mechanický pohyb a/aleboPri usporiadaní podľa vynálezu je upravená prvá, čiastočne tekutinou naplnená nádoba a druhá, tiež čiastočne tekutina naplnenénádoba. Nádoby sú spolu navzájom spojené rúrkou.Táto rúrka je pri jednej výhodnej forme uskutočnenia vytvorená kónická, to znamená zužujúca sa, teda so svetlým prierezom zmenšujúcim sa od jedného konca rúrky kdruhému. Pritom je tos výhodou tak, že širší koniec...

Tvarované kompozity a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8552

Dátum: 01.02.2007

Autori: Karpowicz Frank, Hagan Timothy, Gotsko Vassili, Cordivari Matthew

MPK: F16B 43/00, B29C 53/02, B21F 37/04...

Značky: kompozity, výroby, spôsob, tvarované

Text:

...V odbore s odkazom na priložené výkresy.Obr. 1 je vývojový diagram, ktorý znázorňuje spôsob podľa jedného konkrétneho vyhotoVenia.Obr. 2 je znázornenie perovej podložky z kompozitu podľa konkrétneho vyhotovenia.Použitie tých istých Vzťahových symbolov na rôznych výkresoch označuje, že sú to podobnéPodľa jedného aspektu sa opisuje spôsob, ktorý obsahuje kroky poskytnutia pásika z kompozitu, vyrobeného z V podstate tuhého substrátu, ktorý má...

Expresný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14905

Dátum: 01.02.2007

Autori: Lennon Christopher David John, Kara Buhpendra Vallabh, Hodgson Ian John

MPK: C12N 15/78, C12N 15/70, C12N 15/72...

Značky: systém, expresný

Text:

...stabilizujúcu sekvencíu cer a expresnú kazetu. Do expresného systému sa môže tiež začleniť signálna sekvencia, ak je žiaduca sekrécia požadovaného proteínu.Expresia môže byť indukovaná pridaním induktora, ako napríklad izopropyl-B-D-L tiogalaktopyranozidu (IPTG), analóga IPTG, ako napriklad izobutyl-C-galaktozidu (IBCG),laktózy alebo melibiózy. Ďalšie induktory môžu byť použité a sú detailnejšie opísané inde (napr. pozri Operon, eds...

Rezná platnička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4681

Dátum: 01.02.2007

Autori: Bärnthaler Walter, Schlemmer Armin

MPK: B23B 27/14

Značky: platnička, rezná

Text:

...platnička, predovšetkým jej ostrie, vysoko účinne chladiť. Súčasne môžu na reznú platničku pôsobiť nevyhnutné vysoké upínacíe sily, aby ju pri používaní udržali v základnom telese v pevnej polohe. Pretože prítok štruktúry kanálikov je protiľahlý ku koncu prívodu chladiaceho prostriedku základného telesa,môže sa počas celého obrábacieho procesu dosiahnut dostačujúce chladenie reznej platničky, čím sa za podmienok používania stupňuje jej...

Hnací mechanizmus typu mávajúceho krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4680

Dátum: 01.02.2007

Autor: Kafalov Vladimír

MPK: B63H 5/00

Značky: mávajúceho, křídla, mechanizmus, hnací

Text:

...V plytkých vodách.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad uskutočnenia technického riešenia je schematicky znázomený na pripojených výkresoch, kde obr. l zobrazuje nárys hnacieho mechanizmu, obr. 2 pôdorys hnacieho mechanizmu, obr. 3 bokorys hnacieho mechanizmu, obr. 4 znázorňuje pozdĺžny rez A - A hnacieho mechanizmu, obr. 5 predstavuje rez B - B a obr. 6 rez C - C hnacieho mechanizmu.Príklady uskutočnenia technického...

Blatník dopravného prostriedku, najmä pásového bojového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4679

Dátum: 01.02.2007

Autor: Šťastný Richard

MPK: B62D 25/00

Značky: vozidla, dopravného, blatník, najmä, bojového, prostriedku, pásového

Text:

...3 je bočný pohľad na čiastočný Výrez stredovej časti blatníka,obr. 4 je priečny rez stredovou časťou blatníka z obr. 3 v rovine A-A upevnenýrn závesom k nosnej lište,obr.5 je priečny rez stredovou časťou blatníka z obr. 3 V rovine B-B s vytvorenými upevňovacími otvomii,obr. 6 je detailný čiastočný pohľad na spojovacie lišty bočnic.Príklady uskutočnenia technického riešeniaBlatník podľa technického riešenia je tvorený minimálne...

Vystužený prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4678

Dátum: 01.02.2007

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: prstencový, stromček, vystužený, vianočný

Text:

...časť tvoria súosovo pod sebou pospájane vystužené prstencove útvary, a to buď všetky prvého typu, alebo všetky druhého typu, pričom vystuženýprstencový útvar prvého typu predstavuje dutý zúbkový alebo dvojzubcový prstenec s dolnou platňou 2 a homou platňou 3, vystužený výstuhou 1 s dolnou presahujúcou časťou 4. Výstuha 1 je v dolnom úseku presahujúco upevnená k vnútomému okraju dolnej plame 2, a homý okraj výstuhy l je pripevnený k hornej...

Palivo a/alebo krmivo na báze rastlinných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4677

Dátum: 01.02.2007

Autori: Verner Lubomír, Marešová Hana

MPK: C10L 5/40

Značky: materiálov, rastlinných, krmivo, báze, palivo

Text:

...poľnohospodárskych rastlín a plodín a/alebo nadzerrmých častí poľnohospodárskych rastlín je toto technické riešenie ekologicky aj ekonomicky výhodnejšie. Ukázalo sa tiež, že odpad a/alebo nadzemných častí poľnohospodárskych rastlín takto spracovaných je podstatne lepšie stráviteľný pre hospodárske zvieratá, ako je hovädzí dobytok,ošípané, ovce, kozy a hydina a podobne, čo si možno vysvetlit najmä nadrvením týchto odpadov a/alebo nadzemných...

Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu materiálu od 900 do 1400 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4676

Dátum: 01.02.2007

Autor: Marták Dušan

MPK: C21D 1/74, C21D 1/00, C21D 1/34...

Značky: ohřevu, materiálů, neželezných, kovov, interval, zliatin, kalenie, ocele, žíhanie, teplotný

Text:

...- NaCl, 35 až 25 hmotnostných °/o sódy bikarbóny - Nal-l(CO 3)2, 10 až 20 hmotnostných síranu meďnatého (skalice modrej) - CuSO., a 20 až zvyšok hmotnostných kaolinu vo forme pl avenej kriedy.Hlavnou a podstatnou výhodou soli na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu materiálu od 900 do 1400 °C podľa technického riešenia je, že na natavenie pre tepelné spracovanie strojárenských výrobkov žíhaním...

Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu materiálu od 350 do 900 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4675

Dátum: 01.02.2007

Autor: Marták Dušan

MPK: C21D 1/74, C21D 1/00, C21D 1/34...

Značky: kalenie, ocele, interval, teplotný, materiálů, neželezných, ohřevu, kovov, žíhanie, zliatin

Text:

...kamennej kuchynskej soli a sódy bíkarbóny podľa technického riešenia, ktorá je tvorená suchou rozdrvenou rovnorodou zmesou 54 až 60 hmotnostných kamennej kuchynskej soli - NaCl, 43 až 37 hmotnostných sódy bikarbóny - Nal-l(CO 3)2, 0,1 až 2 hmotnostných síranu meďnatého (Skalice modrej) - CuSO., a 0,1 až zvyšok hmotnostných kaolínu vo forme plavenej kriedy.Hlavnou a podstatnou výhodou soli na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a...

Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu materiálu od 150 do 350 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4674

Dátum: 01.02.2007

Autor: Marták Dušan

MPK: C21D 1/34, C21D 1/74, C21D 1/00...

Značky: zliatin, interval, kovov, žíhanie, teplotný, materiálů, ocele, neželezných, kalenie, ohřevu

Text:

...ských výrobkov žihanim alebo kalením vyžaduje podstatne kratší čas oproti doteraz známym a používaným soliam na žihanie a kalenie, čo zvyšuje produktivitu tepelného spracovania strojárenských výrobkov, znižuje potrebu energií a tým i náklady na natavenie soli. Soľ podľa technického riešenia navyše neoduhličuje povrch tepelne spracovávaného kovu strojárenských výrobkov, čo je zvlášť veľmi vhodné pri kalení materialov po cementácii a...

Izolačný diel pohlcujúci zvuk so spevňujúcimi vyrazenými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7927

Dátum: 01.02.2007

Autor: Wildhaber Alexander

MPK: B32B 3/00, F01N 13/00, F02B 77/00...

Značky: pohlcujúci, prvkami, vyrazenými, izolačný, spevňujúcimi

Text:

...štrbín, to znamená do kruhových alebo eliptických otvorov na oboch koncoch štrbín. To si však vynucuje príslušný tvar pre vyrážanie štrbín a otvorov, čo máza následok, že výroba takýchto izolačných dielov je veľmi náročná a drahá.0009 Úlohou tohto vynálezu preto je vytvorit izolačný diel pohlcujúci zvuk,ktorý nebude mat vyššie uvedené nevýhody, a najmä je cielom tohto vynálezu vytvorit samonosný a izolačný diel s nízkou hmotnosťou,...

Tricyklické N-heteroarylkarboxamidové deriváty obsahujúce benzimidazolový motív, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7512

Dátum: 01.02.2007

Autori: Evanno Yannick, Gille Catherine, Dubois Laurent, Rakotoarisoa Nathalie, Machnik David, Even Luc, Malanda André

MPK: A61P 29/00, A61K 31/4353, A61K 31/4164...

Značky: benzimidazolový, terapii, deriváty, motiv, príprava, n-heteroarylkarboxamidové, tricyklické, použitie, obsahujúce

Text:

...C 3-C 7-cykloalkyl-C(O)-, Cg-Cy-cykloalkyl-C-C 3-alkylén-C(O)-,C 1-C(,-fluóralkyl-C(O)-, hydroxyl, Cl-Cg-alkyloxy, Cl-Có-fluóralkyl, aryloxy-Cl-Có-alkylén,aryloxy, heteroaryloxy-Cl-Có-alkylén, heteroaryloxyR 5 a R 7 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, skupinu Cj-Có-alkyl, Cg-Cy-cykloalkyl,C 3-C 7-cykloalkyl-Cj-Cg-alkylén, aryl-Cj-Có-alkylén alebo arylalebo R 6 a R 7 tvoria spoločne laktám so 4 až 7 členmi obsahujúcimi atóm...