Zverejnene patenty 30.01.2007

Spôsob liečenia a profylaxie ochorení spojených s ukladaním amyloidu použitím IgM

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14259

Dátum: 30.01.2007

Autori: Safavi Afshin, Scuderi Philip, Langevin Matthew

MPK: A61K 39/395

Značky: použitím, amyloidu, spojených, profylaxie, spôsob, ochorení, ukládáním, liečenia

Text:

...Vynález sa tiež týka imunoglobulínových preparátov užitočných pri takýchto0012 A preto sa v jednom aspekte vynález týka preparátu na použitie v spôsobe liečenia alebo prevencie ochorenia spojeného s B-amyloidnými polypeptidmi, ktorý zahŕňa podávanie imunoglobulínového preparátu vytvoreného zo vzoriek poolovanej ľudskej plazmy ako východiskového materiálu, pričom imunoglobulínový preparát sa obohatí ímunoglobulínom M (IgM). Imunoglobulínový...

Systém na vydávanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17205

Dátum: 30.01.2007

Autori: Restive Mario, Mitchell George, Cushman Mark, Arcuri Joseph

MPK: B65D 83/00, B05B 9/08, F16L 55/10...

Značky: systém, kvapaliny, vydávanie

Text:

...časť rýchlo rozpojovateľnej spojky.0010 US 4,119,111 opisuje koncové upevnenie hadice, zahŕňajúce dve vzájomne pevne spojené časti, takže sa spojenie môže rozlomíť. Zlomenie spojenia samočinneuzatvára ventil, umiestnený vo vnútri jednej z dvoch častí koncového upevnenia hadice.0011 US 5,609,272 opisuje systém pre dávkovanie kvapaliny, na voliteľné vydávanie kvapaliny z nádržky. Systém zahŕňa vedenie na vydávanie kvapaliny, spojené s...

Nové pyridinylaminoalkylén- a pyridinyloxyalkyléncyklopropánamíny, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6231

Dátum: 30.01.2007

Autori: Charton Yves, Lestage Pierre, Guillonneau Claude, Lockhart Brian, Goldstein Solo

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4418, C07D 213/00...

Značky: farmaceutické, obsahom, kompozície, spôsob, přípravy, nové, pyridinylaminoalkylén, pyridinyloxyalkyléncyklopropánamíny

Text:

...nikotinické ligandy pre centrálny receptoriálny typ 01452. Preto sú použiteľné pri liečení porúch pamäte spojených so stamutím mozgu a neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Píckova choroba, Korsakoffova choroba a frontálna a subkortikálna demencia, ako aj na liečenie porúch nálady, Tourettovho syndrómu,syndrómu hyperaktivity sdeñcitmi pozornosti, odvykania od tabaku a bolesti. Predložený vynález...

Tieno-pyridínové deriváty ako inhibítory MEK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16633

Dátum: 30.01.2007

Autori: Brookings Daniel Christopher, Davis Jeremy Martin, Langham Barry John, Archibald Sarah Catherine, Johnson James Andrew, Hutchings Martin Clive, Neuss Judi Charlotte

MPK: A61K 31/4365, C07D 495/04

Značky: tieno-pyridínové, inhibitory, deriváty

Text:

...z týchto skupín môže byť prípadne substituovaná jedným aleboviacerými substituentmi vybranými zo skupín C 14 alkyl, C 14 alkoxy, hydroxy, hydroxy(C 14)alkyl, amino(C 14)alkyl, (amino)(hydroxy)(C 14)alkyl, halogén, oxo, C 24Predkladaný vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorca (I) uvedenú vyššie, alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, solvát alebo N-oxid, v ktorejRb a R°, pokiaľ sa berú spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú obe...

Systém na vydávanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17427

Dátum: 30.01.2007

Autori: Restive Mario, Cushman Mark, Mitchell George, Arcuri Joseph

MPK: B05B 1/30, B05B 12/00, B05B 9/08...

Značky: tekutiny, systém, vydávanie

Text:

...ohybné vedenie medzi úchopným členom a zásobníkom. Taktiež existovala potreba poskytnúť výdajový systém, ktorý môže byť ľahko opätovne konfigurovaný medzi skladovacou (alebo na regáli úložnou) konfiguráciou a operačnou konfiguráciou bez ďalšieho natlakovania systému. Ďalej existovala potreba poskytnúť výdajový systém, ktorý môže zahŕňať komponenty srozdielnymi výrobnými toleranciami (súvisiacimi srozdielnymivýrobnými procesmí) bez...

Systém na vydávanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17410

Dátum: 30.01.2007

Autori: Arcuri Joseph, Cushman Marl, Mitchell George, Restive Mario

MPK: B05B 12/00, B05B 1/30, B05B 9/08...

Značky: systém, tekutiny, vydávanie

Text:

...dodávajúcu trubicu a vydávajúcu tyč, ktorá obsahuje zostavuvydávajúceho ventilu a ktorá je pripevnená kdodávajúcej trubici. Zostava vydávaciehoventilu obsahuje spúšť vo forme páky a klzného palcověho blokovacieho člena, ktorývýberovo blokuje ventilovú zostavu v otvorenej polohe.US 5,609,272 opisuje systém na vydávanie tekutiny, ktorý výberovo vypúšťa tekutinu. Systém obsahuje vypúšťacie vedenie, ktoré je tekutinovo spojené so zásobmkom....

Systém na vydávanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17409

Dátum: 30.01.2007

Autori: Cushman Mark, Mitchell George, Arcuri Joseph, Restive Mario

MPK: B05B 9/08, B65D 83/00, F16L 55/10...

Značky: tekutiny, vydávanie, systém

Text:

...Ohybná sekcia je spojená sozásobníkom. Vypúšťacie vedenie ďalej obsahuje úchopnú rukoväť so spúšťou na ovládanie0010 Existovala preto potreba poskytnúť systém na vydávanie tekutiny, ktorý môže obmedziť vystavenie používateľa materiálu, ktorý má byť aplikovaný, zatiaľ čo poskytne ohybné vedenie medzi úchopným členom a zásobníkom. Taktiež existovala potreba poskytnúť výdajový systém, ktorý môže byť ľahko opätovne konfigurovaný medzi...

Spôsob dvoj- alebo viacstupňového odstraňovania farieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11205

Dátum: 30.01.2007

Autori: Bastian Marco, Schlaich Bernd

MPK: C09D 9/00

Značky: dvoj, farieb, spôsob, viacstupňového, odstraňovania

Text:

...uhľovodíkov. ktoré z povrchu obrobkov schne bez zvyšku. Pritom je rozhodujúce, že oplachovací prostriedok sa nezmieša so zmesou gIykoIétery-rozpúšťadlo.-3 0016 Predložený vynález si za úlohu kladie vylepšiť doterajší stav techniky , hlavne vzhladom na potrebu chemikálií na odstraňovanie vrstiev.0017 Predmetom tohto vynálezu je nárok 1.0018 Pritom v prípade potreby sa prvý a druhý krok môžu vždy vykonávať aj opakovane.0019 Tento spôsob...

Spôsob a zariadenie na spracovanie metán a oxid uhličitý obsahujúcich surových plynov, najmä bioplynu, na získanie metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10229

Dátum: 30.01.2007

Autor: Günther Lothar

MPK: C07C 7/11, B01D 53/00, C07C 9/04...

Značky: spôsob, najmä, uhličitý, obsahujúcich, bioplynu, metanu, surových, získanie, plynov, metan, zariadenie, spracovanie

Text:

...časť C 02a zlúčenin síry. V tomto prvom expanznom stupni sa v kvapalnej fáze rozpustí chemicky viazaný C 02 a unikne. Vznikajúci vyčistený praci roztok sa ochladí na teploty pod 50 °C a v druhom expanznom stupni nechá expandovať na normálny tlak. V tomto druhom expanznom stupni sa separujú ešte prítomné zvyškové množstvá rozpustného C 02 a zlúčenin síry. V druhom expanznom stupni dochádza pri prítomných podmienkach (teplota a tlak) k...

Baktérie produkujúce L-aminokyseliny a spôsob produkcie L-aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14299

Dátum: 30.01.2007

Autori: Takeshita Ryo, Sugimoto Shinichi, Iyo Mayu

MPK: C12N 1/21, C12P 13/08

Značky: spôsob, produkcie, l-aminokyselin, bakterie, produkújuce, l-aminokyseliny

Text:

...vynálezu je poskytnutie spôsobu využívajúceho baktérie produkujúce L-aminokyselinu patriace do čeľade Ehterobacreriaceae, ktoré boli modifikované na zvýšenieexpresie génu kódujúceho proteín tonB systému, a kde uvedený génje vybraný zo skupiny obsahujúcej tonB gén, fepA gén, a fecA gén, pričom aminokyselina je L-lyzín alebo L-treonín. Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnutie spôsobu využívajúceho baktérie ako sú opísané...