Zverejnene patenty 24.01.2007

Viaczložková kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6341

Dátum: 24.01.2007

Autori: Grün Jürgen, Schwaab Frank, Schmidt Clemens, Pfaff Reinhold

MPK: B65D 81/32

Značky: viaczložková, kartuša

Text:

...ale menší priemerzáchytnej špirály má ešte axiálny odstup od vnútorného výpustu. zachytenie vnútorného výpustu je tým vylepšené.0009 Uskutočnenie vynálezu má uzatvárací tŕň v strede záchytnej špirály. Záchytná špirála vyrovnáva vnútorný výpust pri naskrutkovaní uzatváracej časti na vonkajší výpust centricky k uzatváraciemu tŕňu. Uzatvárací tŕň sa dostáva do vnútorného výpustu a utesňuje dosadnutím vyústenie vnútorného výpustu na ploche...

Postrekovacia tyčová sústava na postrekovanie polí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11931

Dátum: 24.01.2007

Autori: Dibbern Axel, Basten Alexander

MPK: A01M 7/00, A01C 23/00

Značky: polí, postrekovanie, sústava, postrekovacia, tyčová

Text:

...Toto sa môže vykonávať napríklad elektromotorom alebo hydraulickým motorom s pastorkom, pričom pastorok zaberá do ozubenej tyče, článkovej reťaze alebo pásu s otvormi v príslušnom čiastkovom segmente. Možné sú aj lanovéťažné systémy, pri ktorých je prostredníctvom cudzej sily a vratných kladiek možné presúvaťčiastkové segmenty jednej skupiny čiastkových segmentov. Potrubia kvapaliny jednotlivých čiastkových segmentov sa vzájomne spoja...

Antiinfekčný roztok obsahujúci zlúčeniny pyrido(3,2,1-ij)-benzoxadiazínového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10454

Dátum: 24.01.2007

Autor: Moreau Marinette

MPK: A61K 31/5395, A61K 47/12, A61K 47/02...

Značky: zlúčeniny, roztok, pyrido(3,2,1-ij)-benzoxadiazínového, obsahujúci, antiinfekčný

Text:

...jednu z jej farmaceutický prijateľných solí, ii) aspoň jeden prostriedok solubilizácie alebosolubílizačný prostriedok, iii) benzylalkohol ako stabilizačne čínidlo a farmaceuticky prijateľnýzodpovedajúca nasledujúcemu vzorcu (I)o 1-piperazinylový zvyšok, ktorý môže byť substituovaný V polohe 4 metylovou,acetylovou alebo 4-aminobenzylovou skupinouo l-pyrolídinylový zvyšok, substituovaný V polohe 3 atómom chlóru alebo arninoskupínou,...

Tlmič nárazov so segmentovými doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10024

Dátum: 24.01.2007

Autor: Urlberger Karl

MPK: E01F 15/14

Značky: doskami, tlmič, nárazov, segmentovými

Text:

...si kladie za úlohu nákladovo priaznivým spôsobom ubrzdiť vozidlá tak pri nárazoch spredu, ako aj zo strán, chrániť ich pred prekážkami a/alebo znovu kontrolovane ich naspäť priviesť do pozdĺžneho smeru do jazdnej stopy.0008 Táto úloha je riešená typovo zodpovedajúcím tlmičom nárazovprostredníctvom znaku nároku 1.0009 Týmto spôsobom sa dosahuje ziepšené pohltenie energie nárazua zabráni sa prevaleniu karosérie pri bočných nárazoch.0010...

Zdvíhacie nosidlá pre sanitiky s vylepšeným sklopným rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8585

Dátum: 24.01.2007

Autor: Wells Timothy

MPK: A61G 1/02

Značky: sanitiky, nosidlá, zdvíhacie, sklopným, vylepšeným, rámom

Text:

...protiľahlé valcovíté bočné časti rámu 22 spojené na konci vlečného konca priečnou časťou rámu 24. Na vodiacom konci rámu, bočné časti rámu 22 končia pántmi 26. Podporou páru pántov 26 je priečny rám 28, s upevnenýmsklopným rámom 30, ktorý je otočný, ako je najlepšie ilustrované na OBR. 3.0011 Sklopný rám 30 zahŕňa valcovité časti rámu 32 a 34 spojené na predných koncoch koncovou časťou rámu 36 (OBR. l). V jednom stelesnení sú časti rámu...

Pyrolo[3,2-C]pyridín-4-ón 2-indolinónové inhibítory proteínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14623

Dátum: 24.01.2007

Autori: Tang Peng Cho, Su Yidong, Xiao Lu, Zhang Lei

MPK: A61K 31/437, C07D 471/04, A61P 33/00...

Značky: pyrolo[3,2-c]pyridín-4-ón, proteínkinázy, 2-indolinónové, inhibitory

Text:

...prostaty (vrátane adenokarcinómov a kostných metastáz). Existujú aj zaujímavé údaje týkajúce sa zhubných gliómov (vrátane anaplastických astrocytómov/glloblastómov).0012 C-Kit je tyrozínkinázový receptor, ktorý patri do skupiny receptorov PDGF a je aktivovaný po naviazanl jeho ligandu SCF (faktora kmeňových buniek). Exprimačný vzorec c-Kit bol skúmaný napr. v skupine rôznych primárnych tuhých nádorov. Silná expresia c-Kit sa okrem iného...