Zverejnene patenty 22.01.2007

Klimatizačné zariadenie typu s voľným chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6712

Dátum: 22.01.2007

Autor: Lazzarato Moreno

MPK: F24F 1/02

Značky: volným, zariadenie, klimatizačné, chladením

Text:

...Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť klimatizačné zariadenie, ktoréje nie menej kompaktné než známe typy zariadenia.(0016) Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť klimatizačné zariadenie svoľným chladením, ktoré môže byť vyrobené lacno pomocou známych systémov(0017) Tento cieľ atieto aďalšie predmety, ktoré budú jasnejšie opísane nižšie, sa dosiahliklimatizačným zariadením s voľným chladením podľa vynálezu,...

Intraventrikulárne dodávanie enzýmov pri lyzozómových chorobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17334

Dátum: 22.01.2007

Autori: Shihabuddin Lamya, Passini Marco, Cheng Seng, Dodge James

MPK: A61K 38/46

Značky: chorobách, lyzozómových, enzýmov, dodávanie, intraventrikulárne

Text:

...a/alebo pumpu na dodávanie enzýmu do jednej alebo viacerých mozgových komôr. Katéter a/alebo pumpa môžu byt špeciñcky navrhnuté a/alebo upravené na intraventrikulárne dodávanie. Podľa jedného uskutočnenia predložený opis poskytuje kit na liečenie pacienta s Niemann-Pickovou chorobou typu A alebo B. Kit zahŕňa kyslú sfingomyelinázu a katéter na dodávanie uvedenej kyslej sfingomyelinázy do mozgových komôr pacienta.0008 Ešte další aspekt...

Cytotoxické liečivá obsahujúce nové tomaymycínové deriváty a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16209

Dátum: 22.01.2007

Autori: Li Wei, Bouchard Hervé, Commerçon Alain, Zhao Robert, Gauzy Laurence, Chari Ravi, Deng Yonghong

MPK: C07D 487/04

Značky: použitie, tomaymycínové, deriváty, terapeutické, cytotoxické, obsahujúce, liečivá, nové

Text:

...intracelulámej koncentrácii glutatiónu, ktorá prispieva k účinnému rozštiepeniu disulñdovej väzby medzi molekulou protilátky a toxínom. Napriek tomu existuje len niekoľko publikovaných príkladov použitia disulfidových mostíkov na prípravu konjugátov medzi liečivami a makromolekulami. Shen et al. (260, J. Biol. Chem. 10905-10908 (1985 opísali konverziu metotrexátu na merkaptoetylamidový derivát a následnú konjugáciu s poly-D-lyzínom...

Spôsob oddeľovania hemicelulóz z biomasy obsahujúcej hemicelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285491

Dátum: 22.01.2007

Autori: Kettenbach Gerhard, Stein Armin

MPK: D21C 1/00

Značky: spôsob, biomasy, oddeľovania, obsahujúcej, hemicelulóz, hemicelulozy

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe oddeľovania hemicelulóz z biomasy obsahujúcej hemicelulózy sa hemicelulózy extrahujú z hemicelulózy obsahujúcej biomasy komplexnou zlúčeninou vo vodnom roztoku za tvorby rozpustného komplexu hemicelulóz, pričom sa ako komplexná zlúčenina použije koordinačná zlúčenina z prechodného kovu a z jednofunkčného alebo viacfunkčného ligandu obsahujúceho dusík alebo kyslík a skomplexované hemicelulózy sa oddelia z biomasy.

Vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom a podchladzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285490

Dátum: 22.01.2007

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28D 7/00, F28D 3/00

Značky: odděleným, zrážačom, vlásenkový, výmenník, podchladzovačom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom a podchladzovačom, ktorý rieši ohrev vody prehriatou parou v systéme regenerácie parných turbín klasických a jadrových elektrární, ako aj v sústavách centralizovaného zásobovania teplom. Výmenník obsahuje kondenzačnú časť (1) a zrážaciu časť (3), medzi ktorými je umiestnená horná vodná komora (4). Komora (4) je rozdelená na dve polovice vertikálnou priehradkou (33) s prielezmi, z ktorých jedna...

Vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285489

Dátum: 22.01.2007

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28D 7/00, F28D 3/00

Značky: vlásenkový, zrážačom, odděleným, výmenník

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom, ktorý rieši ohrev vody prehriatou parou v systéme regenerácie parných turbín klasických a jadrových elektrární, ako aj v sústavách centralizovaného zásobovania teplom. Výmenník obsahuje kondenzačnú časť (1) a zrážaciu časť (2), medzi ktorými je umiestnená vodná komora (3). Komora (3) je rozdelená na dve polovice vertikálnou priehradkou (4) s prielezmi, z ktorých jedna polovica je...

Vlásenkový výmenník s oddeleným podchladzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285488

Dátum: 22.01.2007

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28D 7/00, F28D 3/00

Značky: výmenník, odděleným, podchladzovačom, vlásenkový

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vlásenkový výmenník s oddeleným podchladzovačom, ktorý rieši ohrev vody parou v systéme regenerácie parných turbín klasických a jadrových elektrární, ako aj v sústavách centralizovaného zásobovania teplom. Výmenník obsahuje kondenzačnú časť (1) a podchladzovaciu časť (2), medzi ktorými je umiestnená vodná komora (3). Komora (3) je rozdelená na dve polovice vertikálnou priehradkou (4) s prielezmi, z ktorých jedna polovica je...

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285486

Dátum: 22.01.2007

Autor: Cvengroš Ján

MPK: C11C 3/00, C07C 69/00, C07C 67/00...

Značky: spôsob, mastných, kyselin, metylesterov, vyšších, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú kyslo katalyzovanou esterifikáciou tak, že vyššie mastné kyseliny a/alebo zmes ich metylesterov s číslom kyslosti 40 až 200 mg KOH/g sa miešajú s metanolom pri zvýšenej teplote v mólovom pomere voľná mastná kyselina : metanol 1 : 2 až 1 : 10, pričom pri dosiahnutí čísla kyslosti 2 až 20 mg KOH/g sa z reakčnej zmesi odstráni metanol a voda a zmes sa zmieša s glycerolovou fázou v hmotnostnom...

Spôsob intenzifikácie prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285485

Dátum: 22.01.2007

Autori: Rotheneder Heinz, Cvengroš Ján

MPK: C07C 27/00, C11C 3/00, C07C 67/00...

Značky: spôsob, metylesterov, mastných, kyselin, přípravy, vyšších, intenzifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom tak, že reakčná zmes prechádza priehradkou s kanálmi s priemerom 0,1 až 100 um.

Úprava palivovej sústavy motora so vstrekovaním na meranie spotreby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285483

Dátum: 22.01.2007

Autor: Podstanický Ivan

MPK: F02M 19/00

Značky: sústavy, motora, paliva, úprava, vstrekovaním, meranie, spotřeby, palivovej

Zhrnutie / Anotácia:

Do cirkulačného okruhu vstrekovača (7) medzi nasávacie potrubie (6) a obtokové potrubie (8) je zaradená odpeňovacia nádrž (5), ktorá je spojená prívodným potrubím (2) s palivovou nádržou (1), pričom v obtokovom potrubí (8) sa nachádza chladič (11).

Vysoko transparentná polymérna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285482

Dátum: 22.01.2007

Autori: Cavallo Claudio, Gobbi Cristina, Custro Sergio

MPK: C08L 25/00

Značky: polymérna, kompozícia, transparentná, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vysoko transparentná kompozícia, ktorá pozostáva z: (1) 30 % až 95 % hmotn. homopolyméru polystyrénu (2) 70 % až 5 % hmotn. kompozície blokového kopolyméru vinylarénu a konjugovaného diénu pričom súčet percent zložky (1) a (2) sa rovná 100 a kompozícia (2) je tvorená: (2a) 30 až 60 % hmotn. kopolymérov s lineárnou štruktúrou majúcich štruktúru typu B-T-A (2b) 70 % až 40 % hmotn. kopolymérmi s vetvenou štruktúrou a hmotnostná...

Pozdĺžny nosník motorového vozidla a čelná jednotka motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11004

Dátum: 22.01.2007

Autori: Joly-pottuz Pascal, Mary Raphaël

MPK: B62D 27/06, B62D 25/08

Značky: čelná, jednotka, nosník, vozidla, pozdĺžny, motorového

Text:

...vozidla možno vyrovnávat príslušné veľkými upevňovacími otvormi, ako napríklad pozdĺžnymi otvormi a/alebo tlexibilným vyhotovením príruby najmenejV ďalšom budú bližšie vysvetlené formy vyhotovenia vynálezu sodkazom na výkresy.Obrázok 1 Schematický pôdorys formy vyhotovenia pozdĺžneho nosníka motorovéhovozidla podľa vynálezu a čelnú jednotku podľa vynálezuObrázok 2 Perspektívne zobrazenie formy vyhotovenia pozdĺžneho nosníka podľa...

Laserová zváracia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10665

Dátum: 22.01.2007

Autori: Dornscheidt Christian, Blumensaat Erwin, Wischmann Stefan, Plha Jens, Ott Lars, Behr Friedrich, Koch Martin, Schäfer Ansgar

MPK: B23K 26/04

Značky: laserová, hlava, zváracia

Text:

...presnosť a súčasne vysokú rýchlosť zvárania. Ďalej má byt navrhnuté výhodné použitie laserovej zváracejVyššie uvedený úkol je Vyríešený zariadením so znakmi patentového nároku l, jeho použitím, ako i spôsobom so znakmiPodľa prvého riešenia predloženého vynálezu je uvedená laserová Zváracia hlava vytvorená tak, že odstup prvej meracej polohy pred zváracou polohou zváracieho lúča je zvolený tak, že vytvorený korekčný signál sa použije bez...

Spôsob a zariadenie na indukčné vysokofrekvenčné zváranie kovových výrobkov s rozdielnou hrúbkou materiálov a/alebo kvalitou materiálov použitím aspoň dvoch navzájom od seba oddeliteľných čiastkových indukčných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9921

Dátum: 22.01.2007

Autori: Von Löhneysen Henning, Schülbe Holger, Plha Jens, Schmidt Mario, Koch Martin, Nacke Bernhard, Nikanorov Alexander, Wischmann Stefan

MPK: B23K 13/01, H05B 6/02, B23K 13/02...

Značky: indukčne, hrúbkou, výrobkov, kvalitou, materiálov, navzájom, čiastkových, dvoch, zváranie, aspoň, spôsob, vodičov, zariadenie, kovových, použitím, rozdielnou, indukčných, vysokofrekvenčné, oddeliteľných

Text:

...zvárajú rôzne hrubé kovové výrobky alebo kovové výrobky pozostávajúce z rôznych materiálov. Takými kovovými výrobkami môžu byť napriklad kovové ploché výrobky tailored blanks, plechové prírezy pretvárané na duté profily alebo rúry, takzvané tailoredtailored products je automobilová výroba, pretože tailored products majú optimálny pomer medzi maximálnym zaťažením a hmotnosťou, a preto sa môžu velmi dobre prispôsobiť danému0004 Na základe...

Nové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9842

Dátum: 22.01.2007

Autori: Engqvist Robert, Homman Mohammed, Bergman Jan, Söderberg-nauclér Cecilia

MPK: A61P 31/22, A61K 31/4985, A61P 31/12...

Značky: zlúčeniny, použitie, nové

Text:

...patent EP O 238 459 sa týka substituovanýchindolochinoxalínov so všeobecným vzorcomV ktorom R 4 predstavuje vodik alebo jeden alebo Viac, Výhodne 1 až 4, podobných alebo rôznych substituentov V polohách 1-4 a/alebo 7-10, vybraných zo skupiny obsahujúcej halogén, výhodne Br, nižšiu alkyl/alkoxy skupinu s nie viac než 4 atómami uhlíka,trifluórmetylovú skupinu, trichlórmetylovú skupinu X je skupina-(cHg-R V ktorej R 2 predstavuje základný...

Chirurgická kazeta s bublinkovou oddeľovacou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9782

Dátum: 22.01.2007

Autori: Gao Shawn, Domash David

MPK: A61M 5/24, A61M 1/00, A61B 19/00...

Značky: oddeľovacou, strukturou, chirurgická, kazeta, bublinkovou

Text:

...neposkytuje odsávací podtlak do chirurgického miesta. Takto tento systém pracuje ako podtlakom0007 Ako V podtlakom riadených odsávacích systémoch, tak aj v prietokovo riadených odsávacích systémoch, kvapalná infúzna tekutina a očné tkanivo odsávané z chirurgického miesta smerujú do odsávacej komôrky V chirurgickej kazete. V určitých podtlakom riadených odsávacích systémoch je dôležité mať presné merania úrovne kvapaliny v odsávacej...

Spôsob rezania laserom majúcim aspoň jedno vlákno na báze yterbia s kontrolou aspoň výkonu laserového zdroja, priemeru zaostreného lúča a kvalitatívneho faktora lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9580

Dátum: 22.01.2007

Autori: Maazaoui Hakim, Verna Eric, Chouf Karim, Briand Francis

MPK: B23K 26/38, B23K 26/14, B23K 26/06...

Značky: vlákno, zaostreného, báze, kvalitatívneho, aspoň, zdroja, laserového, jedno, majúcim, priemeru, kontrolou, spôsob, laserom, yterbia, faktora, rezania, lúča, výkonu

Text:

...zatiaľ čo excitovaným prvkom alebo prvkami sú jedno vlákno alebo vlákna s yterbiovým jadrom,výhodne vlákna z oxidu kremičitého.Okrem toho sa v rámci vynálezu bez rozdielov používajú výrazy prostriedky na generovanie laserového lúča a rezonátor. Tento typ laserového zdroja je obvykle označovaný ako laserový zdroj s vláknom alebo s yterbiovým vláknom, pretože ich zosilňovacímprostredím je siet jednotlivých optických vlákien, ktorých jadro je...

Chirurgická kazeta so štruktúrou na trhanie bubliniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8335

Dátum: 22.01.2007

Autor: Domash David

MPK: A61M 1/00, F04B 43/12, F04B 43/08...

Značky: bubliniek, kazeta, trhanie, strukturou, chirurgická

Text:

...v súčasnosti dostupný systém pre očnú chirurgiu, ACCURUS® systém od Alcon Laboratories, Inc.,obsahujúci Venturiho čerpadlo a peristaltické čerpadlo, ktoré operuje V sériách. Venturiho čerpadlo nasavamateriál zo strany chirurgického výkonu do malej zbernej komory. Peristaltické čerpadlo odčerpáva z malej zbernej komory do veľkého zberného vaku. Peristaltické čerpadlo neprivádza aspiračný podtlak na stranu chirurgického výkonu. Takto, systém...

Pyrimidínové deriváty používané ako inhibítory kinázy PI-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8233

Dátum: 22.01.2007

Autori: Poon Daniel, Burger Matthew, Zhang Yanchen, Verhagen Joelle, Smith Aaron, Pfister Keith, Barsanti Paul, Ng Simon, Pecchi Sabina, Iwanowicz Edwin, Wagman Allan, Frazier Kelly, Hendrickson Thomas, Fantl Wendy, Pick Teresa, Louie Alicia, Knapp Mark, Atallah Gordana, Ni Zhi-jie, Bartulis Sarah

MPK: A61K 31/506, A61P 35/00, C07D 401/04...

Značky: deriváty, používané, kinázy, pyrimidinové, inhibitory

Text:

...(Cantley et al., Cell 642281 (l 99 l) Escobedo and Williams, Nature 33585 (1988) Fantl et al., Cell 694 l 3 (1992.0003 Vmnohých prípadoch PIP 2 a PIP 3 dopĺňajú Akt, produkt humánnej homológie vírusového onkogénu v-Akt, do plazmovej membrány, kde pôsobí ako uzlový bod pre množstvo intracelulámych signálnych dráh dôležitých pre rast a prežitie (Fantl et al., Cell 69413-423(l 992) Bader et al., Nat Rev. Cancer 52921 (2005) Vivanco and...

Pyrimidínové deriváty používané ako inhibítory kinázy PI-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14778

Dátum: 22.01.2007

Autori: Verhagen Joelle, Smith Aaron, Atallah Gordana, Poon Daniel, Frazier Kelly, Barsanti Paul, Pfister Keith, Zhang Yanchen, Knapp Mark, Louie Alicia, Ng Simon, Burger Matthew, Hendrickson Thomas, Pick Teresa, Wagman Allan, Iwanowicz Edwin, Ni Zhi-jie, Pecchi Sabina, Fantl Wendy, Bartulis Sarah

MPK: C07D 401/04, A61K 31/506, A61P 35/00...

Značky: inhibitory, používané, kinázy, pyrimidinové, deriváty

Text:

...v-Akt, do plazmovej membrány, kde pôsobí ako uzlový bod pre množstvo intracelulámych signálnych dráh dôležitých pre rast a prežitie (Fantl et al., Cell 694 l 3-423(l 992) Bader et al., Nar Rev. Cancer 592 (2005) Vivanco and Sawyer, Nat. Rev. Cancer 22489 (2002. Aberantná regulácia PI 3 K, ktorá často zvyšuje prežitie prostredníctvom aktivácie Akt, je jedným z najčastejších prípadov pri rakovine u ľudí a bolo preukázané, že sa vyskytuje na...