Zverejnene patenty 18.01.2007

Potravinársky výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285479

Dátum: 18.01.2007

Autori: Bauer-plank Christina, De Vries Isabella Christina Maria, Fabian Juergen Heinz, Van Dieren Frank, Van Den Berg Ton

MPK: A23D 7/00

Značky: potravinářský, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinársky výrobok obsahujúci 0,1 až 1,5 % hmotnostných jednej alebo viacerých prísad proti rozstrekovaniu, ktorý neobsahuje prírodný sójový lecitín alebo obsahuje prírodný sójový lecitín v množstve najviac 0,05 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť výrobku, pričom prísada proti rozstrekovaniu sa vyberie zo skupiny, ktorá zahŕňa hydrolyzovaný lecitín, frakcionovaný lecitín, estery kyseliny citrónovej alebo ich kombinácie. Uvedený...

Potravinový výrobok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285477

Dátum: 18.01.2007

Autori: Williams Andrea, Daniels Stephen Charles, Pelan Edward, Norton Ian Timothy

MPK: A23D 7/02, A23D 7/00

Značky: použitie, potravinový, výrobok, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinový výrobok obsahuje od 20 do 80 % hmotn. tukovej fázy, pričom tuková fáza obsahuje tuk, ktorý má profil tuhého tuku viac než 30 % tuhého tuku pri 5 °C a viac než 25 % tuhého tuku pri 20 °C, ďalej obsahuje jeden alebo viaceré hydrofilné emulgátory, pričom je bikontinuálny, má hodnotu Stevensovej tvrdosti pri 5 °C od 50 do 500 g a má sieť zhluknutého tuku, čo znamená, že susediace membrány tukových guľôčok sú roztrhnuté alebo natrhnuté...

Zariadenie na vonkajšie pripojenie krvného obehu pacienta k vonkajšiemu okruhu, spojovacia a ochranná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285476

Dátum: 18.01.2007

Autori: Danielson Bo, Persson Dick

MPK: A61M 39/00, A61M 1/00, A61M 39/02...

Značky: spojovacia, pripojenie, zariadenie, krvného, ochranná, okruhu, jednotka, vonkajšie, pacienta, vonkajšiemu, oběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vonkajšie pripojenie krvného obehu pacienta k vonkajšiemu okruhu alebo k fluidnému zdroju na medicínske účely obsahuje základné telo (1, 41) s najmenej prvými otvormi (8, 8') obkolesenými prvými vodotesnými povrchmi (9, 9') a komunikujúce s vonkajšími párovými prostriedkami (2, 2', 42, 42'), ktoré sú schopné napojenia na krvný obeh, v ktorom v nepripojenej polohe prvý tesniaci povrch (9, 9') je prispôsobený tak, aby bol chránený...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15773

Dátum: 18.01.2007

Autori: Mikkelsen Steen, Poulsen Brian Lundsted, Andersen Lars Kannegaard

MPK: F04D 29/62, F04D 29/42, H02K 11/00...

Značky: čerpadla, zostava

Text:

...kontakty kpripojeniucievok statora môžu preniknúť cez otvor resp. otvory na tomto axiálnom čele vo vnútrisvorkovej skrinky, to znamená dovnútra rúrovitého krytu a tam môžu prísť do kontaktu s elektronickými súčiastkami vo vnútri svorkovej skrinky.0012 Pretože pripojovací prvok je naformovaný na obvode asvýhodou sa tiahne v radiálnom smere, neprekáža opísaným výhodám montáže svorkovej skrinky. Okrem toho je jednoduché uskutočniť aj...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15772

Dátum: 18.01.2007

Autori: Mikkelsen Steen, Andersen Lars Kannegaard, Poulsen Brian Lundsted

MPK: F04D 29/42, H02K 11/00, F04D 29/62...

Značky: čerpadla, zostava

Text:

...naobvod svorkovej skrinky. Čelná strana svorkovej skrinky, na ktorej sú usporiadanéovládacie a zobrazovacie prvky, nebude zakrytá elektrickým pripojením, takže ovládanie zostavy čerpadla nebude obmedzené. Obzvlášť výhodné je, akje pripojovací prvok priamo naformovaný na rúrovitý kryt, čím sa znižuje počet jednotlivých dielov a montáž je jednoduchšia.0012 Pripojovací prvok sa používa na elektrické pripojenie zostavy čerpadla. Pripojovací...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15769

Dátum: 18.01.2007

Autori: Poulsen Brian Lundsted, Andersen Lars Kannegaard, Mikkelsen Steen

MPK: F04D 29/62, H02K 11/00, F04D 29/42...

Značky: zostava, čerpadla

Text:

...resp. otvory na tomto axiálnom čele vo vnútrisvorkovej skrinky, to znamená dovnútra rúrovitého krytu a tam môžu prísť do kontaktu s elektronickými súčiastkami vo vnútri svorkovej skrinky.0012 Pretože pripojovací prvok je naforrnovaný na obvode asvýhodou sa tiahne v radiálnom smere, neprekáža opísaným výhodám montáže svorkovej skrinky. Okrem toho je jednoduché uskutočniť aj neskoršie elektrické pripojenie celej zostavy čerpadla na obvod...

Zostava čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9645

Dátum: 18.01.2007

Autori: Lundsted Poulsen Brian, Kannegaard Andersen Lars, Mikkelsen Steen

MPK: F04D 29/42, F04D 29/62

Značky: zostava, čerpadla

Text:

...je doskaplošných spojov výhodne usporiadaná v blízkosti telesu statora odvráteného konca rúrovitého krytu a elektronické súčiastky sa tiahnu vychádzajúc z dosky plošných spojov ktelesu statora. Tým, že súčiastky s vyššou konstrukčnou výškou sú usporiadané v okrajovej oblasti dosky plošných spojov, zostáva v centrálnej oblasti rúrovitého krytu, pri pohľade od telesa statora, pred doskou plošných spojov voľný priestor, do ktorého môže zasahovať...