Zverejnene patenty 09.01.2007

Zariadenie na následné spracovanie pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6982

Dátum: 09.01.2007

Autori: Meincke Rüdiger, Militzer Jeannette, Bahlke Stefan, Enoch Horst

MPK: B29D 30/06

Značky: zariadenie, spracovanie, pneumatik, následné

Text:

...je v oblasti rámu (2) stroja usporiadané prijímacie zariadenie (3) pre pneumatiky (l). Prijímacie zariadenie(3) je v znázornenom príklade uskutočnenia vybavené štyrmi prijímacími oblasťami (4) pre pneumatiky (1). Podľa obr. l sú umiestnené vždy dve prijímacie oblasti (4) vedľa seba a nadsebou, takže je poskytnutá pravouholníková základná štruktúra prijímacieho zariadenia (3).0022 V oblasti každej z prijímacích oblastí (4) sú usporiadané prvé...

Spôsob vzájomného spájkovania aspoň dvoch na sebe usporiadaných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17547

Dátum: 09.01.2007

Autori: Vivet Laurent, Martin Gérard-marie, Morelle Jean-michel

MPK: B23K 1/005, B23K 1/19

Značky: aspoň, spôsob, vzájomného, prvkov, usporiadaných, spájkovania, dvoch

Text:

...vynálezu spôsob podľa nároku 1.Tak je výhodným spôsobom možné, rýchlo a presne určovať hodnotu parametra laseraMatematický model môže byť implementovaný vo forme počítačového programu,poskytujúceho na rozdiel od klasických empirických postupov presnú a prispôsobenúhodnotu regulácie parametra lasera.Spôsob spájkovania natvrdo podľa vynálezu môže okrem iného zahŕňať charakteristicképarametrom lasera je parameter, zvolený z času ožarovania,...

Vyrovnávač prúdenia pre axiálne ventilátory, najmä pre klimatizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5316

Dátum: 09.01.2007

Autori: Michieli Stefano, Grigoletto Giuliano, Lazzarato Moreno, Dalla Zuanna Andrea

MPK: F04D 25/02, F04D 29/40

Značky: ventilátory, axiálně, klimatizačný, systém, prúdenia, najmä, vyrovnávač

Text:

...pre kontrolované0020 Pre tieto klimatízačné jednotky je preto nevyhnutné získať prúd vzduchu, ktorý je koncentrovaný tak, ako je to len možné, že celý prúd generovaný axiálnym ventilátorom sa dostane do nižších vrstiev chladeného objemu, redukovať recirkulácie azlepšiť distribúciuchladu, vyrovnať prúd najmä horizontálne a vrstviť prúd vertikálne.0021 Ďalší problémom týchto klimatizačných jednotiek s axiálnym ventilátorom s klesajúcim...

Spôsob prípravy častíc založených na prírodnom uhličitane vápenatom a soliach kyseliny etylénakrylovej, získané suspenzie a suché pigmenty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15946

Dátum: 09.01.2007

Autori: Gane Patrick, Hunziker Philipp, Burkhalter René, Buri Matthias, Karth Beat

MPK: C08K 3/26, B01F 3/12, C09C 1/02...

Značky: částic, získané, suspenzie, pigmenty, uhličitane, přípravy, použitie, etylénakrylovej, suché, spôsob, vápenatom, prírodnom, kyseliny, založených, soliach

Text:

...properties of rígid vinyl products (Society of Plastic Engineers, Conf., 12-14. ríjen 1999). Ostatne je nemenej bežné nahradzovať časť plastických živíc, ktoré sú nákladné, týmito pigmentmi a/alebo minerálnymi látkami.vyrábajúci minerálne látky špecificky na ich aplikáciu v plastických materiáloch, že na zlepšenieV oblasti používania uhličitanu vápenatého V plastických materiáloch vie odborníkkompatibility tohto uhličitanu s plastom, v ktorom...

Chirurgická kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4856

Dátum: 09.01.2007

Autori: Hopkins Mark, Williams David, Salari Kamran

MPK: A61M 1/00, F04B 43/12

Značky: kazeta, chirurgická

Text:

...prierezom po celej svojej dĺžke, ktorý sa blíži k ploche priečneho prierezu prietokových kanálov nalisovaných v pevnom podklade a prietokovému kanálu nalisovanemu V elastomernej fólii, takže celá kvapalinová dráha má relatívne konštantnú plochu priećneho0009 Jedným cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie kazety, ktorá používa nalisované elastomérne prietokové kanály. 0010 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie kazety na...

Katétrové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10524

Dátum: 09.01.2007

Autori: Fuchs Jürgen, Nagel Stefan

MPK: A61M 25/06, A61M 25/00, A61M 39/04...

Značky: zariadenie, katétrové

Text:

...kotúč 5 z elastického materiálu.0015 Obr. 2 a ukazuje V čelnom pohľade tesniaci kotúč 5, ktorý je V strede vybavený uhlopriečne prebiehajúcou štrbinou Sa, ktorá môže byť tlakom V osoVom smere na tesniaci kotúč 5 otvorená. Obr. 2 h ukazuje iný príklad uskutočnenia s hviezdicovito usporiadanými štrbinami Sb, pričom V znázomenom príklade uskutočnenia sú V rovnomemých odstupochrozdelene vytvorené tri štrbiny Sb.0016 Na proximálnej strane...