Archív za 2006 rok

Strana 80

Halogénarylom substituované aminopuríny, ich prostriedky a spôsoby liečenia s nimi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5913

Dátum: 13.01.2006

Autori: Wright Jonathan, Palanki Moorthy, Plantevin-krenitsky Veronique, Henderson Ian, Hedge Sayee, Sapienza John, Cole Andrew, Satoh Yoshitaka, Hughes Kevin, Delgado Mederos Maria, Mccarrick Meg, Hilgraf Robert, Sloss Marian, Clareen Steven, Ayala Leticia, Kois Adam, Sahasrabudhe Kiran, Sudbeck Elise, Nadolny Lisa, Albers Ronald

MPK: A61K 31/519, A61P 9/00, A61P 3/00...

Značky: liečenia, aminopuríny, prostriedky, halogénarylom, spôsoby, substituované

Text:

...buniek. Aurora-A je lokalizovaná vchromozómovej oblasti 20 q 13, ktora je často amplitikovaná vniekolkých rôznych typoch malignych nádorov ako je rakovina kolorekta, prsníka a močového mechúra. Je tu tiež vysoká korelácia medzi aurora-A aaneuploidou svysokým histo-prognostíckým stupňom, čím sa táto kínáza stáva potenciálnym prognostickým vehikulom. Inhibovanie aurorakinázovej aktivity by mohlo pomôcť v redukcii bunkovej proliferácie,...

Ošetrovacie lôžko so symetrickým zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5830

Dátum: 13.01.2006

Autor: Barthelt Hans-peter

MPK: A61G 7/002

Značky: lôžko, zapojením, symetrickým, ošetrovacie

Text:

...možne, že sa vzťahy obrátia. V takom pripade by bolo vyššie uvedené opatrenie na závadu a chyba by sa zväčšila. Pokiaľ existuje nebezpečenstvo takého nesprávneho počínania, je výhodné, aby bolo symetrické zapojenie adaptívne. Keď symetrické zapojenie zistí, že sa diferencia prúdu po prerušení prúdu zväčšila, miesto aby sazmenšila, vytvorí sa prerušenie prúdu u druhého motora anásledne sa krátkodobé prerušenie prúdu vytvorí iba pri tomto...

Nové vonné zlúčeniny, spôsob syntézy a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5689

Dátum: 13.01.2006

Autori: Schroeder Martin, Mane Jean, Jaunky Piotr

MPK: C07C 47/20

Značky: syntézy, uvedených, spôsob, zlúčeniny, použitie, nové, vonné, zlúčenín

Text:

...voči počiatočnemu množstvu alkénu.0015 Pri tomto spôsobe uskutočnenia sa reakcia uskutočňuje v autokláve, do ktoreho sa dôsledne odplynený 5,7 ~dimetyl-okta-1,6-dién dávkuje pod dusikom. Katalyzátor (A) a katalyzátor (B) sú dávkované tiež pod dusikom. Reakciu možno uskutočňovať s použitím 1 x 103 až 1 x 10 ekvivalentov, výhodne 2 x 104 až 5 x 104 ekvivalentov katalyzátora voči alkénu. Autokláv sa následne uzavrie a niekoľkokrát premyje...

Použitie kyseliny pinolénovej na liečenie obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5489

Dátum: 13.01.2006

Autori: Schmid Ulrike, Gambelli Luisa, Heimerikx, Stam Wiro Bartholomeus, Einerhand Alexandra Wilhelmina Carla

MPK: A61K 31/185, A61P 37/00, A61P 3/00...

Značky: pinolénovej, použitie, liečenie, kyseliny, obezity

Text:

...Tento účinok na zdravotný stav však nie je v tejto publikácii nijako podrobnejšie opisovaný. V publikácii Sugano, Brit J. of Nutr 72 (1994) 775 - 783 sa opisuje celý rad účinkov potravy obsahujúcej kyselinu pinolénovú na zdravie jedinca. Týmito zmieňovanými účinkami na zdravie sú hypocholesterolemickéúčinky, účinky na zrážanie doštičiek vyvolané ADP, účinok na aortovú prostacyklinovú produkciu a na krvný tlak. V dokumente EP-A-1088552 sa...

1,3-Substituované diarylmočoviny ako modulátory kinázovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16318

Dátum: 13.01.2006

Autori: Pippin Douglas, Danca Mihaela Diana, Mitchell Scott, Desimone Robert, Blomgren Peter

MPK: A61K 31/4164, A61P 35/00, C07D 401/04...

Značky: aktivity, kinázovej, modulátory, 1,3-substituované, diarylmočoviny

Text:

...alebo menej v štandardnom teste in vitro na c- Kit aktivitu kinázy. 0008 V niektorých uskutočneniach, aspoň jedna chemická entita má IC 5 G 1 mikromol alebo menej vštandardnom teste in vitro na VEGFR 2 aktivitu kinázy.0009 V niektorých uskutočneniach, aspoň jedna chemická entita má IC 5 o 1 mikromol alebo menej v štandardnom in vitro teste na Tie 2 aktivitu kinázy. 0010 Tiež je poskytnutá farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje aspoň jednu...

Spôsob prípravy 10,11-dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz/b,f/azepín-5-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15606

Dátum: 13.01.2006

Autori: Weingärtner Günter, Kraemer Matthias, Learmonth David Alexander

MPK: A61K 31/55, C07D 491/04, C07D 223/22...

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...prenosom vodíka v prítomnosti kovového katalyzátora, prípadne katalytickou hydrogenáciou plynným vodíkom v prítomnosti kovového katalyzátora.Reakcia opísaná v uvedenom patentovom spíse sa dobre uplatňuje v laboratómom merítku, avšak V priemyselnom merítku negatívne ovplyvňuje čistotu produktu a výťažok reakcie. Z uvedeného vyplýva, že predmetom tohto vynálezu je zaistenie takého spôsobu výroby, ktorý by vykazoval dostatočne vysoký...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4349

Dátum: 13.01.2006

Autori: Pudselykke Lars, Stensböl Michael, Meyer-guenderoth Horst, Vuillot Jean-marc

MPK: B65D 25/38

Značky: nádoba

Text:

...sa vyžaduje, takáto vylievacia hrana, t.j. oblasť l, sa môže volitelne nakonfigurovať s takou geometriou, aby zabezpečila výraznejšiu konfiguráciu hubičky na znizenie nežiaduce tvorby kvapiek.0019 Porovnanie obrázkov 1 a 2 ukáže, že rukoväť 30 nádoby 10 je nakonñgurovaná približne ako V s bokmi 32 a 34, ktorých tvar zodpovedá tvaru bokov 16 a 18 nádoby 10 v oblasti ústia 11 a ktoré sa stretávajú v rohu 33, ktorých tvar zodpovedá v podstate...

Spôsob merania kapacity elektrochemických zdrojov a zapojenie podľa tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284904

Dátum: 13.01.2006

Autor: Šiška Jozef

MPK: G01R 31/36, H01M 10/42

Značky: spôsobu, tohto, podľa, merania, kapacity, zdrojov, zapojenie, elektrochemických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kapacita elektrochemického zdroja je určená z hodnoty jeho počiatočného svorkového napätia a jeho minimálneho svorkového napätia po paralelnom krátkodobom pripojení elektrolytického kondenzátora alebo vybitého akumulátora.

Overlay s vybíjacou schopnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15028

Dátum: 13.01.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04F 15/00, D21H 27/28, D21H 21/14...

Značky: vybíjacou, schopnosťou, overlay

Text:

...náboja však vzniká práve pri nízkej vlhkosti vzduchu. Teda antistatické prostriedky nepôsobia práve vtedy, keď by boli potrebné.navrhuje vkladanie vodivých tkanín vo forme pásov do vrstvysyntetickej živice na povrchu doskovitých drevenýchmateriálov. Optické narušenie povrchu však značne obmedzujepoužiteľnosť týchto vodivých tkanín.0007 Preto existuje potreba upraviť overlay s aspoň jednou vrstvou syntetickej živice tak, aby sa...

Predradník pre výbojku, obzvlášť pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3021

Dátum: 13.01.2006

Autor: Clavier Philippe

MPK: H04B 15/02, H02M 1/12, H05B 41/28...

Značky: výbojku, vozidlo, motorové, předřadník, obzvlášť

Text:

...roku 2003 spoločnosťou Texas Instruments a nazvanej v angličtine Understanding and Optimizing Electromagnetic compatibility in Switchmode Power Supplies podávajú autori, B. Mammano a B. Carsten, prehľad rôznychznámych metód obmedzovania vyžarovaného vysokofrekvenčného rušenia bez ohľadu na to, či sa jedná o režim žiarenia alebo o režim vedený, pričom v tomto posledne menovanom prípade je pozornost venovaná ako spoločnému režimu,tak režimu...

Bezpečnostné znaky, ich použitie a procesy na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8508

Dátum: 13.01.2006

Autori: Haubrich Scott Thomas, Einhorn Richard Anthony, Shah Jainisha, Hampden-smith Mark, Kornbrekke Ralph, Bhatia Rimple, Hardman Ned Jay

MPK: B42D 15/00

Značky: znaky, procesy, použitie, bezpečnostné, výrobu

Text:

...je aspoň čiastočne polopriehladná. Vjednom uskutočnení reflexná vrstva zahŕňa nespojitú reflexnú vrstvu, pričom daná nespojitá reflexná vrstva obsahuje kovové častice. Vreflexnej vrstve môže byť viacero mikroobrazcov, pričom aspoň jeden z mikroobrazcov voliteľne obsahuje premenlivé informácie. Priemerný najväčší rozmer spomínaných viacerých mikroobrazcov je menší ako približne 0,5 mm. Vďalšom uskutočnení reflexná vrstva zahŕňa spojitú...

Jednorazové vrecko na zbieranie tekutiny, určené na hygienické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8338

Dátum: 13.01.2006

Autori: Hansen Trygve Kalf, Göransson Magnus, Nordbo Kalle Jon

MPK: A61F 5/44

Značky: jednorázové, hygienické, vrecko, účely, zbieranie, tekutiny, určené

Text:

...od privodného hrdla a navzájom sú spojené, aby definovali obecný smer toku do oddelenia pre tekutinu. Navyše, oddelené bodové zvary sú výhodne vytvorené v koncových úsekoch každej zostavy fóliových vrstiev, spájajúc všetky prítomnéfóliové vrstvy navzájom. To znamená, že tekutina otvorí fólie, keď bude pretekať v smere od prívodu k distálnym koncom fólií. Avšak, ak by malo dôjsť k spätnému toku, toto spôsobí, že sa prietoková cesta...

Viacdielny držiak izolácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8225

Dátum: 13.01.2006

Autor: Renz Jürgen

MPK: F16B 13/12, F16B 13/06, E04F 13/08...

Značky: izolácie, viacdielny, držiak

Text:

...vynález má tú výhodu, že prídržovacia kotva sa dá nie iba zarážať, ale môže byt tiež zaskrutkovaná. Kotviaci člen nemusí preto byt klinec, ale napríklad môže byt tiež skrutka. Ďalšou výhodou vynálezu je, že pokial je jej kotviaci člen skrutka, môže byt pridržovacia kotva tiež opät vyskrutkovaná a držiak izolácie tým môže byť demontovaný.0009 Pre kotvenie v podklade môže prídržný drlek obsahovat natvarovanú prichytku alebo môže byt vytvorený...

Spôsob purifikácie Faktora VII

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8163

Dátum: 13.01.2006

Autori: Nygaard Frank Bech, Jensen Rikkle Bolding

MPK: C12N 9/64

Značky: purifikácie, spôsob, faktora

Text:

...že zahŕňajú ako inaktivované, tak aktivované formy FVII, a zahŕňajú rekombinantnú štandardnú sekvenciu ľudského FVII, rovnako ako jej varianty.Proteíny FVII, ktoré môžu byť purifikovane spôsobom podľa vynálezu, zahŕňajú akýkoľvek proteín FVII alebo FVIIa, najmä ľudský rekombinantný FVII alebo FVIIa a ich varianty. Aminokyselinová sekvencia štandardného ľudského FVII je veľmi dobre známa a je opísaná napríklad vo W 0 01/58935. Varianty,...

Makrolidy s protizápalovou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8159

Dátum: 13.01.2006

Autori: Jelic Dubravko, Leljak Marija, Kragol Goran, Hrvacic Boska, Erakovic Vesna, Bosnar Martina, Marušić-ištuk Zorica, Hutinec Antun, Munic Vesna, Ivetic Vanesa, Marjanovic Nikola, Tomaskovic Marija, Culic Ognjen, Vela Vanja, Bosnjak Berislav, Alihodzic Sulejman

MPK: A61P 29/00, A61K 31/7052, A61K 31/7048...

Značky: účinnosťou, makrolidy, protizápalovou

Text:

...neutroñlov, po ktorej neutroñly uvoľňujú(metalo)protein 1 zy a zvyšujú tvorbu kyslíkatých látok (Repine et al., Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1997, 156 341-357 Bames, Chest 2000, 117(2 Suppl) 10 S-l 4 S).Väčšina usilia pri liečbe je zameraná na kontrolu symptómov (Barnes, Trends Pharm. Sci. 1998, 19(10) 415-423 Barnes, Am. J. Respir. Crit. Care Med 1999, 160 S 72-S 79 Hansel et al., Expert Opin. Investíg. Drugs 2000, 9(1) 3-23)....

Meningokoková konjugovaná vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7727

Dátum: 13.01.2006

Autor: Marshall Cameron John

MPK: A61K 47/00, A61K 39/00

Značky: konjugovaná, meningokoková, vakcína

Text:

...zvýšenie hladiny protilátok proti Hib po následnej imunizácii kapsulámym sacharidom Hib konjugovaným k takým nosičom, čo zhodne postihuje ako IgGl, tak IgGZ. Odpovede na nosičové zložky konjugátov sú tiež potlačené. Okrem toho bola pozorovaná všeobecnejšia supresia nešpeciñcká voči epitopu ako predbežná imunízácia konjugátom, ktorá postihuje imunitné odpovede proti nosičovej ajsacharidovej zložke druhého konjugátu, ktorý bol podaný o 4 týždne...

V ústach sa rozkladajúca kompozícia olanzapínu alebo donepezilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7675

Dátum: 13.01.2006

Autori: Kolaric Sasa, Jakse Renata, Vrbinc Miha, Kroselj Vesna

MPK: A61K 31/00, A61K 9/00, A61P 25/00...

Značky: kompozícia, rozkladajúca, donepezilu, ústach, olanzapínu

Text:

...Najvýhodnejšou polymorfnou formou je polymorf l.0029 Taktiež sú použiteľné solváty uvedené v EP 733 634 a tu označené ako monometanol solvát, monoetanol solvát a mono-1-propanol solvát. Taktiež sú použiteľné hydráty olanzapínu,ktoré sú uvedené napr. v EP 831 098 B 1 a tu sú označené ako monohydrát I a dihydrát l.0030 Je výhodné, aby kompozícia podľa vynálezu zahŕňala 1 až 20, výhodnejšie 3 až 15 a najvýhodnejšie 5 až 10 hmotnostných...

Exo- a diastereo- selektívne syntézy himbacínových analógov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7119

Dátum: 12.01.2006

Autori: Lim Ngiap Kie, Zavialov Ilia, Wu George, Huang Mingsheng, Yang Xiaojing, Poirier Marc, Sabesan Vijay, Liao Jing, Cui Jian, Wang Tao, Nguyen Hoa, Sudhakar Anantha, Thiruvengadam Tiruvettipuram, Xie Ji, Chen Frank Xing, Kwok Daw-long

MPK: C07C 205/00, C07C 235/00, C07C 309/00...

Značky: diastereo, analógov, syntézy, selektivně, himbacínových

Text:

...tvoria 3- až G-ćlennú heterocykliokú zlúčeninu obsahujúcu 1-4heteroatómy, za vzniku prvej zmesi exo izomérovH ž F 1 OÁNRSRG 29, kde uvedene izoméry majú trans-S,Bykruhové-spojenie,a endo izomérov(b) epimerizáciu uvedeného trans-5,6-kruhového-spojenia v Zlúčenine 29 pôsobením na uvedenú prvú zmes prvou zásadou za vzniku druhej zmesi obsahujúcej nltro-a izomér s cis 5,Gj-kruhovým-spojením a nitro-š izomer s cis-5,Gj-kruhovým-spojením...

Aktivačné zariadenie kanálov s viacpólovými elektrickými konektormi ťažných zariadení motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5816

Dátum: 12.01.2006

Autor: Benito Monreal Fernando

MPK: B60R 16/02

Značky: zariadení, motorového, zariadenie, aktivačné, vozidla, elektrickými, viacpólovými, konektormi, kanálov, tažných

Text:

...a zanikanie elektrických oblúkov v kontaktoch. To končí zničením plôšok kontaktov relé, čo zabraňuje ich prevádzke.0011 Uskutočňované boli určité pokusy o zlepšenie týchto elektrických spojení medzi automobilom a prívesom, ktoré sú opísané v patente EP 941119962, Elektrické komunikačné.systémy pre ťažné vozidlo a nákladný príves, ale vyššie opísané poruchy a problémy pretxvali vďaka používaniu elektromechanických relé, navyše vďaka...

Pozdĺžne nastaviteľný spojovací článok s jednosmerne posuvným uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5645

Dátum: 12.01.2006

Autor: Fabbri Flaviano

MPK: E04G 25/00, F16B 7/00

Značky: nastavitelný, článok, spojovací, posuvným, uzatváracím, pozdĺžne, mechanizmom, jednosměrně

Text:

...rozperného článku podľa predmetného vynálezu, ktoré umožňuje skrátenie článku zasunutím pozdlžnych dielcov, no bráni jeho roztiahnutiuNa obr. č. 1 je znázornený dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok (1) pozostávajúci z prvého pozdĺžneho dielca (2) a druhého pozdĺžneho dielca (3), ktoré sú usporiadané tak, že sú osovo súmerné. Prvý pozdĺžny dielec (2) má tvar tyče, pričom sa jeho určitá časť zasúva na princípe piestu do osovo lícujúcich...

Zmiešavacia hlava pre vysoko viskózny východzí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5604

Dátum: 12.01.2006

Autori: Renkl Josef, Soechtig Wolfgang, Berchtenbreiter Ernst

MPK: B29B 7/00

Značky: vysoko, východzí, materiál, hlava, zmiešavacia, viskózny

Text:

...je stále viac žiadúce predlhšie vlákna môžu byť spracované, tým lepších vlastností materiálu je možné dosiahnuť. spracovaním vlákien až do maximálnej dĺžky 0,5 mm (alebo prípadne až do 3,0 mm) však už nemôžu byť splnenébudúce požiadavky na materiál.Ztohto dôvodu je možné už nejakú dobu pozorovať trend kdlhým vláknam. Vtejto súvislosti je známa zmiešavacia hlava,u ktorej sa vlákna primiešajú do už zmiešaných reaktívnych zložiek mimo...

Purínové deriváty ako agonisty receptora A2A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5009

Dátum: 12.01.2006

Autori: Taylor Roger John, Fairhurst Robin Alec

MPK: A61P 11/00, C07D 473/00, A61K 31/519...

Značky: receptora, purinové, deriváty, agonisty

Text:

...v tomto opise majú nasledujúce významy Prípadne substituovaná znamená, že príslušná skupina môže byť substituovaná v jednej alebo viacerých polohách jednou alebo viacerými kombináciami skupín uvedenými ďalej.N-viazaná 3- až 10-člem 1 á heterocyklícká skupina obsahujúca l až 4 atómy dusíka v kruhu,a prípadne obsahujúca 1 až 4 iné heteroatómy Vybraté zo súboru, ktorý tvorí kyslík a síra,ako sa tu používa, znamená skupinu, ktorá je viazaná...

Upínací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4964

Dátum: 12.01.2006

Autori: Sonntag Rainer, Kroenung Karl

MPK: F16M 11/02

Značky: prípravok, upínací

Text:

...zvislý rez vertikálne zoradenej prídržnej časť, na ktorej je pomocou zaisťovacieho krúžku nesená montážna časť, ktorá má horizontálne rameno a pričom hlava skrutky zaskrutkovanej do prídržnej časti sa môže pohybovať v drážke vyrezanej do montážnej časti, keď sa rameno otáča-2 Obrázok 2 zobrazuje zvislý rez predmetu podľa obr. 1, avšak s poskodeným zaistovacím krúžkom, pričom kus na prídržnej časti sa spolu s montážnou časťou posúva dolu...

Katéter na transvaskulárnu implantáciu protéz srdcovej chlopne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15826

Dátum: 12.01.2006

Autori: Ferrari Markus, Figulla Hans-reiner, Damm Christoph, Ottma Rüdiger, Moszner Robert

MPK: A61F 2/95, A61F 2/24

Značky: protéz, chlopně, implantáciu, srdcovej, katéter, transvaskulárnu

Text:

...tak, že ich prechodová teplota leží pri cca 37 °C a po dosiahnutíprechodovej teploty je iniciovaná samoexpandibilita.0012 Pomocou takejto expanzie sa rozpína kotevná podpera tak, že sa môže usadiť na stenách aorty a prípadne pomocou dodatočných hákovitých prvkov môže tam byť spoľahlivo fixovaná. Súčasne je protéza srdcovej chlopne rozvinutá, takže môže prevziať svoju funkciu.0013 Taká kotevná podpera s protézou srdcovej chlopne je...

Exo- a diastereo selektívne syntézy himbacínové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10998

Dátum: 12.01.2006

Autori: Cui Jian, Poirier Marc, Wu George, Yang Xiaojing, Xie Ji, Kwok Daw-long, Thiruvengadam Tiruvettipuram, Sabesen Vijay, Wang Tao, Sudhakar Anantha, Liao Jing, Huang Mingsheng, Chen Frank Xing

MPK: C07C 309/08, C07C 205/55, C07C 205/44...

Značky: diastereo, selektivně, himbacínové, syntézy, analogy

Text:

...receptora odvodeným od himbacínu. Zlúčenina 11 môžebyť syntetizovaná zo Zlúčeniny 1kde R 5 a R 6 sú každé nezávisle na sebe vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, alkylových, alkenylových, alkynylových,alkoxy, cykloalkylových, arylových, alkylarylových,arylalkylových a heteroarylových skupín.0005 Spôsoby syntézy podobných antagonistov trombínovehoreceptora, ktoré sú analógy himbacínu, sú opísané V US Pat. č. 6 063 847 a US zverejnenie...

Ohýbateľný a odlúpovateľný obal pre tabletky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10882

Dátum: 12.01.2006

Autor: Nivala Michelle

MPK: B65D 83/04

Značky: odlupovateľný, tabletky, ohýbateľný

Text:

...je blistrový obal vytvorený z takých materiálov a usporiadaný tak, že obmedzuje prístup k dávkovacej forme dosiahnutý rozrezaním, roztrhnutím, rozžuvaním, prerazením a podobným iným spôsobom, najmä dosiahnutý deťmi, ktoré sú príliš malé na to, aby s dávkovacou formou rozumne zaobchádzali. Kvôli veľmi prispôsobiteľnému telesnému vytvoreniu obalov podľa tohto vynálezu, je možné vytvoriť obaly, ktoré môžu pokrývat široký rozsah rôznych...

Ochranný odev, najmä odev na ochranu proti bodným a/alebo strelným poraneniam

Načítavanie...

Číslo patentu: 284907

Dátum: 12.01.2006

Autori: Klingspor Christoph, Neu Steffen, Böttger Christian, Polligkeit Wolfgang, Fels Achim

MPK: B32B 27/20, F41H 1/00, B32B 7/02...

Značky: strelným, poraneniam, ochranu, oděv, proti, bodným, ochranný, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný odev, najmä odev na ochranu proti bodným a/alebo strelným poraneniam, pozostávajúci z viacerých vrstiev plošných útvarov z materiálov s vysokou pevnosťou, pričom viac než jedna z týchto vrstiev je potiahnutá vrstvou veľmi tvrdých materiálov, pričom veľmi tvrdé materiály sú viazané vo fenolových živiciach, močovinových živiciach, latexe v zosieťovanej alebo nezosieťovanej forme, epoxidových živiciach alebo polyakrylátových živiciach, a...

Spôsob výroby 1-(6-metylpyridín-3-yl)-2-[(4-(metylsulfonyl)fenyl]etanónu a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284903

Dátum: 12.01.2006

Autori: Leresche James Edward, Armbruster Erich, Proplesch Ralf, Kuo David, Roduit Jean-paul, Bessard Yves

MPK: C07D 213/00

Značky: spôsob, medziprodukty, výroby, 1-(6-metylpyridín-3-yl)-2-[(4-(metylsulfonyl)fenyl]etanónu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa východiskový produkt na výrobu COX-2-inhibítorov, ktorým je zlúčenina 1-(6-metylpyridín-3-yl)-2-[(4-(metylsulfonyl)fenyl]etanón vzorca (I), a spôsob jeho výroby.

Pevný orálny farmaceutický prostriedok s kontrolovane uvoľňujúcou matricou obsahujúcou tilidínmezylát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284901

Dátum: 12.01.2006

Autori: Strüngmann Thomas, Hirsch Richard, Wesseling Martin

MPK: A61K 9/20, A61K 31/21

Značky: obsahujúcou, farmaceutický, tilidínmezylát, matricou, orálny, kontrolované, prostriedok, uvoľňujúcou, pevný

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný orálny farmaceutický prostriedok s kontrolovane uvoľňujúcou matricou obsahuje tilidínmezylát ako účinnú látku v množstve 50 až 500 mg tilidín-HCL.

Medziprodukty na výrobu inhibítorov HIV-proteázy a spôsoby výroby inhibítorov HIV-proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284899

Dátum: 12.01.2006

Autori: Whitten Kathleen, Deason Michael

MPK: C07D 217/00

Značky: hiv-proteázy, výroby, medziprodukty, spôsoby, inhibítorov, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby inhibítorov HIV-proteázy všeobecného vzorca (IV) a medziprodukt všeobecného vzorca (III) užitočný pri ich výrobe.

Merací prístroj na meranie hĺbky profilu automobilovej pneumatiky a spôsob tohto merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284898

Dátum: 12.01.2006

Autor: Bürger Joachim

MPK: G01B 11/22

Značky: automobilovej, pneumatiky, profilů, meranie, prístroj, hĺbky, tohto, merací, spôsob, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Na meranie hĺbky profilu automobilovej pneumatiky pomocou laserovej meracej hlavice obsahujúcej laser (67) sa umiestni laserová hlavica na automobilovú pneumatiku, takže vzťažná plocha (68) zaujme definovanú polohu vzhľadom na pneumatiku. Laserový lúč (66) lasera (67) sa vedie cez vzťažnú plochu (68) pod uhlom (alfa) na dno (64) profilu pneumatiky, takže sa vytvorí na dne (64) profilu pneumatiky svetelná stopa (78). Pomocou senzora (82)...

Matricové prostriedky na redukciu spaľovacieho objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20040

Dátum: 12.01.2006

Autori: Strempek Joseph Robert, Lenzer Ronald

MPK: F22B 21/34, F23D 14/84, F23C 6/04...

Značky: spaľovacieho, objemu, prostriedky, matricové, redukciu

Text:

...prerušenie horenía je veľmi nežiaduce, pretože môže viesť knahromadeniu horľavín a vyvolať po opätovnom0010 Ministerstvo energetiky USA (The U.S Department of Energy) sa vyjadrilo, že existuje dlho pociťovaná potreba znižovať veľkosť a hmotnosť pamých kotlov, ako sú priemyslové pamé kotle. Bežné pamé kotle sú postavené tak, aby sa prispôsobili veľkosti spaľovacieho priestoru 4. Preto existuje dlho pociťovaná potreba vyvinúť taký spaľovací...

Dielec na tvarovanie kontinuálne pretlačovaného materiálu a spôsob jeho spustenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8437

Dátum: 12.01.2006

Autori: Wendelin Georg, Bacher Helmut, Schulz Helmuth

MPK: B29B 9/06

Značky: spustenia, kontinuálně, dielec, pretlačovaného, materiálů, tvarovanie, spôsob

Text:

...ktorá je do neho privádzaná z vytlačovacieho lisu, čim sadosiahne ešte rovnomemejšia kvalita taveniny.Posledná zuvedených výhod potom spočíva vtom, že pri odstavenom zubovom čerpadle je na vstupu tohto čerpadla možno prostredníctvom vytlačovacieho lisu vytvárať postupne sa zvyšujúci vstupný tlak. Ak je zubové čerpadlo uvedené do činnosti až po dosiahnutí určitého vstupného tlaku, vytvorí sa v príslušnom kanáli vedúcom k pretlačovacej dýze...

Zariadenie na kontrolu tlaku pre kontajnery stredného objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6614

Dátum: 11.01.2006

Autori: Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas, Wolthers Wolter

MPK: B65D 81/26, B65D 83/14

Značky: kontajnery, tlaku, stredného, kontrolu, zariadenie, objemu

Text:

...tlak v dlhšom časovom úseku.0009 Ďalšiu predmetont vynálezu. je poskytnutie zariadenia na kontrolu tlaku, ktoré môže byť uskladnené nejaký čas v atmosférických podmienkach a potom, pri následnom použití bude mať v komore riadenia tlaku vopred určený použiteľný kontrolný0010 Aspoň časť z týchto a ďalších cieľov je dosiahnutá pomocou zariadenia na kontrolu tlaku podľa vynálezu, ako je špecifikované V patentovom nároku 1.0011 Zariadenie na...

Nastaviteľná pätka pažby pre ručnú strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4797

Dátum: 11.01.2006

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41C 23/00

Značky: strelnú, zbraň, pažby, nastaviteľná, pätka, ručnú

Text:

...2 a v znázornenom uskutočnení realizovanej ako doska pažby. Časť 3 pažby vytvorená ako doska pažby a prispôsobená vonkajšiemu obrysu zadnej pažby 2 je pomocou skrutiek 4, znázornených na obr. 2, upevnená na zadnej strane zadnej pažby 2. Časť 3 pažby obsahuje horné a spodné priechodné otvory 5, ktoré majú na strane smerujúcej k zadnej pažbe 2 oválne zapustenia 6, zjavné na obr. 3. V oválnych zapusteniach 6 sú umiestnené matky 7 s oválnym...

Kovom zosilnená hybridná štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11467

Dátum: 11.01.2006

Autori: Geiermann Volkmar, Zimmermann Jochen, Frankenmolen Jeroen, Krisch Wolfgang

MPK: B62D 29/00

Značky: hybridná, struktura, zosilnená, kovom

Text:

...ktorá je vždy potrebná, aby prepožíčala konštrukčnej súčasti podľa vynálezu požadované mechanické vlastnosti. Kovovávýstuž má výhodne proñlovaný prierez.0011 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je spôsob výroby konštrukčnej súčasti podľa vynálezu, pri ktorom sú kovová časť a kovová výstuž vzájomne spojené tvarovým,silovým a/alebo materiálovým spojením.0012 Spôsob podľa vynálezu je možne uskutočňovať jednoducho a lacno.0013 Čo sa týka...

Prísadová zmes vhodná do mazacích olejových kompozícií, aditivovaná viacúčelová motorová olejová kompozícia a aditivovaná mazacia olejová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284909

Dátum: 11.01.2006

Autori: Bobest Éva, Bartha László, Auer János, Kis János, Lenti Margit, Deák Gyula, Hancsók Jenő, Baladincz Jenó, Dénes Ferenc

MPK: C10M 157/00, C10M 101/00

Značky: prísadová, kompozícií, viacúčelová, mazacia, motorová, olejová, mazacích, vhodná, kompozícia, aditivovaná, olejových

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie opisuje prísadovú zmes vhodnú do mazacích olejových kompozícií, výhodne do motorových olejových kompozícií, ktorá obsahuje 15 až 100 hmotn. % komponentov „A" a „B", z ktorých každý je zložený z jedného alebo viac aditív a až z 85 hmotn. % riedidla, pričom komponent „A" sa skladá z 10 až 100 hmotn. % polyfunkčnej bezpopolovej aditívnej kompozície s detergenčno-dispergačnými účinkami alebo jej olejového roztoku, zloženej z...

Spôsob výroby vianočných ozdôb a prípravky na ich upevňovanie pri vykonávaní tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284908

Dátum: 11.01.2006

Autori: Gajdošík Jan, Trtík Jaroslav

MPK: A47G 33/00, C03C 17/06, C23C 14/18...

Značky: tohto, upevňovanie, výroby, vykonávání, ozdob, spôsob, přípravky, vianočných, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vianočných ozdôb, kde sa najskôr vyfúkne sklenený polotovar (1) požadovaného tvaru vianočnej ozdoby vybavený technologickou stopkou. Tento sklenený polotovar (1) sa prichytí do upevňovacieho prípravku a vloží sa do vákuového pokovovacieho zariadenia, kde sa vo vákuu na jeho povrch nanesie technológiou vákuového naparovania alebo technológiou vákuového naprašovania vrstvička kovov, prípadne ich zliatin, s hrúbkou 1 až 7 mikrónov....

Skriňa klimatizačného prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 284902

Dátum: 11.01.2006

Autor: Frick Edmund

MPK: F24F 13/00

Značky: prístroja, skriňa, klimatizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňa klimatizačného prístroja s kvádrovitým rámom (1), ktorého stĺpiky a nosníky sú vytvorené z dutého profilu vyrobeného z plechu a ktorý je krytmi (3), ktoré sú upevnené na ráme (1), nepriedušne uzavretý, pričom má tento dutý profil v smeroch zasúvania (2), kolmých na jednotlivé kryty, vždy jedno podrezanie (4) na prichytenie pružinového prvku (11), predpätého v smere k rámu, a jednu dorazovú lištu (5), na ktorú dosadá tesnenie (16), ako aj...

Oteruvzdorný diel z kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284900

Dátum: 11.01.2006

Autor: Francois Hubert

MPK: B22D 19/06, B22D 19/02

Značky: kompozitného, materiálů, otěruvzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný oteruvzdorný materiál, ktorý je uskutočnený liatím a tvorí ho kovová matrica, ktorej jedna alebo viac pracovných plôch obsahuje výstužné zložky s vysokou odolnosťou proti oteru. Výstužné zložky sú vytvorené z keramického telesa, ktoré je v priebehu liatia presiaknuté roztaveným kovom, pričom toto teleso tvorí homogénny tuhý roztok 20 až 80 hmotnostných % Al2O3 a 80 až 28 hmotnostných % ZrO2.