Archív za 2006 rok

Strana 78

Vstupný systém pre osoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3729

Dátum: 25.01.2006

Autori: Fischer Hans-uwe, Przygodda Jens

MPK: G07B 15/02, G07C 9/02

Značky: osoby, systém, vstupný

Text:

...tuhý atrament pracujú podobne ako termo-sublimačné tlačiame, používajú tuhý vosk, ktorý sa ohrieva v špeciálnych nádržkách a po bodoch je nahodený na papier.Hlavná výhoda tepelných tlačiamí spočíva vnízkej tvorbe hluku akompaktnej stavbe. Práve tieto výhody sú pre vynálezu zodpovedajúce vstupné systémy veľmi nápomocné, keďže-3 vstupný systém samotný vyžaduje priestor sám pre seba atým je vstup, ktorý existuje už pred zabudovaním vstupného...

Svetelný optický modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7333

Dátum: 24.01.2006

Autori: Osipov Nikolai Alesandrovich, Kaletin Andrei Aleksandrovich, Rosichina Olga Michailovna, Tsepelev Dmitry Vitalievich, Vershinin Nikolai Fedorovich

MPK: F21V 19/00, F21S 8/00

Značky: modul, světelný, opticky

Text:

...reflektora, prvku emitujúce ho svetlo a prostriedkov na upevnenie prvku emitujúceho svetlo, je známy z RU 2149309.0015 Nedostatkom tohto svetelného optického modulu je nevyhnutnosť nastavovať osobitnekaždý zo svetelných optických modulov, ktoré tvoria časť osvetľovacieho zariadenia.0016 Technickým výsledkom vynálezu je zvýšenie presnosti celej konštrukcie vdôsledku zjednodušeného riešenia každého zo svetelných optických modulov tvoriacich...

Spôsob a zariadenie na ovládanie zariadenia na výdaj nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6884

Dátum: 24.01.2006

Autor: Doglioni Majer Luca

MPK: A47J 31/40

Značky: zariadenia, spôsob, nápojov, výdaj, zariadenie, ovládanie

Text:

...vyhodnoteniaspotreby zložky. Napríklad sú brané do úvahy priemernépriepustnosti na typ zložky, a tým odpočitavané odpovedajúce teoretické množstvá na každý vydávajúci cyklus (opačná načítavacia vlastnosť) a blokovanie pristupu do takého konkrétneho vydávajúceho cyklu, ak je odhadnuté, že zložka. je vypotrebovaná. Tieto zariadenia netolerujú zmeny V priepustnosti od odhadnutých priemerných hodnôt bez výskytu chýb pri vyhodnocovaní...

Stent-graft

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6613

Dátum: 24.01.2006

Autori: Maier Florian, Berg Hendrik

MPK: A61F 2/82, A61M 25/00, A61F 2/06...

Značky: stent-graft

Text:

...sú vytvorené zmenšením vnútorného a vonkajšieho priemeru tela stentu. Ďalšia možnosť pre fixovanie aspoň jednej kovovej podpernej konštrukcie spočívav tom, aby aspoň jej príslušné konce boli zvarené s vnútornýmobvodom tela stentu. Pričom môže byt do koncov aspoň čiastočne materiál tela stentu zatavený. Je ale tiež možné, aby za účelom fixovania kovovej podpernej konštrukcie boli jej príslušné konce s vnútorným obvodom tela stentu...

Vrecko do vysávača a spôsob výroby vrecka do vysávača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5731

Dátum: 24.01.2006

Autor: Czado Wolfgang

MPK: B31B 41/00, B01D 39/16, A47L 9/14...

Značky: výroby, spôsob, vrecko, vysávača, vrecká

Text:

...tu môže byt zrealizované aj vyrovnanie v rámci prípustnej odchýlky pre prípad, že by boli zavádzané hrdlá trubíc s rôznym0011 Vrecko môže byt vyrobené napríklad znetkanej textílie, ktorá budevyrazená okolo nasávacieho otvoru. Ďalej sa môže plánovať prídržná doštičkaa uzatváracia doštička z umelej hmoty umiestnená okolo nasávacieho otvoru, aby sa tak dal uzavrieť nasávací otvor pri odstraňovaní vrecka.0012 Na základe spôsobu podľa vynálezu,...

Regulátor lúčov s farebným kódovaním hydraulickej priepustnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12433

Dátum: 24.01.2006

Autor: Grether Hermann

MPK: E03C 1/08, B01D 35/04

Značky: priepustnosti, regulátor, hydraulickej, kódovaním, lúčov, farebným

Text:

...lúčovkužeľovito vyčnievajúce predsadené sitko s množinou otvorovsitka. Predsadené alebo filtračné sitko známeho regulátora lúčov slúži na odstránenie vápenatých usadenín, unášaných vo vode,alebo častíc nečistôt, tečúcich s vodou, prefiltrovať ich a zachytiť, skôr než tieto môžu upchať malé štruktúry prietoku vnútri regulátora lúčov a negatívne ovplyvniť jeho funkciu. Z obrázkov V spise DE 29 18 727 Ul je vidieť, že známy regulátor lúčov...

Väzbové zlúčeniny, imunogénne zlúčeniny a peptidomimetiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15036

Dátum: 24.01.2006

Autori: Timmerman Peter, Meloen Robbert Hans, Van Dijk Evert, Puijk Wouter Cornelis, Slootstra Jelle Wouter

MPK: A61K 39/00, A61K 47/42, C07K 1/04...

Značky: imunogénne, peptidomimetiká, väzbové, zlúčeniny

Text:

...(diskontinuálnych) väzbových miestach sú kľúčové zvyšky všeobecne distribuované v dvoch alebo viac väzbových oblastiach, ktoré sú v primárnej štruktúre často oddelené. Po zvinutl môžu byť tieto väzbové oblasti privedené k sebe na proteínovom povrchu za vzniku kompozitného väzbového miesta. Dokonca aj ked kompletné väzbové miesto sprostredkujevysokoañnitnú interakciu, peptidy pokrývajúce len jednu väzbovú oblasť, ako sú syntetizované...

Skrutkové pretrhovateľné montážne zariadenie pre elektrické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3614

Dátum: 24.01.2006

Autori: Chaumette Laurent, Aureyre Laurent

MPK: F16B 31/00

Značky: skrutkové, pretrhovateľné, montážne, zariadenie, elektrické

Text:

...zariadením podľa známeho uskutočnenia0013 obrázok 2 znázorňuje axiálny rez montážnym zariadením podľa jedného uskutočnenia vynálezu0014 obrázky 3 a 4 znázorňujú v axiálnom reze varianty uskutočnenia vynálezu podľa obr.2.0015 Na obrázku 2 je znázornené montážne zariadenie podľa uskutočnenia vynálezu, ktoré má pred montážou tvar nad sebou Iežiacich časti,a to kovovej skrutky 10, rovnako kovovej monobiokovej uťahovacej koncovky 12, a izolačnej...

Dvojčasťový regulátor prúdu, regulátor prietoku alebo zábrana spätného toku obsahujúci západkový prostriedok na vzájomné zaistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10409

Dátum: 24.01.2006

Autor: Grether Hermann

MPK: E03C 1/08, B01D 35/04

Značky: zaistenie, prietoku, vzájomne, spätného, dvojčasťový, obsahujúci, západkový, prostriedok, regulátor, prúdu, zábrana

Text:

...prúdenia sa môže zväčšovať ~ v takýchto konštrukčných dieloch, vktorých je oblasť spojenia vždy vystavená prúdeniu vody, je všakväčšinou žiaduce rozmerovo čo najpresnejšie spojenie bez väčšej axiálnej vôle.0006 Z dokumentu 2004/038112 A je známy medziľahlý držiak,ktorý je možné naskrutkovať na výtokovej strane vo výpuste vody sanitárnej výtokovej armatúry a ktorý je možné osadiť do regulátora prúdu. Aby bola zaistená funkcia regulátora...

Chirurgické lampy s nastaviteľným svetelným žiarením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7787

Dátum: 24.01.2006

Autori: Tsepelev Dmitry Vitalievich, Kaletin Andrei Aleksandrovich, Rosichina Olga Michailovna, Vershinin Nikolai Fedorovich, Osipov Nikolai Aleksandrovich

MPK: F21V 14/00, F21S 8/00, A61B 19/00...

Značky: nastavitelným, žiarením, lampy, světelným, chirurgické

Text:

...pripevnené na kryte a spojene s ďalšími kĺbom a zariadenie na nastavovanie svetelného poľa mechanickým prostriedkom (prihláška eu rópskeho patentu 1568935, medzinárodné patentové triedenie F 21 S 8/00, F 21 S 2/00, publikovaná 31. augusta 2005).0014 Táto známa lampa má vysokú svetelnú účinnosť. Nastavovanie svetelného žiarenia tejto známej lampy sa však vykonáva mechanickým zariadením otáčajúcim svetelné optické prvkynavzájom proti sebe, a...

Zariadenia na podávanie liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6794

Dátum: 23.01.2006

Autori: Pongpairochana Vincent, Chavez Enrico, Piotelat Sandrine

MPK: A61M 5/24, A61M 5/145

Značky: liekov, zariadenia, podávanie

Text:

...koncentrácia vmg/ml lieku vbombička, MaxlnjVoI je vopred určená konštanta,vyjadrená v ml, zodpovedajúca maximálnemu objemu, ktorý injekčné zariadenie môže vstreknút vjednej injekcii, Cont je vyššie uvedený objem bombičky v mg, lNT je celočíselná časť, max je maximálna hodnota a min je minimálna hodnota. Hodnota Cont je napríklad vopred uložená-3 v riadiacej jednotke 4, zadaná do riadiacej jednotky 4 pacientom alebo lekárom nastavovacími...

Zariadenie na kefovanie dobytka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6503

Dátum: 23.01.2006

Autor: Musicco Alberto

MPK: A01K 13/00

Značky: zariadenie, kefovanie, dobytka

Text:

...prostriedok 20 umiestnený v sedle 21integrálne a oscilaćne k rotačnému kollku 16 prvého závesu. 0031 V uskutočnení, ktoré umožňuje optimalizáciu celkových rozmerov zariadenia, je uvedené sedlo 21umiestnené do nosičovej konzoly 18 prvého závesu. Vkaždom prípade konzola 18 je usporiadaná takým spôsobom, že umožňuje oscilâciu kefy o najmenej 180 °.0032 Zariadenie 10 podľa tohto vynálezu preto umožňuje kefovanie zvierat v ich akejkoľvek...

Progresívna prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4896

Dátum: 23.01.2006

Autori: Rott Erwin, Bless Werner

MPK: F16H 35/00, B62D 3/00, F16H 19/00...

Značky: převodovka, progresívna

Text:

...otočné okolo jednej spoločnej osiotáčania a ozubený útvar s dvomi ozubenými tyčami. Jedno z čelných ozubených kolies je uskutočnené v tvare kruhu,zatiaľ čo druhé čelné koleso obsahuje ozubenú krivku s polomerom zakrivenia, ktorý sa v niektorých úsekochvynález je definovaný znakmi nároku 1. závislé znaky satýkajú prípadných znakov mnohých uskutočnení vynálezu.Progresívna prevodovka podľa vynálezu obsahuje aspoň dve čelné ozubené kolesá a...

Spôsob určenia množstva lieku obsiahnutého v liekovej nádobke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10971

Dátum: 23.01.2006

Autori: Piotelat Sandrine, Pongpairochana Vincent, Chavez Enrico

MPK: A61M 5/145, A61M 5/24

Značky: lieku, spôsob, množstva, obsiahnutého, liekovej, určenia, nádobke

Text:

...nasledovné premennékde Conc je koncentrácia vmg/ml lieku vbombička, Maxlnjvol je vopred určená konštanta,vyjadrená v ml, zodpovedajúca maximálnemu objemu, ktorý injekčné zariadenie môže vstreknút vjednej injekcii, Cont je vyššie uvedený objem bombičky v mg, INT je celočíselná časť, max je maximálna hodnota a min je minimálna hodnota. Hodnota Cont je napríklad vopred uložená-3 v riadiacej jednotke 4, zadaná do riadiacej jednotky 4 pacientom...

Navijak na kovové valcované alebo ťahané drôty a/alebo prúty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4114

Dátum: 23.01.2006

Autor: Castellani Federico

MPK: B21C 47/02, B21C 47/00

Značky: ťahané, prúty, válcované, kovové, drôty, naviják

Text:

...v tomto spôsobe je drôt plynule tlačený na jeho0014 DE 82 l 666 (Siemens - 8 júla 1049) opisuje rozličné systémy vodiacich kanálov a uchytenia drôtu / tyče na vytvorenie cievky okolo vretena / navijaku cievky. Presnejšie sú na obrázkoch l, 2,3, 4, 5, 6, 7 zobrazené rozličné riešenia vedenia a uchytenia,alebo zovretia konca drôtu 3.0015 EP 1126934 a EPll 26935 (Danieli) taktiež opisujú systémy na zavádzanie drôtu na vytvorenie začiatku vinutia...

Substituované beta-diketóny, inhalačný farmaceutický prostriedok a použitie beta-diketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284934

Dátum: 23.01.2006

Autori: Pohto Pentti, Bäckström Reijo, Aho Päivi, Pippuri Aino, Koponen Anita, Linden Inge-britt, Lönnberg Kari, Lotta Timo

MPK: A61K 31/12, A61K 31/165, A61K 31/21...

Značky: beta-diketóny, prostriedok, použitie, beta-diketónov, farmaceutický, inhalačný, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde jeden z X1 a X2 predstavuje MeSO2, druhý znamená halogén a X3 vodík alebo halogén. Bolo zistené, že tieto zlúčeniny sú použiteľné v prevencii a liečbe respiračných ochorení, najmä astmy, ARDS (syndróm akútnej dychovej tiesne), CHONBP (chronickej obštrukčnej bronchopulmonálnej choroby), alergickej rhinitídy a príbuzných zápalových ochorení. Konkrétne sa opisuje použitie uvedených zlúčenín v...

Nádrž a spôsob jej preverovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284933

Dátum: 23.01.2006

Autor: Bouvier Daniel

MPK: G01M 3/16

Značky: spôsob, preverovania, nádrž

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž (1) obsahuje zásobník (2), ktorý je na časti svojej vonkajšej plochy (4) vybavený prostriedkami na zisťovanie stavu nádrže (1) vysielaním signálov do poplašného zariadenia (25), vydávajúceho signály iné ako zvukové signály, najmä svetelné signály. Nádrž (1) obsahuje magnetofón (53) a prostriedky (50) na prevádzanie signálov, vydávaných poplašným zariadením (25), na transformované zvukové signály, nahrávateľné na magnetofón (53), ktorý je...

Monoklonálna protilátka, jej fragment, spôsob jej prípravy a použitie, farmaceutický prostriedok, hybridómová bunková línia, aminokyselinová a DNA sekvencia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284932

Dátum: 23.01.2006

Autori: Mitjans Francesc, Goodman Simon, Rosell Elisabet, Hahn Diane, Adan Jaume, Piulats Jaume

MPK: A61K 39/395, C12N 15/06, C07K 16/18...

Značky: použitie, spôsob, línia, protilátka, farmaceutický, aminokyselinová, přípravy, fragment, prostriedok, monoklonálna, bunková, hybridomová, sekvencia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka a jej fragment obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu úsekov základnej štruktúry (FR) a komplementaritu určujúcich úsekov (CDR) ľahkého reťazca SEQ ID NO:1 a ťažkého reťazca SEQ ID NO:9. Hybridómová bunková línia schopná ju produkovať, aminokyselinová sekvencia obsahujúca sekvenciu, ktorá je uvedená v SEQ ID NO:1 alebo SEQ ID NO:9. Zodpovedajúca DNA sekvencia, farmaceutický prostriedok obsahujúci uvedenú...

Ohýbacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2980

Dátum: 23.01.2006

Autori: Giorgio Mario, Caporusso Alessandro

MPK: B21D 7/02

Značky: ohýbacie, zariadenie

Text:

...časti protikusu matrice.Ďalej, cieľom vynálezu je zaistenie funkčných častí formy schopnej zaistiť prevenciu tvorby zvrásnenia, ktoré môžu byťTakéto ciele sú dosiahnuté ohýbacím zariadením pre ohýbací strojpodľa patentoveho nároku l.0007 Predložený vynález bude opísaný s odkazmi na jeho preferovane uskutočnenie V súvislosti s priloženými výkresmi, naObrázok 1 V axonometrickom pohľade znázorňuje prvéuskutočnenie ohýbacieho zariadenia podľa...

Nafukovacie športové brány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8400

Dátum: 23.01.2006

Autor: Caswell Tommy

MPK: A63B 63/00

Značky: športové, nafukovacie, brány

Text:

...prípojkyObr. 4 je horný náhľad strednej dolnej prípojkyObr. 5 je bočný vyvýšený pohľad dolnej zadnej strednej vystužujúcej prípojkyObr. 6 je tak trocha schematický perspektívny pohľad homej strednej vystužujúcej prípojky Obr. 7 ukazuje polohu ventilov na zadnej rohovej prípojke, Obr. 8 ukazuje detailný pohľad homého rohu bránky, znázorňujúci pripevnenie sieťovinyObr. 9 je pohľad všeobecne podobný obr. 1 zobrazujúci vystuženie pre väčšiu...

Metóda výroby nádoby s povrchovou vrstvou izolujúcou teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5996

Dátum: 21.01.2006

Autori: Su Hung-ying, Chang Sheng-shu

MPK: C09D 5/03, B05D 7/00, B05D 3/02...

Značky: teplo, nádoby, povrchovou, vrstvou, výroby, izolujúcou, metoda

Text:

...ktorý zobrazuje plnenie napenenejvrstvy v stlačenej časti povrchu nádoby, ktorú nie je vidieť na obrázkoch č. Z-A až C, ani 3-A až C. PRÍKLADY USKUTOČNENIA VYNÁLEZUPodľa obrázku č. l je výrobná metóda tohto vynálezu nasledovná Tekutý príľnavý prostriedok 1 sa zahrievaním pridáva do prášku penových častíc 2, čím sa vytvára zložkový náter 4 po zmiešaní 3, potom sa zložkový náter 4 nanesie na povrch polovýrobku 6, (ako je to znázornené na...

Zariadenie na transkutánnu stimuláciu nervu ľudského tela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3958

Dátum: 21.01.2006

Autori: Kraus Thomas, Dietrich Stefan

MPK: A61N 1/36

Značky: zariadenie, ľudského, transkutánnu, nervu, stimuláciu

Text:

...a nervov, ktorý obsahuje funkčný generátor na vytváranie tvaru vlny so sekvenciou pulzov. Slúži najmä na terapiu bolesti. Spisy EP 0 757 573 Al a EP 1 064 047 A 1 opisujú všeobecne systémy aspôsoby pre elektrickú stimuláciu nervov.0013 V spise EP 1145 736 A 2 sa navrhuje implantovateľný multimodálny nervový stimulátor. Spis EP 0 972 538 A 2 opisuje systém na vysielanie elektrického dráždenia do časti nervového systému pomocou ihlovej...

Spôsob kontroly mikrobiálnej kontaminácie minerálnych suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13672

Dátum: 20.01.2006

Autori: Buri Matthias, Schwarzentruber Patrick, Hubschmid Silvia

MPK: A61L 2/18, B01J 13/00, B01F 17/00...

Značky: kontaminácie, suspenzií, mikrobiálnej, spôsob, minerálnych, kontroly

Text:

...a/alebo vodných disperzií, ktoré obsahujú minerálne látky,odbomíkovi k dispozícii dva typy riešenia, ktoré môže použiť buď jednotlivo, alebo v kombinácii použitie organických chemických produktov označovaných ako biocídy, alebo použitie procesov úpravy nezahŕňajúcich tieto biocídy. Prihlasovateľ teraz predstaví doterajší stav techniky vzhľadom na tieto dve cesty, pričom zdôrazní nevýhody, ktoré sú spoločné týmto0016 Vodné disperzie a suspenzie...

Spôsob registrácie alebo deregistrácie funkčných čísiel pre mobilné stanice rádiového komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16321

Dátum: 20.01.2006

Autor: Masur Klaus-dieter

MPK: H04W 8/26

Značky: stanice, čísiel, radiového, funkčných, komunikačného, systému, mobilné, deregistrácie, spôsob, registrácie

Text:

...databázu avtejto konfiguračnej databáze sa načítaním tohto prvého funkčného čísla generuje sled prinajmenšom dvoch operácií priraďovania. pričom pomocou nejakého snímacieho zariadenia, logicky spojeného skonfiguračnou databázou, sa načítava kódovaný dátový prvok zdátového reťazca prvého funkčného čísla pre udanie štartovacej hodnoty,ktorá sa má použiť pri generovaní daného sledu, ako aj udanie pravidiel prevytvorenie jednotlivých...

Zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu k vysokotlakovému kompresoru prúdového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284927

Dátum: 20.01.2006

Autor: Bednář Jiří

MPK: F02M 35/00, F02C 7/04, B64D 33/00...

Značky: zariadenie, přívodů, vysokotlakovému, reguláciu, vzduchu, prúdového, motora, kompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu k vysokotlakovému kompresoru prúdového motora, najmä turbínového dvojprúdového motora, je tvorené zberným zásobníkom vzduchu, ktorý je vytvorený ako obvodová dutina (6) v telese (1) medziskrine v priestore medzi nízkotlakovým kompresorom (2) a vysokotlakovým kompresorom (3). Za nízkotlakovým kompresorom (2) je na vonkajšej stene (23) kanála (16) vnútorného prúdu vytvorený aspoň jeden obvodový otvor (17),...

Vyprateľný atrament, ľahko zmývateľný z kože

Načítavanie...

Číslo patentu: 284926

Dátum: 20.01.2006

Autori: Ducháčková Marie, Lesná Vladimíra, Horálek Jiří, Vávrů Jaroslav

MPK: C09D 11/16

Značky: zmývateľný, kôže, vyprateľný, atrament, ľahko

Zhrnutie / Anotácia:

Vyprateľný atrament, ľahko zmývateľný z kože, pozostávajúci z 0,5 až 10 % hmotn. sulfónovaného organického farbiva, 5 až 20 % hmotn. propylénglykolu a/alebo dipropylénglykolu, 5 až 30 % hmotn. zmesi polyéteralkoholov, výhodne polyetylénglykolov s relatívnou molekulovou hmotnosťou 100 až 4000 a z 2 až 10 % hmotn. alkalických alebo amoniakových solí amidov alifatických alebo cykloalifatických polykarboxylových kyselín, výhodne nasýtených, alfa,...

Valcová zámka s valcovým lôžkom a plochý kľúč k valcovej zámke

Načítavanie...

Číslo patentu: 284924

Dátum: 20.01.2006

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 27/00

Značky: valcovým, valcovej, zámke, lôžkom, kľúč, zámka, válcová, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Pri valcovej zámke s valcovým lôžkom (1) a v nej otočne uloženým valcovým jadrom (2) vybavená kľúčovým kanálikom (4) a snímacími prvkami (25) na ovládacie plôšky plochého kľúča (5) a blokovacími prvkami na zabránenie alebo umožnenie otáčaniu valcového jadra (2), má vo valcovom jadre (2) v rovine priečnej vzhľadom na pozdĺžnu strednú rovinu (7) valcovej zámky usporiadanú posuvnú záchytku (26), ktorá na zúženej strane svojou zarážkou (27)...

Lekársky vodiaci drôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3565

Dátum: 20.01.2006

Autor: Kato Tomihisa

MPK: A61M 25/09

Značky: vodiaci, lékařský, drôt

Text:

...prvkov vtrubici zo špirálovej pružiny azaistenie trubice zo špirálovej pružiny vzhľadom k pretiahnutému jadru na základe ich zvláštnych účelov. To zhoršuje ohybové vlastnosti pri navigovaní vodiacej koncovej časti 21 A pozdĺž zložito zakrivenej dráhy vo vnútri telovej dutiny. To platí pri selektívnom zavádzaní vodiacej koncovej časti 21 A do rozvetvených častí krvnej cievy. Tiež to zhoršuje oviádateľnosť vodiacej koncovej časti 21 A pri...

Proces krakovania uhľovodíkovej suroviny obsahujúcej ťažšie zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10411

Dátum: 20.01.2006

Autori: Overwater Jacobus Arie Schilleman, Van Der Eijk Johannes Pieter

MPK: C10G 9/00, C10G 9/14, C10G 9/20...

Značky: uhľovodíkovej, krakovania, zložky, obsahujúcej, ťažšie, proces, suroviny

Text:

...na krakovanie uhľovodíkových surovín, vhodného na uskutočňovanie0012 Bolo zistené, že je možné krakovať uhľovodíkové suroviny,konkrétne suroviny s ťažšími zložkami, ovládanínl prevádzkového parametra na alebo blízko výstupu spalín z konvekčnej sekcie krakovacieho zariadenia, a to predhrievaním, suroviny V konvekčnej sekcii krakovacieho zariadenia pred krakovanim suroviny v radiačnej sekcii krakovacieho zariadenia, a riadením tepelného nárastu...

Spôsob prípravy maytansinoidových esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8570

Dátum: 20.01.2006

Autori: Widdison Wayne, Chari Ravi

MPK: C07D 498/18, C07D 491/12, C07D 498/06...

Značky: spôsob, přípravy, esterov, maytansinoidových

Text:

...31-37 (1978) US patent č. 4,360,462). Taktiež je možné maytansinol izolovat z mikroorganizmu Nocardia (pozri Higashide a spol., US patent č. 4,151,042). Vjednom špecifickom príklade, je opísaná konverzia ansamitocínu P-3 na maytansinol redukčnou hydrolýzou pomocou hydridu lítium hlinitého v tetrahydrofuráne pri -5 °C (US patent č. 4,162,940).0008 Ďalším krokom v procese je konverzia maytansinolu na iné deriváty esterov za použitia...

Liečenie fantómových fenoménov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7446

Dátum: 19.01.2006

Autori: Knipper-breer Marlies, Rüttiger Lukas

MPK: A61K 31/4422, A61K 31/00, A61K 31/185...

Značky: fenoménov, liečenie, fantómových

Text:

...súčasťou BDNF-signálne transdukčnej kaskády.0031 Prehľad o BDNF-signalno-transdukčnej kaskáde je uvedený v Gabellini, N. (2004), Transcriptional regulation by cAMP and Ca links the Na/Ca exchanger 3 to memory and sensory pathways, Mol. Neurobiol. 30, strany 91 až 116 West et al. (2001), Calcium Regulation of Neuronal Gene Expression, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, strany 11024-11031. Obsahy týchto publikácií sú formou referencií súćasťami...

Anthelmintická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7027

Dátum: 19.01.2006

Autori: Cromie Lillian, Blakely William

MPK: A61K 31/00

Značky: kompozícia, anthelmintická

Text:

...jedincami Fasciola hepatica, dospelými jedincami Ostertagia ostertagi adospelými jedincami Coopería oncophora po topickom podávaní nominálnej dávky 500 g ivermektínu a 5 mg klorsulonu nakg telesnej hmotnosti sa potvrdila.V súlade stým predkladaný vynález poskytuje doteraz nedostupnú topickú formuláciu obsahujúcu ako účinné zložky aspoň jedno účinne činidlo získané zo Streptomyces avermítílís,t. j. makrocyklický laktón, napr. avermektín...

Proliečivá 2,4-pyrimidíndiamínových zlúčenín a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6897

Dátum: 19.01.2006

Autori: Sun Thomas, Stella Valentino, Bhamidipati Somasekhar, Masuda Esteban, Singh Rajinder

MPK: A61K 31/5375, A61K 31/675, A61P 37/00...

Značky: zlúčenín, 2,4-pyrimidíndiamínových, proliečivá, použitie

Text:

...v niektorých uskutočneniach proskupinou R je skupina vzorca -CRdRd-ARÍ kde každá skupina Rd je, nezávisle od ostatných, zvolená zo súboru, ktorý tvorí vodík,kyanoskupina, prípadne substituovaný (Cl-CZO) alkyl, (Cl-CZO) perñuóralkyl, prípadne substituovaný (C 7-C 30) arylalkyl a prípadne substituovaný 6-30 členný heteroatylalkyl, kde každý prípadný substituent je, nezávisle od ostatných, zvolený zvodíka, alkylu, arylu,arylalkylu,...

Liečba fantómových fenoménov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17310

Dátum: 19.01.2006

Autori: Rüttiger, Knipper

MPK: A61K 31/195, A61K 31/00, A61K 31/4422...

Značky: liečba, fantómových, fenoménov

Text:

...ako potenciálneho terapeutického konceptu pri ochoreniach vnútomého ucha. Prinimodípíne ide o kalciumantagonístický derivát dihydropyridínov s predilekčným účinkomna cerebrálny cievny systém.0015 Publikácia od Menkes et al. (J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1998, 651803) opisuje použitie nátriumvalproátu na liečbu tinitusu.0016 Szczepaniak et al. (Ann Otol. Rhinol. Laryngol. l 04 l 996, strany 399-404) publikuje použitie baklofénu pri...

Modulátory aktivity Itch ubikvitinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17580

Dátum: 19.01.2006

Autori: Salomoni Paolo, Rossi Mario, Melino Gennaro

MPK: A61P 35/00, A61K 45/00, A61P 17/00...

Značky: ubikvitinázy, modulátory, aktivity

Text:

...nádorom, ktoré sú bežné u ľudí (napr. adenokarcinómy pľúc a prsníka), na rozdiel od p 53 mutantných myší, u ktorýchsa primárne rozvíjajú týmusové lymfómy a sarkómy (Flores et al., 2005).0009 Vytvára sa najmenej šesť rôznych proteínov p 73 (a až n) (De Laurenzi, 1999 De Laurenzi, 1998 Ueda, 1999), pričom aspoň tri rôzne proteíny p 63 sú vytvorené ako alternatívne zostrihnutie C-terminálnej izomerickej formy. Okrem toho oba p 63 a p 73...

Rozpúšťanie a cielené doručovanie liečiv so samousporiadavacími amfifilnými polymérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17551

Dátum: 19.01.2006

Autori: Onton Ann Louise, Diwan Anil, Tatake Jayant

MPK: A61K 47/00, C08F 8/34, C08K 5/05...

Značky: cielené, liečiv, doručovanie, amfifilnými, rozpúšťanie, samousporiadavacími, polymérmi

Text:

...skupín, ako napríklad protilátok alebo bunkových adhéznych molekúl, k PEG blokovým kopolymérom vo všeobecnosti obmedzené na iný ako PEG blok, ktorý bohužiaľ nie je súčasťou kopolyméru, ktorý je zvyčajne exponovaný v koróne samozostavovacieho agregátu. 0007 Fenomén separácie jednotlivých fáz, ktorého výsledkom je samousporiadavanieblokových kopolymérov do polymémych agregátov, je jednoducho reverzibilný a robili sapokusy na zvýšenie...

Spôsob programovania a inštalácie svetelnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4358

Dátum: 19.01.2006

Autor: Gattari Massimo

MPK: H05B 37/02

Značky: spôsob, svetelnej, programovania, siete, inštalácie

Text:

...pre riadiace jednotkya povelové moduly pre prenos informácií na linku.0008 Systém DALI je ako celok opísaný V norme IEC číslo 60929 (IEC - Medzinárodná elektrotechnická komisia, Medzinárodné normy a aktíva).0009 Vo fáze inštalácie po uskutočnení všetkých pripojení k elektrickému napájaciemu systému svetelných modulov a po pripojení linky DALI k všetkým súčastiam DALI jeuskutočnená prvá aktivácia systému DALI.0010 Táto aktivácia umožňuje, aby...

Substituované 3-kyanochinolíny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284922

Dátum: 19.01.2006

Autori: Wissner Allan, Tsou Hwei-ru, Johnson Bernard Dean, Kitchen Douglas, Reich Marvin Fred, Floyd Middleton Brawner

MPK: C07D 215/00, C07D 401/00, A61K 31/47...

Značky: substituované, přípravy, farmaceutický, 3-kyanochinolíny, obsahom, prostriedok, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (1), kde: X je cykloalkyl, ktorý môže byť voliteľne substituovaný alebo je to pyridinylový, pyrimidinylový alebo fenylový kruh ktorý môže byť voliteľne substituovaný m je 1 Y je -NH-, -O-, -S- alebo -NR-, pričom R je alkyl z 1 až 6 uhlíkovými atómami R1, R2, R3 a R4 sú každý nezávisle napríklad vodík, halogén, alkyl, alkenyl, alkinyl, alkenyloxyskupina, alkinyloxyskupina, hydroxymetyl, halogénmetyl, alkanoyloxyskupina a iné n...

Pevné alebo kvapalné farmaceutické prípravky obsahujúce ako účinnú látku cilansetrón, použitie kyslých prísad na stabilizáciu cilansetrónu proti racemizácii v týchto farmaceutických prípravkoch a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284916

Dátum: 19.01.2006

Autori: Reichel Christine, Köhn Hartmut, Kristen Gerhard, Bonnacker Ingo

MPK: A61K 9/20, A61K 47/12, A61K 31/475...

Značky: prípravkoch, proti, přísad, přípravy, farmaceutické, stabilizáciu, látku, kvapalné, spôsob, racemizácii, použitie, obsahujúce, kyslých, týchto, přípravky, cilansetrón, cilansetrónu, farmaceutických, účinnú, pevně

Zhrnutie / Anotácia:

Pevné alebo kvapalné farmaceutické prípravky obsahujúce ako účinnú látku cilansetrón alebo jeho fyziologicky znesiteľné kyselinové adičné soli v obvyklých terapeuticky účinných množstvách, ktoré navyše obsahujú vhodné množstvo najmenej jednej fyziologicky znesiteľnej vo vode rozpustnej kyslej prísady na stabilizáciu cilansetrónu proti racemizácii, pričom v pevných farmaceutických prípravkoch je molárny pomer vo vode rozpustných kyselinových...

Dvojvrstvová ohňovzdorná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3393

Dátum: 19.01.2006

Autori: Lösche Horst, Fernau Jörg, Stilger Frank, Thiesen Michael, Wessels Jens

MPK: F27D 1/04, F23G 5/50, F23M 5/00...

Značky: dvojvrstvová, doska, výroby, ohňovzdorná, spôsob

Text:

...a izolačná vrstva sú v jednom stupni utvorené, zlisovane a ako jednodielne tvarové teleso vypálené. Izolačná vrstva má väčšiu pórovítost než ochranná vrstva. Tejto vyššej pórovitosti izolačnej vrstvy sa dosiahne použitím až 50 hmotnostných ľahčeného plnivového materiáluZ dokumentu JP 11-190593 je známy keramický obkladový materiál pre vysoko teplotné pece, ktorý zahrnuje teleso z jemného keramického materiálu obráteného do vnútrajška...