Archív za 2006 rok

Strana 76

Lítium silikátová sklokeramika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16639

Dátum: 02.02.2006

Autori: Rheinberger Volker, Bürke Harald, Apel Elke, Van T' Hoen Christian, Höland Wolfram, Schweiger Marcel

MPK: A61K 6/06, C03B 32/02, A61K 6/027...

Značky: sklokeramika, lítium, silikátová

Text:

...Iítium disilikát. Toto má zvláštnu dôležitosť. Kým Iítium metasilikátové sklokeramika v podstate bez Iítium disilikátu vedie konkrétne k vynikajúcej opracovateínosti, Iítium disilikátová náhrada v podstate bez ľahko rozpustného lítium metasilikátu má veľmi dobrú chemickú stabilitu.0023 Takto sa zistilo, že je výhodné, že molárny pomer Sĺog U 20 je najmenej 2,2 1, výhodne najmenej 2,3 1 a najvýhodnejšie v rozsahu od 2,3 1 do 2,5 1.0024...

Ľudské protilátky proti besnote a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16086

Dátum: 02.02.2006

Autori: Mandell Robert, Thomas William, Babcock Gregory, Schonhoff Susan, Rupprecht Charles, Ambrosino Donna

MPK: A61P 31/14, A61K 39/395, A61K 39/205...

Značky: ľudské, besnote, protilátky, použitie, proti

Text:

...génov pre ľudský imunoglobulín, napr. v transgénnych myšiach zahŕňajúcich lokus ľudského lg. Okrem toho je možné tieto protilátky podávať samostatne alebo v kombinácii, napr. s vakcínou alebo s inou protilátkou proti vírusu besnoty, na zvýšenie početnosti prežitia subjektov (napr. zvierat a ľudí) infikovanýchPredkladaný vynález teda poskytuje- izolovanú protilátku alebo jej časť viažucu antigén, ktorá sa viaže na proteín G vírusu besnoty a...

Úrovňový koľajový prejazd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5044

Dátum: 02.02.2006

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01C 9/00, E01B 3/00

Značky: prejazd, úrovňový, koľajový

Text:

...priečnych spojok, sú ulahčené stavebné práce pri stavbe koľajového prejazdu vytvoreného podľa vynálezu,aje jednoduchým spôsobom zabezpečená stabilita stopy koľaje voblasti koľajového prejazdu, pričom tieto priečne spojky ďalej zaisťujú, že veľká časťsíl, prenášaných z krycich prvkov na kolaj, je stále prenášaná z oboch nosných trámov na lôžko, a to aj vpripade, že sa počas prechádzania koľajového prejazdu vozidlami značná časť prenášanej...

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3869

Dátum: 02.02.2006

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: B62M 7/00

Značky: převodové, zariadenie

Text:

...vibrácií medzi rámom a Hwtorovou0009 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť dvojkolesové vozidlo s prevodovým zariadením, ktoré umožnídokonalé vyrovnanie medzi osou pastorka a osou zadného kolesa.0010 A konečne je ďalšou úlohou tohto vynálezuvyvinúť dvojkolesové vozidlo s prevodovwn zariadením, ktoré0011 Tieto a ďalšie úlohy boli splnené vyvinutím dvojkolesového vozidla s prevodovým zariadením. podľa tohtovynálezu, ktoré má charakteristické...

Spôsob liečenia rakoviny rezistentnej na gefitinib

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9745

Dátum: 02.02.2006

Autori: Rabindran Sridhar Krishna, Kwak Eunice, Settleman Jeffrey, Sordella Raffaella, Bell Daphne Winifred, Haber Daniel, Godin-heymann Nadia

MPK: A61K 38/17, A61P 35/00, A61K 31/4706...

Značky: gefitinib, rakoviny, rezistentnej, liečenia, spôsob

Text:

...a vedie k bunkovej proliferácii. Dimerizácia, konformačné zmeny a internalizáciaEGFR molekúl pôsobí tak, že prenáša intracelulárne signály vedúce k reguláciibunkového rastu (G. Carpenter and S. Cohen, 1979, Ann. Rev. Biochem., 48 193-216). Genetické zmeny, ktoré ovplyvňujú reguláciu funkcie receptora rastového faktora alebo vedú k nadmernej expresii receptora a/alebo ligandu,vedú k bunkovej proliferácii. Okrem toho bolo stanovené, že...

Dvojkolka a trojkolka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4391

Dátum: 02.02.2006

Autori: Adamík Juraj, Balla Zoltán

MPK: B62K 19/00, B62M 29/00

Značky: trojkolka, dvojkolka

Text:

...spojený s predným ramenom. V prípade trojkolky sú zadné konce obidvoch predĺžených častí rámu opatrené jedným zadným kolesom.Jednoduchá konštrukcia dvojkolky a trojkolky bez pedálov umožňuje pohon nohami.Výhody dvojkolky a trojkolky podľa tohto technického riešenia spočívajú najmä v tom, že majú zníženú hmotnost oproti kovovým bicyklom, t. j. budú znižovať fyzickú námahu potrebnú na manipuláciu s nimi, pričom sú ekono micky primerane...

Uloženie pohonu dvojkolesia trakčného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4390

Dátum: 02.02.2006

Autor: Šlitr Milan

MPK: B61C 9/00

Značky: vozidla, pohonů, dvojkolesia, trakčného, uloženie

Text:

...tlapový záves 4. Puzdro 3 je vyhotovené zjedného kusa a je tvorené opracovaným zvarencom z hrubostennej oceľovej rúrky, ktorá má na oboch koncoch privarené príruby 5 na uloženie valivých ložísk 2. Puzdro 3 s prírubami 5 je nasunuté na hnaciu nápravu l vozidla a opiera sa prostredníctvom ložiska 2 o ozubené koleso 7, ktoré je nalisované na sedlo 8 na jednej strane hnacej nápravy l. Na opačnej strane puzdra 3 je do zodpovedajúcej príruby 5...

Zariadenie na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4389

Dátum: 02.02.2006

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: E05B 65/12, E05B 65/00

Značky: dveří, zariadenie, zámky, zabezpečenie, mechanizmu

Text:

...obr. 5 V uzamknutej polohe.Príklady uskutočnenia technického riešeniaS odkazom na obrázky l až 2 zabezpečovacie zariadenie pozostáva z prídavnej zámky 1, ktorá je s neznázomeným servomotorom uložená v kryte 2.2 pripevnencj o držiak 2. Držiak 2 je napr. skrutkami 2.1, pripevnený ku karosérii dveri 3 automobilu. Servomotor je ovládaný impulzom, s využitím kábelizácie 4 vyvedenej na palubnú doskuautomobilu, pričom ovládací impulz je aplikovaný...

Zariadenie na zabezpečenie dverí nákladného priestoru automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4388

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/00, E05B 65/12

Značky: zariadenie, automobilů, zabezpečenie, nákladného, priestoru, dveří

Text:

...pre servomotor je aplikovaný napr. pomocou Dallas chipu. K zámke 1 je priradený ohybný hriadeľ 20, ktorý je zakončený blokovacim prvkom 5. Ohybný hriadeľ 20 je uložený v rúrkovom vedení 21 vytvorenom z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu. Blokovací prvok 5, ktorý je v zamknutej polohe zasunutý do otvoru 6 vytvoreným na pomocnom blokovacom prvku 7. Pomocný blokovaci prvok 7 je upevnený na závese 8 posuvných dverí 9. Záves 8...

Podstavec výstražného trojuholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4387

Dátum: 02.02.2006

Autor: Hlinka Marian

MPK: G09F 13/16, B60Q 7/00

Značky: podstavec, výstražného, trojuholníka

Text:

...podstavca výstražného trojuholníka podľa tohto technického riešenia.Základová doska 1 podstavca výstražného trojuholníka z obr. l až 6 a l 0 až l 2 má na svojich koncoch vytvorené otvory 2, pod dierou 5 na otočné uchytenie sklopných ramien výstražného trojuholníka (na obrázkoch nezakreslené). Otvory 2 sú v tomto konkrétnom vyhotovení v podstate obdĺžnikového tvaru. Na bočnej a spodnej hrane základovej dosky sú v mieste otvoru 2 na nosný...

Zmenšená premenná hnacia náplň pre hlavňové systémy, najmä pre hlavňové systémy 152 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4386

Dátum: 02.02.2006

Autori: Nepivoda Zdeněk, Hrdlička Milan

MPK: F42B 5/00

Značky: zmenšená, premenná, hlavňové, hnacia, náplň, najmä, systémy

Text:

...zmkový prach každej čiastkovej (doplňujúcej) náplne 3 je uložený V textilnom obale,ktorý má v znázomenom príklade uskutočnenia tvar podkovy, a v neznázomenom príklade uskutočnenia má tvar anuloidu, t. j. v oboch prípadoch má stredový priechodný otvor pre prenosovú rúrkovú náplň 5.Prenosová rúrková náplň 5 je v smere pozdĺžnej osi nábojnice 1 hydrodynamicky prestupnejšía ako sú základná náplň 2 a čiastkové (doplňujúce) náplne 3.Na konci...

Nákladný železničný vagón s portálovými koľajnicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4385

Dátum: 02.02.2006

Autori: Andrejkovič Ján, Andrejkovičová Marta

MPK: B61D 3/00

Značky: koľajnicami, nákladný, portálovými, železničný, vagón

Text:

...usporiadaný stredný portál, dlážka a kryty, ktoré prekrývajú úložný priestor, ktoré ležia v uzavretej polohe v jednej rovine a ktoré sú pre posunutie prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva nadvihnuteľné do presúvacej polohy, vykývnuteľne a prostredníctvom nosných kladiek uložiteľné na koľajničkách a nad sebou posúvateľné, pričom tieto kryty sú vo vrchole rozdelené a vybavené k bom a tesnením. Nevýhodou tohto riešenia je technická...

Zvlákňovací blok na výrobu polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4384

Dátum: 02.02.2006

Autori: Turzová Alena, Lučivjanský Jaroslav, Kikta Martin

MPK: D01D 5/00

Značky: polypropylénových, výrobu, vlákien, zvlákňovací

Text:

...sa zmena farebného odtieňa z dôvodu zachytávania farebnej zložky pre vysoký filtračný odpor, ktorý vytváral piesok. Skracuje sa čas na stabilizáciu teplotných a tokových pomerov v zvlákňovacom bloku pri spúšťaní výrobnej linky.Z praktického hľadiska je nezanedbateľná zjednodušená montáž a demontáž zvlákňovacieho bloku a ekonomická stránka používania tohto typu zvlákňovacieho bloku. Zníži sa počet výmen zvlákňovacích blokov na...

Kúpacia vaňa s predným krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4383

Dátum: 02.02.2006

Autori: Králik Milan, Králik Lukáš

MPK: A47K 3/02

Značky: krytom, kúpacia, vaňa, predným

Text:

...renovácii. Technické riešenie je pritom vhodné pre všetky druhy a spôsoby osadzovania kúpacích vani, t. j na osadzovanie kúpacej vane aspoň k jednej stene kúpeľne alebo iných viacúčelových miestností,napr. v rohoch, pri povrchu jednej, dvoch alebo troch stien kúpeľne, alebo iných viacúčelových miestností, ktoré vyžadujú estetické, hygienicky nezávadné a málo nákladné osadenie s malými obstarávacími nákladmi. Svojou konštrukciou umožňuje...

Reaktor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4382

Dátum: 02.02.2006

Autori: Čepela Vojtech, Horečný Henrich

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, čistenie, reaktor

Text:

...Týmto usporiadaním sa umožní vytvorit priamo vo vstupnej časti reaktora kalojem pre ukladanie kalu. Zároveň je možné použiť presmerovaný výstup recirkulačného čerpadla na rozohnanie flotovaného kalu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde je na obr. l znázomený pohľad na bokowsný prierez reaktorom na čistenie odpadových vôd a na obr. 2 je znázomený nárys uvedeného reaktora na čistenie...

Očná instilácia na báze esterov vitamínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4381

Dátum: 02.02.2006

Autori: Jančuš Vladimír, Slučiaková Elena

MPK: A61P 27/00, A61K 31/045

Značky: esterov, báze, vitamínu, instilácia, očná

Text:

...filmu.Očná instilácia podľa predloženého riešenia je bezfarebný roztok, maximálne slabo opalizujúci, slabo viskózny, SK 4381 Ubez mechanických nečistôt Osmolalíta 260 - 330 mOsm/kg, Hustota pri 20 °C.- pm 1.003 - 1.013 g/cm 3 ,Viskozita pri 20 °C. 1120 5 - 25 mPas. Jej stabilita bola testované pri rôznych podmienkach uchovávania. Uchovávaná bola v originálnom balení (polyetylénová fľaštička s kvapkadlom, polyetylénový uzáver so...

Zariadenie na zabezpečenie dverí nákladného priestoru automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4380

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/12, E05B 65/00

Značky: nákladného, dveří, zabezpečenie, zariadenie, automobilů, priestoru

Text:

...Dallas chipu. Zámka l je zakončená blokovacím prvkom 5, ktorý je v zamknutej polohe zasunutý do otvoru 6 vytvorenom na pomocnom blokovacom prvku 7. Pomocný blokovaci prvok 7 je upev nený na závese 8 posuvných dverí 9. Záves 8 posuvných dverí 9 je originálnym prvkom automobilu, pričom prvou stranou 8.1 je pripevnený ku karosérii posuvných dveri 9 a druhou stranou 8.2 je vedený v drážke 10 vytvorenej v streche 11 karosérie vozidla.Na obr. 3...

Zariadenie s prídavnou zámkou na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4379

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/00, E05B 65/12

Značky: mechanizmu, zámky, zámkou, zariadenie, přídavnou, dveří, zabezpečenie

Text:

...až 2 zabezpečovacie zariadenie pozostáva z prídavnej zámky 1, ktorá je s neznázomeným servomotorom uložená v kryte 2.2 upevnenom na držiaku 2. Držiak 2 je napr. skrutkami 2.1 pripevnený ku karosérii dverí 3 automobilu. Servomotor je ovládaný prostrednictvom kabelizácie 4 vyvedenej na palubnú dosku automobilu, pričom ovládací impulz je aplikovaný napr. pomocou Dallas chipu apod. Prídavná zámka 1 je zakončená blokovacím prvkom 5, ktorý je v...

Hadicový navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4378

Dátum: 02.02.2006

Autor: Chrobák Július

MPK: A62C 39/00

Značky: naviják, hadicový

Text:

...a cez medzikus ústi do hadice navijaka. Ložiskové puzdro je uložené V ložiskovom telese na dvojici samomazných trecích krúžkov a utesnené je najmenej jedným tesniacim krúžkom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude podrobnejšie opisané pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku l znázornený dvojmédiový hadicový navijak v pozdĺžnom reze a v priečnom reze, na obrázku 2 je znázomený v reze detail vstupu prvého média a na...

Hasičská nadstavba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4377

Dátum: 02.02.2006

Autor: Chrobák Július

MPK: A62C 27/00

Značky: nadstavba, hasičská

Text:

...technicke riešenie umožňuje umiestniť nádrž na vodu čo najnižšie vzhľadom na podvozok automobilu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie opísané pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku l znázomený axonometrický pohľad hasičskej nadstavby pozostávajúcej zo samonosnej nádrže a skriniek na uloženie doplnkovej výbavy a na obrázku 2 je v axonometrickom pohľade znázomená samonosná nádrž.Hasičská nadstavba znázomená...

Revízna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4376

Dátum: 02.02.2006

Autor: Putz Markus

MPK: A62C 4/00, F24F 11/02

Značky: klapka, revízna

Text:

...v axonometrickom pohľade znázomená revízna klapka s tesnením medzi hlavným rámom a dvierkovým rámom.Na obrázku 3 je v axonometrickom pohľade znázomená revízna klapka so zamkýnacími prostriedkami.Na obrázku 4 je v axonometrickom pohľade znázornená revízna klapka s upevneným protipožiamym materiálom zo zadnej strany.Hliníkový základný rám 1 aj hliníkový dvierkový rám 2 sú zložené zo štyroch profilov a zvarené špeciálnym zváracím procesom....

Dentálna niť na upínanie do držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4375

Dátum: 02.02.2006

Autor: Střelec Peter

MPK: A61C 15/00

Značky: dentálna, držiaka, upínanie

Text:

...alebo môžu byt priamo tvorené materiálom dentálnej nite (upinacie elementy V tvare slučiek). Dentálna niť na upínanie do držiaka môže byt v ďalšom výhodnom uskutočnení vyhotovená tak, že pracovné úseky ohraničené na oboch koncoch upinacimí elementmi tvoria samostatné kusy pripravené na upnutie na držiak dentálnych nití, čo je najpraktickejšie najmä u prefabrikátov v tvare slučiek, ktoré sú tvorené priamo materiálom dentálnej nite.Prehľad...

Držiak dentálnych nití s upínacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4374

Dátum: 02.02.2006

Autor: Střelec Peter

MPK: A61C 15/00

Značky: nití, upínacím, zariadením, dentálnych, držiak

Text:

...uzatvoreného tunela. Obr. 6 vyobrazuje detail ramíen držiaka dentálnych nití s upínacím zariadením so šípovitými výbežkami-tŕňmí a spôsob upínania dentálnej nite s upínacími elementmi. Na obr. 7 je zobrazený detail jednostranne uzavretého tunela s priebehom pozdlžnej drážky a vodiacim zárezom pre dentálnu niť. Obr. 8 a obr. 9 Znázorňujú detaily šípovitých výbežkov-tŕňov s vodiacim zárezom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDržiak...

Plynový konvekčný ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4373

Dátum: 02.02.2006

Autori: Slovák Rudolf, Böhm Peter, Pohl Igor

MPK: F24C 3/00

Značky: konvekčný, plynový, ohrievač

Text:

...na výkresochPlynový konvekčný ohrievač podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje bočný pohľad V reze na jeho konštrukciu. Na obr. 2 je znázornený pohľad plynový agregát. Na obr. 3 je znázomene detailnejšie usporiadanie spaľovacej komory. Napokon na obr. 4 je v rozprestretom pohľade je znázomené perforovanie krytu plynového konvekčného ohrievača.Príklady...

Zariadenie na úpravu kyslíkového režimu skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4372

Dátum: 02.02.2006

Autori: Nosko Vladimír, Gregor Tomáš, Lindtner Ján

MPK: B09B 3/00

Značky: kyslíkového, režimu, skládok, zariadenie, úpravu

Text:

...tlenia, čím sa súčasne zbavuje nepríjemného zápachu a vychádza z tohto kontajnera von. Obe čerpadlá pracujú synchrónne.Pracovný proces zabezpečujúci prúdenie plynu obsahujúceho kyslík je reverzibilný a systematicky sa mení. To znamená, že v prvom pracovnom režime zariadenia vzduch alebo plyn obohatený kyslíkom je v dôsledku činnosti prvého čerpadla nasávaný cez otvory prvého kontajnera, prechádza mikrobiálnym substrátom do priestoru skládky a...

Pokládka káblov, najmä pre optické siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4371

Dátum: 02.02.2006

Autor: Števica Marek

MPK: G02B 6/46

Značky: pokládka, káblov, najmä, optické, siete

Text:

...technického riešenia je opísaná prvá základná pokládka káblov pre optické metropolitné siete, ktorá je bližšie objasnená na obr. 3. V spevnenej ploche 3 cestnej komunikácie s betónovým povrchom je vyfrézovaná drážka 5 so skosenými stenami. Do takto vzniknutého priestoru pod povrch spevnenej plochy 3 sa vložia tri vodiace rúry 1 ako chrániče pre optické vlákna 6 alebo optické káble, ktoré sú zalisované do elastickej profilovanej pásoviny 10 z...

Fixačný a obalový sendvičový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4370

Dátum: 02.02.2006

Autor: Melecký Robert

MPK: B65D 8/04, B65D 19/22

Značky: sendvičový, obalový, fixačný, prvok

Text:

...a obalového sendvičového prvku, obr. 4 je perspektívny pohľad na fixačný a obalový sendvičový prvok použitý ako základ palety, obr. 5 je detailný pohľad na konštrukciu spevňujúcich hrán nosnej dosky ñxačného a obalového sendvičového prvku tvaru písmena L, obr. 6 je detailný pohľad na alternatívnu konštrukciu spevňujúcich hrán nosnej dosky fixačného a obalového sendvičového prvku tvaru písmena U.Príklady uskutočnenia technického...

Krbová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4369

Dátum: 02.02.2006

Autor: Žiak Jozef

MPK: F24B 1/00

Značky: krbová, vložka

Text:

...riešenia možno rozdeliť do troch fáz.V prvej fáze - zakúrenie je zakurovacia klapka otvorená, vtedy spaliny prúdia priamou cestou do komína a predohrievajú kominový prieduch.V druhej fáze - horenie je zakurovacia klapka zatvorená. Spaliny prúdia predĺženou cestou okolo obracača a usmerňovača.V tretej fáze - horenie, regulácia možno nastavovať parametre horenia pomocou známych ovládacích prvkov - regulátora vzduchu a komínovej klapky.Hlavnou...

Ohnisková výplň krbových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4368

Dátum: 02.02.2006

Autor: Žiak Jozef

MPK: F24B 1/00

Značky: vložiek, ohnisková, výplň, krbových

Text:

...má pozdĺžnu drážku a druhá horizontálna stena má pozdĺžne pero.Perá jedného radu segmentov zapadajú do drážok susediaceho radu segmentov.Hlavnou výhodou ohniskovej výplne krbových vložiek podľa technického riešenia je jej vyššia životnosť.Ďalšou výhodou je odolnost proti neodbomej manipulácii s palivom.Vďaka novému konštrukčnému riešeniu je možné v pripade poškodenia vymenit iba poškodený segment, čím sa podstatne skráti čas a zníži cena...

Spôsob výroby plneného konzumovateľného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6431

Dátum: 01.02.2006

Autori: Walgarth Daniel, Weber Rainer

MPK: A23G 1/04, A23G 3/02

Značky: konzumovateľného, výrobků, plněného, spôsob, výroby

Text:

...formy príp. alveoly, takže táto je čiastočne naplnená roztavenou hmotou. Spravidla čiastočne naplnená dutá fonna krátko vibruje, aby eventuálne plynové inklúzie bolí vypudené a/alebo roztavená hmota rozdelená. Potom je chladené teleso príp. chladený lisovník spustený proti čiastočne naplnenej dutej forme, pričom chladené teleso vniká do dutej formy čiastočne naplnenej roztavenou hmotou a vytláča roztavenú hmotu, ktorá sa potom rozdelí v...

Ultrazvukové zváracie zariadenie s kompresným priestorom ohraničeným protiľahlými zváracími a bočnými plochami a nástroj pre takéto ultrazvukové zváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6412

Dátum: 01.02.2006

Autori: Stroh Dieter, Dieterle Horst, Stroh Heiko, Eberbach Jost

MPK: B29C 65/08, B23K 20/10

Značky: takéto, plochami, priestorom, bočnými, protiľahlými, ohraničeným, zariadenie, zváracími, ultrazvukové, kompresným, zváracie, nástroj

Text:

...plôch, s výhodou obe bočné ohraničujúce plochy, sú aspoň čiastočne štruktúrované. Pritom je štruktúrovanie zvolené tak, že prebieha v podstate naprieč k pozdĺžnej osi kompresného priestoru, teda k pozdĺžnej osi zváraných vodičov, čím môže byt zamedzené pozdĺžnemu pohybu vodiča, takže sa zvára pri bežných alebo zvýšených energiách a tlakoch, bez toho aby bola negatívneovplyvnená kvalita zváraného spoja.Predovšetkým je navrhnuté, že...

Koľajnicový systém sedadla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16379

Dátum: 01.02.2006

Autori: Bozintan Vasile, Ramaseshadri Ganesh, Kazyak David, Brewer William

MPK: B60N 2/02, B60N 2/06

Značky: systém, vozidla, sedadla, koľajnicový

Text:

...PODSTATA VYNÁLEZU To je riešené patentovým nárokom 1.0011 Obr. 1 predstavuje perspektívny pohľad na zostavu sedadla podľa jedného príkladu0012 Obr. 2 predstavuje perspektívny pohľad na koľajnicový systém zostavy sedadla na obr. 1.0013 Obr. 3 predstavuje zjednodušený pohľad v reze na koľajnicové usporiadanie podľa0014 Obr. 4 predstavuje perspektivny pohľad na spodné koľajnice dvojice koľajnicovýchusporiadaní podľa iného príkladu...

Postup umiestnenia elektronického celku na podložku a zariadenie pre umiestnenie takého celku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4802

Dátum: 01.02.2006

Autor: Droz François

MPK: G06K 19/077

Značky: postup, elektronického, umiestnenia, umiestnenie, podložku, celku, zariadenie, takého

Text:

...istejstrane doštičky serigrafiou vodivého atramentu.Tento postup sa stáva neaplikovateľným, keď sú rozmery polovodivej antény velmi malé, rádovo niekoľko desatín milimetrov. Serigraña alebo uloženie vodivej látky iným neumožňuje dosiahnutie potrebnej presnosti, postupom (vytýčenie, nástrek)umožňujúcej vyhnúť sa skratom alebo prerušeniam kontaktov voblasti plôch pre-3 Hlavnou nevýhodou postupov umiestnenia a pripojenia popísaných vyššie je ich...

Spôsob výroby pása, valcovaného za tepla, plátovaného valcovaním, na ďalšie spracovanie na pás, valcovaný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4787

Dátum: 01.02.2006

Autori: Tamler Horst Walter, Friedrich Karl Ernst, Becker Jens-ulrik, Wunderlich Roland

MPK: B21B 1/00

Značky: pás, spracovanie, spôsob, výroby, tepla, valcovaním, plátovaného, valcovaného, valcovaný, studena, pása

Text:

...vhodný na valcovanie. Tento polotovar je potom valcovaný za tepla naprostriedok na zabránenie deformáciám oddelený od získaného pása, valcovaného za tepla. Na to je pás, valcovaný za tepla najprv na svojom obvode orezaný. Nasledovne je prostriedok mechanicky a/alebo elektrolyticky/chemicky odstránený z povrchu pása, valcovaného za tepla. Hrúbka pásov, získaných týmto spôsobom, leží V oblasti 50 mm. Aj tieto pásy, valcovanê za tepla, je...

Spôsob stanovenia geometrií ozubení páru ozubených kolies dvoch ozubených kolies s pretínajúcimi sa osami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4247

Dátum: 01.02.2006

Autor: Gutmann Peter

MPK: F16H 55/02

Značky: spôsob, stanovenia, ozubení, páru, dvoch, osami, kolies, ozubených, pretínajúcimi, geometrií

Text:

...sa preto ukončuje v bode, na ktorom sa nachádzazub virtuálneho pastorka, použitý pre výpočet bokov zubov pri postupe odvaľovania, v symetrickom. postavení vmedzere zubov virtuálneho korunového kolesa. Predčasným ukončením konjugovaného generovanía sa tak vypočítava geometria boku zubu virtuálneho korunového kolesa, po ktorom sa môže napoly odvalit vopred daný virtuálny zub pastorka. Vypočítaný bok zubu sa tak znázorňuje v...

Spôsob prípravy rozotierateľného acidifikovaného krému a rozotierateľný acidifikovaný krém získateľný týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284938

Dátum: 01.02.2006

Autori: Kleinherenbrink Franciscus Antonius, De Rooij Wim Herman, Wemmenhoven Belinda, Voorbach Wim, Bodor Janos

MPK: A23C 9/00, A23C 13/00, A23C 15/00...

Značky: spôsobom, týmto, acidifikovaný, krém, acidifikovaného, přípravy, krému, rozotierateľného, rozotierateľný, spôsob, získateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy rozotierateľného acidifikovaného krému a rozotierateľného acidifikovaného krému s vodivosťou 0,1 až 50 mS.cm-1 pri 10 °C, ktorý obsahuje 40 až 80 % hmotn. tuku a menej ako 3 % bielkovín. Získané krémy majú textúru aj vlastnosti pri topení podobné maslu s obsahom voľného tuku pri 65 °C 30 až 85 % hmotnostných z celkového obsahu tuku a majú Stevensovo číslo 200 až 1000 g pri 5 °C a 50 až 300 g pri 20 °C.

Plastový držiak s transponderom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3260

Dátum: 01.02.2006

Autor: Huber Johann

MPK: G06K 19/04, G09F 3/04, G06K 19/077...

Značky: plastový, transponderom, držiak

Text:

...je možné plastový držiak a drážku pre uloženie držiakatranspondera vyrobit obzvlášť jednoducho a cenovo priaznivo.Pre viacnásobné opätovné použitie transpondera je krycí diel opatrený výstupkom na odrazenie krycieho dielu od nosného dielu. Tento výstupok je dimenzovaný tak, že pri odrazení alebo oddelení je buď celý krycí diel zničený, a tým oddelený,alebo že sa upevňovací čap zlomí, a tým sa krycí diel odVďaka opatreniam uvedeným v...

Kompozície a spôsoby liečenia fibrotických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9505

Dátum: 01.02.2006

Autori: Fitzpatrick David, Comeau Michael

MPK: A61K 31/7088, A61K 39/17, A61K 38/20...

Značky: poruch, liečenia, kompozície, fibrotických, spôsoby

Text:

...hojenia0007 Vjednom uskutočnení antagonista TSLP je väzbové činidlo Iigand TSLP schopné viazať sa kTSLP a znížiť alebo blokovat jeho aktivitu. Tieto antagonisty zahŕňajú, bez toho aby bol zoznam obmedzujúci, antagonistické protilátky, väzbové činidlá pre peptid alebo polypeptid, antagonisty rozpustných TSLP receptorov (TSLPR), rozpustného receptora alfa interleukinu 7 (lL-7 R oolheterodimérnych receptorov TSLPR (heterodimérov). Antagonistické...

Spôsob a usporiadanie pre tlač prostredníctvom aplikačných serverov, ako aj zodpovedajúci počítačový program a zodpovedajúce počítačovo čitateľné pamäťové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12661

Dátum: 31.01.2006

Autor: Trappe Bernd

MPK: G06F 3/12

Značky: program, zodpovedajúci, spôsob, médium, zodpovedajúce, počítačovo, počítačový, serverov, aplikačných, pamäťové, prostredníctvom, tlač, usporiadanie, čitateľné

Text:

...termináli. Na zistenie termínálového servera, na ktorom beží relácia užívateľa, je možné však použit altematívne alebo prídavne iné dáta, špecifické pre užívateľa. Na to sú zodpovedajúce dáta/údaje vprípade nutnosti odovzdávané klientským terminálom alebo terminálovým serverom, naktorom beží relácia užívateľa, počítačovému programu resp. programovému modulu, ktorý vykonáva dopyt. Pri výhodnej forme uskutočnenia sú spolu s príkazom pre...

Valčekové počítadlo pre počítače spotreby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4970

Dátum: 31.01.2006

Autori: Fesser Ralf, Becker Walter

MPK: G06M 1/00, G01F 15/06

Značky: počítače, spotřeby, počítadlo, valčekové

Text:

...spínacieho člena prebieha v podstate kolmo na os valčekového počítadla. Spínací člen, ktorý je v zábere s kolikovým kolesom, má v podstate valcové blokovacie teleso, ktoré má na rovinnej čelnej ploche excentricky na svoju os otáčania umiestnený spínací ozub so spínacou plochou v podstate axiálnou a so spínacou drážkou bezprostredne za spínacím ozubom v smere otáčania na čelnej strane, pre spínací kolik kolíkoveho kolesa nachádzajúceho sa v...