Archív za 2006 rok

Strana 70

Zariadenie na osvetlenie znaku výrobcu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4405

Dátum: 02.03.2006

Autor: Reiff Miroslav

MPK: B60Q 3/00, B60Q 1/26

Značky: výrobcu, zariadenie, osvetlenie, vozidiel, znaků, motorových

Text:

...vozidiel, ktoré je tvorené najmenej jedným elektrickým obvodom motorového vozidla s najmenej jedným elektrickým zdrojom, ktorého podstata spočíva v tom, že na elektrický obvod je pripevnená najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka.Je výhodné, že najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka je umiestnená na vonkajšej strane motorového vozidla.Je výhodné, že najmenej jedna osvetľovacia znaková žiarovka je umiestnená na vnútomej strane...

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4404

Dátum: 02.03.2006

Autori: Sloupenský Jiří, Kříž František

MPK: D01H 4/00

Značky: hriadeľom, výrobu, priadze, rotora, dutým, ložisko, rotorového, najmä, zložkovej, spriadacieho, uloženie, dopriadacieho, vysokootáčkové, stroja

Text:

...vzduchu prívodnou rúrkou a tým sa dosiahne odstránenie alebo aspoň zníženie problémov so zavádzanim a dopravovaním kontinuálnej zložky priadze prívodnou rúrkou do spriadacieho rotora. Ďalej sa týmto usporiadaním dosiahne možnost významne zväčšiť pozdĺžnu tuhost pevnej privádzacej rúrky, ktorá je tak menej náchylná na ohyb a vibrácie spôsobené procesom pradenia zložkovej priadze a tým zabraňuje kontaktu vonkajšieho povrchu rúrky s...

Zariadenie na uzamykanie radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4403

Dátum: 02.03.2006

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/06

Značky: radiacej, vozidiel, motorových, zariadenie, páky, uzamykanie

Text:

...je zrejmé z obr. l a 2, zahmuje držiak 1,ktorého tvar zodpovedá príslušnému typu vozidla a u ktorého V priestore medzi homou doskou 2 a spodnou doskou 3 je na čape 4 rotačne uložená západka 5. l-lomá doska 2 a spodná doska 3 sú vybavené výrezmi 6 pre neznázomenú radiacu páku a je medzi nimi uložená pružina 7, ktorá západku 5 tlačí smerom od výrezov 6. Na homej doske 2 je upevnené puzdro 8, v ktorom je axiálne posuvne uložená zámková vložka 9...

Koncentrát živín submerzne pestovaných rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4402

Dátum: 02.03.2006

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/00

Značky: pěstovaných, submerzne, koncentrát, rastlín, živin

Text:

...Môžu tiež obsahovat aspoň jeden zo skupiny stopových rastlinných živín zahrnujúcich mangán, zinok, med, bór,molybdén a titán. Ukázalo sa zvlášť výhodným ak koncentráty rastlinných živín v zmysle riešenia obsahujú železo,mangán, zinok a med chemicky viazané vo forme chelátových komplexov. Chelátový komplex môže obsahovat ligand výhodne na báze etyléndiaminotetraoctovej (EDTA) a/alebo dietyléntriaminopentaoctovej (DTPA) kyseliny. Hlavne v...

Pedálová fujara – Perfufón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4401

Dátum: 02.03.2006

Autor: Borsuk Milan

MPK: G10D 7/00

Značky: pedálová, perfufón, fujara

Text:

...i nove tóny, zvuky odlišné od doterajších a to tým spôsobom, že klapky nahrádzajú prsty a tým je celkový efekt zvuku podstatne odlišný, čiže ojedinelý. Nakoľko hra na tento nástroj v poslednej dobe neprešla žiadnym podstatným vývojom čí už dizajnovým i rozsahovo zvukovým.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kde obr. l znázorňuje vzájomné prepojenie bubnových pedálov s fujarou pomocou...

Tehlový komínový plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4400

Dátum: 02.03.2006

Autori: Tkáčik Stanislav, Babjak Samuel

MPK: F23J 13/00

Značky: komínový, plášť, tehlový

Text:

...bloku so znázomením skladby komínového systému s použitím systému komínového plášťa a na obr. 3 je schematické znázomenie dierovanía a ryhy za účelom uľahčenia vyhotovenia otvorov V komínovom plášti.Riešenie je založené na myšlienke vytvorenia komínového plášťa ako systému zloženého z kompatíbilných prvkov t. j. tehlovej tvarovky, tepelnej izolácie a vystreďovacích prvkov. V prvej fáze počas hrubej stavby sa vyhotoví komínový plášť z...

Zariadenie pre mechanické zabezpečovacie zariadenia vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4399

Dátum: 02.03.2006

Autori: Maloušek Drahomír, Ambrož Karel

MPK: B60R 25/06

Značky: zariadenia, zabezpečovacie, zariadenie, vozidiel, mechanické

Text:

...lankami, upevnené na ojnici 4, nesúmeme, Podľa obr. 1 sú prenosové členy 5, 6, tvorené ovládacímí lankami uložené vo vodiacich trubkách 7, 8. Vodiace trubky 7, 8, sú, v tomto vzorovom prevedení upevnené na kryte 21, zámkovej vložky 2, vedľa seba. Je zrejmé, že vodiace trubky 7, 8, možno uložiť pri kryte 21, zámkovej vložky 2, tiež nad seba, alebo inak vhodne.V altematívnom vyhotovení podľa obr. 7 je otočný člen 12, vybavený dvojicou čapov,...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4398

Dátum: 02.03.2006

Autor: Kadlec Kamil

MPK: B60R 25/06

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...a kinematickú väzbu tvorí spojka.Je účelnć z dôvodu jednoduchej konštrukcie a životnosti, keď spínače sú bezkontaktné.V prípade, že je možné zariadenie umiestniť u blokoVaného dielu je výhodné, ked matíca pohybovej skrutky tvorí závoru vysunutú z otvoru V stene skrine.Výhodne je, že zariadenie je možné umiestniť nezávisle na polohe blokovaného dielu, keď matíca pohybovej skrutky je ohybným členom spojená so zàvorou uloženou na konci...

Nutrično-terapeutický doplnok krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4397

Dátum: 02.03.2006

Autori: Macho Vendelín, Fabini Miroslav

MPK: A23K 1/00, A23K 1/18, A23K 1/16...

Značky: nutrično-terapeutický, krmiva, doplnok

Text:

...kyselín a lipidov, metylesterov karboxylových kyselín a lipidov. Navyše je fortiñkovaný ingredientami (v hmotn.) chloridom kobaltným 0,04 g/dmí chloridom železitým 0,03 g/dm 3, metionínom 4 g/dm 3.Nutrično-terapeutický doplnok krmiva č. 5 sa líši od doplnku č. 4 nižším obsahom glycerolu 80,2 hmotn. a vyšším obsahom vody 13,6 hmotn. Všetky nutričnoterapeutické doplnky krmív sa testujú na býčkoch slovenského strakatého plemena s priememou...

Prípravky určené na podporu odolnosti rastlín voči škodcom a ochoreniam

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4396

Dátum: 02.03.2006

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 65/00, A01P 17/00

Značky: škodcom, odolností, voči, rastlín, podporu, přípravky, ochoreniam, určené

Text:

...približne desat násobne menšie ako v pripade čerstvo zozbieraných rastlín.Výluhy rastlín možno používat samostatne, alebo v rôznych zmesiach s látkami ktoré sú zdrojom rastlinných živín, alebo sú inak fyziologicky aktívne. V tejto súvislosti sa osvedčil predovšetkým prídavok látok prírodného charakteru, akými sú napriklad rôzne zdroje humínových a fulvo kyselín, éterických olejov, alebo napr. oleja z plodov rastliny Azadirachta indica (Neem,...

Podstavec pre prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4395

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stromček, podstavec, prstencový, vianočný

Text:

...ihlíčnany a preto to bolo pre ne dostačujúce. Tiež takéto podstavce bolo väčšinou treba k stromčeku pripevňovať, prípadne ešte aj najskôr skladať.Prstencový vianočný stromček však má omnoho väčšie nároky na stabilitu a podstavec pre klasické umelé vianočné stromčeky by nebol aj tak použiteľný bez dodatočných technických pomôcok. Výhodou novonavrhnutého podstavca, okrem toho, že je jednoduchý a ľahký, je aj to, že ho pred použitím netreba...

Jednorazové posteľné oblečenie a plachty vyrobené z netkaných textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4394

Dátum: 02.03.2006

Autor: Bučko Ján

MPK: A47G 9/02

Značky: oblečenie, jednorázové, netkaných, plachty, textilií, vyrobené, posteľné

Text:

...je časovo náročný (dovoz, odvoz, žehlenie,Skladanie, skladovanie), finančné nákladný (strojné Vybavenie, elektrická energia, voda, chemické čistiace prostriedky, služby) a neekologický (Vznik odpadových vôd).Uvedené nedostatky a zaťaženost odstraňuje jednorazové posteľné oblečenie a plachty, Vyrobené zo 100 viskózy, alebo 100 polyesteru, alebo zo zmesi viskózy V zastúpení od l - 99 a polyesteru V zastúpení od 99 - l ,alebo zo 100 ...

Prstencový vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4393

Dátum: 02.03.2006

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, stromček, prstencový

Text:

...šišku 6 v tvare dutého rotačného ováloidu, a k homému golieriku 5 má súosovo privarený vrcholec 7 v tvare dutého rotačného kužeľa bez podstavy, obráteného zaobleným špicom nahor, Takýto nerezový stromček sa vyznačuje tým, že zúbky l obyčajných zúbkových prstencov 3, aj dvojzubce 2 dvojzubcových prstencov 4 sú duté, vonkajšie a usporiadané po obvode symetricky, pričom najvyššie súkolesíe obsahuje prstence aspoň s tromi zúbkami 1, ak sa...

Krištáľové sklo bez olova, bária, nióbu a ich zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4392

Dátum: 02.03.2006

Autori: Petrušková Viera, Liška Marek, Macho Vendelín, Šimurka Peter, Vrábel Peter

MPK: C03C 3/076, C03B 1/00

Značky: zlúčenín, niobu, olova, krištáľové, baria

Text:

...ovplyvňuje vlastnosti aj oxid draselný KZO, ktorý však pri nižších teplotách(okolo 1300 °C) naopak, zvyšuje viskozitu. Znižuje však aj povrchové napätie, teplotu likvidus (teplota rovnováhy medzi kvapalinou a kryštalickou látkou), kryštalizačnú schopnosť a hustotu i index lomu.Naproti tomu, oxid vápenatý CaO zvyšuje pevnosť a tvrdost skla, ako aj chemickú odolnosť, stabilitu, hustotu,index lomu a pevnosť väzby, zároveň však znižuje...

Náprava ktorej pozdĺžne ramená sú pripevnené na podvozok prostredníctvom puzdra, zodpovedajúci spôsob montáže a vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14054

Dátum: 01.03.2006

Autor: Feret Olivier

MPK: B60G 21/05, B60G 7/02, B60G 7/00...

Značky: prostredníctvom, náprava, puzdra, montáže, pripevnené, podvozok, ktorej, zodpovedajúci, vozidlo, ramena, spôsob, pozdĺžne

Text:

...puzdra prelomiť materiál puzdra, a to pri stanovenej energií zvárania. Vtomto prípade energia zvárania prepichne puzdro amôže vyvolať v puzdre výron zvaru, čím sa skomplikuje alebo dokonca znemožní zavedenie kĺbu0017 Cieľom tohto vynálezuje teda zmierniť nevýhody predchádzajúcej metódy.0018 Presnejšie je cieľom tohto vynálezu navrhnúť nápravu obsahujúcu dve pozdĺžne jramená, pričom každé z nich ponesie spojovacie puzdro na podvozku vozidla,...

Vakcína proti vírusu varicella zoster

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18782

Dátum: 01.03.2006

Autori: Stephenne Jean, Hanon Emmanuel

MPK: A61K 39/39, A61K 39/25, A61P 31/22...

Značky: vakcína, proti, varicella, vírusu, zoster

Text:

...vhodne staršia ako 60 rokov, staršia ako 70 rokov alebo aj staršia ako 80 rokov a staršia. V jednom aspekte populácia zahŕňa ludi vo veku 50 až 70 rokov.0020 Jeden aspekt opisu sa teda týka použitia kompozícii a prístupov podľa vynálezu na prevenciu a/alebo redukciu závažnosti oparu alebo PHN u jedincov vo veku viac ako 50 rokov. 0021 Jeden aspekt opisu sa týka použitia kompozícii a prístupov podľa vynálezu na prevenciu a/alebo redukciu...

Baliaci stroj na výrobu zmraštiteľných balení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6907

Dátum: 01.03.2006

Autori: Meyer Klaus, Feisel Jörg

MPK: B65B 9/00, B29C 51/26, B65B 47/00...

Značky: baliaci, zmraštitelných, výrobu, balení, stroj

Text:

...vodu alebo chladiaci prostriedok, ktorý sa napríklad tiež používa v chladničkách a vpodobnom uplatnení. Toto výhodné uskutočnenie vynálezu má takú výhodu, že oblasť obalovej priehlbne, ku ktorej je tesne pripojená v ďalšom spôsobovom kroku krycej fólie, nemá žiadne alebo má len malé napätie, čo má za následokmalé netesnosti v oblasti uzatváracieho tesného spoja.0009 Výhodou je regulácia najmenej jedného okruhu chladiaceho prostriedku,...

(2R,4aR, 10bR)-6-(2,6-dimetoxypyridín-3-yl)-9-etoxy-8-metoxy-1,2,3,4,4a, 10b-hexahydro-fenantridín-2-ol, HCI soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6840

Dátum: 01.03.2006

Autori: Scheufler Christian, Webel Matthias, Kautz Ulrich, Hummel Rolf-peter

MPK: A61K 31/473, A61P 11/00, C07D 401/00...

Značky: 2r,4ar, 10br)-6-(2,6-dimetoxypyridín-3-yl)-9-etoxy-8-metoxy-1,2,3,4,4a, 10b-hexahydro-fenantridín-2-ol

Text:

...chlorovodikovej alebo kyseliny bromovodíkovej, éteru alebo alkoholu alebo ketónu (napriklad dioxánu, THF, dietyléteru, metanolu, etanolu, izopropanolu, metylizobutylketónu alebo podobného rozpúšťadla), alebo v pripade organických kyselín ako je napríklad kyselina fumárová, kyselina vínna, kyselina 2-oxoglutarová alebo kyselina sulfónová alebo podobná kyselina, môže byt vhodné ketónové rozpúšťadlo(napriklad acetón alebo metylizobutylketón),...

Použitie pelargónie v kombinácii so skorocelom na výrobu farmaceutického prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5407

Dátum: 01.03.2006

Autori: Ploch Michael, Schneider Ernst

MPK: A61K 36/185, A61P 1/00, A61P 11/00...

Značky: kombinácii, skorocelom, výrobu, farmaceutického, přípravků, pelargónie, použitie

Text:

...hlavne prostredníctvom receptorov. Tiežreceptormi sprostredkované účinky môžu byť označené následujúcim0010 Receptorom sprostredkovaný účinok vyžaduje špecificky na účinnú zložku naladený receptor (princíp kľúča a zámky). Pri tom dochádza k vytlačovacim účinkom medzi testovanou zložkou(napr. B-blokátorom) a telu vlastnými ligandmi (napr. adrenalínom), z čoho vyplýva typická závislosť na dávke. Ak je zložka viazaná na receptore, vyvolá sa tým...

Rotor stupňa kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284985

Dátum: 01.03.2006

Autori: Bachan Marián, Bednář Jiří, Belavý Peter

MPK: F01D 5/00

Značky: stupňa, rotor, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Náboj (2) je vytvorený v tvare bubnového tenkostenného prstenca a na jeho vnútornej ploche (11) sú vytvorené aspoň dve obvodové rebrá (4), ktoré sú umiestnené v priestore medzi predným čelom (9) a zadným čelom (8), s odstupom od predného čela (9) a zadného čela (8) náboja (2). Vzájomný rozstup obvodových rebier (4) je väčší, ako je odstup krajného obvodového rebra (4) od príslušného predného čela (9) a zadného čela (8) náboja (2). Aspoň jedno z...

Spaľovacia komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284984

Dátum: 01.03.2006

Autori: Bednář Jiří, Kostrej Jozef

MPK: F02C 3/00

Značky: komora, spaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Závesy (20), ktoré sú jedným svojím koncom pevne spojené s čelným deflektorom (4), sú rozoberateľne upravené druhým svojím koncom na prírube (9) telesa (5) difúzora (2), ktorá je spojená s prírubou (8) plášťa (1). Záves (20) pozostáva z kocky (14) a držiaka (10), ktoré sú vzájomne pevne spojené, pričom držiak (10) je tvorený základňou (15) a na ňu pozdĺžne napojenými bočnicami (16). Predĺžením bočníc (16) oproti dĺžke základne (15) sú na...

Topická farmaceutická kompozícia a použitie derivátu rezorcinolu na zosvetľovanie kože alebo znižovanie jej pigmentácie a/alebo inhibíciu tyrozinázy a topická alebo transdermálna farmaceutická kompozícia a použitie derivátu rezorcinolu na liečenie…

Načítavanie...

Číslo patentu: 284983

Dátum: 01.03.2006

Autor: Hu Lan

MPK: A61K 31/045, A61K 8/02, A61K 8/04...

Značky: topická, kôže, inhibíciu, zosvetľovanie, liečenie, pigmentácie, kompozícia, farmaceutická, transdermálna, použitie, znižovanie, derivátů, tyrozinázy, rezorcinolu

Zhrnutie / Anotácia:

Topická farmaceutická kompozícia na zosvetľovanie alebo znižovanie jej pigmentácie a/alebo inhibíciu tyrozinázy u človeka, obsahujúca účinné množstvo derivátu rezorcinolu všeobecného vzorca (I), kde X je H OR1, kde R1 je H, alkyl s 1 až 6 C alebo arylalkyl s 1 až 6 C v alkylu OCOR2, kde R2 je alkyl s 1 až 6 C, arylalkyl s 1 až 6 C v alkylu alebo fenyl halogén alkyl s 1 až 6 C arylalkyl s 1 až 6 C v alkylu SR3, kde R3 je H, alkyl s 1 až 6 C...

Spôsob prípravy zlúčenín podporujúcich sekréciu rastového hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284982

Dátum: 01.03.2006

Autori: Meltz Clifford Nathaniel, Post Ronald James, Busch Frank Robert, Chiu Charles Kwok-fung, Rose Peter Robert

MPK: C07D 231/00, C07D 221/00, C07D 471/00...

Značky: zlúčenín, přípravy, hormonu, sekréciu, podporujúcich, spôsob, rastového

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (II) a zlúčenín všeobecného vzorca (III), symboly R1, R2, R3 a Prt majú významy uvedené v opise.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca zle rozpustnú soľ antagonistu bombesínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284981

Dátum: 01.03.2006

Autori: Reissman Thomas, Hilgard Peter, Engel Jürgen, Klokkersbethke Karin

MPK: A61K 38/10, A61K 38/25, A61K 38/02...

Značky: bombesínu, farmaceutická, obsahujúca, antagonistu, kompozícia, rozpustnú

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca zle rozpustnú soľ antagonistu bombesínu, pričom soľ má veľkosť častíc prevažne v rozmedzí od 5 do 200 µm a kompozícia neobsahuje biodegradovateľné polyméry alebo tuky. Výhodnou soľou je soľ s embónovou kyselinou.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca zle rozpustnú soľ LHRH analógu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284980

Dátum: 01.03.2006

Autori: Klokkersbethke Karin, Engel Jürgen, Hilgard Peter, Reissman Thomas

MPK: A61K 38/08, A61K 38/10, A61K 38/02...

Značky: rozpustnú, obsahujúca, kompozícia, farmaceutická, analogů

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca zle rozpustnú soľ LHRH analógu, pričom soľ má veľkosť častíc prevažne v rozmedzí od 20 do 125 µm, pričom táto kompozícia neobsahuje biodegradovateľné polyméry alebo tuky. LHRH analógom je cetrorelix, antarelix, ganirelix, antide alebo A-75998. Soľou je prednostne soľ s embónovou kyselinou. Farmaceutická kompozícia môže ďalej obsahovať izotonizačné činidlá a je výhodne vo forme dlhodobo pôsobiacej injekčnej...

Derivát tienopyrimidínu, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284979

Dátum: 01.03.2006

Autori: Jonas Rochus, Christadler Maria, Kluxen Franz-werner, Schelling Pierre

MPK: C07D 495/00, A61K 31/505, A61K 31/38...

Značky: farmaceutický, ktorý, použitie, obsahuje, tienopyrimidínu, prostriedok, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát tienopyrimidínu všeobecného vzorca (I), kde substituenty majú význam uvedený v opise a jeho fyziologicky vhodné soli sú ako inhibítory fosfodiesterázy V vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov na liečenie chorôb srdcového obehového systému a na liečenie porúch potencie.

Spôsob výroby polyesterovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284978

Dátum: 01.03.2006

Autori: Hartig Jürgen, Eifländer Ingo, Geier Rudolf

MPK: D01D 5/00, D02J 1/22, D01D 5/12...

Značky: výroby, priadze, polyesterovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby technických polyesterových priadzí z filamentov získaných zvlákňovaním taveniny, pri ktorom sa počas predbežného dĺženia polyesterové filamenty protiprúdovo ofukujú plynným médiom s teplotou 100 °C až 199 °C, výhodne 120 °C až 170 °C a filamenty sa predbežne dĺžia za vytvorenia kryštalinity väčšej ako 24 %.

Spôsob výroby vodných viacfázových disperzií pre viacfarebné povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284977

Dátum: 01.03.2006

Autori: Van Schie Johannes, Weber Marcel, Van Der Kolk Cornelis, Bremer-masseus Sylvia

MPK: C09D 5/29, C09D 7/14

Značky: disperzií, viacfázových, vodných, povlaky, výroby, spôsob, viacfarebné

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vodných viacfázových disperzií spočíva v tom, že sa pripraví jedna alebo viacej emulzných náterových farieb, z ktorých každá má inú farbu, k týmto náterovým farbám sa pridá aspoň jeden lineárny koloid schopný insolubilizácie boritánovými iónmi a aspoň jedna hydrofilná anorganická hlinka, čím sa vytvoria základné náterové farby, ďalej sa pripraví aspoň jedno vodné médium obsahujúce aspoň jednu hydrofilnú anorganickú hlinku a do...

Spôsob výroby rohože zo sklenených vlákien, vrstva sklenených vlákien získaná týmto spôsobom, rohož zo sklenených vlákien a spôsob výroby kompozitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284976

Dátum: 01.03.2006

Autori: Arpin Michel, Duchamp Fabrice, Mottet Michel

MPK: D04H 1/64

Značky: vlákien, rohož, sklenených, získaná, spôsob, rohože, výroby, vrstva, kompozitů, spôsobom, týmto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby rohože zo sklenených vlákien, pri ktorom sa na osnovu zo sklenených vlákien, rozmiestnenú na pohybujúcom sa dopravníku, kontinuálne nanáša spojivo, potom je táto osnova podrobená sušeniu, prípadne kalandrovaniu, pri ktorom sa na osnovu zo sklenených vlákien nanáša kvapalné spojivo, ktorého viskozita je nižšia ako 40 milipascalov/sekundu, pričom toto spojivo je tvorené vodným roztokom polyvinylalkoholu alebo...

Čepieľková holiaca jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284975

Dátum: 01.03.2006

Autori: Oldroyd Brian, Brown Frank Edward

MPK: B26B 21/00

Značky: jednotka, holiaca, čepieľková

Zhrnutie / Anotácia:

Čepieľková holiaca jednotka na holiaci strojček má optimalizovaný tvar a rozmery na holenie tela, najmä oblasti podpazušia. Obsahuje najmenej jednu podlhovastú čepieľku, majúcu priamočiaru naostrenú hranu a kontaktnú plochu s kožou, obklopujúcu čepieľkovú hranu alebo hrany a obsahujúcu chránidlovú a kryciu plochu na navzájom opačných stranách čepieľkovej hrany alebo hrán. Stranový pomer dĺžky k šírke kontaktnej plochy s kožou je v rozmedzí od 1...

Kryštalická forma Cefditoren pivoxylu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284973

Dátum: 01.03.2006

Autori: Sukegawa Masamichi, Yamamoto Yuichi, Onodera Masahiro, Murai Yasushi, Watanabe Tatsuo, Yasui Kiyoshi, Iinuma Katsuharu

MPK: C07D 501/00

Značky: krystalická, spôsob, forma, cefditoren, pivoxylu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalická forma Cefditoren pivoxylu, t.j. pivaloyloxymetylesteru kyseliny 7-[(Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl]-2-metoxy-imino-acetamido]-3-[(Z)-2-(4- metyltiazol-5-yl)-etenyl]-3-cefem-4-karboxylovej je v kosoštvorcovej sústave a jej teplota topenia s rozkladom je v rozmedzí 206,2 až 215,7 °C, podľa vyhodnotenia z píku termálnej absorpcie znázornenom na krivke tepelného toku tejto látky, stanovenom diferenciálnym snímacím kalorimetrom, pričom...

Systém na zníženie spotreby paliva u vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7932

Dátum: 01.03.2006

Autor: Moscoso Gomez Joaquin

MPK: B62D 35/00

Značky: vozidiel, paliva, systém, spotřeby, zníženie

Text:

...tvoriac integrálnu časť tejto špecifikácie, priložených je niekoľko výkresov, na obrázkoch ktorých jenasledujúce reprezentované ilustratívnym a neobmedzujúcím spôsobom.Stručný opis obrázkov Obr. 1 je schematický pozdĺžny pohľad, ktorý znázorňuje pohybujúce savozidlo a oblasť depresie, ktorá sa tvorí za ním.Obr. 2, 3 a 4 sú príslušné perspektívne pohľady, ktoré znázorňujú rôzne normálne spôsoby zníženia aerodynamického odporu v prednej častí...

Dvojzložkový epoxidový lepiaci prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6267

Dátum: 28.02.2006

Autori: Wipf Isabell, Frick Karsten, Lutz Andreas

MPK: C08G 59/00, C08L 63/00

Značky: epoxidový, lepiaci, dvojzložkový, prípravok

Text:

...obsahujúcehoprvú zložku zahŕňajúcu epoxidovú živicu a silánové väzbovéčinidlo a druhú zložku zahŕňajúcu alifatický amín a polyamín0012 US-B-6,248,204 uverejňuje prípravok 2 epoxidovej živice tvrdnúci pri teplote miestnosti, ktorý obsahuje prvú zložku zahŕňajúcu epoxidovú živicu a druhú zložku zahŕňajúcu tvrdidlo na báze amínu (začlenené tu V odkazoch).0013 Vyššie uvedené prípravky však majú niekoľko nevýhod,ktoré obmedzujú ich. použitie ako...

Kryštalická B forma hydrochloridu ivabradínu, spôsob jej prípravy, ako aj farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4649

Dátum: 28.02.2006

Autori: Horvath Stéphane, Auguste Marie-noelle, Damien Gérard

MPK: A61K 31/55, C07D 223/00

Značky: spôsob, obsahom, hydrochloridu, přípravy, forma, farmaceutické, kompozície, ivabradínu, krystalická

Text:

...716 94 0,1338 5,887 12 15,7 531 79 0,1506 5,636 13 16,1 121 16 0,1338 5,502 14 16,9 1354 223 0,1673 5,254 15 18,4 5672 562 0,1004 4,824 Ě 16 18,8 1328 131 0,1004 4,716 š 17 19,7 1617 347 0,2175 4,508 Ě 18 20,4 296 34 0,1171 4,341 1Uhol 2 thěta Výška Plocha FWHMf0008 Vynález sa taktiež vzťahuje na spôsob prípravy kryštalickej B formy hydrochloridu ivabradínu, charakterizovaný tým, že sa zahríeva zmes hydrochloridu ivabradínu a vody...

Kryštalická yd forma hydrochloridu ivabradínu, spôsob jej prípravy a farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4024

Dátum: 28.02.2006

Autori: Auguste Marie-noelle, Horvath Stéphane, Damien Gérard

MPK: A61K 31/55, A61P 9/00

Značky: ivabradínu, farmaceutické, obsahom, přípravy, kompozície, hydrochloridu, spôsob, krystalická, forma

Text:

...152 l, 20 p z 11,1333 3,0710008 Vynález sa vzťahuje taktiež na spôsob prípravy kryštalickej yd formy hydrochloridu ivabradínu, charakterizovaný tým, že sa zahrieva zmes hydrochloridu ivabradínu a 2-etoxyetanolu, zmes hydrochloridu ivabradínu, Z-etoxyetanolu a vody alebo zmes hydrochloridu ivabradínu, etanolu a vody do úplného rozpustenia, potom sa ochladzuje až do kompletnéhovykryštalizovania, získané kryštály sa nazhromaždia ñltráciou a...

Kryštalická Bd forma hydrochloridu ivabradínu, spôsob jej prípravy a farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3984

Dátum: 28.02.2006

Autori: Auguste Marie-noelle, Horvath Stéphane, Damien Gérard

MPK: A61K 31/55, A61P 9/00

Značky: farmaceutické, kompozície, přípravy, ivabradínu, hydrochloridu, obsahom, krystalická, forma, spôsob

Text:

...512 ĺłĺ 26,6 289 28,3 2750008 Vynález sa vzťahuje taktiež na spôsob prípravy kryštalickej Bd fonny ivabradínu,charakterizovaný tým, že sa zahrieva zmes hydrochloridu ivabradínu a vody alebo zmes hydrochloridu ivabradínu, izopropylalkoholu a vody do úplného rozpustenia, potom sa postupne ochladzuje až do kompletného vykryštalizovania, takto vytvorené kryštály sa zoberúa potom sa zbavia vody.~ Pri spôsobe kryštalizácie podľa vynálezu je možne...

Kryštalická y forma hydrochloridu ivabradínu, spôsob jej prípravy a farmaceutická kompozícia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3940

Dátum: 28.02.2006

Autori: Horvath Stéphane, Auguste Marie-noelle, Damien Gérard

MPK: A61K 31/55, C07D 223/00

Značky: kompozícia, přípravy, obsahom, ivabradínu, hydrochloridu, spôsob, farmaceutická, krystalická, forma

Text:

...čiar vpolovici maxima výškyPlocha FWHM Medzirovinná i0008 Vynález sa vzťahuje taktiež na spôsob prípravy kryštalickej y formy hydrochloridu ivabradínu, charakterizovaný tým, že sa zahrieva zmes hydrochloridu ivabradínu a 2-etoxyetanolu, zmes hydrochloridu ivabradínu, 2-etoxyetanolu a vody alebo zmes hydrochloridu ivabradínu, etanolu a vody do úplného rozpustenia, potom sa chladí až do úplného vykryštalizovania a produkt sa nazhromaždi...

Lieková forma obsahujúca oxykodón a naloxon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10351

Dátum: 28.02.2006

Autori: Leyendecker Petra, Hopp Michael, Smith Kevin

MPK: A61K 31/485, A61K 9/28, A61P 25/04...

Značky: obsahujúca, oxykodón, forma, lieková, naloxon

Text:

...sa bez nich nezaobide.0009 Okrem uvedených nevýhod vedie užívanie silných opiátových analgetík na liečbu bolesti často tiež k nežiaducim vedľajším účinkom, ako je zúpcha, dychová depresia,zvraczíríie a sedacia. Menej Často je pozorované nutkanie alebo neschopnosť vzhľadom na0010 Boli uskutočnené rôzne pokusy o pôsobenie proti návykovým procesom a iným vedľajším účinkom vyskytujúcim sa počas liečby bolesti. Toto sa dá tískutočnit napr....

Riadiace zariadenie koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9939

Dátum: 28.02.2006

Autori: Friesen Ulf, Wach Jörg-johannnes, Schuhmacher Johannes, Aurich Stefan

MPK: B60T 8/32, B60T 17/22

Značky: vozidla, riadiace, zariadenie, koľajového

Text:

...4.0010 Podľa prvého aspektu vynálezu je elektronická kontrolná riadiaca jednotka podvozku spojená s elektronickou protipreklznou riadiacou jednotkou do konštrukčnej jednotky, pričom kontrolné zariadenie podvozku a protipreklzné zariadenie majú aspoň jeden spoločný prívod prúdu a spoločné rozhranie pre komunikáciu sobsluhou a spoločné rozhranie pre komunikáciu sovládacím systémom vozidla, a protipreklzný snímač je kombinovaný snímač, ktorý...

Nové kombinačné použitie sulfónamidovej zmesi pri liečbe rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9486

Dátum: 28.02.2006

Autori: Wakabayashi, Ozawa Yoichi, Owa Takashi, Semba Taro

MPK: A61K 31/381, A61K 31/18, A61K 31/343...

Značky: sulfónamidovej, liečbe, nové, zmesí, použitie, kombinačné, rakoviny

Text:

...alebo erlotinibu sa okrem toho prejavil pozoruhodný protinádorový účinok, ktorý sa nedá pozorovat vprípade samotného gefitinibu alebo erlotinibu. Kombinovaným užívaním E 7820 acetuximabu sa preukázal pozoruhodný protinádorový účinok.0010 Kombinovaným užívaním E 7070 a gefitivibu alebo erlotinigu sa ďalej preukázal štatisticky významný (pomocou izobologramu) synergický antiproliferačný účinok.0011 Preto sa v experimentoch spoužívaním...