Archív za 2006 rok

Strana 7

Ložisko torznej tyčovej pružiny stabilizačného systému proti hojdaniu koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7465

Dátum: 07.12.2006

Autor: Hojak Gerhard

MPK: B61F 5/00, F16F 1/38

Značky: proti, ložisko, torznej, pružiny, koľajového, tyčovej, hojdaniu, stabilizačného, vozidla, systému

Text:

...čo predražuje jeho Výrobu. Stanovenie mazacích intervalov zvyšuje náklady na údržbu,pričom nedodržiavanie údržbárskych/mazacích intervalov páru tvorených torznou tyčovou pružinou a lOŽĺSkOHl môže spôsobiť také poškodenie, že na torznej tyčovej pružine nastáva povážlivý úber materiálu nehľadiac na už neznesiteľnéOd použitia delených ložisiek je možné upustiť len prizvláštnonx vytvorení torzných tyčových pružín, pri ktorom súpáky, s ktorými sú...

Dlhý panel s priečnou drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13333

Dátum: 07.12.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04F 13/077, B27M 3/04, B44C 5/04...

Značky: priečnou, drážkou, dlhý, panel

Text:

...ohraničenie dekoračných jednotiek. Toto optické ohraničenie má najmä pri výrobkoch s vysokou akosťou pôsobiť čo najviac nefalšovane. Zárez, ktorý V priečnej drážke siaha až pod spodok drážky V paneli, tu predstavuje prekvapivo nefalšovane pôsobiace zhodnotenie panela, lebo vzniká dojem,že tu oddelené úseky sa spájajú. Zárez nemusí byť obzvlášť hlboký, stačí iba niekoľko mm alebo 1/10 mm pod spodkom drážky, aby sa pozorovateľovi...

Spôsob a zariadenie na výrobu kovového pásu liatím a valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5562

Dátum: 07.12.2006

Autori: Krämer Stephan, Seidel Jürgen, Rosenthal Dieter, Benfer Frank

MPK: B21B 1/46

Značky: valcovaním, výrobu, spôsob, liatím, kovového, pásu, zariadenie

Text:

...indukčnejpeci, pričom aspoň jedna ďalšia indukčná pec sa v závislosti od zvoleného druhu prevádzky aktivuje alebo deaktivuje, resp. riadi alebo reguluje.0012 Voľba druhu prevádzky sa pritom môže uskutočňovať v závislosti od vyrábanej koncovej hrúbky kovového pásu alebo v závislosti od rýchlosti liatia kovového pásu. Osvedčílo sa tiež, ked je navrhnuté, že sa voľba dmhu prevádzky uskutočňuje v závislosti od produktu z vyrábanej hrúbky a...

Filmom potiahnuté a/alebo granulované zlúčeniny obsahujúce vápnik a ich použitie vo farmaceutických kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17457

Dátum: 07.12.2006

Autor: Piene Jan Yngvar

MPK: A23L 1/303, A23L 1/304, A23L 1/09...

Značky: potiahnuté, zlúčeniny, farmaceutických, vápník, granulované, filmom, použitie, kompozíciách, obsahujúce

Text:

...z príkladov v patente bolo v rozsahu 10 až 33 , čo poskytlo tablety so zlepšenými senzorickými vlastnosťami z hľadiska chuti a žuvateľnosti.0023 Teda. doterajší stav techniky navrhuje, že husté tablety obsahujúce uhličitan vápenatý neposkytujú tablety s rýchlou dezintegráciou v Ilcnej dutine a s prijateíným pocitom v ústach. Doterajší stav techniky tiež ukazuje, že ked sa zastavujú žuvacie tablety je dôležité zvolit polyol. ako...

Filmom potiahnuté a/alebo granulované zlúčeniny obsahujúce vápnik a ich použitie vo farmaceutických kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17456

Dátum: 07.12.2006

Autor: Piene Jan Yngvar

MPK: A23L 1/304, A23L 1/09, A23L 1/303...

Značky: farmaceutických, filmom, obsahujúce, zlúčeniny, kompozíciách, potiahnuté, granulované, použitie, vápník

Text:

...v kompozícii z príkladov v patente bolo v rozsahu 10 až 33 , čo poskytlo tablety so zlepšenými senzorickými vlastnosťami z hľadiska chuti a žuvatelnosti.0023 Teda, doterajší stav techniky navrhuje, že husté tablety obsahujúce uhličitan vápenatý neposkytujú tablety s rýchlou dezintegráciou v Iícnej dutine a s prijateľným pocitom v ústach. Doterajšl stav techniky tiež ukazuje, že ked sa zastavujú žuvacie tablety je dôležité zvolit polyol,...

Účinné monobaktámové antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10593

Dátum: 07.12.2006

Autori: Roussel Patrick, Desarbre Eric, Gaucher Bérangére, Page Malcolm

MPK: A61K 31/427, A61K 31/407, A61K 31/43...

Značky: antibiotika, účinné, monobaktámové

Text:

...nároku l.Ďalšie predmety vynálezu vyplývajú z opisnej časti a patentových nárokov.Výraz alkylová skupina označuje (Cj-Cůalkylovú skupinu s priamym či rozvetveným reťazcom, napr. skupinu metylovú, etylovú, propylovú, butylovú, pentylovú,hexylovú, heptylovú, oktylovú, izopropylovú, izobutylovú, terabutylovú či neopentylovú.Tu používaný výraz alkoxyskupina označuje (Ci-Cůalkoxyskupinu s priamym či rozvetveným reťazcom, napr....

Koncentrát na prípravu bujónu, polievky, omáčky, mäsovej šťavy alebo na použitie ako prísada, koncentrát, ktorý obsahuje čiastočky a xantánovú a karobovú gumu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8361

Dátum: 07.12.2006

Autori: Kuhn Matthias, Kohlus Reinhard, Ackermann Dieter Kurt Karl, Inoue Chiharu, Achterkamp Georg

MPK: A23L 1/00, A23L 1/40

Značky: obsahuje, použitie, mäsovej, koncentrát, omáčky, bujónu, ktorý, polievky, prísada, přípravu, čiastočky, karobovú, stavy, xantánovú

Text:

...používaných suchých kociek a tabliet vtom, že koncentráty podľa tohto vynálezu nie sú suché. To umožňuje použitie bylin,zeleniny, mäsa, rýb, kôrovce (alebo ich čiastočky), ktore sú čiastočne vlhké, t. j. nie sú úplne vysušené. To, čomajú spoločné s bežnými kockami a tabletami bujónu je, že sú vo forme jednotlivej dávky (t. j. nie sú ako objemový produkt, ako je kvapalina, prášok alebo granuly) ako porciované množstvo, samostatne zabalené....

Koncová zátka pre zvitok materiálu, zvitok materiálu a zadržiavací mechanizmus v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8117

Dátum: 07.12.2006

Autori: Larsson Björn, Pommer Stig, Backlund Markus, Salaker Allan, Kullman Marcus, Unger Helmut, Lind Mats

MPK: B65H 75/14, A47K 10/38, B65H 75/18...

Značky: koncová, zadržiavací, zvitok, materiálů, mechanizmus, zásobníku, zátka

Text:

...člen podľa koncepcie vynálezu obsahuje nosný čap, ktorý obsahuje aspoň prvú časťprvého vonkajšieho priemeru, druhú časť druhého vonkajšieho priemeru a tretiu časť tretieho vonkajšieho priemeru, pričom druhá časť je situovaná medzi prvú časť a tretiu časť a druhý vonkaj ši priemer je menší ako prvý vonkajší priemer a tretí vonkajší priemer, kde tretia časť sa nachádza bližšie ku koncovému čelu ako prvá časť. Ďalej je daná aspoň jedna...

Organicko-minerálne hnojivo a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4643

Dátum: 07.12.2006

Autor: Cíger Jozef

MPK: B30B 11/00, C12S 3/00, C05F 3/00...

Značky: hnojivo, výrobu, organicko-minerálne, zariadenie

Text:

...výsledkov je uvedené v tabuľke 1. tab. 1Pokusnéle Dávk dusíka 84.ok 4 Vnoskukurice 2980/hnObsah sušin QQĺ x 9 4 /haAko z porovnania vyplýva, pri iba 50 obsahu N na pokusnom poli sa dosiahli porovnateľné pestovateľské výsledky s výsledkami dosiahnutými na porovnávacom polí. Nitráty v spodnej vode na pokusnom poli neboli zistené.Zariadenie na výrobu organicko-minerálneho hnoj iva je tvorené granulačným bubnom 1, do ktorého násypky 20...

Kotevný prostriedok na manipuláciu s plastovými oknami a ich ukotvenie v stavebných otvoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4642

Dátum: 07.12.2006

Autor: Mitaš Marian

MPK: E06B 1/56

Značky: otvoroch, prostriedok, manipuláciu, stavebných, kotevný, ukotvenie, plastovými, oknami

Text:

...Výhodou takéhoto upevnenia kotevného prostriedku k rámu plastového okna je, že sily od okenného krídla a vonkajšieho zaťaženia okna sú prenášané na stavebný objekt z oceľovej výstuhy rámu rámovou skrutkou priamo do kotevného prostriedku, a tým sa vylúči komplikovaný prenos síl z oceľovej výstuhy rámu cez rámovú skrutku a plastovú časť okenného rámu. To umožňuje využiť kotevný prostriedok tiež na manipuláciu s plastovým oknom tak, že spoľahlivé...

Otočný poloportál pre elektronické mýto

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4641

Dátum: 07.12.2006

Autori: Ivan Peter, Holišová Miriam

MPK: G08G 1/017

Značky: poloportál, otočný, elektronické, mýto

Text:

...triedy vyžaduje možnosť otáčať rameno poloportálu, na ktorom sú upevnené záznamové antény a tak umožniť jazdu vozidiel s nadrozmemým nákladom.Podstata otočného poloportálu spočíva v tom, že rameno je v homej časti drieku otočne uložené v dvoch ložiskách a mechanické otáčanie ramena v rozsahu 90 ° umožňuje rúra ukončená v oblasti dvierok pomocou prenosnej páky. Výška dvierok je 1,3 m od úrovne terénu. Krajné polohy otočného ramena sú zaistené...

Zariadenie na uzamkýnanie riadiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4640

Dátum: 07.12.2006

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/00

Značky: motorových, uzamkýnanie, zariadenie, riadiacej, vozidiel, páky

Text:

...stave zariadenia. Zámková vložka 3 je vybavená blokačným čapom 3.1, ktorý v uzamknutom stave zariadenia zaskočí do otvoru 1.2 vytvorenom V puzdre 1.1 homého veka 1. K zámkovej vložke 3 je pomocou kolíka 4 pevne priradená vačka 5. V spodnej časti vačky 5 je vytvorený slepý otvor 5.1. (obr. 2 a 3), ktorý je určený na nasadenie vačky 5 spolu so zámkovou vložkou 3 na prvok 2.3 upevnený v otvore 2.2 na spodnom veku 2. Prvok 2.3 môže byť tvorený...

Automat na výdaj kusových predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4639

Dátum: 07.12.2006

Autori: Zacharda Karel, Pavíza Michal

MPK: B65G 47/74

Značky: automat, predmetov, kusových, výdaj

Text:

...hrebeňom v bokoryse znázorňuje obr. 5 a výtlačné zariadenie, ktorého manipulačný pohon je vybavený tlačnou reťazou V bokoryse znázorňuje obr. 6.Na ráme 1 sú nad sebou usporiadané nosiče 2 Výškovo prestaviteľne upevnené prostredníctvom úchytov 24 ku zvislým Výstuhám 11 rámu 1. Rám 1 s nosičmi 2 ako aj ostatné časti sú uzavreté V skrini, ktorá nie je znázomená. Pod čelami nosičov 2 je umiestnené výdajné okno 13. Na nosičoch 2 sú...

Časti prechodov dilatačného zariadenia mostov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4638

Dátum: 07.12.2006

Autori: Vozár Rudolf, Špaček Róbert, Ivan Pavol

MPK: E01D 19/00

Značky: zariadenia, mostov, částí, prechodov, dilatačného

Text:

...technologický presný skrutkový spoj pomocou skrutky a diery so závitom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresov, kde na obr. 1 je priečny rez dilatačným zariadením mostov a pevný konštrukčný spoj, ktorým sú pripevnené segmenty dierovými zvarmi, na obr. 2 je pôdorys tohto konštrukčného usporiadania, na obr. 3 je priečny rez dilatačným zariadením mostov a pevný konštrukčný spoj,ktorým sú...

Zapojenie internetového systému sprostredkovania finančných pôžičiek, nákupu tovarov a poskytnutia služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4636

Dátum: 07.12.2006

Autori: Pavlišová Alena, Pavliš Ján

MPK: G06Q 30/00, G07F 19/00

Značky: tovarov, nákupu, internetového, pôžičiek, finančných, zapojenie, služieb, poskytnutia, sprostredkovania, systému

Text:

...siete, ktorá má vytvorenú zabezpečenú komunikáciu s okolím, k zaisteniu sprostredkovaného a zabezpečeného pristupu klientov cez rozhranie, pričom rozhranie je miestom, z ktorého sú poskytované všetky vnútomé služby klientov a kde prostredie uzavretej siete je tvorené servermi, ktoré sú usporiadané do štruktúry, v ktorej je centrálny server umiestnený na vrchole uzavretej siete a najmenej jeden národný server a operátor server tvoria...

Termo-elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4635

Dátum: 07.12.2006

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: H02N 10/00

Značky: termo-elektromotor

Text:

...možné uvedený termo-elektromotor využívat aj v mrazoch, čím sa jeho účinnosť zvýši pri nízkych teplotách, lebo sa zväčší teplotný rozdiel medzi ohrievaným a chladeným koncom termočlánku, čo zvyšuje jeho účinnost pri nízkych teplotách.Ohrievanie teplého konca termočlánku sa dá realizovat horákmi na všetky typy tekutých palív a (horľavých) plynov, ako aj na ohrev pomocou slnečnej energie s vhodnou optikou. Pri ohreve horákmi sa jedná o...

Zapojenie obecného rozhlasu s automatickým nahrávaním a prehrávaním správ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4634

Dátum: 07.12.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00, H04M 11/00

Značky: prehrávaním, obecného, nahrávaním, automatickým, zapojenie, správ, rozhlasu

Text:

...nahrávaním a prehrávaním správ. Podstata spočíva v to, že štandardná rozhlasová ústredňa obecného rozhlasu je doplnená zariadením s automatickým nahràvaním a prehrávaním správ. Automatické nahrávanie spočíva v tom, že nahrávanie je odvodené od vysielania obecného rozhlasu a automatické prehrávanie je riadené obvodom reálneho času, ktorý umožňuje prehratie správy vo vopred určenom čase. Pred samotným prehrávaním zariadenie zapne...

Zapojenie elektronického prenosového systému multimediálnych dát z virtuálnej videopožičovne do koncového multifunkčného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4633

Dátum: 07.12.2006

Autor: Novák Radek

MPK: H04B 7/00, G06F 13/00, H04L 12/28...

Značky: koncového, přenosového, videopožičovne, multimediálnych, multifunkčného, zariadenia, elektronického, virtuálnej, systému, zapojenie

Text:

...na platforme Linux s voliteľným typom databáze (MySQL, PostgreSQL, Oracle). V databáze sú udržované nasledujúce dáta ako sú užívateľské kontá,prístupové práva, infonnácie/odkazy na multimediálne súbory, záznamy o platobných transakciách, záznamy o udalostiach-log súbory, administratívne záznamy a užívateľské preferencie. Ako už bolo uvedené, centrálny server je prepojcný dátovou sieťou s komunikačným serverom mobilného operátora cez...

Cisternová nadstavba (nesnímateľná cisterna) na novom cisternovom automobilovom prepravníku s typovým označením T 815 MCA18

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4632

Dátum: 07.12.2006

Autori: Person Vladimír, Baďura Ján

MPK: B60P 3/22

Značky: automobilovom, označením, mca18, přepravníku, nesnímateľná, cisternová, nadstavba, novom, cisterna, cisternovom, typovým

Text:

...so zemou pri plnení alebo vyprázdňovaní vozidla - vyhovuje požiadavkám podľa zväzku lI. kapitoly 6.8.2.l.27, 7.5.10, 9.7.4,- osvetlenie vozidla t. j. zadne Združená svetlá a bočné pozičné svetlá sú rozmiestnením a tvarom vyhovujú EHK 48-02,- ochrana zdravia a bezpečnosť obsluhy pri práci na vrchu nádrže v okolí poklopov je zabezpečená sklopným zábradlím, podlahou (roštamí) v protišmykovej úprave a výstupným rebrikom so stúpačkami v...

Cisternová nadstavba (nesnímateľná cisterna) na novom cisternovom automobilovom prepravníku s typovým označením T 815 MCAP 6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4631

Dátum: 07.12.2006

Autori: Person Vladimír, Baďura Ján

MPK: B60P 3/22

Značky: typovým, automobilovom, cisternovom, nesnímateľná, označením, cisternová, cisterna, novom, přepravníku, nadstavba

Text:

...pri plnení alebo vyprázdňovaní vozidla - vyhovuje požiadavkám podľa zväzku ll. kapitoly 6.8.2.1 .27, 7.5.10, 9.7.4,- osvetlenie vozidla t. j. zadné združené svetlá a bočné pozičné svetlá sú rozmiesmením a tvarom vyhovujú EHK 48-02,- ochrana zdravia a bezpečnost obsluhy pri práci na vrchu nádrže v okolí poklopov je zabezpečená sklopným zábradlím, podlahou (roštami) v protišmykovej úprave a výstupným rebríkom so stúpačkami V protišmykovej...

Úsporna rozprašovacia hlavica na vodovodnú batériu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4630

Dátum: 07.12.2006

Autori: Keresztes Zsolt, Kolárik Miroslav

MPK: B05B 1/00

Značky: batériu, vodovodnú, rozprašovacia, hlavica, úsporná

Text:

...nákladov.Nevýhodou hlavice je výrazne spomalenie natekanie vody (do umývadla alebo do pohára) a mieme predĺženie času umytia rúk (o 10 - 15 sekúnd), ktoré je však vyvážené výraznou úsporou vody. Pomalé natekanie do drezu alebo pohára je možné obísť tak, že sa vyrobia kombinovane prepínateľné dvojhlavice(klasický perlátor rozprašovacia hlavica), pričom sa použije vždy to, čo je potrebné. Ďalšou nevýhodou je možnost upchatia výstupného...

Hnojivo obsahujúce organicky viazaný vápnik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4629

Dátum: 07.12.2006

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 3/00

Značky: vápník, obsahujúce, viazaný, organicky, hnojivo

Text:

...tiež obsah ďalšieho biogénneho prvku ktorého aplikácia nemusí byt vždy žiaduca,väčšinou veľmi výrazné ovplyvnenie vodivosti, nekrotické prejavy pri prekročení hraničnej koncentrácie soli vo foliámom postreku, nevhodná chemická reakcia (pH) a niektoré ďalšie. Používanie vápnika vo forme špeciálnych komplexných zlúčenin a vo forme chelátov je pravdepodobne z ekonomických dôvodov vzhľadom na potrebne dávky vápnika zriedkavá.Kým vo farmácii a...

Zapečený celozrnný chlebík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4628

Dátum: 07.12.2006

Autor: Gonda Ivan

MPK: A23L 1/29, A23L 1/30

Značky: zapečený, celozrnný, chlebík

Text:

...predchádza nové celozrnné pečivo na báze ryže a zemiakových vločiek.Pečivová zmes ryže a zemiakových vločiek sa spolu zapeka pri teplote do 300 °C, tlaku do 180 atm, v čase pečenia do 10 sekúnd vo formách rôznych geometrických tvarov (štvorec, obdĺžnik, kruh a pod.).Výrobok má plošnú veľkost od 2 cmz do 100 cm a hrúbku od 3 mm do 12 mm, s hmotnosťou do 15 g, Celozmne pečivo ma svoju výnimočnú chuť, pripominajúcu zemiaky pečené V pahrebe...

Zariadenie na odvíjanie sklotextilnej mriežky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4627

Dátum: 07.12.2006

Autor: Chrenko Vladimír

MPK: B65H 37/00

Značky: odvíjanie, mriežky, sklotextilnej, zariadenie

Text:

...štyrmi krídlovými skrutkami, je vytvorené pultové prevedenie zariadenia s použitím priameho uloženia na podlahu prípadne na terén V pracovnom priestore.Zariadenie podľa tohto technického riešenia je pre použitie priamo prístupné na príslušnej kóte lešenia, bez výrazného obmedzenia priestoru na pracovnej plošine s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti stavebných prác, so znížením doby realizácie prác a znížením počtu pracovnikov z dvoch na...

Ušná sviečka a ochranná vložka do ušnej sviečky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4626

Dátum: 07.12.2006

Autor: Michlo Ondrej

MPK: A61F 7/12, A61F 11/00

Značky: sviečky, ochranná, vložka, ušná, sviečka, ušnej

Text:

...riešenia je práve usporiadanie ochrannej vložky ušnej sviečky s uvedenými technickými znakmi.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je znázomený príklad uskutočnenia predloženého technického riešenia, v nasledujúcom odseku je jeho podrobný popis s vysvetlenim.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOchranná vložka do ušnej sviečky je usporiadané vnútri dutého telesa ušnej sviečky v dĺžke približne 20 cm a o priemere asi...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4625

Dátum: 07.12.2006

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C10L 1/00, C10L 1/10

Značky: palivová

Text:

...pri výrobe liečiv, v chemickom priemysle, vo výrobe kozmetiky,pracích, mycích a čistiacich prostriedkov, papiera, textilu,výbušnín a mnohých iných aplikáciách. Vyrábajú sa z neho pleťové a vlasové vody a Ošetrovacie prostriedky, mydla,krémy, kde po aplikácii pokožku zvlhčuje, zvláčňuje,zjemňuje a vyhladzuje, zubné pasty a ústne vody, parfémy,šampóny, sprchovacie prípravky, tenzidy a detergenty, používa sa ako rozpúšťadlo pre ochudzovadlá a...

Zostava preraďovania s radiacou vidlicou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6457

Dátum: 06.12.2006

Autor: Massini Stanislav

MPK: F16H 63/30

Značky: radiacou, preraďovania, zostava, vidlicou

Text:

...svedením akonedostatočne odolné voči deformáciám. Počet jednotlivých dielcov a/alebo náklady na výrobu podobných radiacich vidlíc sú relatívne vysoké. Tieto radiace vidlice musia byt na základe tolerancií polohovania medzi jednotlivými dielcami pred spájaním a na základe tepelných deformácií tenkostenných plechových konštrukčných dielcov po spájaní nákladné vyrovnávané a kalibrované ohladom ich funkčných rozmerov. Najmä vidlice ztenkých...

Spôsob “mokrý na mokrý” a bezchrómový kyslý roztok na antikoróznu úpravu oceľových povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17004

Dátum: 06.12.2006

Autori: Cornen Sophie, Kuhm Peter, Frey Stefan, Czika Franz-adolf, Krömer Jens, Hohagen Silvia, Droniou Patrick

MPK: B05D 7/00, B05D 7/14, C09D 5/12...

Značky: kyslý, spôsob, roztok, úpravu, mokrý, oceľových, antikoróznu, povrchov, bezchrómový

Text:

...a pred poťahovanim katodicky vylučovaným elektrochemickým Iakom nevysušuje.Tu sa pod pojmom oceľové povrchy rozumejú povrchy z oceli, ktoré nie sú pokryté dalším kovom ako je napríklad zinok alebo jeho zliatiny s niklom alebo hlinikom. Pod pojmom holé kovové povrchy sa tu rozumejú kovové povrchy, ktoré ešte nevykazujú žiaden antikorózny ochranný povlak. Pri spôsobe podľa vynálezu teda ide o prvý alebo jediný krok spracovania, pri...

Izochinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5929

Dátum: 06.12.2006

Autor: Ray Peter Christopher

MPK: C07D 401/00

Značky: izochinolínové, deriváty

Text:

...S, je napriklad pyrolyl, tienyl, furyl, oxazolyl, tiazolyl, pyridyl, pyrimidinyl, pyrazinyl. Špecifické 5- alebo 6-členné heteroarylové skupiny sú 2-furyl. 3-furyl, oxazoI-2-yI, oxazol-4-yl,oxazol-5-yl, tiazol-2-yl, tiazol~ 4-yl, tiazol-5-yl, izoxazol-3-yl, izoxazol-4-yl, izoxazol-5-yl, 1,2,3 oxadiazol-4-yl, 1,2,3-oxadiazoI-5-yI, 1,3,4-oxadiazol-2-yl, 1.3,4-oxadiazol-5-yl, 1,2,4-oxadiazo|-3-yl a 1,2,4 »oxadiazoI-5-yI.0007 Vjednom uskutočnenl...

Ložisková skriňa dvojkolia pre koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15034

Dátum: 06.12.2006

Autori: Kiendler Harald, Hirtenlechner Johannes

MPK: B61F 7/00

Značky: dvojkolia, ložisková, skriňa, koľajové, vozidlo

Text:

...osi a príslušnej primámej pružiny PFE.Na obr. 1 je odstup stredov ložisiek dvojkolia ( odstup stredu MI l, M 11 ľavého ložiska RLA poprípade RLA od stredu pravého ložiska) pre prvý užší rozchod SPWI koľaje označený písmenom N a pre druhý širší rozchod SPW 2 koľaje označený písmenom B. Odstup stredov prenosu síl prímámej pružiny ( odstup stredu ľavej primámej pružiny PFE od stredupopripade stredových osí a pravej primárnej pružiny) je...

Sklársky stroj na výrobu obalového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9325

Dátum: 06.12.2006

Autori: Moder Hans-johst, Neubauer Dietmar, Harscher Josef, Zimmermann Harald

MPK: C03B 9/41

Značky: výrobu, obalového, sklársky, stroj

Text:

...potom uskutočňuje privádzanie chladiaceho vzduchu napríslušný nástroj pre predbežné prípadne konečné tvárnenie.V spôsobe podľa vynálezu pre reguláciu chladenia nástrojov pre predbežné prípadne konečné tvárnenie sklárskeho stroja na výrobu obalového skla, pri ktorom sa nástroje pre predbežné prípadne konečné tvárnenie môžu chladit vždy jedným prúdom vzduchu jednotlivo alebo v skupinách, sa termokamera pohybuje pozdĺž sklárskeho stroja na...

Nastavovač vačkového hriadeľa pre motor s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8122

Dátum: 06.12.2006

Autor: Bayrakdar Ali

MPK: F01L 1/34, F01L 1/344

Značky: nastavovač, spaľovaním, motor, vačkového, vnútorným, hriadeľa

Text:

...Aby sa obmedzilí momenty, ktoré sa majú vytvárať v nastavovači vačkového hriadeľa na rozdiel od extrémov vyžadovaných od hlavného momentu, anie od absolútneho extrému, ktorý je za istých okolností väčší, dokument navrhuje poskytnúť priemerný moment akumulátorom energie, ktorý je konfigurovaný ako umiestnenie torznej pružiny, ktorá je pripojená paralelne knastavovacím komorám medzi hnacím kolesom avačkovým hriadeľom. Umiestnenie torznej...

Tenký oceľový plech s vysokou pevnosťou majúci výborné vlastnosti pokovovania a predlžovania a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14032

Dátum: 05.12.2006

Autor: Han Sang-ho

MPK: C21D 8/02, C22C 38/04, C21D 8/04...

Značky: vlastností, ocelový, výroby, plech, spôsob, pevnosťou, majúci, vysokou, pokovovania, tenký, predlžovania, výborné

Text:

...dusík (N) znížené na úroveň menšiu ako 50 ppm a karbonitrid tvoriace prvky ako Ti, Nb a podobné sú pridané samostatne, alebo V akejkoľvek takejto kombinácii počas výroby ocele, aby bolaodplynením elektrickej vákuovej pece.0008 Ako konvenčné spôsoby výroby takýchto vysokopevnostných hlboko ťahaných oceľových plechov, ktoré majú vynikajúce vlastnosti pokovovania, existujú metódy na výrobu hlboko ťahaných tenkých oceľových plechov vyvinutých a...

Spôsob predbežnej montáže pohyblivého systému vo výrobni a montážne zariadenie na výrobu pohyblivého systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7129

Dátum: 05.12.2006

Autori: Matheisl Michael, Encinas Gerry

MPK: B66B 21/00

Značky: zariadenie, predbežnej, montáže, pohyblivého, spôsob, výrobu, výrobní, montážne, systému

Text:

...krokov prispôsobiť flexibilné požiadavkám zákazníka. Priehradové rámy pri tom použité umožňujú individuálneposúvanie pohyblivých schodov V jednej montážnej polohe. Prepohyb pohyblivých systémov môžu byť, vždy podľa formyuskutočnenia, použite Špeciálne dopravné vozidlá.spis US 5,272,805 A obsahuje spôsob montáže pohyblivého systemu, najmä montáže karosérií automobilov, podľaTáto úloha je je vyriešená znakmi význakovej častiV oblasti...

Anti-IL-17 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12666

Dátum: 05.12.2006

Autori: Allan Barrett, Lu Jirong, Liu Ling, Werner Andrew Gordon, Tetreault Jonathan Wendell, Ng Kingman, Huang Lihua, Chow Chi-kin

MPK: C07K 16/24

Značky: protilátky, anti-il-17

Text:

...ciel na liečenie RA a ďalších zápalových alebo autoimunitných ochorení spotenciálne väčším bezpečnostným proñlom ako lieky, ktoré súcielené na systémový obeh prozápalových cytokínov, ako je TNF-a. V súčasnosti FDA schválené bioprodukty (protilátky ENBREL®, REMICADE a HUMIRA®), ktoré sa viažu ka neutralizujú TNF-o, vykazujú účinnosť v znižovaní známok a príznakov RA a v spomaIovani postupu ochorení u podskupiny RA pacientov. Avšak nie všetci...

Zdvojovací profil na zvýšenie výšky nosníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12225

Dátum: 05.12.2006

Autori: Hertweck Theo, Waibel Martin

MPK: E04D 13/16, E04C 3/07, E04B 1/76...

Značky: výšky, profil, nosníka, zdvojovací, zvýšenie

Text:

...aspoň miestne zasahuje pod nosníky v odstupe od tejto nosnej konštrukcie. Oplášťovacie prlruby, ležiace v odstupoch zodpovedajúcich vzdialenosti nosníkov. tak tvoria vo výsledku upevňovaciu rovinu ležiacu pod dolným okrajom nosníkov. Montážne steny samotné pritom predstavujú rozšírenie nosníkov. Vo výsledku je teda úložný priestor pre nejakú tepelnú izoláciu medzi spodnou úrovňou strechy a upevňovacou rovinou zväčšený najmenej o vzdialenosť...

Paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16325

Dátum: 05.12.2006

Autori: Przytulla Dietmar, Weyrauch Detlev, Wurzer Ernst, Schmidt Klaus-peter

MPK: B65D 77/04

Značky: paleta

Text:

...je použité usporiadanie, keď iba stredová sanica alebo stredové nohy vrátane prípadne existujúcej, centrálnej stredovej nohy pozostávajú z elektricky vodivého plastového materiálu, a obidve vonkajšie sanice alebo štyri rohové nohy potom z elektricky nevodivéhoPri manipulácii snaplnenými paletovými kontajnermi pomocou vidlicových stohovacích vozíkov sú najmä rohové oblasti spodnej palety (rohové nohy) podrobené pri drsnej každodennej...

Elektrické vinutie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11803

Dátum: 05.12.2006

Autori: Windisch Mirko, Sorg Fritz, Wandelt Volker

MPK: H01F 41/12, H01F 27/28, H01F 27/32...

Značky: vinutie, elektrické, výroby, spôsob

Text:

...izolácie už nie0009 Úlohou predloženého vynálezu je preto poskytnutie elektrického vinutia, ktoré zabezpečuje dostatočnú izoláciu a napriek tomu má dobrú tepelnú vodivosť. Pri tom sa má podľa daných požiadaviek znížiť prevádzková teplota, straty vo vedení, prierezy vodičov a tepelné straty, a tým sa má viesť k menším konštrukčným rozmerom s menšími hmotnosťami a0010 Podľa vynálezu sa táto úloha rieši prostredníctvom elektrického vinutia...

Regálový a dopravníkový kyvadlový automatizovaný odoberací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10164

Dátum: 05.12.2006

Autori: Kuper Fred James, Sargeant Gavin Leigh, Liston Sergay Douglas, Laurin Larry Hermas, Pipes George Richard

MPK: B65G 1/04

Značky: systém, kyvadlový, odoberací, dopravníkový, automatizovaný, regálový

Text:

...pozdĺž celej dĺžky plošiny a za každý koniec plošiny. Priečne dopravníkové zariadenie obsahuje klzný člen alebo vozík. Lineámy pohon usporiadaný na plošine pôsobí na klzný člen. Klzný člen má na obidvoch jeho koncoch blokovacíe členy pre jednotky, ktoré majú byt uskladnené. Blokovacie členy sa môžu zdvihnúť alebo znížiť priečne k smeru pohybu klzného člena. Blokovacie členy sú združene s nastaviteľným pohonom, ktorý je namontovaný na...

Zdvíhací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8451

Dátum: 05.12.2006

Autori: Klein Wolfgang, Hein Andreas, Matheisl Michael

MPK: B66B 31/00

Značky: systém, zdvihací

Text:

...sú síce známe nastaviteľné schody na spôsob pojazdných schodov pre používanie na letiskách. Pritom sa alenejedná o schody vo výrobnej montáži a okrem toho je potrebnápresnosť podstatne nižšia ako je potrebné pri výrobnej montážiSpis JP 07315740, predstavujúci stav techniky, sa týka zariadenia s dvoma dvíhačmi pre demontáž šíkmého výťahu alebo pohyblivých schodov, ktoré obsahuje priehradový nosník, ktorý môže byť rozdelenýna viacej dielov....