Archív za 2006 rok

Strana 68

Služba dátového skupinového volania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7399

Dátum: 14.03.2006

Autori: Achter Johannes, Bischinger Kurt

MPK: H04L 29/06, H04L 12/18

Značky: služba, skupinového, volania, datového

Text:

...hovor vsúvislosti shlasovým skupinovým volaním, Voice Group Call (VGC) nezávisle od toho, či práve existuje, alebo nie.Prenos dát zkoncového zariadenia 1 užívateľa nastáva na vysielacie/multicastove servisné centrum 5 a ďalej na koncové zariadenie jedného alebo viacerých príjemcov po paketoch prostredníctvom komponentov GPRS siete. Obslužný GPRS podporný uzol SGSN 3 riadi dátový tok zkoncového zariadenia cez základňové rádiostanice...

Acetylenylpyrazolopyrimidínové deriváty ako antagonisty mGLUR2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7396

Dátum: 14.03.2006

Autori: Palmer Wylie Solang, Wichmann Jürgen, Woltering Thomas Johannes, Goetschi Erwin, Gatti Mcarthur Silvia

MPK: A61K 31/5025, A61K 31/519, A61K 31/4738...

Značky: acetylenylpyrazolopyrimidínové, mglur2, antagonisty, deriváty

Text:

...(mGluR), ktoré patria do rodiny receptorov spriahnutých s proteínom G.V súčasnej dobe je známe osem rôznych členov týchto mGluR, z ktorých niektore tvoria podtypy. Na základe štruktúrnych parametrov, rôznych vplyv na syntézu sekundámyh metabolitov rôzne añnity k nizkomolekulámym chemickým zlúčeninám je možné týchto osem receptorov rozdeliť do troch podskupin mGluRl a mGluR 5, ktoré patria do skupiny I,mGluR 2 a mGluR 3, ktoré patria do skupiny...

Zariadenie a spôsob na vytvorenie elektroinštalácie v stenách postavených nasucho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6487

Dátum: 14.03.2006

Autor: Klöckner Oliver

MPK: H02G 3/30

Značky: spôsob, elektroinštalácie, stěnách, postavených, vytvorenie, zariadenie, nasucho

Text:

...výške alebo sa tiež môžu priskrutkovat napríklad pomocou samorezných skrutiek. Bočné profilové lišty sapotom môžu jednoduchým spôsobom zachytiť na ramenách úchytky vtvarepísmena U. Prídavne alebo alternatívne sa môžu, ako už bolo uvedené, zaistiť0012 Keďže je požadované prídavné upevnenie bočných profvilových koľajníc na úchytkách, alebo keďže bočné profilové koľajnice nemajú byt pripojené ku koľajniciam vtvare písmena C, môžu byt na...

Systém a spôsob spracovania tlačiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6175

Dátum: 14.03.2006

Autori: Bozzi Steve, Collins Chris, Abraitis John, Meehan Richard Sean, Metayer Frank

MPK: G07G 1/00, G06K 7/10, G06K 9/20...

Značky: tlačiva, spôsob, spracovania, systém

Text:

...určený obrazec, vytvorený emitovaným svetlom. Napríklad sa môžu použit kruh,trojuholník alebo dokonca jediná čiara. Tlačivo môže napríklad namiesto štyroch značiek § 02 obsahovať úzky pravouhlý rámček. Zariadenie na snímanie obrazov môže zahrnovat svetlá, ktoré emitujú svetlo vo forme jedinej čiary. Užívateľ môže umiestniť tlačivo tak, aby čiara emitovaného svetla dopadala do uvedeného úzkeho pravouhlého rámčeka tlačiva. Avšak použitie obrazca...

Zabalená krabička s nálepkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6138

Dátum: 14.03.2006

Autor: Tallier Bernard

MPK: B65D 77/00, B65D 85/08

Značky: zabalená, krabička, nálepkou

Text:

...oddelená od prvej časti nálepky pri odstraňovaní obalu.0008 Prvá časť nálepky je pripevnená k vonkajšiemu povrchuškatuľky akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad vhodným lepidlomako je polyvinylacetátové (PVA) lepidlo. Druhá časť nálepky je pripevnená k vnútornému povrchu obalu akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad lepidlom ako je teplom taviteľné lepidlo. D 009 Poloha nálepky na škatuľke a umiestnenie, V ktorom je prvá časť nálepky...

N-sulfonylpyrolové deriváty a ich použitie ako inhibítorov histónovej deacetylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5979

Dátum: 14.03.2006

Autori: Beckers Thomas, Zimmermann Astrid, Gekeler Volker, Schneider Siegfried, Maier Thomas, Bär Thomas

MPK: A61K 31/40, A61K 31/403, A61K 31/4025...

Značky: deacetylázy, n-sulfonylpyrolové, histónovej, použitie, inhibítorov, deriváty

Text:

...spojená s Rubinstein-Taybiho syndrómom, predispoziciou k rakovine(pozri publikácia Murata et al. Hum Mol Genet 10, 1071 - 1076, 2001)(ii) aberantné posilnenie aktivity HDAC 1 transkripčnými faktormi pri akútnej promyelocytárnej Ieukémíi (APL) prostredníctvom fúzneho génu PML-u receptora kyseliny retinovej (pozri publikácia He et al. Nat genet 18, 126 - 135,1998)(iii) aberantné posilnenie aktivity HDAC nadmerne exprimovaným BCL 6 proteínom u...

Stabilizované kompozíce prchavých alkylačných činidiel a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12504

Dátum: 14.03.2006

Autori: Alonso Robert, Pimley Mark, Crooks Peter

MPK: A61K 31/16, A61K 31/13, A61K 31/50...

Značky: prchavých, kompozice, stabilizované, činidiel, použitia, spôsoby, alkylačných

Text:

...čiastočná odozva NR neuvádza sa.Tabulka 1 Topikálne podávanie horčićného dusíka pn fungoidnej mykoze (MF)0013 Neexistuje dôkaz akejkolvek klinicky významnej systemickej absorpcie topikálne aplikovaného horćićného dusíka. Nepozorovali sa žiadne systemíoké toxicity z perkutánnej absorpcie pri dlhodobom topikálnom použití horćićného dusíka pri MF.0014 Genetická toxicita - nepozorovala sa genetická toxicita pri použití topikálne aplikovaného...

Ochranná fólia polarizátora, polarizačná doska a zobrazovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12214

Dátum: 14.03.2006

Autori: Otome Shigeo, Tomoguchi Naoki, Sohgawa Yow-hei, Ueda Ken-ichi, Chiba Tsuyoshi

MPK: G02F 1/1335, G02B 1/10, G02B 5/30...

Značky: zobrazovacia, polarizátora, jednotka, fólia, doska, polarizačná, ochranná

Text:

...počtom chýb vonkajšieho vzhľadu použitím ochrarmej fólie polarizátora apolarizátora a (3) zobrazovací displej s vysokou kvalitou0007 Ochranná fólia polarizátora podľa predloženého vynálezu obsahuje ako hlavnú zložku metakrylovú živicu a UV absorbér, v ktorých ochranná fólia polarizátora obsahuje od 0,01 do 3 hmotnostných dielov UV absorbéra na báze triazínu a od 0,01 do 3 hmotnostných dielov UV absorbéra na báze triazolu na 100 hmotnostných...

Konverzia 2-pyrazolínov na pyrazoly použitím brómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12017

Dátum: 14.03.2006

Autor: Fagan Paul

MPK: C07D 401/04, C07D 231/06, C07D 231/16...

Značky: bromu, pyrazoly, konverzia, použitím, 2-pyrazolínov

Text:

...R znamená H alebo C 1-C 4 alkyln znamená číslo od O do 3do kontaktu s brómom pri teplote aspoň 80 °C.OOO 4 Tento vynález sa týka tiež spôsobu prípravy zlúčeniny Vzorca 3 X m,6 1 R Nkaždý R 5 nezávisle znamená halogén alebo C 1-C 4 halogénalkyl R 6 znamená CH 3, F, Cl alebo Br an znamená číslo od 0 do 3, použitím zlúčeniny vzorca laV ktorom RN znamená H alebo C 1-C 4 alkyl tento sa vyznačujeprípravou zlúčeniny vzorce la opísaným spôsobom....

Rúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10543

Dátum: 14.03.2006

Autor: Neulinger Andreas

MPK: H02G 3/04

Značky: rúra

Text:

...dosadacích mostíkov sa môžu variovať mnohými spôsobmi. Takto môže byťobvodové delenie dosadacích mostíkov v intervale od 3 do 30 °, výhodne od 10 do 15 °.Ďalšia forma vyhotovenia vynálezu môže pozostávať vtom, že dosadacie mostíky majú klinový, výhodne prierez rovnoramenného trojuholníka. Tento spôsobuje v pozdĺžnom smererúry približne líniové dosadacie plochy pre vťahovane vedenia.Vrcholový uhol ahĺbka bokov týchto klínových...

Spôsob prípravy komplexov trojmocného železa s mono-, di- a polysacharidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10272

Dátum: 14.03.2006

Autori: Sacchi Stefania, Montorsi Mauro, Marchi Egidio

MPK: C07F 15/02, A61K 31/70, A61K 31/715...

Značky: komplexov, polysacharidmi, spôsob, trojmocného, železa, přípravy, mono

Text:

...dôjsť ku zrážaniu za vzniku zmesí hydroxidov, ktoré sťažujú tvorbu komplexov a znižujú ich0011 Všetko vyššie uvedené potvrdzuje i fakt, že hydroxid železitý, ktorý reaguje s cukrom,je rozpustený len čiastočne a tvorí komplex tak, že zostane čiastočne ako usadenina na dne,alebo ako sa často stáva, sa po nejakom čase komplex vyzráža. Preto je na získanie efektívnej a opakovateľnej reakcie na tvorbu komplexu nevyhnutné uskutočniť hydratačnú...

Spôsob zásobovania súčasťami pracovnej stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10064

Dátum: 14.03.2006

Autor: Coutier Charles

MPK: B23Q 7/14

Značky: spôsob, stanice, pracovnej, súčasťami, zásobovania

Text:

...obslužnej oblasti blizko linky a jednej pojazdnej základnej dosky v pripravnej oblasti, umiestnenej za obslužnou pojazdnouzákladnou doskou v kolmom smere na túto dopravnú linku.0005 Presnejšie povedane, tento spôsob spočíva, keď je obslužná pojazdná základná doska prázdna, v činnosti premiestňovania linkovým operátorom prázdne pojazdné základne dosky 2 obslužnej oblasti k oblasti vyprázdñovania bokom k priliehajúcej k vyššie uvedeným...

Utesňovací prvok pre automobilové vozidlo a používanie tohto typu prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2942

Dátum: 14.03.2006

Autor: Thevenin Laurent

MPK: B60R 16/02, B60R 1/06, B60R 13/08...

Značky: tohto, utěsňovací, používanie, vozidlo, prvok, automobilové, prvků

Text:

...takto dobrú akustickú tesnosť0010 Výhodou je, že hrúbka penovej platničky je menšia než vzdialenosť medzi plechom steny dverí amaskou oproti strane plechu kde presahuje výčnelok. Cena tesniaceho prvku podľa vynálezu je tiež nižšia bez toho, aby to bolo na škodu jeho účinnosti.0011 Výhodou je, že ovládací kolík je namontovaný na výčnelok a na masku, podložka jemontovaná na kolík a ohnutá k výčnelku, hrúbka penovej platničky je menšia...

Kolagénový prášok a termoplastická kompozícia na báze kolagénu na prípravu tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7345

Dátum: 13.03.2006

Autori: Etayo Garralda Vicente, Kotlarski Oliver, Meyer Michael, Maser Franz

MPK: C08L 89/00, C08H 1/00

Značky: výrobkov, termoplastická, báze, kompozícia, kolagenu, kolagénový, tvarovaných, přípravu, prášok

Text:

...založená na kolagéne sa Vyznačuje degradáciou kolagénu na želatínu, živočíšne lepidlá a hydrolyzáty. Také produkty hydrolýzy kolagénu, ktore sa líšia stupňom hydrolýzy, sa používajú V rôznych odvetviach priemyslu, ako V potravinárskom priemysle, ako kozmetické prísady a živočíšne lepidlá. Pri tomto postupe sú molekuly kolagénu hydrolyzované pôsobením enzýmov alebo tepla na kyslú alebo alkalickú disperziu Vláknítého kolagćnu vo vode,...

Pyrolidínové deriváty ako antagonisty H3-receptorov histamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6799

Dátum: 13.03.2006

Autori: Gadski Robert Alan, Beavers Lisa Selsam, Pickard Richard Todd, Stevens Freddie Craig, Jesudason Cynthia Darshini, Hipskind Philip Arthur, Takakuwa Takako, Finley Don Richard

MPK: A61P 25/00, A61K 31/435, A61K 31/40...

Značky: pyrolidínové, h3-receptorov, deriváty, antagonisty, histaminu

Text:

...Aktivácia alebo inhibícia tohto receptora by mohla v prípade snahy o ovplyvnenie antagonízmu H 3-receptora viesť k nežiaducim vedľajším účinkom. Identifikácia receptora H 4 R od základu zmenila histamínovú biológiu a je nutného zobrat do úvahy pri vývoji antagonistov H 3-receptora histaminu.0005 Niektoré antagonisty H 3-receptora histaminu byli vytvorené tak, aby pripomínali histamín a mali imidazolový kruh obvykle substituovaný v...

Imunosupresívne činidlo obsahujúce ako aktívnu zložku heterocyklickú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12268

Dátum: 13.03.2006

Autori: Yoshioka Kimitomo, Haruta Kazuhiko, Matsuno Toshiyuki, Yaguchi Shinichi, Yui Ryogo, Tsuchida Yoshio, Watanabe Tetsuo

MPK: A61P 17/00, A61P 1/04, A61K 31/5377...

Značky: činidlo, aktívnu, imunosupresívne, zlúčeninu, zložku, obsahujúce, heterocyklickú

Text:

...a deriváty pyrimidínu,ktoré obsahujú špecifický substituent vpolohe 2 benzimidazolového jadra,vykazujú zvýšené cytostatické účinky na solídne nádory (pozri patentové dokumenty 3, 4 a 5). Spôsoby výroby takýchto derivátov sú opísané v týchto patentových dokumentoch. ale nie sú obmedzené len na tieto spôsoby a u konečných produktov môžu byt uskutočnené rôzne reakcie, ako je alkylácia,alkylkarbonylácia apod. stým, že produkty týchto...

Nové mäkké želatínové kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4833

Dátum: 13.03.2006

Autori: Zoppetti Giorgio, Marchiorri Maurizio

MPK: A61K 47/40, A61K 9/48

Značky: kapsuly, želatinové, nové, mäkké

Text:

...acetylsalicylovou.0022 Výhodne, keo je aktívnou ingredíenciou progesterón, je obsiahnutý v kapsule podla tohto vynálezu v množstve v rozsahu od 10 do 200 mg a ešte výhodnejšie 100 mg. Konkrétne je výhodná kapsula, pricom výplňový materiál obsahuje vyššie uvedené množstvá progesterónu aškrupina obsahuje od 10 do 22 mg, výhodne 20 mg hydroxypropyI-B-cyklodextrínu.0023 Vitamíny rozpustné vtuku, ako samostatné vitamíny alebo vzmesi s inými...

Tigecyklínové kompozície a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15601

Dátum: 13.03.2006

Autori: Fawzi Mahdi, Zhu Tianmin, Shah Syed

MPK: A61K 47/12, A61K 47/02, A61K 31/65...

Značky: kompozície, tigecyklínové, spôsoby, přípravy

Text:

...do doby podania dávky tigecyklínu pacientovi neuplynulo viac než 6 hodín. Výhodnejšie by bolo, aby nemocničný perzonál mohol využiť prispôsobivosť a výhod, ktoré by prinášala dlhšia doba na riedenie a rekonštitúciu, takže bynapríklad nemocničná lekáreň mohla pripraviť roztok o deň skôr, než ho bude nutné podaťTigecyklín má takú krátku dobu na miešanie a v podstate nulovú dobu narekonštitúciu, pretože v roztoku dochádza k relatívne rýchlej...

Hrebeňový a/alebo nárožný vetrací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284995

Dátum: 13.03.2006

Autor: Schürmann Wolfram

MPK: E04D 13/00

Značky: větrací, nárožný, prvok, hřebenový

Zhrnutie / Anotácia:

Hrebeňový a/alebo nárožný vetrací prvok (10) má strednú časť (11), ktorá je upevniteľná na hrebeňovú alebo nárožnú latku (15), a bočnú časť (12). Po obidvoch stranách nadväzuje na strednú časť (11) bočnej časti (12), ktoré sú svojimi vonkajšími okrajovými oblasťami (26) položiteľné na strešnú krytinu (20) a sú medzi svojimi vonkajšími okrajovými oblasťami (26) a strednou časťou (11) vytvorené prepúšťajúce vzduch. Bočné časti (12) sú vo svojej...

Samostatný stroj na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3944

Dátum: 13.03.2006

Autori: Ozanne Matthieu, Yoakim Alfred

MPK: A47J 31/00, A47J 31/40

Značky: stroj, samostatný, přípravu, nápojov

Text:

...vody, ktorá sa už nezohrieva z počiatočnej teploty po pohotovostný rozsah teploty prúdom akumulátora v samostatnom režime, ale ktorú predtým zohrial vyhrievací prostriedok napájaný sieťou.Hlavné výhody sú preto v samostatnom režime prevádzky v podstate- väčšia schopnost samostatnej prevádzky a- už žiadna čakacia doba, súvisiaca s dohriatlm objemu vody medzi prípravou dvoch nápojov.Vo výhodnom uskutočnení vynálezu výhrevný prostriedok...

Stabilné nanokapsulové systémy pre uvoľnovanie aktívnych molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10564

Dátum: 13.03.2006

Autori: Alonso Fernández Jose, Suárez Luque Silvia, Vila Pena Ana Isabel

MPK: A61K 9/51, B01J 13/02, A61K 8/11...

Značky: aktívnych, stabilné, uvoľňovanie, nanokapsulové, molekúl, systémy

Text:

...kladným nábojom. Od tej doby bolonavrhnutých niekoľko ďalších systémov, ktoré V sebe zahrnujú tento polymér, prípadne iné polyméry, vďaka ktorým sa v systéme dosiahne požadovanýkladný elektrický náboj. Okrem toho, Calvo et al. v publikácii Coll 0 íd. Polym. Sci., 1997, 275, 46-53 podrobne popisujú identické koloidné systémy ako definuje patentová žiadosť popísaná v predchádzajúcom odseku, avšak s tým rozdielom, že v tomto prípade budú...

Spôsob generovania tlakových pulzácií a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8808

Dátum: 13.03.2006

Autori: Švehla Branislav, Foldyna Josef

MPK: B05B 17/06, B08B 3/02, B08B 3/12...

Značky: spôsobu, tohto, zariadenie, generovania, spôsob, vykonávanie, tlakových, pulzácií

Text:

...prenos pulzačnej energie od generátora k dýze alebo k sústave dýz sa využíva stlačiteľnosť kvapaliny a naladenie akustickej sústavy tvorenej akustickým budičom, akustickou komorou, mechanickým zosilňovačom pulzácií akvapalinovým vlnovodom. Akustická sústava môže byt ešte doplnená o laditeľnúrezonančnú komoru, umožňujúcu rezonančne naladenie akustickej sústavy.Na rozdiel od ultrazvukovej dýzy (M. M. Vijay Ultrasonically generated cavitating...

Zátková tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7686

Dátum: 13.03.2006

Autor: Payne Mark

MPK: B22D 41/00

Značky: zátková

Text:

...na uvedenom tesniacom povrchu, povrch a tesnenia sú výhodne prstencovité. 0010 Výhodne obsahujú zádržné prostriedky podložku, proti ktorej sa zapoja roztiahnuteľné prostriedky, a matku, ktorá je naskrutkovaná na závitoch nosnej tyče a pri použití utiahnutá,aby došlo k zapojeniu podložky s uvedenými roztiahnuteľnými0011 Teraz bude vynález opísaný ako príklad s odkazmi naObrázok 1 je schematický ćiastkový prierez horným koncom zátkovej...

Umývadlo vyrobené zo skla alebo zo sklokeramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6847

Dátum: 10.03.2006

Autori: De Zorzi Serge, Epp Bertrand

MPK: A47K 1/00

Značky: vyrobené, sklokeramiky, umývadlo

Text:

...a je opatrený skosenou plochou smerom k dielu (2) tvoriaceho nádržku pre vodu. V tomto prípade je blízko výrezu (2) pre prijatie dielu (2) s výhodou umiestnený otvor (3) pre odtok vody, ktorý môže byt vytvorený rovnako priamo v diele (2). Tietomožné dispozície otvoru (3) nie sú na obrázku č. l znázornené.Podľa variantného spôsobu realizácie vynálezu, ako je znázornené na obrázku č. l z pripojených zobrazeni môže byť nádrž na vodu u...

Spôsob spracovania čelnej strany oftalmických šošoviek prizmaticky tvarovaných v strede

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6808

Dátum: 10.03.2006

Autori: Gourraud Alexandre, Quere Loďc

MPK: B24B 13/00

Značky: oftalmických, spôsob, čelnej, spracovania, strede, strany, šošoviek, tvarovaných, prizmaticky

Text:

...umožní minimalizovať či dokonca vylúčiť uvedený čipok, je nástroj stále alebo skoro stále v nominálnom používaní. Toto používanie sa nazýva nominálne v rozsahu, v akom je tým používaním, ktoré bolo navrhnuté výrobcom. Používanie nástroja v zmysle, aký je predpokladaný v jeho zadávacích podmienkach, umožňujeteda vyhnúť sa predčasnému opotrebeniu nástroja alebo jeho čiastočnému poškodeniu.0017 Podľa výhodnej charakteristiky toto Vybratie...

Deriváty kyseliny indol-1-octovej, ktoré majú PGD2 antagonistickú účinnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6554

Dátum: 10.03.2006

Autori: Armer Richard Edward, Boyd Edward Andrew, Hay Philip Andrew

MPK: A61K 31/403, A61P 37/00, A61P 11/00...

Značky: účinnost, kyseliny, deriváty, indol-1-octovej, antagonistickú

Text:

...č. GB 1356834, GB 1407658 a GB 1460348, pričom sa o týchto zlúčeninách uvádza, že vykazujú protizápalový, analgetický a antipyretický účinok. V publikovanýchmedzinárodných patentových prihláškach č. WO-A-O 3066046 a WO-A 03066047 sa opisujú určité zlúčeniny, pričom o týchto zlúčeninách sa tu uvádza, že predstavujú modulátory aktivity CRTH 2 receptora a takto sú teda vhodné na použitie pri liečení alebo prevencii obštrukčných ochorení...

Lakovacie zariadenie na karosérie vozidiel pri veľkosériovej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5421

Dátum: 10.03.2006

Autor: Mutschelknaus Rolf

MPK: B05B 13/02

Značky: zariadenie, lakovacie, karosérie, vozidiel, výrobe, veľkosériovej

Text:

...zatiaľ čo všetky ostatné lakovacie postupy sú uskutočňované prostredníctvom spracovávacích zariadení usporiadaných pozdĺž dráhy podávania Problém, žerýchlosť dopravovania, prípadne doba taktu dopravovania pozdĺžs najintenzívnejším spracovaním, teda zostáva zachovaný aj utohto známeho zariadenia na lakovanie karosérií vozidiel.Článok Heiko Seifferta Roboter-Einsatz bei derInnenraumlackierung, JOT Journal für Oberflàchentechnik, Online č....

Spôsob výroby sulfátu celulózy so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5338

Dátum: 10.03.2006

Autori: Hauser Oliver, Fischer Steffen, Wagenknecht Wolfgang, Hettrich Kay

MPK: C08B 7/00, C08B 5/00

Značky: celulózy, spôsob, vlastnosťami, výroby, sulfátu, zlepšenými

Text:

...H. 1994,Das Papier, Heft 6, 287-298).0008 Heterogénny spôsob výroby tým, že pri ňom dochádza kpremene celulózy na celulózu celkom rozpustnú vo vode, vedie vo výsledku ku vzniku produktov s relatívne vysokým stupňom substitúcie (minimálny DS 7), a tedapoužitiu východiskovej vysokomolekuiárnej celulózy.0009 Homogénna sulfatácia celulózy obvykle vedie ku vzniku organicky rozpustného celulózového medziproduktu, prostredníctvom ktorého...

Zariadenie pre montáž umývadla vo forme sklenenej alebo sklokeramickej nádržky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5297

Dátum: 10.03.2006

Autor: Epp Bertrand

MPK: E03C 1/22, E03C 1/12

Značky: formě, zariadenie, umyvadla, montáž, sklenenej, nádržky, sklokeramickej

Text:

...odtokovêho otvoru, tj. medzi spodnú stranou umývadla vo forme sklenenej alebo sklokeramickej nádržky a podperou, pričom je tento adaptér s uvedenou spodnou stranou uvedeného umývadla prepojenýpomocou glejenia a k podpere je pripevnený prostredníctvomSúčasný vynález bude lepšie pochopený pomocou nasledujúceho popisu výhodnêho spôsobu realizácie, ktorý slúži iba pre účel príkladu a vynález nijak neobmedzuje, pričom je V ňom odkazované k...

Spôsob poskytnutia virtuálneho grafického objektu v obrazoch územia, najmä hracej plochy športového zápasu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5171

Dátum: 10.03.2006

Autori: Dulin Serge, Gafsou Olivier, Lecharny Jean, Skrzypniak Matthieu

MPK: G06T 15/10, G06T 7/00

Značky: obrazoch, poskytnutia, územia, spôsob, hracej, objektu, zápasu, športového, najmä, virtuálneho, plochy, grafického

Text:

...Môžu byť štyrmi rohmi pokutového územia P 1, P 2, P 3, P 4, alebo aj štyrmi rohmi šesťmetrovej zóny P 1, P 2, P 3, P 4, ale aj kombináciou dvoch hier na body.Hlavne to svedčí o tom, že spôsob v zmysle vynálezu je omnoho flexibilnejší čo sa týka uhla snímania obrazu kamery, pretože stačí identifikovať štyri vyznačené body pre etapu a) a dva body pre etapu b), z ôsmych bodov P 1, P 2, P 3, P 4, P 1, P 2, P 3, P 4 , alebo iné body ako je uhol...

Schránka na sterilné produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5045

Dátum: 10.03.2006

Autor: Maillot Guillaume

MPK: B65B 55/04, A61L 2/26

Značky: sterilné, schránka, produkty

Text:

...z krycích fólií je perforovaná na umožnenieprechodu sterilizačného plynu cez uvedenú kryciu fóliu, pričom perforácie umožňujú prechodplynu, avšak bránia prechodu prachu, a veľké výrezy prechádzajú aspoň druhou krycou fólioutabule na zabezpečenie spojenia uvedených alveol s vonkajškom.Toto riešenie poskytuje veľkú spoľahlivosť, ak ide o církuláciu plynu a zvlášť ak ide o odstránenie plynu po sterilizačnom ošetrení. Alveoly totiž tvoria...

Ovládacie zariadenie pre prívesy a nosiče jazdných bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4206

Dátum: 10.03.2006

Autor: Wystron Alexander

MPK: B60Q 1/30, B60Q 11/00, B60D 1/00...

Značky: přívěsy, bicyklov, zariadenie, ovládacie, nosiče, jazdných

Text:

...ťažneho vozidlasa odoberá príslušný signál. Ovládacie zariadenie, ktoré jespravidla umiestené vo vnútri ťažného vozidla, interpretuje namerané ovládacie signály pre relevantné svetlá ťažného vozidla a ovláda svetlá na strane prívesu tak, že tieto napodobujú správanie zodpovedajúcich svetiel ťažného vozidla. Aby sa umožnilo jednoduché pripojenie a odpojenie elektrickém siete na strane privesu, je ovládacie zariadenie s výhodou spojené S viac...

Deriváty 8-azabicyklo[3.2.1]okt-2-énu, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284994

Dátum: 10.03.2006

Autori: Nielsen Elsebet Ostergaard, Nielsen Simon Feldbaek, Olsen Gunnar, Peters Dan

MPK: C07D 451/00, A61K 31/46

Značky: spôsob, použitie, přípravy, deriváty, 8-azabicyklo[3.2.1]okt-2-énu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny vzorca (I), akékoľvek ich enantioméry a ich zmesi, alebo ich farmaceuticky prijateľné soli kde R je vodík, metyl, etyl alebo benzyl a R1 je 3pyridyl, 3-(6-metoxy)pyridyl, 3-(6-chlór)pyridyl, 2-tiazolyl, 3-tienyl, 2-tienyl, 2-(3-metoxymetyl)tienyl, 2-furyl, 3-furyl, 2-(3-bróm)tienyl, 3-chlór-tien-2-yl, (3-furyl)-2-tienyl, 3-chinolinyl, 3-benzofuryl, 3-benzotienyl, 2-benzotienyl, 2-benzotiazolyl, 2-tieno[3,2-b]tienyl,...

2,6-Disubstituovaný pyridinový a 2,4-disubtituovaný pyrimidinový derivát, spôsob a medziprodukt na jeho prípravu, jeho použitie, herbicídny prostriedok na jeho báze a spôsob potláčania rastu nežiaducich rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284993

Dátum: 10.03.2006

Autori: Scheiblich Stefan, Maier Thomas, Baltruschat Helmut Siegfried, Huelsen Thekla, Kleemann Axel

MPK: A01N 43/34, A01P 13/00, A01N 43/48...

Značky: použitie, přípravu, pyridínový, herbicídny, potláčania, pyrimidinový, nežiadúcich, báze, 2,4-disubtituovaný, spôsob, medziprodukt, rastu, 2,6-disubstituovaný, rastlín, derivát, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

2,6-Disubstituovaný pyridínový alebo 2,4-disubtituovaný pyrimidínový derivát vzorca (I), kde všeobecné významy majú význam uvedený v nároku 1. Spôsob výroby derivátov vzorca (I), pri ktorom sa zlúčenina vzorca (III), kde Hal je halogén, nechá reagovať so zlúčeninou vzorca A-XM, kde M je kov alebo sa zlúčenina vzorca XV nechá reagovať so zlúčeninou vzorca R1-H. Zlúčeniny vzorca (XV) ako medziprodukty na výrobu derivátov vzorca (I). Herbicídny...

Stroj na orezávanie predného okraja kníh vybavený obalom so záložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3535

Dátum: 10.03.2006

Autori: Crovetto Claudio, Scarpellini Dario, Scarpellini Massimo

MPK: B42C 11/00

Značky: kníh, orezávanie, predného, okraja, záložkami, stroj, obalom, vybavený

Text:

...záložky (pozrite napríklad dokument EP 1053890 a EP 0754566). Keďže tieto stroje dostávajú knižné bloky už vybavené obalom (ktorý zabezpečuje súdržnosť zostavy hárkov, teda knižného bloku), tietostroje možno použiť vprípade šitého chrbta aj v prípade frézovaného a IepenéhoAj tieto stroje však predstavujú problém vzhľadom na fakt, že savky môžu na obale zanechať stopy - tým viac, čím ohybnejší je obal. Nemôžu sa však použiť, akmá...

Kryštalické formy bifenylovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6901

Dátum: 09.03.2006

Autori: Axt Sabine, Malathong Viengkham, Church Timothy

MPK: C07D 211/00, A61K 31/45, A61P 11/00...

Značky: bifenylovej, krystalické, zlúčeniny, formy

Text:

...môže byť obsiałmutý farmaceutický prijateľný nosič.0010 Iný aspekt vynálezu sa týka fannaceutickej kompozície obsahujúcej vodný izotonický fyziologický roztok obsahujúci kiyštalickú formu zlúčeniny vzorca I, kde roztok má pH V rozsahu od približne 4 do 6. V rámci konkrétneho uskutočnenia je vodná nebulizátorová formulácia pufrovaná citrátovým pufrom na pH približne 5. V rámci iného konkrétneho uskutočnenia, vodná nebulizátorová...

Spôsob výroby kolagénového roztoku a spôsob separácie kolagénu zo živočíšneho tkaniva a produkt vyrobený pomocou týchto spôsobov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15472

Dátum: 09.03.2006

Autori: Jang Jae-deog, Chang Cheong-ho, Yeo Se-geun, Yu Ji-chul, Ko Chang-kwon, Lee Sae-bom

MPK: C07K 14/78

Značky: vyrobený, separácie, výroby, pomocou, týchto, živočišného, roztoku, produkt, spôsob, kolagénového, tkaniva, kolagenu, spôsobov

Text:

...enzýmov, ako sú napríklad trypsin, pepsín, ficín,papaín a elastináza, viacmenej má tendenciu sa rozkladať V dôsledku pôsobenia kolagenázy. Separácia kolagénu z tkanív zahrnuje extrakciu organickým rozpúšťadlom, ošetrenie kyselinou/zásadou, a následné pôsobenie proteolytických enzýmov,ako sú napriklad trypsin, pepsín, ficín, papaín a elastináza, ktoré vedú k získaniu kolagénu.0005 Naviac v prípade in vivo aplikácií sa takto získaný...

Dihydrát hydrochloridu 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284991

Dátum: 09.03.2006

Autori: Giles Robert Gordon, Sasse Michael John, Blackler Paul David James

MPK: A61K 31/427, A61P 3/00, C07D 417/00...

Značky: hydrochloridu, spôsob, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, dihydrát, obsahom, prostriedok, farmaceutický, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Dihydrát hydrochloridu 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]-tiazolidín-2,4- diónu, ktorý (i) poskytuje infračervené spektrum, ktoré obsahuje píky pri 3392, 2739, 1751, 1325 a 713 cm-1
a/alebo (ii) poskytuje röntgenový práškový difrakčný (XRPD) záznam, ktorý obsahuje píky pri 9,1, 12,0, 15,7, 16,3 a 19,8 ° 2théta
spôsob jeho prípravy
farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie v medicíne.

Monohydrát hydrochloridu 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284990

Dátum: 09.03.2006

Autori: Sasse Michael John, Craig Andrew Simon, Blackler Paul David James, Giles Robert Gordon

MPK: A61P 3/00, A61K 31/427, C07D 417/00...

Značky: 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, spôsob, obsahom, hydrochloridu, farmaceutický, přípravy, prostriedok, monohydrát, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Monohydrát hydrochloridu 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, ktorý (i) poskytuje infračervené spektrum, ktoré obsahuje píky pri 3358, 2764, 1245, 833 a 760 cm-1
a/alebo (ii) poskytuje röntgenový práškový difrakčný (XRPD) záznam, ktorý obsahuje píky pri 15,0, 17,7, 23,0, 30,0 a 31,4 °2théta
a spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a použitie tejto látky v medicíne.

Obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2165

Dátum: 09.03.2006

Autori: Pöllmann Karl, Weber Bernd

MPK: B32B 15/04, B65D 65/40, B32B 7/02...

Značky: obalový, materiál

Text:

...ako obalový materiál a okrem toho vykazujúnanajvýš dobré svetelné reflexné vlastnosti.Je účelne usporiadat medzi nosnou vrstvou a matnou povrchovou vrstvou vrstvu spodného laku. Tým je zaistené obzvlášť dobré spojenie medzi matnou povrchovou vrstvouVýhodné uskutočnenie sa vyznačuje tým, že tlačová vrstva aspoň jedno vybranie plošne celkom vypĺňa. S výhodou jetlačová vrstva nanesená na matnej povrchovej vrstve.Je účelnê vytvorit tlačovú vrstvu...