Archív za 2006 rok

Strana 63

Tvarovaná samolepiaca dekorácia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4421

Dátum: 06.04.2006

Autor: Bednár Peter

MPK: B44C 1/00

Značky: dekorácia, samolepiaca, tvarovaná

Text:

...fólií miestami nepravidelne presahujú vonkajšie okraje grafického znaku. samolepiaca fólia je transparentná, farebná,rôznofarebná, reflexná, prípadne kombinovaná. Je z kovu,plastu, papiera alebo tkaniny.Tvarovaná samolepiaca dekorácia pozostáva z fólie prechodne spojenej s jednou samolepiacou fóliou. Fólie sú od seba odnímateľné. Tvarovaná samolepiaca dekorácia má tvar ručne písanćho textu. Okraje fólií nepravidelne kopírujú tvar mčne...

Hracia stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4420

Dátum: 06.04.2006

Autor: Kostura Norbert

MPK: A63B 71/06, A63B 22/00

Značky: hracia, stěna

Text:

...variabílíty veľkostí a tvarov, čo umožňuje jej umiestnenie a využitie vo veľkom množstve minimálnych aj veľkých plôch a priestorov.Hracia stena pozostáva zo stenového panelu V tvare obdlžníka s jedným obdlžnikovým otvorom, na zadnej strane má závesné elementy. Súčasťou je lopta.Hracia stena pozostáva z obdĺžnikového stenového panelu so symetricky umiestnenými deviatimi štvorcovými otvormi, na zadnej stene má závesné elementy. Súčasťou je...

Vstupná časť plynovej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4419

Dátum: 06.04.2006

Autor: Bernát Radoslav

MPK: G01N 1/22

Značky: sondy, plynovej, část, vstupná

Text:

...a vyžaduje časté pravidelne čistenie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vstupná časť plynovej sondy podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že na koniec komina je medzi komínom a sklenenou prívodnou trubicou vložená vložka s osadením. Na homú časť vložky je nasunutý valcový filter. Filter je celý z kovovej tkaniny alebo z kovovej tkaniny je len valcový plášť filtra a horný otvor filtra je uzavretý zátkou.Filter je pomeme...

Betónový žľab

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4418

Dátum: 06.04.2006

Autor: Fuchs Johann

MPK: H02G 3/04, H02G 9/00

Značky: žľab, betónový

Text:

...žliabok alebo aj viac než dva žliabky v dne 3 žľabu a/alebo prípadne aj v stene 4 žľabu.Obr. 3 znázorňuje štyri do štvrťkruhu zostavené betónové žľaby. V tomto usporiadaní je uhol medzi rozdeleným žľabom 2 a kolmicami 6 15 °. Namiesto len dvoch žliabkov môže byt vytvorených aj viac žliabkov s ľubovoľnými uhlami sklonu, pričom samozrejme sú príslušné uhly sklonudvoch v koncových oblastiach protiľahlých žliabkov rovnako veľké. Pracovník, ktorý...

Vymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4417

Dátum: 06.04.2006

Autori: Laco Patrik, Červeň Tibor, Janiga Radomír

MPK: B65D 19/38

Značky: přepravě, výrobkov, súprava, správné, ustavenie, skladování, plochých, vymedzovacia

Text:

...opatrenými dištančným prvkom na udržanie vzdialenosti medzi medzikusmi.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je znázomená samotná vymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní pozostáva zo základného podkladového prvku l s aspoň dvoma vymedzovacímí elementmi 3 na dvoch...

Potravinový doplnok s vysokým obsahom rastlinnej vlákniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4416

Dátum: 06.04.2006

Autor: Prokeš Josef

MPK: A23L 1/308, A23L 1/29

Značky: vysokým, doplnok, vlákniny, potravinový, obsahom, rastlinnej

Text:

...je výhodné, že nesladovanou obilnínou je aspoň jedna obilnina vybraná zo skupiny ovos, nahý jačmeň,pšenica, žito, kukurica, ryža, pohanka, špalda, triticale, tritordeum.Pohanka obsahuje cca 15 - 30 hmotn. rutiny, ktorá zabezpečuje aj liečivý účinok technického riešenia. Technické riešenie je možné vyhotoviť v práškovej forme, v granulovanej fonne alebo v medovej konzistencii, ktoré je možné dávkovat do iných potravin alebo tvaroval do...

Zapojenie svietidla verejného osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4415

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: F21V 23/00, H05B 37/00

Značky: veřejného, osvetlenia, svietidlá, zapojenie

Text:

...prechod prúdu do svietidla, ale napätie s frekvenciou, napr 50 kHz od obvodov svietidla oddeli. Pre signál 50 kHz Oddeľovaci blok predstavuje vysokú impedanciu.Príklad Ak by Oddeľovaci blok mal rozhodovať podľa výšky napätia, môže sa použit výhodne relé. Ak svietidlo má určené pracovné napätie 230 V, relé zopne pri napätí 190 V. Pod 190 V svietidlo zostane odpojené, kedy môžeme výhodne použit 100-voltový, alebo iný vhodný signál na prenos...

Rozvodná skrinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4414

Dátum: 06.04.2006

Autori: Ondrejovič Jaromír, Spál Marián

MPK: H02B 1/015

Značky: rozvodna, skříňka

Text:

...na priloženom výkrese, kde- obr. 1 znázorňuje skrinku v zmontovanom a uzatvorenom stave,- obr. 2 znázorňuje jednotlivé dielce skrinky umiestnené zo strany ich montážneho uloženia,- obr. 3 znázorňuje detail prednej časti profilového zakončenia vrchného dielca,- obr. 4 znázorňuje detail prednej časti profilového zakončenia spodného dielca.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozvodné skrinka 1 je príkladne znázomená na obr. l. Tvorí ju...

Kontaktná násada so zaisťovacím hrebeňom a zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4413

Dátum: 06.04.2006

Autori: Wystron Alexander, Krajger Frantisek

MPK: H01R 24/00

Značky: kontaktná, zásuvka, násada, hrebeňom, zaisťovacím

Text:

...3 je znázomená zásuvka s kon taktnou násadou 7 6 a na obr. 3 a je znázomený detail zaisťovania kontaktnej násady 7 6 v zásuvke.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKontaktná násada 7 6, znázornená na obrázkoch l, la a lb, pozostáva z telesa 1 kontaktnej násady 7 6, ktorým prechádza 7 kanálikov väčšieho priemeru, rozmiestnených systémom l v strede, 6 rovnomeme umiestnených okolo neho a 6 kanálikov menšieho priemeru, pričom každý z...

Zapojenie bezdrôtového rozhlasu cez verejné osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4412

Dátum: 06.04.2006

Autori: Sedláková Alena, Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00

Značky: zapojenie, rozhlasu, osvetlenie, bezdrôtového, verejné

Text:

...a vypinať mestské časti verejného osvetlenia podľa potreby. Podobne je možné samostatne zapínat a vypínat svetlá vianočnej výzdoby, prípadne reklamných alebo informačných tabúľ.Prenos zvukového signálu môže byt V priamej napäťovo akustickej forme a to vtedy, ked svetlá verejného osvetlenia nesvietia, to znamená, že vo vedení neexistuje žiadnych 230 V. Ďalšou možnosťou je zvukový signál poslat pomocou modulovanej nosnej, výhodne vyššej...

Linka na výrobu granulovaných bentonitových sorbentov a zariadenie na kompaktovanie podsitových prachových podielov pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4411

Dátum: 06.04.2006

Autor: Opl Petr

MPK: B28C 3/00

Značky: podsitových, výrobu, zariadenie, bentonitových, linka, prachových, podielov, granulovaných, sorbentov, kompaktovanie

Text:

...reguláciou otáčok, a ked výstup z posledného drviča je pripojený k vibračnej nire.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej bližšie vysvetlené pomocou blokovej schémy znázomenej na výkrese.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVyhotovenie linky na výrobu granulovaných bentonitových sorbentov, ako príklad znázomené na výkrese, pozostáva vo vstupnej časti z kopáča 2 podávača, pomocou ktorého sa na pás 3 podávača dodávaná...

Svetelný informačný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4410

Dátum: 06.04.2006

Autor: Balák Ján

MPK: G09F 13/04

Značky: informačný, světelný, panel

Text:

...súbor svietiacich LED diód, prepojených cez akumulátor na minimálne jeden solámy článok, umiestnený z vonku boxu. Súbor svietiacich LED diód je výhodne rovnomeme rozmiesmený na obidvoch bočných stenách boxu.Solárny článok je výhodne uložený na vrchnej časti rámu boxu. Zadná stena boxu je zo svojej vnútomej strany výhodne vybavená bielou matnou fóliou.Prehľad obrázkov na výkreseSvetelný infonnačný panel je bližšie ozrejmený na priloženom...

Kanalizačná mreža

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4409

Dátum: 06.04.2006

Autor: Môcik Juraj

MPK: E03F 5/06

Značky: mreža, kanalizačná

Text:

...živíc, ktorú je možné osadit do liatinového, oceľového alebo betónového rámu odtokových zariadení, Medzi jej najvýraznejšíe výhody patrí jej materiálová a cenová dostupnosť, ľahká manipulácia a údržba.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je znázomená kanalízačná mreža V tvare štvoruholníka so štvorcovými perforáciami v pôdoryse.Na obr. 2 je znázomená kanalizačná mreža v tvare štvoruholníka V bokoryse.Príklady uskutočnenia technického...

Izolačná spárová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4408

Dátum: 06.04.2006

Autor: Žember Ján

MPK: E04B 1/68

Značky: spárová, izolačná, vložka

Text:

...a dosiahnu sa predpokladané tepelnoizolačné vlastnosti muriva.Šírka pásu izolačnej spárovej vložky podľa technického riešenia je daná šírkou murovacieho materiálu.Hrúbka pásu izolačnej spárovej vložky podľa technického riešenia je podľa používaného spojovacieho materiálu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených obrázkoch sú znázomené príkladné vyhotovenia spárovej vložky podľa technického riešenia.Na obr. l je izolačna spárová vložka pre...

Spôsob spracovania obrazového materiálu, národné implementačné pokyny obsiahnuté na počítačovo čitateľnom médiu, uvedené metódy a systém na spracovanie obrazového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18235

Dátum: 05.04.2006

Autori: Myers Gary, Zhang Zhong, Chosak Andrew, Venetianer Peter, Yin Weihong, Lipton Alan, Frazier Matthew, Haering Niels

MPK: G06K 9/62, G06T 7/20, G06F 17/30...

Značky: spôsob, uvedené, materiálů, obrazového, obsiahnuté, spracovanie, implementačné, spracovania, médiu, systém, čitateľnom, počítačovo, metody, národné, pokyny

Text:

...pôvodného videa Referencie0002 Pre potreby čitateľa sú nižšie v tomto dokumente uvedené o odkazy na literatúru. V zozname sú číslice v zátvorkách, ktoré odkazujú n na príslušné odkazy. Uvedené odkazy sú tu začlenené podľa odkazov na li literatúru.0003 Nasledujúce odkazy popisujú detekciu pohybujúceho sa cieľal A. Lipton, H. Fujiyoshi and R. S. Pätil, Moving Target Detection and Classification from Real-Time Video, Proceedings of IEEE...

Bezpečnostný prvok s farebným prechodom z čiernej do farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6407

Dátum: 05.04.2006

Autori: Stichelberger Albert, Despland Claude-alain, Degott Pierre, Müller Edgar

MPK: B24D 15/00

Značky: prvok, prechodom, bezpečnostný, farby, čiernej, farebným

Text:

...a ktorýtakto prekonáva nedostatky uvedené v doteraj šom stave techniky0009 Prekvapivo sa zistilo, že poskytnutím vyššie uvedeného bezpečnostného prvku, ktorý prechádza z čiemeho vzhľadu pri kolmom pohľade na farebný vzhľad pri pohľade odlesku sa0010 Bezpečnostný prvok podľa predkladaného vynálezu je založený na kombinácii opticky premenlivého pigmentu a svetlo absorbujúceho materiálu, ktorý v podstate zablokuje viditeľné spektrálne...

Vnútorné vybavenie pre koľajové vozidlá s aspoň jednou napojovacou linkou na upevnenie nadstavbových dielov v oblasti podlahy a/alebo bočnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6361

Dátum: 05.04.2006

Autori: Fay Uwe, Kubitza Rainer, Uthe Bernd

MPK: B60R 13/08, B61D 17/04, B60R 15/00...

Značky: vnútorné, podlahy, oblastí, nadstavbových, vybavenie, vozidla, koľajové, jednou, bočnej, upevnenie, stěny, napojovacou, dielov, aspoň, linkou

Text:

...2 je usporiadanýbez priameho spojenia k hrubej konštrukcii, oddelený od hrubej konštrukcie.0013 Na viacúčelovom profile 2 je usporiadaná aspoň jedna napojovacia linka 3 na upevnenie nadstavbových dielov alebo vybavenia (sedadlá 8,oddeľovacie steny, prevodovky, vnútorné obloženie 11 bočných stien atď.). V príklade uskutočnenia sú usporiadané dve napojovacie linky pre nadstavbové diely alebo vybavenie na viacúčelovom profile, prvá napojovacia...

Spôsob výroby L-aminokyselín použitím zlepšených kmeňov Enterobactericeae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15552

Dátum: 05.04.2006

Autor: Rieping Mechthild

MPK: C12P 13/04, C12N 9/12, C07K 14/24...

Značky: spôsob, zlepšených, enterobactericeae, výroby, l-aminokyselin, kmeňov, použitím

Text:

...indolAko východískový bod pre porovnanie slúžia mikroorganizmy, ktoré nie sú rekombinantnépre zosilňovaný gén aktoré príslušný gén neobsahujú vzosílnenej forme a naktorých saK týmto mikroorganizmom patria predovšetkým mikroorganizmy druhu Escherichia coli,v ktorých je dodatočne nadmerne exprímovaný minimálne jeden polynukleotid, ktorý kóduje polypeptid, ktorého aminokyselinová sekvencia je aspoň na 95 , výhodnejšie aspoň na...

Deriváty tienylazolylalkoxyetánamínu, spôsob ich prípravy a ich použitie na výrobu liečiv, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, medziprodukty na ich prípravu a spôsob prípravy medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285039

Dátum: 05.04.2006

Autori: Frigola Constansa Jordi, Merce-vidal Ramon, Andaluz-mataro Blas

MPK: C07D 333/00, C07D 231/00, A61K 31/38...

Značky: výrobu, medziprodukty, prostriedok, liečiv, medziproduktov, deriváty, přípravu, tienylazolylalkoxyetánamínu, přípravy, obsahom, farmaceutický, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tienylazolylalkoxyetánamíny všeobecného vzorca (I), v ktorom je skupina R1 atóm vodíka, atóm halogénu alebo alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka R2, R3 a R4 sú nezávisle atóm vodíka alebo alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka a Az je dusíkatý N-metylsubstituovaný heterocyklický aromatický päťčlenný kruh, ktorý obsahuje 1 až 3 atómy dusíka. Tieto zlúčeniny majú u cicavcov vrátane človeka analgetické účinky. Opísaný je aj...

Zariadenie na prenos a prevod pohybu piesta do kľukového hriadeľa spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285038

Dátum: 05.04.2006

Autor: Bicek Juraj

MPK: F01B 9/00, F02F 3/00, F16C 3/04...

Značky: piesta, kľukového, spaľovacieho, motora, hriadeľa, prenos, pohybu, zariadenie, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenos a prevod pohybu piesta do kľukového hriadeľa piestových spaľovacích zážihových a vznetových motorov, ktoré vykonáva priečne vedenie (2) s klzným puzdrením (3) v telese piesta (1) a v ňom je klzne pohybujúci čap kľukového hriadeľa (4), ktorý je súčasťou kľukového hriadeľa (5).

Zariadenie na čítanie bankových šekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285034

Dátum: 05.04.2006

Autori: Trial Francois, Welmant Bernard

MPK: G06K 7/08

Značky: zariadenie, bankových, čítanie, šekov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na čítanie šekov, najmä stopy so záznamom bankového identifikačného čísla, je vytvorené z dvoch v podstate hranolových dielov (1, 2) zhotovených z nevodivého materiálu, oba diely sú položené na seba tak, aby medzi nimi vznikla štrbina, ktorej šírka umožní zasunúť len šek (8). Horný diel (1) je vybavený prvou snímacou hlavou (4) na čítanie šekov (8), ktorá je osadená magnetmi (5, 5'), a druhou snímacou hlavou (4') na detekciu...

Spôsob určenia optimálnych dôb odčerpávania a použitie radónu na rozlíšenie stanovištnej a podzemnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 285033

Dátum: 05.04.2006

Autori: Dehnert Joerg, Treutler Hanns-christian, Freyer Klaus, Nestler Wolfgang

MPK: E02D 1/00, G01N 1/14, E21B 47/00...

Značky: optimálnych, rozlíšenie, určenia, spôsob, radonu, stanovištnej, odčerpávania, použitie, podzemnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob určenia optimálnych dôb odčerpávania meracích miest podzemnej vody na stanovenie časového bodu na reprezentatívny odber vzorky, pri ktorom sa počas odčerpávania odoberajú v definovanej vzájomnej postupnosti vzorky vody. Z odobratých vzoriek sa meria koncentrácia aktivity radónu, pričom dosiahnutie v podstate konštantne stálej koncentrácie aktivity radónu oznamuje optimálny časový bod na reprezentatívny odber vzorky podzemnej...

Svetlovod pre ovládací gombík s otočným ukazovateľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3922

Dátum: 05.04.2006

Autori: Wroblewski Jérôme, Callahan Kevin, Chery André, Lucaora Laurent, Guichardon Stéphane

MPK: B60Q 3/00, F21V 8/00

Značky: ovládací, gombík, otočným, ukazovateľom, světlovod

Text:

...tohto ukazovateľa medzi krajnýmí postaveniami otočného manévru akékoľvek. Iným cieľom tohto vynálezu je navrhnúť ovládací gombík, ktorý by bolvybavený takým svetlovodom. Ďalším cieľom tohto vynálezu je navrhnúť montážne zariade nie svetelného ukazovateľa a svetlovodu na ovládacom gombíku tak, aby bolo možné optimálne využívať osvetlenie svetelného ukazovateľa a zabezpečiť homogenitu tohto osvetlenia. Okrem toho má tento vynález za cieľ...

Farmaceutická kompozícia a spôsob použitia antifungálneho činidla v kombinácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10463

Dátum: 05.04.2006

Autori: Fujino, Nishikawa, Nomura

MPK: A61K 31/445, A61K 31/7048, A61K 31/4196...

Značky: kombinácii, farmaceutická, antifungálneho, činidla, spôsob, použitia, kompozícia

Text:

...deriváty s antifungálnou účinnosťouPatentový dokument 4 Medzinárodná patentová prihláška č. WO 03/074476 (EP-A 1481966) Nepatentový dokument 1 Rinsho to Biseibutsu (Clinics and Microorganisms), zv. 17, str. 265-266, 1990Nepatentový dokument 2 Rinsho to Biseibutsu (Clinics and Microorganisms), zv. 21, str. 277-283, 1994Nepatentový dokument 3 Rinsho to Biseibutsu (Clinics and Microorganisms), zv. 30, str. 595-614, 2003Nepatentový dokument...

Kryštalická forma chinolinónkarboxamidovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8244

Dátum: 05.04.2006

Autori: Fatheree Paul, Chao Robert, Goldblum Adam, Genov Daniel, Turner Derek

MPK: C07D 451/04, A61P 1/00, A61K 31/40...

Značky: chinolinónkarboxamidovej, zlúčeniny, forma, krystalická

Text:

...stavu, t. j. eliminovanie alebo spôsobenie regresie choroby, poruchy alebo zdravotného stavu pacienta(c) potlačenie choroby, poruchy alebo zdravotného stavu, t. j. spomalenie alebo zastavenie vývoja choroby, poruchy alebo zdravotného stavu pacienta alebo(d) zmiernenie symptómov choroby, poruchy alebo zdravotného stavu pacienta.0017 Pojem solváť znamená komplex alebo agregát tvorený jednou alebo viacerými molekulami rozpúšťadla, t. j....

Prevencia infekcie HIV pomocou TMC278

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13828

Dátum: 04.04.2006

Autori: Heeres Jan, Baert Lieven, Lewi Paulus

MPK: A61K 47/10, A61K 47/16, A61K 31/505...

Značky: pomocou, tmc278, prevencia, infekcie

Text:

...iníikuje.0009 TMC 278 je NNRTI, ktorý je práve v klinickom vývoji. Táto zlúčenína je vysoko účinným liečivom, ktoré sa vyznačuje výraznou aktivitou nielen proti HIV divokćho typu, ale aj proti rrmohým jeho mutovaných variantom. Zlúčenina TMC 278, jej farrnakologická aktivita, rovnako ako rad postupov na jej výrobu, sa zverejňuje vo W 0 03/ 16306. Ako príklad sa v ňom uvádzajúrôzne konvenčnć farmaceutické dávkovacie formy, vrátane tabliet,...

Konštrukčná sada so zakončovacou lištou a zariadením na jej pripevnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5617

Dátum: 04.04.2006

Autor: Kurz Sebastian

MPK: E04F 19/04

Značky: lištou, pripevnenie, zariadením, konštrukčná, zakončovacou

Text:

...takže ako uhol príklonuk stenovému ramenu postačí už ostrý uhol 5 °, ak je drážka vytvorená dostatočneúzka. Na prítlačnej sile sa priaznivo prejaví dokonca pretiahnutie ohybu o 30 °,pretože zásluhou vytvorenia ohybu a voľného dosadnutia na vnútornú stenu drážkysa úložný palec odpovedajúco napriami a vyrovná.0007 Aby bolo možné zakončovaciu lištu ľahko nasadiť na úložný palec, je výhodné využiť znaky nároku 4. Zahnutý alebo zaoblený koniec...

Nádoba pre rastliny, ktorá môže byť naplniteľná vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16547

Dátum: 04.04.2006

Autori: Niekolaas Simon Eduard, Bruijns Jeroen Johan, De Pagter Janus Adriaan Willem

MPK: A47G 7/07, A47G 7/06, B65D 85/50...

Značky: rastliny, naplniteľná, ktorá, vodou, môže, nádoba

Text:

...alebo umelej hmoty,ktoré môžu byt spracované do odpadu konkrétnym spôsobom. Minerálna vlna však musí byť spracovaná ako odpad úplne iným spôsobom. To znamená, že nádoba a materiál by mali byť oddelené od seba navzájom, než sa zodpovedne spracujú ako odpad. Takéto oddelenie je tažkopádne, a tiež nákladné vzhľadom na skutočnosť, že je náročné na pracovnú silu.0011 Podľa vynálezu, ďalšie zlepšenie možno dosiahnuť v prípade, že nádoba a...

Polyamidové viacvrstvové rúry na prepravu tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16278

Dátum: 04.04.2006

Autori: Amouroux Nicolas, Steng Michaëla

MPK: C08G 69/26, B32B 27/34, B32B 27/18...

Značky: viacvrstvové, polyamidové, tekutin, rúry, prepravu

Text:

...1,2 do 1,8. Vlastná viskozita sa meria pri 20 °C pre koncentráciu 0,5 v metakrezole. Polyamid vonkajšej vrstvy (1) môže obsahovat od 0 hmotn. do 30 hmotn. najmenej jedného produktu vybraného z plastifikátorov resp. rázových modifikátorov na 100 až 70 polyamidu. 0017 Ako príklady plastifikátorov možno spomenúť deriváty benzénsulfónamidu ako je N-butyIbenzénsulfónamid (BBSA), etyltoluénsulfónamid alebo N-cyklohexyltoluénsuIfónamid estery...

Vnútroočné šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3885

Dátum: 04.04.2006

Autori: Xie Jihong, Zhang Xiaoxiao, Van Stephen Noy, Stanley Dan, Simpson Michael, Karakelle Mutlu, Hong Xin

MPK: A61F 9/00, A61F 2/16

Značky: vnútroočné, šošovky

Text:

...majúce sférické profily, ktoré spôsobia, že šošovky vykazujú požadovaný stupeň negatívnej sférickej aberácie.0007 V jednom uskutočnení poskytuje predložený vynález očnú Šošovku (napr. IOL), ktorá obsahuje optiku, majúcu prednú optickú stenu a zadnú optickú stenu, kde optika poskytuje optickú mohutnosť v rozsahu asi od 6 do 34 D, a výhodnejšie je rozsah asi 16 D až 25 D, ako je namerané v médiu, majúcom index lomu V podstate podobný vode...

Dihydropiridínové zlúčeniny určené na liečbu neurodegeneratívnych ochorení a demencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10210

Dátum: 04.04.2006

Autori: Nobuyuki Mori, Yoshiharu Yamanishi, Fields Scott, Gray Julian

MPK: A61P 25/28, A61K 31/4412, A61K 31/445...

Značky: demencie, zlúčeniny, neurodegeneratívnych, liečbu, dihydropiridínové, ochorení, určené

Text:

...jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a 3-(2-kyanofenyl)-5-(2 pyridyI)-1-fenyl-1,Z-dihydropyridin-Z-ón, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, jeho hydrát alebo hydrát jeho farmaceuticky prijateľnej soli podľa predmetného vynálezu možno pacientovi podat a) samostatne (oddelene) alebo b) vo forme farmaceutickej0014 Demencia môže byť spôsobená Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou alebo Huntingtonovou chorobou.0015 Kombinácia...

Elitná udalosť A5547-127 a spôsoby a súpravy na identifikáciu tejto udalosti v biologických vzorkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10139

Dátum: 04.04.2006

Autor: De Beuckeleer Marc

MPK: C12Q 1/68

Značky: udalosť, tejto, biologických, událostí, a5547-127, spôsoby, súpravy, elitná, identifikáciu, vzorkách

Text:

...texte, ktoré môžu byt použité na vývoj špecifických identilikačných spôsobov pre A 5547-127 v biologických vzorkách. Konkrétnejšie sa vynález týka 5 alebo 3 hraničných oblastí A 5547-127, ktoré môžu byt použité na vývoj špeciñckých primérov a sond, ako je ďalej opísané v tomto texte. vynález sa ďalej týka spôsobov identifikácie prítomnosti A 5547-127 v biologických vzorkách založených na použití takýchto špecifických primérov alebo sond....

Optimálne tvarové faktory pre optické šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8380

Dátum: 04.04.2006

Autori: Van Noy Stephen, Xie Jihong, Zhang Xiaoxiao, Hong Xin, Karakelle Mutlu, Stanley Dan, Simpson Michael

MPK: A61F 9/00, G02C 7/02, A61F 2/16...

Značky: faktory, tvarově, optimálne, šošovky, optické

Text:

...približne O do približne 2.0012 V niektorých uskutoćneniach, V ktorých jeden alebo Viac ako jeden povrch očnej šošovky vykazuje asferickosť, sa tvarový faktor šošovky (napríklad vnútrooćnej šošovky IOL) môže voliť ako funkcia takej asferickosti, aby optimalizoval optickú Výkonnosť šošovky. Tento vynález poskytuje očnu šošovku majucu optické teleso s predným povrchom a zadným povrchom, kde aspoň jeden z povrchov vykazuje asferický profil...

Vyklápacie posuvné dvere pre železničné súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4523

Dátum: 03.04.2006

Autor: Carrion Joan

MPK: B61D 19/00, E05F 15/14, E05D 15/10...

Značky: železničné, vyklápacie, posuvné, dveře, súpravy

Text:

...Závesná rúrka.0011 Podľa jedného výhodného variantu sú obe vedenia pohyblivé v priečnom smere, a to s pevným odstupom. To umožňuje výstupnú kinetiku dverí, kedy dvere zostávajú rovnobežne so0012 Podľa jedného variantu sú obe vedenia pohyblivé v rovnobežných priečnych smeroch0013 Výhodne obsahuje pohonný mechanizmus spojovaciu tyč umiestnenú pozdĺžne a udržiavanú voči skrini voza dvoma pevnými ložiskami, pričom jeden z jej koncov poháňa...

Dávkovacie formy ibuprofénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285032

Dátum: 03.04.2006

Autor: Price Ian Ashley

MPK: A61K 9/20

Značky: ibuprofenu, formy, dávkovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná nešumivá dávkovacia forma obsahuje ibuprofénové liečivo a nosič obsahujúci stlačiteľné plnivo v kombinácii s činidlom na rozpad, kde ibuprofénové liečivo je prítomné v množstve 35 a viac % hmotnosti dávkovacej formy, nosič ďalej obsahuje uhličitan alebo hydrogenuhličitan alkalického kovu v takom množstve, že dávkovacia forma má pevnosť v tlaku 63,7 až 147 N (6,5 až 15 Kp) a čas rozpadu kratší ako 10 minút. Tieto rýchlo sa rozpadajúce...

Antagonisty receptorov vitronektínu, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285029

Dátum: 03.04.2006

Autori: Uzinkas Irene Nijole, Kwon Chet, Callahan James Francis, Cousins Russell Donovan, Keenan Richard Mccullock, Miller William Henry

MPK: A61K 31/445, A61K 31/44, A61K 31/415...

Značky: antagonisty, prostriedok, výroby, použitie, spôsob, farmaceutický, receptorov, vitronektínu, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Benzazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde substituenty sú definované v patentových nárokoch, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiva na liečbu osteoporózy, angiogenézy, rastu nádorov a metastáz, aterosklerózy, restenózy a zápalov.

Zariadenie na vedenie ovládacieho kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285024

Dátum: 03.04.2006

Autor: Sugimoto Masanori

MPK: B62L 3/00, B62M 25/00, F16C 1/10...

Značky: ovládacieho, vedenie, kábla, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vedenie kábla (34) obsahuje rám (14) a prvok (50) vedenia kábla upevnený k rámu (14), kde sa otáča okolo osi (X) prvku vedenia. Prvok (50) vedenia kábla zahrnuje zakrivený vonkajší obvodový povrch (54) vedenia kábla, umiestnený radiálne smerom von od osi (X) prvku vedenia a určený na vedenie kábla (34). Ložisko s povrchom (86, 88) vedenia kábla je umiestnené radiálne smerom von od vonkajšieho obvodového povrchu (54) vedenia kábla....

Nové 5-substituované deriváty 7-amino[1,3]tiazolo[4,5-d]pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8460

Dátum: 03.04.2006

Autori: Nordvall Gunnar, Ray Colin, Sohn Daniel, Rein Tobias

MPK: A61P 25/00, A61K 31/519, A61P 11/06...

Značky: 7-amino[1,3]tiazolo[4,5-d]pyrimidínu, nové, 5-substituované, deriváty

Text:

...chemotektické proteíny 1-3 (MCP-l, MCP-2 a MCP-3),RANTES (Regulated on Activatíon, Normal T-cell-Expressed and Secreted), eotaxín a makrofágové zápalové proteíny la a IB (MlP-la a MlP-IB).0005 Chemokín C-X 3-C (známy tiež ako tractalkin) je silný chemoatraktant a aktivátor mikroglií v centrálnej nervovej sústave (CNS), ako í monocytov, ľ-buníek, NK-buniek a0006 Rôzne štúdie ukázali, že pôsobenia chemokínov sú sprostredkovávane podrodinami...

Výkonový polovodičový modul s vodivými dráhami a s prípojnými prvkami spojenými s vodivými dráhami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6834

Dátum: 01.04.2006

Autori: Manz Yvonne, Steger Jürgen

MPK: H01L 25/07, H05K 1/03, H01L 23/48...

Značky: polovodičový, modul, prvkami, drahami, výkonový, spojenými, prípojnými, vodivými

Text:

...spojenie výkonového polovodičového modulu. Ako prípojné prvky, tak aj spojovacie prvky v tvare kovových tvarovaných telies pozostávajú prednostné z medi, nakoľko táto má obzvlášť výhodné elektrické vlastnosti.Okrem toho môžu mať tieto kovové tvarované telesá. na svojompovrchu vrstvu zo zinku alebo zo striebra na zlepšenie spájkovacích vlastností.0006 Spoje medzi vodivými dráhami podložky a prípojnými alebo spojovacími prvkami majú...

Obväz na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7287

Dátum: 31.03.2006

Autor: Mouton Jacobus Frederick

MPK: A61F 13/00

Značky: obvaz

Text:

...obväzu na rany, ktorá zahrnujevýrobu dvoch ihlami prepichovaných vláknitých rún z viskózových a polyesterovýchvlákien s využitím íhlového tkáčskeho stavu, pričom každé rúno má účinnú vnútomúumiestenie týchto dvoch vláknitých rún s ich účinnými vnútomými stranami v polohe tvárou V tvárvloženie vrstvy bavlnenej gázy medzi dve vláknité rúna aspojenie týchto dvoch vláknitých rún a vrstvy bavlnenej gázy medzi nimi vo forme sendviču procesom...