Archív za 2006 rok

Strana 62

Protizápalová formulácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13436

Dátum: 07.04.2006

Autor: Larkins Nicholas John

MPK: A61K 31/12, A61K 31/216, A61K 36/484...

Značky: protizápalová, formulácia

Text:

...na Kutkin min 4. Štandardizované iridoidnéglukozidové frakcie medzi Kutkin min 2 a Kutkin min 8 sú tiež výhodné. V príkladoch uvedených nižšie, picrorrhiza kurroa V štandardizovanej forme obsahuje štandardizované iridoidné glukozidové frakcie spoločne nazývané ako Kutkin min 2.Kutkin je získaný kryštalizáciou a obsahuje glukozidy pikroziduI a kutozid V pomere 12 a iné menej významné glykozidy (Sing a Rastogi, 1972, Ansari a kol.,1988).0008...

Substituované 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-2-yl-amínové zlúčeniny a ich použitie pri výrobe liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6339

Dátum: 07.04.2006

Autori: Sundermann Bernd, Frank Robert, Sundermann Corinna

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00, A61P 25/00...

Značky: substituované, použitie, liekov, 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridín-2-yl-amínové, zlúčeniny, výrobe

Text:

...kruhovýmR a R 2 dohromady s atómom dusíka, ktorý ich viaže ako členy kruhu, tvoria nasýtenýalebo nenasýtený, prípadne substituovaný 4-, 5-, 6-, 7-, 8- alebo 9-členný heterocykloalífatický radikál, ktorý môže byť kondenzovaný s nasýteným,nenasýteným alebo aromatickým, prípadne substituovaným monocyklickým alebo polycyklickým kruhovým systémom a/alebo dohromady s nasýteným alebo nenasýteným, prípadne substituovaným 5-, 6- alebo...

Benzimidazolové deriváty a ich použitie na moduláciu gaba receptorového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6124

Dátum: 07.04.2006

Autori: Larsen Janus, Mirza Naheed, Ahring Philip, Teuber Lene, Nielsen Elsebet Ostergaard

MPK: C07D 401/00, A61K 31/4164, A61P 25/00...

Značky: moduláciu, komplexu, použitie, receptorového, benzimidazolové, deriváty

Text:

...alkinyl, hydroxyskupinu, alkoxyskupinu, alkoxyalkyl, arylalkyl,formyl, alkylkarbonyl alebo alkoxyalkylkarbonylpričom heteroarylová skupina je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými «substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxyskupiny, R°R N-, R°RN-alkylu, kyanoskupiny, nitroskupiny,trifluórmetylu, trífluórmetoxyskupiny, hydrazinoskupiny, alkoxyskupiny, cykloalkoxyskupiny, alkylu, cykloalkylu,...

Použitie natriuretického peptidu na liečenie srdcového zlyhania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12586

Dátum: 07.04.2006

Autori: Forssmann Wolf-georg, Dohler Klaus, Mitrovic Veselin, Meyer Markus, Luss Hartmut

MPK: A61P 9/04, A61K 38/22

Značky: zlyhania, peptidů, natriuretického, srdcového, použitie, liečenie

Text:

...Pri zvýšení sérového kreatinínu o iba 0,1 mg/dl, nezávisle od východzích hodnôt, alebo prechodné zvýšenie hladiny kreatinínu 0,3 až 0,5 mg/dl sú prediktívne pre zhoršený výsledok pri akútne dekompenzovanom srdcovom zlyhaní. Natrecor vyvoláva zvýšenie sérového kreatitínu u pacientov so srdcovým zlyhaním (Sackner-Bemstein et al., supra). Presný mechanismus, ktorým Natrecor môže negatívne ovplyvniť funkciu obličiek je v súčasnej dobe neznámy....

Spirocyklické deriváty cyklohexánu na použitie pri ošetrení závislostí od substancií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12098

Dátum: 07.04.2006

Autori: Kögel Babette-yvonne, Linz Klaus, Friderichs Elmar

MPK: A61K 31/485, A61K 31/407, A61K 31/438...

Značky: deriváty, cyklohexanu, substancií, použitie, závislosti, ošetření, spirocyklické

Text:

...alebo raz alebo viackrát substituovaný pomocou OH, F alebo COOCM alkyl 04.3 cykloalkyl aryl alebo heteroaryl, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný CF 3, OCH 3, C 14 alkyl,nerozvetvený alebo cez nasýtený alebo nenasýtený 01.3 alkyl viazanýfenyl alebo heteroaryl, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný pomocou F, Cl, Br, CF 3, OCH 3, C 14 alkyl, rozvetvený alebo nerozvetvený alebo cez nasýtený alebo nenasýtený...

Spôsob výroby hydraulického spojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15960

Dátum: 07.04.2006

Autori: Auer Gerhard, Vössing Michael, Laubach Benno

MPK: C04B 22/14, C04B 28/02

Značky: spojiva, výroby, hydraulického, spôsob

Text:

...s význakmi nároku 1.0011 Jadrom tohto vynálezu je opatrenie, podľa ktorého redukčné činidlo obsahujúce síran železnatý obsahuje aspoňsčasti monohydrát síranu železnatého (FeSO 4 x H 2 O) a aspoň časťtohto redukčného činidla sa pri výrobe cementu melie zároveň s cementovým slinkom. Výhodne sa s cementovým slinkom melie všetko redukčné činidlo.0012 Mlyn použitý pre spôsob podľa tohto vynálezu, nie je nijako zvlášť obmedzený. Môžu sa použiť...

Elastický materiál potiahnutý vláknami, plienka obsahujúca tento elastický materiál a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4364

Dátum: 07.04.2006

Autori: Giacometti Claudio, Allegrini Chiara, Cecconi Riccardo, Bulleri Barbara, Muroni Stefano

MPK: A61F 13/15

Značky: obsahujúca, vláknami, výroby, materiál, elastický, potiahnutý, plienka, spôsob

Text:

...keby elastický pás musel byt privádzaný v priečnom smere a potom otáčaný.0008 Pokial sa tilm navrství na netkané rúno, bez toho aby bol predtým napnutý alebo natiahnutý, potom netkaný materiál znemožñuje natiahnutie filmu pri používaní a vlákna sa môžu oddeliť alebo pretrhnúť. Alternatívne by musel byť použitý elastický netkaný materiál, ale tieto materiály sú drahé.0009 Dokument US-A-2003/0105446 opisuje kompozitný laminovaný produkt...

Netoxická a nekorózna zážihová zlož

Načítavanie...

Číslo patentu: 285040

Dátum: 07.04.2006

Autori: Jirásek Karel, Nesveda Jiří, Brandejs Stanislav

MPK: C06B 25/00, C06B 33/00, C06B 31/00...

Značky: zážihová, zlož, nekorózna, netoxická

Zhrnutie / Anotácia:

Netoxická a nekorózna zážihová zlož je vytvorená spojením systémov energetického a pyrotechnického. Energetický systém obsahuje 5 až 40 % hmotn. brizantnej trhaviny zo skupiny nitroesterov a zo skupiny nitroamínov a 5 až 40 % hmotn. senzibilizátora typu tetrazén alebo deriváty tetrazolov na jej aktiváciu. Pyrotechnický systém obsahuje 5 až 50 % hmotn. oxidovadla zo skupiny oxidov a peroxidov kovov, zo skupiny solí anorganických kyslíkatých...

Deriváty piperazínu a ich použitie ako inhibítorov resorpcie serotonínu alebo ako antagonistov neurokinínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3097

Dátum: 07.04.2006

Autori: Peglion Jean-louis, Goument Bertrand, Millan Mark, Mannoury La Cour Clotilde, Dessinges Aimée

MPK: A61K 31/496, A61K 31/4523, A61K 31/4465...

Značky: antagonistov, serotonínu, resorpcie, piperazinu, použitie, deriváty, neurokinínu, inhibítorov

Text:

...extrapyramidálnych motorických efektov antipsychotíky (Anderson et al, J Pharmacol Exp Ther 1995, 2742928-936, Steinberg et al, J Pharmacol Exp Ther 2002,3031180-1188), sexuálnych dysfunkcií (Priest et al, Brain Res Mol Brain Res 1995, 28261-71 Daniels et al, Neurosci Lett 2003, 3382111-114 Kramer et al, Science 1998, 281 1640-1644 Kramer et al, Neuropsychopharmacology 2004, 292385-392), porúch chronobiologických rytmov, ako sú...

Čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2977

Dátum: 07.04.2006

Autor: Baumann Markus

MPK: C02F 3/14, C02F 3/00, C02F 3/20...

Značky: zariadenie, čistiace

Text:

...takže meranie stavu naplneniaV zavzdušňovacej hadici môže byť celkovo považovanéza meranie stavu naplnenia Vo Vyčerovacej nádrži. Vo Vnútri zavzdušňovacej hadice je znečistenie podstatne menšie než zvonku zavzdušňovacej hadice Vo Vyčerovacej nádrži. To je založené po prvý krát na tom, že V priebehu fázy zavzdušňovania existuje prudenie vzduchu, ktoré udržiava čistenú Vodu V zavzdušňovacej hadici V pohybe a bráni usadzovaniu nečistôt. Po...

Spôsob purifikácie 10-deacetylbakatínu III z 10-deacetyl-2-debenzoyl-2-pentenoylbakatínu III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9218

Dátum: 07.04.2006

Autori: Gabetta Bruno, Gambini Andrea

MPK: C07D 305/14, A61K 31/337

Značky: 10-deacetyl-2-debenzoyl-2-pentenoylbakatínu, spôsob, 10-deacetylbakatínu, purifikácie

Text:

...zmesi pyridln - dichlórmetán ako rozpustadla. HPLC analýza ukazuje, že zlüčenina (lll) obsahuje ako nečistoty približne 2 zodpovedajúclch 10- a 7 monoacylovaných produktov, ako aj nečistotu (ll) JO-bls-trichlóracetát v množstve primeranom k množstvu látky (II) v 10-deacetylbakatine lIl, použitom ako východiskový materiál.0010 Prekvapivo sa zistilo, že bis-trichlóracetylový derivát nečistoty (ll) má významne odlišnú chromatograñckú povahu od...

Použitie natriuretického peptidu na liečenie srdcového zlyhania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19957

Dátum: 07.04.2006

Autori: Meyer Markus, Mitrovic Veselin, Luss Hartmut, Döhler Klaus-dieter, Forssmann Wolf-georg

MPK: A61P 9/04, A61K 38/22

Značky: použitie, liečenie, zlyhania, natriuretického, srdcového, peptidů

Text:

...obličiek je možné hodnotiť a sledovať na základe merania sérového kreatinínu alebo dusíka močoviny(BUN), ktoré sú pri poruche funkcie obličiek alebo poškodení obličiek zvýšené. Okrem toho je pri poškodení funkcie obličiek znížená rýchlosť glomerulámej filtrácie alebo vypočítaná clearancia kreatinínu. Pri zvýšení sérového kreatinínu o iba 0,1 mg/dl, nezávisle odvýchodzích hodnôt, alebo prechodné zvýšenie hladiny kreatinínu 0,3 až 0,5 mg/dl...

Viacvrstvové fólie so špeciálnymi optickými efektami a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7837

Dátum: 07.04.2006

Autori: Maier Konrad, Stecher Thomas, Von Grossmann Ulrich

MPK: B32B 27/00

Značky: viacvrstvové, výroby, fólie, efektami, optickými, spôsob, špeciálnymi

Text:

...sa používa len jednovrstvová fólia. Použitie farebného lepidla je veľmi materiálovo náročné a zhoršuje adhéziu. Nanášanie na už predtýmfarebné povrchy opäť znižuje rozmanitosť vzhľadu.0010 Tieto a ďalšie nevýhody stavu techniky odstraňuje predložený vynález tým, že poskytuje viacvrstvovú fóliu, zahŕňajúcu(A) aspoň jednu farebnú vrstvu, obsahujúcu jeden alebo viac farebných pigmentov, zabudovaných v plastovej matrici, a(B) aspoň jednu...

Spôsob výroby laminátu zhotoveného z polymérových pásov ako aj laminát a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7274

Dátum: 06.04.2006

Autori: Backer Jan Adolph Dam, Kranz Bart Clemens

MPK: B32B 27/08, B29C 70/04, B32B 27/32...

Značky: laminát, výroby, spôsob, polymerových, zhotoveného, použitie, pásov, laminátu

Text:

...sú na seba navrstvené podľa konfigurácie, v ktorej sú navzájom pootočené voči susediacim Iaminátom, čo sa nazýva aj dyhové uloženie. Vhodnými konfiguráciamí môže byt vzájomné natočenie jednotlivých vrstiev pod uhlom 0-90-0, 0-0-90-90-0-0, ale aj 045-90-135-0. 0025 Na účely predloženého vynálezu termín jednosmerne znamená, že polymérové pásy sú uložené v rovnakom smere, t.j. v pozdĺžnom smere polymérového pásu. Ak hovoríme opoužití...

Adhezívna fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13511

Dátum: 06.04.2006

Autor: Erdmann Ralph

MPK: B29D 29/06, B32B 27/32, B32B 27/08...

Značky: fólia, adhezívna

Text:

...elastičnosti polymérneho materiálu adhéznej vrstvy v danom smere X v porovnaní s relatívne malou elasticitou maximálne 50 nosnej vrstvy v tomto smere dochádza k podstatnému zlepšeniu pevnosti proti roztrhnutiu a najmä odolnosti proti ďalšiemu trhaniu adhéznej fólie oproti fólii, ktorá je tvorená iba relatívne málo elastickým polymémym materiálom.0014 Pod pojmom fólia sú vtomto opise chápané pásovité materiály, ktoré vykazujú výhodne hrúbku...

Medziproduktové zlúčeniny na prípravu trans-5-chlór-2-metyl-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]- oxepino[4,5-c]pyrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6577

Dátum: 06.04.2006

Autori: Van Der Linden Jacobus Johannes Maria, Reeder Michael, Kemperman Gerardus Johannes

MPK: C07D 491/00, C07D 313/00

Značky: medziproduktové, zlúčeniny, trans-5-chlór-2-metyl-2,3,3a,12b-tetrahydro-1h-dibenz[2,3:6,7, oxepino[4,5-c]pyrolu, přípravu

Text:

...produktov. Aminokyselinové deriváty (i), (la) sa extrahovali do fázy voda/alkohol a okyslili sa na pH 1 použitím kyseliny chlorovodíkovej. Následné odparenie alkoholových rozpúštadiel selektivne kryštalizovalo aminokyselinové deriváty, kyselinu trans-8-chlór-10,11-dihydro-11(metylamino)metyldibenzb,fjoxepín-10-karboxylovú (I), ako hydrochloridovú sol.0010 Kyselina...

Strojové čistenie a dezinfekcia výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12691

Dátum: 06.04.2006

Autori: Staffeldt Jürgen, Wagemann Wolfgang, Schmidt Verona

MPK: A61L 2/18, B08B 3/08, A61B 19/00...

Značky: dezinfekcia, čistenie, výrobkov, strojové

Text:

...nadväzovať sterilizácia.akékoľvek V lekárskej a nemocničnej oblasti používané prístroje, ako aj ich diely, na ktoré je zásadne možné použiť strojové čistenie a dezinfekciu.0012 Pojem nádoby označuje akékoľvek predmety zvlášť zo skla,porcelánu, kovu alebo plastu, ktoré sú v kuchyni použiteľné na prípravu a/alebo konzumáciu potravín. Tento vynález môže napríklad nájsť použitie pri strojovom čistení a dezinfekcii pohárov. Zvlášť pri strojovom...

Kryštalická forma azenapín maleátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5150

Dátum: 06.04.2006

Autor: Heeres Gerhardus Johannes

MPK: A61K 31/407, A61P 25/00, C07D 491/00...

Značky: azenapín, forma, krystalická, maleátu

Text:

...azenapín maleátu chladením roztoku zlúčeniny v zmesi etanolu/vody, obsahujúcej rozpustený azenapín maleát. Uvedená zmes je výhodne v pomere 91 (obj. pomer) etanoI/voda. Ak sú k dispozícii kryštály ortorombickej formy,roztok azenapín maleátu v zmesi etanoIu/vody možno očkovať uvedenými kryštálmi. Kryštalizovaný materiál môže byť ďalej deagregovaný alebo preosievaný, aby sa odstránili zhluky mikrokryštálov. 0014 Kryštalický azenapín...

Upevňovacie zariadenie na upevňovanie predmetu na dosku, ktoré obsahuje zostavu puzdra upevniteľného k doske a vložku, a spôsob výroby takejto zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5076

Dátum: 06.04.2006

Autor: Chausset Francois

MPK: B29C 45/16, F16B 37/04

Značky: doske, dosku, zostavy, zostavu, výroby, obsahuje, vložku, spôsob, takejto, zariadenie, upevňovanie, puzdra, upevňovacie, upevniteľného, předmětů

Text:

...zuby, majúce každý v hornej časti, to je v časti blízko dosky, ustupujúcu plochu v tvare stupňa 23 a pod ňou axiálnu šikmú plochu 24, približujúcu sa k osi puzdra smerom kjej voľnému koncu.0011 Je treba rovnako poznamenať, že vnútorná plocha puzdra je na svojom konci tvorenom opornou obrubou 15 opatrená úkosom 26 na zaistenie predbežného centrovania pri upevňovani predmetu 2 na doske 3.0012 Ako zreteľne ukazujú obrázky 4 a 5, má vložka 9,...

Spôsob výroby 2-aryl-3-aryl-5-halogénpyridínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285037

Dátum: 06.04.2006

Autori: Sager Jess, Pye Philip, Rossen Kai, Volante Ralph, Maliakal Ashok

MPK: A61K 31/44, C07D 213/00, C07B 43/00...

Značky: spôsob, výroby, 2-aryl-3-aryl-5-halogénpyridínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-aryl-3-aryl-5-halogénpyridínov všeobecného vzorca (I), kde R1 je CH3, NH2, NHC(O)CF3 alebo NHCH3
Ar je mono-, di- alebo trisubstituovaný fenyl alebo pyridinyl alebo ich N-oxid
R2 je F, Cl, Br, I, CN alebo azid, kondenzáciou zlúčeniny vzorca (A1) za kyslých podmienok, prípadne v prítomnosti nereaktívneho rozpúšťadla a v prítomnosti amóniového činidla, so zlúčeninou vzorca (A2).

Spôsob prípravy eprosartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285036

Dátum: 06.04.2006

Autori: Flisak Joseph Robert, Labaw Clifford, Liu Li

MPK: C07D 409/00

Značky: eprosartanu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy eprosartanu, čo je (E)-alfa-[[2-butyl-1-[(4-karboxyfenyl)metyl]-1H-imidazol-5yl]metylén]- 2-tiofén propánová kyselina, ktorá je receptorovým antagonistom angiotenzínu II, užitočným na liečbu vysokého tlaku, kongestívneho zlyhania srdca a zlyhania obličiek.

Antagonisty rastového faktora vaskulárnych endotelových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285035

Dátum: 06.04.2006

Autori: Kim Kyung Jin, Ferrara Napoleone

MPK: A61K 39/395, A61K 38/00, C07K 16/00...

Značky: buniek, vaskulárnych, rastového, antagonisty, endotelových, faktora

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie antagonistov rastového faktora endotelových buniek (hVEGF) vrátane monoklonálnych protilátok, receptorov hVEGF a variantov hVEGF, ktoré inhibujú mitogénnu, angiogénnu a ďalšie biologické aktivity hVEGF, na prípravu lieku na liečenie rakoviny.

Snímateľná gondola určená na nakladanie návesu, vagón vybavený gondolou a spôsob nakladania návesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3039

Dátum: 06.04.2006

Autor: Ven Jean-michel

MPK: B61D 45/00, B61D 3/00

Značky: nakladanie, návěsu, určená, nakladania, snímateľná, gondolou, vagón, spôsob, vybavený, gondola

Text:

...ktorú je možné naložiť štandardné návesy, pričom sa dodrží mierka GB 1 UIC 506.0017 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou, ktorej štruktúra umožní zreteľne homogénne rozloženie hmotnosti návesu na predné a zadné nápravy.0018 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou, ktorej štruktúra umožní umiestnenie jedného konca návesu nad nápravu.0019 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou,...

Stavebný panel alebo podobne, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9819

Dátum: 06.04.2006

Autor: Berger Johann

MPK: E04C 2/24, E04C 2/12, B32B 21/00...

Značky: panel, spôsob, použitie, stavebný, podobně, výroby

Text:

...materiálov,teda najmä s prírodnými, teda vyrastenýmí drevami alebo z na nich spočívajúcimi drevenými materiálmi, vyznačujú vysokou kvalitou používania a ekologickosťou a ďalej biologickou odbúrateľnosťou a tým vysokou kvalitou likvidácie.Predmetom vynálezu sú teraz tak v úvode uvedené stavebné panely, resp. stavebné prvky, ako sú najmä nosné, konštrukčné, stenové, obkladové, ako aj tepelne a zvukovo izolačné a oheň tlmiace prvky alebo...

Kryštalická forma azenapín maleátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2482

Dátum: 06.04.2006

Autor: Heeres Gerhardus Johannes

MPK: C07D 491/00, A61P 25/00, A61K 31/407...

Značky: krystalická, forma, azenapín, maleátu

Text:

...maleátu, ktorá je mikrokryštalická. Výraz mikrokryštalický tu znamená, že forma obsahuje častice s granulometrickým zložením pri d 95 30 m alebo menej.V ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsob prípravy ortorombickej kryštalickej fonny azenapin maleátu. Spôsob zahrňuje kryštalizáciu azenapin maleátu chladením zo zmesi etanol/voda obsahujúcej rozpustený azenapin maleát. Objemový pomer zmesi etanol/voda je výhodne 9/1. Voliteľne, ked sú...

Prepravné zariadenie a spôsob výroby tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8387

Dátum: 06.04.2006

Autor: Orset Olivier

MPK: B65D 6/16, B65D 25/20

Značky: spôsob, výroby, zariadenie, prepravné, zariadenia, tohto

Text:

...sa veľmi ťažko realizuje. V tom pripade, ak sa viac etikiet umiestni vo vnútri čitacieho poľa snímača, existuje okrem tohoznačné riziko, ze sa snímač dostane do neusporiadaného stavu5 následkom absolútnej chyby načítavania.0006 Z WO O 1/29761 je známe opatriť náhradné zariadenie transponderom, ktorý sa počas tlakového liatia zataví do bočnej steny tak, že tento transponderuž nie je zvonka viditeľný a nie je citlivý voči vonkajším vplyvom....

Nový spôsob prípravy 6-(3-(1-Adamantyl)-4-metoxyfenyl-2-naftoovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8093

Dátum: 06.04.2006

Autori: Terranova Eric, Pascal Jean-claude

MPK: C07C 65/24, C07C 51/367

Značky: nový, kyseliny, přípravy, spôsob, 6-(3-(1-adamantyl)-4-metoxyfenyl-2-naftoovej

Text:

...Dochádza tiež k tvorbe inej nečistoty premenou zlúčeniny zinku s 2-(l-adamantyl)-ćł-bromanizolom na ő-bromnaftoát metylnatý a reakciou tejto novej zlúčeniny zinku s G-bromnaftoátom metylnatýmza vzniku dimerizačneho produktu s nasledujúcou štruktúrou0006 Z tohto produktu vzniká po zmydelnení (krok (b a okyslení0007 Tretia nečistota sa tvorí počas hydrolýzy reakčnej zmesi.Pri tejto hydrolýze vzniká z nezreagovanej organozinočnatej0008 Pri...

Spôsob výroby väčšieho počtu súčiastok pozostávajúcich najmä z aluminidu titánu a zariadenie na uskutočnenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7840

Dátum: 06.04.2006

Autor: Seserko Pavel

MPK: B22D 23/00

Značky: titanu, počtu, spôsob, väčšieho, uskutočnenie, výroby, najmä, súčiastok, spôsobu, aluminidu, zariadenie, pozostávajúcich

Text:

...komory na Iiatie, a pričom v ďalšom rytme sa do Iejacej komoryzavádza nová formová tvarovka a nový téglik.0010 Vynález sa tak zbavuje od koncepcie súčasného odlievania väčšieho počtusúčiastok a prechádza na Iinkové koncepcie sjednotlivými kusmi, pri ktorej saformové tvarovky odlievajú po rytmoch a pričom je pripravované vždy aktuálne0011 Pri tejto koncepcii sa môže tavenína dostávať do formovej tvarovky po krátkej dráhe, takže vôbec nemôže...

Vykurovacie doskové teleso na kombinované vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4433

Dátum: 06.04.2006

Autor: Hrdlička Tomáš

MPK: F24D 13/02

Značky: vykurovacie, těleso, doskové, kombinované, vykurovanie

Text:

...u homého vývodu 5, je ventilgarnitúra 7 ďalej upravená vložením spomínanej priechodky 14, ktorá odvádza vykurovacie médium z dutého profilu 12 cez obtokovú dutínu 15 vstupného vývodu 9 ventilgamitúry 7 priamo do hlavného spodného vývodu 3. Aby nedochádzalo k zatekaniu vody z dutého profilu 12 do vstupného vývodu 9, sú oba konce priechodky 14 utesnené, napríklad rozlisovaním.Technologícky sú celá rozvádzacia armatúra, t. j. ventilgamitúra 7,...

Reklamný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4432

Dátum: 06.04.2006

Autor: Zincken René

MPK: G09F 13/00

Značky: nosič, reklamný

Text:

...batériou 2 b,je zapojená do obvodu s tlakovým spínačom S, a signalizačným zdrojom svetla 7. Na rovnakej bočnej stene je vyvedená vetva obvodu dekoračného zdroja svetla 6 ukončená zdierkou 61 obvodu dekoračného zdroja svetla 6, do ktorej je možné pripojit kolik konektora výstupu 21 zo zdroja napätia 2. Na tejto bočnej stene je vyvedený aj výstup 31 z pamäťovej jednotky 3. Výstup 31 je vyhotovený ako zásuvka na pripojenie konektora USB...

Sieť elektronických zobrazovacích zariadení s on-line prepojením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4431

Dátum: 06.04.2006

Autor: Haško Peter

MPK: H04B 1/00, G06F 17/00

Značky: zariadení, zobrazovacích, elektronických, prepojením, sieť, on-line

Text:

...tohto mikropočítača je pripojená zobrazovacia jednotka 2, ktorým je v tomto prípade LCD displej.Dáta odoslané z centrálnej riadiacej jednotky 1 sa môžu ukladať na pamäťové médium (pevný disk alebo pamäťová karta) umiestnené v mikropočítači 3, alebo sa môžu rovno prehrávať na LCD displej 2.2. Zapojenie, ktorého schéma je znázomená na výkrese č. 2, používa ako centrálnu riadiacu jednotku osobný počítač (server) 1, ktorý komunikuje so...

Ručné olepovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4430

Dátum: 06.04.2006

Autor: Mynář Jiří

MPK: B27G 11/00

Značky: zariadenie, ručné, olepovacie

Text:

...Pomocou tohto zariadenia je potom možné pohodlne olepovať najmä veľké kusy nábytkovýchdielcov a iné predmety. Značnou výhodou tohto zariadenia je, že sa môže vytvorit V prenosnej podobe, čo predstavuje širokú možnosť využitia pri montážach a opravách. Zariadenie umožňuje použitie pre všetky typy materiálov nalepovaných pások, to je potom pre lamino pásky, ale tiež aj pre plast alebo dyhy. Zariadenie je najvhodnejšie pre pásky do hrúbky...

Zdobené vtačie vajcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4429

Dátum: 06.04.2006

Autor: Zárubová Emília

MPK: B44F 7/00

Značky: vtáčie, zdobené, vajcia

Text:

...predmety sa vkladajú do vopred vyvŕtaných otvorov. Ploché plastické ozdoby môžu byť pliešky a drôty.Z estetického hľadiska je výhodné, ak sú ploché plastické ozdoby a nite stríebomej alebo zlatej farby a nakreslené obrazce a čiary sú stríebomej a zlatej farby. Táto farba je vhodným doplnením základu omamentu alebo omamentov.Podľa tohto riešenia je možné vytvorit nový druh zdobených vtačích vajíčok, ktoré sú zdobené novým originálnym...

Prepravná debna so sklopiteľnými bočnými dielmi z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4428

Dátum: 06.04.2006

Autor: Ringler Werner

MPK: B65D 6/16

Značky: dielmi, debna, sklopiteľnými, plastů, prepravná, bočnými

Text:

...patentového spisu EP 770 552 B 1 je známa ďalšia debna vyrobená vstrekovým liatím v spojení s vháňaním plynu pod tlakom. Jedná sa najmä o debnu na fľaše, ktorá má mat okraj držadla prispôsobený dobrému uchopeniu rukou. Za tým účelom sú voľné strany držadla vytvorené zvlnene podľa prstov, V oblasti držadla sa vstrekujú dva rôzne plasty a tlakom plynu nevznikajú žiadne prepadliny podmienené zmrštením.Zverejňovací spis DE 100 18 905 A 1 opisuje...

Fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4427

Dátum: 06.04.2006

Autor: Paz Michal

MPK: B65D 1/02

Značky: fľaša

Text:

...Príruba má vonkajší priemer D 3 predstavujúci asi 1,13 až 1,15, výhodne 1,14 násobku priemeru D 1 vnútomej steny a výšku, ktorá sa rovná asi 0,1 násobku vnútomého priemeru D 1 vnútomej steny valcovej hlavice. Valcová hlavica má na povrchu vonkajšej steny závit s priemerom vonkajšieho obrysu D 4, ktorý sa rovná asi 1,24 až 1,28, výhodne 1,26 násobku vnútomého priemeru D 1 vnútomej steny valcovej hlavice.Použitím riešenia podľa vzoru sa...

Mobilný digitálny topografický informačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4426

Dátum: 06.04.2006

Autor: Pohan Jaroslav

MPK: G01S 5/00, G06F 17/30, G01C 21/26...

Značky: informačný, digitálny, topografický, mobilný, systém

Text:

...databázy umožňuje spracovanie grafických výstupov blokom 1 spracovania a vyhodnocovanía infomiácií na ďalšie využitie, napríklad na orientáciu v teréne, sledovanie pohybujúcich sa cieľov, určovanie ich priestorovej polohy a na interaktívnu prácu, ako je simulácia bojových činností, vyhodnocovanie prechodnosti v teréne, prelety a prechody záuj movým územím, rôzne porady a briefingy štábu. Počas pohybu vozidla mobilného pracoviska...

Závesná reklamná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4425

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sudík Jiří

MPK: G09F 15/00

Značky: závěsná, reklamná, doska

Text:

...priestor. Navyše tvarovanie úchopového otvoru držadla zamedzuje posunu alebo sklzu úchytu cestujúcej osoby. Týmto sa zvyšuje bezpečnost cestujúcich a to najmä pri vychýlení smeru jazdy alebo prináhlych alebo neočakávaných zmenách rýchlosti jazdy vozidla. Reklamné informácie na držadlách poskytujú navyše okrem informácií aj rozptýlenie cestujúcich V priebehu jazdy, čím zvyšujú celkový komfort cestovania. Obmena alebo výmena reklám...

Hrací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4424

Dátum: 06.04.2006

Autori: Gawel Marek, Graf Johann

MPK: G07F 17/32

Značky: stroj, hrací

Text:

...otvárací rám upevňuje. Otvárací rám môže mat alternatívne rôzny tvar kvôli prispôsobeniu sa štýlu alebo estetiekému vyhotoveniu, požadovanému pre otvárací rám. Výhodne je otvárací rám uspôsobený na správne uloženie do skrine hracieho stroja,pričom skriňa obsahuje vnútornú časť hracieho stroja a chráni aj zadnú časť displejových prostriedkov. Otvárací rám môže byt k hraciemu stroju upevnený mnohými rôznymi prostriedkami. Najčastejšie je...

Zapojenie na ochranu jednotlivých lítiových článkov pri nabíjaní v sérii

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4423

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sklenár Jozef

MPK: H02J 7/10

Značky: ochranu, jednotlivých, článkov, sérií, lítiových, nabíjaní, zapojenie

Text:

...presnejšie. V pripade pulzného nabíjača zvlnenie napätia spôsobí len malé zníženie prúdu, navyše čiastočne otvorený unípolámy tranzistor toto zvlnenie vyhladí. Ochrana článkov je pritom zabezpečená plnohodnotne, a to dokonca aj v prípade chybného nastavenia nabíjača. Zapojenie je možné doplniť na samostatný nabíjač jednoduchým obmedzením prúdu. Po doplnení zapojenia o vyrovnávací prúd malej hodnoty je zapojenie vhodné aj na vyrovnanie...

Disková výsevná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4422

Dátum: 06.04.2006

Autori: Hílka Ján, Adamček Ľubomír, Hudoba Miroslav, Černý Erik

MPK: A01C 7/00

Značky: výsevná, jednotka, disková

Text:

...zariadenia. Rotácia priestorovo natočeného disku výsevnej jednotky umožňuje dosiahnuť relatívne nízke pasívne odpory pre sejbe a zároveň rozdielne rýchlosti v styku disk - pôda vytvárajú sklz, čo zabezpečuje samočistiaci efekt diskov. Kryt spolu s diskom v mieste styku s pôdou vytvárajú klin, ktorý pri práci vyformuje v pôde výsevnú drážku a opačná rozovretá časť klína zároveň slúži ako miesto na vyústenie semenovodu.Výhodou uvedeného...