Archív za 2006 rok

Strana 59

Elektrická prípojka a spôsob jej spojenia s okennou tabuľou motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3939

Dátum: 24.04.2006

Autori: Jenrich André, Gilliam Jakob

MPK: H01R 11/11, H01R 4/02

Značky: spojenia, elektrická, motorového, tabuľou, spôsob, okennou, vozidla, přípojka

Text:

...v ktorom je uložená spájkovacia oblasť, s aspoň čiastočne otvoreným spodným dielom 5, slúžiacim na dosadnutie na okennú tabuľu a skrytom 6 slúžiacim na jeho uzavretie zvonkajšej strany, ktorý má západkove nosy 7, ktoré je možnéuložiť ako západky do zodpovedajúcích vybratí na spodnom diely 5.0011 Spodný diel 5 má ďalej obvodový spodný okraj 8 a obvodový homý okraj 9 na vonkajšej strane, na ktorej (spodný aj homý okraj) je prilepená...

Odmínovacia fréza pre odmínovacie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8270

Dátum: 24.04.2006

Autor: Rath Heinz

MPK: F41H 11/16

Značky: odmínovacia, fréza, odmínovacie, vozidlo

Text:

...na jeho oboch pozdĺžnych koncoch a s väčším počtom priećnych nosníkov upevnených medzi bočnými pridržiavacimi elementami V podstate paralelne s osou otáčania rotora a usporiadaných s odstupom ako voči sebenavzájom, tak aj voči osi otáčania, hnacie a nosné zariadenie, b)ktoré obsahuje hnaciu jednotku pre otočný pohon rotora a nesie rotor V požadovanom odstupe nad zemou, a väčší počet frézovacích nastrojov, ktoré sú upevnené na rotore. Ďalej je...

Liečba alebo prevencia ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (OHSS) s použitím agonistu dopamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8171

Dátum: 24.04.2006

Autori: Simon-valles Carlos, Pellicer-martinez Antonio, Gomez-gallego Raul, Arce Joan-carlos

MPK: A61K 31/498, A61K 31/00, A61K 31/48...

Značky: ohss, agonistu, prevencia, ovariálneho, syndrómu, dopamínu, liečba, použitím, hyperstimulačného

Text:

...tekutiny (ascitu) z dôvodu vyššej permeability ciev. Tiež boli popisované pleurálne výpotky, hypotenzia a oligúria. Pacientky môžu mat tiež poruchy vodno-soľného metabolizmu a majú zvýšené riziko torzie zväčšených ovárií. Závažný OHSS sa vyskytuje u menej ako 2 pacientiek.0009 Hypotenzia vzniká v dôsledku extravazácie tekutiny bohatej na bielkoviny a zníženého krvného objemu v cievach, oIigúrie/anúrie následkom zníženej renálnej perfúzie v...

Lis na spracovanie materiálu ľubovoľného druhu s výkyvným lisovacím ramenom a lisovacím vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7826

Dátum: 24.04.2006

Autori: Fischer Walter, Van Der Beek August, Pechtel Harald, Klother Andreas, Schaaf Michael

MPK: B23D 31/00, B30B 9/00

Značky: lisovacím, druhu, ľubovoľného, výkyvným, vekom, spracovanie, ramenom, materiálů

Text:

...pracovnej polohe. Pohon potrebný na vychylovanie a sklápanie lisovacieho ramena a lisovacieho veka a na vyvíjaníe Iisovacích síl zaisťujú pn/ý hydraulický valec 1.1.1 a druhý hydraulický valec 1.2.1.0011 Táto konštrukcia má zjavné nevýhody ako z hľadiska konštrukčného pojatia tak i z hľadiska priebehov síl znázornených na obrázku 5, najmä potom z hľadiska sledov pracovných funkcií lisovacieho ramena 1.1 a Iisovacieho veka 1.2 ako i...

Spôsob výroby tvarovaných telies z materiálov obsahujúcich celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3216

Dátum: 22.04.2006

Autori: Henning Torsten, Boinowitz Tammo, Lammerting Helmut

MPK: B29C 33/56, B27N 3/08

Značky: obsahujúcich, výroby, celulózu, tvarovaných, spôsob, telies, materiálov

Text:

...záujem o kvalitu okolitého prostredia a s tým súvisiace sprísnenie zákonných predpisov má za následok snahu obmedziť na obhájiteľné minimum použitie prchavých organických rozpúšťadiel (tzv. VOCs).V súčasnosti používané separačné prostriedky na oddelenie tvarovaných dielov od formy, zvyčajne obsahujú v nosiči dispergované separačné účinné látky, akými sú napríklad oleje, vosky,silikóny a/alebo mydlá.EP-A-O 207 192 opisuje silikónové živice ako...

Pyrolobenzodiazepíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7045

Dátum: 21.04.2006

Autori: Gregson Stephen J, Howard Philip Wilson, Chen Zhizhi

MPK: A61K 31/551, A61P 35/00, C07D 519/00...

Značky: pyrolobenzodiazepíny

Text:

...ktorá má 1 až 12 atomov uhlíka, ktoré môžu byt alifatické alebo allcyklické, a ktoré môžu byt nasýtené alebo nenasýtené (napríklad čiastočne nenasýtené,úplne nenasýtené). Teda, výraz alkyl zahŕňa pod-triedy alkenyl, alkinyl, cykloalkyl atd., oplsané nižšie.0015 Príklady nasýtených alkylových skupín zahŕňajú, ale bez obmedzenia, metyl (C 1), etyl (C 2), propyl (C 3),butyl (C 4), pentyl (C 5), hexyl (Ca) a heptyl (C 7).0016 Príklady...

Textilný plošný útvar a ochranný odev obsahujúci uvedený plošný útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6810

Dátum: 21.04.2006

Autor: Zumloh Regine Maria

MPK: D02G 3/44, D03D 15/00, D02G 3/04...

Značky: útvar, ochranný, textilný, uvedený, obsahujúci, plošný

Text:

...7 ihiel na 2,54 cm sa pletú na rukavícu. Rukavica má hmotnost 32.9 g. plošnú hmotnost 508 g/mz, hrúbku pleteniny 1,74 mm a vykazuje v stĺpikoch a riadkoch hustotu ôk vždy 4 oká na cm.0024 Práve opísaným spôsobom sa vyrobili rukavice, ktoré budeme v ďalšom označovať ako rukavice typu l.0025 Na rukaviciach typu l sa merala podľa DIN EN 388 odolnost proti prestrihnutiu. Rukavice typu I poskytli pri desiatich meraniach najnižší stredný...

Deriváty terfenylu na liečenie Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6708

Dátum: 21.04.2006

Autori: Boussard Cyrille, Harrison Richard John, Taylor Jess, Sunose Mihiro, Burckhardt Svenja, Reid Alison, Hernadez-perni Remedios, Reader Valerie, Wilson Francis, Le Formal Adeline, Major Jeremy, Cansfield Andrew, Smelt Kathryn

MPK: C07C 51/09, A61K 31/185, A61P 25/00...

Značky: alzheimerovej, liečenie, terfenylu, choroby, deriváty

Text:

...formy AD ochorenia. Preto sa verí, že A 542 je hlavnou príčinou patogenézy Alzheimerovej choroby.0007 W 0 2006/008558 popisuje deriváty 2-(l,l 2,1 terfenyl-4 yl) karboxylovej kyseliny, ktoré sú vhodné na liečenie Alzheimerovej choroby. WO OO/69823 popisuje derivát terfenyl pyrolu ako modulátora iónových kanálov a tiež ako vhodnej zlúčeniny na liečenie Alzheimerovej choroby. W 0 Ol/81312 popisuje deriváty 3(terfenyl-2-yl) kyseliny...

Zariadenie na zostavovanie a spôsob zostavovania sústavy senzorov do automatizovaného systému, automatizovaný systém, programové prvky a médium snímané počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6400

Dátum: 21.04.2006

Autori: Druet Emmanuel, Meers Francois, Massar Marc, Bilenne Olivier

MPK: G05B 17/00, G05B 9/02

Značky: zostavovanie, programové, automatizovaného, senzorov, médium, prvky, sústavy, zariadenie, automatizovaný, systému, zostavovania, snímané, počítačom, systém, spôsob

Text:

...parametrov počas prevádzky automatizovaného systému, ako základ pre monitorovanie a/alebo kontrolovanie a/alebo regulovanie automatizovaného systému bezpečným spôsobom. Na základe odhadnutých zaznamenaných parametrov možno automatizovaný systém kontrolovať.0024 uskutočnenia vynálezu sa týkajú schémy vývoja virtuálnej sústavy senzorov, ktorú možno prispôsobiť preddetinovaným požiadavkám a ktorú možno zostaviť tak, aby bola vsúlade s...

Posteľ pre chorých a zdravotne postihnutých

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17260

Dátum: 21.04.2006

Autori: Sánchez Amieva Pedro, Viguera Joglar Humberto Alejandro

MPK: A61G 7/02, A61G 7/00

Značky: postel, postihnutých, zdravotne, chorých

Text:

...visí na priečnych popruhoch.0011 Ďalšou charakteristikou zverejneného vynálezu je, že zahŕňa kúpaciu zostavu tak, že zahŕňa tretiu zostavu, ktorá sa pohybuje vertikálne, aby bolo možné zbierať odpadovú vodu a stolicu vyprodukovanú počas umývania a čistenia zdravotne postihnutého. Kvôli tomu je kúpacia zostava umiestnená pod vyššou posteľnou zostavou a blízko k nej, potom ako bolanižšia posteľná zostava vysunutá zo základnej štruktúry.0012...

Pridržiavač na stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6310

Dátum: 21.04.2006

Autori: Weniger Jochen, Mees Walter, Schmitt Rudolf, Schornstein Jörg

MPK: B26D 7/01, B26F 1/38, B26D 1/00...

Značky: stroje, pridržiavač

Text:

...žemäkké materiálové bloky nie sú minimálne pri niektorých rezacích úlohách dostatočne podopreté. Miesto plošného podkladu pridržiavača je daný len líniový podklad koliesok. Medzi kolieskami sa mäkký materiál nemôže pridržiavat. Pri komplikovanom obrysovom rezaní môže táto malá podkladové0007 Vynález má za úlohu, ďalej vyvíjať pridržiavač tohto typu tak, že cez optimálne veľký podklad je zaručená rýchla, automatická výmena blokov s príslušným...

Nové kryštalické formy tiotropiumbromidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13004

Dátum: 21.04.2006

Autori: Mulder Houdayer Stéphanie, Pop Mihaela Maria, Lamkadmi Mimoun

MPK: A61K 31/46, A61P 11/06, C07D 451/10...

Značky: tiotropiumbromidu, formy, nové, krystalické

Text:

...cell) s parametrami a 1 l,7420(4) Ä, b l 7,7960(7) Ä, c 19,6280(l 1) Ä, a objemom bunky (cell volume) 4 l 0 l,5(3) Á 3, stanovené röntgenovou štruktúmou analýzou.Predložený vynález sa taktiež týka použitia kryštalickej formy tiotropiumbromidu podľa tohto vynálezu, na prípravu farmaceutickej kompozícíe na liečenie respiračných chorôb,predovšetkým na liečenie CHOCHP a/alebo astmy.Predložený vynález sa tiež týka spôsobov prípravy...

Osvetľovacie zariadenie so zdokonalenou ochranou proti prenikaniu vody do jeho vnútrajška

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6165

Dátum: 21.04.2006

Autor: Guzzini Giannunzio

MPK: F21V 31/00, F21V 15/00

Značky: prenikaniu, zdokonalenou, proti, osvetľovacie, ochranou, zariadenie, vnútrajška

Text:

...úlohou tohto vynálezu je vyvinúť osvetľovacie zariadenie so zdokonalenou ochranou proti prenikaniu vody do jeho vnútrajška, ktoré bude jednoducho montovateľnê, bude mat minimálny počet jednotlivých prvkov a nebude vyžadovať zvláštnu opateru pri spojovaní rôznych0010 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinút osvetľovacie zariadenie so zdokonalenou ochranou proti prenikaniu vody do jeho vnútrajška, ktoré bude predovšetkýmjednoduché a funkčné pri...

Substituované bifenylkarboxylové kyseliny a ich deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6152

Dátum: 21.04.2006

Autori: Hernandez-perni Remedios, Major Jeremy, Le Formal Adeline, Reid Alison, Harrison Richard John, Taylor Jess, Burckhardt Svenja, Smelt Kathryn, Wilson Francis, Reader Valerie, Sunose Mihiro, Boussard Cyrille, Cansfield Andrew

MPK: A61P 25/00, A61K 31/185, C07C 59/00...

Značky: deriváty, substituované, bifenylkarboxylové, kyseliny

Text:

...nárast AB peptidov,potom, nasleduje štiepenie V-sekretázou. Množstvo dlhšej izoformy, AB 42 selektívne narastá u pacientov s určitou mutáciou konkrétneho proteínu (presenilin), a zistilo sa,že tieto mutácie sú korelované so skorým nástupom familiárnej Alzheimerovej choroby. Mnohí vedci veria, žeAB 42 je hlavnou príčinou patogenézy Alzheimerovej choroby.0006 WO-A-2004080376 opisuje zlúčeniny, ktoré sú inhibítormi Asp 2 enzýmu. W...

Spôsob prevádzky priemyselného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5553

Dátum: 21.04.2006

Autori: Seydell Oliver, Hildebrand Andreas, Helm Thomas, Pirsing Andreas

MPK: G05B 19/418

Značky: prevádzky, spôsob, zariadenia, priemyselného

Text:

...zisťovaťrelevantné dáta prevádzky prostredníctvom terminálu.S výhodou môže obsluha priemyselného zariadenia zisťovať relevantné dáta prevádzky prostredníctvom mobilného komunikačnéhoSvýhodou môže obsluha priemyselného zariadenia zisťovať relevantné dáta prevádzky bezdotykovo prostredníctvom mobilnéhoVytýčená úloha vynálezu je vyriešená aj zariadením na uskutočňovanie spôsobu podľa patentového nároku 9, opísanéhoMonitorovací systém...

Zariadenie na výrobu energie a spôsob výroby energie v celulózke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16042

Dátum: 21.04.2006

Autori: Arpalahti Olli, Koivisto Lasse, Saviharju Kari, Simonen Jorma

MPK: F01K 7/22, D21C 11/12, F01K 3/24...

Značky: zariadenie, energie, výrobu, spôsob, výroby, celulózke

Text:

...v porovnaní s bežnými parnými kotlami, v ktorých sa kúri uhlím, zemným plynom alebo naftou.0006 Hranice teploty pary v regeneračnom kotIi od 400 °C do 490 °C a 520 °C neplatia presne pri kôre pochádzajúcej z kmeňov, ale popolček vzniknutý zo spaľovania kôry v kotIi na spaľovanie kôry môže tiež obsahovat chlór alebo draslík. Keďže obsah síry v kôre je veľmi nízky, chlór reaguje v kotIi na spaľovanie kôry s kovmi, čo následne môže spôsobiť...

Terapeutické činidlo na poruchy rohovky/spojovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11326

Dátum: 21.04.2006

Autori: Hirai Shin-ichiro, Nakamura Masatsugu, Shibagaki Keiichi

MPK: A61K 31/41, A61P 27/02

Značky: poruchy, činidlo, terapeutické

Text:

...bifenylmetylového derivátu na ochorenie oka, zvlášť keratokonjunktívnu poruchu a tiež neexistuje žiadny návrh na to, ktorý typ bifenylmetylového derivátu s akou základnou chemickouštruktúrou je užitočný na keratokonjunktívnu poruchu. Objav vynálezuProblém, ktorý je riešený 0005 Je teda veľmi dôležitým predmetom skúmať zlúčeninuužitočnú ako terapeutické činidlo na keratokonjunktívnu poruchumedzi týmito početnými známymi bifenylmetylovými...

Spôsob a zariadenie na úpravu extrahovaného šrotu zo slnečnicových semien na výživu zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 285055

Dátum: 21.04.2006

Autor: Walter Ulrich

MPK: A23J 3/00, B07B 15/00, A23K 1/14...

Značky: slnečnicových, zariadenie, úpravu, spôsob, semien, extrahovaného, výživu, šrotu, zvierat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu bezodpadovej úpravy extrahovaného šrotu zo semien bežných slnečníc na výživu neprežúvavých a prežúvavých zvierat a zariadenia na realizáciu tohto spôsobu, pri ktorom sa extrahovaný šrot v podobe šupiek, častí jadier s prilipnutými časťami jadier mechanicky triedi, rozbíjajú sa hrudky z extrahovaného šrotu, odlučujú sa šupky od prilipnutých častí jadier a rozdrobujú sa hrubé šupky, pričom štruktúra vlákien sa zachováva a...

Sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285053

Dátum: 21.04.2006

Autor: Hašan Ľubomír

MPK: A63H 33/04

Značky: sústava, prvkov, stavebnicových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané riešenie sústavy stavebnicových prvkov, ktoré majú základný prvok (1) vytvorený prírubou s vonkajšími stenami v tvare rovnostranného osemhranu. Na jeho hornej strane sú na menšej kružnici vytvorené stredové výstupky (12) a na väčšej kružnici v rohoch osemhranu obvodové výstupky (13). Na dolnej strane vytvorené spojovacie členy pozostávajú z valcovej steny (14) a spevňovacích rebier (15) s výrezmi (16) vytvorenými vo vrcholoch...

Kontajner pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3996

Dátum: 21.04.2006

Autor: Heyse Francis

MPK: B60P 1/04, B65D 88/00

Značky: vozidlo, kontajner

Text:

...tej druhej.0011 Vo zvlášť výhodnom spôsobe je spodná doska medzi spomenutou prvou prírubou a druhou prírubou každej základnej rozpery. Tá prvá príruba zároveň podľa možnosti siaha do menšejvzdialenosti od príslušného boku spodnej dosky ako tá druhá0012 Podľa zvláštneho uskutočnenia kontajnera v súlade s týmtovynálezom, dve stojace bočné dosky siahajú medzi prednú stranua zadnú stranu kontajnera, čím sú obe pripevnené k jednej zo základných...

Asymetrická katalytická redukcia oxkarbazepínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10507

Dátum: 21.04.2006

Autori: Grasa Gabriela Alexandra, Learmonth David Alexander, Zanotti-gerosa Antonio

MPK: C07D 223/22

Značky: katalytická, asymetrická, redukcia, oxkarbazepínu

Text:

...kovového ruténia, ktoré je nanajvýš nežiadúcim kontaminantom v produkte a preto bude produkt nevhodný pre použitie ako aktívna farmaceutická látka(API), alebo ako medziprodukt poslednej fázy API. Existujú regulačná smernice pre zvyškové kovy z katalyzátorov a orálnej koncentračnej limity pre rezíduá ruténia, ktoré sa kontrolujú zvlášť prísne.t Druhou hlavnou nevýhodou je, že je ruténiový katalyzátor drahý. Katalytícký systém, popísaný vo...

Skrutka do dreva a plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2894

Dátum: 21.04.2006

Autori: Löffler Ralf, Runge Erich

MPK: F16B 33/00, F16B 25/00

Značky: plastů, dřeva, skrutka

Text:

...nasledujúceho výkresu, na ktorý sa odvoláme.Obr. l znázorňuje zväčšený pohľad na skrutku do dreva a plastu podľa tohto vynálezu s dvoma zväčšenými detailnými pohľadmi na závit v oblasti drieku a v oblasti hrotu.Na obr. 1 znázomená skrutka na zaskrutkovanie do masívneho dreva, drevotrieskových dosák, príchytiek atď. pozostáva z kovu a má hlavu g, driek, rozdeliteľný v podstate na tri oblasti 4,Q a 3, a oblasť 1 Q hrotu. Oblasť Q drieku je...

Zapuzdrené, tlakotesne uskutočnené, ale nie hermeticky tesné, rotačne symetrické vysoko výkonné iskrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2598

Dátum: 21.04.2006

Autori: Ehrhardt Arnd, Hierl Stephan

MPK: H01T 4/00, H01T 2/00

Značky: iskrisko, hermetický, vysoko, rotačné, tlakotěsné, zapúzdrené, těsné, výkonné, uskutočnené, symetrické

Text:

...diely druhej, voči puzdru izolovanej elektródy. Takýto variant je v dôsledku geometrického uskutočnenia puzdra velmi nákladný a obmedzuje podstatnepriestor aktívneho oblúka voči oblasti na ochladzovanie plynov.Vyššie stručne opísané riešenia stavu techniky zahŕňajú nizkonapäťové vzduchové iskriská, schopné zviesť prúd blesku, ktoré zásluhou svojejkonštrukcie vykazujú vysokú odolnosť proti tlaku.Vdokumente EP 0305 077 A 1 je predstavené...

Postup prípravy nadproduktívnych kmeňov Staphylococcus aureus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8268

Dátum: 21.04.2006

Autori: Lafont Céline, Rokbi Bachra

MPK: C12P 19/04, C12N 1/20

Značky: aureus, kmeňov, postup, přípravy, nadproduktívnych, staphylococcus

Text:

...z 30 g0009 Podľa zvláštneho spôsobu uskutočnenia postup prípravy nadprodukujúcich kmeňov pozostáva z kroku predkultivácie na médiu predkultúry M 0, ktorý obsahuje- 1 až 200 mg soli železa, ktorá sa vyberie zo skupiny, ktorá pozostáva z FeCI 3 a FeSO 4,- 1 až 700 mg soli horčíka, ktorá sa vyberie zo skupiny, ktorá pozostáva z MgCiz a M 9304.- 2 do 50 g NaCI, výhodne 6 g/I, a s hodnotou pH, ktorá sa nachádza v rozmedzí hodnôt, ktoré sú od 6,2...

4H-1,2,4-Triazín-5-ónové deriváty, ich príprava a ich použitie ako alfa 7 nikotínové acetylcholínové receptory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8148

Dátum: 21.04.2006

Autori: Bohme Andrees, Genevois-borella Arielle, Zhang Jidong, Touyer Gaetan, Benedetti Yannick

MPK: C07D 405/04, C07D 403/04, C07D 253/06...

Značky: použitie, príprava, 4h-1,2,4-triazín-5-ónové, deriváty, nikotínové, acetylcholínové, receptory

Text:

...l až 2 heteroatómy, akými sú dusík, kyslík alebo síra, a ktorá prípadne obsahuje mostík, čo znamená, že prípadne obsahuje uhlíkovú väzbu s l až 3 atómamí uhlíka medzi 2 atómamí cyklu ako príklady heterocykloalkylových skupín možno uviesť skupiny pyrolidinyl, piperidinyl, perhydroazepinyl, perhydro-1,4-oxazepinyl, perhydro-1,4-tíazepinyl,perhydro-lA-diazepínyl, 7-azabicyklo 2.2.lheptanyl, 1-azabicyk 1 o 2.2.lheptanyl, l-azabicyklo 2.2.2...

Konštrukčná zostava hriadeľového tesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13875

Dátum: 20.04.2006

Autori: Orlowski David, Hoehle Neil

MPK: F16J 15/32, F16J 15/447

Značky: zostava, konštrukčná, tesnenia, hriadelového

Text:

...na prevádzkové podmienky,predovšetkým vyosenie otočného hriadela vzhladom k statoru alebo stacionárnemu prvku.0007 Predkladané riešenie ponúka v porovnaní s doterajším stavom techniky vylepšené utesnenie hriadela a vylepšenú funkciu produktového tesnenia. Riešenie konštrukčnej zostavy hriadelového tesnenia, uvedené a nárokované v tomto patente. umožňuje súčasne tesnú alebo malú vôľu chodu medzi tesniacimi prvkami a stacionámym prvkom a...

Predvyrobená modulová veža

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6875

Dátum: 20.04.2006

Autori: Mari Bernat Antonio Ricardo, Montaner Fragüet Jesús

MPK: F03D 11/00, E04H 12/00

Značky: veža, predvyrobená, modulová

Text:

...na postavenie veže jepotrebné veľké množstvo dielov, ktoré je potrebné na stavbu dopravit a tam zostaviť, nehovoriac o vysokých výrobných nákladoch v dôsledku veľkého množstva potrebných0010 Ďalej sú známe veže, ako sú tie opísané v úžitkovom vzore 200402504 Perfected structure of a modular tower for wind turbines and orher applications (Zdokonalená konštrukcia modulovej veže pre veterné turbíny a ine aplikácie), ktoré majú s inými vežami...

Rekuperačný klimatizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17195

Dátum: 20.04.2006

Autori: Hoogendoorn Peter, Veltkamp Wessel Bart

MPK: F24F 3/147, F24F 12/00

Značky: klimatizačný, rekuperačný, systém

Text:

...média, ktorý vstupuje do tepelného výmenníka z klimatizovanej oblasti,a kondenzátor v prúde média, ktorý vstupuje do tepelného výmenníku z vonkajšku.Podľa tohto vynálezu, pri ohrievaní oblasti, je výparník výhodne umiestnený v prúde média, ktorý vstupuje do tepelného výmenníku zvonkajšku, a kondenzátor v prúde média, ktorý opúšťa tepelný výmenník do klimatizovanej oblasti.0006 Výparník s chladením a kondenzátor s ohrevom môže byť rovnaký...

Strešná konštrukcia s vysokou odolnosťou na zastrešenie obytných a priemyselných budov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5459

Dátum: 20.04.2006

Autor: Lonardi Giorgio

MPK: E04D 3/24

Značky: odolnosťou, konštrukcia, zastrešenie, priemyselných, strešná, vysokou, budov, obytných

Text:

...a nepriepustnost, jedosiaľ zaťažené určitými nedostatkami, ktoré je možné0013 Úlohou vynálezu je odstrániť vyššie uvedené nedostatky poskytnutím vysoko účinnej modulárnej strešnej konštrukcie, ktorá je relatívne cenovo prístupná.0014 Konkrétne sa vynález týka strešnej konštrukce, ktorá vykazuje vysokú stabilitu a odolnosť aj proti namáhaniu pôsobiacemu v podstate transverzálne k prečnievajúcej časti konštrukci.0015 Ďalej sa predkladaný...

Osvetľovací modul pre motorové vozidlá, poskytujúci svetelný zväzok s obmedzením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2929

Dátum: 20.04.2006

Autor: Albou Pierre

MPK: B60Q 1/26, F21S 8/10, F21V 7/00...

Značky: zväzok, vozidla, modul, světelný, obmedzením, osvětlovací, motorové, poskytujúci

Text:

...podrobne opisané ďalej, hlavne v prípade, keď vytvára zakrivený zväzok ako v príklade uskutočnenia podrobne opísaného ďalej v texte (prípad 3).0011 0 hniskové miesto vychyľovacej plochy je možné definovať ako podmnožinu priestoru, kadial prechádzajú všetky lúče zväzku podobného súbežnému zväzku odrážaného reflektorom môže sa jednaťo o Iíneárny okraj vychyľovacej plochy o o zakrivený okraj vychyľovacej plochyo o okraj združujúci jednu alebo...

TGF Beta 1 špecifické protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9631

Dátum: 20.04.2006

Autori: Rowlinson Scott William, Tang Ying, Jones Bryan Edward, Davies Julian, Marquis David Matthew, Huang Lihua, Vaillancourt Peter Edward, Watkins Jeffry Dean, Dickinson Craig Duane

MPK: G01N 33/68, C07K 16/22, G01N 33/577...

Značky: specifické, protilátky

Text:

...ktoré sú použiteľné pre diagnózu, prevenciu a liečbu ñbrotických porúch ako je0008 Predložený vynález je čiastočne založený na objave väzbových kompozícii so zlepšenými vlastnosťami, ktoré špecificky a/alebo selektívneviažu maturovaný TGF Beta 1 v porovnani s maturovaným TGF Beta 2 a/alebomaturovaným TGF Beta 3 a ktoré neutralizujú maturovaný TGF Beta 1.0009 Predložený vynález sa týka protilátky alebo jej väzbového fragmentuantigénu...

Komorová filtračná platnička

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20748

Dátum: 20.04.2006

Autor: Hermann Manfred

MPK: B01D 25/21

Značky: filtračná, platnička, komorová

Text:

...platničku zavádza tekutina, ktorá pôsobí ako jadro formy. Možné je napríklad injektovať kalovú štruktúru alebo iné kvapalné alebo plynné médium. Toto médium pôsobiace typom jadra formy vytvára dutý priestor pre dutý kanál. Po vychladnutí komorovej filtračnej platničky je len potrebné prevŕtat okraj platničky, aby sa médium opätovne odstránilo z dutého kanála okraja platničky.Prehlad obrázkov na výkresochPri nižšie vysvetlenom príklade ide...

Inštalácia pre implementáciu spôsobu pre výrobu papieroviny, lignínov a cukrov a spôsob výroby používajúci túto inštaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8672

Dátum: 20.04.2006

Autori: Avignon Gérard, Benjelloun Mlayah Bouchra, Delmas Michel

MPK: D21C 3/20, D21C 3/04

Značky: inštalácia, spôsobu, inštaláciu, túto, implementáciu, výroby, papieroviny, spôsob, cukrov, používajúci, lignínov, výrobu

Text:

...surovýmateriál umiestnený pred prvú stanicu a po ktorom je nepretržite- po priechode skrz surový materiál je impregnačná zmesodvedená z dopravníka pomocou gravitačnej sily~ každá úpravná stanica je opatrená prostriedkami umiestnenými pod dopravnĺkom, pomocou ktorých je zachytávaná zmes organických kyselín po jej priechode skrz surový materiál- záchytné prostriedky obsahujú aspoň jedno korýtko, v ktorom sa pomocou gravitácie zhromažduje zmes...

Podlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8069

Dátum: 20.04.2006

Autori: Johansson Ulf, Skoog Bengt

MPK: E04F 15/02, E04F 15/10

Značky: podlaha

Text:

...ktorá sa môže zbierať pod podlahovými panelmi, pretoževoda sa môže pohybovať uvedenými otvormi.0008 Podľa vynálezu môže byť dolná strana každého podlahového panelu upravená tak, aby upevnila takzvané podušky, aby podopierali podlahový panel, ak podložná podlaha, na ktorú je položená podlaha. podľa vynálezu, sa zvažuje alebo je nerovná. Týmto spôsobom sa môže podlaha vyrovnať pomerne jednoduchýmspôsobom, ak sa podložná podlaha Vyhne von, aby...

Použitie klobetazolu vo forme spreja na liečbu psoriázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19191

Dátum: 20.04.2006

Autori: Stewart Daniel, Dow Gordon

MPK: A61K 31/045, A61K 31/56, A61K 31/573...

Značky: formě, spreja, liečbu, klobetazolu, použitie, psoriázy

Text:

...forma tohto potentného kortikosteroidu.0017 Preto jedno uskutočnenie predkladaného vynálezu poskytuje ľahko aplikovateľnú sprejovú formu klobetazol propionátu 0,05 k riešeniu ťažkosti s komplianciou bez zníženia požadovanej účinnosti alebo bez výsledných závažných nežiaducich účinkov. Sprejová forma tohto vynálezu vo výhodnom uskutočnení nie je pena. Jedná sa skôr o čiry roztok, ktorý sa aplikuje na pokožku ako transparentná alebo V...

Spôsob potláčania núdzového volania v mobilných rádiových koncových prístrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6916

Dátum: 19.04.2006

Autor: Nies Ingbert

MPK: H04W 4/22

Značky: volania, radiových, potláčania, núdzového, prístrojoch, koncových, mobilných, spôsob

Text:

...nie sú.0008 V dokumente WO 2004/040931 A 2 je opísaný spôsob pre voľbu mobilnej komunikačnej siete, pri ktorom mobilný rádiový koncový prístroj overuje, ktorá z dostupných mobilných komunikačných sietí okrem hlasových služieb (telefónie) podporuje aj služby pre dátovú komunikáciu. S výhodou taký mobilný rádiový koncový prístroj zvolí takú sieť, ktorá takéto služby pre dátovú komunikáciu podporuje. Špeciálne postupy na situáciu núdzového...

Puzdro pre zásobník na medicínsku kvapalinu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17832

Dátum: 19.04.2006

Autori: Morimoto Yasushi, Mori Hitoshi, Tateishi Isamu

MPK: B32B 27/32, A61J 1/10

Značky: kvapalinu, výroby, puzdro, zásobník, medicínsku, spôsob

Text:

...v patentovom dokumente 1, je primárny zásobník prestupný pre plyn, nemôže sa zabrániť oxidačnej degradácii roztoku obsiahnutého V primárnom zásobníku,ak sa primárny zásobník nechá stáť po otvorení druhého zásobníka. Navyše ak mikróby a pod. sa zamiešajú do roztoku lieku omylom, keď je iný roztok lieku zamiešaný do primárneho zásobníka 2 vonkajšieho prostredia, prolíferácia mikróbov Inôže byť urýchlená prestupom kyslíka do primárneho...

Dihydrotienopyrimidíny na liečbu zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6282

Dátum: 19.04.2006

Autori: Jung Birgit, Hoenke Christoph, Nickolaus Peter, Martyres Domnic, Pouzet Pascale

MPK: C07D 495/00, A61K 31/519, A61P 11/00...

Značky: liečbu, zápalových, dihydrotienopyrimidíny, ochorení

Text:

...R 2 znamená H alebo ChS-alkyl ktorý je prípadne substituovaný s Cgą-cykloalkylom, C 34.,heterocyklom alebo Cm-arylom, ktoré môže byť prípadne substituovanć, R znamená H alebo Cns-alkylR je zvyšok zvolený z prípadne jednoducho alebo viacnásobne premosteného Cyno-cykloalkylu alebo CMO-cykloalkylu, ktorý môže byť prípadne kondenzovaný s Cmo-arylovým kruhom, ktorý môže byť prípadne substituovaný s jedným alebo viacerými zvyškami zvolenými zo...

Spôsob zlepšenia plodnosti zvierat s kyselinou indol-3-octovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12459

Dátum: 19.04.2006

Autori: Forier Rudi Ludovicus Florent, Van Den Elshout Wilhelmus

MPK: A23K 1/165

Značky: indol-3-octovou, zvierat, zlepšenia, plodnosti, kyselinou, spôsob

Text:

...ženšen (Eleutherococcus sentícosus) Tento a ďalšie tonické rastliny môžu zlepšovať plodnosť zlepšovaním celkového zdravia a Vitality. Sibírsky ženšen tiež pôsobí na mozogza podporenia regulácie reprodukčných hormónov.Xiao a kol. vo Veterinary Immnology and Immunopathology 102 str. 315 -320 (2004)opisujú vplyv fytohoimónov na zlepšenú plodnosť zvierat.Ruská patentová prihláška RU 2063749 opisuje použitie auxínu pri meraniach...

Obal vhodný pre mikrovlnnú rúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5435

Dátum: 19.04.2006

Autori: Prader Peter, Schindler Andreas, Kastner Friedrich, Wagner Eveline, Madai Gyula

MPK: B65D 81/34, B65D 77/22, B65D 81/32...

Značky: rúru, vhodný, mikrovlnnú

Text:

...Toto sa môže napríklad uskutočniť deñnovaným ohraničeným prerušením tesniacej vrstvy, alebo vložením definovaných oblastí alebo bodov predbežného tesnenia.Ochranné tesnenie, obklopujúce ventil, môže mat pritom rôzne tvary. Môže byt vyhotovené vtvare ventilu, alebo aj nezávisle od tvaru ventilu, napr. v tvare hrotu, lichobežníka,v tvare Iiniových štruktúr, v tvare rastra, v tvare dvojitých hrotov a podobne.Medzi vonkajšou avnútornou...