Archív za 2006 rok

Strana 5

Spôsob a zariadenie na výrobu kartónových obalov s variabilným objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6632

Dátum: 14.12.2006

Autor: Foulon Joel

MPK: B31B 1/00

Značky: spôsob, variabilným, výrobu, objemom, obalov, kartónových, zariadenie

Text:

...budúzabaľované do každej debny.Predložený vynález smeruje ktomu, aby sa vyhlo predtým uvedeným nevýhodám amá hlavne za cieľ, v prípade realizácie kartónového obalu s premenlivým objemom toho typu ako je tu uvažované, dodať vylepšený postup azariadenie, zabezpečujúce pre debnu už vytvorenú a naplnenú prehnutie a pridržanie chlopni na mieste, dokonca aj V prípade debny vyhotovenej zhrubého kartónu, typicky kartónu s dvojitým ryhovaním, a to...

Imunoglobulíny proti NOGO

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12548

Dátum: 14.12.2006

Autori: Prinjha Rabinder Kumar, Clegg Stephanie Jane, Hamblin Paul Andrew, Kopsidas George, Ellis Jonathan Henry, Germaschewski Volker, Mcadam Ruth

MPK: C07K 16/22

Značky: imunoglobulíny, proti

Text:

...č. AJ 251384), a kratší zostrihový variant, NOGO-C, ktorý tiež neobsahuje zvyšky 186 až 1004 a má aj menšiu, altamatlvnu amino-koncovú doménu (GenBank prístupové č. AJ 251385) (Prinjha a spol (2000) vyššie).0014 lnhiblcia CNS inhibičných proteínov. ako napríklad NOGO. môže poskytnúť určitý terapeutický prostriedok na zmierňovanie neurologického poškodenia a podporovať obnovu neurónov a ich rast a tak napomáhat zotavovaniu z...

Podlahová doska, ktorá je laminátom dvoch vrstiev pružného plastového fóliového materiálu laminovaného spolu do odsadeného vzájomného spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5687

Dátum: 14.12.2006

Autori: Zhengxing Song, Stone Norman

MPK: E04F 15/10

Značky: odsadeného, spolu, dvoch, vrstiev, vzájomného, doska, podlahová, laminátom, ktorá, laminovaného, fóliového, pružného, materiálů, spojenia, plášťového

Text:

...strednej vrstvy 16.0022 Pri usporiadani odsadenej vrstvy dlhá hrana 26 (obrázok 1) hornej vrstvy 14 pokračuje o velkost a odsadenía za dlhú hranu 32 strednej vrstvy 16 a krátka hrana 34 hornej vrstvy 14 pokračuje o velkost a odsadenía za krátku hranu 14 strednej vrstvy 16, aby deñnovala časť 42 odsadeného okraja tvaru L hornej vrstvy 14.0023 Taktiež vusporiadaní odsadenej vrstvy dlhá hrana 46 (obrázok 1) strednej vrstvy 16 pokračuje oveľkosť...

Zariadenie na guľové spojenie dvoch prvkov mechanického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5637

Dátum: 14.12.2006

Autor: Farges Thomas

MPK: F16C 11/06

Značky: zariadenie, prvkov, mechanického, převodů, dvoch, spojenie, guľové

Text:

...ktorý má na jednom konci vonkajší veniec priložený k vonkajšiemu Vencu puzdra, a ktorý je na jeho druhom konci uzavretý priečnou stenou, ktorej stredová časť je vsunutá do lôžka, aby tvorila uvedenú pružinu, a ktorej kruhovitá časť je držaná krytom- puzdrom je valcovitá a na každom konci otvorená trubica, pričom jeden z koncov tejto trubice má vonkajší veniec- krytom je valcovitý kotúč, na ktorého okraji je veniec- bočná stena puzdra je...

Zariadenie na upevnenie senzorov, prípadne spínacích prostriedkov na koľajnicové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5342

Dátum: 14.12.2006

Autor: Buchinger Gerald

MPK: E01B 26/00, B61L 1/00

Značky: prostriedkov, systémy, spínacích, zariadenie, koľajnicové, případně, upevnenie, senzorov

Text:

...prihlášky v prípade vylúčenej SLOVENSKEJ REPUBLIKY Pľlhhšky Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Frauscher Holding GmbH, Gewerbestrasse l, 4774 St. Marienkirchen, AT(54) Názov Zariadenie na upevnenie senzorov, prípadne spínacích prostriedkov na koľajnicové systémyPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže...

Spôsob vyhľadávania ligandov pre cieľové biomolekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 285411

Dátum: 14.12.2006

Autori: Fesik Stephen, Hajduk Philip, Olejniczak Edward

MPK: G01N 33/53, C12Q 1/68, G01N 24/00...

Značky: spôsob, cieľové, ligandov, biomolekuly, vyhľadávania

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález poskytuje spôsob identifikácie zlúčenín, ktoré sa viažu na špecifickú cieľovú molekulu. Spôsob zahrnuje tieto kroky: a) vytvorenie prvého jednodimenzionálneho T2- alebo difúzneho filtrovaného NMR spektra jednej alebo zmesi chemických zlúčenín b) vystavenie jednej alebo zmesi chemických zlúčenín cieľovej molekule c) vytvorenie druhého jednodimenzionálneho T2- alebo difúzne filtrovaného NMR spektra jednej alebo zmesi chemických...

Mechanizmus odpúšťania vzduchu z kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285409

Dátum: 14.12.2006

Autori: Bednář Jiří, Drnda Ján, Hanajík Jozef

MPK: F02C 6/00, F02C 3/00, F02K 3/00...

Značky: kompresora, odpúšťania, mechanizmus, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Na veku (2) je jedným svojím koncom upravený hriadeľ (6) a druhým koncom v konzole (8), ktorá je základňou (13) upravená na veku (2). Hriadeľ (6) je vo veku (2) uložený prostredníctvom vedenia (10), ktoré je upravené v otvore (17), pričom vedenie (10) zasahuje jedným koncom do úložného otvoru (18). Na hriadeli (6) je v mieste medzi konzolou (8) a jej základňou (13) upravené rameno (7).

Zariadenie na odstavenie výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285406

Dátum: 14.12.2006

Autor: Wegener Dietrich

MPK: B66B 5/16, B66B 5/04

Značky: zariadenie, odstavenie, výtahu

Zhrnutie / Anotácia:

Na tomto zariadení na odstavenie výťahovej kabíny je k dispozícii obmedzovač rýchlosti (5), na ktorý sa prenáša pohyb výťahovej kabíny (1) pomocou obmedzovacieho lana (6). Konce obmedzovacieho lana (6) sú pripevnené na prvej spúšťacej páke (8) otočne uloženej na výťahovej kabíne (1), ktorá v prípade havárie spustí do činnosti zachytávacie zariadenie (9) usporiadané na výťahovej kabíne (1). Výložník (11), pružný podstavec (12) a vyrovnávacia...

[(1H-indol-5-yl)-heteroaryloxy]-(1-aza-bicyklo[3.3.1]nonány ako cholínergné ligandy n-AChR na liečenie psychotických a neurodegeneratívnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10985

Dátum: 14.12.2006

Autori: Roy Bernard Lucien, Wagner Beatrix, Hurth Konstanze, Feuerbach Dominik, Frederiksen Mathias

MPK: A61P 25/00, C07D 471/08, A61K 31/439...

Značky: psychotických, ligandy, neurodegeneratívnych, 1h-indol-5-yl)-heteroaryloxy]-(1-aza-bicyklo[3.3.1]nonány, cholinergné, liečenie, n-achr, poruch

Text:

...vzorca znázomeného nižšie.Zlúčeniny vzorca (l) existujú vo voľnej forme alebo vo forme adičnej solí kyseliny. V tomtoopise, ak nie je uvedené inak, sa výrazom zlúčeniny vzorca (I) rozumie, že zahŕňa zlúčeniny v akejkoľvek forme, napríklad vo voľnej forme alebo vo forme adičnej soli kyseliny. Zahmuté sú aj soli, ktoré nie sú vhodne na farmaceutické použitia, ale ktoré sa môžu využiť, napríklad na izoláciu alebo...

(1-Aza-bicyklo[3.3.1]non-4-yl)-[5-(1H-indol-5-yl)-heteroaryl]-amíny ako cholinergné ligandy N-AChR na liečenie psychotických a neurodegeneratívnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10956

Dátum: 14.12.2006

Autori: Roy Bernard Lucien, Frederiksen Mathias, Hurth Konstanze, Feuerbach Dominik, Koller Manuel

MPK: A61K 31/439, C07D 471/08, A61P 25/00...

Značky: poruch, liečenie, cholinergné, n-achr, ligandy, psychotických, neurodegeneratívnych, 1-aza-bicyklo[3.3.1]non-4-yl)-[5-(1h-indol-5-yl)-heteroaryl]-amíny

Text:

...Cmalkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom, zvlášť výhodne predstavuje C 1-4 alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom napríklad metyl, etyl, n- alebo izopropyl, n-, izo-, sek- alebo terc-butyl, n-pentyl, n-hexyl, n-heptyl, n-oktyl, n-nonyl, ndecyl, n-undecyl, n-dodecyl, uprednostňujú sa predovšetkým metyl, etyl, n-propyl aizopropyl.Každá alkylová časť alkoxy, alkoxyalkylu, alkoxykarbonylu, alkoxykarbonylalkylu a halogénalkylu...

Spôsob kontinuálneho liatia a valcovania so zvýšenou odlievacou rýchlosťou a s na neho nadväzujúcim valcovaním relatívne tenkých kovových pásov za tepla, najmä pásov z oceľového materiálu, a zariadenia na také liatie a valcovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10520

Dátum: 14.12.2006

Autori: Klöckner Jürgen, Seidel Jürgen

MPK: B21B 37/74, B21B 1/46

Značky: zvýšenou, liatia, tenkých, valcovania, odlievacou, ocelového, spôsob, valcovanie, tepla, zariadenia, rýchlosťou, kovových, nadväzujúcim, pásov, liatie, valcovaním, také, relativně, materiálů, kontinuálneho, najmä

Text:

...valcovaného za tepla. Vyhrievanie pracovných valcov môže byť odvodené z prevádzkového tepla. Pritom sa chladenie valcov nastavuje v závislosti od vonkajších okrajových podmienok tak, aby pracovný valec dosiahol cieľovú teplotu (asi 400 °C) pomaly s vopred danou mierou zvýšenia a tá ležala voblasti popúšťacej teploty materiálu valcov. Spojenie liaceho a valcovacieho procesu prebieha napr. pri Iiacich rýchlostiach medzi 4 - 12 m/ min a...

Spôsob enantioselektívnej enzymatickej redukcie hydroxyketónových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9361

Dátum: 14.12.2006

Autori: Bobkova Maria, Tschentscher Anke, Gupta Antje

MPK: C12P 7/62, C12P 41/00, C12P 13/00...

Značky: enzymatickej, enantioselektívnej, spôsob, hydroxyketónových, redukcie, zlúčenín

Text:

...sa regenerácia kofaktora NADPH uskutočňuje0008 WO 2004/111083 A opisuje spôsob na enantioselektívnu enzymatickú redukciu ketónov, najmä 2- a 3-oxokyselinových esterov, pričom reakcia sa katalyzuje oxidoreduktázou0009 Vo WO 2005/108593 A sa opisuje spôsob na výrobu 1-butanolu, pri ktorom sa 2-butanon redukuje karbonylreduktázou,napríklad 2 organizmu Candida parapsilosis a koenzýmom V dvojfázovom systéme.0010 Vynález si kladie za úlohu...

L-amino kyselina vyrábaná použitím baktérie a spôsob výroby L-amino-baktérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19972

Dátum: 14.12.2006

Autori: Sugimoto Shinichi, Iyo Mayu, Takeshita Ryo

MPK: C12N 1/21, C07K 14/24, C12P 13/04...

Značky: l-amino-baktérie, bakterie, vyrábaná, použitím, spôsob, l-amino, kyselina, výroby

Text:

...ale zapojenie týchto génov do tvorby a akumulácie L-amino kyselín nebol doposial oznámený. US 5,972,663 sa týka fermentačnej prípravy L-cysteínu, L-cystínu,N-acetylserínu a tiazolidínového derivátu pomocou mikroorganizmov s nadmernou expresiou génov kódujúcich proteín vhodný na sekréciu antibiotika alebo iných látok, ktoré sú toxické pre núkroorganizmus, mimo bunky. EP il 108 790 opisujesekvenciu genómu Corynebacterium glutamicum.0007...

Farmaceutická kombinácia zahrnujúca nukleotidové a nukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (ako tenofovir a lamivudín) v rôznych podieloch v liekových jednotkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8245

Dátum: 14.12.2006

Autori: Malhotra Geena, Lulla Amar

MPK: A61K 31/5513, A61K 31/536, A61K 31/496...

Značky: lamivudín, jednotkách, tenofovir, transkriptázy, podieloch, inhibitory, nukleozidové, reverznej, rôznych, nukleotidové, kombinácia, liekových, farmaceutická, zahrnujúca

Text:

...v US 5,047,407. Lamivudín a jeho použitie proti HIV sú opísané vo W 0 91/17159 a EP 0382526. Kryštalické formy Iamivudínu sú opísané vo WO 92/21676.0011 Kombinácie Iamivudínu s inými nukleozidovými inhibítormi reverznej transkriptázy, obzvlášť so zidovudínom AZT, sú opísané vo W 0 92/20344, W 0 98/18477, a WO/9955372.0012 Sú známe rozličné nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy(NNRTls), ako sú delavirdín, kapravlrín, efavirenz a...

Hermetický kompresor s vnútornou tepelnou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8210

Dátum: 14.12.2006

Autori: Ribas Junior Fernando Antonio, Lilie Dietmar Erich Bernhard, Link Rodrigo, Todescat Márcio Luiz

MPK: F04B 39/12

Značky: hermetický, tepelnou, vnútornou, kompresor, izoláciou

Text:

...výstupnú rúrku, ktorávedie stlačený chladiaci plyn von z kompresorového puzdra dochladiaceho systému, ku ktorému je uvedený kompresor obvykle0008 Štúdie preukázali, že jedna z hlavných príčin zodpovedná za ohrievanie stlačovacieho valca je tok tepla, vytváraný plynom vo veku valca, ktorý zahrieva ventilovú dosku a vedením zahrievavŕšok bloku kompresora v oblasti kompresného priestoru valca0009 Obmedzenie tohto tepelného toku má kladný...

Orodisperzibilná farmaceutická kompozícia na orálne, oromukozálne alebo sublingválne podanie agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8025

Dátum: 14.12.2006

Autori: Pean Jean-manuel, Wuthrich Patrick, Tharrault François, Julien Marc

MPK: A61K 9/36, A61K 31/165, A61P 1/00...

Značky: farmaceutická, agomelatínu, oromukozálne, kompozícia, orálne, podanie, sublingválne, orodisperzibilná

Text:

...(iii) desenzibilízácia nervových zakončení zaisťujúca programované uvoľňovanie (v čase a množstve) dráždívých produktov z farmaceutických foriem určených na uchovávanie v dutine ústnej dlhší čas (US 5762963).Tieto rôzne prístupy napriek tomu vykazujú nevýhody, pretože použitie lokálnych anestetík alebo molekúl schopných interagovať s receptormi zúčastnenými na dráždivom vneme, nie je uspokojujúce, pretože tieto zlúčeniny majú nežiaduce...

Spätné získavanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7871

Dátum: 14.12.2006

Autor: Bureau Mario

MPK: E21D 21/00

Značky: špatně, získavanie, tekutiny

Text:

...čerpadlom, tak aj s rozšíriteľnými dielmi, je adaptér podľa vynálezu spojený s prívodom. plynu nepriamo alebo priamo. Preto môže byť do rozšíriteľných dielov, potom čo sa rozšírili (expandovali) a sú aspoň sčasti naplnené tekutinou, privádzaný na vyprázdnenie plyn pod tlakom. Tento plyn expanduje v rozšírených dieloch a nútene vytlačí tekutinu z kotvy. Tento postup sa môže poprípade opakovať tak často, dokiaľ nie je tekutina celkom odstránená....

Rubídiový generátor na zobrazovanie srdečnej perfúzie a spôsob výroby a údržby tohto generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19265

Dátum: 14.12.2006

Autor: Dekemp Robert

MPK: A61K 51/12, G21F 5/015, B01D 15/36...

Značky: perfúzie, výroby, tohto, údržby, zobrazovanie, rubídiový, srdečnej, spôsob, generátora, generátor

Text:

...že na všetkých priložených výkresoch sú rovnaké znaky označenéPodrobný opis výhodnćho uskutočneniaTento vynález opisuje kolónu generátora gzSr/gzRb na použitie zobrazovania srdcovej perfúzie pozitrónovou emisnou tomografiou. Podľa vynálezu sa kolóna generátora naplní iónomeničovým materiálom obsahujúcim a-hydratovaný oxid cíničitý, ktorý tesne viaže Sr avšak nie gzRb. lónomeničový materiál sa zhutní na hustotu, ktorá umožňuje to,...

Spôsob a zariadenie na výrobu širokých pásov z medi alebo zliatin medi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7642

Dátum: 14.12.2006

Autori: Dauterstedt Joachim, Starke Michael, Albrecht Michael, Schütt

MPK: B22D 11/00

Značky: zliatin, širokých, pásov, spôsob, výrobu, zariadenie

Text:

...vybavujú mechanickými škrtiacimi prvkami, aby sa znížením rýchlosti prúdenia zlepšíloplnenie vnútorného priestoru odlievacej rúrky (EP O 950 451 B 1).0011 V praxi sa ukázalo, že pri výrobe pásov so šírkou 800 až 1 500 mm a hrúbkou 20 až 50 mm odlievaním medenej taveniny za pomoci ponorných rúrok do širokopásovej kokily vznikajú značné problémy. Aj pri malom sklone ponorných rúrok dochádza v dôsledku rýchlosti prúdenia pod hladinu kúpeľa...

Zariadenie na stanovenie mykotoxínov a spôsob tohto stanovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13963

Dátum: 13.12.2006

Autori: Rabe Uwe, Häuser-hahn Isolde, Burmeister Jens, Dorn Ingmar

MPK: G01N 21/64, G01N 21/77, G01N 33/543...

Značky: spôsob, stanovenia, mykotoxínov, zariadenie, stanovenie, tohto

Text:

...potrebné nákladné systémy na zaznamenanie tluorescencie. V dôsledku toho nie je možné na tomto základe vyvinúť rýchly test, ktorý by bolo možné uskutočniť priamo namieste mimo analytické laboratórium.F. S. Ligler a kol., Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2003, 377, 3, 469 - 477 opisujú metódu stanovenia mykotoxínov pomocou vlnovodného senzoru s použitím kompetitívnehofluorescenčného imunotestu. Na stanovenie mykotoxínu fumonizinu tu bol...

Ložiskové puzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6873

Dátum: 13.12.2006

Autor: Schöneich Guido

MPK: F16C 33/04, F16C 35/00, F16C 17/02...

Značky: puzdro, ložiskové

Text:

...oblasť,pričom obmedzenie okraja najmenej v jednej vrcholovej oblasti tvorí spozdĺžnym smerom puzdra ložiskového puzdra uhol a á 90 ° predpokladá, žesa z pásového materiálu oddelia dosky, ° že pri oddelení dosiek sa vylisuje razením strán dosiek tvoriacich strany dosky vždy najmenej jedno vybranie, ktoré na najmenej V jednom koncovom úseku so stranouže potom sa dosky zvinú do púzdier, pričom vybrania na stranách dosiek tvoria prirazení...

Prípravky na vaginálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6171

Dátum: 13.12.2006

Autor: Di Schiena Michele

MPK: A61P 15/00, A61K 36/185

Značky: použitie, přípravky, vaginálne

Text:

...vajičok, čapíkov, vaginálnych tabletiek, ktoré majú obsah chmeľu od 1 do 200 mg na jednotkovú dávku, výhodnejšie od 5 do« 100 mg na jednotkovú dávku a najvýhodnejšie od 10 do 50 mg na jednotkovú dávku, sú účinné na použitie vo vagínálnej oblasti na liečenie prejavov zmeny trofizmu vagínálnej sliznice, ako je vaginálna suchosť, pocit pálenia,svrbenie, zápal, edém alebo dyspareunia.0025 Tieto farmaceutické prípravky sa pripravujú konvenčnými...

Pásové pohyblivé zariadenie s premenlivým usporiadaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5890

Dátum: 13.12.2006

Autori: Franceschi Giuliano, Lunadei Alessandro, Bellotti Carlo Felice

MPK: B62D 55/00

Značky: premenlivým, zariadenie, pásové, usporiadaním, pohyblivé

Text:

...kolies nápravy, umiestené V kontakte prostredníctvom húsenkového pásu s kolesami medziľahlýchnáprav na udržiavanie húsenkových pásov V kontakte s medziľahlými kolesami počas otáčania prednej a zadnejPrehľad obrázkov na výkresoch0008 Charakteristické znaky a výhody zariadenia podľa tohto vynálezu, ako sú definovány znakmi nároku 1, budú jasné z nasledujúceho opisu, podaného ako neobmedzujúci príklad uskutočnenia vynálezu s odkazom na priložené...

Odvzdušňovač s odvodom kondenzovanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5795

Dátum: 13.12.2006

Autor: Gottler Erich

MPK: E04D 13/14

Značky: odvzdušňovač, kondenzovanej, odvodom

Text:

...pokial ide o sklon nastaviteľné, u ktorej oproti známym zariadeniam tohto druhu podstatne menej kondenzátu,ktorý sa zráža na nutne často chladných vnútorných plochách strešného odvetrania, odteká do vnútrajška vedenia, vedúceho k tomuto strešnému odvetraniu z vnútrajška budovy.0007 Úloha sa vyrieši strešným odvetraním podľa nároku 1. 0008 vynález bude znázornený s pomocou výkresov. Obr. 1 znázorňuje náčrt vynálezu v bočnom pohľade v...

Spôsob získania alkoholátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5544

Dátum: 13.12.2006

Autori: Letzelter Thomas, Guth Josef, Feise Hermann Josef, Eck Bernd, Rauls Matthias

MPK: C07C 29/00, B01D 9/00

Značky: získania, spôsob, alkoholátov

Text:

...množstiev alkoholu a alkalického kovu vinertnom rozpúšťadle alebo suspendačnom prostriedku je vtechnickom meradle taktiež neuspokojivá. Na jednej strane sú potrebné dodatočné náklady na oddelenie a spätné privádzanie rozpúšťadla, okrem toho má alkoxid alkalického kovu v tomto prostredí sklon ktvorbe inkrustácii na alkalickom kove, takže alkohol stýmtoalkoxidom lahko vytvára alkoholát obsahujúci kryštalický alkohol a nezreagovaný...

Bezvôľové valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16477

Dátum: 13.12.2006

Autor: Hofmann Georg

MPK: F16C 19/18, F16C 25/08, F16C 33/58...

Značky: bezvôľové, valivé, ložisko

Text:

...použijú sa pre každý rad valivých prvkov dve klzné dráhy takže každý z valivých prvkov potrebuje na každom krúžku lenjeden dotykový bod, ktorý môže byť posunutý voči stredu valivého prvku v axiálnom smere osiotáčania valivého ložiska. Ďalej sú obidve klzné dráhy navzájom odsadené v axiálnom smere osi otáčania valivého ložiska. Takéto odsadenie zvyšuje stabilitu ložiska voči klopivým momentom. Tým, že je vždy jeden úsek obidvoch klzných dráh...

Fajčiarsky výrobok s aktívnym uhlíkom a vláknami upravenými hydrogénuhličitanom sodným a úprava hlavného prúdu dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5423

Dátum: 13.12.2006

Autori: Xue Lixin, Yu Liqun, Schendel Joel

MPK: A24D 3/00

Značky: prúdu, upravenými, vláknami, aktívnym, sodným, uhlíkom, úprava, výrobok, hlavného, hydrogénuhličitanom, fajčiarský

Text:

...pomer zložiek V hlavnom toku dymu, čo má vplyv na subjektívny0 O 13 Ďalej bolo zistené, že upravene vlákna bikarbonátu sodíka(NaHCO 3 upravené vlákna) môžu selektívne odstrániť vybrané zložky z hlavného toku ciqaretového dymu, ktoré sú čiastočne odstránené aktívnym uhlíkom. Navyše môže dym vylepšiť chuť aktívneho uhlíka, vzniknutú pri prechode aktívnym uhlíkom. 00 l 4 Cigaretový filter môže dobrovoľne obsahovať selekciu chuti. Hlavný tok...

Liečba nádorov rezistentných voči liečivám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11740

Dátum: 13.12.2006

Autori: Pisano Claudio, Vesci Loredana

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4745

Značky: voči, liečba, nádorov, rezistentných, liečivám

Text:

...topotekanu. SN-38) sa prekvapivo zistilo, že niektoré deriváty kamptotecinu (pozri výsledky pre ST 1968 a ST 1969) sú schopné inhibovať divokú topoizomerázu rovnako ako mutované ľudskétopoizomerázy I. 0009 Hlavným cieľom tohto vynálezu je teda použitie zlúčeniny vzorca Ikde R je vodlk alebo C 1-C 4 alkyl, na pripravu lieku na liečenie nádorov rezlstentných voči liekom a/alebo na podávanie ľuďom trpiacim na rakovinu spojenú s polymorlizmom...

Analógy rapamycínu obsahujúce tetrazol so skrátenými polčasmi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285408

Dátum: 13.12.2006

Autor: Mollison Karl

MPK: A61K 31/395, A61K 31/4353, A61P 31/00...

Značky: obsahujúce, tetrazol, použitie, rapamycínu, polčasmi, analogy, skrátenými

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina so vzorcom (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ je imunomodulačné činidlo a je užitočná pri liečbe restenózy a imunitných a autoimunitných ochorení. Taktiež sú opísané kompozície inhibujúce rakovinu, fungálny rast, restenózu, postransplantačnú rejekciu tkaniva a imunitné a autoimunitné choroby a použitie uvedených zlúčenín na výrobu liečiva na inhibíciu fungálneho rastu, restenózy, postransplantačnej rejekcie tkaniva a...

Bicyklické heteroaromatické zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285405

Dátum: 13.12.2006

Autori: Cockerill George Stuart, Lackey Karen Elizabeth, Smith Kathryn Jane, Guntrip Stephen Barry, Carter Malcolm Clive

MPK: C07D 221/00, A61K 31/505, A61K 31/47...

Značky: spôsob, bicyklické, obsahom, farmaceutický, použitie, prostriedok, přípravy, heteroaromatické, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), farmaceutické prostriedky s jej obsahom, jej použitie na prípravu liečiva na liečenie porúch sprostredkovaných pôsobením c-erbB-2 a/alebo EGFr tyrozínkináz bielkovín, na liečenie rakoviny alebo zhubných nádorov.

Fluxované bitúmenové spojivo, fluxačné činidlo, výroba a použitie týchto produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10383

Dátum: 13.12.2006

Autori: Godivier Charlotte, Barjon Danielle, Mariotti Sophie, Bousquet Jacques

MPK: C04B 26/26

Značky: fluxované, výroba, fluxačné, produktov, činidlo, týchto, spojivo, bitúmenové, použitie

Text:

...vrstiev za studena.0011 Skvapalnené bitúmeny sa pripravujú zmiešaním bitúmenových spojív s karbochemickými alebo naftovými olejmi. Fluxované bitúmeny sa líšia od skvapalnených bitúmenov prevažne destilačnými krivkami fluxačných činidiel, ktoré majú väčší rozsah v porovnani so základnými0012 Podľa názvoslovia používaného v opise prihlášky tohto vynálezu je možné skvapalnené bitúmenové spojiva a fluxované bitúmenové spojiva zaradit do...

Zariadenie na upevňovanie s nastaviteľným sklonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14664

Dátum: 13.12.2006

Autor: Gottler Erich

MPK: E04D 13/147

Značky: zariadenie, sklonom, upevňovanie, nastavitelným

Text:

...toleranciám konštrukčných častí a proti toleranciám vlastností použitých materiálov.- má byt umožnená nizka konštrukcia kupoly a príklopu.0011 Konštrukcia podľa vynálezu, podľa nároku 1, prostrednictvom ktorej má byť úloha vyriešená,vykazuje na jednej strane nasledujúce známe znaky- Vychádza sa konštrukcie skupolou a priklopom, pričom kupola vyčnieva zroviny dosky strešnej krytiny, a zvonka je čiastočne obopnutá príklopom, pričom kupola a...

Sanitárne recyklačné zariadenie na odpadové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6174

Dátum: 12.12.2006

Autor: Billon Michel

MPK: C02F 1/00, E03B 1/00, E03C 1/00...

Značky: zariadenie, odpadové, recyklačné, sanitárne

Text:

...je namontovaný ústredne na stranenádrže spolu s lištou, môže byť vertikálne pohybovaný a môže aktivovať, pomocou rukoväte otvorenie ventilu, umiestneného v trubici s tečúcou vodou v pripade, že úroveň odpadovej vody, zaznamená v nádrži by bola nedostačujúca. Presnejšie povedané, je systém napojený na práčku, na ktorej hlavné čerpadlo bolo zvýšené napájanie v porovnani s pôvodným čerpadlom, a dané čerpadlo umožňuje odvedenie odpadovej vody z...

Makrolidové zlúčeniny ktoré vykazujú protizápalový účinok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12818

Dátum: 12.12.2006

Autori: Mereu Andrea, Napoletano Mauro, Pellacini Franco, Moriggi Ermanno

MPK: C07H 17/00, A61K 31/7042, A61P 19/02...

Značky: vykazujú, účinok, protizápalový, makrolidové, zlúčeniny

Text:

...vyvolanou masívnou prítomnosťou aktivovaných neutrofilov s následným uvoľnením metaloproteáz a zvýšenou produkciou kyslíkových radikálov Am. .l Respir. Crít. Care Med., 1996, 153, str. 530-534 Chest, 2000, 117 (dod. 2), str. 10 S-14 S.Podávanie makrolidových zlúčenín astmatickým pacientom vedie v dôsledku ich antioxidatívnych a protizápalových interakcií s fagocytmi, najmä s neutroñlmi, k zníženiu hypersekrécie a bronchiálnej...

Suspenzná formulácia fexofenadínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5987

Dátum: 12.12.2006

Autori: Agrawala Prafulla, Haribhakti Rajiv, Porcello Curtis, Chrzan Kazimierz, Silvey Gary Lee, Mermey Matthew, Tran Vinh

MPK: A61K 9/16, A61K 31/445

Značky: fexofenadínu, suspenzná, formulácia

Text:

...sodného, ktoré je ekvivalentnézodpovedajúcemu požadovanému množstvu hydrogenfosforečnanu sodného na nastavenie pH0012 AUC(0-oo) znamená plochu pod krivkou závislosti plazmatíckej koncentrácie načase, extrapolovanú na nekonečno. 0013 Cmax znamená maximálnu plazmatickú koncentráciu.0014 Pufrový systém sa používa na nastavenie pH suspenzie, aby sa minimalizovala rozpustnosť fexofenadínovej zložky a aby tento fexofenadín zostával ako...

Vakcínová kompozícia obsahujúca saponínový adjuvant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16685

Dátum: 12.12.2006

Autor: Vandepapeliere Pierre

MPK: A61K 39/12, A61K 39/00, A61K 39/145...

Značky: obsahujúca, adjuvant, saponínový, vakcínová, kompozícia

Text:

...u myší, pričom sa porovnávajú adjuvans majúce dve rôzne koncentrácie imunostimulantov.Obrázok 13 Anti-gB ELISA titre u morčiat po imunizácii s adjuvovanou Gb vakcinou. pričom sa porovnávajú adjuvans majúce dve rôzne koncentrácie imunostimulantov.Obrázok 14 Anti-CMV neutralizačné titre u morčiat po imunizácii s adjuvovanou Gb vakcínou, pričom sa porovnávajú adjuvans majúce dve rôzne koncentrácie imunostimulantov.Obrázok 15 Anti-gB ELISA titre...

MikroRNA, ktoré regulujú proliferáciu a diferenciáciu svalových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12417

Dátum: 12.12.2006

Autori: Wang Da-zhi, Chen Jianfu

MPK: A61P 21/00, C12N 15/113

Značky: buniek, svalových, mikrorna, diferenciáciu, proliferáciu, regulujú

Text:

...receptor hormónov štítnej žľazy 240 (TRAP 240, gén pre proliferáciu myocytov (napr. gén kódujúci polypeptid sérový responzívny faktor (SRF a protein súvisiaci shormónmi (napr. gén kódujúci proteín asociovaný s honnónmi štítnej žľazy 1 (Thrapl).0011 Sú tiež poskytnuté vektory kódujúce uvedené miRNA. V niektorých uskutočneniach Vektor obsahuje promótor operatívne pripojený kmolekule nukleovej kyseliny kódujúci miRNA molekulu a transkripčnú...

Produkt na ošetrenie kože alebo sliznice a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15956

Dátum: 12.12.2006

Autor: Castellana Rossana

MPK: A61K 8/22, A61K 31/19, A61K 8/36...

Značky: kôže, ošetrenie, přípravy, produkt, sliznice, spôsob

Text:

...čo je plak zmeneného tkaniva, ktorý tvorí spojenie s nekrotizačným procesom kože liečenie tohto bude mať za výsledok obnovenie požadovanej kože aj keď toto sa stane po 7 až 10 dňoch, behom ktorých je koža pacientovej tváre pokrytá hrubou kôrou hnedej alalebo šedivej farby, zjavne prekážajúcej pacientovi vnormálnom spoločenskom živote, 0011 Jedným účelom predmetu vynálezu je predstaviť produkt na liečenie kože a sliznice, založený na TCA,...

Imunogénna kompozícia zahŕňajúca adjuvans

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11641

Dátum: 12.12.2006

Autor: Vandepapeliere Pierre

MPK: A61K 39/145, A61K 39/12, A61K 39/00...

Značky: kompozícia, zahŕňajúca, imunogénna, adjuvans

Text:

...populácia nemá žiadnu imunitu. Typické chripkové epidémie spôsobujú zvýšenie incidencie zápalu pľúc a ochorenia dolných dýchacích ciest, o čom svedčia vyššie miery hospitalizácie alebo mortality. U starších ľudí alebo u ľudí s szhroniokými ochoreniami je najvyššia pravdepodobnosť objavenia sa takýchto komplikácil, ale na závažné ochorenie môžu trpieť aj malé deti.0025 V nepredpovedateľných intervaloch sa objavujú nové chrlpkové vírusy,...

Karbonylaminopyrolopyrazoly, účinné inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15525

Dátum: 12.12.2006

Autori: Tikhe Jayashree Girish, Dong Liming, Li Haitao, Kephart Susan Elizabeth, Yang Anle, Guo Chuangxing, Mcalpine Indrawan James, Hong Yufeng, Johnson Mary Catherine, Zhang Junhu

MPK: C07D 487/04

Značky: účinné, karbonylaminopyrolopyrazoly, inhibitory, kinázy

Text:

...zlúčeniny, ktorá inhibuje doménu kinázy PAK 4, u myší s implantovaným nádorom je ukázaná v predmetnej prihláške.0005 PAK 4 sa preto javí ako atraktívny ciel pre vývoj terapeutických látok účinných pri liečbe porúch zahŕňajúcich abnormálny bunkový rast, najmä rakoviny.0006 Kvôli ďalším skôr zverejneným informáciám pozri zverejnenú US patentovú prihlášku č. 2003/0171357 a zverejnenú PCT prihlášku číslo W 0 02/12242, ktorá opisuje určité...