Archív za 2006 rok

Strana 48

Spôsob syntézy organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20233

Dátum: 07.06.2006

Autori: Shieh Wen-chung, Meisenbach Mark, Erb Bernhard, Abel Stephan, Sclafani Joseph, Xue Song, Krell Christoph, Prashad Mahavir, Acemoglu Murat

MPK: C07C 205/12, C07D 233/56, C07D 233/61...

Značky: organických, syntézy, zlúčenín, spôsob

Text:

...spôsobov na efektívnu výrobu zlúčeniny vzorca (I) a vo vysokých0007 Ďalej je predmetom tohto objavu výroba zlúčeniny (I) zlacnejších počiatočných materiálov a činidiel.0008 Ďalej je ešte predmetom tohto objavu poskytnutie spôsobuna výrobu zlúčeniny Vzorca (I) použitím bezpečnejších činidiel.0009 Ďalej je cieľom použitie rýchlejšieho ohrievacieho a ochladzovacieho cyklu alebo kratších časových úsekovu pre reakciu, napr. použitím mikrovlného...

Kapsula so zníženým odkvapkávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7047

Dátum: 06.06.2006

Autori: Denisart Jean-paul, Benelmouffok Abdelmalek, Mandralis Zenon Ioannis, Doleac Frederic, Denisart Jean-luc

MPK: B65D 85/804

Značky: odkvapkávaním, kapsula, zníženým

Text:

...steny za účinku tlaku vo vnútri komory ingrediencií spôsobením toho, že spodná čelná stena a perforačný prostriedok vzájomne do seba zapadnú, aby sa perforovala alebo iným spôsobom otvorila spodná čelná stena. Spodná čelná stena sa musí chápať ako čelná stena, ktorá na základe otvorenia otvorí dráhuVentilový prostriedok môže byť vytvorený na blokovanie dráhy toku v podstate vzduchotesným spôsobom. Tým vzniká jedna možnost uskutočnenia hlavnej...

Formulácia tienopyridínového inhibítora zhlukovania krvných doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6340

Dátum: 06.06.2006

Autori: Dziennik David Brian, Oren Peter Lloyd, Edelman Tamara Beth, Ternik Robert Louis

MPK: A61K 31/4353

Značky: krvných, formulácia, inhibítora, zhlukovania, doštičiek, tienopyridínového

Text:

...zlúčeniny vzorca I zahŕňajúcí tabletu, kapletu, kapsulu alebo inú tuhú formuláciu zlúčeniny vzorca l, ktorá je zabalená do blistrového obalu, inertizovaného plynom, ktorý je nepriepustný prevzduch a vlhkosť, na použitie ako liek.0012 Predmetný vynález sa týkavformulácie zlúčeniny vzorca l zahŕňajúcí tabletu, kapletu, kapsulu alebo inú tuhú formuláciu zlúčeniny vzorca l, ktorá je zabalená do blistrového obalu, inertizovaného plynom, ktorý...

Zádržný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5831

Dátum: 06.06.2006

Autor: Sasse Ulrich

MPK: E01F 15/02

Značky: zádržný, systém

Text:

...smeruje od jazdnej dráhy preč.Doposiaľ sa vychádzalo z toho, že pre dosiahnutie stupňa zadržania H 2 je nutne potreba betónovú ochrannú stenu upnút do jazdnej dráhy. Výskumy však ukázali, že prekvapivo nemusi byť betónová ochranná stena podľa vynálezu upnutá do jazdnej dráhy,pričom podstatným aspektom aby sa toto dosiahlo je upraveníe väčšieho počtu výstužných elementov, najmä výstužných tyčí. Zádržný systém podľa vynálezu teda obsahuje...

Chinolínové deriváty ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15929

Dátum: 06.06.2006

Autori: Pasquier Elisabeth Thérése Jeanne, Koul Anil, Lançois David Francis Alain, Guillemont Jérome Emile Georges, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel

MPK: A61K 31/4709, A61P 31/04, A61K 31/47...

Značky: chinolínové, antibakteriálně, činidla, deriváty

Text:

...alebo pyrimidinylomdva susedné zvyšky R 6 sa môžu uvažovať spoločne, čím sa vytvorí dvojväzbový zvyšok vzorca-CHCH-CHCH r je celé číslo rovné l alebo 2 R 7 je vodík, Cmalkyl, Ar, Het alebo HetlAr je homocyklus vybraný zo skupiny zahŕňajúcej fenyl, naftyl, acenaftyl, 1,2-dihydroacenaftyl, tetrahydronaftyl každý homocyklus môže byť prípadne substituovaný l, 2 alebo 3 substituentmi, pričom každý substituent je nezávisle vybraný zo...

Substituované deriváty N-benzo[d]izoxazol-3-ylamínu ako inhibítory mGluR5, serotonín-(5-HT) a noradrenalín receptorov a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11015

Dátum: 06.06.2006

Autori: Reich Melanie, Jagusch Utz-peter, Sundermann Corinna, Haurand Michael, Merla Beatrix, Oberbörsch Stefan, Gerlach Matthias, Jostock Ruth, Hennies Hagen-heinrich

MPK: C07D 261/20, A61K 31/423, A61P 29/00...

Značky: inhibitory, liečiv, serotonín-(5-ht, n-benzo[d]izoxazol-3-ylamínu, receptorov, substituované, mglur5, použitie, deriváty, výrobu, noradrenalín

Text:

...by boli vhodné ako farmakologické účinné látky v liečivách na ošetrenie porúch alebo ochorení, ktoré sú aspoň čiastočne sprostredkované vplyvom mGluR 5-receptorov (mGIuR 5 metabotropný glutamátový receptor 5) a/alebo serotonin-(5-HT)-receptorov a/alebo noradrenaIín-receptorov.0006 S prekvapením bolo teraz zistené, že substituované deriváty Nbenzodizo×azoI-3-ylamínu ďalej uvedených všeobecných vzorcov I a la vykazujú výbornú añnitu ku...

Kapsula so zníženým odkvapkávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4192

Dátum: 06.06.2006

Autori: Doleac Frederic, Denisart Jean-paul, Benelmouffok Abdelmalek, Denisart Jean-luc, Mandralis Zenon Loannis

MPK: B65D 85/804

Značky: odkvapkávaním, zníženým, kapsula

Text:

...čiastočne skosený k vonkajšej strane, Perforačný prostriedok može myt tvar profilovanej platne a vodiaci prostriedok toku može byt zabudovaný a vyčnievať zo spodnej strany profilovanej platne.Ešte ďalší aspekt, ktorý nie je súčasťou nárokovaného vynálezu, sa týka kapsuly obsahujúcej ingrediencie na výrobu nápoja, pričom vtokové čela kapsuly je vybavené zabudovaným otvorom kvapaliny, ktorý je prispôsobený tak, aby bol spojený so...

Spôsob povliekania a príslušné povliekacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10860

Dátum: 06.06.2006

Autori: Laufer Rainer, Herre Frank

MPK: B05B 13/02, B05B 13/04, B25J 21/00...

Značky: spôsob, povliekania, povliekacie, příslušné, zariadenie

Text:

...je priebežná prevádzka), aby bolo dosiahnuté dobréhoOkrem toho musí byť lakovacia kabína u známych lakovacích zariadení veľmi Veľká, aby bolo zabránené znečisteniu kabínových stien prostredníctvom, takzvaného postreku. Ďalšou nevýhodou je ohraničene usporiadaný priestor V lakovacomvzniká aj V pomerne krátkej dobe po inovácií robota na základe stále sa meniacich požiadaviek zákaznikov a aplikačnej techniky. Disponibilný inštalačný priestor je...

Gén pi21 zodpovedný za citlivosť ryže k hubovej chorobe, rezistencia génu pi21 a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10515

Dátum: 06.06.2006

Autori: Fukuoka Shuichi, Kawase Makoto, Okuno Kazutoshi

MPK: C12N 5/10, C12N 15/82, A01H 5/00...

Značky: rezistencia, použitie, genů, citlivosť, chorobe, zodpovedný, hubovej, rýže

Text:

...väzieb v oblasti pí 21 za pomoci rozsiahlej segregujúcej populácie, ktorá bola nevyhnutnou podmienkou na vytvorenie genetickej mapy oblasti pí 21 a pre následné pozičné klonovanie (map-basad Cloning). Pôvodcovia vynálezu získali spätne križenú populáciu opakovaným spätným krížením poľných odrôd ryže Nipponbare alebo Aichi Asahi, ktoré obsahujú citlivú alelu Pi 2 l, ktorá nedokáže potlačiť progresiu škvŕn s japonskou horskou odrodou...

Použitie vitamínu K na zvrátenie vápenatenia ciev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9602

Dátum: 06.06.2006

Autor: Vermeer Cees

MPK: A61K 31/122, A23L 1/302, A23L 1/303...

Značky: vitamínu, vápenatenia, zvrátenie, použitie

Text:

...ktorú tvori artérioskleróza vrátane Monckebergovej sklerózy, osteoartritida, vápenatenievyvolané zápalom vrátane Bechterevovej choroby, vápenatenie vyvolané nádorom, vápenatenie kože vrátane pseudoxanthoma elasticum (PXE) la kalcifylaxía prikonečnom štádiu obličkovej choroby.V rámci ďalšieho aspektu vynález poskytuje kompozíciu na podporu zdravých tepien obsahujúcu vitamín K alebo jeho derivát a pripadne vitamín D alebo jeho derivát ajednu...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvového lisovaného tvarovaného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14975

Dátum: 06.06.2006

Autori: Lippert Hans, Lerch Jens, Sperling Rainer, Weber Thomas

MPK: H01R 43/12

Značky: lisovaného, výrobu, spôsob, výrobků, tvarovaného, zariadenie, viacvrstvového

Text:

...nástroja sa uskutočňuje pomocou zníženia dna formy, ktoré sa premiestni z polohy uzatvárajúcej plniaci otvor plniaceho lievika do zníženej polohy vnútri formy0006 Preto je úlohou predloženého vynálezu navrhnúťzariadenie, ktoré umožňuje výrobu dvojvrstvových aleboviacvrstvových lisovaných tvarovaných súčiastok s0007 Na riešenie tejto úlohy má zariadenie podľa vynálezu0008 Zariadenie na výrobu viacvrstvovêho lisovaného tvarovaného...

Stabilné a rozpustné protilátky inhibujúce TNFalfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14768

Dátum: 06.06.2006

Autori: Auf Der Maur Adrian, Ewert Stefan, Lichtlen Peter, Urech David, Barberis Alcide

MPK: A61P 37/00, A61P 29/00, A61K 39/395...

Značky: tnfalfa, inhibujúce, stabilné, rozpustné, protilátky

Text:

...ktorého systémové blokovanie nesie riziko zvýšenej frekvencie a závažnosti klinického prejavu infekcie, obzvlášť opätovnej aktivácie latentnej tuberkulózy a prípadne ďalšie riziká vrátane indukcie lymfómov, demyelinizačné ochorenia a0012 Jedna trieda antagonistov TNFa navrhnutých na liečenie ochorení sprostredkovaných s TNFu sú protilátky alebo fragmenty protilátok, ktoré špecificky viažu TNFa a tým blokujú jeho funkciu. Použitie...

Uzatvárateľná nádoba a spôsob utesnenia takejto nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18193

Dátum: 05.06.2006

Autor: Anderson Ian

MPK: B29C 65/08, B29C 65/18, B31B 19/84...

Značky: spôsob, takejto, nádoba, uzatvárateľná, nádoby, utesnenia

Text:

...najzadnejšiesteny nádoby, nakonfigurované ako je uvedené v doterajšom stave techniky a nedosiahnutieuspokojivého tesnenia medzi vnútornou membránou a plniaeim otvorom. Energia trenia,vyžadovaná na uskutočnenie tesnenia, má tendenciu sa rozptýliť medzi vrstvy vložených materiálov, keď sa o utesnenie pokúšame nad medzikružím podobných rozmerov, ako súkonvenčne metódy tepelného zvárania.Akákoľvek diskusia o dokumentoch, publikáciách, úkonoch,...

Čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9038

Dátum: 05.06.2006

Autor: Andersson Patrik

MPK: F04D 7/04, F04D 29/22

Značky: čerpadlo

Text:

...kolesa, pričom dôjde k zvýšenej spotrebe energie. V najhoršom prípade dôjde k celkovému zadreniu obežneho kolesa, v dôsledku čoho môže byť čerpadlo vážne poškodené. Taká neočakávaná odstávka je veľmi nákladná v dôsledku drahých, zložitých a neočakávanýchohožného kolesa, opatrené niekoľkými xahĺbeniami rôzneho tvarua orientácie, ktoré V spolupráci 5 obežným kolesom zdokonalujú rezacie pôsobenie. Predsa len tuhé látky, majuce dlhé vlákna,sú...

Čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8785

Dátum: 05.06.2006

Autor: Andersson Patrik

MPK: F04D 15/00, F04D 29/04, F04D 29/16...

Značky: čerpadlo

Text:

...zablokuje vtokový otvor čerpadla, než keď sa pevná látka nahromadí medzi lopatkou obežného kolesa a sedlom obežného kolesa. Pokial sa zablokuje vtokový otvor, jediným dôsledkom je menší objem tekutiny čerpanej čerpadlem. Upchanie obežnéhokolesa však môže zapríčiniť poškodenie čerpadla.0006 Úzko súvisiaci patent EP 1,357.294 rovnakého prihlasovateľa uvádza čerpadlo, ktoré je vystavené pôsobeniu pevných látok vrátane netriedenej splaškovej...

Zariadenie na pridržiavanie elektronického prístroja na elektromotore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18385

Dátum: 03.06.2006

Autori: Krellner Markus, Köhler Bernd, Gontermann Daniel, Hebel Norbert, Schuhmacher Volker, Gröning Norbert

MPK: H02K 11/04, H02K 5/22

Značky: pridržiavanie, prístroja, elektronického, elektromotore, zariadenie

Text:

...príchytky sa pridržiavacie prvky pevne pritiahnu na elektromotor a elektronický prístroj sa na elektromotorjednoducho a bezpečne pripevní.-3 0019 Pomocou ďalšieho vyhotovenia sa zlepšia vibračné vlastnosti pridržiavacieho zariadenia. Na to sa predpokladá, že medzi pridržiavacimi prvkami a/alebo uplnacou príchytkou a elektromotorom je uložený tlmiaci prostriedok.0020 Príklady vyhotovenia vynálezu sú zobrazené na výkresoch a v ďalšom sú...

Kombinácia pyrimidylaminobenzamidových zlúčenín a imatinibu na liečenie alebo prevenciu proliferatívnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7199

Dátum: 02.06.2006

Autori: Manley Paul, Alland Leila, Mestan Juergen

MPK: A61K 31/506, A61P 35/00

Značky: ochorení, zlúčenín, prevenciu, proliferatívnych, pyrimidylaminobenzamidových, kombinácia, imatinibu, liečenie

Text:

...1 H-imidazol- 1 -yl)-3 -(trifluórmetyl)fenylbenzamidu.Takéto soli sa vytvárajú napríklad ako adičné soli s kyselinami, výhodne s organickými alebo anorganickými kyselinami, obzvlášť farmaceuticky prijateľné soli zo 4-metyl-3-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinylamino-N-5-(4-metyl-1 H-imidazol-1-yl)-3-(trifluórmetyl)fenylbenz amidu s bázickým atómom dusíka. Vhodnými anorganickými kyselinami sú napriklad halogenovodíkové kyseliny, ako kyselina...

Bunečná terapia proti okulárnej degenerácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13694

Dátum: 02.06.2006

Autor: Mistry Sanjay

MPK: C12N 5/074, A61K 35/28, C12N 5/077...

Značky: degenerácií, bunečná, proti, terapia, okulárnej

Text:

...rozvoji však môže dôjsť i pri absenciiZelený zákal sa môže rozvinúť V súvislosti so starnutím oka,alebo sa môže vyskytnúť ako následok poranenia oka, zápalu, tumoru alebo v pokročilých prípadoch šedého zákalu alebo diabetu,prípadne môže byť vyvolaný užívaním niektorých drôg, napríklad steroídov. Primárne rysy optickej neuropatie pri zelenom zákale zahŕňajú charakteristické zmeny v hlave očného nervu, pokles počtu prežívajúcich retinálnych...

Extraokulárny epiretinálny implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18181

Dátum: 02.06.2006

Autori: Tiedtke Hans-jürgen, Zehnder Thomas

MPK: A61N 1/36, A61F 9/08

Značky: epiretinálny, extraokulárny, implantát

Text:

...voveľkej miere flexibilne k sebe navzájom.-3 0010 Ďalej spisy US 5,935,155 A, WO 03/039661 A 1, WO 03/061537 A 1, EP 1 386 636 A 2, W 0 02/40095 A 1 a W 0 96/39221 A zakaždým opisujú zariadenia alebo implantáty,predovšetkým retinálne implantáty, na podporu umelej schopnosti videnia.0011 Spis US 5 935 155 A zahŕňa zrakovú protézu podľa predvýznakovej časti nároku l. 0012 Úloha predloženého vynálezu teda spočíva V navrhnutí zrakovej protézy...

Rám sedadla vozidla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13144

Dátum: 02.06.2006

Autori: Brown Paul, Jones Matthew

MPK: B21D 39/20, B60N 2/18, B21D 39/06...

Značky: výroby, vozidla, spôsob, sedadla

Text:

...rozsah hodnôt vychýlenía (napr. Scu v grafe zobrazenom na obr. 1 ukazuje hodnoty stability pre sedadlo po jednom opakovaní axiálneho ubíjania tmou), a Sa v grafe ukazuje na hodnoty stability pre sedadlo poviacnásobných opakovaniach axiálneho ubíjania tŕňom).0007 Jednou nevýhodou viacnásobného ubíjania tŕňom je to, že keď je súčasne vykonávané na každej strane otočnej rúrky, je stredová sekcia otočnej rúrky podrobená kompresívnym...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca 1-(3-chlórfenyl)-3-alkylpiperazín pre liečbu porúch chuti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5619

Dátum: 02.06.2006

Autori: Cazzolla Nicola, Furlotti Guido, Magnani Maurizio, Guglielmotti Angelo, Garrone Beatrice

MPK: A61K 31/495, A61P 3/00

Značky: obsahujúca, liečbu, 1-(3-chlórfenyl)-3-alkylpiperazín, kompozícia, poruch, farmaceutická, chutí

Text:

...adipózneho tkaniva akumuluje,jeho zníženiu je bránenê komplexným radom superponovanýchneuroendokrinných systémov. Tento kontraregulačný mechanizmus, ktorý sa vyvíja pravdepodobne ako ochrana voči nedostatku potravy a voči fetálnej nebo neonatálnej strate hmotnosti, spôsobuje zmeny V chuti a v metabolizme, ktorý činí úmyselné0011 V minulých desaťročiach sa výskyt obezity exponenciálne zvyšoval a v Európe a USA dosiahol epidemických proporcií....

Izolačný odlievací vtok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4767

Dátum: 02.06.2006

Autori: Kuhlgatz Carsten, Lanver Ulrich, Mekus Eckhard, Stöcklein Rolf

MPK: B22C 9/00, B22D 7/00

Značky: izolačný, výroby, spôsob, odlievací

Text:

...ich transparentnosti prestup tepla tepelnýmžiarením keramické duté guľôčky sú však pomerne netransparentné a znižujú tak tento efekt.0011 Prekvapivo sa pritom ukázalo, že izolačný odlievací vtok podľa vynálezu, ktorý je pre proces liatia zapustený vo formovacom piesku, je možné po odliatí zvlášť ľahko a aspoň v podstate bezo zvyšku opät oddeliť od formovacieho piesku. Toto zistenie je zrejme v priamej súvislosti so zvýšenou pevnosťou...

Spôsob prípravy dihydrochinazolínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11518

Dátum: 02.06.2006

Autori: Krüger Joachim, Kuhn Oliver, Militzer Hans-christian, Goossen Käthe, Berwe Mathias

MPK: C07D 239/78, C07D 239/84, C07D 239/80...

Značky: spôsob, dihydrochinazolínov, přípravy

Text:

...rozsahu významné riziká avznikajú vedľajšieprodukty, ako aj stechiometrické množstvá organických odpadových produktov. S fosfínimidom (C) a karbodiimidom (D) vznikajú v priebehu reakčnej sekvencie medzistupne s vysoko reaktívnymi funkčnými skupinami, ktoré v značnom rozmere vedú k vedľajším produktom. vedľajšie produkty je možné oddeliť len pomocou veľmi nákladného extrakčného postupu.0005 Ďalej pri reakcii zlúčeniny vzorca (C) na...

Piperidínové a pyrolidínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285127

Dátum: 02.06.2006

Autori: Veber Daniel, Ru Yu, Lo Castro Stephen, Marquis Robert

MPK: A61K 31/445, A61K 31/40, A61K 31/44...

Značky: pyrolidínové, obsahom, spôsob, prostriedok, farmaceutický, výroby, piperidínové, použitie, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidínové a pyrolidínové deriváty vzorca (I), kde A je C(O) alebo CH(OH) R1 je skupina vzorca (a), (b), (c) alebo (d) R2 je H, C1-6alkyl voliteľne substituovaný nezávisle jedným alebo dvoma halogénmi, SR, OR, N(R)2, C(O)N(R)2, karbamylom alebo C1-4alkylom, C3-6cykloalkyl-C0-6alkyl, Ar-C0-6alkyl, Het-C0-6alkyl, R5C(O)-, R5C(S)-, R5SO2-, R5OC(O)-, R5R'NC(O)-, R5R'NC(S)-, R'HNCH(R')C(O)-, R5OC(O)NR'CH(R')C(O)-, adamantyl-C(O)- alebo skupina...

Spôsob prípravy eprosartanu a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285125

Dátum: 02.06.2006

Autori: Liu Peng, Matsuoka Richard

MPK: C07D 409/00

Značky: přípravy, medziprodukty, eprosartanu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy eprosartanu, ktorý je receptorovým antagonistom angiotenzínu II, užitočným na liečbu vysokého tlaku, kongestívneho zlyhania srdca a zlyhania obličiek.

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285123

Dátum: 02.06.2006

Autor: Wang Tao

MPK: B01J 23/89, C07C 67/00

Značky: přípravy, výrobu, vinylacetátu, katalyzátora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátora obsahujúceho paládium, meď a zlato na výrobu vinylacetátu pomocou reakcie etylénu, kyslíka a kyseliny octovej zahrnujúci predpokrytie pórovitého nosiča s vo vode nerozpustnou formou medi, tvorbu na predpokrytom nosiči vo vode nerozpustnej zlúčeniny paládia, redukovanie zlúčeniny paládia a ak nebola skôr redukovaná, aj vo vode nerozpustnej formy medi na katalyticky účinné množstvo voľného kovu, impregnovanie tohto...

Použitie izoforiem IL-18B na liečenie a/alebo prevenciu neurologických zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10968

Dátum: 02.06.2006

Autori: Sagot Yves, Corbaz Anne, Chvatchko Yolande

MPK: A61P 25/00, A61K 38/17

Značky: neurologických, liečenie, ochorení, použitie, zápalových, prevenciu, izoforiem, il-18b

Text:

...ochorením, pri ktorom Ieukocyty imunitného systému napadnú bielu hmotu centrálneho nervovéhosystému (CNS). Postihnutà môže byt aj šedá hmota. Hoci presná etiológia MS nie je známa, môžu sa na nej podieľať genetické, bakteriálne a vírusové faktory. Pri typickom prejave (85 prípadov) sa vyznačuje striedanim fáz recidívlústupov, ktoré zodpovedajú obdobiam neurologickej dysfunkcie trvajúcej niekoľko týždňov. a po ňom nasleduje výrazné zlepšenie...

Kontajner naplnený tekutým koncentrátom na prípravu dialyzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10483

Dátum: 02.06.2006

Autori: Thibault Bertrand, Lengrand Pascal, Dumont D'ayot François, Laffay Philippe, Graf Thomas, Gastauer Paul

MPK: A61M 1/16, B65D 75/00

Značky: kontajner, tekutým, přípravu, naplnený, dialyzátu, koncentrátom

Text:

...pre tekuté koncentrátydialyzátu obsahujú 5 alebo viacej litrov tekutého koncentrátu.(0006) Príprava dialyzátu riedením koncentrátov vodou. priamo počas ošetrovania pacienta môže byť taktiež použitá ako náhrada tekutiny V prípade hemofiltrácie alebo hemofiltračnýmošetrenim. Dnes mnoho prístrojov na ošetrovanie, taktiežzabezpečených pre takéto on-line náhradné režimy, má zanásledok vyšší nárok na tekutinové koncentráty.(0007) Až doteraz sa...

Zariadenie a spôsob na výrobu dyhovaných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3504

Dátum: 02.06.2006

Autor: Bohn Hans

MPK: B27D 1/00

Značky: dyhovaných, výrobu, spôsob, dosiek, zariadenie

Text:

...teda rozložiť po ploche lisu, ktorá je kdispozícii. Regulačné zariadenie potom aktivuje príslušné dorazy súčasne môže vypočítať hydraulický tlak v jednotlivých hydraulických valcoch lisu.Dorazy sú svýhodou uložené pod plochou stola a plocha stola je opatrenámnožstvom otvorov, cez ktoré môžu byť dorazy prestavené smerom hore do ich aktívnych dorazových polôh.Čo sa týka spôsobu, je úloha riešená znakmi nároku 7. Položené dielce môžu byť takto...

Zariadenie na meranie rozdielového prúdu, vypínací modul a prerušovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3041

Dátum: 02.06.2006

Autori: Buffat, Mas Patrick

MPK: H02H 3/32, G01R 15/14, H01H 83/00...

Značky: prerušovacie, vypínací, modul, prúdu, meranie, zariadenie, rozdielového

Text:

...nemôže podávať informácie o hlavnom prúde. Rozdielový snímač je totiž rýchlenasýtený prítomnosťou elektrického prúdu sveľkou intenzitou, hlavne0009 Meranie elektrického prúdu sa teda spravidla uskutočňuje prúdovými snímačmi 22, nezávisle umiestnenými na elektrických vedeniach 25. Ako je znázornené na obr. 1, prúdové snímače 22 sú klasickým spôsobom pripojenéku spracovávacím prostriedkom 29 prerušovacieho zariadenia 50. Úlohouspomínaných...

Vysokofrekvenčná plazmová zapaľovacia sviečka na riadené zapaľovanie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2898

Dátum: 02.06.2006

Autori: Agneray André, Jaffrezic Xavier

MPK: H01T 13/00

Značky: motorov, vysokofrekvenčná, spalovacích, zapaľovanie, sviečka, zapaľovacia, riadené, plazmová

Text:

...a spoľahlivej ších plazmatických sviečok.0008 Stýmito cieľmi na zreteli, je predmetom vynálezu sviečka srádiofrekvenčnou plazmou pre riadené zapaľovanie motorov s vnútomým spaľovaním, obsahujúca cievkové vinutie zelektrovodivého drôtu, ktoré tvorí indukčnú časť vysokonapäťového sériového rezonátora pracujúceho v oblasti rádiofrekvencií, pričom cievkové vinutie je zapuzdrené v elektricky izolujúcom materiále, ďalej charakterizovaná tým, že...

Zavádzač s prídavným dávkovacím spodným dielom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2704

Dátum: 02.06.2006

Autor: Schäfer Jürgen Michael

MPK: B22C 9/00

Značky: dávkovacím, spodným, dielom, zavádzač, přídavným

Text:

...o rovnakú hodnotu vykĺznutia zasa zasunúť do dávkovacieho objemu, takže dávkovacia vložka ako celok je spôsobom, známym vPodľa jedného príkladu uskutočnenia vynálezu sa predpokladá, že dávkovací spodný diel je vyhotovený ako tvarované teleso z exotermického a/alebo izolujúceho materiálu, vykazujúce spojovací kanál medzi dávkovacim objemom a lejacou formou.Podľa dimenzovania a rozmerov dávkovacieho telesa a dávkovacieho spodného dielu sa môže V...

Tetrahydrochinolíny použité vo forme modulátorov mitotických motor proteínov EG5

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8947

Dátum: 02.06.2006

Autori: Zenke Frank, Finsinger Dirk, Schiemann Kai, Buchstaller Hans-peter, Amendt Christiane, Bruge David, Emde Ulrich

MPK: A61P 35/00, A61K 31/47, C07D 215/12...

Značky: mitotických, modulátorov, formě, motor, proteínov, použité, tetrahydrochinolíny

Text:

...podľa vynálezu výhodne vykazujú a spôsobujú inhibičný účinok, ktorý je možne zvyčajne dokumentovať ICW hodnotami vo vhodnom rozmedzí, výhodne V mikromolárnom rozmedzí a výhodnejšie0007 Ako je tu diskutované, účinky zlúčenin podľa vynalezusú relevantné pre jôzne ochorenia. Zlúčeniny podľa vynálezu súteda použiteľné pri profylaxii a/alebo liečení ochorení, ktoresú ovplyvnené inhibíciou jedného alebo viacerých mitotických0008 Predložený vynález...

Spôsob vytvárania gombíkovej dierky v látke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7981

Dátum: 02.06.2006

Autor: Lampe Dominique

MPK: B29C 65/08, B29C 65/00, A41H 25/00...

Značky: látke, dierky, gombíkovej, spôsob, vytvárania

Text:

...zvárania prostredníctvom zariadenia ultrazvukového zvárania, EP 1 728 443 33408/Tktoré obsahuje elektródu ultrazvukovej zváračky anakovu, na ktorej je umiestnený tŕň, pričom tŕň sa používa na vytvorenie otvoru vlátke anazatavenie okrajov otvoru, ktorý bol vytvorený. 0014 Tŕň má siahat aspoň čiastočne do tunela.0015 Vo výhodnejšom spôsobe podľa tohto vynálezu, látka, ktorá v zložení obsahuje O - 10 umelohmotného materiálu,...

Autoaktivovateľný proteín rezistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7716

Dátum: 02.06.2006

Autor: Stahl Dietmar Jürgen

MPK: C07K 14/00, C12N 15/00

Značky: rezistencie, autoaktivovateľný, proteín

Text:

...úplných CC-NBS-LRR resp. TIRNBS-LRR proteínov. mutagenéza sekvencii NBS- resp. LRR domény Rx-génu zemiakov (Bendahmane et al., 2002) a NBS domény L 6-génu ľanu (Howles et al., 2005) vediek mutantom, ktori v neprítomnosti zodpovedajúceho génu avirulencie po transientnej expresii vyvolajú smrť0008 Delečný experimenty s Rx-génom ukázali, že delečné produkty pozostávajúce z CC-domény a časti NBSdomény môžu vyvolávať po ich transientnej...

Redox-aktívne terapeutiká na liečenie mitochondriálnych ochorení a iných stavov a modulovanie energetických biomarkerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18269

Dátum: 01.06.2006

Autori: Miller Guy, Hecht Sidney

MPK: A61K 31/355, A61P 3/00, A61P 25/28...

Značky: energetických, terapeutiká, stavov, iných, redox-aktívne, liečenie, ochorení, modulovanie, biomarkérov, mitochondriálnych

Text:

...II). kde je re-oxidovaný na C 00 (ubichinón). CoQ°× sa môže následne zúčastňovať na dalsich iteráciách elektrónového transferu.0013 Je známych iba veľmi málo liečebných postupov pre pacientov, trpiacich na tieto choroby. Nedávno bola navrhnutá zlúčenina idebenón na liečbu Friedreichovej ataxle. Zatiaľ čo klinické účinky idebenônu boli pomerne nevelke. komplikácie mitochondriálnych chorôb môžu byť také závažné, že aj okrajovo účinne...

Formovateľný implantačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6413

Dátum: 01.06.2006

Autori: Kühn Klaus-dieter, Vogt Sebastia

MPK: A61L 27/00

Značky: materiál, formovateľný, implantačný

Text:

...Je účelne, že slučky sa viažu voliteľné. 0009 Taktiež je výhodou, že v rámci vynálezu sa na povrch implantačnéhomateriálu aplikuje jeden alebo viacero farmaceutických prísad. Tieto prísady môžu byť prítomné vo forme voskovitých aktívnych prísad, ako napríklad gentamycin palmitát alebo gentamycin stearát, ktoré sa Iepia bez použitia akýchkoľvek formovačov s polymérnym filmom. Aj v rámci vynálezu je, že bez filmu formované, nelepivé aktívne...

Použitie proliečiv na očné intravitreálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17513

Dátum: 01.06.2006

Autori: Rabinovich-guilatt Laura, Lambert Grégory

MPK: A61K 31/573, A61K 47/48, A61P 27/00...

Značky: intravitreálne, očné, použitie, podávanie, proliečiv

Text:

...vynálezu nemôže byt v sklovci detekovaný žiadny liek alebo je molámy pomer proliečiva k lieku v sklovci dva mesiace po jedinej injekcii daného proliečiva viac ako 60.0016 Podľa iného stelesnenia vynálezu je molárny pomer proliečiva k lieku v sietnici dva mesiace po jedinej injekcii daného proliečiva menší ako 60.0017 Podľa stelesnenia vynálezu je molárny pomer proliečiva k lieku v cievovke dva mesiace po jedinej injekcii daného...

Výroba rekombinantného väzobného proteínu IL18

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12156

Dátum: 01.06.2006

Autori: Wieber Urs, Ziegler Thierry

MPK: C12P 21/02, C07K 14/715

Značky: proteínu, rekombinantného, výroba, väzobného

Text:

...ako lL-18 BP a, b. c a d, všetky majú rovnaký N-terminus a líšia sa v c-terminuse (Novick a kol. 1999). Tieto izoformy sa líšia svojou schopnosťou viazať lL-18 (Kim akol. 2000). Zo štyroch humánnych izoforiem lL-18 BP (hOL-18 BP) izoformy a ac sú známe tým, že majú neutralizačnú kapacitu pre lL-18. Najčastejšie sa vyskytujúci izoforrn IL-18 BP, izofonn a, vykazuje vysokú afínitu k lL-18 svysokou počiatočnou rýchlosťou a nízkou koncovou...

Použitie proliečiv na očné intravitreálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16127

Dátum: 01.06.2006

Autori: Lambert Grégory, Rabinovich-guilatt Laura

MPK: A61K 31/573, A61P 27/00, A61K 47/48...

Značky: očné, intravitreálne, použitie, proliečiv, podávanie

Text:

...účinky. Holekamp et al. zistili, že po dlhodobom podávaní vysoké dávky fluocinolon acetonidu vedú k významnej miere komplikácií s tým, že v 100 očí sa vyvinie zvýšený vnútroočný tlak a 30 vykazuje neischemickú oklúziu centrálnej sietnicovej žily. Tieto komplikácie si vyžiadali odstránenie implantátu ztakmer 60 očí (Am J Ophthalmol 2005). Implantácia 0,59 mg alebo 2,1 mg fluocinolon acetonidu pacientom sneinfekčnou posteriórnou...