Archív za 2006 rok

Strana 46

Halogenované pyrazolo[1,5-a]pyrimidíny, postupy, použitie ako ligandy receptorov GABA-A, kompozície a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7690

Dátum: 15.06.2006

Autori: Guglietta Antonio, Anglada Luis, Palomer Albert

MPK: C07C 211/00, A61K 31/00, A61P 25/00...

Značky: postupy, použitie, receptorov, halogénované, kompozície, medziprodukty, ligandy, pyrazolo[1,5-a]pyrimidíny, gaba-a

Text:

...prístupom bolo zavedenie nebenzodiazepínových hypnotík, ako je napríklad pyroIo 3,4-bpyrazíny (zopiklón),imidazo 1,2-apyridíny (zolpidem) anapokon pyrazoIo 1,S-ajpyrimidíny (zaleplon). Neskôr vstúpili do vývoja dva nové pyrazolo 1,5-apyrimidíny - indiplon atiež ocinaplon, ktorý má nezanedbateľný anxiolytický účinok. Všetky tieto zlúčeniny vykazujú rýchle navodenie spánku a majú menej následných účinkov na druhý deň, nižší potenciál...

Zámok a pridružený kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6972

Dátum: 14.06.2006

Autor: Talamonti Enzo

MPK: E05B 27/00

Značky: kľúč, zámok, pridružený

Text:

...uskutočnenia nastavovača zámku podľa vynálezuNa obr. 10 je nárys štvrtého možného uskutočnenia nastavovača zámku podľa vynálezuNa obr. 11 je rez kľúčom zámku podľa vynálezu.0011 Ako je ukázané na obrázkoch, vzťahová značka l všeobecne označuje zámok s pri druženým kľúčom.0012 Zámok l obsahuje stator 2, ktorý je vybavený V podstate valcovou predĺženou duti nou 3 na uloženie rotora 4 s pozdĺžnou drážkou 5 na vloženie kódovaného kľúča 6.0013...

Varná jednotka pre kávovary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6699

Dátum: 14.06.2006

Autor: Doglioni Majer Luca

MPK: A47J 31/40

Značky: varná, jednotka, kávovary

Text:

...komoru a výstup nápoja, aby sa mohla ovládať rýchlosť prúdenia kávového nápoja. Ventilová sústava obsahuje teleso ventilu pohyblivé proti sile pružiny medzi prvou polohou, kedy telesoventilu neuzatvára sedlo, ale ponecháva minimálnu medzeru adruhou polohou, kedy teleso Ventilu stále ešte neuzatvára sedlo a ponecháva maximálnu medzeru. Pružina je nastavená tak, aby udržovala člen telesa Ventilu V otvorenej polohe. Zoradením predpínacej sily...

Spôsob extrakcie derivátov salicínu z vŕb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6647

Dátum: 14.06.2006

Autori: Bombardelli Ezio, Giori Andrea, Anelli Alessandro

MPK: A61K 36/185

Značky: salicínu, extrakcie, spôsob, derivátov

Text:

...zatiaľ čo PVPP purifikácia odstráni zvyškové taníny v rámci hodnôt pod 5 hmotnosti ñnálneho extraktu.0021 Z toho dôvodu čistý vodný roztok z kroku b) je ošetrený PVPP (1-50 hmotnJhmotn., výhodne 130, výhodnejšie 120 na suchý zvyšok vodného extraktu na spracovanie) pri miešaní 1 alebo viac0022 Z roztoku je odñltrovaný PVPP a adsorbované taníny. Potom sa vodný roztok adsorbuje na živicu dôkladným premytím substrátu vodou na odstránenie...

Spôsob získania sklenených panelov pre závesové steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6241

Dátum: 14.06.2006

Autor: Sossai Ermenegildo

MPK: E06B 3/66

Značky: závěsové, spôsob, získania, stěny, panelov, sklenených

Text:

...tesniacich prostriedkov často vyžaduje použitie látok vhodných pre túto úpravu, ktoré môžu byt nákladné a ťažko aplikovateľné a navyše sú značne znečisťujúce, čo prináša problémy s manipuláciou a0015 Zámerom tohto vynálezu je riešiť opísane problémy tým, že sa odstránia nedostatkyuvedené v doterajšom stave techniky použitím spôsobu, ktorý umožňuje vyrobit sklenený panelpre závesové steny a zaistiť pevné spojenie medzi stavebným tesniacim...

Zrážaná kyselina kremičitá so špecifickou distribúciou veľkosti pórov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12596

Dátum: 14.06.2006

Autori: Wehmeier André, Stenzel Oleg, Luginsland Hans-detlef, Uhrlandt Stefan

MPK: C01B 33/193

Značky: zrážaná, kyselina, veľkosti, pórov, distribúciou, křemičitá, špecifickou

Text:

...prekvapením sa zistílo, že tieto úlohy je možné vyriešiť kyselinami kremičitými, ktoré sú bližšie definované V nasledujúcej opisnej časti, ako aj V patentových nárokoch a príkladoch uskutočnenia vynálezu.0011 Predmetom vynálezu sú zrazené kyseliny kremičité, ktoré sú vyznačené nasledujúcimi fyzikálno-chemickými parametramirelatívna šírka y distribúcie objemu pórov 4,0 až 10,0 (g mn)/ml, povrch BET 90 až 320 InZ/g,povrch CTAB 100 až 200...

Kompozitné materiály obsahujúce celulózu alebo lignocelulózu založené na kompozite na báze silánu ako spojive

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12580

Dátum: 14.06.2006

Autori: Monkiewicz Jaroslaw, Standke Burkhard, Edelmann Roland, Kloeser Lars, Kharazipour Alireza, Jenkner Peter

MPK: C08K 5/09, C08K 5/057, C08K 3/36...

Značky: kompozitné, obsahujúce, báze, celulózu, lignocelulózu, spojive, materiály, kompozite, založené, silanu

Text:

...Al pre polysiloxán systému Sól-gél, sú zrnienené alkinyl, alkakryloyl a arylalkylénove skupiny, ktoré prípadne môžu obsahovať okrem alkylových alebo alkenylových skupín jeden alebo viac substituentov, ako sú halogén, alkoxy,hydroxyl, amino alebo epoxidové skupiny ako možné radikály, ktoré nemôžu byť hydrolyticky odstránené. Ďalej, podľa W 0 98/22536, sa môže použiť ako spojivo pri výrobekompozitnćho materiálu čistý metyltrietoxysilán alebo...

Vložka zámku s priradeným kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5317

Dátum: 14.06.2006

Autor: Talamonti Enzo

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: vložka, priradeným, kľúčom, zámku

Text:

...obr. 4 v odomknutom staveobr. 7 je pohľad zhora v reze pozdĺž vodorovnej priečnej roviny na vložku zámku s kľúčom podľa vynálezu v neodomknutom stave, pričom profilové oblasti kľúča nie sú v správnej poloheobr. 8 je pohľad z boku v reze pozdĺž pozdĺžnej roviny na vložku zámku s kľúčom podľaobr. 9 je pohľad v reze pozdĺž čiary IX-IX na obr. 8 na vložku zámku s kľúčom podľaobr. 10 je pohľad v reze pozdĺž čiary X-X na obr. 8 na vložku zámku s...

Spôsob výroby viacvrstvových náterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12080

Dátum: 14.06.2006

Autori: Kegel Volker, Avgenaki Giannoula, Paschmann Volker, Brunner Marcus

MPK: B05D 7/14, B05D 5/06

Značky: viacvrstvových, spôsob, výroby, náterov

Text:

...medzi vodou riediteľnýmizákladnými nátermi špecifickými farebnými odtieňmi so špeciálnymefektom, obsahujúcimi zvýšené podiely, napriklad 50 hmotn. alebo viac, sľudových pigmentov (pigmenty so špeciálnym efektom na základe potiahnuté, najmä oxidom kovu potiahnuté sľudy) V pigmentovej zložke. V prípade problémových farebných odtieňov môže UV svetlo prechádzať cez viacvrstvovú náterovú štruktúru,napríklad V rozsahu, presahujúcom špecifikovanú...

Heteroarylom substituované amidy obsahujúce nasýtenú spojovaciu skupinu a ich použitie ako liečivých prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11380

Dátum: 14.06.2006

Autori: Zoller Gerhard, Will David William, Strobel Hartmut, Wohlfart Paulus

MPK: C07D 401/06

Značky: prípravkov, skupinu, substituované, liečivých, nasýtenú, použitie, heteroarylom, spojovaciu, obsahujúce, amidy

Text:

...Ako sa už uviedlo, pri statínoch bolo možné preukázať takýto nárast eNOS in vivo ako vedľajší účinok.S ohľadom na známy rozsahu vedľajších účinkov tejto triedy látok však nie je jasné, aký veľkýúčinok sa môže dosiahnuť pri použití toxikologicky neproblematickej dávky. Liao et al. vo W 0 99/47153 a WO 00/03746 nárokujú použitie inhíbítorov rhoGTPázy a činidiel, ktoré ovplyvňujú usporiadanie aktínového cytoskeletonu pri zvýšení eNOS v...

Kopolymér obsahujúci polyétery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4520

Dátum: 14.06.2006

Autori: Hommer Herbert, Wutz Konrad, Bichler Manfred

MPK: C04B 24/00, C08G 65/00

Značky: obsahujúci, kopolymer, polyétery

Text:

...vyznačujú najmä mimoriadne krátkymi éterovými bočnými reťazcami, ktoré obsahujú od 1 do 50 jednotiek. Toto má okrem iného prispieť k tomu, že tieto kopolyméry v hmotách obsahujúcich cement rozvíjajú dobrý plastiñkačný účinok, pričom samotné hmotystavebného materiálu vykazujú velmi nizke zmrštenie pri spracovaní (slump loss).Zdôvodu rozličných vlastností adisponibility uvedených plastifikátorov existuje naďalej úsilie nájsť nové alternatívne...

Kompozícia vo forme mikroemulzného prekoncentrátu obsahujúca cyklosporín a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285139

Dátum: 14.06.2006

Autori: Lückel Barbara, Meinzer Armin, Häberlin Barbara, Ambühl Michael, Richter Friedrich

MPK: A61K 31/435, A61K 38/12, A61K 9/107...

Značky: prekoncentrátu, použitie, kompozícia, formě, mikroemulzného, cyklosporín, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroemulzný prekoncentrát obsahuje ťažko rozpustné aktívne činidlo a nosič. Aktívnym činidlom môže byť napríklad cyklosporín alebo makrolid.

Spôsob výroby farmaceuticky prijateľnej soli klavulanovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285138

Dátum: 14.06.2006

Autor: Wagner Helmut

MPK: C07D 503/00, A61K 31/429

Značky: spôsob, výroby, klavulanovej, prijateľnej, farmaceutický, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby alkalických solí klavulanovej kyseliny vzorca (I) konverziou klavulanovej kyseliny na farmaceuticky prijateľnú soľ klavulanovej kyseliny, ktorý spočíva v tom, že sa konverzia uskutočňuje v n-butanole alebo izobutanole, bližšie v 2-metyl-1-propanole ako rozpúšťadle. Tiež je opísaná draselná soľ klavulanovej kyseliny obsahujúca n-butanol alebo izobutanol.

Tvarovaná syndetová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 285136

Dátum: 14.06.2006

Autori: Schneider Werner, Scholz Wolfhard, Hennen Udo, Roseneck Evelyn

MPK: C11D 3/12, C11D 1/02, C11D 17/00...

Značky: hmota, tvarovaná, syndetová

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovaná syndetová hmota s obsahom najmenej 25 % hmotn. syntetických tenzidov a najmenej 30 % hmotn. netenzidových, organických plastifikátorov a plnív ďalej obsahuje 5 až 30 % hmotn. mastenca na zlepšenie vlastností penenia a tvarovateľnosti.

Spôsob výroby roztierateľnej pečeňovej salámy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4343

Dátum: 14.06.2006

Autor: Denker Erwin

MPK: A23L 1/317

Značky: pečeňovej, roztierateľnej, spôsob, salámy, výroby

Text:

...kutri. Finálnyprodukt je potom vyrábaný ohriatím a opätovným ochladením surovej pečeňovej salámy.0010 Prekvapujúco a výhodne sa pri realizácii vynálezu zistilo, že týmto spôsobom vzniká nekoagulovaný (t.j. nenáchylný na nepriaznivü agregáciu), dobre roztierateľný konečný produkt bez toho, aby rnäsove suroviny boli pred spracovaním v kutri vopred tepelne upravené, a beztoho, aby bola potrebná enzymatická úprava, napríklad proteolytickými...

Kompozície, ktoré obsahujú kryštalický trans-(+/-)-delta-9-tetrahydrokanabinol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8760

Dátum: 14.06.2006

Autor: Kupper Robert

MPK: A61P 29/02, A61P 1/08, A61K 31/352...

Značky: krystalický, kompozície, obsahujú

Text:

...et. al., Pharmacol Biochem Behav 40(3)461-464 (1991.Purifikovaný trans-(J-Ag-THC je hustá, viskózna, živičná látka, ktorá je prirovnávaná k borovej miazge alebo kaučukovému latexu. Táto látka je nestabilná voči pôsobeniu svetla,kyslíka a tepla. Trans-(-)-A 9 ~THC sa teda extrémne ťažko formuluje a nie je možné ho ľahko prispôsobiť na začlenenie do štandardných liekových foriem, ktoré sú typicky dostupné presyntetický trans-(à-AQ-THC (zle....

Spôsob úpravy textilných výstužných materiálov, za účelom zvýšenia adhézie ku gumárenskej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7924

Dátum: 14.06.2006

Autori: Krump Henrich, Janypka Petr, Hudec Ivan, Šuriová Viera, Stahel Pavol, Černák Mirko, Ondáš Miroslav, Jasso Michal

MPK: D06M 10/00

Značky: výstužných, textilných, materiálov, zmesí, adhézie, gumárenskej, úpravy, zvýšenia, účelom, spôsob

Text:

...plynov.-3 Ako bolo zistené vpublikácii P.P. Shernam. Corona discharge treatment IEEE Conf. IAS (1993) 1669-74, štandardné široko technologicky využívané metódy na povrchovú aktiváciu polymérnych fólii spočívajúce v použití nízkoteplotnej plazmy generovanej bariérovými a korónovými výbojmi P.P. Shernam. Corona discharge treatment IEEE Conf. IAS (1993) 1669-74 a K. Gerstenberg Plasma treatment at ambient pressure in practice J....

Zariadenie na vedenie plynu pre prístroje na úpravu zrnitého materiálu sušením, nanášaním filmu alebo poťahovaním najmä jednotka privádzaného vzduchu a prístroj s podobným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7566

Dátum: 14.06.2006

Autori: Maier Johann-georg, Missel Roland, Jäger Eberhard, Sauter Frank, Becker Daniel, Hiller Dietmar

MPK: B01J 8/08, B01J 2/12, A61K 31/519...

Značky: úpravu, zariadenie, privádzaného, prístroj, sušením, najmä, zariadením, nanášaním, vzduchu, podobným, poťahovaním, zrnitého, filmu, plynů, jednotka, vedenie, prístroje, materiálů

Text:

...pričomDruhový prístroj na úpravu zrnítého materiálu je známy zo spisu US 4,563,315. Tentoobsahuje jednotku na vedenie vzduchu, ktorá zahŕňa zásobovacie vedenie opisané jedným centrálnym ajedným rozvádzacím kanálom, ktore sa rozprestiera vo vnútri rotujúceho bubnu a ktoré je prepojené so spojovacími kanálmi, ktoré sú orientované v radiálnom smere a ústia do funkčných kanálov. Jednotlivé spojovacie kanály sa rozprestierajú od...

Jednotná farmaceutická dávková forma obsahujúca tenofovir DF, emtricitabín, efavirenz a surfaktant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18733

Dátum: 13.06.2006

Autori: Jerzewski Robert, Dahl Terrence, Yang Taiyin, Menning Mark, Lipper Robert, Oliyai Reza, Hussain Munir

MPK: A61K 31/513, A61K 31/675, A61K 31/535...

Značky: tenofovir, emtricitabín, obsahujúca, surfaktant, efavirenz, jednotná, forma, farmaceutická, dávková

Text:

...stav techniky uvádza úspešnú výrobu chemicky stabilných prípravkov Truvada(WO 04/64845), tieto prípravky obsahujú relatívne nízke podiely excipientu k API. Nárast podielu excipientov a mokrá granulácia trojzložkovej kombinácie API neočakávane vyústila do prípravku,V ktorom tenofovir DF bol vysoko nestabilný. Ako je uvedené v U.S.S.N. 60/771,353, verilo sa, že použitie dostatočnéhomnožstva vody na dosiahnutie mokrej granulácie...

Izochinolínové deriváty ako inhibítory RHO-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6628

Dátum: 13.06.2006

Autori: Ritter Kurt, Ivashchenko Yuri, Kadereit Dieter, Hofmeister Armin, Löhn Matthias, Monecke Peter, Dreyer Matthias, Kannt Aimo, Ruf Sven, Peukert Stefan, Plettenburg Oliver

MPK: A61P 27/00, A61P 11/00, A61K 31/472...

Značky: rho-kinázy, deriváty, inhibitory, izochinolínové

Text:

...ktorá má inhibičný účinok na Rho-kinázu a/alebo Rho-kinázou sprostredkovanú fosforyláciu fosfatázy s ľahkými reťazcarni myozínu je vhodná na liečbu a/alebo prevenciu chorôb spojených s Rho-kinázou, ako je primáma pričina choroby,napriklad hypertenzia, t.j. pľúcna hypertenzia a očná hypertenzia, periférna cirkulačná choroba angína pektoris, cerebrálny vazospasmus, astma, predčasný pôrod, hyperagregabilita doštičiek, arteriálna periféma...

Vodivé plnivo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6346

Dátum: 13.06.2006

Autori: Walkhouse William Kimber, Callen Brian William

MPK: H01B 1/00

Značky: použitie, plnivo, vodivé

Text:

...grafit, sadze a aktívne uhlie, a ich zmesi avodivý povlak zjedného alebo viacerých kovov, vybraných zo skupiny níkel,meď, hliník, cín, kobalt, zinok, zlato, striebro, platina, paládium, ródium, irídium, indium a ich zliatín,ktoré obaIujú uvedené jadro na báze uhlíka. Vodivý kov, kompozity kovov, alebo ich zliatiny tvoriaokolo od 20 do 90 hmotn. z hmotnosti pokovených častíc, výhodne okolo od 40 do 90 hmotn. vzhľadom na hmotnosť pokovených...

Použitie EDA domény fibronektínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12842

Dátum: 13.06.2006

Autori: Gorraiz Ayala Marta, Prieto Valtueńa Jesús, Leclerc Claude, Lasarte Sagastibelza Juan

MPK: C07K 14/18, A61K 38/39, A61P 37/04...

Značky: použitie, domény, fibronektínu

Text:

...vzory pattern recognition receptors) a nepriame vnímanie infekcie (prostredníctvom zápalových cytokínov, intracelulárnych zlúčenín a prebiehajúcej špecifickej imunitnej reakcie). V reakcii na tieto signály sú dendritické bunky aktivované a vstupujú do programu maturácie, ktorý transformuje dendritické bunky na účinné T Iymfocytárne stimulátory. Bolo publikované, že prinajmenšom päť typov povrchových receptorov spúšťa maturáciu...

Deriváty pyrazolopyridínu ako inhibítory beta-adrenergného receptora kinázy 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5834

Dátum: 13.06.2006

Autori: Pirard Bernard, Steinhagen Henning, Ritter Kurt, Bjergarde Kirsten, Smrcina Martin, Wei Linli, Pátek Marcel, Huber Jochen

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4162, A61K 31/4353...

Značky: deriváty, beta-adrenergného, kinázy, inhibitory, receptora, pyrazolopyridínu

Text:

...1982, 307 (4),205-211). V koncovom štádiu zlyhania ľudského srdca sú GRK 2 mRNA a proteín a aktivita zvýšené približne trojnásobne a toto spôsobuje dysfunkčnú BAR signalizáciu a stratu inotropnej rezervy slabého srdca (Ungerer a kol., Circulation 1993, 87, 454-463). Ďalej isehémia myokardu a hypertenzia, dôležité príčiny zlyhanie srdca, tiež korelujú so zvýšenými0004 Rockman a kol. (Nature 2002, 415, 206-212) ukázali, že GRK 2 má dôležitú...

Rúrkovitá ochranná doska zo žiaruvzdorného materiálu ako aj stenová výmurovka pre pece na spaľovanie odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5695

Dátum: 13.06.2006

Autori: Hofstetter Andreas, Lepirica Fehko

MPK: F23M 5/00

Značky: vymurovka, doska, rúrkovitá, žiaruvzdorného, spaľovanie, stěnová, materiálů, ochranná, odpadov

Text:

...pece vertikálne prebiehajúcich a pomocou mostíka spojených chladiacich rúrok, ako aj časť stenovej výmurovky obsahujúcu rúrkovitú ochrannú dosku podľa vynálezuObr. Zrúrkovitú ochrannú dosku podľa obr. 1 v pohľade zozadu v smere šípky A podľa obr. 1Obr. 3 rúrkovitú ochrannú dosku v pohľade z boku v smere šípky B podľa obr. 2Obr. 4 prostriedok na umiestnenie rúrkovitej ochrannej dosky proti chladiacim0011 Obr. 1 ukazuje v pôdoryse viac vedľa...

Konštrukčný prvok na tepelnú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5170

Dátum: 13.06.2006

Autor: Fritschi Hubert

MPK: E04B 1/78

Značky: konštrukčný, prvok, tepelnú, izoláciu

Text:

...zhoršené.0006 Výstupok má s výhodou v podstate kvádrový, k izolačnému telesu prispôsobený tvar s rovnakou výškou a rovnakou dĺžkou, pričom vo výstupku ponechané výstupné oblasti na priečne výstužné tyče sú tvorené vybraniami,ktoré majú približne tvar valcových segmentov s približne obdĺžnikovýmvodorovným prierezom v oblasti priečnych výstužných tyčí. Takto jezabezpečené optimálne naviazanie do vybraní naplneného betónu na nadväzujúcu...

Spôsob výroby a kompozícia farmaceutického výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5154

Dátum: 13.06.2006

Autori: Oliyai Reza, Menning Mark, Dahl Terrence, Yang Taiyin

MPK: A61K 31/535, A61K 31/675, A61K 31/513...

Značky: spôsob, kompozícia, farmaceutického, výrobků, výroby

Text:

...na užívanie pacientmi. Cielom teda bolo pripraviť vysoko koncentrovaný prípravok emtricítabínu a tenofoviru DP, ktorý by znížením množstva pomocných látok v prípravku prispel k celkovému zníženiu velkosti trojkombinačnej tablety. Jednoduché zníženie pomeru pomocnej látkykAFZ amokrá granulácia podľa známeho postupu však pri príprave stabilnejZatiaľ čo literatúra doterajšieho stavu techniky uvádza úspešnú výrobu chemicky stabilných...

Analógy oxyntomodulínu a ich účinky na potravinové správanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11853

Dátum: 13.06.2006

Autori: Bloom Stephen Robert, Ghatei Mohammad Ali

MPK: A61P 3/04, A61K 38/26, C07K 14/605...

Značky: správanie, analogy, oxyntomodulínu, potravinové, účinky

Text:

...oxm podávaný intravenózne infúziou je účinne supresívum chuti do jedla (Cohen et al., J. Clin. EndocrinolMetab, 2003, 88(10) 46964701). Pri štúdii účinkov oxm na úbytok hmotnosti u ľudí bolo zistené, že subkutánne injekcie1,8 mg (približne 400 nmol) oxm ľudským dobrovoľníkom trikrát za deň (30 min pred jedlom)po dobu 28 dní viedli k významnému zníženiu telesnej hmotnosti (Wynne et al., Diabetes, 2005,54 2390-2395).0008 WO 2004062685 opisuje...

Tepelný akumulátor s vysokou hustotou akumulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11201

Dátum: 13.06.2006

Autori: Stach Helmut, Fuesting Bernd, Muenn Peter

MPK: F25B 25/02, F28D 20/00

Značky: tepelný, hustotou, akumulátor, vysokou, akumulácie

Text:

...médium vo vybratom valcovitom alebo štvoroovom usporiadaní rozstupov rúrkovnic a prietokových dosiek,a to aj pre odparovania a kondenzáciu, aby v prednostnom smere pozdĺžne osi tepelného výmennlka spôsobili vedenie s priaznivým prúdenim pri o niečomenej výhodnom rozdelení pracovného prostriedky aj v pozdĺžnom smere. To je zmysluplné najmä vtedy, ak je potrebné prispôsobiť veľký pomer pozdĺžnej a priečnej plochy tepelného výmennika a...

Nosič výrobkov s vrchným uchytením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10798

Dátum: 13.06.2006

Autori: Saulas Alain, Lebras Philippe

MPK: B65D 71/46

Značky: nosič, vrchným, uchytením, výrobkov

Text:

...pozdĺž vonkajšieho okraja väčšiaako pozdĺž vnútorného okraja.Výhodne, ohýbateľná zadržiavacia úchytka, z ktorej je vytvorená rozpcrná úchytka je sklopená do kartónu pozdĺž prvej línie ohybu a ohýbateľná zadržiavacia úchytka, s ktorou je rozpemá úchytka spojená je sklopená do kartónu pozdĺž druhej línie ohybu, pričom prvá líniaohybu je dlhšia ako druhá línia ohybu.Altematívne, kartón obsahuje otvor vbočnej stene, vytvorený v jednej zbočných...

Spájkovanie alebo zváranie TIG s prevodom kovu kvapalným môstikom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3824

Dátum: 13.06.2006

Autori: Revel Olivier, Bertin Pascal, Opderbecke Thomas

MPK: B23K 9/12

Značky: zváranie, kvapalným, spájkovanie, môstikom, prevodom

Text:

...pre privádzanie tavného zváracieho drôtu alebo pri manuálnom zváraní alebo pri automatickom zváraní,- spôsob sa uskutočňuje za účelom zvárania alebo spájania niekoľkých oceľových dielov, najmä z galvanicky pokovovanej alebo pozinkovanej ocele, hliníka alebo z nehrdzavejú cich oceli alebo z ďalších kovových materiálov,- intenzita prúdu zásobujúceho zvárací horák TIG je v rozsahu 10 A a 350 až 400 A a napätieje v rozsahu 10 V a 20 V,-...

Cyklónový odlučovač pre vysokopecný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10040

Dátum: 13.06.2006

Autor: Lajtonyi Alex

MPK: C21B 7/22, B04C 5/04

Značky: vysokopecný, odlučovač, cyklónový

Text:

...dosiahnutý pluralitou prívodových rúr. Spolu s absenciou predných nárazov plynu do častí konštrukcie,homogénnejší prítok tiež znižuje lokálne opotrebovanie na miestach kde sa prívodová rúryspájajú s bočnými stenami cyklónovej nádoby.0011 .le žiadúce, aby konce privodových rúr vystupovali relatívne k centrálnej osi danej cyklónovej nádoby. Toto vylepšuje vírivý pohyb plynu v cyklónovej nádobe, a tým ajcentrífugálne oddeľovaníe prachových...

Vrchné uchytenie nosiča výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8219

Dátum: 13.06.2006

Autori: Lebras Philippe, Saulas Alain

MPK: B65D 71/46

Značky: výrobkov, vrchné, nosiča, uchytenie

Text:

...a rozperných úchytok rozmiestnených medzi pármi priľahlých otvorov,vprotiľahlých riadkoch, kde série pripojených zadržiavacích arozperných úchytok sú prerušené sériami rozostupov medzi susediacimi otvormi tak, že séria pripojených zadržiavacích a rozperných úchytok preklenuje dĺžku základnej nosnej štruktúry, ktorá je väčšiaako dĺžka základnej nosnej štruktúry preklenutej prerušujúcimi rozostupmi.Výhodne, úchytka bočnej steny, utvorená z a...

Podlaha opatrená konštrukčným spojom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18806

Dátum: 12.06.2006

Autori: Alexandre Etienne, Meuwissen Dirk

MPK: E01C 11/14, E01C 11/08

Značky: opatřená, konštrukčným, spojom, podlaha

Text:

...spoj znázornený na obrázkoch 1 a 2 môže byť takého typu, ktorý je podrobnejšie opisaný v belgickom patentovom spise 1015453.Konštrukčný spoj opisaný v tomto belgickom patentovom spise je takého typu, u ktorého má jedna časť spoja zvislú prírubu opatrenú vodorovnou drážkou na uloženie vodorovnej príruby pripojenej k zvislej prírube spolupôsobíacej časti spoja.V jednej alternative vynálezu sú obidve zvislé príruby opatrené...

Elektronická identifikácia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13317

Dátum: 12.06.2006

Autori: Hedley Jay, Thornburg Neal Patrick

MPK: G07B 15/00, G07B 15/06, G08G 1/00...

Značky: elektronická, vozidla, identifikácia

Text:

...umožňuje automatické a elektronické riadenie platieb mýtneho vozidlom, ktoré prechádza mýtnym zariadeniu bez toho,aby vozidlo muselo spomaliť alebo mať transportér. Tento postup môže tvoriť aspoň časť systému mýtneho. Taký systém automaticky identifikuje všetky alebo takmer všetky Vozidlá, ktoré prejdú po mýtnom zariadení, a naúčtuje majiteľovi každého identifikovaného vozidla vzniknuté mýtne.0009 Existujúcou technológiou na...

Spôsob granulácie spracovaných potravín s vysokým obsahom lipidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5398

Dátum: 12.06.2006

Autori: Shah Manoj, Neale Kristin, Kopp Gabriele, Remily Nicole

MPK: A23P 1/02, A23L 1/00

Značky: spracovaných, vysokým, lipidov, obsahom, granulácie, spôsob, potravin

Text:

...obsahu vody) a vysokým obsahom lipidov, ktoré možno prepracovať V jednostupňovej úprave, zahŕňať plnené potravinové produkty,napriklad. potraviny obsahujúce zložku. na báze obilia V jednej časti a plniacu zložku obsahujúcu lipidy V jej inej časti. V jednom uskutočnení je obsah lipidov spracovaných potravín,ktoré možno upraviť procesmi z tohto dokumentu, aspoň 15 hmotnostných a najmä 15 hmotnostných až 60 hmotnostných. Také naplnené...

Elektronická identifikácia vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12068

Dátum: 12.06.2006

Autori: Thornburg Neal Patrick, Hedley Jay

MPK: G07B 15/06, G08G 1/00

Značky: identifikácia, vozidiel, elektronická

Text:

...systému sosystémom transakcií jazdného pruhu môže spôsobiť systémutransakcií jazdného pruhu riziko z dôvodov zvýšených požiadaviek na systémové zdroje (najmä prenos správ do zobrazovacieho systému V reálnom čase, alebo takmer reálnom čase). Priama integrácia zobrazovacieho systému so systémom jazdného pruhu sa tak môže stať nežiaduca alebo nepraktická. Zmeny systému môžu znížiť spoľahlivosť už osvedčeného systému. Náklady na integráciu...

Elektronická identifikácia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17377

Dátum: 12.06.2006

Autori: Thornburg Neal Patrick, Hedley Jay

MPK: G08G 1/00, G07B 15/06, G08G 1/017...

Značky: identifikácia, elektronická, vozidla

Text:

...dopravnej značky sa rozhodne, či manuálne čítať obraz poznávacej značky porovnaním obrazu poznávacejznačky s aspoň jedným verifikovaným obrazom.0006 Problémom existujúcej technológie na identifikáciuvozidiel je to, že jednotka transportéra je potrebná V každomvozidle, ktoré má byť identifikované.0007 Predložený vynález opisuje aspoň jeden postup identifikácie vozidla, ktorý umožňuje automatické a elektronické riadenie platieb mýtneho...

Magnetické úložné zariadenie hriadeľa rotora voči statoru s do seba navzájom zasahujúcimi kotúčovými elementmi rotora a kotúčovými elementmi statora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11991

Dátum: 12.06.2006

Autor: Ries Günter

MPK: F16C 39/06

Značky: voči, elementmi, zariadenie, zasahujúcimi, statora, kotúčovými, rotora, statoru, hriadeľa, navzájom, úložné, magnetické

Text:

...úložnej medzere príťažlivé sily zväčšujú, sú odpovedajúce zariadenia už vopred nestacionárne. Poloha hriadeľa 37 rotora sa teda musí stabilizovať prostredníctvom regulačných obvodov pozostávajúcich z merania vzdialenostia ďalej zaradeným zosilňovačom, ktorý napája budiace magnety 33 a 34. Odpovedajúce úložné zariadenia sú teda nákladné. Proti náhlemu výpadku regulačného obvodu musí byť pridavne upravenéĎalej sú napríklad zo spisu DE 44 36...

Zariadenie rozpojiteľného spoja medzi násadou nástroja a blokom motora ručných mixérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4908

Dátum: 12.06.2006

Autori: Aguirrezabalaga Zubizarreta Aitor, Hidalgo Garcia Javier

MPK: A47J 43/04

Značky: spoja, rozpojiteľného, medzi, mixérov, ručných, blokom, nástroja, motora, násadou, zariadenie

Text:

...môže byť upevnená k závitovej časti vytvorenej na vonkajšom povrchu výstupného hrdla bloku motora, má svojuvnútornú plochu rozdelenú na sektory pomocou radiálnych prepážok, takých, že ich výška, ktorá, keď sú násada nástroja a blok motora spojené, uvedený zadržiavaci západkový prvok nakoniec uzaviera do jednej z dutých vnútorných oblastí spojovacej lievikovitej časti, pružná sila je dodávaná primerane na udržanie násady nástroja pripojenej...

Derivát 1,3-propándiolu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285135

Dátum: 12.06.2006

Autori: Bradley Paul, Knowles Phillip, Redden Peter, Horrobin David Frederik, Pitt Andrea, Mcmordie Austin, Wakefield Paul, Manku Mehar

MPK: C07D 213/00, C07C 69/00, A61K 31/44...

Značky: derivát, použitie, 1,3-propandiolu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát 1,3-propándiolu štruktúry všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 zahrnuje acylovú skupinu alebo skupinu alifatického alkoholu odvodeného od mastnej kyseliny s 12 až 30 atómami uhlíka, výhodne so 16 až 30 atómami uhlíka s dvoma alebo viac cis- alebo trans-dvojitými väzbami, a R2 je atóm vodíka alebo zahrnuje acylovú skupinu, alebo skupinu alifatického alkoholu ako R1, rovnakú alebo rôznu, zvyšok nutričnej látky, liečiva alebo iný...