Archív za 2006 rok

Strana 43

Priadze obsahujúce silikonizované mikrodeniérové polyesterové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13407

Dátum: 28.06.2006

Autor: Patterson Ian

MPK: B32B 27/04, D03D 15/00

Značky: silikonizované, obsahujúce, priadze, mikrodeniérové, vlákna, polyesterové

Text:

...sa týka aj tkaných alebo pletených textílií obsahujúcich priadzu podľa vynálezu, buďPrehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje priadzu podľa vynálezu.vynález je zameraný na priadzu na použitie pri tkaní alebo pletení textílie alebo odevného výrobku, napríklad ponožiek asvetrov. Priadza podľa vynálezu obsahuje silikonizované mikrodeniérové polyesterové vlákna anesilikonizované makrodeniérové vlákna. Zmiešavacl pomer silikonizovaných...

Orálny prášok rozpadajúci sa v ústnej dutine obsahujúci cilostazol a manitol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12430

Dátum: 28.06.2006

Autori: Mukai Tadashi, Toda Masafumi

MPK: A61K 9/16, A61K 31/4709

Značky: rozpadajúci, manitol, obsahujúci, ústnej, dutině, prášok, orálny, cilostazol

Text:

...priali starí ľudia V budúcnosti vyvinúť typy liekových foriem. Ako výsledok bolo publikované, že mnohí chorí by si priali polotekuté liekové formy ako želé, jogurty, pudingy a podobne.0007 V tomto výskume Sugihara a spolupracovníci ďalej skúmali liekové formy rozpúšťajúce sa v ústach a pastové liekové formy,ktoré je možné perorálne aplikovať bez použitia vody, aby dané liečivo mohlo byť starým ľuďom podávané bezpečnejšie. Pri tomto výskume...

Spôsob zaznamenania špecifických údajov o prostredí v miestnostiach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5543

Dátum: 28.06.2006

Autor: Binnig Richard

MPK: G08C 17/00

Značky: specifických, údajov, spôsob, zaznamenania, prostředí, miestnostiach

Text:

...údaje z týchto senzorov sú, ako tobolo už uvedené, prenášané rádiom do centrálneho prijímača.Podľa vylepšení uvedených v nároku 3, elektronický pomerový merač sa môže umiestniť priamo na vyhrievacom telese. Vtakom prípade sa aj senzory údajovo prostredí namontujú priamo na vyhrievacie teleso v miestnosti.Ako alternatívne riešenie je ďalej možné riešenie podľa patentového nároku 4,kde elektronický pomerový merač je umiestnený priestorovo...

Systém pre dekoráciu interiéru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5509

Dátum: 28.06.2006

Autori: Mees Stephan, Rottiers Alex, Weyers Tom

MPK: E04F 13/02, E06B 1/04

Značky: dekoráciu, interiéru, systém

Text:

...nejde lahko rozpojiť, EP 1 873 325 33107/Tpretože oba materiály obsahujú prevažne rovnaké látky a reagujú v podstate rovnakým spôsobom na zmeny teploty, vlhkosť, a podobne. Vďaka tomu je možné podstatne znížiť riziko, že sa po nejakej dobe objavia praskliny, trhllny a štrbiny. Prvok pre dekoráciu interiéru teda môže byť bezšvovo integrovanýs krycou omietkou, čo vytvára požadovaný estetický účinok.0011 vynálezca ďalej zistil, že použitie...

Kryštalické formy zlúčeniny 4-[(2,4-dichlór-5-metoxyfenyl)-amino]-6-metoxy-7-[3-(4-metyl-1- piperazinyl)propoxy]-3-chinolínkarbonitril a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16105

Dátum: 28.06.2006

Autori: Strong Henry, Tesconi Marc Sadler, Feigelson Gregg, Wen Hong

MPK: C07D 215/54, A61K 31/4709

Značky: spôsoby, zlúčeniny, přípravy, formy, krystalické, 4-[(2,4-dichlór-5-metoxyfenyl)-amino]-6-metoxy-7-[3-(4-metyl-1, piperazinyl)propoxy]-3-chinolínkarbonitril

Text:

...01-6-meto×y-7-3-(4-metyl-1-piperazinyI)propoxy-3-chinolínkarbonitrilu.Obrázok 2. Graf izotermy dynamickej sorpcie pár formy l.Obrázok 3. Graf diferenciálnej skenovacej kalorimetrie a graf termogravimetrickej analýzy formy V po vytvorení suspenzie vo vode počas dvoch mesiacov a desiatichdní pri teplote miestnosti.Obrázok 4. XRD sken formy I, V a metastabilného hydrátu vytvoreného státím formy V v suspenzii vo vode počas dvoch mesiacov...

Polykondenzačný katalyzátor na výrobu polyesteru a výroba polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11824

Dátum: 28.06.2006

Autori: Umaba Toshikatsu, Tabata Keiichi, Mori Kenji, Shimizu Hiromitsu

MPK: C08G 63/85, C08G 63/12

Značky: polyesterů, výrobu, výroba, katalyzátor, polykondenzačný

Text:

...svysokou polymerizačnou aktivitou apolyester takmer netrpí zafarbením kvôli tepelnejdegradácii počas jeho tvarovania v roztavenom stave.0010 Predmetom tohto vynálezu je teda poskytnúť nový polykondenzačný katalyzátor na výrobu polyesteru, ktorý vykazuje vysoké katalytické aktivity,aposkytnúť polyester svynikajúcim zafarbením alebo farebným tónom a transparenciou dokonca i bez prítomnosti antimónu. Predmetom tohto vynálezu je tiež...

Spôsob prípravy suchého krmiva pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 285168

Dátum: 28.06.2006

Autori: Samuelsson Anne-cathrine, Olausson Inger, Mologni Battista

MPK: A23K 1/16

Značky: krmiva, spôsob, zvieratá, přípravy, suchého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy mletého suchého krmiva pre zvieratá s vopred určeným obsahom vody spočíva v tom, že sa do zmesi suchého krmiva pre zvieratá pridáva emulzia vody, ktorá je emulgovaná v hydrofóbnej zložke s teplotou topenia aspoň 15 °C, výhodne aspoň 20 °C, v množstve pri ktorom krmivo pre zvieratá bude mať vopred určený obsah vody. Emulzia sa môže pridať kedykoľvek po zomletí zložiek, ktoré sú zahrnuté v suchom krmive pre zvieratá, buď do...

Spôsob výroby nádoby vybavenej otvorom na vyrovnávanie tlaku a nádoba vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285166

Dátum: 28.06.2006

Autori: Kuehn Torsten, Metzger Burkhard Peter

MPK: B29C 49/22, B65D 1/02, B29C 49/04...

Značky: týmto, otvorom, tlaku, spôsob, nádoby, výroby, nádoba, vyrovnávanie, vybavenej, vyrobená, spôsobom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nádoby (1), ktorá zahrnuje vonkajšiu nádobu (2) a v nej umiestnený vnútorný vak (3) a otvor (10) na vyrovnávanie tlaku, umiestnený vo vonkajšej nádobe (2), a tiež nádoba (1), vyrobená týmto spôsobom, pričom sa najprv vyrobí predbežný výlisok, zahrnujúci dve koaxiálne rúry, koextrúziou pomocou vyfukovacej formy a za vytvorenia smerom von vyčnievajúceho základňového šva (5). Spôsob má vytvoriť otvor (10) na vyrovnávanie tlaku vo...

Tetrahydropyridoétery, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285165

Dátum: 28.06.2006

Autori: Postius Stefan, Kromer Wolfgang, Grundler Gerhard, Huber Reinhard, Simon Wolfgang-alexander, Hanauer Guido, Senn-bilfinger Jörg, Sturm Ernst

MPK: C07D 221/00, A61K 31/435, A61P 1/00...

Značky: prostriedok, farmaceutický, obsahom, použitie, tetrahydropyridoétery

Zhrnutie / Anotácia:

Tetrahydropyridoétery všeobecného vzorca (I), kde R1 je metyl alebo hydroxymetyl, jeden zo substituentov R2a a R2b je vodík a druhý sú hydroxy, metoxy, etoxy, izopropoxy, metoxyetoxy alebo metoxypropoxy, jeden zo substituentov R3a a R3b je vodík a druhý sú hydroxy, metoxy, etoxy, izopropoxy, metoxyetoxy alebo metoxypropoxy, kde R2a alebo R2b na jednej strane a R3a alebo R3b na druhej strane nie sú súčasne hydroxy, a ich soli, farmaceutický...

Polyalkénalkoholpolyéteramíny, spôsob ich prípravy a ich použitie v motorových palivách a mastivách

Načítavanie...

Číslo patentu: 285164

Dátum: 28.06.2006

Autori: Massonne Klemens, Posselt Dietmar, Rath Hans Peter, Günther Wolfgang, Oppenländer Knut

MPK: C10M 133/00, C07C 209/00, C10L 1/10...

Značky: použitie, mastivách, přípravy, polyalkénalkoholpolyéteramíny, spôsob, palivách, motorových

Zhrnutie / Anotácia:

Polyéteralkénalkoholpolyéteramín všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená polybutylový alebo polyizobutylový zvyšok odvodený od izobuténu a s až do 20 % hmotn. n-buténu, s priemernou molekulovou hmotnosťou od 300 do 2500, R2 a R3 môžu byť rovnaké alebo rozdielne a predstavujú vodík, alifatické alebo aromatické uhľovodíkové zvyšky, primárne alebo sekundárne, aromatické alebo alifatické aminoalkylénové zvyšky alebo polyaminoalkylénové zvyšky,...

Polymočovinový produkt ako tixotropné činidlo na modifikáciu reológie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9172

Dátum: 28.06.2006

Autor: Brinkhuis Richard Hendrikus Gerrit

MPK: C08G 18/28, C09D 5/04, C08G 18/32...

Značky: produkt, modifikáciu, polymočovinový, tixotropné, reológie, činidlo

Text:

...rôznej morfologie mnohé polymočovinové zlúčeniny, ktoré kryštalizujú v hrubšej štruktúre - ako napríklad najbežnejšie používané močovinové produkty založené na benzylamíne a HDI nemajú sklon vykazovat nízke teploty rozpuštania a môžu teda mat zlepšenú dobu skladovania. Tieto hrubéštruktúry môžu však zostať viditeľne ako zákal, ak sú zosietujúce činidlo alebo podmienky vytvrdzovania príliš mierne. Rovnako je škodlivé, že hrubšie kryštalické...

Substituované glycínamidy s anti-trombotickým a faktor Xa-inhibujúcim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8873

Dátum: 28.06.2006

Autori: Handschuh Sandra, Priepke Henning, Schuler-metz Annette, Dahmann Georg, Wienen Wolfgang, Pfau Roland, Gerlach Kai, Nar Herbert

MPK: A61P 35/00, A61P 29/00, A61K 31/55...

Značky: xa-inhibujúcim, glycínamidy, faktor, účinkom, anti-trombotickým, substituované

Text:

...síry môže byť oxidovaný na sulfoxidovú alebo na sulfónovú skupinu,K 2 a K 3 znamenajú, vždy navzájom nezávisle, skupinu ako je -CHp, -CHR 8-, -CRBĎRBŽ alebo-C(O)~, a pričom RSa/RSb/RSC znamenajú, vždy navzájom nezávisle C 1.5-alkylovú skupinu, ktorá môže byť substiuovaná 1 - 3 atómami fluóru, hydroxy-Cps-alkylovú, C 1-g-alkyloxy-C 1.5-alkylovú,amino-Cks-alkylovú, Cyalkylamino-C 5-alkylovú, di-(C 5-alkyl)-amino-C 1.5-alkylovú, C...

Zásobník na opätovné uvádzanie sedimentovaného medikamentu do suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14037

Dátum: 27.06.2006

Autor: Oliver Martin

MPK: B01F 9/00, A61J 1/06, B65D 1/09...

Značky: zásobník, opätovné, sedimentovaného, uvádzanie, medikamentu, suspenzie

Text:

...zásobník okamžite použitý farmaoeutom,nemocnicou alebo pacientom, takže je nevyhnutné uchovávať zásobník po dlhšie časové obdobie. Skladovanie suspenzií v takýchto zásobnikoch často vedie k usadzovaniu častíc mimo nosnú tekutinu a ukladanie na stenáchzásobníka. U suspenzie môže dôjsť k takému usadzovaniu, že nebude ľahkoopätovne suspendovaná (t.j. uvedená do suspenzie) jemným trepaním alebo klopaním na zásobník napríklad prstom.0011 Ak...

Teplotná poistka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14025

Dátum: 27.06.2006

Autori: Sieber Peter, Wolf Roland, Pahlke Lutz

MPK: H01H 37/76

Značky: spôsob, teplotná, výroby, poistka

Text:

...prenosového čapu aje chránený pred kontaktom s kyslíkom a tým pádom pred oxidáclou.0009 Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu môže teplotná poistka vhodným spôsobom okrem toho zahŕňať aj izolačnú časť s minimálne jedným dalším výrezom s vnútorným odstupňovanlm, ktoré korešponduje s puzdrom ťahaným zo základnej dosky, pričom horný okraj puzdra obklopuje vnútomé odstupñovanie takým spôsobom. že doska na...

Synergické herbicídne prostriedky prijateľné pre kultúrne rastliny, obsahujúce herbicídy zo skupiny benzoylcyklohexándiónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6380

Dátum: 27.06.2006

Autori: Wegmann Thomas, Müller Stephan, Hills Martin, Rosinger Christopher

MPK: A01N 25/32, A01N 37/22, A01N 37/36...

Značky: kultúrne, herbicidy, obsahujúce, prostriedky, prijateľné, synergické, rastliny, benzoylcyklohexándiónov, herbicídne, skupiny

Text:

...a zlepšuje ekologickú prijateľnosť pri ošetrení herbicídmi. A 0009 Ako je to u mnohých iných herbicidne účinných látok, nie sú ani benzoylcyklohexándióny, obzvlášť v kombinácii s inými herbicídmi, vždy dostatočne prijateľné (t.j. nie sú dosť selektívne) pre niektoré dôležité kultúrne rastliny, ako je kukurica, ryža alebo obilie, takže ich použitie je úzko ohraničené. Nemôžu sa preto v mnohých kultúrach použiť alebo sa môžu použit v tak...

Substituované 1-oxa-3,8-diazaspiro[4,5]dekán-2-ónové zlúčeniny a ich použitie pri výrobe liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6355

Dátum: 27.06.2006

Autori: Przewosny Michael, Sundermann Corinna, Sundermann Bernd

MPK: A61P 25/00, C07D 498/00, A61K 31/438...

Značky: substituované, výrobe, zlúčeniny, 1-oxa-3,8-diazaspiro[4,5]dekán-2-ónové, liekov, použitie

Text:

...kde a o, 1 alebo 2 b o alebo 1 c o, 1 alebo 2 a d o alebo 1 kde K a L nezávisle od seba znamenajú O, S, NH, N(CH 3), N(C 2 H 5) alebo NCH(CH 3)2 označuje priamy alebo rozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený, prípadne substltuovaný 01.10 alifatický zvyšok označuje prípadne substltuovaný cykloalifatický zvyšok, ktorý môže byť premostený 1 alebo 2 priamymi alebo rozvetvenými, prípadne substituovanými 01-5 alkylénovými skupinami alebo označuje...

Bubnová miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5465

Dátum: 27.06.2006

Autor: Himmelfreundpointer Kurt

MPK: B01F 15/02, B28C 5/00

Značky: bubnova, miešačka

Text:

...mechanicky najviac namáhajú.0008 Ak vybieha odoberacie vedenie, ktoré nasáva respektíve dopravuje miešaný materiál, so svojím odoberacím otvorom do dolnej oblasti bubna,vznikajú tak jednoduché konštrukčné podmienky, aby sa bubon mohol0009 Na výkreséwje ZnáZUrnenýMpredmetmvyrtáłezus napríklasde~~ ~-~ ~ ~uskutočnenia. Je znázornený bočný pohľad na bubnovú miešačku podľa0010 Podľa znázorneného príkladu uskutočnenia obsahuje bubnovámiešačka bubon...

Spevňovacie vlákna a kompozity so zlepšenou odolnosťou voči ohňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11956

Dátum: 27.06.2006

Autori: Bergeret Anne, Gasca Jean-philippe, Lopez-cuesta José-marie, Chivas Carine

MPK: C03C 25/26, C03C 25/32, C09D 5/18...

Značky: zlepšenou, spevňovacie, kompozity, ohňu, vlákna, voči, odolnosťou

Text:

...pentaerytritolu, etoxylovaného/propoxylovaného pentaery EP 1 902 002 34095/Htritolu a sorbitolu, výhodnejšie spomedzi etoxylovaného pentaerytritolu a sorbitolu.0008 Prídavky zvolené podla vynálezu zvyčajne nie sú súčasťou výrobkov obyčajne klasitikovaných ako ohňovzdorné a nemali by mať žiadny vplyv na odolnosť voči ohňu v prípade svojho pridania, konkrétne samostatne a v tom istom množstve, lepšie do vnútra...

Spojovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4631

Dátum: 27.06.2006

Autor: Kintscher Matthias

MPK: E04G 21/12

Značky: spojovací, prípravok

Text:

...úložnej kazety môže byť zavedené bez prešmyknutia do príslušného betónového stavebného prvku, takže prenos sily sa môže aktivovať cez spojovací prípravok, skôr než nastane výrazný vznik trhlín v betóne. Okrem toho sú priečne sily zavedené cez dno úložnej kazety na miesto V betónovom stavebnom prvku, na ktorom už tento prvok nie je oslabený kvôli Štrbine. Týmto spôsobom je často minimalizované kritické odlomenie bokov stavebných častí V...

Univerzálna čipová karta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15147

Dátum: 27.06.2006

Autor: Borracci Fabrizio

MPK: G06K 19/07

Značky: univerzálna, čipová, karta

Text:

...priechod. Snímač odtlačku je umiestnený na každom hlavnom povrchu karty V miestach, ktoré odpovedajú prirodzenej polohe palca a prsta. Senzory odtlačku generujú signály vzorky odtlačku, ktoré sa kontrolujú s autentickou verziou uloženou v (non-volatile) neprchavej pamäti V karte, pomocou procesora umiestneného V karte. Výsledkom kontroly autenticity je komunikácia s pridruženým externým bezpečnostným portálom cez okruh r. f.,ktorý rovnako...

Puzdro na uloženie balenia lieku, ako aj jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9934

Dátum: 27.06.2006

Autor: Leifeld Sabine

MPK: B65D 75/00, A61J 7/04

Značky: použitie, puzdro, uloženie, balenia, lieku

Text:

...sú usporiadané tak, že zodpovedajúzvolenému poľu tabliet v blistrovom balení. Viečko má ďalej okrajovú časť, ktorá má väčšiu plochu, ako je tabletovaná plocha na blistrovom baleni a otvorený okienkový diel, pričom okienkový diel má menšiu plochu, ako je vopred stanovená plocha blistrového balenia, pričom jeho plocha je ale väčšia ako tabletovaná plocha. Tým môžu byť blistrové balenia usporiadané medzi nosnou plochou a viečkom a tablety sa...

Zariadenie na pripevnenie za sucha kladených hrebeňových škridiel a hrebenáčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9028

Dátum: 27.06.2006

Autori: Hörmann Alfons, Philippi Jens

MPK: E04D 1/34

Značky: hrebenáčov, kladených, hřebenových, sucha, pripevnenie, zariadenie, škridiel

Text:

...vynálezu je táto úloha riešená znakmi, ktoré sú patrné z význakovej časti hlavného nároku.0009 Vynález je ďalej opísaný na základe prednostného príkladu uskutočnenia.v mierke bočný pohľad na svorku, avšak v perspektíve.pôdorysný pohľad na stredné vodorovné rameno svorky podľa obr. 1,pričom svorka sa nachádza takmer v zákryte s priechodným otvorom v okrajovej oblasti Iemu neskôr opísanej bežnej hrebeňovej škridly, avšak drôt ešte nie je...

Dýza pre hasiace zariadenie a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13686

Dátum: 26.06.2006

Autori: Candito Fabio Bruno, Amadesi Andrea

MPK: A62C 37/12

Značky: dýza, podobně, zariadenie, hasiace

Text:

...vankúšom 3, ktorý je vytvarovaný ako doplnok voči uvedenej časti vankúš 3 je zabezpečený napríklad odliatím termoplastového materiálu do zbiehavej časti Za, ktorý je bežne ohriaty, V tekutom stave bola jedna časť 2 a vyplnená, materiál je ochladený a stuhnutý vankúš 3 umožní jej hermetické uzavretie. Tiež použitý tlak hasiaceho prostriedku s hasiacim zariadením v pracovnom usporiadaní pozitívne drží vankúš 3 hermeticky stlačený proti stenám...

Zariadenie na vákuovo tesné spájkovanie solárneho kolektora vo forme evakuovaného plochého panela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13429

Dátum: 26.06.2006

Autor: Benvenuti Cristoforo

MPK: B23K 1/00

Značky: formě, těsné, panela, evakuovaného, solárneho, kolektora, vákuovo, zariadenie, plochého, spájkovanie

Text:

...na jej pripevnenie na ďalšiu opornú konštrukciu (nezobrazené). Oporná konštrukcia na zadnej strane zahŕňa nahor smerujúce príruby na otočné uloženie dvoch ramien Q vystupujúcich z výhrevného a prítlačného rámu 8. Výhrevný a prítlačný rám 8 pozostáva z dvoch osobitných a prekrývajúcich sa rámov s rovnakými laterálnymi rozmermi prvého horného výhrevného rámu gel a druhého dolného prítlačného rámu gg. Tieto dva rámy sú otočne upevnené na...

Paleta z lepenky alebo kartónu, obsahujúca prostriedok na spojenie s obalom, a paleta s týmto obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6528

Dátum: 26.06.2006

Autori: Leuillier Paul, Guardiola Pierre-henri, Boisard Philippe

MPK: B65D 19/02, B65D 19/38

Značky: obalom, týmto, kartónu, paleta, prostriedok, obsahujúca, spojenie, lepenky

Text:

...s obalom. Pre paletu s obalom z lepenky alebo kartónu, majúcim zvisle steny, tvoriace obvodovú časť, a dnovú stenu obsahujúcu najmenej jednu dnovú príklopku kĺbovo pripojenú pozdĺž okraja obvodovej časti, spočíva obal na doske a prehýbajúca chlopña je prehnutá medzi dnovou príklopkou a0013 Najmä paleta obsahuje druhú príklopku klbovo pripojenú pozdĺž druhého okraja dosky rovnobežnej s prvým okrajom dosky, pričom prvá a druhá príklopka sú...

Oxazolidinónové deriváty a ich použitie ako antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6480

Dátum: 26.06.2006

Autori: Palomer Albert, Guglietta Antonio, Cano Montserrat

MPK: A61K 31/5375, A61K 31/422, A61K 31/541...

Značky: oxazolidinónové, antibiotika, použitie, deriváty

Text:

...sa osobitná pozornosť venovala otázke, či sa u pacientov liečených Iinezolidom objavia dôkazy nepriaznivej interakcie s liečivamí, o ktorých je známe, že sa metabolizujú monoaminoxidázou. Zvýšená presorická odozva sa pozorovala u pacientov užívajúcich niektoré adrenergické prostriedky vrátane fenylpropanolamínu a pseudoefedrínu atreba osobitne poznamenať, že dávky týchto liečiv by sa u pacientov užívajúcich Iinezolid mali znížiť. Štúdie na...

Deriváty chinolínu ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12809

Dátum: 26.06.2006

Autori: Motte Magali, Dorange Ismet, Meerpoel Lieven, Lançois David, Andries Koenraad, Johnson Pharmaceutical Research And Development A Division Of Janssen-cilag Campus, Guillemont Jérôme, Koul Anil, Backx Leo

MPK: C07D 215/22, A61P 31/04, A61K 31/47...

Značky: deriváty, antibakteriálně, činidla, chinolinu

Text:

...R 5 navzájom nezávisle predstavujú vodík, alkylovú skupinu alebo benzylovú skupinuR 4 a R 5 spolu s N, ku ktorému sa viažu, môžu tvoriť zvyšok zvolený zo súboru, ktorý tvorípyrolidinylová skupina, 2-pyrolinylová skupina, 3-pyrolinylová skupina, pyrolylová skupina, imidazolidinylová skupina, pyrazolidinylová skupina, 2-imidazolinylová skupina, Z-pyrazolinylová skupina, imidazolylová skupina, pyrazolylová skupina,triazolylová skupina,...

Šachtový horný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11882

Dátum: 26.06.2006

Autori: Hendel Roland, Ciolak Mariusz, Heger Tobias, Kania Guido, Leihbecher Heiko

MPK: E02D 29/12

Značky: šachtový, horný

Text:

...prevádzkové zaťaženie. Tlačné vzpery potrebne zoažení nie sú u tohto známeho šachtového horného dielu usporiadané.statíckého hľadiska pre prenos zvíslých zať, že v oblasti prechodu zo šachtového kužeľa do prístupového dielu nemajú žiadne vystuženiesa zosilňovacích komponent orientovaných radíálne smerom dovnútra, nevýhoda týchto známych šachtových horných dielov vybavených tlačnými vztom, že výrobné náklady sú na základe napred...

Nové spôsoby čistenia moxonidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4959

Dátum: 26.06.2006

Autori: Arad Oded, Klopfer Eyal, Saeed Shady, Kaspi Joseph, Naddaka Vladimir

MPK: C07D 403/00

Značky: nové, moxonidínu, čistenia, spôsoby

Text:

...ktoré by vo farmaceutických produktoch mali byť prítomné iba obmedzene kvôli ich inherentnej toxicite. Dôležité priemyselné rozpúšťadlá,ktoré patria do tejto triedy, sú chlórované rozpúšťadlá ako napríklad chloroform, díchlórmetán uhľovodiky ako napríklad hexán a aromalické rozpúšťadlá ako napríklad toluén.Trieda 3 Rozpúšťadlá, ktoré sa považujú za menej toxické aza menej nebezpečné pre ľudské zdravie. Dôležité priemyselné...

Spôsob prípravy kyseliny alendrónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 285163

Dátum: 26.06.2006

Autori: Lifshitz Revital, Lidor-hadas Ramy

MPK: C07F 9/00

Značky: spôsob, kyseliny, přípravy, alendrónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kyseliny alendrónovej, ktorý zahŕňa (a) reakciu zlúčeniny vzorca (I) s H3PO3, kde R je N-ftalimidoskupina alebo N-maleínimidoskupina, R1 je vybraný zo skupiny, ktorú tvorí atóm chlóru, atóm brómu, atóm jódu, atóm fluóru, hydroxyskupina, aminoskupina, skupina -OR2 alebo skupina -OC(O)R2, kde R2 je alkylová skupina obsahujúca 1 až 12 atómov uhlíka, cykloalkylová skupina obsahujúca 3 až 12 atómov uhlíka alebo arylová skupina...

Pyridazínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10415

Dátum: 26.06.2006

Autori: Hunziker Daniel, Amrein Kurt, Mayweg Alexander, Kühn Bernd, Neidhart Werner

MPK: C07D 237/26, C07D 237/08, A61K 31/502...

Značky: pyridazínové, deriváty

Text:

...enzým llbeta-HSDZ. Liečenie karbenoxolom viedlo na zvýšenie citlivosti na inzulín, čo svedčí o tom, že inhibicíou l 1 beta~HSD 1 je možné znižovať hladinu kortizolu v bunke, a teda minimalizovať jeho nepriaznivé účinky. (Walker et al. 1995l lbeta-HSDI je exprimovaná v rade tkanív, ako sú pečeň, adipózne tkanivo, hladké svalstvo vaskulatúry, podžalúdková žľaza a mozog. Jej aktivita je závislá na NADP(H) a má relatívne nízku afinitu k svojmu...

Zlepšený postup na výrobu moxonidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10248

Dátum: 26.06.2006

Autori: Davidi Guy, Naddaka Vladimir, Arad Oded, Klopfer Eyal, Saeed Shady, Ostrovsky Elena, Kaspi Joseph

MPK: C07D 403/12

Značky: postup, výrobu, zlepšený, moxonidínu

Text:

...aj ich fyziologicky prijateľné kyslé adičné soli.0009 Medzinárodná patentová prihláška WO 2004/037795 Al opisuje spôsob na výrobu 2-amino-4-chlór-6-alkoxypyrimidínov reakciou 2-amino-4,6-dichlórpyrimidínu s alkalickým alkoholátom alebo zmesou alkalických hydroxidov a alkoholu V polárnom aprotickom rozpúšťadle (zmesi), pričom sa rozpúšťadlo oddestiluje na 30 percent a produkt sa počas alebo po destilačnom postupe vyzráža pridaním vody. Podľa...

Agonisti receptora niacínu, kompozície obsahujúce takéto zlúčeniny a spôsob liečby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9479

Dátum: 26.06.2006

Autori: Shen-hong, Colletti Steven, Tria George Scott, Tata James, Schmidt Darby Rye, Lins Ashley Rouse, Ding Fa-xiang, Smenton Abigail Lee, Chen Weichun, Raghavan Subharekha

MPK: A61K 31/33, C07C 233/45, A61K 31/196...

Značky: liečby, spôsob, takéto, kompozície, zlúčeniny, agonisti, niacínu, receptora, obsahujúce

Text:

...triglyceridov a podobne a potreba zvýšenia HDL V krvnom sére.0005 Predkladaný vynález sa týka zlúčenin, u ktorých bolo zistené, že majú vplyv na obsah lipidov V krvnom sére.0006 Predkladaný vynález teda V súlade s popísanými spôsobmi poskytuje prípravky pre úćinné zníženie koncentrácie celkového cholesterolu a triglyceridov a zvýšenia HDL.0007 Jedným z predmetov predkladaného vynálezu je poskytnutie agonistu receptorov kyseliny...

Prášková vápenná kompozícia, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8846

Dátum: 26.06.2006

Autori: Gambin Amandine, Laudet Alain

MPK: B01D 53/50, B01D 53/68, B01J 20/04...

Značky: spôsob, použitie, kompozícia, vápenná, výroby, prášková

Text:

...zmieneného US patentu číslo 4,604,269.0009 Dokument Method for producing reactive Coolside sorbent Production of reactive sorbent for cool-size process - by hydrating quicklime with water containing sodium chloride aqueous solution, Research Disclosure,1988, 295(898), č. 29564, ISSN 03744353 potvrdzuje priaznivý účinok na odstraňovanie síry pri podmienkach blízkych nasýteniu (výhodne pri teplote o menej než 20 C vyšších než je rosný bod)...

Vaňovité zariadenie na zadržiavanie roztavenej aktívnej zóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6887

Dátum: 24.06.2006

Autor: Wilhelmi Bruno

MPK: G21C 9/00

Značky: zadržiavanie, aktívnej, zóny, roztavenej, zariadenie, vaňovité

Text:

...sa nielen počíta, ale je považovaná za vyslovene žiaducu.Obetovaná vrstva preto nemusí byť bezpodmienečne žiaruvzdorná ( odolná proti vysokým teplotám). Vjej oblasti dochádza kprvému značnému zníženiu teploty taveniny, ktorá je tvorená zmesou roztavenej aktívnej zóny (materiálu palivových článkov ako aj ich obaIu)a materiálu obetovanej vrstvy. Súčasne tu dochádza k zníženiu hustoty výslednej zmesi oproti hustote samotnej roztavenej aktívnej...

Imunogénna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7318

Dátum: 23.06.2006

Autori: Capiau Carine, Denoel Philippe, Biemans Ralph Leon, Duvivier Pierre, Boutriau Dominique, Poolman Jan

MPK: A61K 39/116, A61K 39/095, A61K 39/102...

Značky: imunogénna

Text:

...dávka sacharidu MenY.3 Konjugát Hib a konjugát MenC a konjugát MenW, volíteľne V pomeroch dávky sacharidu 12222, 121, 142,141, 184, 163, 133, 144, 155, 166 (hmotnosť/hmotnosť). Dávka sacharidu MenC je voliteľne väčšia ako dávka sacharídu MenW.Konjugát Hib a konjugát MenA a konjugát MenW, voliteľne v pomeroch dávky sacharidu 122, 121, 142,11411, 184, 163, 133, 144, 155, 166 (hmotnosť/hmotnosť). Dávka sacharidu MenA je voliteľne väčšia ako...

Zásobník na potraviny a spôsob uchovávania potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13207

Dátum: 23.06.2006

Autor: Wells Andrew Michael

MPK: B65D 83/00, A23G 9/22, B65D 85/78...

Značky: spôsob, uchovávania, potraviny, potravin, zásobník

Text:

...potravinu cez vytláčaciu hubicu umiestenú na opačnom konci.0010 Cieľom predkladaného vynálezu je navrhnúť alternatívny typ zásobníka, ktorý je navrhnutý tak, že zákazník ho môže otvoriť a vybrať potravinový produkt v ňom obsiahnutý bez použitia vydávacieho zariadenia. 0011 Podľa jedného aspektu predkladaného vynálezu je navrhnutý zásobník tak, ako je nárokovaný v nároku 1.0012 Zásobník je možné používať na uchovávanie mrazených a...

Identifikačná karta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12915

Dátum: 23.06.2006

Autor: Van Den Berg Jan

MPK: B42D 15/00

Značky: identifikačná, karta

Text:

...Podľa vynálezu je šachovnicovitý obrazec umiestený v ohniskovej čiare príslušnej cylindrickej šošovky. Príslušná informácia je umiestnená, pri pohľade zvonka, pod vystupujúcim obrazcom.0017 Ked sa má zabezpečiť Európsky vodičský preukaz, použije sa pre čiary, body a pod. použité na dosiahnutie moaré obrazca výhodne červenkastá/červená farba.0018 Vynález bude nižšie opísaný podrobnejšie s odkazom na uskutočnenia znázornená...

Vírusy PRRS, ich infekčné klony, mutanty a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12340

Dátum: 23.06.2006

Autori: Han Jun, Wang Yue, Faaberg Kay, Liu Gongping

MPK: C12N 15/09

Značky: infekčné, mutanty, použitia, klony, prrs, spôsoby, vírusy

Text:

...a výsledný vírus buď bol nestabilný a rýchlo revertoval späť na sekvenciu štandardného typu alebo veľmi zle narastal alebo nenarastal vôbec (Lee et al.,Virol., 331 47-62 (2005) Choi et al., J. Virol., 80 723-736 (2006) Lee et al.,Vlrolog., 346 238-250 (2005. Takže v porovnaní s nukleotidovými sekvenciami európskeho typu (genotyp Typu 1) a VR-2332 (genotyp Typu 2),nebolo známe, kde vytvorit mutácie v VR-2332 NSP 2, ktoré by neboli extrémne...

Implantovateľné lekárske zariadenie s indikátorom pre pohyblivé pridržné členy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5554

Dátum: 23.06.2006

Autori: Byrum Randal, Conlon Sean, Uth Joshua, Hunt John

MPK: A61M 39/02, A61F 5/00

Značky: lékařské, přídržné, indikátorom, implantovateľné, členy, pohyblivé, zariadenie

Text:

...rýchlo a ľahko pre zmenu jeho polohy alebo pre jeho odstránenie. I ked štandardné a komerčne dostupné prístroje môžu byť využité pre ovládanie pripevňovacieho mechanizmu, tak predmetný vynález rovnako zahrnuje aplikátor pre umiestnenie implantovateľného lekárskeho zariadenia v požadovanom mieste a pre rýchle a ľahké ovládanie pripevñovacieho mechanizmu prepripevnenie implantovateľného lekárskeho zariadenia.§ehľad obrázkov na...