Archív za 2006 rok

Strana 4

Substituované oxazolové deriváty s analgetickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10280

Dátum: 19.12.2006

Autori: Sundermann Bernd, Merla Beatrix, Englberger Werner, Oberbörsch Stefan, Graubaum Heinz

MPK: A61K 31/41, A61K 31/495, A61K 31/435...

Značky: substituované, analgetickým, deriváty, účinkom, oxazolové

Text:

...vynálezu sú preto substituované oxazolové deriváty všeobecného vzorca IV ktorom n znamená O alebo l,R znamená benzyl, R 2 znamená fenyl, ktorý je nesubstituovaný alebo raz substituovaný Cl alebo F, alebo tienyl R 3 a R 4 nezávisle jeden od druhého znamenajú fenyl, etyl alebo metyl alebo zvyšky R 3 a R 4spoločne znamenajú CH 2 CH 2 OCH 2 CH 2, CH 2 CH 2 NR 9 CH 2 CH 2, (CH 2)4.5 alebopričom R 9 znamená benzyl, 4-F-fenyl alebo 4-metoxyfenyl, R...

Použitie C1 inhibítora na prevenciu ischemicko-reperfúzneho poškodenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10187

Dátum: 19.12.2006

Autori: Mannesse Maurice, Ziere Gijsbertus Johannes, Pieper Frank, Nuijens Johannes Henricus, De Simoni Maria Grazia

MPK: A61K 38/57, A61P 41/00, A61P 9/10...

Značky: prevenciu, ischemicko-reperfúzneho, použitie, poškodenia, inhibítora

Text:

...patrí do superrodiny inhibítorov serinových proteináz a je jediným inhibítorom Clr a Cls systému komplementu a je hlavným inhibítorom faktoru XIla a kallikreínu kontaktného systému. Okrem toho CIINH tiež inhibuje iné serínove proteázy koagulačných a ñbrinolytických systémov, ako je napríklad faktor XI,tkanivový aktivátor plazminogénu a plazmín (Schapira et al. 1985, Complement 2 111 Davis, 1988, Ann. Rev. Imunol. 6 595) . Ľudský CIINH je...

Substituované cyklohexylmetylové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10142

Dátum: 19.12.2006

Autori: Hennies Hagen-heinrich, Kless Achim, Kögel Babette-yvonne, Sundermann Bernd, Merla Beatrix, Englberger Werner, Oberbörsch Stefan, Graubaum Heinz, Bloms-funke Petra

MPK: C07C 211/26, C07C 211/40, C07C 211/29...

Značky: deriváty, cyklohexylmetylové, substituované

Text:

...alebo viackrát substituovaný alebo znamená C(O)NRl°R, C(S)NR°R, som alebo C(O)R 3R 8 znamená H CLg-alkyl, v každom z prípadov rozvetvený alebo nerozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný CHO-cykloalkyl,nasýtený alebo nenasýtený, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný cez C 14 alkylovú skupinu pripojený arylový alebo heteroarylový zvyšok, nesubstituovaný alebo razalebo...

Perorálna formulácia bezvodého olanzapínu formy I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9924

Dátum: 19.12.2006

Autori: Pablo Alba Pablo, Díez Martín Ignacio, Úbeda Pérez Carmen

MPK: A61K 31/551, A61K 9/32

Značky: perorálna, formy, olanzapínu, formulácia, bezvodého

Text:

...stlačením, akonáhle sa olanzapín alebo jednaz jeho solí zmieša homogénne so spomenutými pomocnými látkami.0009 Patentová prihláška WO 05/009407 uvádza dva spôsoby predchádzania problémus nežiaducim sfarbením formulácií obsahujúcich olanzapin.0010 Najmä uvádza poťah častíc olanzapínu s laktózou a/alebo manitolom a prípadne ďalšími farmaceutický prijateľnými pomocnými látkami vybranými z aspoň jedného spojiva vybraného z polyméru celulózy...

Použitie benzokondenzovaných heterocyklických sulfamidových derivátov na liečbu mánie a biopolárnej poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9406

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61K 31/357, A61K 31/353, A61P 25/18...

Značky: benzokondenzovaných, biopolárnej, heterocyklických, sulfamidových, použitie, derivátov, poruchy, liečbu, mánie

Text:

...neschopnosť mat radosť zo skorších záujmov, stratu záujmu o spoločenský život, (i) nevysvetlitelnć trvalébolesti a bolesti a (j) vracajúce sa myšlienky na smrť alebo sebavraždu.0005 Bipoláma porucha sa všeobecne dotýka asi l populácie v USA. Nástup je obvykle medzi 20 a 30 rokom života, ale mnoho jedincov uvádza premorbidné symptómy v neskorom detstve alebo ranej dospelosti. Prevalencia je pre mužov a ženy podobná. U žien je pravdepodobnejší...

Kombinácia AZD2171 a pemetrexedu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9387

Dátum: 19.12.2006

Autor: Wedge Stephen Robert

MPK: A61K 31/517, A61P 35/00, A61K 31/4985...

Značky: azd2171, pemetrexedu, kombinácia

Text:

...D. R., lnt. Arch. Allergy Immunol. 107 233-235, 1995 Bates, D. O., Heald, R. l., Curry, F. E. a Williams, B. J., Physiol. (London) 533 263-272, 2001), čo podporuje vytváranie vysoko priepustnej, nezrelej vaskulárnej siete, ktorá. je charakteristická pre pa tologickú angiogenézu.0005 Preukázalo sa. že aktivácia KDR samotného je dostatočné na podporu všetkých hlavných fenotypových odpovedi na VEGF, vrátane endoteliálnej bunkovej proliferácie,...

Kombinácia ZD6474 a pemetrexedu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9282

Dátum: 19.12.2006

Autori: Ryan Anderson Joseph, Wedge Stephen Robert

MPK: A61K 31/519, A61P 35/00, A61K 31/517...

Značky: kombinácia, zd6474, pemetrexedu

Text:

...M., Claftey, K. P., Nagy, J. A., van der Water, L., a Senger, D. R., Int. Arch. Allergy Immunol. 107, 233-235, 1995 Bates, D. O., Heald, R. I Curry, F. E. a Williams, B., J. Physiol. (Lond.) 533, 263-272, 2001) a podporuje vytváranie hyper permeabilnej, nezrelej cievnej siete, ktorá je charakteristická pre patologickú angiogenézu.0005 Ukázalo sa, že aktivácia KDR samotného je dostatočná na podporu všetkých hlavných fenotypových odpovedí...

Použitie heterocyklických sulfamidových derivátov s prikondenzovanou benzoskupinou na znižovanie lipidov a znižovanie hladiny glukózy v krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8614

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61K 31/352, A61K 31/353, A61K 31/357...

Značky: derivátov, sulfamidových, benzoskupinou, heterocyklických, prikondenzovanou, znižovanie, glukózy, lipidov, hladiny, použitie

Text:

...sekrcčnú funkciu pankrcatických buniek beta a citlivosť na inzulín. čo napomôže pri diagnóze diabetes mellitus typu ll a hodnotení závažnosti alebo progresie(ichorenia (itapríklad Caumo A Bcrgman RN., Cobclli C., J. Clin. líłitdocrinol. Mctab. 2000, 85(11)4396-402). OGTT je najmä veľmi užitočný pri určovaní miery hyperglykémie u pacientov s niekoľkými hraničnými hodnotami glukózy na lačno, ktori neboli diagnostikovaní ako diabetici. Okrem...

Ponožka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8529

Dátum: 19.12.2006

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A41B 11/02, A41B 11/00

Značky: ponožka

Text:

...a b) ponožka s bandážou pri náhľade z vonkajšej strany chodidla, ako aj pohľad zozadu v inej úpraveObrázok 6 a) a b) ponožka s bandážou pri náhľade z vonkajšej strany chodidla. ako aj pohľad zozadu v inej úprave aObrázok 7 a) a b) ponožka s bandážou pri náhľade z vonkajšej strany cliodidla. ako aj0014 Ponožka, ktorá bola vybraná ako príklad vyhotovenia. pozostáva z chodidlovej časti 1 a sáry 2 Chodidlová časť 1 sa vyznačuje prstovou oblasťou...

Štetovnica v tvare dvojitého T

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8223

Dátum: 19.12.2006

Autor: Hermes Aloyse

MPK: E02D 5/04

Značky: štetovnica, tvare, dvojitého

Text:

...spojovacie prostriedky jednoduchšie akodoteraz známe spojovacie zosilnené okraje klinovitého tvaru. Toto sa dosiahne oceľovouštetovnicou tvaru dvojitého T podľa nároku 1. Hlavný opis vynálezuPredložený vynález sa podľa toho týka oceľovej štetovnice tvaru dvojitého T, obsahujúcej stredové rebro a dve pätky, v ktorej má každá pätka vnútornú stranu obrátenú krebru,vonkajšiu stranu odvrátenú od rebra a dva pozdĺžne okraje, a tiež spojovacie...

Azaindolové inhibítory Aurora kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14633

Dátum: 19.12.2006

Autori: Dhanak Dashyant, Adams Jerry, Silva Domingos, Newlander Kenneth, Chaudhari Amita, Axten Jeffrey, Parrish Cynthia, Adams Nicholas, Tang Jun, Hamajima Toshihiro, Sarpong Martha

MPK: A61K 31/437, A61K 31/335, A61K 31/00...

Značky: azaindolové, kináz, inhibitory, aurora

Text:

...haIogén-Cj-Co-alkyl. Cg-Cg-cykloalkyl. Cj-Co-alkoxy, hydroxy-Cj-Cs-alkyl, amino-Cj-Cgalkyl, Cj-Co-alkoxymetyl, hydroxy, -(CH 2)y-Ar-(R 7),. alebo NR°R°, s výhradou. že ked A je s(o,., R 2 nie je H kde yje 0. 1 alebo 2 a z je nezáporné celé ćíslo nie väčšie ako počet pozícii možných na substitúciu na ArAr je fenyl alebo heteroarylkde a je nezávisle O, 1 alebo 2 b je 1, 2 alebo 3, s výhradou. že keď bje 1. A je H a cje 0 alebo 1R a každé R sú...

Spôsob mletia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19374

Dátum: 19.12.2006

Autori: Franc Maxime, Thijssen Marc

MPK: B01D 53/14, C01D 7/42

Značky: spôsob, mletia

Text:

...schopného odstraňovať inkrustáciu uhličitanu sodnćho,hydrogenuhličitanu sodného a/alebo seskviuhličitanu sodného alebo trony, prítomné na priemyslovom zariadení, hlavne kovovom zariadení. Pre čistenie inkrustovaných mlynov sú také látky známe. DEl 0357426, napríklad, opisuje diskontinuálne dávkovanie vápenca, spolu s dávkovaním hydrogenuhličitanu sodného, za účelom zníženia inkrustácíe pri mletí. Pred týmto vynálezom, sa periodicky...

Použitie sulfamidových derivátov s heterocyklom s prikondenzovanou benzoskupinou na liečenie depresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7567

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61K 31/357, A61K 31/352, A61P 25/00...

Značky: sulfamidových, derivátov, heterocyklom, benzoskupinou, liečenie, depresie, prikondenzovanou, použitie

Text:

...spätného vychytávania serotonínu, sa tiež používajú na liečenie depresie s úzkosťou, ako úzkostnej depresie (R.B. LYDIARD a O. BRAWMAN-MINTZER,J Clin. Psychiatry 1998, 59, Suppl. 18, 10-17 F. ROUILLON, Eur. Neuropsychopharmacol. 1999, 9 Suppl. 3, S 87-S 92).V klinickej praxi 40 až 50 deprimovaných pacientov, ktorým je na úvod predpísaná liečba antidepresívami, nepociťuje včasnú remisiu symptómov depresie. Túto skupinu predstavuje...

Použitie oripavínu ako východiskového materiálu pre buprenorfín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6326

Dátum: 18.12.2006

Autori: Mannino Anthony, Buehler Henry, Hill Lloyd, Hoefgen Erik

MPK: C07D 489/00

Značky: použitie, materiálů, východiskového, oripavínu, buprenorfín

Text:

...prípravy buprenorfínu alebo derivátovbuprenorfínu sú ukázané V EPl 439 l 79, US 58499 l 5 a Chem. Commun., 16, 2002, 1762 až 1763.0007 Hľadiskom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob výroby norbuprenorfínu s použitím oripavínu ako Východiskovejpôsobenie oripavínu podľa vzorca I s metylvinylketónom, aby vznikla zlúčenina podľa vzorca IIhydrogenovanie zlúčeniny podľa vzorca II, aby vzniklazlúćenina podľa vzorca IIIadovanie t-butylovej...

Elektrický združený vodič a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5935

Dátum: 18.12.2006

Autori: Pupke Frank, Beyer Kurt

MPK: B21C 23/22, H01B 1/02

Značky: združený, výroby, spôsob, elektricky, vodič

Text:

...združeneho vodiča V súlade s vynálezom je navrhovaný známy postup vytláčacieho lisovania. Ide o zhotovenie tyčí alebo drôtov vytlačenim. Materiál plášťa je dopravený do(dvoch) obvodových drážok vytlačovacieho kolieska, pričom vysokým trením na opornom uložení je vyrobený tekutý, rúrkovito vytvarovaný útvar, ktorý vychádza z vytlačovacieho otvoru ako opláštenie materiálu jadra. Materiál jadra je cez dutý portálový tŕň vsunutý dotykom na...

Tesniaca páska z penového materiálu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5899

Dátum: 18.12.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04B 1/68, F16J 15/06, F16J 15/02...

Značky: páska, výroby, spôsob, tesniaca, pěnového, materiálů

Text:

...tesniacu pásku, pokrytú minimálne z jednej bočnej strany fóliovou páskou. Na spodnej strane pásky zmäkkej peny sa nachádza samolepiaca vrstva, na ktorej je upevnený minimálne jeden odsek fóliovej pásky,pričom oba okraje fóliovej pásky ležia medzi vzájomne susediacimi vinutiami v rámci jedného zvitku.V princípe sa rozlišujú tesniace pásky z mäkkého a pružného penového materiálu, dodávané v komprimovanom a nekomprimovanom stave. Popísané...

Zariadenie a spôsob pre montáž dielcov prostredníctvom ohýbania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5698

Dátum: 18.12.2006

Autor: Denoual Pascal

MPK: B21D 39/02

Značky: zariadenie, prostredníctvom, montáž, dielcov, ohýbania, spôsob

Text:

...pomocou zariadenia pre zrnontovanie dielcov sledujúc charakteristiky podľa patentového nároku 1, teda ohýbaním okraja prvého panela na okraj najmenej druhého panela, zariadenie obsahuje rameno nosiace nástroj určeného k tomu, aby vyvinul silu na okraji prvého panela, ktorá by umožnia ohnúť okraj prvého panela smerom k jednému alebo viacerým okrajom jedného alebo viacerých panelov a aby sa potom pripevnil okraj prvého panela na jeden...

Podlahová doska z laminátu z dvoch vrstiev pružného plastového plátu navrstvených vo vzájomnom prečnievaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5688

Dátum: 18.12.2006

Autori: Zhengxing Song, Stone Norman

MPK: E04F 15/10

Značky: navrstvených, dvoch, prečnievaní, laminátu, plátů, vrstiev, vzájomnom, doska, pružného, podlahová, plášťového

Text:

...prírodné drevo. Spodná vrstva 18 je vyrobená z mäkkého pružného penového materiálu, ako je napríklad polyuretánová pena.0021 Prostredná plastová vrstva 16 a spodná penová vrstva 18 sú navrstvené spolu tak, aby sa navzájom krylí a mali spoločný okraj. Avšak vrchná plastová vrstva 14 je navrstvená na prostrednú vrstvu 16 tak, aby vrchná vrstva 14 prečnievala prostrednú vrstvu 16.0022 Pri prečníevajúcom type vrstvenia postranná hrana 26...

Terapeutické zlúčeniny obsahujúce ingenol-3-angelát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16492

Dátum: 18.12.2006

Autori: Nazir Tahir, Crothers Michael Edward Donald, Brown Marc Barry

MPK: A61K 9/107, A61K 9/06, A61K 47/10...

Značky: obsahujúce, terapeutické, zlúčeniny, ingenol-3-angelát

Text:

...nebude inak naznačené. Citrátový tlmivý roztok je preferovaný. Kde sa používa acetátový tlmivý roztok, bude mať typicky rozpätie pH od 3,5 do 5,5, pričom citrátfosfátový tlmivý roztok môže mať typicky pH v rozpätí 2,75 do 7,0.0018 Bude sa predpokladať, že roztok, v ktorom je rozpúšťadlo aprotické, nemôže mať pH, pretože ide o meranie H iónu. Avšak kde je takýto roztok aspoň čiastočne miešateľný s kyselinou alebo kyselinovým tlmivým roztokom a...

Farmaceutická kompozícia jednotkovej dávky a použitie jednotkovej dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285415

Dátum: 18.12.2006

Autori: Pullman William Ernest, Whitaker John Steven

MPK: A61K 31/00, A61K 31/4985, A61P 15/00...

Značky: použitie, kompozícia, jednotkovej, dávky, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutická kompozícia vhodná na orálne podávanie s obsahom 1 až 20 mg tadalafilu a použitie jednotkovej dávky obsahujúcej 1 až 20 mg tadalafilu na prípravu liečiva pôsobiaceho na stav sexuálnej dysfunkcie u pacienta.

Spôsob výroby ložiskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285414

Dátum: 18.12.2006

Autori: Mcdonald Julie, Hall David, Latkowski Anthony, Wheatley John

MPK: F16C 33/04, D21H 17/00, C08J 5/04...

Značky: materiálů, ložiskového, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby ložiskového materiálu, ktorý zahŕňa kroky vytvorenia vodnej suspenzie s obsahom tuhých látok pozostávajúcich z 30 až 80 % objemových fluorovaného polyméru, 5 až 30 % objemových textíliu tvoriacich fibrilovaných vlákien a 5 až 40 % objemových aspoň jedného plnivového materiálu vybraného zo skupiny obsahujúcej anorganické vlákna, anorganický časticový materiál, kovové vlákna kovové prášky organické vlákna organický...

Kombinácia triazínových derivátov a stimulátorov sekrécie inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11134

Dátum: 18.12.2006

Autori: Mesangeau Didier, Cravo Daniel, Moinet Gérard

MPK: A61K 31/53, A61K 31/64, A61P 3/10...

Značky: stimulátorov, sekrécie, kombinácia, derivátov, inzulínu, triazínových

Text:

...smere je potrebné uviesť najmä metformín (Glucophage®, Stagid®)o Senzibilizátory inzulínu, ktoré sú reprezentované hlavne tiazolidíndonmi(TZD). V tomto smere je potrebné uviesť najmä pioglitazón (Actos®) a rosiglltazón (Avandia®)o inhibítory alfa-glukozidázy. V tomto smere je potrebné spomenúť najmä akarbózu (Glucor®) a miglitol (Diastabol®).0007 Avšak monoterapia môže v priebehu času vykazovať stratu účinnosti. Tento stav sa označuje ako...

Motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9877

Dátum: 18.12.2006

Autori: Parmaksiz Sezgin, Diril Orhan, Yuksel Mustafa, Cosan Ahmet Ferit

MPK: H02P 1/44

Značky: motor

Text:

...ked sa deteguje, že tepelná ochrana (4) prepla do zapnutého stavu kvôli nárastu napätia alebo prúdu meracieho okruhu(7) napätia/prúdu tak, aby určila stav tepelnej ochrany (4). Čiže je zabezpečené ovládanie spúšťacieho triaku (16) delegovaním stavu tepelnej ochrany (4) a získanie potrebného spúšťacieho krútiaceho momentu pre spustenie motora (1).0020 Vtomto uskutočnení vynálezu jedna svorka (T 2) kontinuálneho prevádzkového triaku (6) je...

Zábavný systém displeja na opierku sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9569

Dátum: 18.12.2006

Autori: Lee Joon, Stokes Theodore, Prosniewski Joseph, Campbell Douglas, Schultz Steven, Thimm David, Michalak Eric, Greene Alan, Price James

MPK: B60R 11/02

Značky: displeja, opierku, systém, zábavný, sedadla

Text:

...Bolo by tiež výhodné poskytnúť zábavný systém displeja na opierku sedadla majúci komponenty ako napríklad DVD prehrávač, reproduktory, zdroje osvetlenia (napr. okolie, úloha, čítanie, atď.), pripájacie porty, konektor na slúchadlá (konektory na slúchadlá), pomocný vstup (pomocné vstupy), bezdrôtové vysielače/prijímače, atď. Bolo by tiež žiadúce poskytnúť zábavný systém na opierku sedadla, ktorý pohyblivo integruje opierku hlavy a...

Spôsob prípravy ezetimibu a medziproduktov používaných pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8600

Dátum: 18.12.2006

Autori: Vukics Krisztina, Kiss-bartos Dorottya, Gáti Tamás, Temesvári Krisztina, Éles János, Bódi József, Szöke Katalin

MPK: C07D 205/08, C07D 317/30, C07D 405/06...

Značky: přípravy, spôsob, medziproduktov, spôsobe, používaných, ezetimibu, tomto

Text:

...1 yl-azetidín-2-ón vrátane dvojitej väzby vo vedľajšom reťazci je pripravený alkylácíou l-(4-tluórfenyl)-4(S)-(4-benzyl-oxy-fenyl)-2-azetidinónu 4-fluórcinamyl-bromidom alebo enantioselektívnou syntézou z (S)-3-5-(4-fluórfenyl)-pent-3-enoyl-4-fenyl-oxazolidin-2-ónu ako východiskovej látky. 1-(4-t 1 uórfenyl)-3(R)-3-oxo-3-(4-fluórfenyl)propyl)-4(.S)-(4-benzyloxy-fenyl)-2-azetidinónový medziprodukt bol získaný oxidáciou vedľajšieho...

Kombinácia triazínových derivátov a látok zvyšujúcich citlivosť na inzulín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8076

Dátum: 18.12.2006

Autori: Mesangeau Didier, Cravo Daniel, Moinet Gérard

MPK: A61K 31/422, A61K 31/4439, A61K 31/166...

Značky: látok, inzulín, derivátov, citlivosť, triazínových, zvyšujúcich, kombinácia

Text:

...Euglucan®),glibornurid (Glutríl®), glíclazid (Diamicron®), glimepirid (Amarel®) a glipizid(Glibenese®). Čo sa týka glinidov, je treba uviesť najmä repaglinído činidlá, ktoré znižujú glukogenézu predstavované biguanidmi. Uviesť je treba najmä metformín (Glucophage®, Stagid®)o látky zvyšujúce citlivosť na inzulín predstavované najmä tiazolidíndiónmi(TZD). Najmä je treba uviesť pioglitazón (Actos®) a rosiglítazón (Avandia®)o inhibítory...

Zariadenie na fixáciu a polohovanie prístrojov, obrobkov a náradí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5704

Dátum: 16.12.2006

Autor: Drees Jürgen

MPK: F16C 11/04

Značky: prístrojov, fixáciu, polohovanie, zariadenie, obrobkov, nářadí

Text:

...zveráky, magnetické upínače, upínacie lišty, upínacie podložky, klanice atď.Nevýhodou týchto upínacich zariadení je ich obmedzený smer pôsobenia, obrobok alebo náradie možno totiž upnúť len v jednej rovine alebo osi. Komplexnejšie upínacie zariadeniaumožňujú upnutie obrobku alebo náradia aj V dvoch rovinách, totiž v smere X a Y, niekedy aj priestorovo V smere V smere X, Y, a Z. Takéto komplexné upínacie výtvory nie sú nič iné ako zariadenia...

Terapeutické použitie DII4 antagonistu a VEGF inhibítora na inhibíciu nádorového rastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14040

Dátum: 15.12.2006

Autori: Noguera Irene, Gale Nicholas, Thurston Gavin, Smith Eric

MPK: A61K 39/00

Značky: nádorového, terapeutické, použitie, inhibítora, inhibíciu, rastu, antagonistu

Text:

...krvných ciev, ktorá obsahuje látku schopnú inhibície účinku DII 4 afarmaceuticky prijateľný nosič. V jednom uskutočnení predloženej prihlášky vynálezu je činidlom protilátka alebo fragment protilátky, ktorá blokuje väzbu Dll 4 na Notch receptor. Výhodne je DII 4 antagonistom iba ľudská protilátka alebo jej fragment schopný inhibície väzby DII 4 na Notch 1 receptor. V inom uskutočnení predloženej prihlášky vynálezu je látkou moditikovaný...

Automatická umývacia jednotka automobilu a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6827

Dátum: 15.12.2006

Autori: Pillon Pierangelo, Pugno Vanoni Francesco

MPK: B60S 3/04

Značky: spôsob, jednotka, automatická, automobilů, umývacia

Text:

...prvky 4 zahŕňajú úložnú konštrukciu ll unúcstnenú mimo vonkajšieho obrysu oblúkovej konštrukcie 2, pričom posuvné prvky 5 obsahujú vozík 12, ktorý je pohyblivý v smere pevnej vodiacej lišty 13.Primárne priliehajúce konce 14. resp. 15 príslušnej primàuej a sekundámej oblúkovej konštrukcie 2 a 8 sú zavesené na úložnej konštrukcii 11, pričom sekundárne príliehajúce konce 16, resp. 17 sú spojené prostrednictvom platne 18 s kolesom 19...

Chemicky stabilizovaná kompozícia asfaltovej gumy a jej mechanicko-chemický spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6822

Dátum: 15.12.2006

Autori: Biro Szabolcs, Deák Gyula, Bartha László, Geiger András

MPK: C08L 95/00

Značky: chemicky, kompozícia, stabilizovaná, asfaltovej, spôsob, mechanicko-chemický, přípravy

Text:

...elastomérov asfaltových zmesí by sa mohla zlepšiť fúkaním plynov, ktoré obsahujú kyslík cez tieto zmesi. Podobným riešením je, keď je gumová drvina predupravená použitím peroxidudisperzií je zvýšená chemickými väzbami (polárna-polárna,kyselina-báza atď., US 4,503,176) medzi oxidovaným povrchom gumových drvín a asfaltovými živicami, ktoré obsahujú kyslík. 0008 Iným riešením na zvýšenie stability elastomérom modifikovaných asfaltov je použitie...

Nové deriváty oxímu cholest-4-én-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6649

Dátum: 15.12.2006

Autori: Drouot Cyrille, Maux Delphine

MPK: C07J 41/00, A61P 25/00, A61K 31/575...

Značky: oximů, cholest-4-én-3-ónu, farmaceutické, nové, deriváty, obsahom, spôsob, přípravy, kompozície

Text:

...tkanív, napr. periodontitídyI oftalmologické choroby alebo poruchy zahmujú diabetické retinopatie, glaukóm, makulárne degenerácie, degenerácie sietnice, pigmentálnu retinitídu, diery alebo trhlíny vsietnici,odlúpnutle sietnice, ischémiu sietnice, akútne retinopatie spojené s poranením, zápalové degenerácie, pooperaćné komplikácie, medikamentózne retinopatie, kataraktI poruchy zvukovodov ako otoskleróza a hluchota spôsobená...

Spôsob merania ťahového napätia bežiaceho pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6518

Dátum: 15.12.2006

Autori: Werber Rudolf, Thurner Frank, Seibold Hans-richard, Hain Tobias

MPK: B65H 23/188, B65H 26/00

Značky: pásu, spôsob, bežiaceho, tahového, napätia, merania

Text:

...ťahovým napätím bežiaceho pásu periodicky pomocou prerušovane aktivovaného spínača zaťažovaný najmenejjedným odporom. Tento zaťažovací odpor rozlaďuje Wheatstonov mostíkdetinovaným spôsobom, pričom sa môže ihned zistiť účinok tohto zaťaženia na základe signálu ťahového napätia s a bez ohmického zaťaženia. Tento test prebieha počas prevádzky pásom zaťaženého snímača, takže jeho funkcia schopnost sa skúša v reálnom čase. Pre prípad, že...

Spôsob prípravy kladribínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6446

Dátum: 15.12.2006

Autori: Monciardini Simone, Zuffi Gabriele

MPK: C07D 473/00, C12N 9/10, C12P 19/00...

Značky: kladribínu, spôsob, přípravy

Text:

...enzýmov alebo bakteriálnych buniek vedie k výhode nepotrebnosti separácie enzýmov z produktovej zmesi na konci reakcie a z tohto dôvodu umožňuje spätné získanie enzýmov alebo buniek a ich opätovné použitie V nasledujúcej reakcii. Imobilizácia,okrem toho, umožňuje uskutočňovať reakcie kontinuálne alebo po dávkach, z tohto dôvodu súzískané vyššie výťažky a je dosiahnutá väčšia vhodnosť na použitie V priemyselnom meradle.0016 Na záver,...

Zásobník a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12251

Dátum: 15.12.2006

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/06, B65D 1/09

Značky: zásobník, výrobu, zariadenie

Text:

...dutá komora predovšetkým guľovitého tvaru slúži aj nato, aby počas tvarovania mohol byť plastový materiál ťahaný cez hranu a týmto spôsobom sa redukovala hrúbka steny plastu, takže vznikne uvedené miesto požadovaného zlomu.Zariadenie, ktoré slúži na výrobu uvedeného zásobníka, obsahuje prinajmenšom dve tvarovacie čeľuste na výrobu hlavovej časti zásobníka, ktoré samotné obsahujú vybrania formy určené pre dutú komoru a pre časti...

Spôsob výroby sertindolu a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285410

Dátum: 15.12.2006

Autor: Sommer Bech Michael

MPK: C07D 401/00

Značky: sertindolu, výroby, spôsob, medziproduktov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sertindolu, ktorý zahŕňa výrobu N-(4-fluórfenyl)-N-(2-karboxy-4-chlórfenyl)glycínu, reakciou soli alkalického kovu kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej so soľou alkalického kovu N-(4-fluórfenyl)glycínu vo vodnom, alkalickom prostredí v prítomnosti katalyzátora medi cyklizáciu N-(4-fluórfenyl)-N-(2-karboxy-4-chlórfenyl)glycínu na zodpovedajúci 3-acetoxy-indol redukciu 3-acetoxyindolu a následnú elimináciu H2O, čím sa získa...

Podlahový vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 285407

Dátum: 15.12.2006

Autor: Mozolák Vladimír

MPK: E03F 5/04

Značky: podlahový, vpust

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahový vpust je tvorený základným dutým telesom, ktoré má v dolnej časti odpadové hrdlo a v hornej časti je vybavené izolačným tanierom. V základnom dutom telese (26) je v odnímateľnom držiaku (13) pozostávajúcom z valcového drieku (27), rozdeleného osadením (31) na spodnú otvorenú časť vybavenú aspoň dvomi vonkajšími obvodovými drážkami (32) a hornú časť ukončenú obvodovým rámom (23) na osadenie odtokovej mriežky (18), uložená zápachová...

Upevňovacie zariadenie, najmä pre rukoväte v interiéri motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10497

Dátum: 15.12.2006

Autori: Welter Patrick, Selvini Frédéric

MPK: F16B 13/08, B60N 3/02

Značky: motorového, upevňovacie, zariadenie, rukoväte, interiéri, najmä, vozidla

Text:

...dvoch krídiel 3 tvaru L vyrobených z oceľového plechu ajednej upchávky 4, ktorá je taktiež zhotovená z plastu. Ako je zrejmé zobrázkov 2 a 3, opome uloženie 2, ktoré je zhotovené so zrkadlovou symetriou, dole obsahuje rovinnú dosadaeiu plochu S, prostredníctvom ktorej je možné ju nasadiť naplatničkovú štruktúru obsahujúcu vybranie 6, napríklad na plech 7 karosérie automobilu.Oporne uloženie 2 je vybavené centrálnym prerazeným otvorom 8,...

Elektrické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9930

Dátum: 15.12.2006

Autori: Santonicola Paolo, Cherri Marco, Spuri Marco

MPK: H04M 1/60, G08C 17/02

Značky: zariadenie, elektrické

Text:

...predloženého vynálezu je tiež zabezpečiť, aby elektrické zariadenie uľahčilo telefonické konverzácie v prostredi kde je toto elektrické zariadenieumiestnené tým, že obmedzí rušenie okolitým hlukom.0010 Technické vlastnosti vynálezu sú s odkazom na vyššie uvedené ciele jasne opísané V nižšie uvedených patentových nárokoch a jeho výhody budú zreteľnejšie 2 nasledujúceho podrobného opisu, s odkazom na sprievodné výkresy, ktoré zobrazujú výhodné...

Orálny prípravok s regulovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8555

Dátum: 15.12.2006

Autori: Kohlmeyer Manfred, Schlütermann Burkhard

MPK: A61K 9/50

Značky: regulovaným, uvoľňovaním, prípravok, orálny

Text:

...vo forme soli. napríklad metoprolol0012 Ďalšia úloha spočíva v príprave farmaceutickej pelety, pri ktorej nasleduje uvoľňovanie účinnej látky s profilom s fázou pokoja. Ďalej spočíva úloha v príprave pelety,pri ktorej nasleduje uvoľňovanie účinnej látky po fáze pokoja so stanovenou lehotou. Podľa vynálezu sa majú pripraviť okrem toho peletové produkty alebo hromadné pelety, ktore zahŕňajú väčšinu jednotlivých peliet, ktore vždy vyhovujú...

Systém profilových líšt na premostenie dilatačných škár a/alebo ako okrajové ukončenie pri podlahových obkladových prvkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8366

Dátum: 15.12.2006

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04B 1/68, E04F 19/06, E04F 15/02...

Značky: škár, obkladových, prvkoch, premostenie, lišt, dilatačných, podlahových, okrajové, profilových, ukončenie, systém

Text:

...profilovaniami v tvare drážky a/alebo pera, ktoré sú uskutočnené komplementárne k profilovaniu drážka-pero podlahovýchobkladových prvkov. Týmto spôsobom sa dosiahne spojité obloženie, ktoré má dostatočne pevné spoje aj v oblasti dilatačnej škáry, prípadne revíznej šachty. Najmä pri prechodoch obkladov ako aj pri okrajových ukončeniach tiež postačí,ak sa profilovanie na systéme profilovej lišty vytvorí len jednostranne. Toto si možno...