Archív za 2006 rok

Strana 36

Aromatický vláknitý pásik pre spotrebiteľské balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5318

Dátum: 27.07.2006

Autor: Pham Xuan

MPK: B65D 75/52

Značky: vláknitý, balenie, pásik, aromatický, spotrebiteľské

Text:

...keď sa horná časť vonkajšieho0008 Nové rysy a výhody tohto vynálezu, navyše k tým, ktoré boli spomínané vyššie, budú skúseným technickým odborníkom zrejmé po prečítaní nasledujúceho podrobného opisu V spojení so sprievodnými výkresmi, kde sa zodpovedajúce odkazy týkajúObr. l je perspektívny pohľad na viacvrstvový vláknitý vonný pásik na cievke na nanášanie na vonkajší obal spotrebiteľského balenia podľa tohto vynálezuObr. 2 je konečný...

Spôsob prípravy amorolfinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5109

Dátum: 27.07.2006

Autori: Rosenberger Stefan, Weber Beat

MPK: C07D 295/00

Značky: přípravy, amorolfinu, spôsob

Text:

...vzorca aa ich derivátov. Výhodne sú používané kyselina sírová a terciárne alkoholy alebo olefíny v chlórovanom uhľovodíkovom rozpúšťadle. Využívaná reakčná teplota je v rozsahu od O do 50 °C, avšak nie je kritická.0006 Zostáva potreba na vylepšené spôsoby prípravy amorolfinových solí, napríklad amorolfin-HCl, a ich medziproduktov,ako je amorolfinová báza.0007 Tvorcovia predloženého vynálezu objavili, že môže byť dosiahnutý významný úžitok,...

Nové polysubstituované 1,1-pyridylaminocyklopropánamínové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5074

Dátum: 27.07.2006

Autori: Charton Yves, Guillonneau Claude, Lockhart Brian, Lestage Pierre, Goldstein Solo

MPK: C07D 213/00, A61K 31/44

Značky: spôsob, přípravy, farmaceutické, polysubstituované, zlúčeniny, nové, 1,1-pyridylaminocyklopropánamínové, kompozície, obsahom

Text:

...zlúčeniny, ktoré sú nikotinickými ligandmi.0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú teda nové a tvoria silné nikotinicke ligandy, selektívne pre centrálny receptoriálny subtyp e 462. Na základe tejto skutočnosti sú použiteľné pri liečení porúch pamäte spojených so starnutím mozgu a neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Pickova choroba,Korsakoffova choroba a frontálna a subkortikálna...

Zariadenie a spôsob na rozdelenie jedného prúdu viacerých predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4607

Dátum: 27.07.2006

Autori: Lechert Frank, Wild Hans-peter, Kraft Eberhard

MPK: B65G 47/68, B65G 47/84

Značky: rozdelenie, predmetov, jedného, prúdu, viacerých, zariadenie, spôsob

Text:

...je (ľalej Forma uskutočnenia. pľĺ ktorej Vlłltťťľt jvosťivaće zarox-ttit 1115011 posúvat viaceré predmety. pričom toto sa týka tiež možnosti. že viaet-,re posuvaet- sú pohzmztnć rôzny/nu prostriedkami. čo mamenát. že nie sú zoradene na tom istom pětse. ale napriklad na viacerý/eh jvasoeh vedla seba. S týmto opatrením mćiže byt tlosiznluttttć vyireižiić žvýzšenie kapacity. keďže jaotont môže byť posunutýelt aj vela predmetov. Stakýnttt»...

Polysubstituované 1,1-pyridyloxycyklopropánamínové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4484

Dátum: 27.07.2006

Autori: Goldstein Solo, Lestage Pierre, Charton Yves, Lockhart Brian, Guillonneau Claude

MPK: A61P 25/00, A61K 31/44, C07D 213/00...

Značky: farmaceutické, deriváty, 1,1-pyridyloxycyklopropánamínové, obsahom, spôsob, kompozície, polysubstituované, přípravy

Text:

...Patentová prihláška EP l 170 281 opisuje 1,1 alebo 1,2-disubstituované cyklopropánové zlúčeniny, ktoré sú nikotinickými ligandami.0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú teda nové a tvoria účinné nikotinické ligandy, selektívne pre centrálny receptoriálny subtyp 0.452. Vďaka tomu sú použiteľné pri liečení porúch pamäti spojených so stamutím mozgu a neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova...

Spôsob zvýšenia bunkovej permeability pre cudzorodé častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10913

Dátum: 27.07.2006

Autori: Weltman Helena, Shah Jyotsana

MPK: A61K 47/18, A61K 31/155, A61K 47/20...

Značky: částice, permeability, spôsob, cudzorodé, zvýšenia, bunkovej

Text:

...guanidín tiosulfát alebo hydrochlorid), iónové detergenty (napr. SDS) a/alebo neiónové detergenty (napr. IPGEL, deoxycholát, cholát alebo žlčové soli) alebo iné činidlá s podobnými vlastnosťami, ako sú metanol a kyselina octová. Koncentrácia jednotlivých činidiel v IDF roztoku závisí napríklad od bunkovej steny patogénu, ktorý má byť detegovaný. Hoci nie je predložený vynález obmedzený žiadnou teóriou ani mechanizmom, predpokladá sa, že...

Spôsob enantioselektívnej enzymatickej redukcie ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9718

Dátum: 27.07.2006

Autori: Bobkova Maria, Tschentscher Anke, Gupta Antje

MPK: C12P 7/02

Značky: enantioselektívnej, enzymatickej, ketozlúčenín, spôsob, redukcie

Text:

...koncentráciách ( 5 ). Pri opísaných systémoch pritom vytvára redukovaná, väčšinou zle vodo-rozpustná ketozlúčenina, spolu s organickým rozpúšťadlom organickú fázu. Niekedy je dokonca možné vypustiť take organické rozpúšťadlo, v takom prípade je organická fáza vytvorená redukovanou ketozlúčeninou (DE 10119274, DE 10327454.4,DE 103 37 401.9, DE 103 OO 335.5). Regenerácia koenzýmu sa pritom uskutočňuje so súčasnou oxidáciou sekundárnych...

Spôsob prípravy bepromolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14885

Dátum: 27.07.2006

Autori: Rosenberger Stefan, Weber Beat

MPK: C07D 295/02

Značky: bepromolínu, spôsob, přípravy

Text:

...AMF-HCl.Podľa prvého aspektu tohto vynálezu je poskytovaný spôsob prípravy bepromolínovej bázy, ktorá je zlúčeninou vzorca (la)kde uvedený spôsob zahŕňa(i) uvedenie do kontaktu zlúčeniny vzorca (lll)so zlúčeninou vzorca (IV)(ii) akonáhle je spotreba plynného vodíka skončená, pridá sa kyselina octová.Pridanie kyseliny octovej (krok (ii pomáha redukcii dvojitej väzby CN pod tlakom vodíka.Krok (i) sa uskutočňuje pri bázických podmienkach a...

Prepravný kontajner s nákladom a spôsob ukladania nákladu do prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14681

Dátum: 27.07.2006

Autor: Strang Robert William Alistair

MPK: B66F 9/19, B66F 19/00, B65D 90/00...

Značky: ukladania, nákladu, kontajner, kontajnera, nákladom, prepravný, spôsob, prepravného

Text:

...polohách vkontajneri tak, že sústava, zahŕňajúca cievky a dištančné prvky, je tesne uložená medzi čelnými stenami kontajnera a dotýka sa vnútorných plôch kontajnera, aby saVýhodne je každý tvarovaný blok, blok expandovaného penového polystyrénu.Počas pohybu nákladného kontajnera sú zotrvačné sily, pôsobiace na predmety nákladu v dôsledku pohybu nákladného kontajnera, prenášané tvarovanými blokmi na konštruk ciu nákladného kontajnera.V...

Zariadenie a spôsob rozdeľovania prúdu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7755

Dátum: 27.07.2006

Autori: Wild Hans-peter, Kraft Eberhard, Lechert Frank

MPK: B65G 47/00

Značky: prúdu, zariadenie, rozdeľovania, spôsob, predmetov

Text:

...vo vopred definovaných dobách príliš presne, ale ak prichádzajú viac menej nepravidelne. U presne nabiehajúcich predmetov sa však môže senzor aj vynechať. S výhodou je pre každú dráhu posúvača usporiadaný jeden senzor. Senzory resp. spustenie pohybu posúvačov musí sa uskutočniť tak, aby sa dosiahlo požadované rozdelenie prúdu výrobkov t.j. nie každý predmet, ktorý je senzorom zabezpečený, musí tiež vyvolať pohyb posúvača, ale skôr...

Zariadenie a spôsob rozdeľovania prúdu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7705

Dátum: 27.07.2006

Autori: Wild Hans-peter, Kraft Eberhard, Lechert Frank

MPK: B65G 47/00

Značky: predmetov, rozdeľovania, prúdu, spôsob, zariadenie

Text:

...predmety na dopravníku vo vopred definovaných dobách príliš presne, ale ak prichádzajú viac menej nepravidelne. U presne nabiehajúcich predmetov sa však môže senzor aj vynechať. S výhodou je pre každú dráhu posúvača usporiadaný jeden senzor. Senzory resp. spustenie pohybu posúvačov musí sa uskutočniť tak, aby sa dosiahlo požadované rozdelenie prúdu výrobkov t.j. nie každý predmet, ktorý je senzorom zabezpečený, musí tiež vyvolať pohyb...

Opakovane uzatvárateľný obal vhodný do mikrovlnnej rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7437

Dátum: 26.07.2006

Autori: Zoister Stefan, Madai Gyula, Kastner Friedrich

MPK: B65D 81/34, B65D 77/22, B65D 33/01...

Značky: mikrovlnnej, vhodný, rúry, uzatvárateľný, opakované

Text:

...kolofóniových,akrylátových, alkydových, melamínových, PVA, PVC, izokyanátových, uretánových systémov, butadíénu, styrolových systémov alebo ich kopolymérov,ktoré môžu byť tvrdené konvenčne alebo reaktívne (chemicky alebo žiarením).0015 V danom prípade môže lak alebo etiketa pokrývajúca mikroperforáciu,razená fólia alebo povrchová lakované vrstva obsahovat prímesi absorbujúce energiu, napríklad kovové prímesi, grafit, pigmenty a...

Profily protilátok charakteristických pre tuberkulózny stav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18471

Dátum: 26.07.2006

Autor: Gennaro Maria Laura

MPK: G01N 33/53, C12N 15/09

Značky: charakteristických, profily, protilátok, tuberkulózny

Text:

...alebo obidvoje. Testy tohto vynálezu sú charakterizované použitím najmenej troch antigénov,a inklúziou antigénov najmenej dvoch typov prvý, najmenej jeden antigén, ktorý je špecifický pre protílátku, ktorej prítomnost naznačuje ínaktívnu TB vzhľadom na aktívnu TB a, druhý, najmenej jeden antigén, ktorý je špecifický pre protílátku, ktorej neprítomnosť je indikátorom inaktívnej TB vzhľadom na aktívnu TB. Ak sa použije preferovaný sendvičový...

Systém na dopravu premosťovacej konštrukcie pomocou cestného vozidla premeniteľného na obojživelné vozidlo, pre umožňovanie akémukoľvek cestnému vozidlu prekonať medzeru, ktorá je suchá alebo naplnená vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5502

Dátum: 26.07.2006

Autori: Aubert Henri, Richeux Elisabeth

MPK: B60F 3/00, E01D 15/00

Značky: vozidlu, cestného, vozidlo, konštrukcie, medzeru, sucha, vodou, umožňovanie, vozidla, pomocou, obojživelné, ktorá, akémukoľvek, naplnená, premosťovacej, cestnému, prekonať, premeniteľného, systém, dopravu

Text:

...pontón môže byt odnímateľné pripojená svojim koncom pomocou spojovacích prostriedkov ku koncu inej zhodnej premosťovacej konštrukcie iného vozidla fungujúceho ako plávajúci pontón, pre vytvorenie plávajúceho mosta väčšej dĺžky.0012 Spojovacie prostriedky umožňujú spojiť, pri vzájomnom dosadnutí,konce dvoch prístupových rámp, vysunutých odklopením z rovnakého konca premosťovacej konštrukcie obojživelného vozidla, so zodpovedajúcími...

Zariadenie na kĺbové pripojenie poklopu alebo veka k rámu, najmä poklopu pre otvor do komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5067

Dátum: 26.07.2006

Autori: Monneret Jean-jacques, Fumalle Christian

MPK: E05D 1/00, E05D 11/00, E02D 29/14...

Značky: najmä, komunikácie, poklopu, rámu, zariadenie, otvor, kĺbové, pripojenie

Text:

...budú jasnejšie vidiet v nasledujúcom vysvetlujúcom opises odvolaním sa na výkresy, poskytované len ako príklad znázorňujúcí- obrázok 1 perspektívny pohľad na zostavu poklopu a rámu otvoru vkomunikácii, a to s poklopom kĺbovo pripojeným k rámu podľa vynálezu,- obrázok 2 zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci kĺb podľa vynálezu, umožňujúci pripojenie poklopu k rámu,- obrázok 3 zväčšený perspektívny pohľad, podobný pohľadu z obrázku 2 a...

Zámkový a kľúčový systém so zlepšenými stavidlami v zámke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15905

Dátum: 26.07.2006

Autor: Widén Bo

MPK: E05B 15/12, E05B 27/00, E05B 27/02...

Značky: kľúčový, systém, zlepšenými, zámkový, zámke, stavidlami

Text:

...než 3/4 vzdialenosti medzi centrálnymi osami dvoch susediacich blokovacích stavidiel v rade. Normálne sú tieto dotykové časti uzatvorené v hraniciach alebo ploche prierezu telovej časti blokovacieho stavidla, to znamená tak, aby sa umiestnili v súvisiacej komore, v ktorej blokovacie stavidlo uskutočňuje pohyb hore a dole alebo dozadu a dopredu.0014 Ďalšia výhodná charakteristika tohto vynálezu je redundancia, vyplývajúca zo skutočnosti,že...

Použitie riluzolu na prípravu liečiv na prevenciu a/alebo liečenie poškodení sluchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285206

Dátum: 26.07.2006

Autori: Randle John, Stutzmann Jean-marie

MPK: A61P 27/00, A61K 31/428

Značky: prevenciu, riluzolu, použitie, sluchu, liečiv, přípravu, poškodení, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie riluzolu alebo niektorej z jeho farmaceuticky prijateľných solí na prípravu liečiv na prevenciu a/alebo liečenie poškodení sluchu, najmä sluchových preludov, hluchoty, hluchoty spôsobenej zvukovými traumami, hluchoty spôsobenej vekom.

Deriváty piperazínu a piperidínu, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285205

Dátum: 26.07.2006

Autori: Den Hartog Jacobus, Feenstra Roelof, Tulp Martinus, Long Stephen, Kruse Cornelis

MPK: A61P 25/00, A61K 31/44, A61K 31/496...

Značky: kompozícia, obsahom, farmaceutická, piperazinu, piperidinů, použitie, deriváty, přípravu, přípravy, spôsob, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty piperazínu a piperidínu všeobecného vzorca (a), spôsob ich prípravy, medziprodukt na ich prípravu, ich použitie v medicíne a farmaceutické kompozície s ich obsahom. Zlúčeniny vzorca (a) majú vysokú afinitu k dopamínovým receptorom D2, D3 a D4 a serotonínovým receptorom 5-HT1A , a preto sú vhodné na prípravu liečiv na liečenie porúch centrálneho nervového systému, akými sú napríklad schizofrénia, Parkinsonova choroba,...

Mäkká želatínová kapsula a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285204

Dátum: 26.07.2006

Autori: Brox Werner, Zande Horst, Meinzer Armin

MPK: A61K 9/48, A61J 3/07, A61K 38/12...

Značky: kapsula, spôsob, želatinová, mäkká, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Mäkká želatínová kapsula, ktorá má plášť obsahujúci želatínu, zmäkčovadlá, prípadne ďalšie pomocné látky, a náplň obsahujúcu rozpúšťadlo a zahŕňajúcu migrácie schopné rozpúšťadlo ako rozpúšťadlo v náplni a plášti kapsuly.

Deriváty pyrazolu, spôsob ich výroby, kompozície na ich báze, ich použitie a spôsob ochrany rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285203

Dátum: 26.07.2006

Autor: Banks Bernard Joseph

MPK: C07D 401/00, C07D 231/00, A01N 43/48...

Značky: výroby, pyrazolů, spôsob, rastlín, deriváty, kompozície, ochrany, použitie, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrazoly všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje 2,4,6-trisubstituovanú fenylskupinu alebo 3,5-disubstituovanú pyridín-2-ylskupinu R3 predstavuje alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, prípadne substituovanú hydroxyskupinou alebo jedným, alebo viacerými atómami halogénu kyanoskupinu, alkanoylskupinu s 1 až 5 atómami uhlíka alebo fenylskupinu R5 predstavuje vodík, alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, aminoskupinu alebo halogén R2 a R4...

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu, vektor pVK7

Načítavanie...

Číslo patentu: 285201

Dátum: 26.07.2006

Autori: Araki Masayuki, Sugimoto Masakazu, Nakamatsu Tsuyoshi, Yoshihara Yasuhiko

MPK: C12N 1/21, C12N 15/74, C12N 15/52...

Značky: spôsob, l-lyzínu, bakterie, rekombinantná, výroby, baktéria, koryneformná, vektor, koryneformnej, buňkách, autonomně, reprodukovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Zariadenie na ochranu poľnohospodárskych nástrojov pred preťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4456

Dátum: 26.07.2006

Autori: Pokriefke Michael, Tiessen Reimer Uwe, Reinke Wilfried, Altmann Stefan, Sosnicki Jürgen

MPK: A01B 61/00

Značky: zariadenie, poľnohospodárských, ochranu, preťažením, nástrojov

Text:

...vytvára pružinové zaťaženie.Aby bolo možné poľnohospodársky nástroj jednoduchým spôsobom stupňovito usporiadať na nosný rám v priečnom rade v dvoch medziľahlých radoch, prečnieva upevňovacia časť upevňovacieho prvku v smere pohybu cez väčšiu dĺžku ako v prieč HOITI SlTlCľC.Aby bolo možné upevňovací prvok optimálne umiestniť na nosný rám vo vzťahu k priľahlćmtl poľnohospodárskemu nástroju, má upevňovaci pwok niekoľkoupevňovacich oblastí...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4218

Dátum: 26.07.2006

Autori: Wild Hans-peter, Kraft Eberhard, Lechert Frank

MPK: B65G 47/90, B65G 47/91, B66C 1/00...

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...Dopravné pásy 5 sú poháňané v smere E dopravy.Upínacie zariadenie 1 je usporiadané nad dopravnými pásmi 5,prinajmenšom pohyblivo vo vodorovnom smere 5 (priečne a/alebo pozdĺž smeru E dopravy), aby sa zo znázornenej polohy nad dopravnými pásmi 5 mohlo presunúť do polohy, v ktorej sa predmety môžu odovzdať mimo dopravné pásy 5. Upínacie zariadenie 1 obsahuje rám 4 l, na ktorom je usporiadaný veľký počet zachytávačov 5, výhodne v jednej...

Ultrazvukový orezávací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20848

Dátum: 26.07.2006

Autor: Tanaka Norio

MPK: B26D 3/10, B26D 7/02, B26D 7/08...

Značky: ořezávací, ultrazvukový, prístroj

Text:

...ultrazvukovým orezávacím prístrojom podľa nároku 1.(1) Ultrazvukový orezávací prístroj, ktorý obsahuje robota s kĺbmi ultrazvukový oscilátor, ktorý je opretý o koncové rameno robota s kĺbmi čepeľ orezávača, ktorá je opretá o ultrazvukový oscilátor bezpečnostnú časť obrobku, ktorá zabezpečuje obrobok a brúsny prvok, ktorý sa nachádza v pohyblivom rozsahu čepele orezávača poháňaný robotom s kĺbmi a ktorý sa dokáže dostať do tlakového...

Spôsob afinitnej chromatografie antitrombínu III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9041

Dátum: 26.07.2006

Autori: Perret Gérald, Mourier Pierre

MPK: B01J 20/28, B01J 20/22, B01D 15/38...

Značky: afinitnej, spôsob, antitrombínu, chromatografie

Text:

...polyakrylamidovej agaírózyz porćznehrv skla, jaolyvíi 1 yl(vć guličky alebo polymctaikrylzitovć guličky na ktorých je našlepený Allll podľa inštrukcií výrobcu alebo zapoužitia spôsobov. ktoré sú odborníkom známe, z ktorých sa môžu obzvlášť uviest spôsobštepcnia použitím brómkyantl a hydrazínu. Je samozrejme, že sa tiež môžu použit predbežne aktivovane živice.Podľa obzvlášť výhodnćho Ltskutočncnia vynálezu je použitou živieou Sepharose a...

Antibakteriálne chinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19863

Dátum: 26.07.2006

Autori: Guillemont, Pasquier, Lançois, Andries, Koul Anil

MPK: A61K 31/47, A61P 31/00, C07D 215/12...

Značky: chinolínové, deriváty, antibakteriálně

Text:

...medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2007/014885(73) Majiteľ Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE615, 27106 Val de Reuil Cedex, FRLANCOIS D.F.A., Johnson Johnsson Pharm. RD, Div. Janssen-Cilag, Campus de Maigremont, BP 615,27106 Val de Reuil Cedex, FRPASQUIER E.T.J., Johnson Johnsson Pharm. RD, Div. Janssen-Cilag, Campus de Maigremont, BP 615,27106 Val de Reuil Cedex, FRKOUL Anil, clo Janssen Pharmaceutica N.V.,...

Hydrochloridy a hydráty z 1-[(3-kyano-pyridín-2-yl)metyl]-3-metyl-7-(2-butín-1-yl)-8-(3-amino- piperidín-1-yl)-xantínu, ich príprava a ich použitie ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14830

Dátum: 26.07.2006

Autori: Sieger Peter, Pfrengle Waldemar

MPK: A61K 31/522, A61P 3/10, C07D 473/04...

Značky: piperidín-1-yl)-xantínu, príprava, 1-[(3-kyano-pyridín-2-yl)metyl]-3-metyl-7-(2-butín-1-yl)-8-(3-amino, liečivo, hydráty, hydrochloridy, použitie

Text:

...na inzulín, metabolického syndrómu,dislipidémií rôzneho pôvodu, artritidy, aterosklerózy a príbuzných ochorení, adipozity,alograftovej transplantácie a osteoporózy spôsobenej kalcítoninom. Okrem toho sú tieto látky vhodné na zamedzenie degenerácie B-buniek ako napríklad apoptózy alebo nekrózy pankreatických B-buniek. Tieto látky sú ďalej vhodné na zlepšenie alebo obnovenie funkčnosti pankreatických buniek, okrem toho na zvýšenie počtu a...

Inhibítory korózie na báze wolfrámanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14602

Dátum: 26.07.2006

Autori: Myers Craig, Johnson Donald, Hatch Steven

MPK: C05B 15/00, C05C 1/00, C05C 9/00...

Značky: inhibitory, báze, wolframanu, korózie

Text:

...inhibítorovkorózie. Priemyselne sa skôr využívali vysoké koncentrácie(stovky alebo tisíce mg/kg) fosfátových alebo polyfosfátových solí. Tento prístup nakoniec upadol do nemilosti vďaka produkcii zrazeniny fosfátov s ďalšími iónovými zložkami, ako je železo, vápnik, horčík, atd. Tieto zrazeniny vedú k vzniku nežiaducich nánosov na dne skladovacích nádob (ako je uvedenévyššie) rovnako ako zapchanie rozprašovacích zariadení.0007 Rôzne typy...

Nitrokatecholové deriváty ako inhibítory COMT

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19279

Dátum: 26.07.2006

Autori: Kiss Laszlo Erno, Leal Palma Pedro Nuno, Learmonth David Alexander, Araújo Soares Da Silva Patrício Manuel Vieira, Dos Santos Ferreira Humberto

MPK: A61K 31/4425, A61K 31/421, A61K 31/4439...

Značky: deriváty, inhibitory, nitrokatecholové

Text:

...ktorý sa týkal potenciálu týchto xenobiotík na báze nitrokatecholu spôsobujúcich ťažké poškodenie pečene (hepatotoxicity). Skutočne, krátko ich uvedení do praxe, tolkapón bol stiahnutý z trhu po tom, čo niekoľko prípadov hepatotoxicity bolo hlásených vrátane troch nešťastných úmrtí na smrteľnú fulminantnú hepatitídu. Dnes sa tolkapón môže použiť iba pri Parkinsonových pacientoch, ktorí nereagujú na iné liečenia a striktne iba s...

Spôsob a zariadenie na tvarovanie oceľovej nádoby, oceľová nádoba a jej predlisok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7580

Dátum: 26.07.2006

Autor: Roeterdink Johan Willem

MPK: B01J 3/04, B21D 51/16, B21D 51/26...

Značky: zariadenie, predlisok, nádoba, nádoby, oceľovej, spôsob, ocelová, tvarovanie

Text:

...predlisku nádoby.0019 Ak predlisok nádoby má byt orezaný odštipnutím na svojom voľnom konci, tak zariadeniepodľa vynálezu zahŕňa jednotku orezávania odštipnutim. 0020 Ak oceľová nádoba podľa vynálezu má byť vybavená hrdlovou koncovou zónou, takzariadenie podľa vynálezu zahŕňa hrdlovaciu jednotku na hrdlovaníe zóny voľného konca vytiahnutého predlisku nádoby, výhodne zahŕňajúcu viacero hrdlovacích podjednotiek, ako je 2 až 10...

Redukcia B-buniek za použitia CD37-špecifických a CD20-špecifických väzbových molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18812

Dátum: 25.07.2006

Autori: Brady William, Simon Sandy Alexander, Thompson Peter Armstrong, Grosmaire Laura Sue, Hayden-ledbetter Martha Susan, Ledbetter Jeffrey

MPK: A61P 35/00, A61P 21/04, A61K 39/395...

Značky: cd20-špecifických, molekúl, b-buniek, redukcia, cd37-špecifických, väzbových, použitia

Text:

...rheumatoid arthritis with rituximab, prezentované na Výročnom vedeckom stretnutí Americkej vysokej školy reumatológie 2429, Október New Orleans, La 2002Tuscano, J. successful treatment of Intlíximabrefractory rheumatoid arthritis with rítuximab prezentované na Výročnom vedeckom stretnutí Americkej vysokej školy reumatológie 24.-29. Október 2002, New Orleans,Louisiana.0016 Problémy spojené sterapiou rituximabom pretrvávajú. Napríklad u...

Redukcia B-buniek s použitím CD37-špecifických a CD20-špecifických väzbových molekúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16653

Dátum: 25.07.2006

Autori: Simon Sandy Alexander, Thompson Peter Armstrong, Ledbetter Jeffrey, Brady William, Grosmaire Laura Sue, Hayden-ledbetter Martha Susan

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, A61P 21/04...

Značky: redukcia, cd37-špecifických, použitím, väzbových, molekúl, cd20-špecifických, b-buniek

Text:

...40205-211 (2001) Edwards et al. B-lymphocyte depletion therapy in rheumatoid arthritis and other autoimmune disorders Biochem. Soc. Trans. 30(4)824-828 (2002) Edwards et al. Efñcacy and safety ofrituximab, a B-cell targeted chimeric monoclonal antibody A randomized, placebo controlled trial in patients with rheumatoid arthrítis, Arthritis Rheum. 46 S 197 (2002) Levine et al., lgM antibody-related polyneuropathies B-cell depletion...

Nové mliečne proteínové zložky a ich použitie na prevenciu alebo liečbu chronických zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15444

Dátum: 25.07.2006

Autori: Souppe Jérôme, Jouan Pierre, Mikogami Takashi, Bourtourault Michel

MPK: A23C 9/146, A61K 38/18, A61K 35/20...

Značky: chronických, ochorení, zložky, mliečne, prevenciu, použitie, nové, zápalových, proteinové, liečbu

Text:

...Imunolog. Rev. (1998), 16, 137-161).0016 Vo veľmi malom nmožstve sa nachádza V mlieku (30 g/l mlieka). Aj napriek tomu sa v mlieku nachádzajú mnohé iné faktory s aktivitou odlišnou od aktivity TGF-B, prípadne s opačnou aktivitou akú má TGF-B, v dôsledku čoho nemá TUFBobsiahnutné V mlieku značný vplyv na zápalový proces.0017 Okrem toho, izolácia TGF-B z mlieka je v priemysle realizovateľná len ťažko. Predovšetkým z dôvodu nákladov a zároveň i...

Hydraulický pružný upínací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4372

Dátum: 25.07.2006

Autori: Korte René, Retzbach Thomas, Sigmund Rainer

MPK: B23B 31/02

Značky: pružný, prípravok, upínací, hydraulický

Text:

...tŕň pre obrábacie stroje, pričom na vytvorenie upínacieho tlaku je určený skrutkou ovládaný tlakový piest, ktorý je umiestnený vo vložkovej časti, ktorá je na jednej strane naskrutkovaná do radiálneho závitového otvoru vzákladnom telese aje utesnená tesniacim krúžkom. upevnenie tohto vložkového prvku, ktorý vykazujena svojom vonkajšom obvode prinajmenšom jedna kruhová drážka, v ktorej je nanesený spájkový materiál a pričom tento vložkový...

Odstránenie peroxidu z vehikula na dodávanie liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19860

Dátum: 25.07.2006

Autori: Junnarkar Gunjan, Carr John Patrick, Desjardin Michael

MPK: A61K 9/00, A61K 47/26

Značky: vehikulá, odstránenie, liečiv, peroxidu, dodávanie

Text:

...soli s forrnuláciou acetátu-izobutyrátu sacharózy. Formulácia SAIB môže dalej obsahovať pomocné rozpúšťadlo, ktoré môže byť Vybraté zviacerých rozpúšťadiel, vrátane farmaceutický príjatelných rozpúšťadiel, okrem iných napr. hexán, etylacetát, etanol, benzylbenzoát, N-metylpyrolidón a izopropylalkohol. Pomocným rozpúšťadlom je výhodne hexán alebo etylacetát, V niektorých uskutočneniach tieto spôsoby ďalej zahŕňajú vákuové spracovanie...

Rekombinantný mykobakteriálny kmeň exprimujúci mykobakteriálny FAP proteín pod kontrolou promótera aktívneho pri hypoxii a jeho aplikácia v terapii rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7988

Dátum: 25.07.2006

Autori: Abolhassani Mohammad, Marchal Gilles

MPK: C07K 14/35, A61K 35/74, A61K 39/04...

Značky: terapii, mykobakteriálny, proteín, aktívneho, hypoxii, aplikácia, promótera, exprimujúci, rakoviny, kmeň, rekombinantný, kontrolou

Text:

...AFA proteín pôsobí ako opsonín, viažuci BCG k integrínom na povrchu bunky cez fibronektínový mostík. FAP sprostredkovaná priľnavosť BCG k povrchovému integrínu a 5 Bl uroteliálneho nádoru, čo jepredominantný FAP receptor na uroteliálnych bunkách, indukujesignálnu a gén transaktivačnú dráhu obsahujúcu NF-KB a AP-1. Bunkový cyklus zastavujúci sa na rozhraní Gl/S, skôr než apoptóza, je mechanizmus prispievajúci k BCG protiproliferačnemu efektu...

3-Aminokarbazolové zlúčeniny, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a spôsob prípravy takýchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7962

Dátum: 25.07.2006

Autori: Cazzolla Nicola, Russo Vincenzo, Coletta Isabella, Dragone Patrizia, Polenzani Lorenzo, Alisi Maria Alessandra, Mangano Giorgina, Furlotti Guido

MPK: A61P 35/00, C07D 209/00, A61K 31/00...

Značky: zlúčenín, spôsob, kompozície, zlúčeniny, 3-aminokarbazolové, farmaceutické, přípravy, obsahujú, takýchto

Text:

...iných patologických procesoch. Predovšetkým prostanoidy PGE sa vo vysokej miere vyskytujú V miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho aj chronického zápalu, akými sú napríklad opuch, tvorba erytémov, zápalové bolesti, zápaly kĺbov a horúčka. Prostanoidy PGE sú silnými prozápalovými a algogénnymi činidl ami . Anti- PGE protilátky vykazujú protizápalový účinok, pričom u zvierat bez PGE 2 receptorov bola pozorované...

Benzylpiperazínové deriváty užitočné na liečenie gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12994

Dátum: 24.07.2006

Autori: Stemp Geoffrey, Johnson Christopher Norbert, Macpherson David Timothy, Westaway Susan Marie, Thompson Mervyn, Stanway Steven James

MPK: C07D 401/10

Značky: poruch, gastrointestinálnych, užitočné, benzylpiperazínové, liečenie, deriváty

Text:

...pseudoobštrukcie, paralytický ileus po operácii alebo inej manipulácii, žalúdočnú stázu alebo hypomobilitu vyvolanú rôznymi chorobami, ako diabetom, a/alebo podávaním iných liečiv. Schopnosť motilínu alebo erytromycínu aktivovať vágový nerv, spojitosť tohto nerva so zmenami v príjme potravy napríklad Fumess et al., Auton. Neurosci. 2001, 92, 28 a chromosomálne lokácie GPR 38 na základe Ensembl 13 q 21,1 (58,46 - 59,46 Mb) v markeroch (D 13...

Farmaceutické kompozície obsahujúce levetiracetam a postup ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17635

Dátum: 24.07.2006

Autori: Hubert Jean-benoît, Deleers Michel

MPK: A61K 31/4015, A61K 9/20, A61K 9/36...

Značky: kompozície, farmaceutické, postup, levetiracetam, přípravy, obsahujúce

Text:

...väčšou výhodou 3,0 až 5,0 hmotnostného dezintegračného činidla a s najväčšou výhodou 3,9 hmotnostnéhodezintegračného činidla vzhľadom na celkovú hmotnost farmaceutickej kompozície.Pojem klzné činidlo vtu používanom význame je definovaný ako činidlo zlepšujúce tekutosť prášku a tým plnenie Iisovacej komory tabletovacieho Iisu. Klzné činidlo sa môže vo farmaceutickej kompozícii nachádzať vo forme jednej zlúčeniny alebo vo forme zmesi...

Vylepšené nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5479

Dátum: 24.07.2006

Autor: Williamson Ann

MPK: A23L 1/30, A23L 1/29, A23F 3/40...

Značky: nápoje, vylepšené

Text:

...mm RýchIostprietoku 1 ml/min Teplota pece 30 °C Rozpúšťadlá0018 Kvantiñkácia Oblasť vrcholu vo vzťahu ku kalibračnej krivke sa zostavuje denne. Kalibračná krivka sa zostrojí z kofeínu a koncentrácia katechínov sa vypočíta s použitím relatívnych faktorov odpovede jednotlivých katechínov voči kofeínu (z katechínového spôsobu ISO - ISO/CD 14502-2). Jednotlivé kofeínové štandardy(Sigma, Poole, Dorset. Spojené kráľovstvo) sa použijú ako markery na...