Archív za 2006 rok

Strana 34

Odklopný rohový kryt na ochranu rohov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4545

Dátum: 03.08.2006

Autori: Vozár Attila, Fedák Dušan

MPK: F24D 3/12, E04F 19/08

Značky: rohov, rohový, telies, doskových, vyhrievacích, odklopný, oceľových, ochranu

Text:

...ochranu rohov vyhrievacieho oceľového doskového telesa tvoreného tromi panelmí a troma rozširenými prestupnými plochami, pričom prítomnost rozšírených prestupných plôch nie je nutnou podmienkou v ktorejkoľvek variante prevedenia vyhrievacieho oceľového doskového telesa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia odklopných rohových krytov na ochranu rohov vyhrievacích oceľových doskových telies je znázornená na výkrese, kde na obr....

Zábrana proti vtákom na konštrukcie nosičov vzdušných vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4544

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kopiar Miroslav

MPK: H02G 7/00

Značky: vedení, napätia, konštrukcie, nosičov, proti, zábrana, vzdušných, vtákom, vysokého

Text:

...homogénnych materiálov alebo z kombinácie nevodivých materiálov ako laminátového kompozitu, plastu, keramiky alebo ich kombinácie. Obruč je k izolátoru upevnená tak, že vodič, ktorým preteká elektrická energia sa nachádza v pomyselnom v strede obruče a obruč je od tohto vodiča (stredu) vzdialená minimálne alebo približne 250 mm. Najvyšší bod obruče je opatrený platničkou s bodcami, na zabránenie pristávaniu vtáctva na toto miesto. Obruč...

Bezdrôtový ON-LINE komunikačný systém na zber údajov o prevádzke dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4543

Dátum: 03.08.2006

Autori: Maniatis Michalis, Wilczek Zdeněk, Suchanek Radomír

MPK: G08G 1/127, H04B 7/26

Značky: údajov, systém, prostriedkov, dopravných, bezdrôtový, komunikačný, prevádzke, on-line

Text:

...(dispečer) má k dispozícii všetky prevádzkové údaje vrátane okamžitej polohy vozidla V reálnom čase a za velmi nízke prevádzkové náklady na prenosy dát pomocou protokolu TCP/IP.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie podľa tohto technického riešenia je bližšie objasnené na prípojenom výkrese, kde na obr. l je schematicky znázomený celý systém na ON-LINE bezdrôtový prenos dát o prevádzke dopravných prostriedkov.Príklady...

Reklamný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4542

Dátum: 03.08.2006

Autor: Pážik Robert

MPK: G09F 7/00

Značky: stojan, reklamný

Text:

...informácií a zároveň poskytuje možnost okamžitého odnesenia si potrebnej informácie užívateľom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov na ktorých obr. 1 znázorňuje reklamný stojan vo vyhotovení ako jednoduchý s dvoma nosnými stlpikmi každý na jednom okraji reklamného panela, obr. 2 znázorňuje detail homej časti reklamného stojana, obr. 3 znázorňuje reklamný stojan V zostave trojbokého hranola...

Kotva do hermetickej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4541

Dátum: 03.08.2006

Autori: Kabina Gabriel, Švolík Cyril

MPK: E04B 1/48, G21C 17/017, F16B 13/00...

Značky: hermetickej, stěny, kotva

Text:

...sú opatrené tlakovacim nástavcom, cez ktorý sa dopravuje tlakovacie médium do kontrolného objemu. Tlakovací nástavec sa uzatvorí zátkou s tesnenim . Skúšky je možné vykonať lokálne bez tlakovania celých oddelených objemov. Ku kontrolovanému objemu je možné pripojit tlakovacie a meracie prostriedky a tesnost zvarových spojov monitorovať on line.Prehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho...

Optická sústava na zmenu čiarového profilu svetelného lúča na obdĺžnikový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4540

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/14

Značky: změnu, lúča, profilů, čiarového, světelného, optická, obdĺžnikový, sústava

Text:

...ale nachádzajú sa v rovine kolmej na pôvodnú rovinu čiarového proñlu lúča.Výsledkom je zmena pôvodného čiarového profilu vstupujúceho lúča na profil obdĺžnikový alebo v špeciálnom prípade štvorcový.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázkoch č. l a č. 2 je 3 D pohľad na optické usporiadanie sústavy zobrazený z rozličných uhlov pohľadu.Príklad uskutočnenia optickej sústavy je na obrazovej prílohe č. l. Vstupujúci lúč l s čiarovým profilom zo...

Plaváčik na lov udicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4539

Dátum: 03.08.2006

Autor: Jankovič Dušan

MPK: A01K 93/00

Značky: udicou, plaváčik

Text:

...vynímateľne, čim sa umožní, aby mohol byť kýl vložený do tvarového otvoru nosnej dosky z ľubovoľnej jej strany, podľa toho, z ktorého brehu vodného toku chce rybár loviť. Teda jeden plaváčik možno použiť na lov z pravého i ľavého brehu vodného toku.Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že kýl je usporiadaný v nosnej doske posuvne v smere v podstate kolmom na nosnú dosku, čo umožňuje prispôsobiť výšku ponoru kýlu v závislosti od...

Konzola stožiara

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4538

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kopiar Miroslav

MPK: H02G 7/20

Značky: stožiara, konzola

Text:

...v tele konzoly v mieste kratšej odvesny. Upevňovacie prostriedky môžu byť napriklad objímky na kruhový alebo mnohouholníkový tvar. Na dlhšiu odvesnu a preponu sú cez úpinky primontované izolátory na upevnenie vodičov elektrickej energie. Celá konzola je opatrená antíkoróznym povlakom. Výhodou tejto konzoly je, že je ju možné vyrobiť v rôznych veľkostiach pri zachovaní pevnostných požiadaviek, je ju možné umiestniť na rôzne typy stožíarov...

Hnací modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4537

Dátum: 03.08.2006

Autor: Ivanov Georgi

MPK: H01F 7/02, H02K 33/00, H02K 35/00...

Značky: modul, hnací

Text:

...uvedeného riešenia je taktiež výhodná v tom, že permzuientný magnet je nahraditeľný elektromagnetom. Preto usporiadanie magnetických ťahadiel so svojimi príslušnými clonami vykazuje novší využiteľný účinok ich permanentnej magnetickej energie, ktorú nie je nutné počas chodu zariadenia neustále vytvárať stratovou premenou z inej energie, ako je to napríklad v elektromotoroch. Tým je ich využitie novšie v technickej praxi a analogicky...

Spínací mechanizmus ističov a chráničov so vstavanou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4536

Dátum: 03.08.2006

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 9/00

Značky: vstavanou, chráničov, mechanizmus, spínací, ochranou, ističov

Text:

...drážky smerom do zhášacej komory k jeho uhaseniu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie spínacieho mechanizmu s aplikáciou v ističi je znázornené na obrázku vo vypnutom stave.Na obrázku je znázomený istič so spínacím mechanizmom v puzdre 1. Na kolíku 2 v izolačnom puzdre 1 je otočne uložený prepojovač 3 v strede s drážkou 4 a vytvarovaným pohyblivým kontaktom 5 na konci prepojovača 3. Na druhom konci prepojovača 3 je otočne uložené...

Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4535

Dátum: 03.08.2006

Autor: Švolík Cyril

MPK: E06B 5/10, E02D 29/14

Značky: tieniaci, lokálneho, možnosťou, tesniaci, uzáver, skúšania, těsnosti

Text:

...obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opísané na základe prípojeného výkresu, ktorý znázorňuje horizontálny rez hermetického uzáveru.Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti spočíva v použití dvojradového tesnenia 4.2, vo vytvorení rovinnej dosadacej plochy rámu 1 umiestnením rámovej vyrovnávacej lišty 4.1, vo vytvorení rovinnej...

Trojkĺbový prenosný počítač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4534

Dátum: 03.08.2006

Autor: Belko Ján

MPK: G06F 1/16, H05K 5/00

Značky: trojkĺbový, počítač, prenosný

Text:

...ergonomický rám 1 pripojený ku spodnej časti korpusu 17a) ruky píšuceho sa opierajú o opierku 18 (bez stáleho svalového tonusu, ktorý je prítomný pri práci s bežným notebookom) spodnou časťou dlane. Z tejto pozície je každý kláves ergonomicky tvarovanej klávesnice 2 ľahko dosažiteľný. Poruke je aj konzolka 3 alebo 10, ktorá môže plnohodnotne nahradit počítačovú myš. Šipku na monitore ovládame pohybom konzolky (3 alebo 10) celou...

Sústava stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4533

Dátum: 03.08.2006

Autor: Reis Jozef

MPK: E04H 1/12, E04H 17/16, E04B 1/343...

Značky: stavebnicových, sústava, prvkov

Text:

...rám 1.1 má na pravej strane umiestnené spojovacie elementy 1.4 a na pravej strane spojovacie kolíky 1.5. Výplň 1.3 je z kovového alebo plastového materiálu.Na obr. 2 je znázomený stavebnicový prvok 2 pre elimináciu terénnych nerovnosti v rovnakom prevedení ako u základného stavebnicového prvku 1, pričom odlišnosť spočíva v umiestnení dvojice spojovacich elementov 2.4 na pravej strane obvodového rámu 1.1 (2.1) a na jeho druhej strane...

Modul merania a ohrevu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4532

Dátum: 03.08.2006

Autori: Lauro Jaroslav, Valent Juraj

MPK: G01D 15/00

Značky: užitkovej, teplej, ohřevu, modul, merania

Text:

...rozvodom teplej úžitkovej vody, z poistného ventilu voči prekročeniu prevádzkového tlaku, z ohrievacieho bloku s elektrickou vložkou a z ovládacej skrinky so zabudovanými isteniami, časovým programátorom ohrevu a chodu čerpadla a bezpečnostným spinačom a modulovć zariadenie je výhodne opatrené cirkulačným čerpadlom napojeným k ohrievaciemu bloku.Modulové zariadenie na meranie a ohrev teplej úžitkovej vody pre centralizovaný rozvod teplej...

Zádlažba koľajového roštu a prejazdná podkladnica na uloženie pojazdovej a doplnkovej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4531

Dátum: 03.08.2006

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01B 9/00, E01C 9/00, E01B 3/00...

Značky: kolajnice, uloženie, doplnkovej, podkladnica, prejazdná, koľajového, pojazdovej, roštů, zádlažba

Text:

...ďalšie upravenie šírky žliabku 19 pre okolesník kolesa železničného vozidla. Podložky 15, 17 a 18 však nemusia byť použité vôbec, alebo môže byt použitá len jedna alebo dve z nich.Podľa jedného výhodného uskutočnenia sú pojazdové koľajnice 2 k prejazdovým podkladniciam 6 pripevnené pružným upevnením 8, ktoré je prekryté prekrývacím prvkom 11 najčastejšie vyrobeným z plastických hmôt. V neznázomenom príklade uskutočnenia je pružné upevnenie 8...

Sendvičový stavebný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4530

Dátum: 03.08.2006

Autor: Poszert - Schwarz Štefan

MPK: E04B 1/74, E04C 1/00, E04B 2/14...

Značky: panel, sendvičový, stavebný

Text:

...pri malej spotrebe izolačnej peny, je ľahký, vyznačuje sa vysokými pevnostnými vlastnosťami a umožňuje suchú a rýchlu výstavbu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 až 5, kde na obr. l a 2 je V reze znázornený sendvičový stavebný panel s drážkou a presahom.Na obrázku 3 a 4 je v rezoch znázomený sendvičový stavebný panel so spojovacim perom a so zlísovanými umelohmotnými fľašami.Na obrázku 5 je...

Telekomunikačný kábel s ochranou proti pozdĺžnemu a priečnemu šíreniu vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4529

Dátum: 03.08.2006

Autori: Markovič Nenad, Pallo Jozef

MPK: H01B 7/17, H01B 7/02

Značky: telekomunikačný, vlhkosti, kábel, pozdĺžnemu, proti, šíreniu, priečnemu, ochranou

Text:

...kríža. Prázdne priestory káblovej skupiny 2 sú vyplnené vlhkost blokujúcimi prvkami 6, pričom tieto sú pozdĺžne usporiadané s jednotlivými káblovýmí prvkami 7, pričom vlhkost blokujúce prvky 6 obsahujú materiály zväčšujúci svoj objem vplyvom pôsobením vlhkosti - vody. Priečna vodotesnost sa dosiahne materiálom, ktorým je bobtnajúci prášok (označovaný ako superabsorbér) zväčšujúci objem pôsobením vlhkosti - vody, zapracovaný do nití či...

Sendvičový panelový systém s integrovaným nosníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4528

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kytka Pavel

MPK: E04C 1/00, E04B 1/00

Značky: systém, panelový, nosníkom, sendvičový, integrovaným

Text:

...proti mechanickému tlaku, zabezpečuje požadovanú požiamu odolnosť. Vytvára vhodný podklad pre aplikáciu povrchovej úpravy, s možnosťou použitia viacerých technologických postupov.Jadro sendvičového panelu obr. l je z izolantu na báze expandovaného, extrudovaného polystyrénu, alebo z dosiek na báze minerálnej vlny, čadičového vlákna. Druh použitého materiálu volíme podľa požiadaviek na mechanickotechnologické vlastnosti, paropriepustnosť,...

Uzáver zásobníka tonera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4527

Dátum: 03.08.2006

Autori: Hanula Dušan, Van Betsbrugge Alexander

MPK: G03G 15/08

Značky: uzáver, tonera, zásobníka

Text:

...vytiahnut iba časť potrebnú na rozrezanie uzáveru (vlákno, páska), čím sa eliminuje nebezpečenstvo zašpinenia obsluhy alebo okolia tonerom počas otvárania a navyše sa významne obmedzuje riziko, že sa vyťahovaná časť uzáveru V kazete za SK 4527 Ublokuje tonerom, ktorý môže byt priľnutý na vyťahovanej časti.Uzáver 2 má uzatvárací prvok vytvorený z elastickej predpätej vrstvy 3 (obr. 2, 3, 17), ktorá sa otvára na určenom mieste v línii 6...

Vizuálna informácia pripevniteľná na ľudskú pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4526

Dátum: 03.08.2006

Autor: Cetl Michal

MPK: G09F 21/00, G09F 3/10

Značky: vizuálna, ľudskú, pripevniteľná, informácia, pokožku

Text:

...2 z priepustného materiálu tvoreného napr. textíliou usporiadaná vizuálna informácia 1 V podobe priepustnej potlače, tvorenej napríklad znakom klubu, národnými farbami, názvami,číslícami. Vizuálna infonnácia 1 môže byt v inom variante usporiadané na spodnej strane nosnej vrstvy 2, ktorá svojou štruktúrou umožňuje viditeľnú vizuálnu informáciu 1 aj z wchnej strany nosnej vrstvy 2. Vizuálna informácia 1 môže byť aj priamo súčasťou nosnej...

Skrutka do bicyklového stredu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4525

Dátum: 03.08.2006

Autor: Orlický Norbert

MPK: B62K 3/00, F16B 35/04

Značky: skrutka, bicyklového, stredu

Text:

...jeden celok, osadenie skrutky napríklad so šesťhrannou hlavou je z vnútomej strany opatrené po obvode zvýšeným osadením s drážkovanými výstupkamĺ, pričom Skrutka je vyústená do špeciálneho bi cyklového závitu.Jeho výhodou je, že podložka má tvar určitého medzikružia a so skrutkovým telesom tvorí jednoliaty celok. Práve požiadavka výrobcov bicyklov na zjednodušenie resp. zníženie súčiastkovej základne a spolupráca s nimi vyústíla do daného...

Teplovodný výmenník pre krby a krbové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4524

Dátum: 03.08.2006

Autor: Žňava Vincent

MPK: F28D 1/04, F24B 1/00

Značky: teplovodný, krbové, výmenník

Text:

...sú umiestnené až na štyroch z jeho šiestich strán. Celé telo konštrukcie tepelného výmennika je zhotovené z medených rúrok. To znamená že pri pohľade spredu na tepelný výmenník umiestnený v krbe, respektíve krbovej peci, sú radiátory umiestnené na jeho homej, zadnej a obidvoch bočných stranách.Takéto prevedenie uvedeného technického riešenia tepelného výmenníka dosahuje vyššiu účinnost prenosu tepelnej energie zo zdroja ako doteraz...

Teplovodný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4523

Dátum: 03.08.2006

Autor: Porezaná Mária

MPK: F28D 7/00

Značky: výmenník, teplovodný, tepla

Text:

...nad sebou, ako je to klasicky zaužívané. Prvý výmenník je umiestnený vo vzduchovej komore a prakticky slúži ako predhrev teplonosného média. Druhý výmenník je tvorený vodnou komorou, ktorá tvorí vnútomý plášť spalinovej komory a je vyhrievaná po vnútomom obvode spalinami. Tretí výmenník je rurkový výmenník umiestnený V spalinovej komore a vyhrievaný po celej svojej ploche. Je zrejmé, že výmenníky nemusia byť len klasické vinuté výmenníky ako...

Použitie IL-7 a IL-15 pre genetickú modifikáciu pamäťových T-lymfocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14533

Dátum: 03.08.2006

Autori: Bonini Maria Chiara, Bondanza Attilio

MPK: G01N 33/569, C12N 5/07, A61K 48/00...

Značky: t-lymfocytov, použitie, pamäťových, modifikáciu, genetickú, il-15

Text:

...a autoimunity. Okrem toho môže byť použitá na modulovanie imunitných reakcií vyskytujúcich sa v kontexte transplantácii. Genetické modifikácie sú zamerané na rozšírenie terapeutického intervalu T-lymfocytov zvýšením ich účinnosti a/alebolimitovaním ich toxicity. To je dosiahnuté prenesením génov kódujúcich zvláštne receptory, biologicky aktívne produkty, odolnostné a kontrolné faktory. Od kontrolných faktorov sa očakáva poskytnutie...

Nová kryštalická forma V agomelatínu, spôsob jej prípravy a farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12679

Dátum: 02.08.2006

Autori: Souvie Jean-claude, Coquerel Gérard, Linol Julie

MPK: A61P 25/00, A61K 31/165, A61P 15/08...

Značky: spôsob, krystalická, kompozície, forma, nová, přípravy, agomelatínu, obsahom, farmaceutické

Text:

...bude pri tomto druhom spôsobe kryštalizácie podľa vynálezu agomelatín roztavený pri 110 °C.0013 Množstvo kryštalickej formy V pridávané pri tomto druhom spôsobe kryštalizácie podľa vynálezu je výhodne medzi l/ 100 a 1/50 hmotnosti agomelatínu.0014 Pri tomto druhom spôsobe kryštalizácie podľa vynálezu môže byť použitá zlúčenina0015 Získavanie tejto kryštalickej formy je výhodné vtom, že Lunožňuje prípravu farmaceutických formulácií,...

Trecia spojka, predovšetkým pre motorové vozidlo, ktorá obsahuje diferencované trecie prostriedky a vopred zmontovaný modul pre túto treciu spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12387

Dátum: 02.08.2006

Autori: Fafet Olivier, Minereau Hugues, Graton Michel

MPK: F16F 15/123, F16F 15/129

Značky: túto, predovšetkým, treciu, spojku, vopred, motorové, spojka, obsahuje, trecia, ktorá, diferencované, zmontovaný, vozidlo, prostriedky, trecie, modul

Text:

...má predovšetkým za cieľ poskytnúť trecí krúžok pre trecie prostriedky s podmienečnou aktiváciou, ktorý má zlepšenú účinnosť0010 Preto je predmetom tohto vynálezu trecia spojka vyššie menovaného typu, ktorej trecí krúžok je vyrobený z kovového plechu, pričom trecí mechanizmus obsahuje plastový krúžok, pevne rotačne spojený s plechovým krúžkom, ktorý je axiálne vložený medzi prvý vodiaci krúžok a plastový krúžok, pričom majú trecí krúžok...

Spôsob prípravy alkylénkarbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5087

Dátum: 02.08.2006

Autori: Stichter Hendrik, Van Kruchten Eugene Marie Godfried Andre, Wijenberg Johannes Theodorus Gertruda

MPK: C07D 317/00

Značky: alkylénkarbonátov, spôsob, přípravy

Text:

...draselným na reakciu etylénoxidu soxidom uhličitýmv tetrahydrofuráne, ktorý bol pred použitím vysušený.JP-A-56.128,778 sa týka kombinácie halogenidov alkalických kovov s crown zlúčeninami pri príprave alkylénkarbonátov. Reakcia prípravy sa znova uskutočňuje bezVýbušný potenciál epoxidov je všeobecne známy. Preto by použitie takých zlúčenín nezriedených bolo v komerčnom meradle nevýhodné.Predložený vynález poskytuje spôsob katalytickej...

Spôsob prípravy kryštalickej formy N-(4-trifluórmetylfenyl)-5-metyl-izoxazol-4-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285216

Dátum: 02.08.2006

Autori: Faasch Holger, Westenfelder Uwe, Hedtmann Udo, Paulus Erich

MPK: C07D 261/00, A61K 31/42

Značky: kryštalickej, n-(4-trifluórmetylfenyl)-5-metyl-izoxazol-4-karboxamidu, spôsob, přípravy, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy kryštalickej modifikácie 1 zlúčeniny vzorca (I), ktorý spočíva v tom, že a) zlúčenina vzorca (I), ktorá nie je v modifikácii 1, alebo zmes modifikácie 1 a ďalších kryštalických foriem zlúčeniny vzorca (I) zavedie do organického rozpúšťadla alebo do zmesi organických rozpúšťadiel a vody, potom sa b) získaná zmes zohreje na teplotu od 41 °C po teplotu varu organického rozpúšťadla a c) získaný roztok sa zriedi vodou...

Spôsob prípravy sildenafilu a jeho medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285215

Dátum: 02.08.2006

Autori: Levett Philip Charles, Dunn Peter James

MPK: C07D 231/00, C07D 239/00, C07D 487/00...

Značky: přípravy, sildenafilu, medziprodukty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (IA) reakciou zlúčeniny vzorca (IIA), v ktorej X je odstupujúca skupina a znamená atóm halogénu a metoxyskupinu, v prítomnosti -OR, kde R znamená CH2CH3.

Zásobník strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 285214

Dátum: 02.08.2006

Autori: Kalashnikov Viktor Mikhailovich, Bezborodov Nikolai Alexandrovich, Dragunov Alexei Evgenievich, Baranov Vladislav Nikolaevich

MPK: F41A 9/00

Značky: strelnej, zbraně, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník pozostáva z oválneho plášťa (1) so zadným (3) a predným krytom (8) a s hladkým vnútorným povrchom. Dutý valec (2) pevne pripevnený k zadnému krytu (3) je umiestnený vnútri tohto plášťa (1). Na vonkajšom povrchu valca (2) je vytvorená závitnica (4). Oddeľovač (6) je umiestnený vnútri plášťa medzi vnútorným povrchom a závitnicou (4) s možnosťou otáčavého pohybu, priechodné pozdĺžne drážky umiestnené po obvode sú vytvorené v stenách...

Spôsob spracovania použitých olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285213

Dátum: 02.08.2006

Autori: Bruhnke Detlev, Hindenberg Holger, Mödler Michael, Pöhler Joachim

MPK: A62D 3/00, C10M 175/00

Značky: spracovania, spôsob, použitých, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu spracovania použitých olejov a výroby základných olejov, pri ktorom sa použitý olej spracuje destiláciou, odparením v tenkej vrstve vo vysokom vákuu, prípadne frakcionáciou s cieľom rozdeliť ho na rôzne viskozitné šarže a následne extrakciou N-metyl-2-propylidónom a/alebo N-formylmorfolínom. Predmetom vynálezu sú aj základné oleje získané uvedeným spôsobom, ako aj ich použitie. Spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že...

Použitie 4alfa-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta, 20-epoxy-1beta-hydroxy-7beta, 10beta-dimetoxy-9-oxo-11-taxen-13alfa-yl-(2R,3S)-3-terc- butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenyl-propionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285212

Dátum: 02.08.2006

Autori: Vrignaud Patricia, Roberts Simon, Bissery Marie-christine, Brealey Clive

MPK: A61P 35/00, A61K 31/337

Značky: použitie, butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenyl-propionátu, 4alfa-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta, 10beta-dimetoxy-9-oxo-11-taxen-13alfa-yl-(2r,3s)-3-terc, 20-epoxy-1beta-hydroxy-7beta

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie 4alfa-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta, 20-epoxy-1beta-hydroxy-7beta, 10beta-dimetoxy-9-oxo-11-taxen-13alfa-yl-(2R, 3S)-3-terc-butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenyl-propionátu na prípravu liečiva na liečenie abnormálnej bunkovej proliferácie v mozgu, pričom liečivo je na podanie intravenóznou cestou.

Vodná disperzia glejacieho prostriedku, spôsob jej prípravy a použitie, kompozícia obsahujúca glejací prostriedok a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285211

Dátum: 02.08.2006

Autori: Lindgren Erik, Sikkar Rein, Frölich Sten

MPK: D21H 17/00

Značky: použitie, vodná, přípravy, kompozícia, prostriedok, glejacieho, obsahujúca, spôsob, prostriedku, glejací, disperzia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vodnej disperzie obsahujúcej glejací prostriedok reaktívny s celulózou a dispergačný systém obsahujúci nízkomolekulovú katiónovú organickú zlúčeninu s molekulovou hmotnosťou menšou ako 10 000 a aniónový stabilizátor, jej prípravy a použitia pri výrobe papiera. Vynález sa ďalej týka v podstate bezvodej kompozície obsahujúcej glejací prostriedok reaktívny s celulózou, nízkomolekulovú katiónovú organickú zlúčeninu s molekulovou...

Farmaceutický prípravok na liečenie schizofrénie a použitie oleja obsahujúceho kyselinu eikozapentaenovú alebo stearidonovú, alebo ich kombináciu na prípravu tohto liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285210

Dátum: 02.08.2006

Autor: Horrobin David Frederick

MPK: A61P 25/00, A61K 31/185

Značky: obsahujúceho, prípravok, použitie, přípravu, schizofrénie, farmaceutický, kyselinu, stearidonovú, eikozapentaenovú, oleja, liečivá, kombináciu, liečenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na liečenie schizofrénie a/alebo neskorej dyskinézy využívajúci olej, ktorý obsahuje kyselinu eikozapentaenovú (EPA) a/alebo kyselinu stearidonovú (SA) v množstve presahujúcom 20 % hmotn., výhodne 40 % hmotn. a výhodnejšie 70 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť všetkých prítomných mastných kyselín a hmotnostný pomer SA/EPA k prítomným n-6 EFAs nie je nižší ako 3:1 a výhodne je 4:1 alebo vyšší alebo n-6 EFAs nie je prítomné....

Spôsoby a kompozície na detekciu autoimunitných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15550

Dátum: 02.08.2006

Autor: Abbas Alexander

MPK: C12Q 1/68, G06F 19/00

Značky: autoimunitných, kompozície, detekciu, spôsoby, ochorení

Text:

...6 alebo 7.0019 Tu uvedené spôsob a kompozicie môžu obsahovat jeden alebo viac génov vymenovaných v tabuľke 1, 2. 3, 4. 5, 6 alebo 7. Ak sa používa alebo je obsiahnutých viac než jeden gén, viac než jeden gén môže byt akoukoľvek kombináciou akéhokoľvek počtu génov (alebo génov súvisiacich so sondovacími sadami) ako sú uvedené (nie v konkrétnom poradi) v tabuľke 1, 2, 3, 4. 5. 6 alebo 7.Napríklad kombinácia génov zahŕňa len dva gény. ktoré...

Znižovanie interferencie medzi adjuvantmi obsahujúcimi olej a antigénnmi obsahujúcimi povrchovo aktívnu látku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11097

Dátum: 02.08.2006

Autor: Contorni Mario

MPK: A61K 39/39

Značky: znižovanie, obsahujúcimi, aktívnu, interferencie, povrchovo, medzi, adjuvantmi, látku, antigénnmi

Text:

...adjuvanty typu emulzie olej-vo-vode.Ako prednostné kompozície podľa vynálezu je teda možné uviesť (a) emulziu typu olej vo vode, ako submikrónovú emulziu typu olej vo vode obsahujúcu skvalen a polyoxyetylén sorbitan monooleát (a prípadne sorbitan trioleát) a/alebo (b) 3-O-deacylovanýmonofosforyl lipid A. Polyoxyetylén sorbitan monooleát je tiež známy ako polysorbát 80.Okrem MF 59 a MPL, je možné v riešeniach podľa vynálezu používať aj iné...

Trecia spojka, obzvlášť pre motorové vozidlá, s rozdielnymi trecími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7717

Dátum: 02.08.2006

Autori: Graton Michel, Fafet Olivier, Minereau Hugues

MPK: F16F 15/00

Značky: prostriedkami, trecia, obzvlášť, třecími, rozdielnymi, spojka, motorové, vozidla

Text:

...stlačením, čo tiež obmedzuje jeho životnosť.0013 Tento vynález má predovšetkým za cieľ zvýšiť životnost prvého trecíeho krúžku trecej spojky vyššie spomenutého typu.0014 Preto je predmetom tohto vynálezu trecia spojka vyššie uvedeného typu, ktorá obsahuje prostriedky vystuženia, ktoré vytvárajú axiálnu vôľu medzi dvoma protiľahlými plochami prvého trecieho krúžku a clony prvého tlmiča.0015 Plocha trecieho krúžku oproti clone prvého tlmiča...

Spôsob rozšírenia komunikačnej služby PUSH TO TALK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7401

Dátum: 01.08.2006

Autor: Blicker Stephan

MPK: H04W 4/06

Značky: rozšírenia, služby, spôsob, komunikačnej

Text:

...správ na tretie osoby za použitia Push-to-Talk over Cellular ako nosiča. Ďalej postup/spôsob, aby Push-to-Talk bolo možné použiť akoumožñovaciu službu pre priame voľby-komunikačné použitie pre tretie osoby.0013 Spôsob na použitie služby Push to Talk sa podľa vynálezu rozširuje tak, že sa môže rozšírenie používat ako umožňovacia služba pre multimediálny Chat-aplikácia pre tretie osoby. Pri tom sa používa skupinová funkčnosť premobilnú...

Spôsob výroby močovinových peliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6959

Dátum: 01.08.2006

Autori: Böber Reinhard, Wand Bernhard, Jacob Michael, Nowak Reinhard, Rümpler Karlheinz

MPK: B01J 2/16

Značky: spôsob, močovinových, peliet, výroby

Text:

...s tryskajúcou vrstvou. Prístroj s tryskajúcou vrstvou má kruhový prierez, ktorého spodný diel je vytvorená ako kónicky zúžený. Do centrálneho kónickeho dielu granulátora s tryskajúcou vrstvou ústi plynový kanál, v ktorom je umiestnená dýza na vháňanie tekutiny. Cez plynový kanál sa privádza plyn potrebný na udržanie tryskajúcej vrstvy. Centrálne privádzaný plyn unáša tekutinu privádzanú cez dýzu a tú časť materiálu, ktorá sa nachádza v...

Fungicídne zmesi obsahujúce substituované anilidy kyseliny 1- metyl -pyrazol – 4 -ylkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16856

Dátum: 01.08.2006

Autori: Werner Frank, Stierl Reinhard, Dietz Jochen, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Gewehr Markus

MPK: A01N 3/00, A01N 37/34, A01N 35/04...

Značky: zmesí, ylkarboxylovej, kyseliny, fungicidně, metyl, pyrazol, obsahujúce, substituované, anilidy

Text:

...napríkladhttpz/Iwww.hcIrss.demon.co.uk/index.html) tieto sú komerčne dostupné.W 0 2005/034628 opisuje synergické zmesi fungicidov sanilidmi kyseliny pyrazolkarboxylovej.W 0 2006/087343 opisuje fungicídne anilidy kyseliny pyrazolkarboxylovej a navrhuje zmesi s ďalšími aktívnymi látkami.S ohľadom na zníženie aplikovaných množstiev a zlepšenie spektra účinnosti účinných látok I a ll bola podstatou predloženého vynálezu úloha nájsť také...