Archív za 2006 rok

Strana 3

Deriváty metastínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10706

Dátum: 21.12.2006

Autori: Nishizawa Naoki, Asami Taiji

MPK: A61K 38/16, C07K 14/47

Značky: deriváty, použitie, metastínu

Text:

...podľa (1) až (2), alebo jeho soli, na pripravu lieku na prevenciu alebo liečenie Alzheimerovej choroby, autizmu, alebo mierneho zhoršenie kognicie.(22) Derivát metastínu podľa (1) alebo (2), alebo jeho soľ, na použitie vo forme prostriedku na downreguláciu gonadotropného hormónu alebo pohlavného hormónu.(23) Derivát metastínu podľa (1) alebo (2), alebo jeho soľ, na použitie vo forme prostriedku na downreguIáciuIudského proteínu OT 7 T...

Spôsob aktivácie pretrombínu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10487

Dátum: 21.12.2006

Autori: Forstrom John, Mallet Robert, Boone Jonathon, Stenland Christopher, De Jongh Karen

MPK: C12N 9/00

Značky: spôsob, pretrombínu-1, aktivácie

Text:

...je oscutarin C imobilizovaný na pevnom podklade V koncentrácii od 0,1 do 5,0 mg oscutarinu C V jednom mililitri podkladu. V inom uskutočnenívynálezu pevný podklad obsahuje zreťazenú agarózovú matricu.koncentrácie NaCl vo vodnom roztoku pretrombínu 1 je 70 mM. V iných uskutočneniach spôsoby podľa vynálezu sa vykonajú pri teplote od 17 °C do 45 °C, pri teplote od 20 °C doj 37 °C, pri teplote od 20 °C do 30 °C alebo pri teplote 25 °C.0007 V...

Spôsob inaktivácie patogénov v darovanej krvi, krvnej plazme alebo koncentrátoch erytrocytov v pohyblivých nádobách za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10125

Dátum: 21.12.2006

Autor: Mohr Harald

MPK: A61L 2/08, A61K 41/00

Značky: krvnej, erytrocytov, patogénov, inaktivácie, koncentrátoch, plazmě, darovanej, spôsob, pohybu, nádobách, pohyblivých, krví

Text:

...dĺžkou ochrana proteínov antioxídantmi) Blood 1995 86(l l)4331-4336).0009 Na sterilizáciu viacerých jednotlivých jednotiek darovanej krvi, plazmy alebo EK, s objemami až niekoľko sto m 1 nie sú uvedene prietokové prístroje vhodné. Práve toto je však v dennej praxi krvnej banky potrebné.0010 UVB je aj mikrobicídne aj viricídne, aj keď nie v takej miere ako UVC. Preniká roztokmi s obsahom proteínov a zakalenými suspenziami o niečo lepšie ako...

Anaeróbne čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9849

Dátum: 21.12.2006

Autori: Spork Christian, Trick Iris, Trösch Walter, Mohr Marius, Krischke Wolfgang, Sternad Werner

MPK: C02F 1/42, C02F 1/28, C02F 1/44...

Značky: anaeróbne, čistenie, odpadových

Text:

...Druhá fáza môže byt okrem iného vytvorená vo forme reaktora s fluidným lôžkom. Na tento účel sa odpadová vodav stupni tvorby kyselín zohrieva prostredníctvom výmenníka tepla na približne 38 °C.Okrem reaktorov s fluidným lôžkom sa na známe anaeróbne čistenie odpadových vôdpoužívajú aj vyhnívacie veže, anaeróbne prevzdušňovacie nádrže, UASB-reaktory aleboZvyškové koncentrácie organického znečistenia dosiahnuté pri známom anaeróbnom spôsobe...

Systém na prípravu a sprístupnenie tekutého média vytvoreného zmiešaním suchej substancie s tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9391

Dátum: 21.12.2006

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/00, A61J 1/06

Značky: substancie, přípravu, sprístupnenie, suchej, vytvoreného, systém, tekutinou, tekutého, media, zmiešaním

Text:

...vo forme maloobjemovej sklenenej flaše komerčne dodávaného druhu nasunula na teleso puzdra potom, čo sa prenosové zariadenie predtým nasunulo centrálnym prechodovým otvorom koncovej platničky do telesa puzdra. Tým je zaistené, že pri nasúvaní nádoby do telesa puzdra kanyla prenikne centrálnou oblasťou, t.j. preniknuteľnou oblasťou uzáveru druhej nádoby.0015 Pri takomto vyhotovení telesa puzdra toto súčasne vytvára ochranný obklad nasunutej...

Vysúvateľná závora pre mechanizmus zámku automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8815

Dátum: 21.12.2006

Autori: Canard Louis, Giacomin Fabrice

MPK: E05B 17/00, E05B 17/04

Značky: vysúvateľná, mechanizmus, automobilů, zámku, závora

Text:

...závora tiež obsahuje indexér, ktorý je axiálne pohyblivý medzi kľudovou polohou avysúvaoou polohou následkom otáčavého pohybu rotora pomocou nezodpovedajúceho kľúča, pričom tento indexér je priamo otáčavo spojený s ovládacim0018 Výhodne sú rotor a indexér posuvné spojené.0019 V rámci prvého variantu uskutočnenia je prvé spojovacie zariadenie tvorené guľovou plochou s n axiálnymi plôškami, pričom druhé spojovacie zariadenie je tvorené...

Spôsob inaktivácie patogénov v darovanej krvi, krvnej plazme alebo koncentrátoch erytrocytov v pohyblivých nádobách za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7537

Dátum: 21.12.2006

Autor: Mohr Harald

MPK: A61K 41/00, A61L 2/08

Značky: krví, koncentrátoch, krvnej, darovanej, nádobách, patogénov, plazmě, pohyblivých, spôsob, pohybu, erytrocytov, inaktivácie

Text:

...treatment of plasma and factor VIII Concentrate protection of proteíns by antioxidants(Víricídne spracovanie plazmy a koncentrátu faktora VIII ultrafialovým svetlom s krátkou vlnovou dĺžkou ochrana proteínov antioxidantmi) Blood 1995 86(11)433 l-4336).0009 Kontinuálny spôsob UV ožarovania krvných prípravkov a zodpovedajúce prietokové aparatúry sú známe. Tak WO 01/54739 opisuje kontinuálny spôsob, pri ktorom sú prípravky,resp. tekutiny...

Vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18901

Dátum: 20.12.2006

Autori: Poolman Jan, Biemans Ralph Leon, Garcon Nathalie Marie-josephe, Van Mechelen Marcelle Paulette, Hermand Philippe Vincent

MPK: A61K 39/09

Značky: vakcína

Text:

...označujú redukciu incidencie alebo miery zhoršenia COPD (napríklad redukciu o 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 alebo viac ) alebo redukciu závažnosti zhoršenia COPD, akoje definované vyššie, napríklad v pacientskej skupine imunizovanej s kompozíciami alebo vakcínami podľa predIoženého vynálezu.0014 Jedným uskutočnenim je teda spôsob prevencie (alebo redukcie závažnosti) pneumokokového ochorenia spôsobeného infekciou Streptococcus pneumoniae...

Zariadenie umožňujúce uzavrieť rám, obsahujúce snímateľnú dosku kĺbovo namontovanú na ráme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6633

Dátum: 20.12.2006

Autor: Monneret Jean-jacques

MPK: E02D 29/14

Značky: namontovanú, obsahujúce, uzavrieť, dosku, snímateľnú, rám, zariadenie, umožňujúce, rámě, kĺbovo

Text:

...umožňuje sklopenie dosky z jej bezpečnostnej vzpriamenej otvorenej polohy do polohy, v ktorej uzatvára rám .0007 Úchytka s výhodou obsahuje druhý bočný otvor oddelený od prvého bočného otvoru prepážkou z materiálu Úchytky, ktorého okraje vytvarované do šikmín spolupracujú s druhým čapom kĺbového spoja napevno spojeným s okrajom rámu pre kĺbový spoj a zasunutým do druhého bočného otvoru úchytky taktiež s cieľom vymedziť otáčanie dosky z...

Spôsob a zariadenie na úpravu vápenných usadenín v ohrievačoch vody v strojoch na vydávanie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6406

Dátum: 20.12.2006

Autor: Doglioni Majer Luca

MPK: A47J 31/44, C02F 1/34, F24D 19/00...

Značky: vápenných, nápojov, ohrievačoch, vydávanie, usadenín, spôsob, úpravu, zariadenie, strojoch

Text:

...na odstraňovanie vápenných usadenín alebo zabraňovaniu vytvárania vápenných usadenín V ohrievačoch vody majú niekoľko nevýhod. Spôsobovanietoho, že ohrievač vody vibruje pri svojej vlastnej frekvencii, môže ľahko prejsť do vytvárania nepríjemného hluku. Navyše ohrievač vody musí byť zjavne skonštruovaný tak, aby vydržal mechanické napätia, ktoré sú maximálne, pretože oscilovanie prebieha pri vlastnej frekvencii ohrievača. Ohrievače...

Funkcionalita extrakcie CPU času

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12495

Dátum: 20.12.2006

Autor: Greiner Dan

MPK: G06F 9/30, G06F 11/34

Značky: funkcionalita, extrakcie, času

Text:

...vynálezu sú tu opisané podrobnejšie a považujú sa za súčasť nárokovaného vynálezu.Stručný prehľad obrázkov na výkresoch0011 Jedno alebo viacero hľadisk tohto vynálezu sú obzvlášť zdôraznené a zreteľne nárokované ako príklady v nárokoch na konci opisu. Predchádzajúce a ďalšie predmety, znaky a výhody tohto vynálezu sú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu v spojeni so sprievodnými výkresmi, na ktorýchOBR.1 znázorňuje jedno uskutočnenie...

Anti-ILT7 protilátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17729

Dátum: 20.12.2006

Autori: Arai Naoko, Ishida Koji, Cho Minkwon, Kamogawa Yumiko

MPK: A61K 39/395, A61K 48/00, A61K 39/00...

Značky: anti-ilt7, protilátka

Text:

...Tak napriklad, bol realizovaný jeden z prístupov pre liečbu autoímunitných ochorení pomocou protilátok proti ínterleukínu (IL)-l alebo IL-4(Guler et al., Arthritis Rheum., 44. S 307, 2001). Ďalej, predpokladá sa, že neutralizačné protilátky môžu slúžiť ako terapeutické činidlá autoímunitných ochorení rovnako ako interferón (Stewart, TA. Cytokine Growth Factor Rev. 14- 139-154, 2003). Je možne predvídať, že rovnaký prístup tak, ako je...

Varianty interleukínu-12p40 s vyššou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12095

Dátum: 20.12.2006

Autori: Lo Kin-ming, Mckenzie Suzanne, Stein Pascal André, Webster Gordon

MPK: A61K 38/20, C07K 14/54, C12N 15/24...

Značky: varianty, interleukínu-12p40, vyššou, stabilitou

Text:

...vynálezu obsahujú modifikované aminokyseliny v doméne D 3 scieľom zamedziť tvorbe potenciálnych epitopov pre T-bunky, ktoré by mohli učiniť variantné proteíny ímunogénnyrni a vyvolať u človeka protilátkovú odpoveď. Varianty p 40 podľa vynálezu vykazujú teda oproti proteínom IL-12 p 40 divokého typu lepšie vlastnosti, a to najmä sohľadom na ich produkciu, formuláciu a farmakokinetiku.Pri jednom uskutočnení sa tak vynález týka variantov p 40...

Spôsob stanovenia suchej hmotnosti listov jarných výhonkov buka lesného metódou prepočtových koeficientov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285421

Dátum: 20.12.2006

Autor: Cicák Alojz

MPK: A01G 7/00, G01B 7/32, G01B 7/004...

Značky: suchej, prepočtových, metodou, listov, hmotnosti, lesného, stanovenia, jarných, spôsob, výhonkov, koeficientov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu stanovenia suchej hmotnosti listov jarných výhonkov buka lesného (Fagus sylvatica L.) metódou prepočtových koeficientov. Prepočtový koeficient je bezrozmerná veličina, matematicky definovaná ako podiel súčtu hodnôt suchej hmotnosti všetkých listov na výhonku a hodnoty suchej hmotnosti konkrétneho listu v poradí od bázy výhonka. Postup aplikácie metódy prepočtových koeficientov je takýto: a) na každom výhonku sa stanový...

Varianty lipázy stimulovanej soľou žlčových kyselín, DNA molekuly ich kódujúce a transgénne cicavce odlišné od človeka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285420

Dátum: 20.12.2006

Autori: Lundberg Lennart, Edlund Michael, Strömqvist Mats, Bläckberg Lars, Hernell Olle, Hansson Lennart, Törnell Jan

MPK: C12N 15/55, A01K 67/027, C12N 9/18...

Značky: kódujúce, solou, cicavce, transgénne, žlčových, molekuly, kyselin, varianty, odlišné, stimulovanej, lipázy, človeka

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané polypeptidy, ktoré sú variantmi lipázy stimulovanej žlčovými soľami (BSSL, EC 3.1.1.1), DNA molekuly kódujúce tieto polypeptidy, spôsoby prípravy týchto BSSL variantov a produkcie transgénnych cicavcov odlišných od človeka, schopných exprimovať BSSL varianty. Tiež sú opísané transgénne cicavce odlišné od človeka, rovnako ako kojenecká výživa obsahujúca mlieko z opísaných transgénnych živočíchov, farmaceutické prostriedky, ktoré...

Vetracie zariadenie do interiérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285416

Dátum: 20.12.2006

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 1/00, F24F 13/00, F24F 13/18...

Značky: vetracie, zariadenie, interiérov

Zhrnutie / Anotácia:

Vetracie zariadenie (4) je umiestnené v dutine (10) steny (3), v ktorej je otvor (21) na otvorovú výplň (1) v interiéri (IN). S exteriérom (EX) je spojené spojovacím potrubím (5), ktoré vyúsťuje v exteriéri na ostení (24).

Spôsob trvalého vytvarovania keratínových vlákien a prostriedky na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285413

Dátum: 20.12.2006

Autori: Knappe Thorsten, Müller Burkhard, Bichels Dirk, Manneck Hartmut

MPK: A61K 8/30, A61Q 5/04, A61K 8/92...

Značky: spôsob, prostriedky, vykonávanie, vytvarovania, vlákien, keratínových, trvalého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na trvalé vytvarovanie keratínových vlákien, pri ktorom sa vlákna pred a/alebo po mechanickom vytvarovaní ošetria vodným prípravkom látky redukujúcej keratín, po čase pôsobenia sa ošetria prvým opláchnutím, potom sa fixujú vodným prípravkom oxidačného prostriedku a rovnako po čase pôsobenia sa opláchnu a prípadne následne ošetria, je zvlášť účinný a šetrný, keď minimálne jeden z dvoch vodných prípravkov alebo prvé opláchnutie existuje vo...

Obkladací dielec z vláknitých rohoží a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285412

Dátum: 20.12.2006

Autori: Steiner Karl, Hahnekamp Richard

MPK: B29C 70/00, B29C 43/18, B29C 45/14...

Značky: spôsob, obkládací, rohoží, výroby, dielec, vláknitých

Zhrnutie / Anotácia:

Obkladací dielec je vytvorený z vláknitej sendvičovej rohože (2), vytvorenej lisovaním vlákien a z dekoračnej vrstvy (3). Na zadnej strane (5) vláknitej rohože (2) sú usporiadané nadstavné dielce (6, 7, 8). Nadstavné dielce (6, 7, 8) sú na zadnej strane obkladacieho dielca naformované zadným vstrekovaním alebo zadným lisovaním, termoplasticky spracovateľných plastov.

Vakcína s pneumokokovým polysacharidovým konjugátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10330

Dátum: 20.12.2006

Autori: Van Mechelen Marcelle Paulette, Poolman Jan, Hermand Philippe Vincent, Garcon Nathalie Marie-josephe, Biemans Ralph Leon

MPK: A61K 39/09

Značky: vakcína, polysacharidovým, konjugátom, pneumokokovým

Text:

...F, 18 C, 19 A, 19 F, 20, 22 F, 23 F a 33 F). 0017 Vakcína podľa predloženého vynálezu môže zahŕňať proteín D (PD) z Haemoph/Ius influenzae (pozri napr. EP 0594610). Haemophi/us inf/uenzae je kľúčovým organizmom spôsobujúcim zápal stredného ucha a pôvodcovia predloženého vynálezu dokázali, že zavedením tohto proteínu do Strepŕococcus pneumoniae vakcíny sa poskytne určitá úroveň ochrany pred zápalom stredného ucha spojeným s Haemophiłus...

Kombinácia inhibítora sínusového prúdu lf a inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9988

Dátum: 20.12.2006

Autori: Lerebours-pigeonniere Guy, Benatar Vidal

MPK: A61K 31/55, A61K 31/4045, A61K 45/06...

Značky: enzymů, konvertujúceho, prúdu, sínusového, kombinácia, inhibítora, angiotenzín

Text:

...účinkov.Preto je vypracovanie nových altematívnych spôsobov liečby stále aktuálnou a trvalou0007 Šíroko používanú terapeutickú skupinu pri liečbe arteríálnej hypertenzie predstavujúinhibítory angíotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI).lnhibítory angiotenzin konvertujúceho enzýmu sú pri liečbe arteríálnej hypertenzie jednou zhlavných terapeutických tried. Prevažne pôsobia inhibíciou syntézy angiotenzínu II aIch hemodynamické účinky v...

Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby takto karboxylovaného plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9270

Dátum: 20.12.2006

Autori: Genet Nicole, Rachiele Lydia, Jacques Sophie, Derule Hervé, Rocca Emmanuel, Steinmetz Jean

MPK: B21D 22/20, C23C 22/48, C10M 173/02...

Značky: korózii, použitie, plechů, výroby, proti, povrchov, tohto, spôsob, karboxyláciou, ochranu, dočasnú, takto, spracovania, kovových, spôsobu, karboxylovaného

Text:

...pomocou činidla chemickej oxidácie kovu, ktorý je vložený do roztoku na spracovanie a/alebo elektrickou polarizáciou povrchu tým, že sa vystaví pôsobeniu roztoku na0006 Okrem prípadného oxidačneho činidla obsahuje kúpeľ na premenu V zásade anióny a katióny schopne vytvoriť zlúčeniny, ktoré sú nerozpustné s rozpusteným kovom povrchu. Základné spôsoby spracovania na premenu,aplikované na oceli sú preto spracovanie prostredníctvom nanášania...

Nová kombinácia inhibítora sínusového prúdu If a inhibítora vápnika a farmaceutické kompozície obsahujúce túto kombináciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8797

Dátum: 20.12.2006

Autori: Lerebours-pigeonniere Guy, Benatar Vidal

MPK: A61K 31/4422, A61K 31/55, A61P 9/10...

Značky: sínusového, nová, kompozície, kombináciu, kombinácia, vápnika, obsahujúce, túto, prúdu, inhibítora, farmaceutické

Text:

...ich miery bezpečnosti, hlavne kardiovaskulárnej. Publikácia LopezBescose a spol. (Eur. Heart J.,vol.2 S, 2004) opisuje štúdiu on top of, spočívajúcu v podávaní ivabradínu pacientom už ošetreným a stabilizovaným pre patológiu angíny pektoris, čoumožňuje jedinečne zhodnotiť bezpečnosť a účinnost ivabradínu samotného.0007 Prihlasovateľ teraz zistil, že selektívne a špecifické inhibítory sínusového prúdu If, a konkrétne ivabradín, sú...

Zlepšený spôsob prípravy solí 4-(benzimidazolylmetylamino)-benzamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8696

Dátum: 20.12.2006

Autori: Weyell Björn, Schlarb Kerstin, Hausherr Arndt, Hamm Rainer, Schmitt Heinz-peter, Zerban Georg, Koch Gunter

MPK: C07D 235/14

Značky: přípravy, 4-(benzimidazolylmetylamino)-benzamidov, solí, zlepšený, spôsob

Text:

...benzyloxykarbonylovou, C 1.g-alkylsulfonylaminokarbonylovom fenylsulfonylaminokarbonylovou, tritluórsulfoxiylamino. tritluórsulfonylaminokarbonylovou alebo lH-tetrazolylovou skupinou, CH-alkylovou skupinou substituovanou skupinou ako je hydroxy, fenyl-CH-alkoxy, karboxy-Clg-alkylamino, CH-alkoxykarbonyl-Cgg-alkylamino. N«(Cl.-alkyly)-karboxy-Cm-alkylamino alebo N-(C 1.3-alkyl)-Clg-alkoxykarbonyl-C 3-alkylamino, pričom vo vyššie...

Horná strana, hlavne strana papiera pre sito papierenského stroja a sito papierenského stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8472

Dátum: 20.12.2006

Autori: Fichter Klaus, Heger Wolfgang

MPK: D21F 1/00

Značky: stroja, strana, papierenského, horná, papiera, hlavne

Text:

...papierenského stroja často vystavené ohýbaniu pri zmenách smeru a v neutrálnej fáze V strede sita je jedna vrstva Vystavená preťahovaniu, pričom je vrstva tkaniny ležiacej proti neutrálnej fáze dočasne stláčaná. Pravidelnepotom dochádza k uvoľneniu spoj enia medzi tkaninami, čo môže viesť v ďalšom štádiu k posu nu vrstiev a V extrćmnom prípade k oddeleniu vrstiev tkanín, čo vyradí sitá papierenského stro ja.0010 Síce už v DE 100 30 650 C...

Zariadenie pre zábavný park

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8287

Dátum: 20.12.2006

Autor: Bonfiglioli Giancarlo

MPK: A63G 31/16

Značky: zábavný, zariadenie

Text:

...pohybu, udeleného plášću.0010 Prostriedky pre uchytenie môžu byt rôzneho typu a ako také rovnako známeho typu, ako je trojica kolies,prevádzajúcich piruety, trojica voľne otočných guľovýchpodpier, alebo dokonca prostriedky na báze vzduchovéhovankúša, alebo jednoduché klzné podpery, majúce nízky0011 Pohyb, umožnený prostriedkanu pre uchytenie,zahrnuje postupnosť otáčavých pohybov, ktoré v pripade guľového plášta udržujú stred guľového...

Zariadenie pre zábavný park

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8023

Dátum: 20.12.2006

Autor: Bonfiglioli Giancarlo

MPK: A63G 31/16

Značky: zariadenie, zábavný

Text:

...udieľaného plášťu.0010 Prostriedky pre uchytenie môžu byť rôzneho typu a ako také rovnako známeho typu, ako je trojica kolies,prevádzajúcich piruety, trojica voľne otočných guľových oper,alebo dokonca prostriedky na báze vzduchového vankúša, alebojednoduché klznê opery, majúce nízky koeficient trenia.0011 Pohyb, umožnený prostriedkami pre uchytenie,zahrnuje postupnosť otáčavých pohybov, ktoré v prípade otvorenêho alebo uzavretého guľového...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci montelukast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14772

Dátum: 20.12.2006

Autori: Franci Bevec, Kroselj Vesna, Osolnik Renata, Urska Turk

MPK: A61K 31/47, A61K 9/14, A61K 9/00...

Značky: farmaceutický, obsahujúci, montelukast, prostriedok

Text:

...sušené laktóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, fosforečnan-3 vápenatý, mikrokryštalickú celulózu, silikovanú mikrokryštalickú celulózu, práškovú celulózu,sprejom sušené zmesi Iaktózy a mikrokryštalickej celulózy, škroby, ako je kukuričný škrob a vopred želatlnovaný škrob. uhličitan vápenatý, sacharózu. glukózu, dextráty, dextriny. dextrózu, fruktózu,laktitol, manitol, sorbitol a/alebo ich zmesi.0026 Silikovaná mikrokryštaliická celulóza je...

Postup výroby anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19459

Dátum: 20.12.2006

Autori: Borders Harley Allen, Mckenzie Raymond, Thome William, Nijakowski Michael

MPK: C03B 37/065

Značky: vláken, postup, anorganických, výroby

Text:

...sklárske pece,vysoké pece arotačné pece vkombinácii s legislatívou obmedzujúcou množstvo emisií NOx a 80 x, prevádzkovatelia vtýchto krajinách používajú vzduch obohatený kyslíkom, aby znížili spotrebu energie a emisie. Ide väčšinou o velmi vysokoteplotné procesy (najmenej 820 °C). Pri veľmi vysokoteplotných procesoch vo veľkých peciach ku vzniku NOX prispievajú dlhé časy zotrvania kyslíkových a dusíkových molekúl vhorúcich oblastiach plameňa...

Anti-ILT7 protilátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14501

Dátum: 20.12.2006

Autori: Kamogawa Yumiko, Cho Minkwon, Arai Naoko, Ishida Koji

MPK: A61K 48/00, A61K 39/395, A61P 17/06...

Značky: anti-ilt7, protilátka

Text:

...špecifická pre ľudské IPC (Dzionek A. et al. J. Immunol. 165 6037-6046, 2000). Bolo zistené, že anti-BCD-2 monoklonálna protilátka je efektívna pri inhibíeií produkcie IFN ľudským IPC. (J. Exp. Med. 194 18231834, 2001.). Tiež bolo zistené, že monoklonálne protilátky, ktoré rozpoznávajú interferon produkujúce bunky v myšiach, obmedzujú produkciu interferonov (Blood 2004 Jun l 103/1 l 420 l-4206.Epub 2003 Dec). Bolo zverejnené, že znížený...

Kyselina 3-(4-{[4-(4-{[3-(3,3-dimetyl-1-piperidinyl)propyl]oxy}fenyl)-1- piperidinyl]karbonyl}-1-naftalenyl)-propánová alebo propénová ako antagonista H3 receptora na liečenie zápalových a/alebo alergických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6900

Dátum: 19.12.2006

Autori: Hodgson Simon Teanby, Procopiou Panayiotis Alexandrou, Vinader Brugarolas Maria Victoria

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4523, A61P 37/00...

Značky: 3-(4-{[4-(4-{[3-(3,3-dimetyl-1-piperidinyl)propyl]oxy}fenyl)-1, kyselina, zápalových, liečenie, receptora, antagonista, ochorení, propénová, piperidinyl]karbonyl}-1-naftalenyl)-propánová, alergických

Text:

...spôsobmi, napríklad frakćnou kryštalizáciou,chromatografiou alebo HPLC.0019 Určité zlúčeniny vzorca (l) môžu existovať V jednej z niekoľkých tautomérnych foriem. Bude zrejmé, že tento vynález zahŕňa všetky tautoméry zlúčenín vzorca (l) či už ako jednotlivé tautoméry alebo ako ich zmesi. 0020 Zlúčeníny vzorca (I) môžu byt v kryštalickej alebo amorfnej forme. Dalej, zlúčenina vzorca (I) môže existovať v jednej alebo viacerých polymorfných...

Použitie heterocyklových sulfamidových derivátov kondenzovaných s benzénovou skupinou pre liečbu bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6744

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61K 31/357, A61K 31/352, A61P 29/00...

Značky: liečbu, sulfamidových, heterocyklových, bolesti, derivátov, benzénovou, skupinou, použitie, kondenzovaných

Text:

...regionálneho alebo primárneho ochorenia chrbtice (radikuIopatia, bolest panvy, bolesti na hrudníku kardiálneho pôvodu, bolesti na hrudníku iného než kardiálneho pôvodu, bolest spojená sporanenim miechy, bolesť po centrálnej mozgovej mŕtvici, bolesť pri rakovine, bolest u AIDS, bolesť pri srpkovitej anémii alebo geriatrická bolesť.0006 Neuropatická bolesť je definovaná ako bolest spôsobená aberantným somatosenzorickým procesovanim v...

Substituované deriváty imidazolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6562

Dátum: 19.12.2006

Autori: Englberger Werner, Sundermann Bernd, Hennies Hagen-heinrich, Oberbörsch Stefan, Graubaum Heinz, Merla Beatrix

MPK: A61K 31/4164, C07D 233/00, A61P 25/00...

Značky: deriváty, imidazolínu, substituované

Text:

...a C 241 alkinyly, príp. 01.3 alkanyly, C 24 alkenyly a 02.3 alkinyly, príp. C 14 alkanyly, C 24 alkenyly a C 24 alkinyly, príp. C 14 alkanyly, C 24 alkenyly a 02-5 alkinyly. Pritom majú alkenyly aspoň jednu C-C dvojitú väzbu a alkinyly aspoň jednu C-C trojitú väzbu. Výhodne je alkyl zvolený zo skupiny,zahŕňajúcej metyl, etyl, n-propyl, Z-propyl, n-butyl, izo-butyl, sek-butyl, terobutyl, n-pentyl, izo-pentyl, neo-pentyl, n-hexyl,...

Nové formy tiotrópiumbromidu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13038

Dátum: 19.12.2006

Autori: Scarpitta Francesca, Diulgheroff Nicola, Aronhime Judith, Kovacsne-mezei Adrienne, Jegorov Alexandr, Pontiroli Alessandro

MPK: A61P 11/06, A61K 31/46, C07D 451/10...

Značky: spôsob, formy, tiotropiumbromidu, přípravy, nové

Text:

...0018 Obrázok 7 znázorňuje krivku TGA formy 7 tíotropiumbromidu. 0019 Obrázok 8 znázorňuje obrazec práškovej XRD formy 8 tíotropiumbromidu. 0020 Obrázok 9 znázorňuje krivku TGA formy 8 tiotropiumbromidu.0021 Obrázok 10 znázorňuje vypočítaný obrazec práškovej XRD fonny 9 tiotropiumbromidu.0022 Obrázok 11 znázorňuje ORTEP pohľad na formu 9 tiotropíumbromidu. 0023 Obrázok 12 znázorňuje obrazec práškovej XRD formy 11 tíotropiurnbromidu....

Samotesniaci utesňovací materiál na utesňovanie pôdnych plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5763

Dátum: 19.12.2006

Autor: Fischer Jürgen

MPK: C09K 17/00, E02B 3/12, E02B 3/00...

Značky: samotesniaci, utěsňovací, utesňovanie, materiál, ploch, pôdnych

Text:

...na in-sítu utesňovanie pôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, aby výsledný materiál tesnil a aby bol sformovaný na veľký počet trojrozmemých telies. Trojrozmemé telesá môžu vykazovať napríklad tvar kociek, kvadrátov, doštičíek, šošovice, zŕn0013 Ďalej môžu byť trojrozmemé telesá sušené pomocou horúceho vzduchu alebo mikrovĺn.0014 Najmä môžu byť trojrozmemé telesá sušené na vibračnom rošte.0015...

Použitie benzokondenzovaných heterocyklických sulfamidových derivátov pre liečbu obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12096

Dátum: 19.12.2006

Autori: Reitz Allen, Smith-swintosky Virginia

MPK: A61K 31/357, A61P 3/04, A61K 31/353...

Značky: liečbu, benzokondenzovaných, derivátov, obezity, sulfamidových, heterocyklických, použitie

Text:

...trochu znížiť. Niektorí odbomíci používajú pre stav jedincov s hodnotami BMI medzi 25 a 27 až 30 pojem nadváha. Jedincom s hodnotou BMI medzi 25 a 30 by mala byť z lekárskeho hľadiska venovaná zvýšená pozomosť, najmä pokiaľ sú u takého jedinca zistené rizikové faktory súvisiaces nadbytkom tukového tkaniva, napr. hypertenzie alebo glukózovej intolerancie.Nedávno zverejnené údaje National Health and Nutrition Examination Surveys (NI-IANES)...

Protilátky proti IL-6, ktoré bránia naviazaniu IL-6 v komplexu s IL-6Ralfa ku gp130

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11692

Dátum: 19.12.2006

Autori: Liu Yuan, Way Jeffrey, Lo Kin-ming, Gillies Stephen

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, C07K 14/54...

Značky: bránia, gp130, il-6, il-6ralfa, naviazaniu, proti, komplexu, protilátky

Text:

...z protilátky získanej od myši, potkana, kravy, psa, hydiny, koňa,ryby, opice alebo iného druhu odlišnćho od človeka. V prednostnom uskutočnení sa variabilná oblasť protilátky viaže k oblasti na IL-6 tak, že táto väzba stericky blokujeV niektorých uskutočneniach protilátka obsahuje ľahký reťazec obsahujúci jednu z nasledujúcich sekvencií aminokyselín SEQ ID N 0129, SEQ ID NO 30, SEQ ID N 031 aSEQ ID NO 32.V ďalších uskutočneniach...

Alkylfosfolipidové deriváty so zníženou cytotoxicitou a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15776

Dátum: 19.12.2006

Autori: Engel Jürgen, Pietras Mathias, Perrissoud Daniel

MPK: A61P 31/10, A61K 31/661

Značky: zníženou, alkylfosfolipidové, použitie, deriváty, cytotoxicitou

Text:

...sp.). Existujú dve formy tohto ochorenia. Najnebezpečnejšou formou je vnútorná či viscerálna leishmanióza, ktorá, pokiaľ nie je liečená, vedie k smrti počas 6 až 12 mesiacov. Pri druhej forme, označovanej ako kutánna leishmanióza, na koži vznikajú lézie, a pokiaľ nie sú liečené, neskoršie vredy. V prípadoch, kde nedôjde k spontánnemu zhojeniu, sa na tele alebo tvári tvoria jazvy. Ako možné komplikácie neliečenej leishmaniózy je možné uviesť...

Prípravky a spôsob výroby prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15687

Dátum: 19.12.2006

Autori: Tabor John, Smolin David, Kirkley David, Donaldson Robert, Vanden Boom Thomas, Schrimsher Jeffrey, Tay Lee, Didio David, Haggerty Helen, Whitehead Joyce, Russell Reb, Bramhall Elizabeth, Schaefer Eugene, Bates Ronald, Leister Kirk, Velayudhan Ajoy, Flesher Alan, Thammana Pallaiah, Brownell Dean

MPK: C07K 14/705, A61K 38/17, C07K 16/28...

Značky: spôsob, přípravků, přípravky, výroby

Text:

...populácie ovárii čínskeho škrečka schopné produkcie CTLA 4-Ig, pričom najmenej 95 populácie buniek má 30 alebo viac kópií CTLA 4-Ig expresnej kazety, pričom 30 alebo viac kópií je začlenených na jednom mieste V genóme každej bunky 95 populácie. Bunková populácia môže byť populácia schopná produkovať viac než 0,5 alebo viac gramov CTLA 4-Ig proteínu na liter kvapalnej kultúry a pričom CTLA 4-Ig vykazuje prijateľné sacharidové charakteristiky,...

Stabilné proteínové prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15530

Dátum: 19.12.2006

Autori: Dahlheim Charles, Gandhi Rajesh, Naringrekar Vijay, Dali Manisha, Borsadia Sunita, Nerurkar Manoj

MPK: A61K 47/26, A61K 38/00, A61K 9/00...

Značky: stabilné, proteinové, přípravky

Text:

...vedúci k minimalizovaniu agregácie, je obmedziť mobilitu proteínov, za účelom redukovať počet kolizií. Lyofilizácia s vhodnými excipientami môže zlepšovať proteínovú stabilitu proti agregácii pomocou zníženia proteínovej mobility a pomocou obmedzenia konformačnej flexibility s pridaným benefitom minimalizovania hydrolytických reakcií nasledujúcich po odstránení vody. Prídavok vhodných excipientov, vrátane lyoprotektantov, môže zabraňovať...

Použitie benzokondenzovaných heterocyklických sulfamidových derivátov ako neuroprotektívnych činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11203

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61P 25/02, A61K 31/357, A61K 31/353...

Značky: činidiel, neuroprotektívnych, sulfamidových, benzokondenzovaných, použitie, heterocyklických, derivátov

Text:

...choroba (PD), je choroba strednej alebo neskorej fázy života s veľmi pozvolným postupom a pozvolným priebehom. HARRISONS PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE, vol. 2 23. vyd., ed. lsselbacher, Braunwald, Wilson, Martin, Fauci and Kasper,McGraw-Hill Inc. , New York City, 1994, str. 2275. Najčastejšie pozorované zmeny u pacientov s Parkinsonovou chorobou sú v agregátoch nervových buniek obsahujúcich melanín v mozgovom kmeni (substantia nigra,...