Archív za 2006 rok

Strana 29

Nové benzopyránové deriváty ako otvárače draslíkových kanálikov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12148

Dátum: 30.08.2006

Autori: 665 Stockton Drive, 1000 Route 202 South, Sui Zhihua, Li Xiaojie, Zhang Xuqing

MPK: A61P 13/00, C07D 311/22, A61K 31/353...

Značky: otvárače, draslíkových, benzopyránové, kanálikov, deriváty, nové

Text:

...benígnu hyperpláziu prostaty (BPH), dysmenoreu, neurodegeneráciu, iktus, bolesť,ochorenie vencových tepien, angínu, ischémiu, poruchy príjmupotravy, syndróm dráždivého čreva a alopêciu.0003 Inkontinencia moču (UI) je ochorenie, ktoré znižuje celkovú kvalitu pacientovho života. Hyperaktívny močový mechúr(OAB) je forma UI, ktorá má najvyššiu prevalenciu - uvádza sa prevalencia 40 až 70 všetkých diagnostikovaných prípadov UI(Wein, 2000). Pre...

Miešač pre fermentor, fermentor a spôsob prevádzkovania fermentora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11458

Dátum: 30.08.2006

Autori: Friedmann Johann, Heck Christian

MPK: C12M 1/02, B01F 7/00, B01F 15/00...

Značky: fermentor, spôsob, prevádzkovania, fermentora, miešač

Text:

...zariadením. Tento fermentor má zvislo uložený miešaci hriadeľ, ktorý je na svojom dolnom konci dutý, takže ho možno nasadiť na vodiacu rúrku, ktorá je vo fermentore umiestnená napevno. Na mieša EP 2064308 B 1-3 com hriadeli sú umiestnené výkyvné miešacie lopatky, takže miešací hriadel sa dá na účely údržby alebo opravy ľahko vybrať.0010 V DE 20 2004 012 236 U 1 je uvedený ďalší miešač s otočným hriadeľom umiestneným šikmo. V tomto otočnom...

Pevná perorálna farmaceutická kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285255

Dátum: 30.08.2006

Autori: De Bruijn Karel, Thewissen Michael, Pfannkuche Hans-jürgen, Züger Othmar, Engel Günter, Vitzling Christian

MPK: A61K 31/4025, A61K 31/445

Značky: kompozícia, perorálna, pevná, použitie, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná perorálna farmaceutická kompozícia obsahujúca tegaserod alebo jeho soli, ďalej obsahuje rozvoľňovadlo prítomné v množstve aspoň 15 % hmotnostných z celkovej hmotnosti kompozície, pričom rozvoľňovadlo je vybrané zo skupiny obsahujúcej krospovidón, vopred želatinovaný škrob, škrobový glykolát sodný, sodnú soľ karboxymetylcelulózy, vápenatú soľ karboxymetylcelulózy, alginát sodný a ich zmesi. Je opísané aj použitie kompozície na výrobu lieku...

Elektrokatalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285254

Dátum: 30.08.2006

Autor: Isteník Rastislav

MPK: F01N 3/10, F02M 27/00, F01N 3/18...

Značky: elektrokatalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrokatalyzátor, na ktorom v nosiči (1), napr. keramickom umiestnenom na teplom mieste (7), sú vytvorené kanály (2). Na stenách každého kanála (2) je nanesená elektricky vodivá vrstva (3), napr. z materiálu na báze kremíka. Na vrstve (3) je nanesená elektricky vodivá vrstva (4) z iného materiálu s katalytickými vlastnosťami, ako je materiál vrstvy (3), napr. z platiny. K vrstve (3) je jedným koncom pripojený elektrický vodič (5) z rovnakého...

Zariadenie na vákuové nanášanie vrstiev na klzné ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 285253

Dátum: 30.08.2006

Autori: Schiller Siegfried, Goedicke Klaus, Wixwat-ernst Wolfgang, Andler Gerd, Metzner Christoph, Heinss Jens-peter

MPK: C23C 14/56

Značky: vákuové, klzné, zariadenie, vrstiev, nanášanie, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Známe zariadenia na vákuové nanášanie vrstiev na substráty rôzneho tvaru, a to buď ako priechodné, alebo vsadzovacie zariadenia, sú vybavené tak, že sa podľa spôsobu na nanášanie vrstiev nanáša viac vrstiev. Klzné ložiská sa obstarávajú viacerými vrstvami a použité materiály na nanášanie vrstiev a s tým súvisiace podmienky vyžadujú použitie viacerých technológií na nanášanie vrstiev. To sa okrem iného týka prepravných parametrov. Známe...

Použitie prísady na zvýšenie prilípnavosti na úpravu textilných výstužových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285252

Dátum: 30.08.2006

Autor: Kurz Guenter

MPK: C08G 18/00, C09J 175/00, C08J 5/04...

Značky: úpravu, vložiek, prilípnavosti, použitie, výstužových, zvýšenie, přísady, textilných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje použitie vodnej disperzie ako prísady na zvýšenie prilípnavosti na úpravu výstužných vložiek na výrobu vystužených polymérnych výrobkov. Vodná disperzia obsahuje izokyanát, čiastočne alebo úplne blokovaný izokyanát ako prísadu na zvýšenie prilípnavosti vo forme pevnej látky a aditíva, podiel pevnej látky vodnej disperzie je 55 až 85 % hmotn. a priemerná veľkosť častíc pevnej látky je < 2,0 um.

Substituované benzimidazoly ako inhibítory kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10679

Dátum: 30.08.2006

Autori: Poon Daniel, Aikawa Mina, Stuart Darrin, Pick Teresa, Renhowe Paul, Mcbride Christopher, Subramanian Sharadha, Dove Jeffrey, Shafer Cynthia, Levine Barry Haskell, Ramurthy Savithri, Amiri Payman

MPK: A61P 35/00, A61K 31/435, C07D 401/14...

Značky: benzimidazoly, inhibitory, kináz, substituované

Text:

...exprimovaným Grb 2 (adaptorovým proteínom, ktorý umožňuje stimuláciu Ras prostredníctvom SOS výmenného faktora) rovnako ako i nádorom, ktoré zahŕňajú aktivačné mutácie samotného Raf. Pri ranných klinických skúškach sa javili inhibítory Raf kinázy, ktoré sa tiež inhibujú B-Raf sľubné ako terapeutické látky pri liečbe rakoviny (Crump, Current Pharmaceutical Design 822243-2248, 2002 Sebastien et al.,Current Pharmaceutical Design 8...

Substituované benzimidazoly a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9619

Dátum: 30.08.2006

Autori: Siesel David, Van Dyck Jonathan, Dimitroff Martin, Ryckman David, Gu Danlin, Miller Bridget, Poon Daniel, Stillwell Brady, Swiftney Tyson, Pick Teresa, Diaz Brian

MPK: C07D 401/14

Značky: substituované, benzimidazoly, spôsoby, přípravy

Text:

...813-822, 1999). Nedávne štúdie preukázali, že mutácia BRaf v kožných névach je rozhodujúcim faktorom pre iniciáciu melanocytárnych kožných nádorov (Pollock a kol., ,Nature Generics, 25 str. 1-2, 2002). V poslednom čase bolo navyše pozorované, že k mutácii kinázovej domény B-Raf dochádza pri asi 66 ° o prípadov inelanómu, 12 prípadov karcinómu hrubého čreva a 14 prípadov rakoviny pečene (Davies a kol., Nature, 417 str. 949-954, 2002) (Yuen a...

Systém, spôsob a sieťové zariadenie na zakončovanie hovorov v doméne CS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9082

Dátum: 30.08.2006

Autori: Duan Xiaoqin, Zhang Hai, Zhu Dongming

MPK: H04W 8/04, H04W 88/16, H04L 12/66...

Značky: spôsob, zakončovanie, hovorov, zariadenie, doméne, systém, sieťové

Text:

...smerovaný na kotviaci bod AS v dvoch riadiacich režimoch vrátane kontroly trasovania na strane siete, to znamená, schéme využívajúcej prispôsobenú aplikáciu pre pokročilú logikumobilných sietí (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic, CAMEL), a riadenie trasovania na strane užívateľského zariadenia, to znamená, schémy používajúcej neštrukturované dáta podružných služieb (Unstructured Supplementary Service Data, USSD) a...

Chirurgická kazeta na reguláciu vnútroočného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8878

Dátum: 30.08.2006

Autori: Reed Frederick, Thomas Roger, Nazarifar Nader, Hopkins Mark, Huculak John, Gao Shawn

MPK: A61M 37/00

Značky: tlaku, kazeta, vnútroočného, reguláciu, chirurgická

Text:

...puzdre zapećatenom v obale. Pružný vak je pripojený k dutine ľudského tela pomocou hadice (8) preohádxajúcej obalom cez tesnenie. Aby mohla byť biologická kvapalina dodávaná do dutiny pod nastaviteľným tlakom, je puzdro pripojené k gdroju so stlaćenýmvzduchom pomocou nastavíteľnâho ventílú a requlátora tlaku tak, aby tlak kvapaliny obsiahnutej v dutine zostal konštantnýnezavisle na prietoku výtokovou hadicou.0011 Z uvedeného dôvodu je...

1-heterocyklylsulfonyl, 2-aminometyl, 5-(hetero-)aryl substituované 1-H-pyrolové deriváty ako inhibítory sekrécie kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12687

Dátum: 29.08.2006

Autori: Hasuoka Atsushi, Kajino Masahiro, Nishida Haruyuki

MPK: C07D 207/48, A61P 1/04, A61K 31/40...

Značky: substituované, 2-aminometyl, 5-(hetero-)aryl, inhibitory, 1-heterocyklylsulfonyl, 1-h-pyrolové, deriváty, kyseliny, sekrécie

Text:

...poskytnúť takú zlúčcninu majúcu lepší účinok potláčania sekrécie kyseliny (obzvlášť účinok inhibície protónovej pumpy), ktoráje zlepšená pri týchto problémoch.0007 Pôvodcovia predloženého vynálezu vykonali rôzne štúdie a zistili, že zlúčeninaR 1 znamená monocyklickú atóm dusíka obsahujúcu heterocyklickú skupinu prípadne kondenzovanú s benzénovým kruhom alebo heterocyklom, táto monocyklická atóm dusíka obsahujúca heterocyklická skupina...

Balený čerstvý potravinový výrobok a spôsob jeho balenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5873

Dátum: 29.08.2006

Autor: Thiery Sylvain Marcel Roger

MPK: B65B 25/00, B65D 81/20, B65B 31/02...

Značky: spôsob, balenia, balený, potravinový, čerstvý, výrobok

Text:

...z papiera alebo iného vlhkosť absorbujúceho materiálu použiteľného V potravinárskonl priemysle, napríklad. z materiálu známeho z uvedených dokumentov.0009 Balený čerstvý potravinový výrobok z vynálezu je chránený ako pred vzduchom, tak vlhkosťou, ktorá 2 neho môže unikať, teda sa jeho doba spotreby a akosť, jeho doba ochrany zvýši, jehochutnosť, jeho gastronomická hodnota. sa zvýši jemnou ochranouziskanou zabalenin a to môže byť skúšané...

Sušený mletý granulát a metódy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11441

Dátum: 29.08.2006

Autori: Chastain Sara, Habib Walid, Moe Derek

MPK: A61K 9/26, A61K 9/16, A61K 9/50...

Značky: sušený, granulát, mletý, metody

Text:

...V ďalšom uskutočnení má konečný vysušený vlhký granulát priememou veľkosť častíc medzi približne 150 a približne 600 mikrónmi a nie viac ako 40 častíc hmotnostnemá veľkost častíc menšiu ako 105 mikrónov hmotnostne získaných preosievaním.0012 V ešte ďalšom uskutočnení je vopred stanovený prvý obsah relatívnej vlhkosti približne o 30 menší ako počiatočný obsah vlhkosti a priememá veľkosť častíc sa pohybuje od približne 200 do približne...

Lisovacie zariadenie na vrstvené profily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4326

Dátum: 29.08.2006

Autor: Fercher Michael

MPK: B27M 3/00

Značky: lisovacie, vrstvené, profily, zariadenie

Text:

...tým, že unášače, ktoré sú usporiadané na dopravníkových prostriedkoch, s výhodou ako háčiky, sú usporiadané na dopravu doštičiek, pričom lisovaciakomora je smerom nahor otvorená počas plnenia, takžedopravníkové ústrojenstvo môže ukladať doštičky zhora0008 Výhoda spočíva V tom, že doštičky môžu byť umiestňované priamo do lisovacej komory prostredníctvom týchto unášačov. Unášače môžu byť usporiadané tak, že môžu odoberať doštičky z ďalšieho...

Nastavovacie zariadenie pre sedadlo vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9850

Dátum: 29.08.2006

Autori: Schmale Uwe, Otto Jürgen

MPK: B60N 2/06

Značky: nastavovacie, sedadlo, zariadenie, vozidle

Text:

...zmeny vozidlovćho sedadla medzi dvoma susednými blokovacími polohami, má pevnosť oblastí plechovej konštrukcie, prepájajúcej vybrania, značný význam. Aby bolo možné dosiahnuť veľmi rovnomerné vytvorenie golierikov, môže sa použiť usporiadanie, kedy je každý golierik jedného vybrania oproti golieriku susedného vybrania oddelený oblasťou so0009 Plechová konštrukcia predstavuje výhodne súčasť sedadlovej koľajničky, najmä spodnej...

1-heterocyklylsulfonyl, 2-aminometyl, 5- (hetero-) aryl substituované 1-H-pyrolové deriváty ako inhibítory sekrécie kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9637

Dátum: 29.08.2006

Autori: Kajino Masahiro, Nishida Haruyuki, Hasuoka Atsushi

MPK: A61K 31/40, A61P 1/04, C07D 207/48...

Značky: substituované, 1-heterocyklylsulfonyl, sekrécie, 2-aminometyl, inhibitory, deriváty, kyseliny, 1-h-pyrolové, hetero

Text:

...ginmpy), ktorzijc zlcpšcná pri týchto problémoch.0007 Autori predloženého vynálezu vykonali rôzne štíidie z zistili, že zlíičenixia reprezcntovanáR znamená monocyklíckú atóm dusíka obsahujúci hctcrocyklickú skupinu prípadne kondenzovaníl s bcnzćxlovýln kruhom alebo hctcrocyklom, táto monocyklická atóm dusíka obsahujúca heterocyklickzi skupina prípadne kondenzovanú s benzénovým kruhom alebo hclcrocyklom prípadne má substituenMy), R 2 znamená...

Akomodačný systém vnútroočných šošoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8420

Dátum: 29.08.2006

Autor: Zhang Xiaoxiao

MPK: A61F 2/16

Značky: systém, akomodačný, vnútroočných, šošoviek

Text:

...Okrem toho, ako opisujú U.S. patenty 6 197 059, 5 674 282, 5 496 366 a 5 476 514, musia byť oko paralyzované počas jedného až dvoch týždňov, aby kapsulárna fibróza mohla šošovku zachytiť a poskytnúť teda pevné spojenie medzi šošovkou a kapsulárnym vačkom. Navyše komerčné modely týchto šošoviek sú vyrobené z hydrogélu alebo silikónovéhomateriálu. Takéto materiály nie sú inherentne odolné protitvorbe nepriehladnosti zadného puzdra...

Indolové zlúčeniny ako aktivátory PPAR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7568

Dátum: 29.08.2006

Autori: Boubia Benaissa, Barth Martine, Poupardin-olivier Olivia, Legendre Christiane, Dodey Pierre, Binet Jean

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/4155, A61K 31/403...

Značky: indolové, zlúčeniny, aktivátory

Text:

...2759-2763 (06/2004), ktoré opisujú deriváty modulujúce receptor RXR a ich použitie v terapeutike pre liečbu patologických stavov podieľajúcich sa na metabolickom syndróme.0010 Okrem toho boli v iných dokumentoch tvoriacich stav techniky opísané rôzne indolové zlúčeniny. Tak- dokumenty WO OO/46196 a W 0 99/07679 opisujú zlúčeniny odvodené od indol-2-karboxylovej kyseliny a ich protizápalový účinok0011 Predmetný vynález sa týka nových zlúčenín...

Elektronický modul s dvojitým komunikačným rozhraním, obzvlášť pre čipovú kartu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13881

Dátum: 28.08.2006

Autori: Brunet Olivier, Artigue Olivier, Boccia Henri

MPK: G06K 19/077

Značky: čipovú, kartu, obzvlášť, dvojitým, elektronický, komunikačným, modul, rozhraním

Text:

...značne obmedzujúspoľahlivosť hotovej karty. Fakticky vyvolávajú mechanické a tepelné namáhania, pôsobiace na kartu pri jej použití, prerušenie spojenia alebo značné zvýšenie elektrického odporu tohto spojenia, ktoré má za následok stratu výkonu karty v priebehuTento typ kariet nemôže byť teda zárukou veľmi dlhej doby používania (napríkladdlhšej ako päť rokov), čo obmedzuje aplikácie kariet tohto typu, ktoré sú k dispozícii.Na elimináciu...

Benzimidazoltiofénové zlúčeniny ako inhibítory PLK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7019

Dátum: 28.08.2006

Autori: Salovich James Michael, Emmitte Kyle Allen, Cheung Mui

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4164, C07D 409/00...

Značky: benzimidazoltiofénové, zlúčeniny, inhibitory

Text:

...podávanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny vybranej z A, B, C, D, E, F, G a H a ich farmaceutický piijateľných soll a solvátov cicavcovi.0010 V piatok aspekte vynálezu je poskytnutá zlúčenina vybraná z A, B, C, D, E, F, G a H na použitie v spôsobe liečenie vnímavej neoplazmy u cicavca, ktorý to potrebuje. Spôsob zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny vybranej z A, B, C, D, E, F, G a H a ich farmaceutický...

Spôsob výroby anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6448

Dátum: 28.08.2006

Autori: Corsi Camilla, Tobler Hans, Walter Harald, Ehrenfreund Josef

MPK: C07C 211/00, C07C 209/00

Značky: spôsob, anilínov, výroby

Text:

...sodný, tris(dibenzylidên-acetón)dipaládium(BINAP). V druhom reakčnom kroku, sa výsledné íminy (B) uvedú do reakcie napríklad s hydroxylamínom a octanom sodnýn za vzniku zodpovedajúcich 2-(2-aminofenyl)bicyklopropánov (C). Ako ďalší paládiový ligand je v WO O 3/074491 navrhnutý 1,1-bis(difenyl-fosfino)ferocén (dppf).0007 Tento reakčný postup je opísaný vo W 0 03/074491 výlučne pre bróm- alebo jód-benzény, nie pre chlórbenzény....

Transparentné zmesi TPU (termoplastického polyuretánu) a PMMA (polymetyl(met)akrylátu) so zlepšenou rázovou húževnatosťou pri nízkych teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17352

Dátum: 28.08.2006

Autori: Loidl Adalbert, Battenhausen Peter, Golchert Ursula, Schultes Klaus

MPK: C08L 75/04, C08L 33/12

Značky: termoplastického, polymetyl(met)akrylátu, nízkých, transparentné, zmesí, teplotách, polyuretánu, rázovou, zlepšenou, húževnatosťou

Text:

...techniky uviest nasledujúce patentové prihlášky alebo patentyW 0 2003/066695 Tu sa dosahuje dobrá rázová húževnatosť pri nízkych teplotách prostredníc tvom použitia modiñkátora na báze silikónového kaučuku.DE 10 260 065 Al Prostredníctvom zníženia množstva styrénu v butylakrylátovom kaučuku modiñkátora sa pri použití takéhoto modiñkátora dosiahne dobrá rázová húževnatost pri nízkych teplotách až do teploty -20 ° C. Kvôli zníženiu množstva...

Prostriedok na poťahovanie syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285251

Dátum: 28.08.2006

Autori: Pina Michel, Laurent Serge, Graille Jean, Chassagne Marie-héléne, Imbert Annie

MPK: C11C 3/00, A23C 19/00

Značky: prostriedok, syrov, poťahovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na poťahovanie syrov obsahujúci hmotnostne 60 až 100 % esterifikačného produktu polyolu s rozvetveným reťazcom aspoň s 3 atómami uhlíka a aspoň s 2 hydroxyskupinami a aspoň jednej mastnej kyseliny skupiny A a aspoň jednej mastnej kyseliny skupiny B, pričom rozsah teplôt topenia skupiny A je aspoň o 40 °C vyšší ako rozsah teploty topenia mastných kyselín skupiny B, a jeho nanášanie na syry, obzvlášť na syry lisované v cestovom stave.

Orálna farmaceutická kompozícia obsahujúca rivastigmín a použitie rivastigmínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285250

Dátum: 28.08.2006

Autori: Shah Rajen, Kalb Oskar, Khanna Satish Chandra, Ogorka Jörg

MPK: A61K 9/50

Značky: obsahujúca, použitie, rivastigmín, orálna, kompozícia, farmaceutická, rivastigmínu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia, ktorá je schopná uvoľňovať farmakologicky účinnú dávku účinnej látky - rivastigmínu časovo riadeným spôsobom.

Spôsob a mechanizmus na uzatváranie špičky pančuchy, podkolienky alebo ponožky v kruhovom pletacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 285249

Dátum: 28.08.2006

Autor: Conti Paolo

MPK: D04B 9/00

Značky: spôsob, ponožky, kruhovom, podkolienky, špičky, pančuchy, stroji, pletacom, mechanizmus, uzatváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Pletenina úpletového vrecka (T) špičky sa vytvára najprv ihlami (1) prvého polkruhového oblúka (A), načo sa kvôli prenášaniu počiatočného voľného okraja (T1) vrecka na ihly protiľahlého oblúka doplnkového oblúka na začatie pletenia hadicového úpletu vytvorí oblasť sústredeného sania vzduchu prostredníctvom ústia (22) usporiadaného okolo vnútra časti kruhu vymedzovaného ihlami na zachytenie prechádzajúceho voľného okraja vrecka. Ďalej sa...

Antiparazitické markfortíny a paraherquamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285248

Dátum: 28.08.2006

Autori: Lee Byung, Clothier Michael

MPK: A61K 31/495, C07D 221/00, C07D 209/00...

Značky: paraherquamidy, antiparazitické, markfortíny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované markfortíny a paraherquamidy, ktoré sú užitočné ako antiparazitné činidlá.

Dávková forma acidolabilných účinných zlúčenín, jednotka účinnej zlúčeniny, spôsob jej výroby a mikrosféra

Načítavanie...

Číslo patentu: 285247

Dátum: 28.08.2006

Autori: Dietrich Rango, Linder Rudolf

MPK: A61K 31/4427, A61K 9/16

Značky: zlúčenín, zlúčeniny, mikrosféra, výroby, dávková, acidolabilných, forma, účinných, spôsob, účinnej, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Dávková forma obsahuje jednotlivé jednotky účinnej zlúčeniny, účinná zlúčenina je prítomná v jednotkách účinnej zlúčeniny v matrici, ktorú tvorí aspoň jeden mastný alkohol a aspoň jeden tuhý parafín, aspoň jeden triglycerid a aspoň jeden tuhý parafín alebo aspoň jeden ester mastnej kyseliny s aspoň jedným tuhým parafínom. Jednotky účinnej zlúčeniny sú mikrosférami, ktoré možno vyrobiť kryštalizáciou.

Tlakové inhalátory s odmeranou dávkou a stabilný aerosólový prípravok na použitie do tlakových inhalátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285246

Dátum: 28.08.2006

Autori: Meakin Brian, Garzia Raffaella, Ventura Paolo, Ganderton David, Brambilla Gaetano, Lewis David

MPK: A61K 9/00

Značky: inhalátorov, inhalátory, tlakově, odmeranou, prípravok, aerosolový, tlakových, stabilný, dávkou, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakové inhalátory s odmeranou dávkou obsahujúce účinnú látku v roztoku hnacieho plynu, ktorým je fluorovaný uhľovodík, ko-rozpúšťadlo a voliteľne zložku s malou prchavosťou, vybranú z glycerolu, propylénglykolu a izopropylmyristátu, ktorých časť vnútorných povrchov alebo celé vnútorné povrchy tvorí ušľachtilá oceľ, anodizovaný uhlík, alebo tento povrch je potiahnutý interným organickým obalom a účinná látka je vybraná zo skupiny pozostávajúcej...

Hydrohalogenid 1′-[4-[1-(4-fluórfenyl)-1H-indol-3-yl]-1-butyl]spiro[izobenzofurán- 1(3H), 4'-piperidínu], farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285245

Dátum: 28.08.2006

Autori: Nielsen Ole, Lopez De Diego Heidi, Mork Niels

MPK: C07D 401/00, C07D 491/00, A61K 31/445...

Značky: prípravok, 1(3h, 1'-[4-[1-(4-fluórfenyl)-1h-indol-3-yl]-1-butyl]spiro[izobenzofurán, hydrohalogenid, obsahom, použitie, farmaceutický, 4'-piperidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrohalogenid 1'-[4-[1-(4-fluórfenyl)-1H-indol-3-yl]-1-butyl]spiro[izobenzofurán- 1(3H),4'-piperidínu], farmaceutický prípravok obsahujúci adičné soli s kyselinami a použitie týchto solí na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie psychických a neurologických porúch.

Formulácia argatrobanu obsahujúca kyselinu ako solubilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10768

Dátum: 28.08.2006

Autori: Burgos Richard, Owoo George

MPK: A61K 9/08

Značky: obsahujúca, solubilizátor, argatrobanu, formulácia, kyselinu

Text:

...po dobu, ktorápostačuje na sterilizovanie kompozície.0009 Obrázok 1 graficky znázorňuje časovú závislosť (týždne) účinku pH naobsah argatrobanu uchovávaného pri teplote 55 °C.0010 Obrázok 2 graficky znázorňuje časovú závislost stability roztoku pre0011 Predložený vynález poskytuje sterilnú, stabilnú parenterálnukompozíciu obsahujúcu argatroban so zlepšenou rozpustnosťou vo vode a prípadne aj farmaceuticky prijateľné pufrovacie činidlo a...

Rám detského športového kočíka s mechanizmom zmeny smeru sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9333

Dátum: 28.08.2006

Autor: Yang Cheng-fan

MPK: B62B 7/14

Značky: směru, kočíka, detského, mechanizmom, změny, športového, sedadla

Text:

...základovej doske aosou alebo kolíkom podpery sedadla.Na prekonanie nevýhod. detského športového kočíka podľadoterajšieho stavu techniky navrhuje vynález rám detskéhošportového kočíka s mechanizmom zmeny smeru sedadla. Užívateľ môže ovládač mechanizmus zmeny sedadla, bez toho aby zmenil smer riadidiel a dieta má na výber, či chce sediet v smeres výhľadom vpred alebo sa dívaćna dospelého.Športový kočík podľa vynálezu je definovaný v nároku...

Štiepenie prekurzorov inzulínu variantom trypsínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10318

Dátum: 26.08.2006

Autori: Glaser Stephan, Hoh Christoph, Kopetzki Erhard, Zocher Frank, Mueller Rainer, Geipel Frank

MPK: C07K 14/81

Značky: štiepenie, variantom, trypsínu, inzulínu, prekurzorov

Text:

...ďalej diskutovanými významnými analógmi inzulínu sú inzulín glargín (Gly A(21), ArgPomocou rekombinantnej DNA možno pripraviť prekurzory inzulínu alebo inzulínových analógov, predovšetkým ľudského proinzulínu alebo proinzulínu, ktorý má aminokyselinovú sekvenciu a/alebo dĺžku aminokyselinového reťazca odlišnú od ľudského inzulínu, v mikroorganizmoch. Proinzulíny pripravené z geneticky modifikovaných buniek Escheríchia coli nemajú...

Jednočíselníkové vektorové kvantovanie pre viacrýchlostné aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6718

Dátum: 25.08.2006

Autori: Vasilache Adriana, Rämö Anssi

MPK: G10L 19/00, H03M 7/30

Značky: vektorově, aplikácie, kvantovanie, viacrýchlostné, jednočíselníkové

Text:

...predmetu tohto vynálezu sa navrhuje spôsob kvantovania vektorov podľa nároku 1.0015 Vtomto ohľade uvedené vektory a uvedené reprodukčné vektory sú k-rozmerné vektory,pričom kje väčšie alebo rovné ako 1, takže sa možno zamerať na oba prípady skalárneho avektorového kvantovania. Uvedené vektory obsahujú dáta ktoré sa majú kvantovať. Uvedené dáta obsiahnuté vkaždom vektore môžu byt napríklad množinou parametrov, ako napríklad množinou...

Postup založenia kľúča relácie a jednotiek na vykonávanie tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5733

Dátum: 25.08.2006

Autori: Baudot Franck, Vigarie Jean-pierre, Fevrier Pierre

MPK: H04L 9/08

Značky: tohto, jednotiek, relácie, založenia, postup, vykonávanie, postupu, kľúča

Text:

...ho inej jednotke, b) táto iná jednotka, ktorú označujeme ako druhá jednotka, vytvorí term d, na základe ktorého môže prvá jednotka založiť kľúč relácie Ks podľakde Bje dalšie náhodné číslo zvolené prvou jednotkou a n je prvočíslo.c) druhá jednotka odošle prvej jednotke správu, ktorá obsahuje spoločne prvé prijaté náhodné číslo, term d a podpis prijatého náhodného čísla a/alebotermu a realizovanú s privátnym kľúčom Kam druhej jednotky,...

Nesteroidné zlúčeniny použiteľné ako modulátory glukokortikoidového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5306

Dátum: 25.08.2006

Autori: Plate Ralf, Jans Christiaan Gerardus Johannes Maria

MPK: A61P 5/00, A61P 29/00, A61K 31/55...

Značky: modulátory, glukokortikoidového, receptora, nesteroidné, zlúčeniny, použitelné

Text:

...-(2-6 C)aIkenyl má vyššie uvedený vyznam.0019 Výraz -O(2-6 C)alkinyI znamená -(2-6 C)aIkinyIoxy, kde -(2-6 C)alkinyl má vyššie uvedený vyznam.0020 Výraz -(1-4 C)alkyIoxy znamená alkyloxyskupinu s 1-4 atómami uhllka, kde alkylovà skupina má rovnaký význam ako je uvedené vyššie. Výhodné sú -(1-2 C)alkyloxyskupiny. Najvýhodnejšl je metoxy.0021 Výraz -(1-4 C)alkoxy(1-4 C)aIkyl znamená -(1-4 C)alkoxyskupinu naviazanú na -(1-4 C)aIkylovú skupinu,...

Polymérne konjugáty K-252 a ich deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16150

Dátum: 25.08.2006

Autori: Traversa Silvio, Pincelli Carlo, Lorenzetto Chiara, Mainero Valentina, Bertarione Rava Rossa Luisa, Bagnod Raffaella, Marconi Alessandra, Beccaria Luca, Fumero Silvano, Barone Domenico, Oderda Cecilia

MPK: A61K 31/765, A61P 17/00, A61K 47/48...

Značky: k-252, deriváty, polymérne, konjugáty

Text:

...a inhibuje Trk prenos s vysokou účinnosťou a zoslabuje hypercitlivosť pri modeloch na zvieratách pankreatickej bolesti Winston JH et al. J. Pain (2003) 42329 - 337. Avšak K-252 a je nedostatočne selektivny pre TrkA, pretože je silným inhibítorom pre viaceré kinázy. To znamená, že K-252 a pravdepodobne má mnohé nepriaznivé účinky,ktoré nie sú súvisiace s inhibíciou TrkA.0008 Patentová prihláška W 0 2005/014003 opisuje použitie...

Skladovacie jednotky s internými medzivložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4764

Dátum: 25.08.2006

Autori: Krumme Markus, Asmussen Bodo

MPK: B65D 57/00, B65D 83/08

Značky: jednotky, medzivložkami, internými, skladovacie

Text:

...uzatvorenom veku( 12) je krabica (10) napr. prakticky tesná proti vniknutiu cudzích látok. Pripadne môžu byť na veku (12) a/alebo na plášti (11) vytvorené dodatočné tesniaceprvky, aby sa aspoň počas skladovania krabica (10) hermeticky uzatvorila.0010 Vo vnútornom priestore (15) krabice (10) sa nachádza stoh (20) s vrstevnato usporiadanými filmovitými materiálmi (30) a oddeľovacími materiálmi (40). Filmovité materiály (30) sú napr. jednotlivé...

Prístroj na obriezku penisu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15703

Dátum: 25.08.2006

Autor: Shang Jianzhong

MPK: A61B 17/326

Značky: prístroj, penisu, obriezku

Text:

...polobjímky na jednom konci a so strednou časťou upínacieho kuse na druhom konci. Jedna polobjímka z dvoch má spojenú čast hornej čepele. Druhá polobjímka má spojenú čast dolnej čepele,ktorá zodpovedá spojenej časti hornej čepele. Na okrajoch spojenej časti hornej čepele a spojenej časti dolnej čepele sú plné uhly.0019 Upínacie zariadenie tvoria dve polobjímky a spojovacie spona. Tieto dve polobjímky sú vzájomne spojené na jednom konci...

Elektricky vodivá a elasticky rozťažná hybridná priadza, spôsob jej výroby a textilný výrobok s takouto hybridnou priadzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4610

Dátum: 25.08.2006

Autor: Voigt Andreas

MPK: D02G 3/44, D02G 3/36, D02G 3/22...

Značky: rozťažná, hybridná, priadzou, priadza, takouto, elastický, hybridnou, elektricky, výrobok, spôsob, výroby, vodivá, textilný

Text:

...ktorý je položený takým spôsobom, aby dovoľoval požadovanú roztäžnost elastického jadrového ñlamentu, aleokrem toho aj limitoval roztiahnutie.0010 Obzvlášť dobrá vodivosť pri používaní vlákien sa dosahuje, ak sa elektricky vodivévlákna vyberú predovšetkým zo skupinyvodivé polyesterové vlákna vysokokvalitné oceľové vlákna uhlíkové vlákna polyméry s kovovým povlakom, pokovované striebrom, meďou poníklovane uhlikové vlákna a0011 Možný...

Katétrový systém na výmenu tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10987

Dátum: 25.08.2006

Autor: Panotopoulos Christos

MPK: A61M 1/00, A61M 25/00

Značky: katétrový, systém, tekutin, výměnu

Text:

...peristaltické čerpadlo (E) programované k infúzii tekutiny tlakom 200 mmHg po dobu 5 sekúnd, následované 10 sekundovým prerušením, kde je aspiračná trubička blokovaná (N), a peristaltické čerpadlo (A) je programovanć k aspirácii tlakom ~ 100 mmHg po dobu ďalších 15 sekúnd, kde je blokovaná infúzna trubička (N), v 30 sekundovom prevádzkovom cykle.0019 Vzávislosti od príslušného patologického alebo výskumného protokolu je možné aplikovať veľký...