Archív za 2006 rok

Strana 25

Spôsob výroby triamidov kyseliny tiofosforečnej pomocou nepolárnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11153

Dátum: 15.09.2006

Autori: Bock Michael, Ganz Holger, Körnig Wolfgang, Huttenloch Oliver, Mauss Michael, Deck Patrick

MPK: C07B 63/00, C07F 9/22

Značky: tiofosforečnej, spôsob, amínov, výroby, pomocou, nepolárnych, triamidov, kyseliny

Text:

...prinajmenšom časti inertného rozpúšťadla z prinajmenšom jednej nevodnej fázy získanej v kroku c), pričom sa vytvoria dve nemiešatelnéNa reakciu tiofosforylchloridu sa použije prinajmenšom jeden primárny aleboVýhodnejšie sú to zlúčeniny zodpovedajúce všeobecnému vzorcu (ll)Alkylové zvyšky výhodnejšie vykazujú 1 až 20 atómov uhlíka, zvlášť výhodnejšie 3 až 5 atómov uhlíka, alkenylové zvyšky výhodnejšie 2 až 20 atómov uhlíka, zvlášť...

Stabilizátory pre vakcíny sušené vymrazovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10741

Dátum: 15.09.2006

Autori: Belin-poput Delphine Magali, Genin Noel Yves Henri Jean

MPK: A61K 39/155, A61K 39/295, A61K 39/175...

Značky: vymražováním, sušené, stabilizátory, vakcíny

Text:

...baktérií avírusovVposlednom čase boli pridané cukry, ako je sacharóza, rañnóza atrehalóza,v rôznych kombináciách, ako stabilizátory pred lyoñlizáciou vírusov. Bolo testované veľké množstvo zlúčenín na ich schopnost stabilizovať rôzne vakcíny obsahujúce živé oslabené biologické zložky, predovšetkým vírusy. Tieto zlúčeniny zahŕňajú SPGA (sacharózu,fosforečnan, glutamát a albumín Bovamick et al. (1950) J. Bacteriol. 59, 509-522 U. S....

Zariadenie a spôsob na odkladanie stohov súčiastok na dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10181

Dátum: 15.09.2006

Autori: Sass Bodo, Höppner Gert

MPK: B65G 47/90, B21D 43/22, B65G 47/64...

Značky: dopravné, stohov, súčiastok, odkladanie, zariadenie, spôsob

Text:

...takže súčasne prichádza ku kontinuálnemu prispôsobeniu sa na rýchlosť stohu.0009 Alternatívne alebo prídavne má rozdeľovacie zariadenie podľa jedneho rozpracovania vynálezu najmenej jeden výkyvnýa/alebo pojazdný vložený dopravný prvok. Týmto sa zmenšiapriestorové obmedzenia pre usporiadanie rozdeľovača a susediace konštrukčné dielce, zatiaľ čo popri rozdeľovacej funkcii sa môže plniť aj prispôsobovania sa na stoh, čo je pomocou...

Spôsob na oddelenie kyselín z chemických reakčných zmesí pomocou nepolárnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8431

Dátum: 15.09.2006

Autori: Huttenloch Oliver, Körnig Wolfgang, Ganz Holger, Bock Michael, Deck Patrick, Mauss Michael

MPK: C07B 63/00, C07F 9/22

Značky: zmesí, spôsob, amínov, kyselin, chemických, oddelenie, reakčných, nepolárnych, pomocou

Text:

...v kroku c), pričom sa vytvoria dveRozdelenie fáz nastáva u zmesí kvapalín vždy vtedy, ked majú dve zložky zmesi dostatočne rozdielnu polaritu, t.j. ak je jedna zo zložiek relatívne polárna a druhá zložka je relatívne nepolárna. Kvantitatívnym meradlom na hodnotenie toho,pre ktorý systém je táto podmienka splnená, poskytujú príslušné aktivitné koeñcienty jednej zo zložiek v nekonečnom zriedení y°° vdruhej zložke. Ako je opísané vliteratúre...

Systém na vháňanie plynu a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7643

Dátum: 15.09.2006

Autori: Knights Peter John, Dowd Robert Peter, Wyczalkowski Wojciech

MPK: B01F 13/00, B01F 3/00, B01D 53/00...

Značky: príslušný, systém, vháňanie, spôsob, plynů

Text:

...na veľmi jemný prášok prostredníctvom styku vodnej suspenzie uhličitanu vápenatêho alebo vápenca s plynným oxidom uhličitým pri vysokom tlaku na prevádzanietuhých látok V suspenzii na nestabilnú formu.0005 Prevádzka obežného kolesa vytvára vírivé prúdenie, ktoré vytvára oblast nízkeho tlaku V strede víru. Prívodná trubica łgg na vypúšťanie plynu môže vytvárať prúdenie smeron spát do nízkotlakovej oblasti smeromk obežnêmu kolesu 104, kde...

Miestne závislé adresovanie v systémoch GSM-R

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14323

Dátum: 15.09.2006

Autori: Currie Darin, Heaven Thomas, Altwein Thomas, Kania Jason

MPK: H04W 4/02

Značky: miestne, závislé, gsm-r, adresovanie, systémoch

Text:

...spojené s uvedenou bezdrôtovou stanicou nachádza vnútri oblasti, ktorá je predmetom záujmu, alebo nie.0006 V publikácii s názvom Miestne závislé adresovanie pomocou určovania polohy buniek systému GSM-R (l.ocation dependent addressing using GSM-R ce/lular positioning) od autorov Liao Min a Zhong Zhangdui, Materiály zo 16. Medzinárodnej konferencie o komunikačnej technike (Proceedings of the 16 thInternational Conference on Communication...

Monofázová kompozíca vytvárajúca film na topické podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12534

Dátum: 14.09.2006

Autori: Brown Marc, Jones Stuart Allen

MPK: A61K 47/10, A61K 47/24, A61K 47/32...

Značky: podávanie, vytvárajúca, kompozíca, topické, monofázová

Text:

...môže prechádzať cez rohovú vrstvu, ale difúzia je pomalá, ak liečivo vstupuje do nižšíchoblasti epidermy, v ktorej je liečivo slabo rozpustné. Teda, akmá prebiehať difúzia veľmi hydrofóbneho permeatu do hlbších vrstiev kože, pozvoľná difúzia, a koncentračný gradient (z rohovej vrstvy do živého tkaniva) klesá. Rýchlosť určujúcim krokom pre látky difundujúce takýmto spôsobom sa potom stáva rozrušenie bariéry a nie bariérová...

Kombinácia liečiva obsahujúceho probucol a derivát tetrazolylalkoxy-dihydrokarbostyrilu s potlačujúcimi účinkami voči peroxidovým aniónom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11588

Dátum: 14.09.2006

Autori: Hong Ki Whan, Yoshikawa Tomohiro

MPK: A61P 3/00, A61K 31/4704, A61K 31/095...

Značky: derivát, obsahujúceho, peroxidovým, aniónom, účinkami, voči, kombinácia, probucol, liečivá, tetrazolylalkoxy-dihydrokarbostyrilu, potlačujúcimi

Text:

...zvýšenieinhibované inhibíciou nadmernej produkcie peroxidového aniónu v mitochondriách (Nature, 404, str. 787-790, 2000).0006 Je známe, že vznik inzulínovej rezistencie je dôležitým faktoronl nástupu diabetu, ale inzulínová rezistencia nie je jedinou príčinou metabolického syndrómu, akým je diabetes, ale vyvoláva aj nástup vývoja kardiovaskulárnych ochorení a obličkových ochorení (Arterioscler. Thromb. Vasc. Bio., 24,str. 816-823, 2004), a...

Spôsob stanovenia poloxamérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11312

Dátum: 14.09.2006

Autor: Rossi Mara

MPK: B01D 15/34, G01N 33/68, G01N 33/487...

Značky: poloxamérov, stanovenia, spôsob

Text:

...lGF-I) rastový faktor podobný inzulínu viažuci proteíny CD proteíny, ako sú CD 3, CD 4, CD 8, CD 19 a CD 20 erytropoietln (EPO) trombopoietln (TPO) osteoinduktívne faktory Osteopontín imunotoxíny kostný morfogenetický proteín (BMP) interferón. ako je interferón-alfa, -beta a -gama faktory stimulujúce kolónie (CSFs), napríklad M-CSF, GM-CSF a G-CSF interleukíny (lLs), napríklad IL-1 až IL-10 superoxiddismutáza receptory T-buniek povrchové...

Riadiaca jednotka pre voľne lietajúci, pripútaný krídlový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11265

Dátum: 14.09.2006

Autori: Wrage Stephan, Brabeck Stephan

MPK: B63B 35/79

Značky: křídlový, lietajúci, volně, prvok, pripútaný, riadiaca, jednotka

Text:

...sú pripevnené na strednú časť aerodynamického krídlového prvku. Ľavý pohyblivý úchyt je umiestnený tak, aby sa pripevnil na tie ťažné šnúry, ktoré sú pripojené na príslušnú časť ľavejstrany aerodynamického krídlového prvku a pravý pohyblivý úchyt je usporiadaný tak, aby saumiestnil na ťažné šnúry, ktoré sú pripojené na časť pravej strany aerodynamického krídlového prvku.0010 Takže skrátenim vzdialenosti medzi jedným z pohyblivých...

Panel pre podlahové krytiny, obklady stien a stropy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9563

Dátum: 14.09.2006

Autori: Jilg Helmut, Muhr Siegfried

MPK: A47G 27/02, E04F 13/10, E04F 13/08...

Značky: spôsob, obklady, podlahové, výroby, krytiny, stien, panel, stropy

Text:

...Potom sa prázdne škárovacie miestautesnia zpohľadovej strany stavebného doskového elementu pretláčanímškárovacieho materiálu pomocou gumeného elementu. Následne sa tvrdnúca škárovacia hmota nanesie do zostávajúcich prázdnych miest, pričom sa môže stavebný doskový element po vytvrdnutí škárovacej hmoty a zvýšení podtlaku prísavných platní zdvihnúť z prisavného stola. Utesnenie škár v prázdnych miestach medzi jednotlivými keramickými platňami sa...

Nádoba a spôsob jej výroby strihaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8763

Dátum: 14.09.2006

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 5/00, B65D 5/44

Značky: výroby, spôsob, nádoba, stříháním

Text:

...stien dotýkať vždy prvej steny dna alebo vrchnáku.0017 Aby sa však ešte viac zvýšila pevnosť nádobky a zabezpečila sa čo možno najväčšia vzduchová komora medzi prvými a druhými stenami dna a vrchnáka, je možné zlepit príslušnú horizontálnu stupňovitú stenu s vnútornou stranou príslušnej prvej steny dna pripadne vrchnáka v základe apredovšetkým tam. Druhá horizontálna stupňovitá stena sa potom protiľahlo k prvej stene dna alebo...

Konštrukčný diel rotačného rozprašovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7831

Dátum: 14.09.2006

Autori: Baumann Michael, Herre Frank, Nolte Hans-jürgen, Marquardt Peter, Seiz Bernhard

MPK: B05B 3/00, B05B 7/00, B05B 15/00...

Značky: rozprašovača, rotačného, konštrukčný

Text:

...následnom uvedení rozprašovača do prevádzky lakovania sa táto kvapalina, obsiahnutá v štrbinovom priestore, vyfukuje odvádzaným vzduchonx zo vzduchovêholožiska, pričom dochádza k znečisťovaniu lakovaného objektu,ako je napríklad karoséria automobilu a môže dochádzať k chybám laku. Pri čistení známych rotačných rozprašovačov je teda nutné oblasť medzi zvonovitým tanierom a prstencom tvarovacieho vzduchu pokiaľ je možné zakryť, aby sa zabránilo...

Cyklopropylamíny ako modulátory receptora histamínu H3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7508

Dátum: 14.09.2006

Autori: Letavic Michael, Allison Brett, Grice Cheryl, Carruthers Nicholas

MPK: C07D 211/00, A61P 25/00, A61K 31/496...

Značky: receptora, cyklopropylamíny, histaminu, modulátory

Text:

...účinnosť proti biologickému cieli a tiež vhodný fannakokinetický profil. Zlúčeninajednak musí byt schopná transportu na miesto pôsobenia v CNS, čo vyžaduje zodpovedajúca schopnosť prestupovat hematoencefalickou bariérou, alebo na periférií. Absorpcia prostredníctvom rôznych biologických membrán závisí od fyzikálnych vlastností liečiva (o.i. od stupňa ionizácie pri fyziologickom pH, rozdeľovacom koeficiente, veľkosti molekuly).Potom čo...

Syntetický kameň o vysokej priesvitnosti, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7484

Dátum: 13.09.2006

Autori: Fucik Ivan, Poljakov Michal

MPK: B44F 9/00, B44F 5/00, B44C 5/00...

Značky: priesvitnosti, syntetický, vysokej, spôsob, výroby, kamen, použitie

Text:

...tohto vynálezu spočíva v tom, že sa intenzívne mieša definované množstvo jednotlivých komponentov syntetického kameňa podľa tohto vynàlezu pri odsávaní obsiahnutých plynných podielov. Odsávanie sa vykonáva primiešaní, a/alebo aj pred ním a/alebo po zmiešaní. Zmes sa iniciuje vnesením štartéra ajeho intenzívnym rozmiešaním v zmesi. Táto zmes sa vnáša do formy, prípadne sa zavádza na nekonečný pohyblivý pás. Hotový syntetický kameň sa použije...

Nová lieková formulácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6911

Dátum: 13.09.2006

Autori: Page Susanne, Ahmed Hashim, Shah Navnit Hargovindas

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/44, A61K 31/455...

Značky: lieková, formulácia, nová

Text:

...terciámy amín je k zvyšku molekulypripojený priamo alebo prostredníctvom spojovacej skupiny -(CH 2)N(R 5) X predstavuje -c 0)NR 5-, (CH 2)mO -cH 2).NR 5)-, -N(R 5)c(o- alebon, p a q predstavuje každý nezávisle 1 až 4 a m predstavuje 1 alebo 2 a ich farmaceuticky vhodné soliv lqyštalickej forme, ktorá je pri 25 °C prakticky nerozpustná vo vode (napríklad 0,0001 mg/ml) a v símulovanej žalúdočnej kvapaline (napríklad 0,08 mg/ml) je možné...

Nové lyzínové soli derivátov kyseliny 4-((fenoxyalkyl)tio) fenoxyoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18131

Dátum: 13.09.2006

Autori: Mehrman Steven, Abdel-magid Ahmed, Roessler Armin

MPK: A61K 31/715, C07C 323/20

Značky: nové, kyseliny, lyzínové, derivátov, 4-((fenoxyalkyl)tio, fenoxyoctovej

Text:

...predložený opis zameraný na Dlyzínovú soľ zlúčeniny vzorca (I).0005 V jednom uskutočnení je predložený vynález zameraný nalyzínovú soľ zlúčeniny vzorca (Ia)pričom zlúčenina vzorca (Ia) je tiež známa ako kyselina (R)-42-etoxy-3-(4-trlfluórmetyl-fenoxy)-propylsulfanyl-2-metylfenoxył-octová. Zlúčenina vzorca (Ia) je zlúčenina vzorca (I) pričom X je O Y je S n je 1 W je -CH 2- Z je O R 1 je metyl R 2 je vodík R 3 je vodík R 4 je trifluórmetyl R...

Papierenský systém zníženia nánosov a usadenín karbónu na strojoch pri výrobe papierov a lepeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13280

Dátum: 13.09.2006

Autor: Gomez Daniel

MPK: D21H 11/14, D21H 17/02, D21H 17/29...

Značky: nánosov, papierov, karbónu, systém, výrobe, zníženia, usadenín, papierenský, strojoch, lepeniek

Text:

...Tento spôsob uskutočnenia dovoľuje zvýšiť spojenie vlákien a náplne a tým zlepšiť mechanickú odolnosť, ale neumožňuje upraviť rastlinnú náplň pomocou katiónového vločkovacieho činidla, aby sa vylúčili kontaminanty (pochádzajúce najmä z recyklovaných vlákien a v danom prípade z rastlinnej náplne vtedy, keď je táto náplň výsledkom mletia zbytkov dreva alebo vedľajších poľnohospodárskych produktov).Patentové spisy EP O 645 49 lA a EP O 644...

Guľovité korundové zrná na báze taveného oxidu hlinitého ako aj spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5375

Dátum: 13.09.2006

Autori: Sachse Sebastian, Alary Jean-andré

MPK: C04B 35/111, C01F 7/00

Značky: báze, taveného, hlinitého, guľovité, výroby, spôsob, korundové, oxidů, zrná

Text:

...hmotnost korundu v tvare dutých guľôčok, ktorý sa dá0014 Okrem toho bolo zistené, že je výhodné, keď pri sfúkavaní kvapalného korundu jepoužitý výlučne vzduch a upustí sa od pridania vody.0015 Prímes SiO 2 ovplyvňuje najprv viskozitu taveniny, pričom SiOg slúži ako taviaca prisada a SiOg znižuje viskozitu taveniny. Okrem toho bolo zistené, že dokonca farba produktu je ovplyvnená obsahom SiOg v tavenine. Kým produkty s obsahom 0,8 hm. SiO...

Spôsob výroby ohybu na plechovom elemente

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11724

Dátum: 13.09.2006

Autor: Dittler Bernd

MPK: B21D 11/08, B21D 53/74, B21D 7/06...

Značky: výroby, elemente, ohybu, plechovom, spôsob

Text:

...sila, ktorá by bola potrebná na vytvorenie zodpovedajúceho malého vonkajšieho polomeru prostredníctvom známeho ohýbaniav zápustke bez predbežného profílovania.Zo spisu W 0 82/03574 je známy spôsob ohýbania za tepla valcovaného pásu, pri ktorom sa v priebehu valcovania za tepla vytvorí v páse pozdĺžna drážka, aby sa uľahčil nasledujúci proces ohýbania. U tohto spôsobu sa však nevytvorí žiadny výstupok protiľahlý k pozdĺžnejdrážke a...

Podávanie inhibítorov dipeptidylpeptidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15788

Dátum: 13.09.2006

Autori: Christopher Ronald J, Covington Paul

MPK: A61K 31/131, A61K 31/513, A61K 31/44...

Značky: dipeptidylpeptidázy, podávanie, inhibítorov

Text:

...ktorá obsahuje zlúčeninu I a jednu alebo viac antidiabetických zlúčenín iných než zlúčenina I vo jednotlivej dávkovej forme. Zlúčenina I je vo jednotlivej dávkovej forme prítomná v dávkovacom množstve medzi 5 a 250 mg zlúčeniny I, prípadne medzi 10 mg a 200 mg zlúčeniny I, prípadne medzi 10 mg a 150 mg zlúčeniny I a prípadne medzi 10 mg a 100 mg zlúčeniny I. V konkrétnych variantoch farmaceutické kompozícia obsahuje 10 mg, 12,5 mg, 20...

Fosforečná soľ N-metyl-o-fenyléndiamínu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285277

Dátum: 13.09.2006

Autori: Schneider Heinrich, Schneider Margarete

MPK: C07C 211/00

Značky: n-metyl-o-fenyléndiamínu, spôsob, fosforečná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fosforečná soľ N-metyl-o-fenyléndiamínu a spôsob jej prípravy, pri ktorom sa N-metyl-o-fenyléndiamín rozpustí v rozpúšťadle a potom sa nechá reagovať s kryštalickou alebo rozpustenou kyselinou fosforečnou.

Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285276

Dátum: 13.09.2006

Autor: Šedivý Vladimír

MPK: B29C 47/08, B29C 47/38

Značky: strojov, gumových, tesnenie, zariadenie, sekcie, profilov, plniacej, vytlačovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov tvorí bočný stierací nôž (1), ktorý je upevnený na zámku plniacej sekcie, a prítlačný valec (2) so zahĺbením (X) na bočný stierací nôž (1). Prítlačný valec (2) je uložený na ložiskách v telese valca.

Kompozície a použitie inhibítorov dipeptidylpeptidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11081

Dátum: 13.09.2006

Autori: Christopher Ronald, Covington Paul

MPK: A61P 3/10, A61K 31/513

Značky: inhibítorov, kompozície, použitie, dipeptidylpeptidázy

Text:

...acidóza, ketoacidóza, obmedzenie chuti do jedla, obezita diabetické komplikácie, ako je diabetická neuropatia, diabetická retinopatia a ochorenie obličiek hyperlipidémia vrátane hypertriglyceridémie, hypercholesterolémie, hypo-HDL-cholesterolémie a postprandiálnej hyperlipidémie ateroskleróza hypertenzia infarkt myokardu, angína pectoris, mozgový infarkt, náhla cievna mozgová príhoda a metabolický syndróm.Zlúčenina I sa môže...

Spôsob amidácie polypeptidov s bázickými aminokyselinami na C-konci s použitím špecifických endoproteáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10740

Dátum: 13.09.2006

Autori: Habermann Paul, Zocher Frank, Landric-burtain Laure, Salagnad Christophe, Rissom Sebastian

MPK: C12P 21/02, C07K 14/575, C07K 14/605...

Značky: amidácie, polypeptidov, spôsob, endoproteáz, aminokyselinami, specifických, bázickými, použitím, c-konci

Text:

...trypsínom alebo enzýmami podobnými trypsínu. Tak je možné dosiahnuť vysoke výťažky. V pripade vyššie opísaných postupov to nie je možné.Známe biotechnické spôsoby prípravy sú teda spojené snevýhodami a problém, ako vo väčších množstvách lacno pripraviť peptidy alebo proteíny, ktoré na C-konci nesú viac ako jednu bázickú aminokyselinu lyzín alebo arginín a sú na konci amidované, nie je možnédoteraz považovať za uspokojivo vyriešený.K...

Z penovej hmoty pozostávajúce vnútorné jadro čalúnenia pre sedací a/alebo ležadlový nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3768

Dátum: 13.09.2006

Autor: Schoissengeyer Manfred

MPK: A47C 27/14

Značky: penovej, vnútorné, jádro, nábytok, hmoty, sedací, čalúnenia, pozostávajúce, ležadlový

Text:

...výstužné pásy.Prehľadd obrázkov na gýkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou prikladu uskutočnenia, znázorneného na výkrese, bez toho, že by bol na tento priklad obmedzený. Jediný obrázok na výkrese pritom znázorňuje vnútorné jadro podľa vynálezu v schématickom zobrazení, pričom krycie vrstvy pre pozdĺžne apriečne zóny sú znázornená iba čiastočne.Vnútorné jadro podľa vynálezu pozostáva z pozdĺžnych zóna É. Všetky pozdĺžne zóny...

Dávkovací ventil s pevným vnútorným potrubím a vonkajšou pohyblivou manžetou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20414

Dátum: 13.09.2006

Autor: Blomme Karel

MPK: B67D 3/00, B65B 3/26, F16K 1/00...

Značky: vonkajšou, ventil, pohyblivou, vnútorným, manžetou, potrubím, pevným, dávkovací

Text:

...na spatnom potrubí, alebo do potrubia ústiaceho do zásobníka s čistiacim roztokom. Výhodné zariadenie podľa vynálezu môže zahŕňať jeden alebo niekoľko výhodných uskutočnenia vynálezu, t. j. spätné potrubie, cez ktoré preteká dávkovaný tekutý produkt,zásobník s čistiacim roztokom a/alebo spojovaciu hadicu.0026 Zariadenie podľa vynálezu môže okrem toho obsahovať dávkovacie zariadenie alebo súbežné dávkovacie zariadenia s čistiacim okruhom...

Tlmiace zariadenie a hydraulický tlmič obsahujúci toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8818

Dátum: 13.09.2006

Autor: Mennesson Dominique

MPK: F16F 9/348, F16F 9/34

Značky: obsahujúci, tlmič, zariadenie, hydraulický, tlmiace

Text:

...vynález týka takisto ďalej uvedených charakteristík, posudzovaných jednotlivo alebo v ich akejkoľvek technicky možnej kombinácii- obmedzovač sa polohuje vzhľadom na piest pomocou prostriedkov, ktoré tvoria zarážku, ktorá spolupracuje s prostriedkami, ktoré tvoria zárez,ktoré sú príslušne umiestnené na obmedzovači a pieste, alebo naopak- obmedzovač je vyrobený z toho istého materiálu ako piest- obmedzovač obsahuje na obvodovej strane...

Herbicídna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8665

Dátum: 13.09.2006

Autori: Yamada Ryu, Yoshii Hiroshi, Ohno Ken

MPK: A01N 47/36, A01P 13/00, A01N 43/70...

Značky: kompozícia, herbicídna

Text:

...aplikovat v nízkej dávke, v porovnanís prípadom, kedy sa príslušné účinné zložky aplikujújednotlivo, ale táto herbicídna kompozícia rovnako rozšíri herbicídne spektrum, pričom herbicídne účinky budú pretrvávatpo dlhú časovú periódu.0010 Pokiaľ je herbicídna aktivita V prípade, kedy sa kombinujú dve účinné zložky, väčšia než prostý súčet príslušných herbicídnych aktivít týchto dvoch účinných zložiek(očakávaná aktivita), potom sa označuje...

Spôsob výroby bieleho plechu, biely plech vyrobený týmto spôsobom a obal vyrobený z neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13884

Dátum: 12.09.2006

Autori: De Vreugd Daniël Adriaan, Koopmans Pieter, Bos Linda, Beentjes Petrus Cornelis Jozef

MPK: C23C 28/00, C25D 5/36, B05D 3/10...

Značky: spôsobom, výroby, plechů, plech, bieleho, biely, vyrobený, spôsob, týmto

Text:

...pričom povlaková vrstva obsahuje polysiloxán, pričom polysiloxán je vyrobený polymerizačnou reakciou monosilánových a/alebo bissilánových monomérovpodrobenia povlakovej vrstvy stupňu sušenia na odstránenie rozpúšťadiel a/alebo na vyvolanie polymerizačnej reakcie a/alebo na vytvrdzovanie polysiloxánového filmu, aby sa dokončila polymerizačná reakcia, pričom sa vyrobí povlaková vrstva obsahujúca polysiloxán s hmotnosťou suchého filmu V...

Spôsob ochrany pred fytopatogénmi pomocou kiralaxylu, zodpovedajúce použitie a príslušné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13561

Dátum: 12.09.2006

Autori: Wilhelm Ronald, Gewehr Markus, Burgers Jan Willem

MPK: A01N 37/46

Značky: ochrany, příslušné, spôsob, kiralaxylu, pomocou, prostriedky, použitie, zodpovedajúce, fytopatogénmi

Text:

...zvolenému z rodov Pythium, Rhizactonia, Tilletia, Ustilago, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Alternaria,Cercospora, Drechslera, Fusaríum a Verticillium.0012 Ďalším predmetom vynálezu je prostriedok na ošetrenie osiva pre ochranu rastliny proti fytopatogénu, zvoleného z rodov Pythíum, Rhizoctania, Tillería, Ustilago, Peronospora, Pseudoperanospora, Plasmopara, Alternaria, Cercospora, Drechslera, F usarium a Verticillium,...

Bunkovo-permeabilné peptidové inhibítory dráhy prenosu JNK signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12167

Dátum: 12.09.2006

Autor: Bonny Christophe

MPK: C07K 14/47

Značky: peptidové, přenosu, inhibitory, signálu, bunkovo-permeabilné, dráhy

Text:

...(generic) (s) ü 38 XXXXXXXRKK RRQRRRXXXX XRPTTLXLXX xxxxxooxCOOH D-TAT-IB 1 (s) DQSRPVQPFL NLTTPRKPRP PRRRQRRKKR G (NHDQSRPVQPFLNLTTPRKPRPPRRRQRRKKRGCOOHD-TAT-IB XDQXXXXXXX LXLTTPRXXX XXRRRQRRKK RXXXXXXX(V Tabuľka 1 sú vzorové sekvencie, ako aj ich genetické vzorce uvádzané v zodpovedajúoom poradí ako SEQ ID N 0 1 2 5 6 9 a 11 resektíve ako SEQ lD NO 3, 4 7 810 a 12.001 B Akekolvek tu oplsané peptidy môžu byt...

Identifikácia a klasifikácia vírusových častíc na textúrovaných elektrónových mikrosnímkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17461

Dátum: 12.09.2006

Autori: Homman Mohammed, Ryner Martin

MPK: G06K 9/00, G06K 9/42, G06K 9/46...

Značky: texturovaných, vírusových, klasifikácia, elektronových, identifikácia, částic, mikrosnímkach

Text:

...časticu s eliptickým tvaromObr. 4 A-C ukazujú testovacie funkcie pre vírusové kapsidové štruktúry (A, B a C) na elektrónových mikrosnímkoch, ktoré nevyužívajú žiadne zníženie koeficientu (Žiadny) alebo využívajú 80 koeficientov vykazujúcich najmenšiu odchýlku (VAR)Obr. SA ukazuje zhodu testovacej funkcie A s autentickou kapsidovou štruktúrou a s podobnou, ale falošnou štruktúrou. Obr. SBA ukazuje zhodu testovacej funkcie B s...

Spôsob regulovania koncentrácie oxidu siričitého v spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9570

Dátum: 12.09.2006

Autor: Rohovec Joachim

MPK: B01D 53/50

Značky: koncentrácie, siřičitého, oxidů, spalinách, spôsob, regulovania

Text:

...do pracej suspenzie vedie k zvýšeniu reakčnej premeny reakcie 2 a tým k znižovaniu koncentrácie CaCOg V pracej suspenzii. Systém reaguje podľa LeChatelierovho princípu a to tým, že podľa reakcie 1 sa premieňa zvýšené S 02, aby sa vyrovnal nedostatok CaCO 3. Prídavok kyslíka vedie teda k urýchlenému vypieraniu oxidu siričitého zo spalín. Naopak, znížený prívod kyslíka vedie k zníženej premene oxidusiričitého, čo však môže byt dostatočne pre...

Bunkovo priepustné peptidové inhibítory dráhy prenosu JNK signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20864

Dátum: 12.09.2006

Autor: Bonny Christophe

MPK: C07K 14/47

Značky: přenosu, peptidové, priepustné, signálu, bunkovo, inhibitory, dráhy

Text:

...JBD v IBl a IB 2 odhalílo aj dva bloky so siedmymi a troma aminokyselinamí,ktoré sú v rámci týchto dvoch sekvencií vysoko konzervatívne.0008 Sekvencie skonštruované na základe takéhoto zosúladenia sú opísané napr. vo W 0 01/27268. Konkrétne, W 0 O 1/27268 opisuje malé bunkovo-perrneabilné fúzne peptidy zahŕňajúce takzvanú TAT bunkovú perrneačnú sekvenciu získanú zo základnej dopravovacej sekvencie HIV-TAT proteínu a minimálnej...

Formulácia vrecka pre polyamíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20258

Dátum: 12.09.2006

Autori: Bhagat Hitesh, Goldberg Jeffrey

MPK: A61K 31/00, A61K 31/785, A61K 47/34...

Značky: formulácia, polyaminy, vrecká

Text:

...materiálu na neutralizáciu gastrickej acidity a na liečbu hyperacidity u ľudí s nadmemou gastrickou acíditou a na liečbu vredov. Polymérnym materiálom je kopolymér polyetylénpolyamínu a bifimkčnej látky.V publikácii sú opísané orálne farmaceutické dávkove formy a dávky.0007 Americký patent US 5607669 (Mandeville a kol.) opisuje polyamín,ktorý obsahuje prve a druhe substítuenty naviazané na polyamín. Prvý substituent obsahuje hydrofóbnu...

Zostava výstužných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19778

Dátum: 12.09.2006

Autori: Wyatt Gary Donald, Ng Wee Beng

MPK: E04B 2/06, E04B 2/58

Značky: prvkov, výstužných, zostava

Text:

...zvislých profilov, aby sa počas inštalácie rámovej konštrukcie zabránilo vzájomnému pohybu stropných a podlahových profilov, a stropných a podlahových profilov v pozdĺžnom smere. 0009 US 5,803,653 sa týka teleskopického úchytu steny, ktorý obsahuje dve dlhé konštrukčné tyče, ktoré majú špecifické dĺžky, vzájomne teleskopicky spojené. Koncovky tohto teleskopickéhoúchytu steny sú potom umiestnené do príslušných štrbín. Ale,spojenie tohto...

Krycí panel so skosenými hranami s priečnym prierezom, ktorý viditeľne kolíše vzhľadom k úplnému okraju a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14003

Dátum: 11.09.2006

Autori: Vermeulen Bruno Paul Louis, De Rick Jan Eddy

MPK: B05C 1/14, B44C 5/04, B05C 1/00...

Značky: viditelné, priečnym, panel, výroby, spôsob, ktorý, krycí, prierezom, hranami, kolíše, skosenými, okrajů, úplnému, vzhľadom

Text:

...v nároku 7.0016 Tento spôsob môže dodávať panely s takými výhodami, aké boli zmienené vyššie v tomto dokumente.0017 Znížená časť môže byť vybavená povlakom, ako napríklad fóliou alebo farbou, ktorý má tú výhodu, že chráni panel proti špine, vode a podobne. Z estetických dôvodov môže mať napríklad rustikálny design. 0018 Vo výhodnom uskutočnení je horný povrch panelu vybavený povrchovou úpravou predtým, než je dodaný povlak na zníženej...

Pyridínaminosulfonylom substituované benzamidy ako inhibítory cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7204

Dátum: 11.09.2006

Autori: Sakata Sylvie Kim, Patterson Brian Douglas, Tatlock John Howard, Nambu Mitchell David, Patel Leena Bharat Kumar

MPK: C07D 213/00, A61P 39/00, A61K 31/4406...

Značky: benzamidy, pyridínaminosulfonylom, inhibitory, substituované, cytochromu, cyp3a4

Text:

...5 alkyl,EP 1 937 639 B 1-(CR 2 aR 2 °)tS(O)2 R 2 a, kde každý z uvedených C 1-C 5 alkylov, C 3-C 11 cykloalkylov,05-010 arylov, C 2-C 1 o heterocyklylov a heteroarylov je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými R 14každé R je nezávisle vybrané zo súboru zahŕňajúceho 01-05 alkyl, halogén, -CN,cąaowäakaždét je nezávisle vybrané z O, 1, 2, 3, 4, 5 a 6 alebo farmaceutický prijateľné soli alebo solváty týchto zlúčenín. 0004 V ďalšom...

Aerosólový kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13214

Dátum: 11.09.2006

Autori: Spelmans Luc Bart, Braakhekke Marcel, Dumon Annick Albertine Alfons, Clauwaert Werner Marie Camiel

MPK: B65D 83/14, B65D 83/16

Značky: aerosolový, kontajner

Text:

...peny, ozdobné potravinové prvky alebo dalšie potravinové výrobky.0013 Empiricky bolo odskúšané, že aerosól podľa predloženého vynálezu poskytuje značné zlepšenie tvarovania pripravovaného potravinového výrobku, V priebehu sprejovania potravinového výrobku. Bez snahy o teoretizovanie je možné ponúknuť vysvetlenie, že rozšírením priestoru spracovania potravinového výrobku je možné poskytnúť lepšie ovládateľný výpust potravinového výrobku,...