Archív za 2006 rok

Strana 20

Deriváty N-(3-amino-quinoxalin-2-yl)-sulfónamidu a ich použitie ako inhibítory fosfatidylinozitol 3-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17223

Dátum: 09.10.2006

Autori: Mac Morrison, Nuss John, Marlowe Charles, Tesfai Zerom, Canne Bannen Lynne, Kearney Patrick, Wang Yong, Brown David, Xu Wei, Bajjalieh William

MPK: A61K 31/498, A61P 35/00, A61K 31/4985...

Značky: deriváty, n-(3-amino-quinoxalin-2-yl)-sulfónamidu, použitie, inhibitory, 3-kinázy, fosfatidylinozitol

Text:

...et al., vyššie Li et al., Breast Cancer Res. Treat. 2006, 96,91-95 Saal et al., Cancer Res. 2005, 65, 2554-2559 Samuels a Velculescu, Cell Cycle 2004, 3,1221-1224), kolorektálna rakovina (Samuels et al., Science 2004, 304, 554 Velho et al., Eur. J. Cancer 2005, 41, 1649-1654), rakovina endometria (Oda et al., Cancer Res. 2005, 65,10669-10673), žalúdočné karcinómy (Byun et al., Int. J. Cancer 2003, 104, 318-327 Li et al.,vyššie Velho et...

Mikrobiologická výroba kyseliny 3-hydroxypropiónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16700

Dátum: 09.10.2006

Autori: Rittmann Doris, Buchholz Stefan, Wendisch Volker, Marx Achim

MPK: C12P 7/42, C12P 7/40, C12P 7/44...

Značky: mikrobiologická, 3-hydroxypropiónovej, výroba, kyseliny

Text:

...Samotný beta-alanín sa opäť cez B-alanyl-CoA,akrylyl-CoA, 3-hydroxypropionyl-CoA alebo cez semialdehyd kyseliny malónovej premenína kyselinu 3-hydroxypropiónovú, z ktorej sa po dehydratácii získa kyselina akrylová.WO-A-02/4241 8 opisuje ďalší spôsob výroby napríklad kyseliny 3-hydroxypropiónovej zobnoviteľných surovín. Tu sa pyruvát najskôr premení na laktát,zktorého sa následne vytvorí laktyl-CoA. Laktyl-CoA sa potom cez...

Svetlo rozptyľujúca fólia a jednotka na podsvietenie s touto fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4974

Dátum: 09.10.2006

Autor: Yoshida Minoru

MPK: G02B 5/02, G02F 1/13

Značky: fólia, světlo, fóliou, rozptyľujúca, podsvietenie, touto, jednotka

Text:

...medzi prizmovou fóliou 54 a panelom s kvapalným kryštálom ako polarizačná platňa.0007 Svetlo rozptyľujúca fólia 53, ktorá je pripojená kjednotke spätného svetla 50 má vo všeobecnosti vrstvu transparentného substrátu 56 vyrobenú zo syntetickej živice a svetlo rozptyľujúcu vrstvu 57 nanesenú na prednej strane vrstvy so substrátom 56 ako je zobrazené na obr. 4 B (napríklad pozri JP-A Nos. H 07-5305 and 2000-89007). Vo všeobecnosti táto...

Stierací nôž a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4467

Dátum: 09.10.2006

Autori: Abraham Robert, Grönvall Lars

MPK: B65G 45/00, B29C 70/00

Značky: nôž, výroby, spôsob, stierací

Text:

...stierací nôž pozostávajúci 2 dvoch elastomérových alebo plastových materiálov s rôznou tvrdosťou a odolnosťou protioteru čelí základu, ktorý má byť stieraný, a druhý materiál vytvára hranu stierača.0009 Častý problém V predchádzajúcej technike spočíva v tom,ako najlepšie vyrobiť stierací nôž, ktorý bude mať dlhúživotnosť a súčasne optimálne stieracie vlastnosti.0010 Cieľom uvádzaného vynálezu je nový stierací nôž, ktorý má nielen dlhú...

Pyridopyrimidínové inhibítory P13Kalfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15023

Dátum: 09.10.2006

Autori: Lara Katherine, Baik Tae-gon, Wang Yong, Yeung Bryan, Buhr Chris, Wang Longcheng, Nuss John, Mac Morrison, Ma Sunghoon

MPK: C07D 471/04, A61P 35/00, A61K 31/505...

Značky: p13kalfa, inhibitory, pyridopyrimidínové

Text:

...a trícyklické heteroarylove deriváty, ktoré inhíbujú PI 3 K.So zreteľom na dôležitú úlohu PI 3 Ka v biologických procesoch a chorobných stavoch, sú žiaduce inhibítory tejto proteínkinázy. SÚHRN VYNÁLEZUNasledujúce iba sumarizuje niektoré aspekty vynálezu a nie je určené na obmedzenie jeho podstaty. Tieto aspekty a ďalšie aspekty a uskutočnenia sú podrobnejšie opísané nižšie.Vynález poskytuje zlúčeniny, ktoré inhíbujú, regulujú a/alebo modulujú...

Systém výťahových dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8961

Dátum: 09.10.2006

Autor: Spiess Peter

MPK: E06B 9/58, E06B 3/46, B66B 13/08...

Značky: systém, výtahových, dveří

Text:

...dverí skôr prenášane cez prenosový prvok alebo každý prenosový prvok, ako sú prenášanéna dvere samotné ako v doterajšom stave techniky. Teda pripoužívaní je tlak na dvere veľmi znížený a z toho dôvodu sa môže znížiť množstvo materiálu použitého na dvere a V dôsledkutoho aj ich cena a hmotnosť bez zhoršenia činnosti.0007 Prednostne vybieha flexibilný prvok prenášajúci silu horizontálne smerom von z dverí. Teda pri otváraní, keď sa...

Systém výťahových dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8957

Dátum: 09.10.2006

Autor: Spiess Peter

MPK: E06B 9/58, B66B 13/08, E06B 9/68...

Značky: výtahových, systém, dveří

Text:

...dverách sa môže udržiavať relatívne konštantné V priebehu činnosti napriek tomu, že veľkosť hrúbky prostriedku prenášajúceho silu je podstatne menšia ako hrúbka dverí. V tomto prípade je na použitie ako prostriedok prenášajúci silu0007 V jednom uskutočnení je kompenzačný prostriedok namontovaný na vertikálnom hriadeli. Podľa toho motor musí poháñať buď len kompenzačný prostriedok, alebo len vertikálny hriadeľ na zabezpečenie simultánnej...

Spôsob výroby zvarového spoja medzi elektrickými vodičmi prostredníctvom ultrazvukového zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15030

Dátum: 07.10.2006

Autor: Stroh Dieter

MPK: B23K 101/32, B23K 20/10, H01R 43/02...

Značky: medzi, ultrazvukového, spoja, vodičmi, zvárania, zvarového, výroby, elektrickými, prostredníctvom, spôsob

Text:

...vedením, vznikajú také nevýhody, že nie je možnédostatočne dobré monitorovanie procesu pretože tolerancie, ktoré sú prípustné pri zváraní vodičov väčších prierezov, sú často väčšie než prierezy riadiacich vedení, takže vdôsledku toho môžu pri tejtokombinácii vznikať poruchy, ktoré nie sú vrámci monitorovaniaÚlohou predloženého vynálezu je ďalej vylepšiť spôsob uvedený vúvode tak, že sa vpožadovanom rozsahu môže spojiť prvý vodič...

Spôsob balenia tlačených výrobkov do plastovej fólie a príslušný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6439

Dátum: 06.10.2006

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B65B 9/06, B65B 25/14, B65B 61/20...

Značky: plastovej, tlačených, príslušný, výrobkov, spôsob, fólie, balenia

Text:

...uvedenéPrehľad obrázkov na výkresoch0012 Charakteristické znaky a výhody spôsobu balenia tlačených výrobkov do plastovej fólie a príslušného obalu podľa tohto vynálezu budú zrejme z nasledujúcehoobr. 1 znázorňuje schematický pohľad na baliaci strojna uskutočnenie spôsobu balenia tlačených výrobkov doplastovej fólie, ktorý je predmetom tohto vynálezuna stroji podľa obr. 1obr. 3 schématicky znázorňuje odlišné nanášanie štítkov na plastovú fóliu...

Téglik pre kryštalizáciu kremíka a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5933

Dátum: 06.10.2006

Autor: Rancoule Gilbert

MPK: C04B 35/584, C30B 11/00

Značky: téglik, kryštalizáciu, kremíka, výroby, spôsob

Text:

...téglika.Potah. z nitridu kremíka Však môže sám spôsobiť problémy. Hrúbka poťahu. z nitridu kremíka, nutná pre to, aby sa predišlo reakcii kremíka so silikou téglika, je veľmi veľká (zhruba 300 m),V dôsledku čoho je operácia poťahovania nákladná a náročná na čas. Poťah z nitridu kremíka je ďalej mechanicky málo odolný a v priebehu užívania alebo dokonca pred jeho započatím sa môže odpraskávať alebo lúpať. V dôsledku toho sa doporučuje...

Štiepiteľná lepiaca páska, jej použitie a použitie nástroja na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12483

Dátum: 06.10.2006

Autori: Kleinhoff Klaus, Götz Kerstin

MPK: B65H 35/00, B65H 35/06

Značky: páska, štiepiteľná, výrobu, lepiaca, nástroja, použitie

Text:

...uzáver kotúča slúži na to, aby papierový kotúč zniesol tieto sily a aby neexplodovaľ. Pozostáva vpodstate zo zalepenia posledného konca nového kotúča na navinutú vrstvu nachádzajúcu sa pod ním. Vzhľadom na vysokú rýchlosť130 km/h sa rozumie, že sily od náporu vzduchu pn tomto sa vyskytujúce a odstredivé sily vyžadujú značnú pevnosť tohto uzáveru.0009 Vtom momente však, vktorom sa uplatní požadované Ietrné štiepivé zlepenie, tento kedysi tak...

Zariadenie na prípravu vylúhovaného nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12446

Dátum: 06.10.2006

Autor: Van Belleghem Luc

MPK: A47J 31/44, A47J 31/10, A47J 31/06...

Značky: přípravu, vylúhovaného, nápoja, zariadenie

Text:

...kazeta je z častialebo ako celok vytvorená ako filter. To znamená, že ked je vylúhovanie ukončené, tak sa nádrž vyprázdni a čajové Iístočky sa vrátia do kazety, a tam sa usadia.0009 Používanie opisaného zariadenia je jednoduché, je jednoduché pripravovať vylúhovaný nápoj tradičným spôsobom, pri ktorom môžu čajové Iístočky voľne plávat vo vylúhovanej kvapaiine, a prináša so sebou tiež ľahkú manipuláciu spoužitou vylúhovateľnou látkou, ako sú...

Prepravný a výrobný systém na použitie pri konfekcii surových pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5609

Dátum: 06.10.2006

Autori: Linne Stefan, Winkler Jens, Ludwig Jens, Thomfohrde Claudia

MPK: B29D 30/20

Značky: prepravný, konfekcii, systém, použitie, surových, pneumatik, výrobny

Text:

...konfekcia surovej pneumatiky, keď alternatívne obsadzované stanice alebo najmenej niektoré z alternatívne obsadzovaných stanícmôžu by súčasne obsadzované zodpovedajúcim počtom bubnov.Vo zvlášť výhodnom uskutočnení prepravného a výrobného systému podľa vynálezu vykazuje prepravné dráha mriežkovo usporiadané prvky prepravnej dráhy alebo pozostáva z mriežkovo usporiadaných prvkov prepravnej dráhy. Tieto sú usporiadané tak, že na seba nadväzujúce...

Motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5250

Dátum: 06.10.2006

Autori: Chen Yung-ching, Chen Chih-chieh

MPK: F01L 1/08, F02B 25/00, F01L 5/00...

Značky: motor

Text:

...ktorý používa olejové čerpadlo poháňané drážkami V tvare srdca na dvoch stranách kľukového hríadeľa na mazanie mechanických súčastí a nahradenie karburátorov. Čerpá pevný objem oleja V štandardnom pomere zmiešania aspätný ventil zabraňuje spätnému toku oleja.Palivo prúdi cez jednosmemý ventil regulácie tlaku jedným smerom. Prívod paliva jenastaviteľný a priamo do valca sa vstrekuje stabilný objem paliva, čo predchádza nedostatku...

Obal určený na obalenie aspoň jedného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4992

Dátum: 06.10.2006

Autor: Fresnel Eric

MPK: B65D 71/06, B65D 23/00

Značky: určený, předmětů, aspoň, obalenie, jedného

Text:

...problém je vyriešený týmto Vynálezom, ktorého predmetom je obal určený na obalenie aspoň jedného predmetu, tento obal je typom plášťového obalu zhotoveného z plastického teplom zmrštiteľného materiálu schopného tesného priľnutia k aspoň časti predmetu alebo skupine predmetov, plášť je vytvorený navrstvením aspoň dvoch stien navzájom spojených odtrhnuteľným lepiacim prostriedkom naneseným všeobecne na celú plochu uvedeného obalu, uvedené...

Zariadenie pre nápojové plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15628

Dátum: 06.10.2006

Autori: Ulstein Herleif, Ulstein Hugo Lloyd

MPK: B65D 17/00

Značky: zariadenie, plechovky, nápojové

Text:

...a ďalší problém je, že nie je recyklovateľný spolu s hliníkovou plechovkou. Navyše užívateľ pravdepodobne nebude kryt používať sústavne, pretože je nepraktický pri použití a užívateľ môže zabudnúť zatvoriť kryt zakaždým, keď plechovku použije.0012 V patente US 2005/01-50895 bol učinený pokus vyriešiť niektoré z vyššie spomenutých problémov umiestnením priehradky prekrývajúcej otvor plechovky z vnútomej strany plechovky. Pokiaľ je plechovka...

Konštrukcia na zastrešenie plochy, najmä nákladnej plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4409

Dátum: 06.10.2006

Autor: Libner Hervé

MPK: B60J 5/06, B60P 7/00

Značky: plochy, najmä, zastrešenie, nákladnej, plošiny, konštrukcia

Text:

...diel 12, ktorý slúži na spojenie stĺpu 7 so spojovacími tyčami 8. Spojovacie tyče 8 sú na spojovací diel 12 napojené okolo osi rovnobežnej s osou stĺpu 7, ako uvádza obrázok 5. Môžu byt samozrejme navrhnuté aj iné spôsoby spojenia medzi spojovacími tyčami 8 a stĺpom 7, je však nutné neodchýliť sa od rámca patentu. Každý druhý koniec spojovacej tyče 8 je pripojený na vozik s podperou 4 alebo na diel, ktorý podpera nesie. Toto spojenie je...

Cyklické amínové zlúčeniny a prípravky na ničenie škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11036

Dátum: 06.10.2006

Autori: Hamamoto Isami, Hanai Daisuke, Kawaguchi Masahiro, Yano Makio, Iwasa Takao, Takahashi Jun

MPK: A01P 7/02, A01N 43/40, A01N 43/58...

Značky: přípravky, ničenie, škodcov, zlúčeniny, aminové, cyklické

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnúť prípravky na ničenie škodcov, ktoré sa môžu ľahko priemyselne syntetizovať, ktoré vykazujú vynikajúcu biologickú účinnosť, ktoré súbezproblémové z hľadiska bezpečnosti a ktoré obsahujú ako aktívne prísady zlúčeniny s novou0011 Ako výsledok intenzívneho výskumu s cieľom vyriešiť predtým uvedené problémy uvedení pôvodcovía na dovŕšenie predloženého vynálezu zverejňujú, že nové zlúčeniny cyklických amínových...

Nové kombinácie liečiv na liečenie ochorení dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8357

Dátum: 06.10.2006

Autori: Pieper Michael, Bouyssou Thierry, Schnapp Andreas

MPK: A61K 31/538, A61K 31/40, A61K 31/46...

Značky: liečiv, liečenie, nové, dýchacích, ciest, kombinácie, ochorení

Text:

...dlhodobým účinkom pri súčasnom znížení potenciálu vedľajších účinkov B-mimetika atýmto môžu nájsť použitie pri výrobe liečiva sdlhodobým účinkom amalým profilom vedľajšíchPrekvapujúco sa zistilo, že vyššie uvedené úlohy je možne vyriešiť zlúčeninamiPredložený vynález sa týka nových kombinácií liečiv, ktore okrem ó-hydroxy-S-l-hydroxy-2-2-(4-metoxy-fenyl)-1, 1-dimetyl-etylamino-etyl)-4 H-benzo 1 ,4 oxazin-3-ónu l ako ďalšiu účinnú látku...

Anti-myostatínové protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18303

Dátum: 05.10.2006

Autori: O'bryan (nee Tobias) Linda, Jones Bryan Edward, Korytko Andrew Ihor, Wang Rong, Mitchell Pamela Jean, Smith Rosamund Carol, Davies Julian

MPK: A61P 3/00, A61P 21/00, A61K 39/395...

Značky: protilátky, anti-myostatínové

Text:

...fenotypom (McPherron a kol., PNAS, 94 12457-61, 1997). Keďžemyostatín je vysoko konzervovaný vzhladom na svoju sekvenciu a tiež funkciumedzi rôznymi druhmi, anti-myostatínová protilátka by poskytovala nielen sľubný prostriedok na zvýšenie hmotnosti svalov alebo liečbu alebo prevenciu takých porúch alebo stavov, uvedených vyššie, u človeka, ale aj u ďalších cicavcov, vrátane napríklad domácich zvierat (napríklad psy a mačky),športových zvierat...

Vzduchový filter pre ventilačné zariadenie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6719

Dátum: 05.10.2006

Autor: Arold Klaus

MPK: B60H 1/00, B60H 3/06

Značky: vozidla, motorového, zariadenie, vzduchový, filter, ventilačné

Text:

...filtra je upravené filtračné médium, ktoré má skladané (plisované), teda do záhybov zložené filtračné rúno. Tým sa ďalej umožní obzvlášť velké plošné predĺženie filtračného média.Aby sa na filtri eliminovalo poškodenie naskladaného filtračného média prostredníctvom okolo ležiacich prekážok alebo hrán pri zasúvaní vzduchového filtra do zasúvacej šachty ventilačného zariadenia, je u špeciálneho uskutočnenia vzduchového filtra...

Spôsob na vsádzanie vsádzkových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6428

Dátum: 05.10.2006

Autori: Brunnbauer Guenther, Schuerz Bernhard, Lasinger Franz, Bogner Hans Werner

MPK: C21B 7/18

Značky: vsádzkových, spôsob, vsádzanie, materiálov

Text:

...hmotnostný prúd. Pod jemnými podielmi sarozumejú vsádzkové materiály s veľmi malými veľkosťami častíc, ktoré sú ztechnologických dôvodov oddeľované, väčšinou preosievané. Pritom sa akojemné podiely rozumejú veľkosti častíc rúd až do 8 mm a pri kokse až do 240010 Podľa vhodného usporiadania spôsobu podľa vynálezu sa uskutočňuje vsádzanie z privádzacieho zariadenia dávkovo. Pri tom sa uskutočňuje vsádzanie vuzavretých množstvách, teda nie...

Valček na vedenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6212

Dátum: 05.10.2006

Autori: Deibl Günther, Starrermair Thomas, Guttenbrunner Josef

MPK: B22D 11/128, C21D 9/00, B21B 39/00...

Značky: valček, vedenie, pásu

Text:

...skriniach. Podstatné prednosť tejto konštrukcie spočívav tom, že valček na vedenie pásu je ako celok vosovom smere podopretýposuvne a preto je nezávisle od miestne vznikajúcich blokujúcich miest stále možný vychyľovací pohyb. Tým sa dôsledne zabraňuje zrátaniu axiálnych síl,ktoré sú jednak vyvolávané dopravou pásu a jednak tepelnými pnutiami valčeka0010 Použité valivé ložiská zodpovedajú na trhu bežným konštrukćným radám, ako sú...

Terapeutické činidlo pre ochorenia pečene obsahujúce ako aktívnu látku derivát 2-amino-1,3-propándiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12267

Dátum: 05.10.2006

Autori: Yasue Tokutarou, Kobayashi Eiji, Kaneko Takashi

MPK: A61P 3/10, A61P 1/16, A61K 31/137...

Značky: pečené, terapeutické, ochorenia, činidlo, 2-amino-1,3-propándiolu, aktívnu, látku, obsahujúce, derivát

Text:

...jej farmaceuticky prijateľné soli a hydráty, môžu byt použité ako účinné terapeutické činidlo pre ochorenia pečene.0009 Preto sa predkladaný vynález týka nasledujúceho1) Zlúčenina 2-amino-2-4-(3-benzyloxyfenyItio)-2-chlór-fenyIetyI-1,3 propándiol alebo jej farmaceuticky prijatelná soľ alebo hydrát na použitie pri liečení ochorenia pečene, 2) Zlúčenina na použitie pri liečení ochorenia pečene podla 1), kde zlúčenina je hydrochlorid...

Vrstvený zasklievací dielec obsahujúci integrovaný prídržný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17479

Dátum: 05.10.2006

Autori: Mercks Horst, Mäuser Helmut

MPK: B60J 7/043, B60J 1/20, B32B 17/10...

Značky: přídržný, obsahujúci, zasklievací, prvok, vrstvený, dielec, integrovaný

Text:

...proti poškriabaniu (napríklad z polysiloxánu) na dodaniedlhodobej optickej kvality ich povrchu.0011 V pripade vozidiel sú takými ochrannými fóliami vybavované hlavne zasklievacie dielce strechy, svojou povahou monolitické, pretože v oblasti strechy nemôžu byt vždy použité vrstvené zasklievacie dielce s dvoma tuhými tabulami. Či je tomu akokoľvek, sú bežné vrstvené dielce hrubšie, ťažšie a tiež0012 Známy prlklad ochranných fólii je...

Materiál pre vytvrditeľný vrchný povliekací materiál na báze rozpúšťadiel, povliekací materiál a povlakový film tento materiál obsahujúci alebo z neho vytvorený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11319

Dátum: 05.10.2006

Autori: Yamanaka Masahiko, Watanabe Kentarou, Araki Jun, Suzuki Tatsuya, Ito Kohzo

MPK: B05D 7/24, B32B 27/00, B05D 7/14...

Značky: povliekací, obsahujúci, materiál, vrchný, báze, vytvrditeľný, vytvorený, rozpúšťadiel, povlakový

Text:

...odolnost proti olupovaniu, schopný vytvoriť film náteru, ktorý neľahko praská a podobne, a povlakový ñlm.Prostriedky na riešenie problémov0008 Ako výsledok opakujúcich sa usilovných štúdií na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa pôvodcovia predloženého vynálezu zistili, že vyššie uvedený cieľ môže byť dosiałmutý realizáciou predloženého vynálezu, prostredníctvom použitia oleoñlného polyroxatánu, ktoréholineárna molekula a cyklická...

Azetidíny ako MEK inhibítory a metódy ich využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9662

Dátum: 05.10.2006

Autori: Peto Csaba, Defina Steven Charles, Dubenko Larisa, Manalo Jean-claire Limun, Anand Neel Kumar, Blazey Charles, Costanzo Simona, Curtis Jeffry Kimo, Rice Kenneth, Bowles Owen Joseph, Aay Naing, Tsang Tsze, Koltun Elena, Joshi Anagha Abhijit, Kennedy Abigail, Kim Angie Inyoung, Bussenius Joerg

MPK: C07D 205/06, C07D 401/06, C07D 205/04...

Značky: inhibitory, metody, azetidíny, využitia

Text:

...dovodu sú receptorové, ako aj bezreceptorové proteínkinázy zaujímavými cieľmi ďalšieho skúmania vzhľadom na potenciálne odhalenie malého molekulového lieku. 0008 Jedným mimoriadne atraktívnym cieľom z hľadiska terapeutickćho využitia modulácie kínázy sa týka onkologických índikácii. Napríklad, moduláeia aktivity proteínkinázy na účely liečby rakoviny bola úspešne prettkaizaná na zaklade schválenia vydanćho FDA pre liečivo Gleevee®...

Aditivačné činidlo na odsírovanie spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4623

Dátum: 05.10.2006

Autori: Maček Stanislav, Barboráš Anton, Barboráš Vladimír, Valeš Josef, Šafářová Marcela, Sedláček Pavel, Ďurík Jaroslav, Kusý Jaroslav

MPK: B01D 53/50, B01D 53/60

Značky: spalin, aditivačné, činidlo, odsírovanie

Text:

...než minimálny obsah týchto zložiek, t. j, 5 hmotn.,je možné z ekonomických dôvodov nahradiť lacnejšim uhličitanom vápenatým. Obsah uhličitanu vápenatého teda môže byt až 45 hmotn.Zlúčeniny vápnika, použité v aditivačnom odsirovacom činidle majú výhodne nasledujúce parametre obsah celkovej vody 0,1 až 8 hmotn., obsah CaO v sušine 30 až 80 hmotn., obsah MgO v sušine 0,1 až 20 hmotn.Aditivačné činidlo môže byť vyrobené prostým zmiešaním...

Zmes na výrobu pohľadového betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4595

Dátum: 05.10.2006

Autor: Kasza Mikuláš

MPK: C04B 28/00

Značky: výrobu, pohľadového, betonů

Text:

...do 0,4 hmotnostných, prevzdušňovacej prísady od 0,01 do 0,06 hmotnostných, kamennej múčky od 3 do 7 hmotnostných.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV nasledujúcich príkladoch sú opísané dve receptúry na zmes na výrobu pohľadového betónu.Na prípravu zmesi na výrobu pohľadového betónu boli v prvom prípade použite nasledujúce komponentyštrk frakcie do frakcie 4 mm v množstve 35,5 hmotnostných, keramzit frakcie od l do 4 mm v množstve...

Deriváty bifenyloxyoctovej kyseliny na liečenie respiračného ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7980

Dátum: 05.10.2006

Autori: Dickinson Mark, Luker Timothy Jon, Thom Stephen, Mohammed Rukhsana Tasneem

MPK: A61P 11/00, C07C 317/22, A61K 31/192...

Značky: respiračného, deriváty, kyseliny, ochorenia, bifenyloxyoctovej, liečenie

Text:

...byťpripojený cez 5 alebo 6 členný kruh a môže byť úplne alebo čiastočne nasýtený.0007 Medzi príklady patria pyridín, pyrimidín, tiazol, oxazol, pyrazol, imidazol, furán,izoxazol, pyrol, izotiazol a azulén, naftyl, inděn, chinolín, izochinolín, indol, indolizín,benzobfurán, benzobtiofén, H-indazol, benzimidazol, benztiazol, benzoxazol, purín, 4 H chinolizín, cinolín, ftalazín, chinazolín, chinoxalín, l,8-naftyridín, pteridín, chinolón a 1,2...

Systém na zistenie a odstránenie priesakov cez fóliové alebo iné tesnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4594

Dátum: 05.10.2006

Autori: Pavlíková Anna, Sýkora Pavel

MPK: B09B 5/00

Značky: odstránenie, zistenie, tesnenie, systém, priesakov, fóliové

Text:

...jednotlivo vyvedené z pod fólie do kontrolnej šachty. Rúrky sú očíslované, aby bolo zrejme podľa pôdorysného plánu kde sú pod plochou fólie položené.V pripade poruchy tesnenia dna skládky kvapalina zo skládky je drénovaná perforovanou časťou rúrky a je odvedená do kontrolnej šachty, kde odkvapkáva/alebo vyteká/ do kanalizácie presiaklych kvapalín zo skládky. Utesnenie porušenej fólie sa likviduje injektážou cez rúrku, z ktorej kvapalina...

Pórobetónová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4593

Dátum: 05.10.2006

Autor: Hečko František

MPK: C04B 22/00

Značky: pórobetónová

Text:

...l až 30 hmotn. dielov alkalickej aktivačnej prísady na 100 hmotn. dielov sušíny pórobetónovej zmesi, pričom alkalická aktivačná prísada pozostáva z karbidového vápenného kalu a/alebo vyžíhaného dymového prachu z karbidových pecí a/alebo fluidného úletového popola.Výhodou tohto technického riešenia je významné spomalenie sedimentácie vápno-popolčekovej zmesi v dôsledku použitia alkalickej aktivačnej prísady, výsledkom čoho je dlhší celkový...

Zábrana proti vtákom na konštrukcie nosičov vzdušných vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4592

Dátum: 05.10.2006

Autor: Kopiar Miroslav

MPK: H02G 7/00

Značky: konštrukcie, proti, napätia, vysokého, vzdušných, vtákom, nosičov, vedení, zábrana

Text:

...energie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázkoch l a 2 je znázomená samotná konštrukcia obruče s upevňovacími prostriedkami, na obrázku 3 je znázornená aplikácia obruči na konzolu stožiaru vysokého napätia, na obrázku 4 je znázornená aplikácia obruči na stožiari s horizontálnou konzolou, na obrázku 5 je znázomená konštrukcia obruče s vybavená platničkou s bodcami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodstata zábrany spočíva...

Náhradné napájanie hlásičov bezdrôtového rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4591

Dátum: 05.10.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00

Značky: náhradné, hlasičov, napájanie, bezdrôtového, rozhlasu

Text:

...životnosťou. Sú osadené spravidla vo veľkej výške, zvyčajne V okolí svietidla verejného osvetlenia. Následná výmenaje komplikovaná a drahá. Takýto systém je aj neekologícký.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie bezdrôtového rozhlasu s názvom Beros, pozostávajúce z centrálneho napájania väčšieho množstva prijímačov. Podstata riešenia spočíva v tom, že napájanie bezdrôtových hlásičov je uskutočnené centrálne z rozvádzača verejného...

Zariadenie na vyťahovanie podzemných káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4590

Dátum: 05.10.2006

Autori: Galbo Jozef, Valíček Štefan

MPK: H02G 9/00

Značky: káblov, podzemných, zariadenie, vyťahovanie

Text:

...rozšíreného susedného vyhlbenia zeme 4 o jeho vertikálnu stenu 6. Po vytiahnuti kábla 3 zo zeme 4 sa priestor po vyhlbeni upraví do pôvodnej podoby a vytiahnutý kábel 3 sa známym spôsobom dopravuje a spracováva ako druhotná surovina s vysokou čistotou farebného kovu, napr. medi.Ďalší príklad konkrétneho uskutočnenia zariadenia na vyťahovanie podzemných káblov podľa technického riešenia zobrazený na pripojenom obr. 2 pozostáva z pozdĺžnej...

Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4589

Dátum: 05.10.2006

Autori: Karvaš Anton, Klabník Miroslav, Komora Ladislav, Cíbik Branislav, Špirk Eugen, Olšovský Milan, Michálek Jaroslav, Macho Vendelín

MPK: C08K 3/00, C08K 5/00

Značky: činidlo, zmesí, vulkanizačné, gumárskych

Text:

...(33) Krajina alebo regionálna VLASTNICTVA organizácia priority SLOVENSKEJ REPUBLIKY V(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 10. 2006 Vestník UPV SR č. 10/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 16. 8. 2006(48) Dátum vydania opraveného úžitkového vzom 1. 2. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania...

Didaktická pomôcka – interaktívna tabuľa na báze zadnej projekcie, transparentnej tabule a interaktívnej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4588

Dátum: 05.10.2006

Autor: Trnený Richard

MPK: G09B 5/00, G03B 21/62

Značky: tabuľa, báze, transparentnej, didaktická, interaktívna, projekcie, tabule, technológie, pomôcka, zadnej, interaktívnej

Text:

...j. že počítač reaguje na pokyny z HW a vytvára elektronicke zápisy.3. Prepojenie HW a SW -je zabezpečené bud prepojovacím káblom, alebo bezdrôtovo. Pre úplnú funkciu je potrebný okrem spomenutého počítača aj datavideo projektor. Výsledné vlastnosti - interaktívnosť tabule sú Pripojený počítač sa ovláda priamo z tabule, do premietaného obrazu je možné dopĺňať ľubovoľné zápisy, je možné vytvárať ucelené prednášky aj s rukou písaným textom a...

Zapojenie verejného osvetlenia BEROS

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4587

Dátum: 05.10.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02

Značky: osvetlenia, veřejného, zapojenie, beros

Text:

...do štandardného mimo času nastaveného na spínacich hodinách.Napríklad večer v obci svieti osvetlenie V úspomom režime t. j. len každá štvrtá Žiarovka. Obyvateľ obce si môže telefónom zapnúť osvetlenie z úspomého režimu do štandardného v prípadoch núdze, alebo ohrozenia, alebo ak má pocit, že v obci sa pohybujú cudzie podozrivé osoby. Taktiež ak deti idú na návštevu, alebo ak sa cítia ohrozené, môžu si po telefóne zapnúť verejné osvetlenie....

Reklamný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4586

Dátum: 05.10.2006

Autor: Pážik Robert

MPK: G09F 7/00

Značky: stojan, reklamný

Text:

...panel pôsobíako nosič infonnácií a zároveň poskytuje možnosť okamžitého odnesenia si potrebnej informácie užívateľom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov na ktorých obr. l znázorňuje reklamný stojan vo vyhotovení ako jednoduchý s dvoma nosnými stlpikmi každý na jednom okraji reklamného panela, obr. 2 znázorňuje detail homej časti reklamného stojana, obr. 3 znázorňuje reklamný stojan v...

Plazmatron

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4585

Dátum: 05.10.2006

Autori: Stárek Kamil, Malý Rostislav, Lojkásek Jaromír, Maier Miloš, Dědek Milan, Marek Martin, Lasák Vladimír

MPK: H05H 1/26

Značky: plazmatron

Text:

...11 je na obr. 2 schematicky vyznačený elipsoidom 28.Do anódového obalu 20 je osovo vložený rozvádzač 37 anódovej chladiacej vody, vybavený na homom čele rozvadzacím obtokom 38 anódovej chladiacej vody do niekoľko k nemu napojených vstupných tangenciálnych drážok 39 pre rozvod anódovej chladiacej vody na vonkajšiu kužeľo SK 4585 Uvú plochu telesa anódy 2 v medzere medzi rozvádzačom 37 a vonkajším plášťom anódy 2. Na svojom spodnom čele je...