Archív za 2006 rok

Strana 2

Nový derivát arylamidínu, soľ tohto derivátu a antifungálne činidlo s obsahom týchto látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8151

Dátum: 27.12.2006

Autor: Hayashi Kazuya

MPK: C07D 211/22, A61K 31/445, A61P 31/10...

Značky: derivátů, antifungálne, látok, nový, derivát, tohto, týchto, činidlo, arylamidínu, obsahom

Text:

...2 Rinsho to Buseibutsu (Clinics and Microorganisms), 21. vydanie, stránky 277-283, z roku 1994 Nepatentový dokument č. 3 Rinsho to Buseibutsu (Clinics andJe potreba antifungálne činidlo, ktoré by bolo založené na inom mechanizme účinku než je tomu u stávajúcich činidiel, ktoré by bolo účinné proti hubám rezistentným voči azolovým činidlám, maloby málo vedľajších účinkov a bolo dobre orálne absorbované.Vynálezcovia súčasného vynálezu za...

Lopatka pre lopatkové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14901

Dátum: 27.12.2006

Autor: Riegerbauer Hermann

MPK: F04D 29/24

Značky: lopatka, lopatkové

Text:

...byť priamy. Ako zvlášť výhodné sa osvedčilo, keď je zakrivenie konkávne alebo konvexné.0011 Zvláštne vyhotovenie podľa vynálezu je znázornené na obr. 3. Tam je na Iopatkovom kole usporiadané viacero prvkov 4 ako Iopatky 1, ktoré jednotlivo pozostávajú zviacero prvkov. Otáčaním všetkých lopatiek 1 okolo náboja 2 Iopatkového kola sa postavenie prvkov 4 voči prúdu plynule mení. Pri ponoreni lopatiek 1 (jeden prvok 4 za druhým) vykazuje najviac...

Heterocyklické inhibítory Janus kinázy 3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17848

Dátum: 25.12.2006

Autori: Hatanaka Keiko, Mukoyoshi Koichiro, Kunikawa Shigeki, Inoue Takayuki, Nakajima Yutaka, Tanaka Akira, Higashi Yasuyuki, Hamaguchi Hisao, Shirakami Shohei, Nakai Kazuo, Sasaki Hiroshi, Takahashi Fumie

MPK: A61P 17/00, A61K 31/437, A61P 11/06...

Značky: inhibitory, janus, kinázy, heterocyklické

Text:

...že ochorenia, zahrnujúce proliferatívnu abnormalitu T-buniek, ako je rejekcia behom orgánovej/tkanivovej transplantácie a autoimunitných ochorení, môžu byť liečené pomocou kontrolyimunitnej odpovedi týmto mechanizmom.0004 Na druhú stranu pyrolopyridínový derivát (patentová literatúra 1), predstavovaný vzorcom (A) alebo (B) alebo(Pre symboly vo vzorcoch pozri príslušné patentové publikácie). 0005 Navyše, pyrolopyrimidínový derivát...

Bioreaktor a spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14141

Dátum: 22.12.2006

Autor: Zaitsev Gennadi

MPK: C02F 3/10, C02F 3/08, B01J 19/30...

Značky: čistenia, biologického, spôsob, bioreaktor

Text:

...by boli upchaté biomasou. Okrem toho ak by stupeň plnenia v bioreaktore typu spohyblivým Iožiskom mal byť zvýšený, vyžadovalo by to nepriaznivo veľké množstvo vzduchu a energie pre udržanie nosičov v pohybe, čo by potom významne zvýšilo mechanické namáhanie pôsobiace na biomasu a to by potom viedlo k odlupovaniu bioñlmu z povrchu nosičov, čo by potom viedlo k zastaveniu bíologického procesu. Ďalšou veľkou nevýhodou je to, že reaktor musi...

Substituované tiazoly a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7355

Dátum: 22.12.2006

Autori: Schiene Klaus, Haurand Michael, Kühnert Sven, Reich Melanie

MPK: A61K 31/427, C07D 417/00, C07D 277/00...

Značky: tiazoly, použitie, výrobu, substituované, liečiv

Text:

...59 -S(O)2-R 7 ° nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, alkenyl alebo alkinyl nesubstituovaný alebo substituovaný heteroalkyl, heteroalkenyl alebo heteroalkinyl nesubstituovaný alebo substituovaný cykloalkyl alebo cykloalkenyl nesubstituovaný alebosubstituovaný heterocykloalky| alebo heterocykloalkenyl nesubstituovaný alebo substituovaný -(alkylén)-cykloalky|, -(alkenylén)-cykloalkyl, -(alkinylén)-cykloalkyl,-(alkylén)-cykloalkenyl,...

Zlúčenina benzoazepínu rozpustná vo vode a jej farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18463

Dátum: 22.12.2006

Autori: Goto Fumitaka, Yamada Keigo, Kato Yusuke, Menjo Yasuhiro, Komatsu Makoto, Matsuda Takakuni

MPK: A61K 31/675, C07F 9/553

Značky: zlúčenina, farmaceutická, rozpustná, benzoazepínu, kompozícia

Text:

...alebo atóm síry.Článok 2. Zlúčenina benzoazepínu podľa článku 1 alebo jej soľ,kde X je atóm kyslíka.Článok 3. Zlúčenina benzoazepínu podľa článku 1 alebo 2, alebo jej soľ, kde R je hydroxy skupina prípadne ochránená ochrannou skupinou vybranou z Cpg-alkyl skupín, fenyl-CL 5-alkyl skupín,kyano-C 14-alkyl skupín, a Che-alkyloxykarbonyl-Chs-alkyl skupín. Článok 4. Zlúčenina benzoazepínu podľa článku 1 alebo 2, alebo jej soľ, kde R je atóm...

Bicyklické heteroarylové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13507

Dátum: 22.12.2006

Autori: Dalgarno David, Shakespeare William, Huang Wei-sheng, Zhu Xiaotian, Romero Jan Antoinette, Zou Dong, Wang Yihan, Sawyer Tomi, Qi Jiwei, Sundaramoorthi Rajeswari, Metcalf Chester A Iii, Thomas Mathew

MPK: A61K 31/437, A61K 31/4745, A61K 31/444...

Značky: bicyklické, zlúčeniny, heteroarylové

Text:

...vybrané zo súboru pozostávajúceho z halogénu, O,-CN, -NOz, -Rí -ORZ, -NR 2 R 3, -C(O)YR 2, -OC(O)YR 2, -NR 2 C(0)YR 2, -SC(O)YR 2,-NR 2 C(S)YR 2, -OC(S)YR 2, -C(S)YR 2, -YC(NR 3)YR 2, -YP(O)(YR 4)(YR 4), -Sí(R 2)3,-NR 2 SO 2 R 2, -S(O),R 2, -SO 2 NR 2 R 3 a NR 2 SO 2 NR 2 R 3každé Y je nezávisle väzba, -o-, -s- alebo -NR 3 R 1, R 2 a R 3 sú nezávisle vybrané z H, Cagalkylu, Czagalkenylu, Cgaalkinylu, Cyncykloalkylu,Cugcykloalkenylu,...

Zásobník tlačového materiálu a doska s plošnými spojmi namontovaná na zásobník tlačového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13460

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: doska, tlačového, namontovaná, zásobník, plošnými, spojmi, materiálů

Text:

...pripojená k druhému zariadeniu, zahŕňa druhý kontaktný úsek pre vytvorenie kontaktu so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznych svoriek na strane prístroja a je uspôsobená na prevádzkupod vyšším napätím než skupina prvých svoriek, zásobník na tlačový materiál ďalej pozostáva z kontaktného úseku detegujúceho skrat, ktorý vytvára kontakt so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznych svoriek na strane prístroja, aby detegovala skrat medzi druhým...

Prostriedok a spôsoby na uskutočňovanie proteínovej interferencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13198

Dátum: 22.12.2006

Autori: Rousseau Frédéric, Schymkowitz Joost

MPK: A61K 38/16

Značky: proteínovej, uskutočňovanie, interferencie, prostriedok, spôsoby

Text:

...programami, ako napríklad TANGOĎ, ktore boli vyvinuté za účelom predikovania sklonu k agregácii peptidov a proteínov. Jedna špecifická forma agregácie, konkrétne vysoko usporiadané amyloidové vlákno, je už v odbore študované z hľadiska potenciálneho použitia v materíálovej vede 5. Navyše WO 03102187 (Scegen, Pty Ltd) zverejňuje spôsob zvýšeniaaktivity molekuly ñíziou tejto molekuly s membránovou translokačnou sekvenciou,...

Deriváty tiglien-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12754

Dátum: 22.12.2006

Autori: Gordon Victoria Anne, Reddell Paul Warren

MPK: A61P 31/00, A01N 45/00, A61K 31/336...

Značky: tiglien-3-ónu, deriváty

Text:

...alkenylu, Ocz-Czg alkynylu, -Ocykloalkylu, -OC(O)C 1-Cm alkylu, -OC(O)C 2-Cm alkenylu, -OC(O)C 2-CM alkynylu, -OC(O)cykloalkylu, -OC(O)arylu,-OC(O)heterocyklylu, -OC(O)heteroarylu, -OC(O)NHC 1-Cm alkylu,-OC(O)NHC 2-Cm alkenylu, -OC(O)NHC 2-Cw alkynylu,-OC(O)NHcykloalkylu, -OC(O)NHarylu, -OC(O)NHheterocyklylu,-OC(O)NHheteroarylu, -OC(S)NHC 1-C 20 alkylu, -OC(S)NHC 2-Cm alkenylu, -OC(S)NHC 2-Cm alkynylu, -OC(S)NHcykloalkylu,-OC(S)NHarylu,...

Injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5922

Dátum: 22.12.2006

Autori: Gyrn Steffen, Hördum Elo, Mejlhede Signe Thorning, Mogensen Lasse Wesseltoft

MPK: A61M 39/00, A61M 5/14, A61M 5/142...

Značky: injekčné, zariadenie

Text:

...plochú základnú dosku, pripevnenú k pokožke pacienta, 3- kanylovú časť obsahujúcu teleso s priechodným otvorom vybaveným kanylou siahajúcou za blizlcu stranu základnej dosky a- prostriedok na pripevňovanie základnej dosky k pokožke užívateľa, pričom dodávacia časť a injekčná časť sú spolu zmontované konektorom obsahujúcim trasu pre tekutinu, ktorá vedie tekutinu zo zásobníka do priechodného otvoru v kanylovej časti,pričom trasa pre...

Zásobník na tlačový materiál a doska s plošnými spojmi namontovaná na zásobníku na tlačový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12675

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačový, spojmi, materiál, namontovaná, doska, plošnými, zásobníku, zásobník

Text:

...je oddeliteľne vkladateľný do tlačového prístroja so skupinou rôznych svoriek na strane prístroja,pričom zásobník na tlačový materiál pozostáva zskupiny svoriek, ktorá obsahuje viaceré prvé svorky, pričomviaceré prvé svorky sú pripojené k prvému zariadeniu a obsahujú príslušný prvý kontaktný úsek pre vytvorenie kontaktu so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznychsvoriek na strane prístroja, pre ktoré je charakteristickézásobník na tlačový...

Zásobník na tlačový materiál a doska s plošnými spojmi pripevnená na tomto zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5799

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: doska, pripevnená, plošnými, zásobníku, tlačový, tomto, spojmi, materiál, zásobník

Text:

...prídavnými zariadeniami možno zabrániť poškodeniu zásobníka na tlačový materiál a tlačového prístroja spôsobenému skratom medzi svorkami alebo aspoň obmedziť nebezpečenstvo takéhoto poškodenia.0005 Predmetom tohto vynálezu sú zásobníky na tlačový materiál, ktoré sú oddeliteľne pripevniteľné k tlačovému prístroju, doska s plošnými spojmi pripojiteľná do zásobníka na tlačový materiál, doska s plošnými spojmi pripojiteľná do tlačového prístroja...

Zariadenie na podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5786

Dátum: 22.12.2006

Autori: Mejlhede Signe Thorning, Hördum Elo, Mogensen Lasse Wesseltoft, Gyrn Steffen

MPK: A61M 5/14, A61M 5/142

Značky: podávanie, zariadenie

Text:

...to byť výsledok fyzickej štruktúry materiálu, napr. materiál je zvlnený alebo podobne. Pretože dodávacia časť je vnímavá na vonkaj šie ovplyvňujúce faktory, ako sú účinky ťahania a tlačenia, keď sa užívateľ pohybuje sem a tam, požaduje sa, aby tieto účinky neboli prenášané na kanylu, ktorá je mniestnená tak,že prechádza cez pokožku užívateľa. Ohybna časť bude aspoň sčasti absorbovať tieto účinky a zabezpečovať, že kanyla nie je ovplyvnená,...

Vysokotlaká výbojka s vylepšenou schopnosťou zážehu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12468

Dátum: 22.12.2006

Autori: Stockwald Klaus, Kloss Andreas, Walter Steffen, Schuh Carsten, Steinkopff Thorsten, Liepold Ute

MPK: H01J 61/34, H01J 61/54, H01J 61/56...

Značky: vylepšenou, schopnosťou, zážehu, vysokotlaká, výbojka

Text:

...vdusíku (N 2), argóne (Ar) alebo vodíku(H 2), alebo v ich zmesi s rozdielnym zložením plynu a pomermi zmiešania.Na zhotovenie generátora špirálových pulzov môžu byt výhodne použité keramické nezlinuté folie, ktoré po zlinovaní vykazujú relatívnu dielektrickú konštantu (D.K) epsilón (a) od 5 do 20000. To umožňuje veľmi vysokú kapacitu špirálového kondenzátora, a okrem toho pomerne veľkú šírku vytvorenia vysokonapäťových impulzů. Prakticky...

Zásobník na tlačový materiál, a doska namontovaná na zásobníku na tlačový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16486

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačový, namontovaná, zásobníku, doska, materiál, zásobník

Text:

...úsek, uvedená skupina prvých kontaktnýchúsekov a uvedený aspoň jeden tretí kontaktný úsek súusporiadané tak, že tvoria jeden alebo Viac radov, pričom uvedený aspoň jeden druhý kontaktný úsek je usporiadaný na0006 V prípade zásobníka na tlačový materiál podľa prvého aspektu tohto Vynálezu sú druhé kontaktné úseky druhých svoriek, ktoré sú pripojené k druhému zariadeniu,usporiadané na koncoch, následkom čoho sú ďalšie kontaktné úseky,...

Spôsob výroby oceľového plechu s vysokou pevnosťou a tvarovateľnosťou a s výbornými pokovovacími vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15919

Dátum: 22.12.2006

Autori: Hwang Hyun-gyu, Lee Seung-bok, Sohn Il-ryoung, Kim Seong-ju

MPK: C21D 8/02, C21D 9/46, C22C 38/02...

Značky: výbornými, pevnosťou, vlastnosťami, výroby, ocelového, vysokou, pokovovacími, plechů, spôsob, tvarovateľnosťou

Text:

...zloženia ocele a0009 V súlade s predkladaným vynálezom môžu byť vyššie uvedené a ďalšie ciele dosiahnuté poskytnutím spôsobu výroby oceľového plechu, ktorý má vysokú pevnosť a tvarovateľnosť, ako aj vynikajúce žiarovo zinkovacie vlastnosti, zahŕňajúce vykonávanie homogenizačného ošetrenia na hliníkom deoxidovanej oceľovej doske pri rozsahu teploty od 1050 °C do 1300 °C,hliníkom deoxidovaná oceľová doska obsahuje podľa hmotnosti v C 0,05 ...

Oceľové pruhy s vysokým obsahom mangánu s výbornými vlastnosťami povrchu a pokovovania, pokovované oceľové pruhy a spôsob výroby oceľových pruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11709

Dátum: 22.12.2006

Autori: Lee Young-kook, Lee Oh-yeon, Kim Seong-ju, Sohn Ll-ryoung, Hwang Hyun-gyu, Chin Kwang-geun, Kim Sung-kyu

MPK: C22C 38/00

Značky: pruhy, oceľových, obsahom, pokovované, výbornými, povrchu, vlastnosťami, pokovovania, vysokým, spôsob, výroby, pruhov, ocelové, manganu

Text:

...a galvanizácie v dôsledku pridania veľkého množstva kremíka.0013 Okrem toho kým iné typy ocele obsahujú veľký objem Mn,majú nevýhodu V tom, že žíhané výrobky z tejto ocele majú výraznenízku odolnosť voči korózii.0014 Predmetom predkladaného vynálezu je teda vytvoriť oceľový pruh, ktorý má vynikajúcu tvarovateľnosť, vysokú pevnosť,vynikajúce povrchové vlastnosti a vlastnosti pokovovania,a pokovované oceľové pruhy s využitím rovnakých...

Mikrokapsule s predĺženým časom účinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10885

Dátum: 22.12.2006

Autori: Shirley Ian, Mulqueen Patric, Waller Anne, Chavant Michael

MPK: A01N 25/28, A01N 51/00, A01N 25/04...

Značky: mikrokapsule, časom, predĺženým, účinků

Text:

...alebo tekuté, biologicky aktívne zlúčeniny, sú známe(opísané napríklad v patentových dokumentoch WO 95/13698, EP 0730406, US 5993842 a US 6015571, ktorých obsah podrobne uvádzame v odkazoch).Spôsoby mikroenkapsulácie vo vode rozpustných, biologicky aktívnych zlúčenín sú taktiež známe, avšak v týchto prípadoch sa biologicky aktívna zlúčenina pred enkapsuláciu obvyklerozpustí vo vode alebo v rozpúšťadle miešateľnom s vodou.Teraz sa...

Substituované amidy kyseliny propiolovej a ich použitie na výrobu analgetík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10623

Dátum: 22.12.2006

Autori: Zemolka Saskia, Schiene Klaus, Haurand Michael, Kühnert Sven, Reich Melanie

MPK: A61K 31/495, A61K 31/41, A61P 29/00...

Značky: kyseliny, výrobu, propiolovej, amidy, použitie, analgetik, substituované

Text:

...alebo heterocykloalkenyl nesubstituovaný alebo substituovaný -(alkylén)-cykloalkyl,-(alkenylén)-cykloalkyl, -(alkinylén)-cykloalkyl, -(alkylén)-cykloalkenyl, -(alkenylén)~ cykloalkenyl alebo -(alkinylén)-cykloalkenyl nesubstituovaný alebo substltuovaný-(alkyIén)-heterocykloalkenyl, -(alkenylén)-heterocykloalkenyl alebo -(alkinylén) heterocykloalkenyl nesubstituovaný alebo substituovaný -(heteroalkylén)heterocykloalkyl....

Použitie solí tiotropia na liečenie stredne ťažkej perzistujúcej astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9398

Dátum: 22.12.2006

Autori: Heinrichs Stefan, Engel Michael

MPK: A61K 31/381, A61P 11/06

Značky: perzistujúcej, liečenie, solí, astmy, ťažkej, stredne, tiotrópia, použitie

Text:

...vynálezu je pod výrazom stredne ťažká perzistujúca astma potrebné rozumiet astmu so závažnosťou GINA stupeň 3. Astma so závažnosťou GlNA stupeň 3 sa vyznačuje dennými symptómami počas predĺženej doby alebo nočnou astmou viac ako jedenkrát týždenne. Pacient s pred-liečebnou základnou líniou PEF viac ako 60 percent ale menej ako 80 percent, predpokladanou alebo individuálnou najlepšou, (of predicted or personal best) a PEF variabilitou 20 až...

Zásobník obsahujúci tlačový materiál a pripájaciu svorkovnicu a dosky s plošnými spojmi pripevnené na tento zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9213

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: pripevnené, zásobník, obsahujúci, plošnými, spojmi, materiál, dosky, pripájaciu, tlačový, svorkovnicu

Text:

...obsahujú jednotlivé prvé kontaktné úseky zaisťujúce kontakt so zodpovedajúcimi svorkami patriacimi do skupiny rôznych svoriek na strane prístroja a druhá svorka je pripojená k druhému zariadeniu a obsahuje druhý kontaktný úsek zaisťujúci kontakt so zodpovedajúcou svorkou patriacou do skupiny rôznych svoriek na strane prístroja, pričom druhý kontaktný úsek a časť skupiny prvých kontaktných úsekov sú usporiadané tak, že tvoria prvý rad, a...

Vstrekovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8921

Dátum: 22.12.2006

Autori: Gyrn Steffen, Hördum Elo, Mejlhede Signe Thorning, Mogensen Lasse Wesseltoft

MPK: A61M 39/12, A61M 5/158, A61M 5/142...

Značky: zariadenie, vstrekovacie

Text:

...na zisťovanie podmienok systému, ako či je dodávajúca časť riadne pripev nená k základnej doske, ako dlho bola dodávajúca časť pripevnená k základnej doske a veľ~0009 Podľa jedného vyhotovenia je základná doska pripevnená k pacientovi na blízkejstrane lepivým dielom alebo vrstvou.0010 Podľa jedného vyhotovenia sú dodávajúca časť a vstrekovacia časť spolu spojené konektorom, zahŕňajúcim trasu pre tekutinu, ktorá Vedie tekutinu zo zásobníka...

Zásobník tlačového materiálu a doska pripevnená na zásobník tlačového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14935

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: materiálů, tlačového, doska, pripevnená, zásobník

Text:

...medzi svorkami alebo aspoň obmedziť nebezpečenstvo takéhoto poškodenia.Tento vynález popisuje zásobník na tlačový materiál podľa nároku 1 a dosku s plošnými spojmi, ktorú je možné pripojiťk tlačovému prístroju podľa nároku 31.0023 Vyššie uvedené a ďalšie aspekty predmetu, význačné rysy a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z popisu prednostných foriem vyhotovenia vynálezu, ktorý je uvedenýnižšie a odkazuje na pripojené obrázky. STRUČNÝ...

Liečba diabetu 2.typu kombináciou DPIV inhibítora a metformínu alebo tiazolidíndiónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14737

Dátum: 22.12.2006

Autor: Rachman Jonathan

MPK: A61K 31/4439, A61K 31/426, A61K 31/155...

Značky: metformínu, tiazolidíndiónu, kombináciou, diabetu, liečba, inhibítora, 2.typu

Text:

...dvoch hlavných patofyziologických defektov u diabetu typu 2 (inzulínová rezistencia a dysfunkcia beta-buniek) súčasnemaximalizácie príležitosti na skoré umiestnenie do liečebného kontinua terapie, ktorá znižuje pokles funkcie beta-buniek a/alebozníženého rizika hypoglykémie alebo zvyšovania hmotnosti.0017 Súčasné podávanie DPIV inbibítora a metformínu alebo tiazolidíndiónu zahrnuje podávanie prostriedku, ktorý zahrnuje tak DPIV inbibítor ako...

Separačné zariadenie a spôsob separácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19464

Dátum: 22.12.2006

Autori: Dawes Richard, Ellis Steven

MPK: B01D 17/02, B01D 17/04

Značky: spôsob, separačné, separácie, zariadenie

Text:

...Z doterajšieho stavu techniky sú známe vynálezy WO 2004/0 O 4863 A,DE 195 O 9 630 AI, GB-A-1347775, US 3722687, US 2003/150324 A 1 a GB 2089670 A. Žiadny z týchto dokumentov doterajšieho stavu techniky však neuvádza pevný zberač vhodný na použitie V malých, plytkých záchytných nádržiach.0007 Cieľom predloženého vynálezu je preto poskytnúť separačné zariadenie a technické postupy, ktoré prekonávajú, aspoň čiastočne, jeden alebo viac...

Adaptívne kódovanie predikčnej chyby pri hybridnom kódovaní videa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19379

Dátum: 22.12.2006

Autori: Narroschke Matthias, Musmann Hans-georg

MPK: H04N 19/12, H04N 19/11, H04N 19/124...

Značky: kódovanie, videa, adaptívne, chyby, predikčnej, kódování, hybridnom

Text:

...napr. dokonca pre špecifický počet blokov, makroblokov alebo výrezov. Rozhodnutie môže byť podmienené nákladovoufunkciou ako napr. Lagrangeovou funkciou. Náklady sa vypočítavajú pre kódovanie vofrekvenčnej doméne aj kódovanie v priestorovej doméne. Na základe výsledkov sa vyberie0008 Podľa ďalšieho aspektu predkladaného vynálezu nákladová funkcia zahŕňa náklady skreslenia intenzity pre kódovanie v priestorovej a frekvenčnej doméne. Podľa...

Izolačná doska so sendvičovou štruktúrou na ochranu pred elektromagnetickým žiarením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7641

Dátum: 22.12.2006

Autori: Hänel Annemarie, Brombacher Volker

MPK: E04B 1/00, H05K 9/00

Značky: sendvičovou, doska, žiarením, elektromagnetickým, strukturou, izolačná, ochranu

Text:

...sa môžu ľubovoľne navzájom kombinovať a sú predmetom predloženého Vynálezu. Okrem toho môžu jednotlive definície/alternatívyPrehľad obrázkov na výkresoch0011 Vynález sa ďalej ilustruje prostredníctvom obrázkov, pričomobr. l znázorňuje izoiačnú dosku podľa vynálezu V pohľade zhoraobr. 2 znázorňuje dve navzájom lícujúc uložené izolačné dosky V bokoryseobr. 3 znázorňuje detailné nárysy navzájom lícujúc uložených izolačných dosák V bokoryse,...

Určovanie optimálneho umiestňovania očných prístrojov použitím spracovania obrazu a autofokusačných techník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7249

Dátum: 21.12.2006

Autori: Bowes John, Campin John

MPK: A61B 3/10, A61F 9/007

Značky: použitím, obrazů, techník, určovanie, optimálneho, autofokusačných, umiestňovania, očných, spracovania, prístrojov

Text:

...US 2005/105044 popisuje systémy na meranie čela vlny,ktoré sa môžu uplatňovať napríklad na detekciu fázových odchýlok v okuliarovej šošovke a v oku. Rôzne vyhotovenia obsahujú upravenia modulačného vzoru v dráhe vratného lúča2 okuliarovej šošovky alebo oka a zobrazovanie difrakčnéhovzoru v rovine samo zobrazenia vo vzťahu na modulačný vzor0009 US 6 532 298 popisuje kompaktný, rucne ovládaný,zobrazovací prístroj, ktorý sa môže používať...

Cyklické antimikrobiálne peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13660

Dátum: 21.12.2006

Autor: O'neil Deborah

MPK: A61K 38/12

Značky: antimikrobiálne, cyklické, peptidy

Text:

...pri ktorých sa použije D forma namiesto L formy.0015 Jedno alebo viacero rcziduí peptidu možno vymeniť za iné, a tak pozmeniť, posilniť alebo zachovať biologickú aktivitu peptidu. Takýto variant môže mať napr. prinajmenšom 10 biologickej aktivity zodpovedajúceho nevariantného peptidu. Často sa využívajú konzervatívne aminokyseliny, t.j. substitúcie aminokyselín s podobnými chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami (pozri príslušný odsek v...

Farmaceutický prostriedok na liečenie osteoartritídy obsahujúci kyselinu klodronovú a kyselinu hyaluronovú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6663

Dátum: 21.12.2006

Autori: Rosini Sergio, Trasciatti Silvia

MPK: A61P 19/00, A61K 31/662, A61K 31/726...

Značky: kyselinu, hyalurónovú, osteoartritídy, obsahujúci, farmaceutický, prostriedok, klodronovú, liečenie

Text:

...Dermatol, 1994, 1032576-9), čo sú javy, ktoré sa môžu objaviť po vnútrokĺbovej aplikácii kyseliny hyaluronovej a ktoré určite môžu byť škodlivé pre chrupavku, ak sa im vhodne nekladie odpor.0014 V praxi napriek niekoľkým priaznivým účinkom objaveným klinickým použitím kyseliny hyaluronovej táto nevstupuje do degeneratívneho procesu postihujúceho kosť pod chrupavkou a zistilo sa nakoniec, že spôsobuje zápal a poškodenie chrupavky, (C....

Plávajúce zariadenie na transport a prekladanie kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17324

Dátum: 21.12.2006

Autor: Malchow Ulrich

MPK: B63B 27/10, B63B 25/00

Značky: transport, prekladanie, kontajnerov, plávajúce, zariadenie

Text:

...objektu schopného plavby ako pontónu je možné, aby konštrukčné usporiadanie objektu schopného plavby optimálne na transport aprekladanie tovaru vrámci prístavných terminálov bolo skombinované s funkčnosťou nakladacieho žeriavu. Usporiadaním otočného venca nad vertíkálnym prvkom a s odstupom od paluby pontónu je možné zaručiť priestorovo úspomú, jednoduchú arobustnú konštrukciu s vysokou funkčnosťou aspoľahlivosťou aj vdrsných...

Spôsob jednorazovej kalibrácie digitálnej meracej sústavy pracujúcej v režime minimálneho počtu vetiev zo všetkých možných vetiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6324

Dátum: 21.12.2006

Autori: Dobiáš Radek, Srb Stanislav, Bukač Pavel, Mlnařík Karel, Faran Antonín

MPK: G01R 31/28, B61L 21/00, B61L 7/00...

Značky: sústavy, vetiev, minimálneho, meracej, digitálnej, jednorazovej, pracujúcej, všetkých, režime, počtu, kalibrácie, spôsob, možných

Text:

...obvod, komparátory,t.j. zložitý hardvér, čo môže predstavovať veľkú poruchovosť a nízku vlastnú spoľahlivosť. Nevýhodnosť môže byť vo vyhodnocovaní meranej hodnoty vzhľadom na požadovanú toleranciu. Určitá nevýhoda tiež môže byť zapojenie poskytujúceriadiaci signál, ukazujúci platnosť signálu zo systému. Majoritný obvod obsahuje subsidiárne podsystémy, ktoré môžu ziyhať.0011 Majoritný systém ako taký je charakterizovaný hlasovaním Y zX...

Spôsob výroby biologicky aktívnych proteínov závislých od vitamínu K rekombinantnými spôsobmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17206

Dátum: 21.12.2006

Autori: Stafford Darrel, Griffith Michael, Drohan William, Taylor John

MPK: C12N 15/57, C12P 21/02

Značky: spôsob, rekombinantnými, vitamínu, biologicky, závislých, výroby, proteínov, spôsobmi, aktívnych

Text:

...ich rekombinantných proteínovýchekvivalentov u buniek, ktoré boli spracované v procese genetického inžinierstva. Bez ohľadu na typ bunky, napr. živočíšna, bakteriálna, kvasinková, hmyzia, rastlinná a pod.,ktorá sa vyberie na syntézu, musia proteíny dosahovať určité minimálne štrukturálne vlastnosti na bezpečné a účinné terapeutické využitie. V niektorých prípadoch sa musia rekombinantné proteíny po syntéze jednoducho správne skladať, aby sa...

Stenty s rádiopaknými markermi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16483

Dátum: 21.12.2006

Autori: Abbate Anthony, Dugan Stephen

MPK: A61F 2/915, A61F 2/91

Značky: markermi, rádiopaknými, stenty

Text:

...musí umožniť expanziu stentu, ktorá typicky vyžaduje podstatnú defonnáciu usadených častí konštrukcie stentu. Po expanzii musí stent držať rozmeri tvar počas celej doby používania navzdory rôznym silám, ktoré na neho môžu pôsobiť, vrátane cyklickej záťaže spôsobenej srdcovým tepom. Konečne musí stent byť i biokompatibilný, abynevyvolával nežiaduce cievne reakcie.0006 Okrem splnenia mechanických požiadaviek opísaných vyššie je žiaduce,...

Modifikované lyzínové mimetické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16031

Dátum: 21.12.2006

Autori: Haugan Ketil Jorgen, Butera John, Larsen Bjarne Due, Hennan James, Piatnitski Evgueni Lvovich, Petersen Jorgen Soberg, Kerns Edward

MPK: A61P 9/00, A61K 31/4015, A61K 31/4166...

Značky: modifikované, lyzínové, zlúčeniny, mimetické

Text:

...podľa tohto vynálezu pre parenterálne alebo orálne podanie.0016 Pokial nie je uvedené inak, pre konkrétne termíny, používané v nasledovnom popise, sa používajú nasledujúce definície.0017 V celom popise a nárokoch sa používa trojplsmenový kód pre prirodzené aminokyseliny, ako aj všeobecne akceptované trojpísmenové kódy pre ostatné o-aminokyseliny, ako napríklad sarkozln(Sar), Tam, kde nie je určená L alebo D forma. je potrebné chápať, že...

Usporiadanie na uchovávanie a podávanie medicínskej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285419

Dátum: 21.12.2006

Autori: Andersson Gunnar, Petterson Bert

MPK: A61J 1/00

Značky: kvapaliny, medicínskej, podávanie, usporiadanie, uchovávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie na uchovávanie a podávanie medicínskej kvapaliny zahŕňa uzavretú pružne tvarovanú nádobku (10), ktorá má na svojom prednom konci otváraciu časť (12), v ktorej je umiestnená vložka (20) obsahujúca nevratné ventilové prostriedky, pričom vložka (20) je krytá odstrániteľným uzatváracím viečkom (14) tak, že po odstránení uzatváracieho viečka sa vložka môže pripojiť k injekčným prostriedkom napr. kanyle, uzatváracie viečko (14) je...

Invazívny prístroj na dosiahnutie vopred vybraného cieľa v tele a jeho kombinácia so smerovacím prístrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285418

Dátum: 21.12.2006

Autori: Mcneirney John, Landi Michael

MPK: A61B 6/08, A61B 17/34

Značky: prístrojom, invazívny, cieľa, kombinácia, smerovacím, dosiahnutie, prístroj, vybraného, vopred

Zhrnutie / Anotácia:

Invazívny prístroj (400) na dosiahnutie vopred vybraného cieľa (50) v tele (80) preniknutím cez povrch (52) tela pozostávajúci z prostriedkov (440) na perkutánne dosiahnutie cieľa (50) a prostriedkov reagujúcich na energiu prispôsobených na proximálnom konci (451) na vstup lúča (66) energie dopadajúceho na povrch (52) tela v požadovanom bode prieniku, pričom smer lúča (66) energie označuje požadovaný uhol a os na preniknutie tela (80)...

Vetracie zariadenie do interiérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285417

Dátum: 21.12.2006

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 13/18, F24F 7/013, F24F 1/00...

Značky: interiérov, vetracie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vetracie zariadenie (4) je umiestnené na ostení (10) otvoru na otvorovú výplň (1) v interiéri (IN). S exteriérom (EX) je spojené spojovacím potrubím (5), ktoré je zapustené do steny (3) a vnútri je vybavené zvukopohltivou hmotou (8).

Ochrana rastlín proti rôznym patogénnym činiteľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15275

Dátum: 21.12.2006

Autor: Pujos Philippe

MPK: A01P 1/00, A01P 3/00, A01N 63/04...

Značky: ochrana, rastlín, činiteľom, patogénnym, proti, roznym

Text:

...kompoziciou s obsahom bunkových stien alebo obalov kvasiniek.-3 0021 vynález opisuje aj použitie kompozície s obsahom bunkových stien alebo obalov kvasiniek na zvýšenie celkovej účinnosti ochrany zdravia rastlín prostrednictvom zníženia miery nákazy a/alebo zníženia množstva inokula.0022 vynález opisuje aj použitie kompozície s obsahom bunkových stien alebo obalov kvasiniek na zaistenie čiastočnej alebo úplnej dlhotrvajúcej ochrany zdravia...