Archív za 2006 rok

Strana 16

Prostriedky a spôsoby liečby a prevencia fibrotických, zápalových a neovaskularizačných zdravotných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13690

Dátum: 27.10.2006

Autori: Sabbadini Roger, Garland William, Stoller Glenn

MPK: C07K 16/00, C12P 21/08, A61K 39/395...

Značky: liečby, stavov, fibrotických, spôsoby, prostriedky, prevencia, zdravotných, neovaskularizačných, zápalových

Text:

...zápalovú odpoveď v Bruchovej membráne a cievnatke Johnson a kol. (2000), Exp. Eye Res.,zv. 70 441-9. Poškodenie buniek RPE a zápal prehlbuje poškodenie sietnice stimuláciou choroidálnej neovaskularizácie (CNV) a atrofie Zarbin (2004), Arch. Ophthalmol., zv. 122 598-614 a Witmer a kol. (2003), Prog. Retin. Eye Res., zv. 22 1-29. Výsledkom CNV sú porušené a priepustné kNné cievy (blood vessels - BV),ktoré sú potom pravdepodobne...

Reklamný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6917

Dátum: 27.10.2006

Autori: Morasch Ludwig, Ohlinger Otmar

MPK: G09F 7/00, G09F 19/22, G09F 15/00...

Značky: reklamný, panel

Text:

...Vzhľadom na to, že je nosná doska z vláknitého cementu opatrená akrylovým náterom, vytvorí sa výhodný tlačový podklad pre akrylové farby, ktoré môžu byť pomocou tlačiaceho zariadenia nastriekané priamo na vyčistenú akrylovú vrstvu a Vytvrdnuté ultrafialovým svetlom, a síce pri vysokej vernosti detailu natlačeného obrazu, ktorý môže vykazovať fotografický realistickú kvalitu obrazu. Prípadne môžu. byť do akrylového náteru primiešané...

Nové gény rezistentné na herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17955

Dátum: 27.10.2006

Autori: Walsh Terence Anthony, Merlo Donald, Jayakumar Pon Samuel, Lin Gaofeng, Lira Justin, Wright Terry

MPK: A01H 5/00, C12N 15/82, C12N 5/04...

Značky: herbicidy, rezistentné, gény, nové

Text:

...a ťažšou kontrolovaťv USA a 2 O akrov s kukuricou s USA (Gianessi, 2005). Tieto posuny buriny sa vyskytujú prevažne pri (ale nie výlučne) ťažko kontrolovateľnej širokolistej burine. Niektoré príklady zahŕňajú druhy Ipomoea, Amaranthus, Chenopodium, Taraxacum, a Commelina. 0006 V oblastiach, kde sa pestovatelia stretávajú s burinou rezistentnou voči glyfosátu, môžu pestovatelia kompenzovať slabinu glyfosátu zmiešavaním nádrží...

Nový spôsob prípravy solí kyseliny a kvartérnych amóniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6426

Dátum: 27.10.2006

Autori: Nasar Kamel, Dellis Philippe

MPK: C07C 211/00, C07C 209/00, A61K 31/185...

Značky: solí, nový, kyseliny, přípravy, kvartérnych, amoniových, spôsob

Text:

...vzhľadom ku skupine OH, X je halogén, výhodne atóm brómu,R 3 je Iineárna alebo rozvetvená C 1-C 5 alkylová skupina, R 2 je Iineárna alebo rozvetvená 01-04 alkylová skupina alebo Iineárna0008 Originalita spôsobu podľa tohto vynálezu teda spočíva vreakcii prekurzora kyseliny fibrovej skvartérnym amóniumhydroxidom v priebehu jedinej operácie, t.j. bez izolácie vzniknutého medziproduktu. Celkom neočakávane sa tak kvartérna amóniová soľ...

Chrípková vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17783

Dátum: 27.10.2006

Autori: Stephenne Jean, Hanon Emmanuel Jules

MPK: A61K 39/39, A61K 39/00, A61K 39/145...

Značky: chrípková, vakcína

Text:

...antigén, hemaglutinín, patriaci do úplne odlišného subtypu ako kmene cirkulujúce v predchádzajúcej sezóne. Výsledná antigény sa tu môžu odlišovať od 20 do 50 od zodpovedajúcichproteínov kmeňov, ktore predtým cirkulovali u ľudí. To môže viesť k tomu, že vírus unikne davovej imunite a vznikne pandémia. Tento fenomén sa označuje ako antigénový posun. Myslíme, že aspoň minulé pandémie prepukli, ked chrípkový vírus z odlišného druhu, ako...

Chrípková vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16448

Dátum: 27.10.2006

Autori: Stephenne Jean, Hanon Emmanuel Jules

MPK: A61K 39/39, A61K 39/145

Značky: vakcína, chrípková

Text:

...ktoré poskytujú potenciál spôsobiť prepuknutie pandémie, sú Obsahuje nový hemaglutinin v porovnaní s hemaglutininom. ktorý je v aktuálne cirkulujúcich kmeňoch, ktorý môže alebo nemusí byt sprevádzaný zmenou subtypu neuraminidázy. Je schopný prenášať sa horizontálne v ľudskej populácii. A je patogénny pre ludi. Novým hemaglutinlnom môže byt hemaglutinln, ktorý nebol evidentný v ľudskej populácii dlhší čas, pravdepodobne viac desaťročí,...

Zariadenie expandéra pre automatickú reguláciu tlaku plynnej tekutiny v smere prúdenia za expandérom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4972

Dátum: 27.10.2006

Autor: Berte François

MPK: G05D 16/04

Značky: plynnej, zariadenie, reguláciu, tekutiny, smere, automatickú, tlaku, expandéra, prúdenia, expandérom

Text:

...a svoj uzáver, ktorý je vytvorený vpodobe rúrky z elastomérneho materiálu, ktorá je koaxiálne pevne spojená s vretenom na opačnej strane, ako kde sa nachádza predexpanzná membrána,a je utesneným spôsobom namontovaný vo vedenom posuvnom uložení vovalci telesa expandéra takým spôsobom, aby horný koniec rúrky mohol tesne dosadat na svoje sedlo ventilu, pri tom, keď je expandér v prevádzke.0006 Rúrka uzáveru predexpanzného ventilu výhodne...

Prenos génov do kmeňových buniek epitelu dýchacích ciest s použitím lentivírusového vektora pseudotypovaného spike proteínom RNA vírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20738

Dátum: 27.10.2006

Autori: Inoue, Griesenbach Uta, Iwasaki, Hasegawa Mamoru, Mitomo Katsuyuki, Alton Eric W

MPK: A61K 38/17, A61K 38/00, A61K 35/76...

Značky: epitelu, prenos, ciest, spike, vektora, kmeňových, buniek, vírusu, použitím, génov, lentivírusového, proteínom, dýchacích, pseudotypovaného

Text:

...zavedenie génov do kmeňových buniek epitelu dýchacích ciest.0009 Autori predkladaného vynálezu uskutočnili odborný výskum pre vyriešenie vyššie uvedených problémov. Presnejšie, pre vytvorenie vektorov schopných zaviesť gény do kmeňových buniek epitelu dýchacích ciest sa pseudotypovaii vektory vírusu opičej imunodeficiencie (SIV), ako zástupca lentivírusu, obálkovými glykoproteínmi F a HN, čo sú spike proteíny Sendai vírusu ako zástupcu RNA...

Nádrž tlakovodného jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7563

Dátum: 27.10.2006

Autori: Hensch Fabien, Dolleans Philippe, Muller Thierry

MPK: G21C 5/00, G21C 13/00

Značky: jadrového, nádrž, reaktora, tlakovodného

Text:

...celou ukľudňovacou doskou v smere- palivové zostavy sú uložené vjadre v sieti štvorcowch ôk s určenou veľkosťou strany, pričom lamely prvej súpravy sú uložené s konštantným rozstupom o veľkosti celého násobku polovice uvedenej strany, a lamely druhej súpravy sú rovnako uložené s konštantným rozstupom veľkosti celého násobku polovice uvedenej strany-lamely majú hrúbku od 5 do 50 mm- ukľudňovacie zariadenie obsahuje stĺpiky na upevnenie...

Spôsob prípravy cyklopropylamidových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13796

Dátum: 26.10.2006

Autori: Pandit Chennagiri, Cesco-cancian Sergio, Mani Neelakandha, Xiao Tong, Palmer David, Reyes Mayra

MPK: C07D 295/192

Značky: cyklopropylamidových, spôsob, derivátov, přípravy

Text:

...vzorca (XXIIIs) sa neizolujea reakciu zlúčeniny vzorca (XXIIIs) so zlúčenínou vzorca (XXIVs) v prítomnosti redukčnéhočinidla v treťom organickom rozpúšťadle za získania zodpovedajúcej zlúčeniny vzorca (IIs).0005 V jednom uskutočnení sa predkladaný vynález týka spôsobu prípravy zlúčeniny vzorcatiež známej ako (4-cyklopropylpiperazin-1-yl)-(4-morfolin-4-ylmetylfenyl)metanón, alebojeho farmaceuticky prijateľná soľ, výhodne dihydrochloridová...

Spôsob prípravy pyridylkarboxylových amidov a esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7037

Dátum: 26.10.2006

Autori: Wevers Jan Hendrik, Knell Marcus, Brink Monika

MPK: C07D 213/00

Značky: přípravy, pyridylkarboxylových, esterov, amidov, spôsob

Text:

...reakčný čas potrebný pri použití vody a 1,2-dichIóretánu je veľmi dlhý (24 h).Európska patentová prihláška EP O 899 262 uvádza spôsob prípravy amidov a esterov kyseliny pyridínkarboxylovej, v ktorom sa kyselina sírová pridáva doTento spôsob však spôsobuje problémy, pretože vznikajúci medziprodukt pri teplote pod 100 °C tuhne a tavenie tohto produktu je problematické vzhľadom narozklad sprevádzaný vývojom chlorovodíka a oxidu...

Kompozícia spojiva, spôsob výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12826

Dátum: 26.10.2006

Autori: Kurz Günter, Senn Manuel

MPK: D06M 15/55, D06M 15/41, C08J 5/04...

Značky: výroby, spojiva, kompozícia, spôsob, použitie

Text:

...pevnou látkou obsíahnutou V disperzii, avšak s kompozíciou spojiva podľa vynálezu môže byť ďalej dosiahnutá vynikajúca adhézia neupravených polyesterových kordov ku gume. Ďalej sa ukázalo, že s kompozíciou podľa vynálezu dochádza ku zmenšeniu hĺbky penetrácie, takže mohla byť zníženákoncentrácia spojiva. To má za následok, že povlečené vlákna vykazujú menšiu tuhosť a majú teda lepšiu stabilitu.0009 Pri kompozícii spojiva podľa vynálezu je...

4-(3-Aminopyrazol)pyrimidínové deriváty na použitie ako inhibítory tyrozínkinázy na liečenie nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12655

Dátum: 26.10.2006

Autori: Ioannidis Stephanos, Wang Tao, Feng Xiaomei, Zhang Hai-jun, Guan Huiping, Kan Ying, Wang Bin, Peng Bo, Su Mei

MPK: A61K 31/506, C07D 403/14, A61P 35/00...

Značky: použitie, inhibitory, liečenie, deriváty, 4-(3-aminopyrazol)pyrimidínové, nádorov, tyrozínkinázy

Text:

...3, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri signálnej transdukcii sprostredkovanej cytokínmi a rastovými faktormi. Cytokín a/alebo rastový faktor viazaný na receptor(y) na bunkovom povrchu podporuje dimerizáciu receptora a uľahčuje aktiváciu JAK spojených s receptorom prostredníctvom autofosforylácie. Aktivovaný JAK fosforyluje receptor, čím sa vytvárajú spojené miesta pre signalizačné proteíny obsahujúce domény SH 2, obzvlášť pre rodinu...

Zariadenie na automatizované skladovanie a spôsob jeho realizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4578

Dátum: 26.10.2006

Autor: Ragessi Giovanni

MPK: B65G 1/137, B65G 1/04

Značky: skladovanie, zariadenie, automatizované, realizácie, spôsob

Text:

...s polohou prechodného momentálneho uloženia.Vo výhodnom vyhotovení obsahuje riadiaca jednotka aspoň pamäťovú jednotku, kde sú uložené veľkosti každého zobjektov na uloženie na policu a skladovacej polohy objektov na policu už uložené.Vďalšom výhodnom vyhotovení je riadiaca jednotka schopná definovaťpolohu prechodného momentálneho uloženia objektu určeného na skladovaniepodľa skladovacej polohy objektov na policu, aby sa zabránilo...

Spôsob a zariadenie na aviváž kovového pásu za vákua magnetrónovým rozprašovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11252

Dátum: 26.10.2006

Autori: Maboge Claude, Cornil Hugues, Deweer Benoît

MPK: H01J 37/34

Značky: aviváž, kovového, spôsob, rozprašováním, vakua, magnetronovým, zariadenie, pásu

Text:

...pomocou zberného ústrojenstva umiestneného v spodnej časti uvedenej vákuovej komory,- protielektróda je kladne polarizovaná vzhľadom na kovový pás, pričom kovový pás môže byť alebo nemusi byť pripojený na kostru,- na protielektródu je privedené striedavé napätie, pričom kovový pás môže byť alebo nemusí byť pripojený na kostru,- vákuová komora je vybavená protielcktródou tvorenou aspoň dvoma rotačnými valcami a remeňom napnutým na týchto...

Pyrazolové deriváty vhodné na liečenie gynekologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11061

Dátum: 26.10.2006

Autori: Bradley Paul Anthony, Dack Kevin Neil, Johnson Patrick Stephen, Skerratt Sarah Elizabeth

MPK: A61K 31/415, A61P 15/00, C07D 231/18...

Značky: liečenie, deriváty, gynekologických, pyrazolové, vhodné, ochorení

Text:

...1 EP 147/z.T§rovnako ako v prípade endometriózy, pozoruhodne málo je známe o patofyziológii tejto choroby. Rovnako ako v prípade endometriotických Iéz, prítomnosť rozšírených maternicových tibroidov súvisí s abnormálnym maternicovým krvácaním,dysmenoreou, bolesťami v panve a neplodnosťou. Okrem chírurgického zvládnutia tohto stavu bolo v príklade medicínskeho liečenia, ktoré sa všeobecne používa v príklade endometriózy, ako je napríklad...

Zariadenie na pripojenie prívodu chladiva k valcu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15302

Dátum: 26.10.2006

Autori: Springmann Georg, Steuten Michael, Zenz Ulrich, Warmbier Dieter, Hasselbrink Dirk, Jonen Peter

MPK: B22D 11/128, B65G 39/00

Značky: přívodů, zariadenie, válců, pripojenie, chladiva

Text:

...môže byť upevnené na ložiskovom stojane na zakrytie axiálneho valcového vývrtu, a ktoré má aspoň jeden, na prívod chladlva pripojitelný kanál chladiva, ktorý môže byť cez tesniacu jednotku pripojený na axiálny valcový vývrt pričom tesniaca jednotka je vytvorená ako dvojdielna tesniaca jednotka, ktorá zahŕňa puzdro, zasunuteľné do vybratia vo valcovom vývrte, sprvým tesniacim prvkom upevneným na puzdre a otáčajúcim sa s ním, ktorý má prvú...

Skladací zobrazovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9541

Dátum: 26.10.2006

Autor: Kwo Tzuo Chung

MPK: G09F 1/06, A47F 5/10

Značky: skládací, zobrazovací, systém

Text:

...konštrukčnú časť na získanie samonosného stavu, t.j. schopnosti0010 V tejto patentovej prihláške je navrhnuté definované uskutočnenie pre zariadenie, ktoré je schopné mat relatívne zjednodušenú konštrukciu voči obyčajným zariadeniam, vzhľadom k prítomnosti zostavovacej časti tvorenej trubicovým telesom štvorcového prierezu, tvoreného dvoma stenami, ktoré môžu byt prehýbané prehybom a ktoré z iných prehybov si zodpovedajú s dvoma samostatnými...

Frézovací a/alebo sústružnícky nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7661

Dátum: 26.10.2006

Autor: Albert Bernhard

MPK: B32B 27/00

Značky: nástroj, sústružnický, frézovací

Text:

...celky (jednotky) nosných prvkov a rezných nástrojov pripraviť dopredu, a tie bude potom možné vždy podľa potreby menit.0017 V prvom výhodnom uskutočnení pozostáva konštrukcia západky z gule s predpätou pružinou a kruhovej drážky v čape hriadeľa, pričom guľa s predpätou pružinou je umiestená v podstate radiálne k čapu hriadeľa a k vývrtu v smere vŕtania v nástroji (fréze) a pri prevádzke v stanovených podmienkach v polohe západky zatvorené...

Zariadenie na automatickú reguláciu koncentrácie glukózy v krvi pacientov s cukrovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19190

Dátum: 26.10.2006

Autor: Koops Robin

MPK: A61M 5/172, A61M 39/24, A61B 5/145...

Značky: glukózy, koncentrácie, reguláciu, pacientov, zariadenie, cukrovkou, automatickú

Text:

...Uvedené zariadenie môže byť výhodne uskutočne né tak, že sonda so snímačom tvorí jeden celok s hypodermickou0012 Raz za 2 až 4 dni musí chorý podľa návodu vymeniť príslušnú jednotku alebo ihlu a snímač, najmä senzor glukózy a doplniť alebo vymeniť zásobníky kvapalín.0013 Tento vynález používa glukometer alebo senzor, ktorý vykonáva meranie bud cez kožu, subkutánne, alebo priamo v krvi chorého. Ďalej je používané inzulínové čerpadlo,...

Stabilné polyamidy na simultánnu polymerizáciu polyesterov a polyamidov v tuhej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6067

Dátum: 25.10.2006

Autori: Giovannini Arianna, Scrivani Maria Teresa, Strauch Joachim, Ferrero Simone, Callander Douglas David

MPK: C08L 67/00, C08L 77/00, B29B 9/02...

Značky: simultánnu, fáze, stabilné, polyamidy, polymerizáciu, tuhej, polyamidov, polyesterov

Text:

...sa jednotku kyseliny aminokapronovej a opakujúcu sa jednotku A-D, kde Aje zvyšok dikarboxylovej kyseliny zo skupiny zahrnujúoej kyselinu adipovú, kyselinu izoftalovú, kyselinu tereftalovú,kyselinu 1,4-cyklohexándikarboxylovú alebo kyselinu naftaléndikarboxylovú alebo ich zmes a D je zvyšok diamínu zo skupiny zahrnujúoej m-xylyléndiamín. p-xylyléndiamín, hexametyléndiamin, etyléndiamin alebo lA-cyklohexándimetylamin alebo ich zmes, pričom...

Vrstvovite pracujúci spôsob výroby trojrozmerných konštrukčných dielov s použitím polyesterového prášku a tvarované teleso vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5549

Dátum: 25.10.2006

Autori: Simon Ulrich, Monsheimer Sylvia, Grebe Maik, Temme Heinrich

MPK: B29C 67/00

Značky: prášků, použitím, spôsob, trojrozměrných, pracujúci, tvarované, výroby, těleso, vyrobené, spôsobom, polyesterového, dielov, týmto, konštrukčných, vrstvovite

Text:

...systémoch. V prípade kopolyesteru sú uvedené napríklad monoméry, bez toho aby bolo uvedené ich špecifické zloženie.Pri spracovaní je nevýhodou to, že na zabránenie tzv. Curls, sa musí udržiavať teplota vpriestore spracovania, respektíve vkomore spracovania, pokial možno rovnomeme na úrovni tesne pod teplotou tavenia polymémeho materiálu. V prípade amorfných polymérov je to teplota tesne pod teplotou skelného prechodu, kým v prípade...

Liečivo na prevenciu a/alebo liečenie karcinómu pŕs, ktoré obsahuje inhibítor steroidnej aromatázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285349

Dátum: 25.10.2006

Autori: Wieland Heinrich, Schmidt Alfred

MPK: A61P 35/00, A61K 31/565

Značky: liečivo, karcinómu, obsahuje, pŕs, prevenciu, liečenie, steroidnej, inhibitor, aromatázy

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivo na prevenciu a/alebo na liečbu karcinómu pŕs. Používa sa inhibítor steroidnej aromatázy upravený na lokálne podávanie. Liečivo neobsahuje žiadne antigestagény.

Nádobka najmä na krém na topánky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285348

Dátum: 25.10.2006

Autori: Hay-hüter Brigitta, Koeck Rainer

MPK: B65D 21/02, B65D 43/08

Značky: topánky, krém, najmä, nádobka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je nádobka najmä na krém na topánky a podobne, pozostávajúca zo spodného dielu (1), v ktorom je uložený obsah, a z vrchnáčika (2), pričom aspoň na jednom mieste vonkajšieho obvodu inak guľatej nádobky je vytvorená bočná plocha (4), ktorá zároveň vytvára podstavnú plochu pri stohovaní nádobiek na seba.

Farmaceutická kompozícia krátko pôsobiaceho hypnotika alebo jeho soli v dávkovacej forme umožňujúcej uvoľňovanie účinnej látky v dvoch pulzoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 285347

Dátum: 25.10.2006

Autori: Alaux Gérard, Ducassou Jean, Andre Frédéric, Lewis Gareth

MPK: A61K 9/00, A61K 9/50

Značky: formě, kompozícia, farmaceutická, účinnej, pulzoch, látky, umožňujúcej, dávkovacej, hypnotika, krátko, dvoch, uvoľňovanie, pôsobiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie formy krátko pôsobiaceho hypnotika alebo jeho soli s časovým uvoľňovaním v dvoch pulzoch, prispôsobené uvoľňovať krátko pôsobiace hypnotikum počas vopred stanoveného časového obdobia, podľa profilu rozpúšťania zahŕňajú dva uvoľňovacie pulzy, pričom prvý pulz je bezprostredný a trvá až 30 minút, druhý pulz je oneskorený o stanovený čas, ktorý sa pohybuje v rozsahu 50 až 200 minút.

Spôsob prípravy fungálneho glukánového hydrogélu s antibakteriálnymi a imunostimulačnými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285346

Dátum: 25.10.2006

Autor: Gabrižová Leona

MPK: A61K 36/06, C08B 37/00, C08J 3/02...

Značky: přípravy, glukanového, imunostimulačnými, antibakteriálnymi, spôsob, účinkami, hydrogelů, fungálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy fungálneho glukánového hydrogélu s antibakteriálnymi a imunostimulačnými účinkami alkalickou deproteináciou, odstránením vodorozpustných zložiek sa získaný nerozpustný glukán následne hydratuje pri obrátkach 3 000 až 9 000 ot/min. mokrým mletím počas 10 až 20 min. na napúčací objem vo vode 50 až 500 ml/g. Potom sa adjustuje tepelnou sterilizáciou pri teplote 90 až 110 °C počas 20 až 30 min. za vzniku gélu, ktorý je tvorený...

Zariadenie na miešanie a prevzdušňovanie kvapaliny a na odstraňovanie peny v nádrži pri spracovaní kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285345

Dátum: 25.10.2006

Autor: Boulant Alain

MPK: C02F 3/20, B01F 3/04

Značky: zariadenie, odstraňovanie, kvapaliny, nádrží, prevzdušňovanie, spracování, miešanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na miešanie a prevzdušňovanie kvapaliny a na odstraňovanie peny v nádrži na spracovanie kvapaliny, napríklad na spracovanie mastných odpadových produktov extrahovaných z mestských splaškov alebo z poľnohospodárskeho potravinárskeho priemyslu, pozostáva zo zvislého plášťa (11) zasahujúceho do časti výšky nádrže (1), z nahor obráteného lievika (14) umiestneného okolo hornej časti zvislého plášťa (11), zo skupiny prvých kanálov (17) v...

Použitie cis-N-cyklohexyl-N-etyl-[3-(3-chlór-4-cyklohexylfenyl)alyl]amínu na prípravu farmacetických kompozícií na liečbu proliferatívnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 285344

Dátum: 25.10.2006

Autori: Ferrara Pascual, Van Broeck Didier, Paul Raymond, Rosenfeld Jorge, Lebouteiller Christine, Breliere Jean-claude

MPK: A61P 35/00, A61K 31/135

Značky: kompozícií, přípravu, proliferatívnych, chorôb, cis-n-cyklohexyl-n-etyl-[3-(3-chlór-4-cyklohexylfenyl)alyl]amínu, farmacetických, liečbu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie cis-N-cyklohexyl-N-etyl-[3-(3-chlór-4-cyklohexylfenyl)alyl]amínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo solvátu na prípravu farmaceutických kompozícií na liečbu chorôb vyvolaných nádorovou alebo rakovinovou bunkovou proliferáciou, napríklad glioblastómov, neuroblastómov, lymfómov, myelómov, leukémie, karcinómov tračníka, kolorektálnych a epiteliálnych karcinómov a karcinómov pečene, pľúc, prsníka, vaječníkov, pankreasu...

Jednodielny polotovar na výrobu kotvovej čeľuste lana a spôsob výroby tejto kotvovej čeľuste

Načítavanie...

Číslo patentu: 285339

Dátum: 25.10.2006

Autori: Peltier Manuel, Percheron Jean-claude

MPK: F16G 11/00

Značky: spôsob, tejto, kotvovej, jednodielny, polotovar, výroby, čeľuste, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Jednodielny polotovar (20) na výrobu kotvovej čeľuste (10) lana (8), tvoreného sústavou uhlových segmentov (22) usporiadaných okolo valcového otvoru (5) a spojených spojovacími mostíkmi (27) priľahlých k tomuto valcovému otvoru (5), pričom každý spojovací mostík (27) tvorí dno radiálne usporiadané pozdĺžnej drážky (25), ktorá prebieha medzi dvoma uhlovými segmentmi (22) od obvodu jednodielneho polotovaru (20), kde každý spojovací mostík (27)...

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4588

Dátum: 25.10.2006

Autor: Klein Jean-luc

MPK: F16B 5/06, B60R 13/02

Značky: prvok, spojovací

Text:

...12 čelne (tj. v smere osi A) do objlmky prispčsobenej v hlavičke 12 dielu obloženia, až pokým zaskakovacie výstupky 20 nezaskočia do objlmky. Vonkajšie priečne rebro 22 slúži pritom ako doraz a umožňuje uchytenie spojovacieho prvku 10 počas montáže. Pretože čelo 38 tŕňa 34 vyčnieva z valcového úseku 18 hlavičky 12, pri upevňovani hlavičky 12 na diel obloženia sa pátka 14 pritláča zo svojej východiskovej polohy z dielu obloženia do...

Spôsob výroby väčšieho počtu kariet s integrovaným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11364

Dátum: 25.10.2006

Autori: Launay François, Enouf Guy

MPK: G06K 19/00

Značky: spôsob, obvodom, počtu, integrovaným, väčšieho, výroby, kariet

Text:

...ide o osadzovanie integrovaných obvodov do dutiniek podkladov kariet (operáciesú často označované termínom vkladanie), sú známe rozličné techniky, predovšetkým z- pomocou tvarovanía prenosom živice okolo elektronického modulu obsahujúcehointegrovaný obvod ide o technológiu podobnú zalievaniu elektronických puzdier,- spojenie dvoch plastových obalov okolo elektronického modulu,- pripevnenie elektronického modulu (obyčajne postupom...

Snímacia komora tlaku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3680

Dátum: 25.10.2006

Autori: Gordon Raphael, Sorensen Gary, Morgan Michael

MPK: A61M 1/00

Značky: tlaku, snímacia, tekutiny, komora

Text:

...vstrekuje do operačného miesta malou prstencovitou medzerou medzi vnútornou plochou vyplachovacej0007 Známe zariadenia zo stavu techniky používali snímače,ktoré snimali vyplachovací tlak alebo odsávací podtlak. Na základe informácií z týchto snímačov mohla byť Chirurgická konzola naprogramovaná tak, aby na ne reagovala a priebeh operácie mohol byť tak omnoho účinnejší a bezpečnejší. Aby sa znížilo nebezpečenstvo znečistenia odsávacou...

Snímacia komora tlaku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3650

Dátum: 25.10.2006

Autor: Morgan Michael

MPK: A61M 1/00

Značky: tlaku, snímacia, komora, tekutiny

Text:

...medzerou medzi vnútorným povrchom0007 Zariadenia podľa predchádzajúceho stavu techniky používali snímače, ktoré zisťovali vyplachovací tlak alebo odsávací podtlak. Na základe informácií z týchto snímačov moze byť chirurgický pult programovaný na reakciu aby chirurgický postup bol účinnejší a bezpečnejší. Na zníženie nebezpečenstvapoužívajú uzatvorené tlakové snímače, V ktorých tekutina neprichádza do styku so silomernou bunkou alebo iným...

3,6-Dihydro-2-oxo-6H-(1,3,4)tiadiazínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10274

Dátum: 25.10.2006

Autori: Dorsch Dieter, Blaukat Andree, Schultz Melanie, Schadt Oliver

MPK: A61K 31/54, A61K 31/541, A61P 35/00...

Značky: deriváty, 3,6-dihydro-2-oxo-6h-(1,3,4)tiadiazínové

Text:

...dobytku, psom, mačkám atď. Zvieracie modely sú zaujímavé pre experimentálne pokusy, pričom môžu byť použité ako model na liečenie choroby človeka.0015 Susceptibilitu určitej bunky voči liečeniu zlúčeninami podľa vynálezu je možné stanoviť testami in vitro. Typicky sa kombinuje kultúra buniek so zlúčeninou podľa vynálezu vrôznych koncentráciách po dobu, postačujúcu ktomu, aby bolo aktívne činidlo schopné indukovať smrť buniek alebo zabrániť...

Substituované 5-fenyl-3,6-dihydro-2-oxo-6H (1,3,4) tiadiazíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10216

Dátum: 25.10.2006

Autori: Blaukat Andree, Dorsch Dieter, Schultz Melanie, Schadt Oliver

MPK: A61K 31/54, A61K 31/433, A61K 31/541...

Značky: tiadiazíny, 5-fenyl-3,6-dihydro-2-oxo-6h, 1,3,4, substituované

Text:

...tiež autoimunitné ochorenie, cirhóza, diabetes a choroby ciev, pritom tiež nestabilita a priepustnost (permeabilita) a podobne u cicavcov.0010 Solídne tumory, najmä rýchle rastúce tumory, je možné liečiť látkami potlačajúcimi Met-kinázu. K týmto solídnym tumorom náleží monocytická leukémia, karcinóm mozgu, urogenitálneho traktu, lymfatického systému,žalúdka, hrtanu a pľúc, medzi nimi adenokarcinóm pľúc a malobunkový0011...

Dvojprúdový motor pre štart a krátke pristátie lietadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9247

Dátum: 25.10.2006

Autor: Dacre Mike

MPK: B64C 29/00, F02K 1/00, F02K 3/02...

Značky: krátké, dvojprúdový, štart, lietadla, pristátie, motor

Text:

...obtokových motoroch je známe zo spisov US 2002/073690, US(0011) Ďalší problém v súvislosti s existujúcimi obtokovými dvojprúdovými motormi sa týka toho, že generujú značné množstvo hluku 2 motora. Jedným zdrojom hluku je proces spaľovania V motore a s tým spojené vibrácie. Hluk spôsobený dýzami sa ďalej generuje počas odčerpavania zahriateho vzduchu z chvostového konca motora pri kontakte s okolitým chladným vzduchom a tým nastáva rýchla...

Inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8969

Dátum: 25.10.2006

Autori: Bastian Jolie Anne, De Dios Alfonso, Hudziak Kevin John, Li Tiechao, Pobanz Mark Andrew, Lopez De Uralde Garmendia Beatriz, Myers Michael Ray, Zhong Boyu, Mader Mary Margaret, Shih Chuan, Blas De Blas Jesus Andres

MPK: A61K 31/497, C07D 401/14, A61K 31/44...

Značky: inhibitory, kinázy

Text:

...prijateľná sol.0005 Prediožený vynález tiež prináša farmaceutickú formuláciu obsahujúcu zlúčeninu všeobecného vzorca l alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, v kombinácii s farmaceutický prijateľným excipientom, nosičom alebo riediacim0006 Prediožený vynález tiež prináša použitie zlúčeniny všeobecného vzorca l alebo jej farmaceutický prijateľnej soli na prípravu lieku na inhibíciu p 38 kinázy. Navyše predložený vynález prináša...

Nové použitie protilátok proti IL-1 beta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13005

Dátum: 24.10.2006

Autori: Jung Thomas, Mundel Trevor, Gram Hermann, Wright Timothy, Lowe Phil

MPK: A61K 39/395, A61P 19/02, A61P 37/00...

Značky: proti, nové, použitie, protilátok

Text:

...ako ľudskej (non-human) oblasti určujúcej komplementaritu (complementarity determíning region, CDR) alebo zvyšky ľudskejkostrovej oblasti (framework region, FR). Protilátka môže byť značená amôže byť3 imobilizovaná na tuhý podklad. V ďalšom aspekte je protilátkou fragment protilátky, monoklonálna protilátka, jednoreťazcová protilátka alebo antiidiotypová protilátka. Vešte inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje kompozíciu zahŕňajúcu...

Kompozície a spôsoby na opravu cievneho poranenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16942

Dátum: 24.10.2006

Autori: Preti Robert, Pecora Andrew

MPK: C12N 5/0789, A61K 35/28

Značky: cievneho, kompozície, opravu, poranenia, spôsoby

Text:

...okamžite po reperfúzii a môže trvať až niekoľko týždňov. Frangogiannis, N.G., et al., Cardiovascular Res. 53(l) 3147 (2002) Frangogiannis, N.G. et al., Circulation 98 687-798 (1998).0007 Zápalový proces je následne po reperfúzii komplexný. Najprv prispieva k poraneniu myokardu, ale neskôr vedie k uzdravovaniu a tvorbe jaziev. Zdá sa, že k tomuto komplexnému procesu dochádza v dvoch fázach. V prvej, takzvanej hot fáze (počas prvých piatich...

Kompozície a spôsoby na opravu cievneho poranenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16941

Dátum: 24.10.2006

Autori: Preti Robert, Pecora Andrew

MPK: C12N 5/0789, A61K 35/28

Značky: opravu, cievneho, poranenia, kompozície, spôsoby

Text:

...a môže trvať až niekoľko týždňov. Frangogiannis, N.G., et al., Cardiovascular Res. 53(1) 3147 (2002) Frangogiannis, N.G. et al., Circulation 98 687-798 (1998).0007 Zápalový proces je následne po reperfúzii komplexný. Najprv prispieva k poraneniu myokardu, ale neskôr vedie k uzdravovaniu a tvorbe jaziev. Zdá sa, že k tomuto komplexnému procesu dochádza v dvoch fázach. V prvej, takzvanej hot fáze (počas prvých piatich dm), reaktívne formy...