Archív za 2006 rok

Strana 13

Antagonisty glukagónového receptora, ich príprava a terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12726

Dátum: 07.11.2006

Autori: Li Jianke, Conner Scott Eugene, Zhu Guoxin

MPK: C07C 237/36, C07C 255/50

Značky: použitie, terapeutické, príprava, antagonisty, receptora, glukagónového

Text:

...Ztýchto štúdií vyplýva, že supresia alebo antagonizácia giukagónu by mohla byť užítočným doplnkom bežnej liečby hyperglykémie u diabetických pacientov. Účinok giukagónu možno potlačiť podaním antagonistu alebo inverzného agonistu, t.j. látok, ktoré inhibujú alebo zabraňujú konštitutívnej alebo glukagónom vyvolanej odpovedi, ktorú sprostredkováva glukagónový receptor.0003 Niekoľko publikácií opisuje peptidy, ktoré pôsobia ako antagonisty...

Profil z plechu pre suchú výstavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12296

Dátum: 07.11.2006

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04C 3/07, E04B 2/78

Značky: výstavbu, suchú, plechů, profil

Text:

...napr. s jeho nosným okrajom. Pritom je možné pre zosilňovací pás použiť aj zvyšky vzniknuté z vystrihnutých medzíer, resp. odstrihnuté pásy a iné zvyškové materiály.0017 Aspoň jeden zramenných úsekov je vybavený ohnutým nosným okrajom, prebie hajúcim v pozdlžnom smere profilu, a zosilňovací pás je uložený na ohnutom nosnom okraji.0018 Podľa vynálezu je ďalej možné použiť usporiadanie, kedy sa zosílňovací pás rozprestiera pozdĺž nosného...

Výkonový polovodičový modul s tlakovými kontaktmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11556

Dátum: 07.11.2006

Autor: Tauscher Björn

MPK: H01L 25/07, H01L 23/48

Značky: tlakovými, polovodičový, výkonový, modul, kontaktmi

Text:

...výkonovéhopolovodičového prvku taktiež prostredníctvom pružného usporiadania. 0005 Vynález si kladie za úlohu predložiť výkonovývysoká spoľahlivosť funkcie elektrického spojenia s jednoduchouvýrobou výkonového polovodičového modulu.0006 Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu a to opatreniami V zmysle znakov nároku 1. Tvary uskutočnenia, ktorým sa dáva0007 Vynálezcovská myšlienka vychádza z výkonového polovodičového modulu predovšetkým so...

Upevňovacie zariadenie pre stavebné dielce montáže budov za sucha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10760

Dátum: 07.11.2006

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04B 9/18

Značky: montáže, upevňovacie, zariadenie, dielce, budov, stavebné, sucha

Text:

...obrazovo znázornene znaky ako také alebo v ľubovoľnej kombinácii,tiež nezávisle od celkového zhrnutia v jednotlivých nárokoch alebo ichodkazoch na predchádzajúce nároky.obr. 1 perspektívne vyobrazenie upevňovacieho zariadenia podľa vynálezu podľa prvej formy uskutočnenia, obr. 2 bokorys upevňovacieho zariadenia podľa druhej formy uskutočnenia, obr. 3 bokorys druhého upevňovacieho prvku z obr. 2, obr. 4 perspektívne vyobrazenie druhého...

Pyridiazinónové deriváty na liečbu nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10753

Dátum: 07.11.2006

Autori: Blaukat Andree, Schadt Oliver, Dorsch Dieter

MPK: A61P 35/00, A61K 31/501, A61K 31/50...

Značky: pyridiazinónové, liečbu, deriváty, nádorov

Text:

...l, ktoré inhibujú, regulujú a/alebomodulujú transdukciu signálu Met kinázou, kompozic, ktorétieto zlúčeniny obsahujú, a spôsobov ich použitia na liečbu Met kinázou indukovaných chorôb a ťažkostí, ako sú napríklad angiogenézia, rakovina, tvorba, rást a propagácia tumoru, ateroskleróza, očné ochorenie, napríklad vekom indukovanámakulárna degenerácia, choroidální neovaskularizácia a diabetická retinopatia, zápalové ochorenia,...

Postup na výrobu dusíkatého hnojiva s obsahom síry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10354

Dátum: 07.11.2006

Autori: Bruckbauer Christina, Jaeger Emmerich

MPK: B01J 19/24, B01F 5/04, B01J 19/00...

Značky: výrobu, obsahom, dusíkatého, postup, síry, hnojiva

Text:

...ako je ďalej popísané.0017 Použitý rúrový reaktor vykazuje minimálne jednu vstupnú zónu a minimálne jeden zmiešavací úsek, pričom vo vstupnej zóne je umiestnený minimálne jeden prvý prostriedok naVpustenie prvého reaktantu aminimálne jeden druhý prostriedok na vpustenie druhéhoreaktantu. Rúrový reaktor podľa vynálezu vykazuje minimálne jeden ďalší prostriedok na vpustenie minimálne ďalšieho tretieho reaktantu, pričom tretí prostriedok je...

Ošetrenie neuropatie závislej na dĺžke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8618

Dátum: 07.11.2006

Autor: Campbell James

MPK: A61K 31/4168, A61K 9/06

Značky: dĺžke, ošetrenie, neuropatie, závislej

Text:

...kontrolovanom prepojenom teste bolesti pacientov trpiacich bolestivou diabetickou neuropatiou neboli pozorované žiadne štatisticky významné rozdiely medzi pacientmi, ktorí dostávali klonidín podávaný systémovo v transdermálnych náplastiach a pacientmi, ktori dostávali náplasti placebo (Zeigler a kol. Pain 48 403-408 (1992.V nasledujúcej, placebom kontrolovanej štúdii bolesti boliu podobných pacientov s bolestivou diabetickou neuropatiou...

Otologický roztok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8261

Dátum: 07.11.2006

Autor: Mercuri Luigi

MPK: A61K 31/19, A61K 31/4164, A61K 9/00...

Značky: spôsob, přípravy, otologický, roztok

Text:

...ku ktorým sa prípadne pridá zmes esenciálnych olejov (origanum vulgare, cínnamonum zeylanícum, rosmarinus ojýžcinalis, lavandula officinalís, menta píperita, cirrus Iímonum, hydrastis cana densis, olea europea), v koncentrácii medzi 0,05 a 5 hmotnTaktiež sa pridajú nasledujúce zložkya) propylénglykol ako lubrikačný prostriedok, vykazujúci charakteristiky roztoku b) glycerín so zmäkčovacím a hydratačným účinkom c) glycyrrhizinát...

Protilátky proti receptoru EGFR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7324

Dátum: 06.11.2006

Autori: Beidler Catherine Brautigam, Vasserot Alain Philippe, Watkins Jeffry Dean

MPK: A61P 35/00, C07K 14/435, A61K 39/395...

Značky: protilátky, receptoru, proti

Text:

...praxi boli pozorované komplikácie pri dávkach cetuximabu väčších ako 100 mg/mz. Tieto komplikácie zahŕňajú kožnú toxicitu,ktorá vedie k začervenaniu, seboroickej dermatitlde a vyrážke podobnej akné0005 Dokument W 0 98/50433 opisuje plne humánne monoklonálne protilátky proti humánnemu receptoru epidermálneho rastového faktora0006 Dokument WO 96/40210 opisuje chimerizované a humanizované verzie protilátky 225 proti EGF a ich fragmenty,...

Zariadenie a taktovaný spôsob spekania pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18445

Dátum: 06.11.2006

Autor: Göbl Christian

MPK: H01L 25/00, H01L 23/00, H01L 21/683...

Značky: taktovaný, spôsob, zariadenie, tlakom, spekania

Text:

...pásu prepravi na lisovací stôl.- Prostredníctvom zariadenia na prekrytie hornej strany substrátu s konštrukčnýmiprvkami usporiadanými na ňom sa prekryje ochrannou fóliou.v Lisovnica pritlačí zostavu z fólie, konštrukčných prvkov asubstrátu, pričomprostredníctvom protitlaku lisovacím stolom sa zhotoví spojenie spekaním pod tlakom.- Následne sa tlak uvoľní a prostredníctvom prepravného pásu sa substrát prepravi ďalej.Tieto kroky...

Pákový mechanizmus pre kovanie ojnice krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6513

Dátum: 06.11.2006

Autori: Niehues Stefan, Prinz Hubert

MPK: E05C 1/00, E05C 7/00

Značky: pákový, mechanizmus, křídla, kovanie, ojnice

Text:

...pohonným mechanizmom so zatvorenou ovládacou pákou po prvom použití ovládacej páky s ojnicou v zablokovanej polohe.0015 Obr. 1 znázorňuje dve kovania 1 a 11 ojnice, pričom kovanie 1 ojnice je priradené neznázomenému hlavnému krídlu a kovanie g ojnice rovnako neznázornenému stálemu krídlu dvojkrídlového okna bez stredového stĺpika. Kovanie 1 ojnice vykazuje pohonný mechanizmus g,ktorý cez neznázornenú uchopovaciu kľučku poháňa ojnicu Q a oez...

Kapsula s niekoľkými priehradkami obsahujúca nápojovú ingredienciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12508

Dátum: 06.11.2006

Autori: Denisart Jean-paul, Gaillard Julien, Mandralis Zenon Ioannis, Ward Tony

MPK: B65D 85/804, A23F 5/24

Značky: niekoľkými, kapsula, ingredienciu, priehradkami, obsahujúca, nápojovú

Text:

...čiastočne spôsobiť odstránenie tejto steny. Názorným príkladom takejto možností je aspoň čiastočné rozpustenie tejto steny. Okrem mechanickýchlfyzikálnych prostriedkov tento vynález konkrétne navrhuje steny, ktoré sa rozpustia, prasknú alebo zmäknú pri interakcii s vodou privedenou do vnútra kapsuly.0023 Hrúbka steny môže byt napríklad najmenej 0,5 mm, výhodne 1 až 5 mm.0024 Hrúbka steny sa môže meniť podľajej rozmeru.0025 Stena môže...

Fungicídne zmesi obsahujúce boskalid a pyrimetanil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5570

Dátum: 06.11.2006

Autori: Milling Richard, Birner Erich, Stierl Reinhard, Gold Randall Evan

MPK: A01N 43/48

Značky: zmesí, obsahujúce, pyrimetanil, fungicidně, boskalid

Text:

...Fusarium a Verticillium na rôznych rastlináchGaeumanomyces graminis na obilnináchtypy Gibberella na obilninách a ryži (napríklad Gibberella fujikuroi na ryži)Grainstaining complex na ryžitypy Helminthosporium na kukurici a ryžiMichrodochium nivale na obilnináchtypy Mycosphaerella na obilninách, banánoch a olejnici podzemnej Phakopsara pachyrhizi a Phakopsara meibomiae na sójitypy Phomopsis na sóji a slnečniciPhytophthora infestans na...

Spôsob diaľkového zvárania laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5287

Dátum: 06.11.2006

Autor: Bergmann Uwe

MPK: B23K 26/08, B23K 26/14

Značky: spôsob, diaľkového, zvárania, laserom

Text:

...je vytvoriť spôsob diaľkového zvárania laserom v úvode opísaného druhu, ktorývyžaduje nižšie náklady na inštaláciu a prevádzku.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že plazma vznikajúce pri zváraní sa odstráňuje pomocou prúdu vzduchu, ktorý sa vytvára ventilátorom a vedie kanálom na vedenie vzduchu, ktorý je ohraničenýotvormi, tým spôsobom, že tento prúd zaberá celýprierez kanála na vedenie vzduchu.Pritom sa využije tá okolnosť, že...

Chrípkové vakcíny magistraliter adsorbované k hlinitým adjuvanciám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11848

Dátum: 06.11.2006

Autori: Sizer Philip, Colegate Anthony

MPK: A61K 39/145, A61K 39/39

Značky: chřipkové, vakcíny, adsorbované, adjuvanciám, hlinitým, magistraliter

Text:

...v súprave oddelene, dokiaľ nie je rozhodnuté pripraviť vakcínu na podávanie pacientovi, v tomto okamžiku sú zložky zmiešané za vzniku vakcíny, v ktorej je antigén adsorbovaný k adjuvans.0011 Tieto dve zložky sú v súprave od seba navzájom fyzicky oddelené a tohto oddelenia môže byť dosiahnuté rôznymi spôsobmi. Dve zložky môžu byť napríklad v dvoch samostatných nádobkách, ako sú napríklad injekčné fľaštičky. Obsah týchto dvoch injekčných...

Spôsob výroby cyklénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285372

Dátum: 06.11.2006

Autori: Radüchel Bernd, Graske Klaus-dieter, Hoyer Karsten, Platzek Johannes

MPK: C07D 257/00

Značky: výroby, cyklénu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cyklénu, pri ktorom pri jednonádobovom postupe pri teplote v rozmedzí 20 °C až 80 °C reaguje trietyléntetramín so 40 % glyoxalom v polárnom protickom rozpúšťadle počas 4 až 40 hodín, takto vzniknutý intermediárny tricyklus sa po odstránení rozpúšťadla alkyluje počas 2 až 24 hodín na oboch sekundárnych amínových dusíkových atómoch pomocou 1,2-difunkčného alkylačného činidla X(CH2)2X, kde X znamená nukleofugnú skupinu, v polárnom...

Zariadenie na zobrazenie pohybujúcich sa obrazov v rovinách ležiacich za sebou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285370

Dátum: 06.11.2006

Autor: Maass Uwe

MPK: G09F 9/00, G02B 27/22

Značky: obrazov, zariadenie, sebou, pohybujúcich, ležiacich, zobrazenie, rovinách

Zhrnutie / Anotácia:

Dva zdroje (14, 16) obrazu sú navzájom upravené pod uhlom 90° a nastavené na rozdeľovač (22) lúčov. Na stranách rozdeľovača (22) lúčov odvrátených od zdrojov (14, 16) obrazu sa nachádza duté zrkadlo (24) a Fresnelova šošovka (26). Pozorovateľ vidí dva v priestore za sebou voľne sa vznášajúce obrazy. Ide napríklad o reklamný film a firemné logo.

Samonosné posuvné vráta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285369

Dátum: 06.11.2006

Autor: Erdetschnig Alfred

MPK: E06B 11/00, E05D 15/06

Značky: posuvné, samonosné, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné vráta, ktoré sú vedené na kladkách (7, 8) uložených na dvoch v podlahe ukotvených kladkových stojanoch, obsahujú skriňovitý profil (1), ktorý má na svojej spodnej stene pozdĺžnu štrbinu (5), cez ktorú dovnútra skriňovitého profilu (1) vyčnievajú kladkové stojany (3). Kladky (8), ktoré sa odvaľujú na hornej vnútornej rovno vytvorenej stene (10) skriňovitého profilu (1), sú valcovité kladky. Kladky (7) odvaľujúce sa na vnútornej strane...

Rozperka najmä pre stavebné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4556

Dátum: 06.11.2006

Autor: Runge Erich

MPK: F16B 13/00

Značky: rozpěrka, stavebné, najmä, materiály

Text:

...vpredu, zo stredných zubov, ako aj zo zadného zuba. Segmenty 16 blokovania otáčania vyčnievajú za vonkajší obvod rozperky, ktorý je definovaný predným koncom 12, zadným koncom 14 a segmentmi 20 a 22 prítlaku závitov. Každý segment 16 a 18 blokovania otáčania je spojený s predným koncom 12 azadným koncom 14 pružnými mostlkmi 24. Pmžné mostíky sú vytvorené zárezmi tak, že medzi segmentom blokovania otáčania a predným koncom, resp. zadným...

Chrípkové vakcíny obsahujúce kombinácie časticových adjuvancií a imunopotenciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11359

Dátum: 06.11.2006

Autori: Rappuoli Rino, Del Guidice Guiseppe, O'hagan Derek

MPK: A61K 39/39, A61K 39/145

Značky: imunopotenciátorov, vakcíny, adjuvancií, obsahujúce, chřipkové, kombinácie, částicových

Text:

...súpravy obsahujúcu antigén vírusu chrípky a (ii) druhú zložkusúpravy obsahujúcu nerozpustnê časticové adjuvans, kedy buď(a) prvá zložka alebo druhá zložka obsahuje imunopotenciátor,alebo (b) súprava zahŕňa tretiu zložku súpravy obsahujúcuimunopotenciátor, ako je definované v patentových nárokoch.0009 Kompozície podľa vynálezu obsahujú antigén vírusu chrípky. Antigén bude typicky pripravený z chrípkových viriönov, ale ako alternatíva môžu byť...

Spínacie zariadenie, konkrétne menič frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10722

Dátum: 06.11.2006

Autori: Göbl Christian, Popp Rainer

MPK: H05K 7/20, H01L 25/16, H05K 1/14...

Značky: měnič, konkrétne, zariadenie, frekvencie, spínacie

Text:

...skonštruovať relatívne malý meničVhodné pre radové riešenia, umožňuje účinné chladenie meniča frekvencie. 0007 Podľa vynálezu má flexibilný spínací modul malé plošnérozmery v porovnaní s doskou plošných spojov. Flexibilný spínací modul môže s doskou plošných spojov zvierať uhol napríklad 90 °. 0008 Podložka má predovšetkým také plošné rozmery, ktoré sú prispôsobené na plošné rozmery flexibilného spínacieho modulu. 0009 Chladič môže mať ohnutý...

Použitie flibanserínu na liečenie premenopauzálnych porúch sexuálnej túžby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10223

Dátum: 06.11.2006

Autori: Pollentier Stephane, Pyke Robert

MPK: A61K 31/496, A61P 15/00

Značky: premenopauzálnych, poruch, liečenie, sexuálnej, použitie, flibanserinu, túžby

Text:

...solvátov na prípravu liečiva na liečenie porúch zvolených zo súboru, pozostávajúceho z premenopauzálnej hypoaktívnej poruchy sexuálnej túžby (HSDD), premenopauzálnej sexuálnej averzie, premenopauzálnej straty sexuálnej túžby,premenopauzálneho nedostatku sexuálnej túžby, premenopauzálnej zníženej sexuálnej túžby,premenopauzálnej potlačenej sexuálnej túžby, premenopauzálnej straty libida, premenopauzálnejAko predovšetkým výhodné podľa...

Zmena rovnováhy TH1/TH2 v štiepených chrípkových vakcínach s adjuvanciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10173

Dátum: 06.11.2006

Autor: O'hagan Derek

MPK: A61K 39/39, A61K 39/145

Značky: zmena, vakcínach, chrípkových, adjuvanciami, štiepených, rovnováhy

Text:

...sú podávané každú sezónu. Pacienti, ktori dostávajú opakované dávky, sa stanú senzitizovaní na akékoľvek nečistoty, ktoré sú prítomné, a boli publikované, že alergény spôsobia Th 2 reakcie u senzitizovaných pacientov 5. Aby sa vylúčili aíergény, sú súčasné spôsoby pestovania chrípkového víru založené na pestovaní v slepačich vajciach nahradený metódami, ktoré používajú bunečnou kultúru, a tak sa zabráni prítomnosti kontaminujúcich...

Snímací prvok na otváranie dvier a brán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10038

Dátum: 06.11.2006

Autori: Audergon Léon, Mezger Klaus

MPK: E05F 15/20

Značky: dvier, prvok, brán, snímací, otváranie

Text:

...zabezpečené optimálne snimacie pole predo dvermi a/alebo0012 Na riešenie tejto úlohy vedú znaky význakovej časti patentového nároku 1.0013 Pri pred|oženom vynáleze sa ukázalo byť obzvlášť výhodné, ak anténový prvok je uskutočnený ako plochá anténová jednotka, pričom od plochej anténovej jednotky samotnej vystupuje najmenej jedna anténa, uskutočnená ako kolíková0014 Zásluhou usporiadania dvoch alebo viacerých jednotlivých kolíkovýchantén,...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9144

Dátum: 06.11.2006

Autori: Augustin Karlheinz, Göbl Christian

MPK: H01L 23/495, H01L 21/60, H01L 23/482...

Značky: modul, výkonový, polovodičový

Text:

...na popisovanie.0009 Tenký drôt uvedeného prekontaktovania je najmä z hliníka, môže mať napríklad priemer 75 m. Spojenie tenkého drôtu prostredníctvom pokoveného bodu so spínacou štruktúrovanou tenkou logickou kovovou vrstvou a so spínacou štruktúrovanou hrubou výkonovou kovovou vrstvou sa vhodne realizuje tenkým drôtom štandardným bonderom.0010 Výkonový polovodičový modul podľa vynálezu má tú výhodu, že každé prekontakaktovanie je veľmi...

Modul s kondenzátormi s elektrickými tlakovými kontaktami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7907

Dátum: 06.11.2006

Autori: Hager Ludwig, Beckedahl Peter

MPK: H01L 23/00, H02M 7/00

Značky: kontaktami, kondenzátormi, modul, tlakovými, elektrickými

Text:

...telesa. Okrem toho je vhodné, keď prvé a druhé ramená rovnako ďaleko vyčnievajú z tlačného telesa.0010 spoľahlivé tlakové spojenie prípojných prvkov kondenzátorov vychádza vtedy, ak sú pružne vytvorené úseky protipôsobiaceho tlačného telesa uvažované ako zhodné s druhýmiramenami najmenej jedného tlačného telesa.0011 Ukázalo sa ako účelne, ak sú kondenzátory medzi tlačným telesom a protipôsobiacim tlačným telesom tlačného zariadenia...

Použitie prolínov na zlepšovanie rastu a/alebo výnosu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14401

Dátum: 06.11.2006

Autori: Martinez Rodolfo, Knight Thomas, Unkefer Pat

MPK: A01N 43/36

Značky: zlepšovanie, použitie, výnosu, prolínov, rastu

Text:

...a výnosu rastlín. Podrobnejšie sa tento vynález týka prostriedkov, zahŕňajúcich zmesi L- a Dpyroglutamátových stereoizomérov, majúcich pomer L až D stereoizomérov od 8020 do 973. Takéto prostriedky sú tiež užitočné ako média na klíčenie semien a môžu byť použité v povlaku semien na zlepšovanie klíčenia semien. Tento vynález sa ďalej týka účinnosti alebo efektivity pyroglutamátových prostriedkov, majúcich vybraný pomer L k D stereoizomérov...

Farmaceutický prípravok obsahujúci flupirtín s riadeným uvoľňovaním účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16012

Dátum: 04.11.2006

Autori: Faustmann Barbara, Terhaag Bernd, Wolf Joachim, Qadan Asal

MPK: A61K 9/20, A61K 9/50, A61K 9/16...

Značky: riadeným, prípravok, obsahujúci, látky, účinnej, uvoľňovaním, flupirtín, farmaceutický

Text:

...ako spomaľujüca zložka zmes Shellaku a Eudragitu® L. Shellak/ Eudragit ® L 100 sa použili u farmaceutického prípravku ako zložka odolávajúca žalúdočným šťavám. Riadené uvoľňovanieliečiva je ovplyvňované zvýšením pH hodnoty v črevách. Avšakpoužitý flupirtín maleátu je rozpustný v kyseline chlorovodíkovej (žalúdočnej šťavy) a produkcia voči žalúdočným šťavám odolného galenicky modifikovaného prípravku je tedakontraproduktívna pre absorpciu...

Použitie inhibítorov komplementárnej dráhy na liečbu očných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19469

Dátum: 04.11.2006

Autori: Yao Zhengbin, Fung Sek Chung

MPK: A61K 39/395, A61K 38/00, A61K 39/00...

Značky: komplementárnej, použitie, očných, chorôb, liečbu, dráhy, inhibítorov

Text:

...sa nonnálne aktivuje vytvorením komplexov antigén-protilátka. Môže sa tiež aktivovaťspôsobom nezávislým od protilátky pri naviazaní C-reaktívneho proteínu v komplexe s Iigandom a prostredníctvom mnohých patogénov vrátane gramnegatívnych baktérií. Alternatívna dráha je kaskáda závislá od horčíka, ktorá sa aktivuje uložením a aktiváciou C 3 na istých náchylných povrchoch (napríklad na polysacharidoch bunkovej steny kvasiniek a...

Spôsob a zariadenie na výrobu materiálových dosiek pomocou kontinuálne pracujúceho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18967

Dátum: 03.11.2006

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B27N 3/18, B27N 3/24

Značky: dosiek, materiálových, spôsob, zariadenie, výrobu, pomocou, kontinuálně, pracujúceho

Text:

...že pri nepravidelnej lomovej hrane rohože lisovaného materiálu vyčnievajúce špičky vyvolajú deformácie alebo čiastočné zhustenie rohože lisovaného materiálu počas nábehu do kontinuálne pracujúceho lisu. Kvôli nepravidelným lomovým hranám vznikajútaktiež nevypočitateľne prúdenia unikajúceho vzduchu alebo pary do vtokového klinukontinuálne pracujúceho lisu, pričom tieto prúdenia sú v stave časti lisovaného materiálu posunúť proti smeru výroby a...

Rýchly test ELISA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13632

Dátum: 03.11.2006

Autori: Casini Daniele, Berti Duccio, Fontani Paola

MPK: G01N 33/536, G01N 33/68, G01N 33/543...

Značky: elisa, rychlý

Text:

...štandardná doba inkubácie, pričom vznikne vysoké zvýšenie ampliñkácie signálu. Krátka metóda ELISA poskytuje mnohé výhody proti štandardnej ELISA. Zvýšená rýchlosť uskutočnenia krátkej metódy ELISA napríklad umožňuje jednoduchú rýchlu detekciu patogénov v klinických podmienkach, a umožňuje teda zaistenie výsledkov pacientov a v dôsledku toho liečbu pacientov behom kratšieho časového obdobia.0008 V niektorých uskutočneniach novej krátkej...

Rastlinná kompozícia na kontrolu telesnej hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16389

Dátum: 03.11.2006

Autori: Pescatore Fred, Samuel Philip

MPK: A61K 36/185, A61K 36/38, A61K 36/74...

Značky: kompozícia, telesnej, kontrolu, rastlinná, hmotnosti

Text:

...potreba poskytnúť vylepšenú kompozíciu regulujúcu hmotnosť a majúcu ďalšie preferované zdravotne účinky. Účelom predloženého vynálezu je zaistiť všetky požadované benefity použitím jedinej rastlinnej kompozície pozostávajúcej z extraktu Garcinia cambogia, extraktu zeleného čaju, extraktu zelenej kávy a extraktu z0010 Garcinia cambogia je exotická plodina rastúca v južnej Indii, ktorá bola po stáročia používaná pre svoju charakteristickú trpkú...

Detektor častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16072

Dátum: 03.11.2006

Autori: Frith Railton, Strizhov Vadim, Bray Dorothy, Benhlassan-chahour Kadija, Karban Maxim

MPK: G01N 15/10

Značky: částic, detektor

Text:

...vrstva substrátu je určená na detekciu prítomnosti častíc V blízkosti povrchu snímania častíc alebo v kontakte s ním. Detekčná vrstva môže obsahovať polia exponované poľom riadených tranzistorov snímajúcich nabitie hradla a v ideálnom prípade sa výčnelky elektricky izolujú od povrchu snímania častice. Ďalej sa môžu poskytnúť prostriedky na aplikáciu napäťového potenciálu naprieč povrchom snímania častíc.0012 Detektor je uspôsobený tak, aby...

Kryt na šachty na uliciach a chodníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 285365

Dátum: 03.11.2006

Autori: Vauthier Patrice, Hauer Jean-claude

MPK: E02D 29/14

Značky: uliciach, šachty, chodníkoch

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt na šachty na uliciach a chodníkoch, všeobecne štvorcového alebo pravouhlého tvaru, tvorený dvoma hlavnými časťami, a to rámom (1) uloženým do pôdy, a vekom (2) spočívajúcim na ráme (1), ktorý je vybavený dvoma horizontálnymi opornými povrchmi (6A, 6B) v dvoch rohoch (4A, 4B) a dvoma šikmými opornými povrchmi (6C, 6D) v dvoch druhých rohoch (4C, 4D) rámu (1), pričom horizontálne oporné povrchy (6A, 6B) i šikmé oporné povrchy (6C, 6D) rámu...

[4-(6-Halo-7-substituované-2,4-dioxo-1,4-dihydro-2H-chinazolin-3-yl)- fenyl]-5-chlórtiofen-2-yl-sulfonylmočoviny, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11534

Dátum: 03.11.2006

Autori: Huang Wolin, Zhang Xiaoming, Grant Craig, Cannon Hilary, Scarborough Robert, Mehrotra Mukund

MPK: A61K 31/517, A61P 9/04, A61P 9/00...

Značky: fenyl]-5-chlórtiofen-2-yl-sulfonylmočoviny, přípravy, ktorý, 4-(6-halo-7-substituované-2,4-dioxo-1,4-dihydro-2h-chinazolin-3-yl, farmaceutický, prostriedok, spôsob, obsahuje

Text:

...liečiv je PŽYQ, receptor ADP krvných doštičiek sprostredkujúci inhíbíciu adenylylcyklázy.0005 Napriek týmto zlúčeninám existuje potreba mať účinnejšie ínhibítory receptora ADP krvných doštičiek. Predovšetkým existuje potreba mat ínhibítory receptora ADP krvných doštičiek, ktoré majú antitrombotickú aktivitu, a ktoré sú užitočné pri prevencii a/alebo liečbe kardio vaskulámych ochorení, obzvlášť tých, ktoré súvisia s...

Zariadenie pre nasmerovanie káblových kanálov a napájacích profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10818

Dátum: 03.11.2006

Autori: Stamer Gernot, Schwarz Jürgen

MPK: H02G 1/00, G01C 9/26

Značky: zariadenie, napájacích, kanálov, profilov, káblových, nasmerovanie

Text:

...odobratí vodováhy.0008 Podla ďalšieho vytvorenia vynálezu je Iibelou krabicová Iibela, ktorá je namontovaná na čelnú stenu základného telesa. Krabicové libely majúvýhodu, že súčasne umožňujú nasmerovanie v dvoch rovinách.0009 Pre nasmerovanie v horizontále je Iibela upevnená na bočnej stene. 0010 Výhodne je klapkou výrez z bočnej steny základného telesa.0011 Doporučuje sa klapku kĺbovo pripojit pomocou závesu.0012 Pre pruženie ďalšej...

Bambusová doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10795

Dátum: 03.11.2006

Autor: Bard Markus

MPK: B27N 3/04

Značky: bambusová, doska

Text:

...doterajšieho stavu techniky, so strednou vrstvou tvorenou bambusovými trieskami v0011 Kompozitná doska zobrazená na obrázku 1 je tvorená tromi vrstvami, konkrétne strednou vrstvou 1 tvorenou vedľa seba umiestnenými bambusovými steblami 2 a dvoma vrchnými vrstvami 3 vyrobenými z drevovláknltého materiálu, napríklad z takzvanej drevovláknitej dosky strednej hustoty (MDF). Bambusové vlákna sú spojené medzi sebou a s vrchnými vrstvami pomocou...

Zariadenie na drvenie zozbieraných plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10793

Dátum: 03.11.2006

Autor: Ottersbach Hans

MPK: A01D 43/08, B02C 4/30

Značky: plodin, zariadenie, drvenie, zozbieraných

Text:

...začína na radiálne vnútornom konci príslušného okraja zvlnenia. Inýmislovami, slovami, tento výrez tvorí ukončenie k dolnému okraju dolu zvlnenia.0011 Vyššie uvedené typy usporiadania priamych výrezov sa môžu podla potrebykombinovať tak, aby rovné výrezy boli na radiálne vonkajšom a radiálne vnútornom0012 Vzťah dĺžky rovných a zakrivených výrezov sú optimálne také, aby ďalšie rovné výrezy tvorili menej ako 40, lepšie menej ako 30 a najlepšie...

Keramické výplňové materiály s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10630

Dátum: 03.11.2006

Autori: Shmotev Sergey, Pliner Sergey

MPK: C04B 35/04, C04B 35/20, C04B 35/16...

Značky: hustotou, keramické, nízkou, materiály, výplňové

Text:

...keramických výplňových materiálov s hustotou od 0,84 do 2,25 g/cm 3 (sypná hustota od 0,35 do 0,79 g/cm 3), ktoré majú vonkajší plášť z MgO alebo A 120 a mikroporézne jadro. Výplňový materiál sa testoval iba do 2,7 MPa. Táto metóda zahŕňa prípravu aluminosilikátovej suroviny,zavedenie SíC ako činidla na tvorbu plynu vmnožstve 0,1 - 50 hmotn., granuláciuapálenie. Navrhované použitie vyrobených guliek je ako nosiče katalyzátorov,...