Zverejnene patenty 22.12.2006

Bioreaktor a spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14141

Dátum: 22.12.2006

Autor: Zaitsev Gennadi

MPK: C02F 3/10, B01J 19/30, C02F 3/08...

Značky: bioreaktor, biologického, spôsob, čistenia

Text:

...by boli upchaté biomasou. Okrem toho ak by stupeň plnenia v bioreaktore typu spohyblivým Iožiskom mal byť zvýšený, vyžadovalo by to nepriaznivo veľké množstvo vzduchu a energie pre udržanie nosičov v pohybe, čo by potom významne zvýšilo mechanické namáhanie pôsobiace na biomasu a to by potom viedlo k odlupovaniu bioñlmu z povrchu nosičov, čo by potom viedlo k zastaveniu bíologického procesu. Ďalšou veľkou nevýhodou je to, že reaktor musi...

Substituované tiazoly a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7355

Dátum: 22.12.2006

Autori: Kühnert Sven, Schiene Klaus, Haurand Michael, Reich Melanie

MPK: C07D 417/00, C07D 277/00, A61K 31/427...

Značky: výrobu, substituované, liečiv, tiazoly, použitie

Text:

...59 -S(O)2-R 7 ° nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, alkenyl alebo alkinyl nesubstituovaný alebo substituovaný heteroalkyl, heteroalkenyl alebo heteroalkinyl nesubstituovaný alebo substituovaný cykloalkyl alebo cykloalkenyl nesubstituovaný alebosubstituovaný heterocykloalky| alebo heterocykloalkenyl nesubstituovaný alebo substituovaný -(alkylén)-cykloalky|, -(alkenylén)-cykloalkyl, -(alkinylén)-cykloalkyl,-(alkylén)-cykloalkenyl,...

Zlúčenina benzoazepínu rozpustná vo vode a jej farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18463

Dátum: 22.12.2006

Autori: Goto Fumitaka, Yamada Keigo, Komatsu Makoto, Kato Yusuke, Menjo Yasuhiro, Matsuda Takakuni

MPK: A61K 31/675, C07F 9/553

Značky: kompozícia, zlúčenina, benzoazepínu, rozpustná, farmaceutická

Text:

...alebo atóm síry.Článok 2. Zlúčenina benzoazepínu podľa článku 1 alebo jej soľ,kde X je atóm kyslíka.Článok 3. Zlúčenina benzoazepínu podľa článku 1 alebo 2, alebo jej soľ, kde R je hydroxy skupina prípadne ochránená ochrannou skupinou vybranou z Cpg-alkyl skupín, fenyl-CL 5-alkyl skupín,kyano-C 14-alkyl skupín, a Che-alkyloxykarbonyl-Chs-alkyl skupín. Článok 4. Zlúčenina benzoazepínu podľa článku 1 alebo 2, alebo jej soľ, kde R je atóm...

Bicyklické heteroarylové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13507

Dátum: 22.12.2006

Autori: Sundaramoorthi Rajeswari, Sawyer Tomi, Zou Dong, Dalgarno David, Thomas Mathew, Metcalf Chester A Iii, Wang Yihan, Huang Wei-sheng, Romero Jan Antoinette, Shakespeare William, Zhu Xiaotian, Qi Jiwei

MPK: A61K 31/4745, A61K 31/437, A61K 31/444...

Značky: bicyklické, heteroarylové, zlúčeniny

Text:

...vybrané zo súboru pozostávajúceho z halogénu, O,-CN, -NOz, -Rí -ORZ, -NR 2 R 3, -C(O)YR 2, -OC(O)YR 2, -NR 2 C(0)YR 2, -SC(O)YR 2,-NR 2 C(S)YR 2, -OC(S)YR 2, -C(S)YR 2, -YC(NR 3)YR 2, -YP(O)(YR 4)(YR 4), -Sí(R 2)3,-NR 2 SO 2 R 2, -S(O),R 2, -SO 2 NR 2 R 3 a NR 2 SO 2 NR 2 R 3každé Y je nezávisle väzba, -o-, -s- alebo -NR 3 R 1, R 2 a R 3 sú nezávisle vybrané z H, Cagalkylu, Czagalkenylu, Cgaalkinylu, Cyncykloalkylu,Cugcykloalkenylu,...

Zásobník tlačového materiálu a doska s plošnými spojmi namontovaná na zásobník tlačového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13460

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačového, plošnými, spojmi, namontovaná, zásobník, materiálů, doska

Text:

...pripojená k druhému zariadeniu, zahŕňa druhý kontaktný úsek pre vytvorenie kontaktu so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznych svoriek na strane prístroja a je uspôsobená na prevádzkupod vyšším napätím než skupina prvých svoriek, zásobník na tlačový materiál ďalej pozostáva z kontaktného úseku detegujúceho skrat, ktorý vytvára kontakt so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznych svoriek na strane prístroja, aby detegovala skrat medzi druhým...

Prostriedok a spôsoby na uskutočňovanie proteínovej interferencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13198

Dátum: 22.12.2006

Autori: Rousseau Frédéric, Schymkowitz Joost

MPK: A61K 38/16

Značky: uskutočňovanie, prostriedok, interferencie, spôsoby, proteínovej

Text:

...programami, ako napríklad TANGOĎ, ktore boli vyvinuté za účelom predikovania sklonu k agregácii peptidov a proteínov. Jedna špecifická forma agregácie, konkrétne vysoko usporiadané amyloidové vlákno, je už v odbore študované z hľadiska potenciálneho použitia v materíálovej vede 5. Navyše WO 03102187 (Scegen, Pty Ltd) zverejňuje spôsob zvýšeniaaktivity molekuly ñíziou tejto molekuly s membránovou translokačnou sekvenciou,...

Deriváty tiglien-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12754

Dátum: 22.12.2006

Autori: Gordon Victoria Anne, Reddell Paul Warren

MPK: A61K 31/336, A01N 45/00, A61P 31/00...

Značky: deriváty, tiglien-3-ónu

Text:

...alkenylu, Ocz-Czg alkynylu, -Ocykloalkylu, -OC(O)C 1-Cm alkylu, -OC(O)C 2-Cm alkenylu, -OC(O)C 2-CM alkynylu, -OC(O)cykloalkylu, -OC(O)arylu,-OC(O)heterocyklylu, -OC(O)heteroarylu, -OC(O)NHC 1-Cm alkylu,-OC(O)NHC 2-Cm alkenylu, -OC(O)NHC 2-Cw alkynylu,-OC(O)NHcykloalkylu, -OC(O)NHarylu, -OC(O)NHheterocyklylu,-OC(O)NHheteroarylu, -OC(S)NHC 1-C 20 alkylu, -OC(S)NHC 2-Cm alkenylu, -OC(S)NHC 2-Cm alkynylu, -OC(S)NHcykloalkylu,-OC(S)NHarylu,...

Injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5922

Dátum: 22.12.2006

Autori: Hördum Elo, Mejlhede Signe Thorning, Gyrn Steffen, Mogensen Lasse Wesseltoft

MPK: A61M 5/142, A61M 39/00, A61M 5/14...

Značky: zariadenie, injekčné

Text:

...plochú základnú dosku, pripevnenú k pokožke pacienta, 3- kanylovú časť obsahujúcu teleso s priechodným otvorom vybaveným kanylou siahajúcou za blizlcu stranu základnej dosky a- prostriedok na pripevňovanie základnej dosky k pokožke užívateľa, pričom dodávacia časť a injekčná časť sú spolu zmontované konektorom obsahujúcim trasu pre tekutinu, ktorá vedie tekutinu zo zásobníka do priechodného otvoru v kanylovej časti,pričom trasa pre...

Zásobník na tlačový materiál a doska s plošnými spojmi namontovaná na zásobníku na tlačový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12675

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: doska, materiál, plošnými, tlačový, spojmi, zásobníku, namontovaná, zásobník

Text:

...je oddeliteľne vkladateľný do tlačového prístroja so skupinou rôznych svoriek na strane prístroja,pričom zásobník na tlačový materiál pozostáva zskupiny svoriek, ktorá obsahuje viaceré prvé svorky, pričomviaceré prvé svorky sú pripojené k prvému zariadeniu a obsahujú príslušný prvý kontaktný úsek pre vytvorenie kontaktu so zodpovedajúcou svorkou zo skupiny rôznychsvoriek na strane prístroja, pre ktoré je charakteristickézásobník na tlačový...

Zásobník na tlačový materiál a doska s plošnými spojmi pripevnená na tomto zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5799

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: zásobník, materiál, plošnými, tomto, doska, zásobníku, spojmi, tlačový, pripevnená

Text:

...prídavnými zariadeniami možno zabrániť poškodeniu zásobníka na tlačový materiál a tlačového prístroja spôsobenému skratom medzi svorkami alebo aspoň obmedziť nebezpečenstvo takéhoto poškodenia.0005 Predmetom tohto vynálezu sú zásobníky na tlačový materiál, ktoré sú oddeliteľne pripevniteľné k tlačovému prístroju, doska s plošnými spojmi pripojiteľná do zásobníka na tlačový materiál, doska s plošnými spojmi pripojiteľná do tlačového prístroja...

Zariadenie na podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5786

Dátum: 22.12.2006

Autori: Mogensen Lasse Wesseltoft, Hördum Elo, Gyrn Steffen, Mejlhede Signe Thorning

MPK: A61M 5/142, A61M 5/14

Značky: zariadenie, podávanie

Text:

...to byť výsledok fyzickej štruktúry materiálu, napr. materiál je zvlnený alebo podobne. Pretože dodávacia časť je vnímavá na vonkaj šie ovplyvňujúce faktory, ako sú účinky ťahania a tlačenia, keď sa užívateľ pohybuje sem a tam, požaduje sa, aby tieto účinky neboli prenášané na kanylu, ktorá je mniestnená tak,že prechádza cez pokožku užívateľa. Ohybna časť bude aspoň sčasti absorbovať tieto účinky a zabezpečovať, že kanyla nie je ovplyvnená,...

Vysokotlaká výbojka s vylepšenou schopnosťou zážehu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12468

Dátum: 22.12.2006

Autori: Liepold Ute, Walter Steffen, Steinkopff Thorsten, Schuh Carsten, Stockwald Klaus, Kloss Andreas

MPK: H01J 61/54, H01J 61/56, H01J 61/34...

Značky: zážehu, schopnosťou, vylepšenou, vysokotlaká, výbojka

Text:

...vdusíku (N 2), argóne (Ar) alebo vodíku(H 2), alebo v ich zmesi s rozdielnym zložením plynu a pomermi zmiešania.Na zhotovenie generátora špirálových pulzov môžu byt výhodne použité keramické nezlinuté folie, ktoré po zlinovaní vykazujú relatívnu dielektrickú konštantu (D.K) epsilón (a) od 5 do 20000. To umožňuje veľmi vysokú kapacitu špirálového kondenzátora, a okrem toho pomerne veľkú šírku vytvorenia vysokonapäťových impulzů. Prakticky...

Zásobník na tlačový materiál, a doska namontovaná na zásobníku na tlačový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16486

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: doska, zásobníku, namontovaná, zásobník, materiál, tlačový

Text:

...úsek, uvedená skupina prvých kontaktnýchúsekov a uvedený aspoň jeden tretí kontaktný úsek súusporiadané tak, že tvoria jeden alebo Viac radov, pričom uvedený aspoň jeden druhý kontaktný úsek je usporiadaný na0006 V prípade zásobníka na tlačový materiál podľa prvého aspektu tohto Vynálezu sú druhé kontaktné úseky druhých svoriek, ktoré sú pripojené k druhému zariadeniu,usporiadané na koncoch, následkom čoho sú ďalšie kontaktné úseky,...

Spôsob výroby oceľového plechu s vysokou pevnosťou a tvarovateľnosťou a s výbornými pokovovacími vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15919

Dátum: 22.12.2006

Autori: Hwang Hyun-gyu, Kim Seong-ju, Lee Seung-bok, Sohn Il-ryoung

MPK: C21D 8/02, C21D 9/46, C22C 38/02...

Značky: pevnosťou, plechů, vlastnosťami, spôsob, výbornými, ocelového, pokovovacími, vysokou, tvarovateľnosťou, výroby

Text:

...zloženia ocele a0009 V súlade s predkladaným vynálezom môžu byť vyššie uvedené a ďalšie ciele dosiahnuté poskytnutím spôsobu výroby oceľového plechu, ktorý má vysokú pevnosť a tvarovateľnosť, ako aj vynikajúce žiarovo zinkovacie vlastnosti, zahŕňajúce vykonávanie homogenizačného ošetrenia na hliníkom deoxidovanej oceľovej doske pri rozsahu teploty od 1050 °C do 1300 °C,hliníkom deoxidovaná oceľová doska obsahuje podľa hmotnosti v C 0,05 ...

Oceľové pruhy s vysokým obsahom mangánu s výbornými vlastnosťami povrchu a pokovovania, pokovované oceľové pruhy a spôsob výroby oceľových pruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11709

Dátum: 22.12.2006

Autori: Chin Kwang-geun, Lee Young-kook, Sohn Ll-ryoung, Kim Sung-kyu, Lee Oh-yeon, Hwang Hyun-gyu, Kim Seong-ju

MPK: C22C 38/00

Značky: obsahom, pruhy, vysokým, pokovované, spôsob, vlastnosťami, manganu, výroby, pruhov, ocelové, oceľových, pokovovania, výbornými, povrchu

Text:

...a galvanizácie v dôsledku pridania veľkého množstva kremíka.0013 Okrem toho kým iné typy ocele obsahujú veľký objem Mn,majú nevýhodu V tom, že žíhané výrobky z tejto ocele majú výraznenízku odolnosť voči korózii.0014 Predmetom predkladaného vynálezu je teda vytvoriť oceľový pruh, ktorý má vynikajúcu tvarovateľnosť, vysokú pevnosť,vynikajúce povrchové vlastnosti a vlastnosti pokovovania,a pokovované oceľové pruhy s využitím rovnakých...

Mikrokapsule s predĺženým časom účinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10885

Dátum: 22.12.2006

Autori: Shirley Ian, Waller Anne, Mulqueen Patric, Chavant Michael

MPK: A01N 25/04, A01N 25/28, A01N 51/00...

Značky: predĺženým, mikrokapsule, účinků, časom

Text:

...alebo tekuté, biologicky aktívne zlúčeniny, sú známe(opísané napríklad v patentových dokumentoch WO 95/13698, EP 0730406, US 5993842 a US 6015571, ktorých obsah podrobne uvádzame v odkazoch).Spôsoby mikroenkapsulácie vo vode rozpustných, biologicky aktívnych zlúčenín sú taktiež známe, avšak v týchto prípadoch sa biologicky aktívna zlúčenina pred enkapsuláciu obvyklerozpustí vo vode alebo v rozpúšťadle miešateľnom s vodou.Teraz sa...

Substituované amidy kyseliny propiolovej a ich použitie na výrobu analgetík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10623

Dátum: 22.12.2006

Autori: Haurand Michael, Schiene Klaus, Kühnert Sven, Zemolka Saskia, Reich Melanie

MPK: A61K 31/41, A61K 31/495, A61P 29/00...

Značky: substituované, propiolovej, použitie, analgetik, kyseliny, amidy, výrobu

Text:

...alebo heterocykloalkenyl nesubstituovaný alebo substituovaný -(alkylén)-cykloalkyl,-(alkenylén)-cykloalkyl, -(alkinylén)-cykloalkyl, -(alkylén)-cykloalkenyl, -(alkenylén)~ cykloalkenyl alebo -(alkinylén)-cykloalkenyl nesubstituovaný alebo substltuovaný-(alkyIén)-heterocykloalkenyl, -(alkenylén)-heterocykloalkenyl alebo -(alkinylén) heterocykloalkenyl nesubstituovaný alebo substituovaný -(heteroalkylén)heterocykloalkyl....

Použitie solí tiotropia na liečenie stredne ťažkej perzistujúcej astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9398

Dátum: 22.12.2006

Autori: Engel Michael, Heinrichs Stefan

MPK: A61K 31/381, A61P 11/06

Značky: perzistujúcej, solí, stredne, použitie, tiotrópia, liečenie, ťažkej, astmy

Text:

...vynálezu je pod výrazom stredne ťažká perzistujúca astma potrebné rozumiet astmu so závažnosťou GINA stupeň 3. Astma so závažnosťou GlNA stupeň 3 sa vyznačuje dennými symptómami počas predĺženej doby alebo nočnou astmou viac ako jedenkrát týždenne. Pacient s pred-liečebnou základnou líniou PEF viac ako 60 percent ale menej ako 80 percent, predpokladanou alebo individuálnou najlepšou, (of predicted or personal best) a PEF variabilitou 20 až...

Zásobník obsahujúci tlačový materiál a pripájaciu svorkovnicu a dosky s plošnými spojmi pripevnené na tento zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9213

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: plošnými, pripájaciu, svorkovnicu, tlačový, dosky, spojmi, obsahujúci, pripevnené, materiál, zásobník

Text:

...obsahujú jednotlivé prvé kontaktné úseky zaisťujúce kontakt so zodpovedajúcimi svorkami patriacimi do skupiny rôznych svoriek na strane prístroja a druhá svorka je pripojená k druhému zariadeniu a obsahuje druhý kontaktný úsek zaisťujúci kontakt so zodpovedajúcou svorkou patriacou do skupiny rôznych svoriek na strane prístroja, pričom druhý kontaktný úsek a časť skupiny prvých kontaktných úsekov sú usporiadané tak, že tvoria prvý rad, a...

Vstrekovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8921

Dátum: 22.12.2006

Autori: Hördum Elo, Mogensen Lasse Wesseltoft, Gyrn Steffen, Mejlhede Signe Thorning

MPK: A61M 5/158, A61M 39/12, A61M 5/142...

Značky: vstrekovacie, zariadenie

Text:

...na zisťovanie podmienok systému, ako či je dodávajúca časť riadne pripev nená k základnej doske, ako dlho bola dodávajúca časť pripevnená k základnej doske a veľ~0009 Podľa jedného vyhotovenia je základná doska pripevnená k pacientovi na blízkejstrane lepivým dielom alebo vrstvou.0010 Podľa jedného vyhotovenia sú dodávajúca časť a vstrekovacia časť spolu spojené konektorom, zahŕňajúcim trasu pre tekutinu, ktorá Vedie tekutinu zo zásobníka...

Zásobník tlačového materiálu a doska pripevnená na zásobník tlačového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14935

Dátum: 22.12.2006

Autor: Asauchi Noboru

MPK: B41J 2/175

Značky: zásobník, materiálů, tlačového, pripevnená, doska

Text:

...medzi svorkami alebo aspoň obmedziť nebezpečenstvo takéhoto poškodenia.Tento vynález popisuje zásobník na tlačový materiál podľa nároku 1 a dosku s plošnými spojmi, ktorú je možné pripojiťk tlačovému prístroju podľa nároku 31.0023 Vyššie uvedené a ďalšie aspekty predmetu, význačné rysy a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z popisu prednostných foriem vyhotovenia vynálezu, ktorý je uvedenýnižšie a odkazuje na pripojené obrázky. STRUČNÝ...

Liečba diabetu 2.typu kombináciou DPIV inhibítora a metformínu alebo tiazolidíndiónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14737

Dátum: 22.12.2006

Autor: Rachman Jonathan

MPK: A61K 31/426, A61K 31/155, A61K 31/4439...

Značky: kombináciou, diabetu, tiazolidíndiónu, liečba, 2.typu, inhibítora, metformínu

Text:

...dvoch hlavných patofyziologických defektov u diabetu typu 2 (inzulínová rezistencia a dysfunkcia beta-buniek) súčasnemaximalizácie príležitosti na skoré umiestnenie do liečebného kontinua terapie, ktorá znižuje pokles funkcie beta-buniek a/alebozníženého rizika hypoglykémie alebo zvyšovania hmotnosti.0017 Súčasné podávanie DPIV inbibítora a metformínu alebo tiazolidíndiónu zahrnuje podávanie prostriedku, ktorý zahrnuje tak DPIV inbibítor ako...

Separačné zariadenie a spôsob separácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19464

Dátum: 22.12.2006

Autori: Dawes Richard, Ellis Steven

MPK: B01D 17/02, B01D 17/04

Značky: spôsob, separačné, separácie, zariadenie

Text:

...Z doterajšieho stavu techniky sú známe vynálezy WO 2004/0 O 4863 A,DE 195 O 9 630 AI, GB-A-1347775, US 3722687, US 2003/150324 A 1 a GB 2089670 A. Žiadny z týchto dokumentov doterajšieho stavu techniky však neuvádza pevný zberač vhodný na použitie V malých, plytkých záchytných nádržiach.0007 Cieľom predloženého vynálezu je preto poskytnúť separačné zariadenie a technické postupy, ktoré prekonávajú, aspoň čiastočne, jeden alebo viac...

Adaptívne kódovanie predikčnej chyby pri hybridnom kódovaní videa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19379

Dátum: 22.12.2006

Autori: Musmann Hans-georg, Narroschke Matthias

MPK: H04N 19/11, H04N 19/124, H04N 19/12...

Značky: hybridnom, kódovanie, kódování, predikčnej, videa, chyby, adaptívne

Text:

...napr. dokonca pre špecifický počet blokov, makroblokov alebo výrezov. Rozhodnutie môže byť podmienené nákladovoufunkciou ako napr. Lagrangeovou funkciou. Náklady sa vypočítavajú pre kódovanie vofrekvenčnej doméne aj kódovanie v priestorovej doméne. Na základe výsledkov sa vyberie0008 Podľa ďalšieho aspektu predkladaného vynálezu nákladová funkcia zahŕňa náklady skreslenia intenzity pre kódovanie v priestorovej a frekvenčnej doméne. Podľa...

Izolačná doska so sendvičovou štruktúrou na ochranu pred elektromagnetickým žiarením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7641

Dátum: 22.12.2006

Autori: Hänel Annemarie, Brombacher Volker

MPK: H05K 9/00, E04B 1/00

Značky: izolačná, elektromagnetickým, žiarením, doska, sendvičovou, strukturou, ochranu

Text:

...sa môžu ľubovoľne navzájom kombinovať a sú predmetom predloženého Vynálezu. Okrem toho môžu jednotlive definície/alternatívyPrehľad obrázkov na výkresoch0011 Vynález sa ďalej ilustruje prostredníctvom obrázkov, pričomobr. l znázorňuje izoiačnú dosku podľa vynálezu V pohľade zhoraobr. 2 znázorňuje dve navzájom lícujúc uložené izolačné dosky V bokoryseobr. 3 znázorňuje detailné nárysy navzájom lícujúc uložených izolačných dosák V bokoryse,...