Zverejnene patenty 20.12.2006

Vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18901

Dátum: 20.12.2006

Autori: Hermand Philippe Vincent, Biemans Ralph Leon, Garcon Nathalie Marie-josephe, Poolman Jan, Van Mechelen Marcelle Paulette

MPK: A61K 39/09

Značky: vakcína

Text:

...označujú redukciu incidencie alebo miery zhoršenia COPD (napríklad redukciu o 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 alebo viac ) alebo redukciu závažnosti zhoršenia COPD, akoje definované vyššie, napríklad v pacientskej skupine imunizovanej s kompozíciami alebo vakcínami podľa predIoženého vynálezu.0014 Jedným uskutočnenim je teda spôsob prevencie (alebo redukcie závažnosti) pneumokokového ochorenia spôsobeného infekciou Streptococcus pneumoniae...

Zariadenie umožňujúce uzavrieť rám, obsahujúce snímateľnú dosku kĺbovo namontovanú na ráme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6633

Dátum: 20.12.2006

Autor: Monneret Jean-jacques

MPK: E02D 29/14

Značky: rám, umožňujúce, namontovanú, rámě, kĺbovo, zariadenie, dosku, snímateľnú, uzavrieť, obsahujúce

Text:

...umožňuje sklopenie dosky z jej bezpečnostnej vzpriamenej otvorenej polohy do polohy, v ktorej uzatvára rám .0007 Úchytka s výhodou obsahuje druhý bočný otvor oddelený od prvého bočného otvoru prepážkou z materiálu Úchytky, ktorého okraje vytvarované do šikmín spolupracujú s druhým čapom kĺbového spoja napevno spojeným s okrajom rámu pre kĺbový spoj a zasunutým do druhého bočného otvoru úchytky taktiež s cieľom vymedziť otáčanie dosky z...

Spôsob a zariadenie na úpravu vápenných usadenín v ohrievačoch vody v strojoch na vydávanie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6406

Dátum: 20.12.2006

Autor: Doglioni Majer Luca

MPK: A47J 31/44, C02F 1/34, F24D 19/00...

Značky: strojoch, ohrievačoch, spôsob, úpravu, nápojov, usadenín, zariadenie, vápenných, vydávanie

Text:

...na odstraňovanie vápenných usadenín alebo zabraňovaniu vytvárania vápenných usadenín V ohrievačoch vody majú niekoľko nevýhod. Spôsobovanietoho, že ohrievač vody vibruje pri svojej vlastnej frekvencii, môže ľahko prejsť do vytvárania nepríjemného hluku. Navyše ohrievač vody musí byť zjavne skonštruovaný tak, aby vydržal mechanické napätia, ktoré sú maximálne, pretože oscilovanie prebieha pri vlastnej frekvencii ohrievača. Ohrievače...

Funkcionalita extrakcie CPU času

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12495

Dátum: 20.12.2006

Autor: Greiner Dan

MPK: G06F 9/30, G06F 11/34

Značky: funkcionalita, extrakcie, času

Text:

...vynálezu sú tu opisané podrobnejšie a považujú sa za súčasť nárokovaného vynálezu.Stručný prehľad obrázkov na výkresoch0011 Jedno alebo viacero hľadisk tohto vynálezu sú obzvlášť zdôraznené a zreteľne nárokované ako príklady v nárokoch na konci opisu. Predchádzajúce a ďalšie predmety, znaky a výhody tohto vynálezu sú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu v spojeni so sprievodnými výkresmi, na ktorýchOBR.1 znázorňuje jedno uskutočnenie...

Anti-ILT7 protilátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17729

Dátum: 20.12.2006

Autori: Cho Minkwon, Kamogawa Yumiko, Arai Naoko, Ishida Koji

MPK: A61K 48/00, A61K 39/395, A61K 39/00...

Značky: anti-ilt7, protilátka

Text:

...Tak napriklad, bol realizovaný jeden z prístupov pre liečbu autoímunitných ochorení pomocou protilátok proti ínterleukínu (IL)-l alebo IL-4(Guler et al., Arthritis Rheum., 44. S 307, 2001). Ďalej, predpokladá sa, že neutralizačné protilátky môžu slúžiť ako terapeutické činidlá autoímunitných ochorení rovnako ako interferón (Stewart, TA. Cytokine Growth Factor Rev. 14- 139-154, 2003). Je možne predvídať, že rovnaký prístup tak, ako je...

Varianty interleukínu-12p40 s vyššou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12095

Dátum: 20.12.2006

Autori: Stein Pascal André, Webster Gordon, Lo Kin-ming, Mckenzie Suzanne

MPK: A61K 38/20, C07K 14/54, C12N 15/24...

Značky: stabilitou, varianty, vyššou, interleukínu-12p40

Text:

...vynálezu obsahujú modifikované aminokyseliny v doméne D 3 scieľom zamedziť tvorbe potenciálnych epitopov pre T-bunky, ktoré by mohli učiniť variantné proteíny ímunogénnyrni a vyvolať u človeka protilátkovú odpoveď. Varianty p 40 podľa vynálezu vykazujú teda oproti proteínom IL-12 p 40 divokého typu lepšie vlastnosti, a to najmä sohľadom na ich produkciu, formuláciu a farmakokinetiku.Pri jednom uskutočnení sa tak vynález týka variantov p 40...

Spôsob stanovenia suchej hmotnosti listov jarných výhonkov buka lesného metódou prepočtových koeficientov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285421

Dátum: 20.12.2006

Autor: Cicák Alojz

MPK: G01B 7/004, A01G 7/00, G01B 7/32...

Značky: hmotnosti, metodou, jarných, prepočtových, koeficientov, lesného, suchej, listov, spôsob, stanovenia, výhonkov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu stanovenia suchej hmotnosti listov jarných výhonkov buka lesného (Fagus sylvatica L.) metódou prepočtových koeficientov. Prepočtový koeficient je bezrozmerná veličina, matematicky definovaná ako podiel súčtu hodnôt suchej hmotnosti všetkých listov na výhonku a hodnoty suchej hmotnosti konkrétneho listu v poradí od bázy výhonka. Postup aplikácie metódy prepočtových koeficientov je takýto: a) na každom výhonku sa stanový...

Varianty lipázy stimulovanej soľou žlčových kyselín, DNA molekuly ich kódujúce a transgénne cicavce odlišné od človeka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285420

Dátum: 20.12.2006

Autori: Hansson Lennart, Edlund Michael, Bläckberg Lars, Strömqvist Mats, Lundberg Lennart, Hernell Olle, Törnell Jan

MPK: C12N 9/18, C12N 15/55, A01K 67/027...

Značky: človeka, transgénne, lipázy, varianty, stimulovanej, kyselin, molekuly, solou, odlišné, žlčových, cicavce, kódujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané polypeptidy, ktoré sú variantmi lipázy stimulovanej žlčovými soľami (BSSL, EC 3.1.1.1), DNA molekuly kódujúce tieto polypeptidy, spôsoby prípravy týchto BSSL variantov a produkcie transgénnych cicavcov odlišných od človeka, schopných exprimovať BSSL varianty. Tiež sú opísané transgénne cicavce odlišné od človeka, rovnako ako kojenecká výživa obsahujúca mlieko z opísaných transgénnych živočíchov, farmaceutické prostriedky, ktoré...

Vetracie zariadenie do interiérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285416

Dátum: 20.12.2006

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 1/00, F24F 13/18, F24F 13/00...

Značky: zariadenie, vetracie, interiérov

Zhrnutie / Anotácia:

Vetracie zariadenie (4) je umiestnené v dutine (10) steny (3), v ktorej je otvor (21) na otvorovú výplň (1) v interiéri (IN). S exteriérom (EX) je spojené spojovacím potrubím (5), ktoré vyúsťuje v exteriéri na ostení (24).

Spôsob trvalého vytvarovania keratínových vlákien a prostriedky na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285413

Dátum: 20.12.2006

Autori: Bichels Dirk, Manneck Hartmut, Knappe Thorsten, Müller Burkhard

MPK: A61K 8/92, A61Q 5/04, A61K 8/30...

Značky: keratínových, vytvarovania, prostriedky, trvalého, vykonávanie, vlákien, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na trvalé vytvarovanie keratínových vlákien, pri ktorom sa vlákna pred a/alebo po mechanickom vytvarovaní ošetria vodným prípravkom látky redukujúcej keratín, po čase pôsobenia sa ošetria prvým opláchnutím, potom sa fixujú vodným prípravkom oxidačného prostriedku a rovnako po čase pôsobenia sa opláchnu a prípadne následne ošetria, je zvlášť účinný a šetrný, keď minimálne jeden z dvoch vodných prípravkov alebo prvé opláchnutie existuje vo...

Obkladací dielec z vláknitých rohoží a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285412

Dátum: 20.12.2006

Autori: Hahnekamp Richard, Steiner Karl

MPK: B29C 45/14, B29C 43/18, B29C 70/00...

Značky: dielec, vláknitých, rohoží, obkládací, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Obkladací dielec je vytvorený z vláknitej sendvičovej rohože (2), vytvorenej lisovaním vlákien a z dekoračnej vrstvy (3). Na zadnej strane (5) vláknitej rohože (2) sú usporiadané nadstavné dielce (6, 7, 8). Nadstavné dielce (6, 7, 8) sú na zadnej strane obkladacieho dielca naformované zadným vstrekovaním alebo zadným lisovaním, termoplasticky spracovateľných plastov.

Vakcína s pneumokokovým polysacharidovým konjugátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10330

Dátum: 20.12.2006

Autori: Van Mechelen Marcelle Paulette, Hermand Philippe Vincent, Garcon Nathalie Marie-josephe, Poolman Jan, Biemans Ralph Leon

MPK: A61K 39/09

Značky: polysacharidovým, pneumokokovým, konjugátom, vakcína

Text:

...F, 18 C, 19 A, 19 F, 20, 22 F, 23 F a 33 F). 0017 Vakcína podľa predloženého vynálezu môže zahŕňať proteín D (PD) z Haemoph/Ius influenzae (pozri napr. EP 0594610). Haemophi/us inf/uenzae je kľúčovým organizmom spôsobujúcim zápal stredného ucha a pôvodcovia predloženého vynálezu dokázali, že zavedením tohto proteínu do Strepŕococcus pneumoniae vakcíny sa poskytne určitá úroveň ochrany pred zápalom stredného ucha spojeným s Haemophiłus...

Kombinácia inhibítora sínusového prúdu lf a inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9988

Dátum: 20.12.2006

Autori: Benatar Vidal, Lerebours-pigeonniere Guy

MPK: A61K 45/06, A61K 31/4045, A61K 31/55...

Značky: inhibítora, sínusového, angiotenzín, prúdu, enzymů, kombinácia, konvertujúceho

Text:

...účinkov.Preto je vypracovanie nových altematívnych spôsobov liečby stále aktuálnou a trvalou0007 Šíroko používanú terapeutickú skupinu pri liečbe arteríálnej hypertenzie predstavujúinhibítory angíotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI).lnhibítory angiotenzin konvertujúceho enzýmu sú pri liečbe arteríálnej hypertenzie jednou zhlavných terapeutických tried. Prevažne pôsobia inhibíciou syntézy angiotenzínu II aIch hemodynamické účinky v...

Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby takto karboxylovaného plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9270

Dátum: 20.12.2006

Autori: Rocca Emmanuel, Steinmetz Jean, Derule Hervé, Jacques Sophie, Rachiele Lydia, Genet Nicole

MPK: C10M 173/02, B21D 22/20, C23C 22/48...

Značky: použitie, korózii, ochranu, plechů, spôsobu, proti, takto, dočasnú, povrchov, kovových, spracovania, spôsob, karboxylovaného, karboxyláciou, výroby, tohto

Text:

...pomocou činidla chemickej oxidácie kovu, ktorý je vložený do roztoku na spracovanie a/alebo elektrickou polarizáciou povrchu tým, že sa vystaví pôsobeniu roztoku na0006 Okrem prípadného oxidačneho činidla obsahuje kúpeľ na premenu V zásade anióny a katióny schopne vytvoriť zlúčeniny, ktoré sú nerozpustné s rozpusteným kovom povrchu. Základné spôsoby spracovania na premenu,aplikované na oceli sú preto spracovanie prostredníctvom nanášania...

Nová kombinácia inhibítora sínusového prúdu If a inhibítora vápnika a farmaceutické kompozície obsahujúce túto kombináciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8797

Dátum: 20.12.2006

Autori: Lerebours-pigeonniere Guy, Benatar Vidal

MPK: A61K 31/4422, A61K 31/55, A61P 9/10...

Značky: nová, vápnika, farmaceutické, kompozície, kombináciu, prúdu, túto, sínusového, obsahujúce, kombinácia, inhibítora

Text:

...ich miery bezpečnosti, hlavne kardiovaskulárnej. Publikácia LopezBescose a spol. (Eur. Heart J.,vol.2 S, 2004) opisuje štúdiu on top of, spočívajúcu v podávaní ivabradínu pacientom už ošetreným a stabilizovaným pre patológiu angíny pektoris, čoumožňuje jedinečne zhodnotiť bezpečnosť a účinnost ivabradínu samotného.0007 Prihlasovateľ teraz zistil, že selektívne a špecifické inhibítory sínusového prúdu If, a konkrétne ivabradín, sú...

Zlepšený spôsob prípravy solí 4-(benzimidazolylmetylamino)-benzamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8696

Dátum: 20.12.2006

Autori: Schmitt Heinz-peter, Zerban Georg, Koch Gunter, Weyell Björn, Schlarb Kerstin, Hamm Rainer, Hausherr Arndt

MPK: C07D 235/14

Značky: přípravy, solí, zlepšený, spôsob, 4-(benzimidazolylmetylamino)-benzamidov

Text:

...benzyloxykarbonylovou, C 1.g-alkylsulfonylaminokarbonylovom fenylsulfonylaminokarbonylovou, tritluórsulfoxiylamino. tritluórsulfonylaminokarbonylovou alebo lH-tetrazolylovou skupinou, CH-alkylovou skupinou substituovanou skupinou ako je hydroxy, fenyl-CH-alkoxy, karboxy-Clg-alkylamino, CH-alkoxykarbonyl-Cgg-alkylamino. N«(Cl.-alkyly)-karboxy-Cm-alkylamino alebo N-(C 1.3-alkyl)-Clg-alkoxykarbonyl-C 3-alkylamino, pričom vo vyššie...

Horná strana, hlavne strana papiera pre sito papierenského stroja a sito papierenského stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8472

Dátum: 20.12.2006

Autori: Fichter Klaus, Heger Wolfgang

MPK: D21F 1/00

Značky: hlavne, strana, stroja, horná, papierenského, papiera

Text:

...papierenského stroja často vystavené ohýbaniu pri zmenách smeru a v neutrálnej fáze V strede sita je jedna vrstva Vystavená preťahovaniu, pričom je vrstva tkaniny ležiacej proti neutrálnej fáze dočasne stláčaná. Pravidelnepotom dochádza k uvoľneniu spoj enia medzi tkaninami, čo môže viesť v ďalšom štádiu k posu nu vrstiev a V extrćmnom prípade k oddeleniu vrstiev tkanín, čo vyradí sitá papierenského stro ja.0010 Síce už v DE 100 30 650 C...

Zariadenie pre zábavný park

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8287

Dátum: 20.12.2006

Autor: Bonfiglioli Giancarlo

MPK: A63G 31/16

Značky: zariadenie, zábavný

Text:

...pohybu, udeleného plášću.0010 Prostriedky pre uchytenie môžu byt rôzneho typu a ako také rovnako známeho typu, ako je trojica kolies,prevádzajúcich piruety, trojica voľne otočných guľovýchpodpier, alebo dokonca prostriedky na báze vzduchovéhovankúša, alebo jednoduché klzné podpery, majúce nízky0011 Pohyb, umožnený prostriedkanu pre uchytenie,zahrnuje postupnosť otáčavých pohybov, ktoré v pripade guľového plášta udržujú stred guľového...

Zariadenie pre zábavný park

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8023

Dátum: 20.12.2006

Autor: Bonfiglioli Giancarlo

MPK: A63G 31/16

Značky: zariadenie, zábavný

Text:

...udieľaného plášťu.0010 Prostriedky pre uchytenie môžu byť rôzneho typu a ako také rovnako známeho typu, ako je trojica kolies,prevádzajúcich piruety, trojica voľne otočných guľových oper,alebo dokonca prostriedky na báze vzduchového vankúša, alebojednoduché klznê opery, majúce nízky koeficient trenia.0011 Pohyb, umožnený prostriedkami pre uchytenie,zahrnuje postupnosť otáčavých pohybov, ktoré v prípade otvorenêho alebo uzavretého guľového...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci montelukast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14772

Dátum: 20.12.2006

Autori: Kroselj Vesna, Osolnik Renata, Franci Bevec, Urska Turk

MPK: A61K 31/47, A61K 9/14, A61K 9/00...

Značky: obsahujúci, montelukast, prostriedok, farmaceutický

Text:

...sušené laktóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, fosforečnan-3 vápenatý, mikrokryštalickú celulózu, silikovanú mikrokryštalickú celulózu, práškovú celulózu,sprejom sušené zmesi Iaktózy a mikrokryštalickej celulózy, škroby, ako je kukuričný škrob a vopred želatlnovaný škrob. uhličitan vápenatý, sacharózu. glukózu, dextráty, dextriny. dextrózu, fruktózu,laktitol, manitol, sorbitol a/alebo ich zmesi.0026 Silikovaná mikrokryštaliická celulóza je...

Postup výroby anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19459

Dátum: 20.12.2006

Autori: Borders Harley Allen, Thome William, Nijakowski Michael, Mckenzie Raymond

MPK: C03B 37/065

Značky: vláken, postup, anorganických, výroby

Text:

...sklárske pece,vysoké pece arotačné pece vkombinácii s legislatívou obmedzujúcou množstvo emisií NOx a 80 x, prevádzkovatelia vtýchto krajinách používajú vzduch obohatený kyslíkom, aby znížili spotrebu energie a emisie. Ide väčšinou o velmi vysokoteplotné procesy (najmenej 820 °C). Pri veľmi vysokoteplotných procesoch vo veľkých peciach ku vzniku NOX prispievajú dlhé časy zotrvania kyslíkových a dusíkových molekúl vhorúcich oblastiach plameňa...

Anti-ILT7 protilátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14501

Dátum: 20.12.2006

Autori: Cho Minkwon, Ishida Koji, Kamogawa Yumiko, Arai Naoko

MPK: A61K 39/395, A61K 48/00, A61P 17/06...

Značky: anti-ilt7, protilátka

Text:

...špecifická pre ľudské IPC (Dzionek A. et al. J. Immunol. 165 6037-6046, 2000). Bolo zistené, že anti-BCD-2 monoklonálna protilátka je efektívna pri inhibíeií produkcie IFN ľudským IPC. (J. Exp. Med. 194 18231834, 2001.). Tiež bolo zistené, že monoklonálne protilátky, ktoré rozpoznávajú interferon produkujúce bunky v myšiach, obmedzujú produkciu interferonov (Blood 2004 Jun l 103/1 l 420 l-4206.Epub 2003 Dec). Bolo zverejnené, že znížený...