Zverejnene patenty 19.12.2006

Kyselina 3-(4-{[4-(4-{[3-(3,3-dimetyl-1-piperidinyl)propyl]oxy}fenyl)-1- piperidinyl]karbonyl}-1-naftalenyl)-propánová alebo propénová ako antagonista H3 receptora na liečenie zápalových a/alebo alergických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6900

Dátum: 19.12.2006

Autori: Vinader Brugarolas Maria Victoria, Hodgson Simon Teanby, Procopiou Panayiotis Alexandrou

MPK: A61P 11/00, A61P 37/00, A61K 31/4523...

Značky: antagonista, ochorení, receptora, propénová, piperidinyl]karbonyl}-1-naftalenyl)-propánová, kyselina, alergických, liečenie, 3-(4-{[4-(4-{[3-(3,3-dimetyl-1-piperidinyl)propyl]oxy}fenyl)-1, zápalových

Text:

...spôsobmi, napríklad frakćnou kryštalizáciou,chromatografiou alebo HPLC.0019 Určité zlúčeniny vzorca (l) môžu existovať V jednej z niekoľkých tautomérnych foriem. Bude zrejmé, že tento vynález zahŕňa všetky tautoméry zlúčenín vzorca (l) či už ako jednotlivé tautoméry alebo ako ich zmesi. 0020 Zlúčeníny vzorca (I) môžu byt v kryštalickej alebo amorfnej forme. Dalej, zlúčenina vzorca (I) môže existovať v jednej alebo viacerých polymorfných...

Použitie heterocyklových sulfamidových derivátov kondenzovaných s benzénovou skupinou pre liečbu bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6744

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61K 31/352, A61P 29/00, A61K 31/357...

Značky: liečbu, použitie, benzénovou, skupinou, heterocyklových, kondenzovaných, derivátov, sulfamidových, bolesti

Text:

...regionálneho alebo primárneho ochorenia chrbtice (radikuIopatia, bolest panvy, bolesti na hrudníku kardiálneho pôvodu, bolesti na hrudníku iného než kardiálneho pôvodu, bolest spojená sporanenim miechy, bolesť po centrálnej mozgovej mŕtvici, bolesť pri rakovine, bolest u AIDS, bolesť pri srpkovitej anémii alebo geriatrická bolesť.0006 Neuropatická bolesť je definovaná ako bolest spôsobená aberantným somatosenzorickým procesovanim v...

Substituované deriváty imidazolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6562

Dátum: 19.12.2006

Autori: Hennies Hagen-heinrich, Merla Beatrix, Graubaum Heinz, Sundermann Bernd, Oberbörsch Stefan, Englberger Werner

MPK: C07D 233/00, A61K 31/4164, A61P 25/00...

Značky: substituované, imidazolínu, deriváty

Text:

...a C 241 alkinyly, príp. 01.3 alkanyly, C 24 alkenyly a 02.3 alkinyly, príp. C 14 alkanyly, C 24 alkenyly a C 24 alkinyly, príp. C 14 alkanyly, C 24 alkenyly a 02-5 alkinyly. Pritom majú alkenyly aspoň jednu C-C dvojitú väzbu a alkinyly aspoň jednu C-C trojitú väzbu. Výhodne je alkyl zvolený zo skupiny,zahŕňajúcej metyl, etyl, n-propyl, Z-propyl, n-butyl, izo-butyl, sek-butyl, terobutyl, n-pentyl, izo-pentyl, neo-pentyl, n-hexyl,...

Nové formy tiotrópiumbromidu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13038

Dátum: 19.12.2006

Autori: Scarpitta Francesca, Aronhime Judith, Jegorov Alexandr, Diulgheroff Nicola, Pontiroli Alessandro, Kovacsne-mezei Adrienne

MPK: A61K 31/46, C07D 451/10, A61P 11/06...

Značky: spôsob, nové, tiotropiumbromidu, přípravy, formy

Text:

...0018 Obrázok 7 znázorňuje krivku TGA formy 7 tíotropiumbromidu. 0019 Obrázok 8 znázorňuje obrazec práškovej XRD formy 8 tíotropiumbromidu. 0020 Obrázok 9 znázorňuje krivku TGA formy 8 tiotropiumbromidu.0021 Obrázok 10 znázorňuje vypočítaný obrazec práškovej XRD fonny 9 tiotropiumbromidu.0022 Obrázok 11 znázorňuje ORTEP pohľad na formu 9 tiotropíumbromidu. 0023 Obrázok 12 znázorňuje obrazec práškovej XRD formy 11 tíotropiurnbromidu....

Samotesniaci utesňovací materiál na utesňovanie pôdnych plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5763

Dátum: 19.12.2006

Autor: Fischer Jürgen

MPK: E02B 3/12, C09K 17/00, E02B 3/00...

Značky: pôdnych, utěsňovací, samotesniaci, utesňovanie, ploch, materiál

Text:

...na in-sítu utesňovanie pôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, aby výsledný materiál tesnil a aby bol sformovaný na veľký počet trojrozmemých telies. Trojrozmemé telesá môžu vykazovať napríklad tvar kociek, kvadrátov, doštičíek, šošovice, zŕn0013 Ďalej môžu byť trojrozmemé telesá sušené pomocou horúceho vzduchu alebo mikrovĺn.0014 Najmä môžu byť trojrozmemé telesá sušené na vibračnom rošte.0015...

Použitie benzokondenzovaných heterocyklických sulfamidových derivátov pre liečbu obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12096

Dátum: 19.12.2006

Autori: Reitz Allen, Smith-swintosky Virginia

MPK: A61K 31/353, A61P 3/04, A61K 31/357...

Značky: heterocyklických, benzokondenzovaných, liečbu, sulfamidových, obezity, derivátov, použitie

Text:

...trochu znížiť. Niektorí odbomíci používajú pre stav jedincov s hodnotami BMI medzi 25 a 27 až 30 pojem nadváha. Jedincom s hodnotou BMI medzi 25 a 30 by mala byť z lekárskeho hľadiska venovaná zvýšená pozomosť, najmä pokiaľ sú u takého jedinca zistené rizikové faktory súvisiaces nadbytkom tukového tkaniva, napr. hypertenzie alebo glukózovej intolerancie.Nedávno zverejnené údaje National Health and Nutrition Examination Surveys (NI-IANES)...

Protilátky proti IL-6, ktoré bránia naviazaniu IL-6 v komplexu s IL-6Ralfa ku gp130

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11692

Dátum: 19.12.2006

Autori: Gillies Stephen, Way Jeffrey, Lo Kin-ming, Liu Yuan

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 14/54...

Značky: il-6ralfa, komplexu, naviazaniu, protilátky, proti, gp130, il-6, bránia

Text:

...z protilátky získanej od myši, potkana, kravy, psa, hydiny, koňa,ryby, opice alebo iného druhu odlišnćho od človeka. V prednostnom uskutočnení sa variabilná oblasť protilátky viaže k oblasti na IL-6 tak, že táto väzba stericky blokujeV niektorých uskutočneniach protilátka obsahuje ľahký reťazec obsahujúci jednu z nasledujúcich sekvencií aminokyselín SEQ ID N 0129, SEQ ID NO 30, SEQ ID N 031 aSEQ ID NO 32.V ďalších uskutočneniach...

Alkylfosfolipidové deriváty so zníženou cytotoxicitou a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15776

Dátum: 19.12.2006

Autori: Pietras Mathias, Engel Jürgen, Perrissoud Daniel

MPK: A61P 31/10, A61K 31/661

Značky: použitie, deriváty, zníženou, alkylfosfolipidové, cytotoxicitou

Text:

...sp.). Existujú dve formy tohto ochorenia. Najnebezpečnejšou formou je vnútorná či viscerálna leishmanióza, ktorá, pokiaľ nie je liečená, vedie k smrti počas 6 až 12 mesiacov. Pri druhej forme, označovanej ako kutánna leishmanióza, na koži vznikajú lézie, a pokiaľ nie sú liečené, neskoršie vredy. V prípadoch, kde nedôjde k spontánnemu zhojeniu, sa na tele alebo tvári tvoria jazvy. Ako možné komplikácie neliečenej leishmaniózy je možné uviesť...

Prípravky a spôsob výroby prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15687

Dátum: 19.12.2006

Autori: Vanden Boom Thomas, Schaefer Eugene, Kirkley David, Whitehead Joyce, Haggerty Helen, Smolin David, Didio David, Bramhall Elizabeth, Flesher Alan, Bates Ronald, Leister Kirk, Thammana Pallaiah, Schrimsher Jeffrey, Russell Reb, Donaldson Robert, Brownell Dean, Tabor John, Velayudhan Ajoy, Tay Lee

MPK: C07K 14/705, A61K 38/17, C07K 16/28...

Značky: výroby, přípravků, spôsob, přípravky

Text:

...populácie ovárii čínskeho škrečka schopné produkcie CTLA 4-Ig, pričom najmenej 95 populácie buniek má 30 alebo viac kópií CTLA 4-Ig expresnej kazety, pričom 30 alebo viac kópií je začlenených na jednom mieste V genóme každej bunky 95 populácie. Bunková populácia môže byť populácia schopná produkovať viac než 0,5 alebo viac gramov CTLA 4-Ig proteínu na liter kvapalnej kultúry a pričom CTLA 4-Ig vykazuje prijateľné sacharidové charakteristiky,...

Stabilné proteínové prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15530

Dátum: 19.12.2006

Autori: Borsadia Sunita, Gandhi Rajesh, Nerurkar Manoj, Dahlheim Charles, Dali Manisha, Naringrekar Vijay

MPK: A61K 9/00, A61K 47/26, A61K 38/00...

Značky: přípravky, proteinové, stabilné

Text:

...vedúci k minimalizovaniu agregácie, je obmedziť mobilitu proteínov, za účelom redukovať počet kolizií. Lyofilizácia s vhodnými excipientami môže zlepšovať proteínovú stabilitu proti agregácii pomocou zníženia proteínovej mobility a pomocou obmedzenia konformačnej flexibility s pridaným benefitom minimalizovania hydrolytických reakcií nasledujúcich po odstránení vody. Prídavok vhodných excipientov, vrátane lyoprotektantov, môže zabraňovať...

Použitie benzokondenzovaných heterocyklických sulfamidových derivátov ako neuroprotektívnych činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11203

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61P 25/02, A61K 31/357, A61K 31/353...

Značky: heterocyklických, použitie, derivátov, benzokondenzovaných, sulfamidových, činidiel, neuroprotektívnych

Text:

...choroba (PD), je choroba strednej alebo neskorej fázy života s veľmi pozvolným postupom a pozvolným priebehom. HARRISONS PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE, vol. 2 23. vyd., ed. lsselbacher, Braunwald, Wilson, Martin, Fauci and Kasper,McGraw-Hill Inc. , New York City, 1994, str. 2275. Najčastejšie pozorované zmeny u pacientov s Parkinsonovou chorobou sú v agregátoch nervových buniek obsahujúcich melanín v mozgovom kmeni (substantia nigra,...

Substituované oxazolové deriváty s analgetickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10280

Dátum: 19.12.2006

Autori: Graubaum Heinz, Merla Beatrix, Oberbörsch Stefan, Englberger Werner, Sundermann Bernd

MPK: A61K 31/41, A61K 31/495, A61K 31/435...

Značky: deriváty, substituované, analgetickým, oxazolové, účinkom

Text:

...vynálezu sú preto substituované oxazolové deriváty všeobecného vzorca IV ktorom n znamená O alebo l,R znamená benzyl, R 2 znamená fenyl, ktorý je nesubstituovaný alebo raz substituovaný Cl alebo F, alebo tienyl R 3 a R 4 nezávisle jeden od druhého znamenajú fenyl, etyl alebo metyl alebo zvyšky R 3 a R 4spoločne znamenajú CH 2 CH 2 OCH 2 CH 2, CH 2 CH 2 NR 9 CH 2 CH 2, (CH 2)4.5 alebopričom R 9 znamená benzyl, 4-F-fenyl alebo 4-metoxyfenyl, R...

Použitie C1 inhibítora na prevenciu ischemicko-reperfúzneho poškodenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10187

Dátum: 19.12.2006

Autori: De Simoni Maria Grazia, Mannesse Maurice, Pieper Frank, Ziere Gijsbertus Johannes, Nuijens Johannes Henricus

MPK: A61P 41/00, A61P 9/10, A61K 38/57...

Značky: inhibítora, ischemicko-reperfúzneho, poškodenia, použitie, prevenciu

Text:

...patrí do superrodiny inhibítorov serinových proteináz a je jediným inhibítorom Clr a Cls systému komplementu a je hlavným inhibítorom faktoru XIla a kallikreínu kontaktného systému. Okrem toho CIINH tiež inhibuje iné serínove proteázy koagulačných a ñbrinolytických systémov, ako je napríklad faktor XI,tkanivový aktivátor plazminogénu a plazmín (Schapira et al. 1985, Complement 2 111 Davis, 1988, Ann. Rev. Imunol. 6 595) . Ľudský CIINH je...

Substituované cyklohexylmetylové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10142

Dátum: 19.12.2006

Autori: Kless Achim, Englberger Werner, Kögel Babette-yvonne, Bloms-funke Petra, Graubaum Heinz, Hennies Hagen-heinrich, Merla Beatrix, Sundermann Bernd, Oberbörsch Stefan

MPK: C07C 211/26, C07C 211/40, C07C 211/29...

Značky: cyklohexylmetylové, substituované, deriváty

Text:

...alebo viackrát substituovaný alebo znamená C(O)NRl°R, C(S)NR°R, som alebo C(O)R 3R 8 znamená H CLg-alkyl, v každom z prípadov rozvetvený alebo nerozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný CHO-cykloalkyl,nasýtený alebo nenasýtený, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný cez C 14 alkylovú skupinu pripojený arylový alebo heteroarylový zvyšok, nesubstituovaný alebo razalebo...

Perorálna formulácia bezvodého olanzapínu formy I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9924

Dátum: 19.12.2006

Autori: Úbeda Pérez Carmen, Díez Martín Ignacio, Pablo Alba Pablo

MPK: A61K 31/551, A61K 9/32

Značky: formy, bezvodého, olanzapínu, perorálna, formulácia

Text:

...stlačením, akonáhle sa olanzapín alebo jednaz jeho solí zmieša homogénne so spomenutými pomocnými látkami.0009 Patentová prihláška WO 05/009407 uvádza dva spôsoby predchádzania problémus nežiaducim sfarbením formulácií obsahujúcich olanzapin.0010 Najmä uvádza poťah častíc olanzapínu s laktózou a/alebo manitolom a prípadne ďalšími farmaceutický prijateľnými pomocnými látkami vybranými z aspoň jedného spojiva vybraného z polyméru celulózy...

Použitie benzokondenzovaných heterocyklických sulfamidových derivátov na liečbu mánie a biopolárnej poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9406

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61K 31/353, A61P 25/18, A61K 31/357...

Značky: heterocyklických, poruchy, liečbu, mánie, derivátov, sulfamidových, benzokondenzovaných, biopolárnej, použitie

Text:

...neschopnosť mat radosť zo skorších záujmov, stratu záujmu o spoločenský život, (i) nevysvetlitelnć trvalébolesti a bolesti a (j) vracajúce sa myšlienky na smrť alebo sebavraždu.0005 Bipoláma porucha sa všeobecne dotýka asi l populácie v USA. Nástup je obvykle medzi 20 a 30 rokom života, ale mnoho jedincov uvádza premorbidné symptómy v neskorom detstve alebo ranej dospelosti. Prevalencia je pre mužov a ženy podobná. U žien je pravdepodobnejší...

Kombinácia AZD2171 a pemetrexedu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9387

Dátum: 19.12.2006

Autor: Wedge Stephen Robert

MPK: A61P 35/00, A61K 31/517, A61K 31/4985...

Značky: kombinácia, azd2171, pemetrexedu

Text:

...D. R., lnt. Arch. Allergy Immunol. 107 233-235, 1995 Bates, D. O., Heald, R. l., Curry, F. E. a Williams, B. J., Physiol. (London) 533 263-272, 2001), čo podporuje vytváranie vysoko priepustnej, nezrelej vaskulárnej siete, ktorá. je charakteristická pre pa tologickú angiogenézu.0005 Preukázalo sa. že aktivácia KDR samotného je dostatočné na podporu všetkých hlavných fenotypových odpovedi na VEGF, vrátane endoteliálnej bunkovej proliferácie,...

Kombinácia ZD6474 a pemetrexedu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9282

Dátum: 19.12.2006

Autori: Ryan Anderson Joseph, Wedge Stephen Robert

MPK: A61K 31/519, A61P 35/00, A61K 31/517...

Značky: kombinácia, pemetrexedu, zd6474

Text:

...M., Claftey, K. P., Nagy, J. A., van der Water, L., a Senger, D. R., Int. Arch. Allergy Immunol. 107, 233-235, 1995 Bates, D. O., Heald, R. I Curry, F. E. a Williams, B., J. Physiol. (Lond.) 533, 263-272, 2001) a podporuje vytváranie hyper permeabilnej, nezrelej cievnej siete, ktorá je charakteristická pre patologickú angiogenézu.0005 Ukázalo sa, že aktivácia KDR samotného je dostatočná na podporu všetkých hlavných fenotypových odpovedí...

Použitie heterocyklických sulfamidových derivátov s prikondenzovanou benzoskupinou na znižovanie lipidov a znižovanie hladiny glukózy v krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8614

Dátum: 19.12.2006

Autori: Smith-swintosky Virginia, Reitz Allen

MPK: A61K 31/352, A61K 31/357, A61K 31/353...

Značky: prikondenzovanou, derivátov, použitie, benzoskupinou, hladiny, glukózy, heterocyklických, sulfamidových, lipidov, znižovanie

Text:

...sekrcčnú funkciu pankrcatických buniek beta a citlivosť na inzulín. čo napomôže pri diagnóze diabetes mellitus typu ll a hodnotení závažnosti alebo progresie(ichorenia (itapríklad Caumo A Bcrgman RN., Cobclli C., J. Clin. líłitdocrinol. Mctab. 2000, 85(11)4396-402). OGTT je najmä veľmi užitočný pri určovaní miery hyperglykémie u pacientov s niekoľkými hraničnými hodnotami glukózy na lačno, ktori neboli diagnostikovaní ako diabetici. Okrem...

Ponožka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8529

Dátum: 19.12.2006

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A41B 11/02, A41B 11/00

Značky: ponožka

Text:

...a b) ponožka s bandážou pri náhľade z vonkajšej strany chodidla, ako aj pohľad zozadu v inej úpraveObrázok 6 a) a b) ponožka s bandážou pri náhľade z vonkajšej strany chodidla. ako aj pohľad zozadu v inej úprave aObrázok 7 a) a b) ponožka s bandážou pri náhľade z vonkajšej strany cliodidla. ako aj0014 Ponožka, ktorá bola vybraná ako príklad vyhotovenia. pozostáva z chodidlovej časti 1 a sáry 2 Chodidlová časť 1 sa vyznačuje prstovou oblasťou...

Štetovnica v tvare dvojitého T

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8223

Dátum: 19.12.2006

Autor: Hermes Aloyse

MPK: E02D 5/04

Značky: štetovnica, tvare, dvojitého

Text:

...spojovacie prostriedky jednoduchšie akodoteraz známe spojovacie zosilnené okraje klinovitého tvaru. Toto sa dosiahne oceľovouštetovnicou tvaru dvojitého T podľa nároku 1. Hlavný opis vynálezuPredložený vynález sa podľa toho týka oceľovej štetovnice tvaru dvojitého T, obsahujúcej stredové rebro a dve pätky, v ktorej má každá pätka vnútornú stranu obrátenú krebru,vonkajšiu stranu odvrátenú od rebra a dva pozdĺžne okraje, a tiež spojovacie...

Azaindolové inhibítory Aurora kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14633

Dátum: 19.12.2006

Autori: Parrish Cynthia, Tang Jun, Axten Jeffrey, Sarpong Martha, Newlander Kenneth, Adams Jerry, Dhanak Dashyant, Silva Domingos, Hamajima Toshihiro, Adams Nicholas, Chaudhari Amita

MPK: A61K 31/437, A61K 31/335, A61K 31/00...

Značky: kináz, azaindolové, aurora, inhibitory

Text:

...haIogén-Cj-Co-alkyl. Cg-Cg-cykloalkyl. Cj-Co-alkoxy, hydroxy-Cj-Cs-alkyl, amino-Cj-Cgalkyl, Cj-Co-alkoxymetyl, hydroxy, -(CH 2)y-Ar-(R 7),. alebo NR°R°, s výhradou. že ked A je s(o,., R 2 nie je H kde yje 0. 1 alebo 2 a z je nezáporné celé ćíslo nie väčšie ako počet pozícii možných na substitúciu na ArAr je fenyl alebo heteroarylkde a je nezávisle O, 1 alebo 2 b je 1, 2 alebo 3, s výhradou. že keď bje 1. A je H a cje 0 alebo 1R a každé R sú...

Spôsob mletia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19374

Dátum: 19.12.2006

Autori: Thijssen Marc, Franc Maxime

MPK: C01D 7/42, B01D 53/14

Značky: mletia, spôsob

Text:

...schopného odstraňovať inkrustáciu uhličitanu sodnćho,hydrogenuhličitanu sodného a/alebo seskviuhličitanu sodného alebo trony, prítomné na priemyslovom zariadení, hlavne kovovom zariadení. Pre čistenie inkrustovaných mlynov sú také látky známe. DEl 0357426, napríklad, opisuje diskontinuálne dávkovanie vápenca, spolu s dávkovaním hydrogenuhličitanu sodného, za účelom zníženia inkrustácíe pri mletí. Pred týmto vynálezom, sa periodicky...

Použitie sulfamidových derivátov s heterocyklom s prikondenzovanou benzoskupinou na liečenie depresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7567

Dátum: 19.12.2006

Autori: Reitz Allen, Smith-swintosky Virginia

MPK: A61K 31/357, A61K 31/352, A61P 25/00...

Značky: heterocyklom, derivátov, depresie, liečenie, prikondenzovanou, benzoskupinou, použitie, sulfamidových

Text:

...spätného vychytávania serotonínu, sa tiež používajú na liečenie depresie s úzkosťou, ako úzkostnej depresie (R.B. LYDIARD a O. BRAWMAN-MINTZER,J Clin. Psychiatry 1998, 59, Suppl. 18, 10-17 F. ROUILLON, Eur. Neuropsychopharmacol. 1999, 9 Suppl. 3, S 87-S 92).V klinickej praxi 40 až 50 deprimovaných pacientov, ktorým je na úvod predpísaná liečba antidepresívami, nepociťuje včasnú remisiu symptómov depresie. Túto skupinu predstavuje...