Zverejnene patenty 18.12.2006

Použitie oripavínu ako východiskového materiálu pre buprenorfín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6326

Dátum: 18.12.2006

Autori: Hill Lloyd, Mannino Anthony, Hoefgen Erik, Buehler Henry

MPK: C07D 489/00

Značky: buprenorfín, východiskového, použitie, materiálů, oripavínu

Text:

...prípravy buprenorfínu alebo derivátovbuprenorfínu sú ukázané V EPl 439 l 79, US 58499 l 5 a Chem. Commun., 16, 2002, 1762 až 1763.0007 Hľadiskom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob výroby norbuprenorfínu s použitím oripavínu ako Východiskovejpôsobenie oripavínu podľa vzorca I s metylvinylketónom, aby vznikla zlúčenina podľa vzorca IIhydrogenovanie zlúčeniny podľa vzorca II, aby vzniklazlúćenina podľa vzorca IIIadovanie t-butylovej...

Elektrický združený vodič a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5935

Dátum: 18.12.2006

Autori: Beyer Kurt, Pupke Frank

MPK: H01B 1/02, B21C 23/22

Značky: výroby, vodič, elektricky, spôsob, združený

Text:

...združeneho vodiča V súlade s vynálezom je navrhovaný známy postup vytláčacieho lisovania. Ide o zhotovenie tyčí alebo drôtov vytlačenim. Materiál plášťa je dopravený do(dvoch) obvodových drážok vytlačovacieho kolieska, pričom vysokým trením na opornom uložení je vyrobený tekutý, rúrkovito vytvarovaný útvar, ktorý vychádza z vytlačovacieho otvoru ako opláštenie materiálu jadra. Materiál jadra je cez dutý portálový tŕň vsunutý dotykom na...

Tesniaca páska z penového materiálu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5899

Dátum: 18.12.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F16J 15/02, E04B 1/68, F16J 15/06...

Značky: materiálů, páska, tesniaca, výroby, pěnového, spôsob

Text:

...tesniacu pásku, pokrytú minimálne z jednej bočnej strany fóliovou páskou. Na spodnej strane pásky zmäkkej peny sa nachádza samolepiaca vrstva, na ktorej je upevnený minimálne jeden odsek fóliovej pásky,pričom oba okraje fóliovej pásky ležia medzi vzájomne susediacimi vinutiami v rámci jedného zvitku.V princípe sa rozlišujú tesniace pásky z mäkkého a pružného penového materiálu, dodávané v komprimovanom a nekomprimovanom stave. Popísané...

Zariadenie a spôsob pre montáž dielcov prostredníctvom ohýbania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5698

Dátum: 18.12.2006

Autor: Denoual Pascal

MPK: B21D 39/02

Značky: spôsob, montáž, zariadenie, prostredníctvom, ohýbania, dielcov

Text:

...pomocou zariadenia pre zrnontovanie dielcov sledujúc charakteristiky podľa patentového nároku 1, teda ohýbaním okraja prvého panela na okraj najmenej druhého panela, zariadenie obsahuje rameno nosiace nástroj určeného k tomu, aby vyvinul silu na okraji prvého panela, ktorá by umožnia ohnúť okraj prvého panela smerom k jednému alebo viacerým okrajom jedného alebo viacerých panelov a aby sa potom pripevnil okraj prvého panela na jeden...

Podlahová doska z laminátu z dvoch vrstiev pružného plastového plátu navrstvených vo vzájomnom prečnievaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5688

Dátum: 18.12.2006

Autori: Stone Norman, Zhengxing Song

MPK: E04F 15/10

Značky: podlahová, plášťového, plátů, doska, laminátu, vrstiev, navrstvených, dvoch, prečnievaní, vzájomnom, pružného

Text:

...prírodné drevo. Spodná vrstva 18 je vyrobená z mäkkého pružného penového materiálu, ako je napríklad polyuretánová pena.0021 Prostredná plastová vrstva 16 a spodná penová vrstva 18 sú navrstvené spolu tak, aby sa navzájom krylí a mali spoločný okraj. Avšak vrchná plastová vrstva 14 je navrstvená na prostrednú vrstvu 16 tak, aby vrchná vrstva 14 prečnievala prostrednú vrstvu 16.0022 Pri prečníevajúcom type vrstvenia postranná hrana 26...

Terapeutické zlúčeniny obsahujúce ingenol-3-angelát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16492

Dátum: 18.12.2006

Autori: Crothers Michael Edward Donald, Brown Marc Barry, Nazir Tahir

MPK: A61K 9/06, A61K 9/107, A61K 47/10...

Značky: obsahujúce, zlúčeniny, terapeutické, ingenol-3-angelát

Text:

...nebude inak naznačené. Citrátový tlmivý roztok je preferovaný. Kde sa používa acetátový tlmivý roztok, bude mať typicky rozpätie pH od 3,5 do 5,5, pričom citrátfosfátový tlmivý roztok môže mať typicky pH v rozpätí 2,75 do 7,0.0018 Bude sa predpokladať, že roztok, v ktorom je rozpúšťadlo aprotické, nemôže mať pH, pretože ide o meranie H iónu. Avšak kde je takýto roztok aspoň čiastočne miešateľný s kyselinou alebo kyselinovým tlmivým roztokom a...

Farmaceutická kompozícia jednotkovej dávky a použitie jednotkovej dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285415

Dátum: 18.12.2006

Autori: Whitaker John Steven, Pullman William Ernest

MPK: A61P 15/00, A61K 31/4985, A61K 31/00...

Značky: kompozícia, jednotkovej, dávky, farmaceutická, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutická kompozícia vhodná na orálne podávanie s obsahom 1 až 20 mg tadalafilu a použitie jednotkovej dávky obsahujúcej 1 až 20 mg tadalafilu na prípravu liečiva pôsobiaceho na stav sexuálnej dysfunkcie u pacienta.

Spôsob výroby ložiskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285414

Dátum: 18.12.2006

Autori: Hall David, Mcdonald Julie, Latkowski Anthony, Wheatley John

MPK: F16C 33/04, C08J 5/04, D21H 17/00...

Značky: ložiskového, spôsob, materiálů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby ložiskového materiálu, ktorý zahŕňa kroky vytvorenia vodnej suspenzie s obsahom tuhých látok pozostávajúcich z 30 až 80 % objemových fluorovaného polyméru, 5 až 30 % objemových textíliu tvoriacich fibrilovaných vlákien a 5 až 40 % objemových aspoň jedného plnivového materiálu vybraného zo skupiny obsahujúcej anorganické vlákna, anorganický časticový materiál, kovové vlákna kovové prášky organické vlákna organický...

Kombinácia triazínových derivátov a stimulátorov sekrécie inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11134

Dátum: 18.12.2006

Autori: Mesangeau Didier, Moinet Gérard, Cravo Daniel

MPK: A61K 31/53, A61P 3/10, A61K 31/64...

Značky: stimulátorov, inzulínu, sekrécie, triazínových, derivátov, kombinácia

Text:

...smere je potrebné uviesť najmä metformín (Glucophage®, Stagid®)o Senzibilizátory inzulínu, ktoré sú reprezentované hlavne tiazolidíndonmi(TZD). V tomto smere je potrebné uviesť najmä pioglitazón (Actos®) a rosiglltazón (Avandia®)o inhibítory alfa-glukozidázy. V tomto smere je potrebné spomenúť najmä akarbózu (Glucor®) a miglitol (Diastabol®).0007 Avšak monoterapia môže v priebehu času vykazovať stratu účinnosti. Tento stav sa označuje ako...

Motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9877

Dátum: 18.12.2006

Autori: Parmaksiz Sezgin, Diril Orhan, Yuksel Mustafa, Cosan Ahmet Ferit

MPK: H02P 1/44

Značky: motor

Text:

...ked sa deteguje, že tepelná ochrana (4) prepla do zapnutého stavu kvôli nárastu napätia alebo prúdu meracieho okruhu(7) napätia/prúdu tak, aby určila stav tepelnej ochrany (4). Čiže je zabezpečené ovládanie spúšťacieho triaku (16) delegovaním stavu tepelnej ochrany (4) a získanie potrebného spúšťacieho krútiaceho momentu pre spustenie motora (1).0020 Vtomto uskutočnení vynálezu jedna svorka (T 2) kontinuálneho prevádzkového triaku (6) je...

Zábavný systém displeja na opierku sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9569

Dátum: 18.12.2006

Autori: Greene Alan, Thimm David, Price James, Michalak Eric, Schultz Steven, Campbell Douglas, Prosniewski Joseph, Lee Joon, Stokes Theodore

MPK: B60R 11/02

Značky: opierku, systém, displeja, zábavný, sedadla

Text:

...Bolo by tiež výhodné poskytnúť zábavný systém displeja na opierku sedadla majúci komponenty ako napríklad DVD prehrávač, reproduktory, zdroje osvetlenia (napr. okolie, úloha, čítanie, atď.), pripájacie porty, konektor na slúchadlá (konektory na slúchadlá), pomocný vstup (pomocné vstupy), bezdrôtové vysielače/prijímače, atď. Bolo by tiež žiadúce poskytnúť zábavný systém na opierku sedadla, ktorý pohyblivo integruje opierku hlavy a...

Spôsob prípravy ezetimibu a medziproduktov používaných pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8600

Dátum: 18.12.2006

Autori: Temesvári Krisztina, Éles János, Bódi József, Kiss-bartos Dorottya, Vukics Krisztina, Szöke Katalin, Gáti Tamás

MPK: C07D 205/08, C07D 317/30, C07D 405/06...

Značky: ezetimibu, medziproduktov, používaných, tomto, spôsobe, spôsob, přípravy

Text:

...1 yl-azetidín-2-ón vrátane dvojitej väzby vo vedľajšom reťazci je pripravený alkylácíou l-(4-tluórfenyl)-4(S)-(4-benzyl-oxy-fenyl)-2-azetidinónu 4-fluórcinamyl-bromidom alebo enantioselektívnou syntézou z (S)-3-5-(4-fluórfenyl)-pent-3-enoyl-4-fenyl-oxazolidin-2-ónu ako východiskovej látky. 1-(4-t 1 uórfenyl)-3(R)-3-oxo-3-(4-fluórfenyl)propyl)-4(.S)-(4-benzyloxy-fenyl)-2-azetidinónový medziprodukt bol získaný oxidáciou vedľajšieho...

Kombinácia triazínových derivátov a látok zvyšujúcich citlivosť na inzulín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8076

Dátum: 18.12.2006

Autori: Mesangeau Didier, Cravo Daniel, Moinet Gérard

MPK: A61K 31/166, A61K 31/422, A61K 31/4439...

Značky: citlivosť, kombinácia, inzulín, látok, derivátov, triazínových, zvyšujúcich

Text:

...Euglucan®),glibornurid (Glutríl®), glíclazid (Diamicron®), glimepirid (Amarel®) a glipizid(Glibenese®). Čo sa týka glinidov, je treba uviesť najmä repaglinído činidlá, ktoré znižujú glukogenézu predstavované biguanidmi. Uviesť je treba najmä metformín (Glucophage®, Stagid®)o látky zvyšujúce citlivosť na inzulín predstavované najmä tiazolidíndiónmi(TZD). Najmä je treba uviesť pioglitazón (Actos®) a rosiglítazón (Avandia®)o inhibítory...