Zverejnene patenty 15.12.2006

Terapeutické použitie DII4 antagonistu a VEGF inhibítora na inhibíciu nádorového rastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14040

Dátum: 15.12.2006

Autori: Thurston Gavin, Smith Eric, Gale Nicholas, Noguera Irene

MPK: A61K 39/00

Značky: inhibíciu, použitie, rastu, nádorového, inhibítora, antagonistu, terapeutické

Text:

...krvných ciev, ktorá obsahuje látku schopnú inhibície účinku DII 4 afarmaceuticky prijateľný nosič. V jednom uskutočnení predloženej prihlášky vynálezu je činidlom protilátka alebo fragment protilátky, ktorá blokuje väzbu Dll 4 na Notch receptor. Výhodne je DII 4 antagonistom iba ľudská protilátka alebo jej fragment schopný inhibície väzby DII 4 na Notch 1 receptor. V inom uskutočnení predloženej prihlášky vynálezu je látkou moditikovaný...

Automatická umývacia jednotka automobilu a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6827

Dátum: 15.12.2006

Autori: Pillon Pierangelo, Pugno Vanoni Francesco

MPK: B60S 3/04

Značky: automobilů, umývacia, jednotka, automatická, spôsob

Text:

...prvky 4 zahŕňajú úložnú konštrukciu ll unúcstnenú mimo vonkajšieho obrysu oblúkovej konštrukcie 2, pričom posuvné prvky 5 obsahujú vozík 12, ktorý je pohyblivý v smere pevnej vodiacej lišty 13.Primárne priliehajúce konce 14. resp. 15 príslušnej primàuej a sekundámej oblúkovej konštrukcie 2 a 8 sú zavesené na úložnej konštrukcii 11, pričom sekundárne príliehajúce konce 16, resp. 17 sú spojené prostrednictvom platne 18 s kolesom 19...

Chemicky stabilizovaná kompozícia asfaltovej gumy a jej mechanicko-chemický spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6822

Dátum: 15.12.2006

Autori: Deák Gyula, Geiger András, Biro Szabolcs, Bartha László

MPK: C08L 95/00

Značky: přípravy, chemicky, kompozícia, spôsob, stabilizovaná, mechanicko-chemický, asfaltovej

Text:

...elastomérov asfaltových zmesí by sa mohla zlepšiť fúkaním plynov, ktoré obsahujú kyslík cez tieto zmesi. Podobným riešením je, keď je gumová drvina predupravená použitím peroxidudisperzií je zvýšená chemickými väzbami (polárna-polárna,kyselina-báza atď., US 4,503,176) medzi oxidovaným povrchom gumových drvín a asfaltovými živicami, ktoré obsahujú kyslík. 0008 Iným riešením na zvýšenie stability elastomérom modifikovaných asfaltov je použitie...

Nové deriváty oxímu cholest-4-én-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6649

Dátum: 15.12.2006

Autori: Drouot Cyrille, Maux Delphine

MPK: C07J 41/00, A61P 25/00, A61K 31/575...

Značky: spôsob, nové, deriváty, farmaceutické, přípravy, kompozície, obsahom, cholest-4-én-3-ónu, oximů

Text:

...tkanív, napr. periodontitídyI oftalmologické choroby alebo poruchy zahmujú diabetické retinopatie, glaukóm, makulárne degenerácie, degenerácie sietnice, pigmentálnu retinitídu, diery alebo trhlíny vsietnici,odlúpnutle sietnice, ischémiu sietnice, akútne retinopatie spojené s poranením, zápalové degenerácie, pooperaćné komplikácie, medikamentózne retinopatie, kataraktI poruchy zvukovodov ako otoskleróza a hluchota spôsobená...

Spôsob merania ťahového napätia bežiaceho pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6518

Dátum: 15.12.2006

Autori: Hain Tobias, Thurner Frank, Seibold Hans-richard, Werber Rudolf

MPK: B65H 26/00, B65H 23/188

Značky: tahového, pásu, merania, bežiaceho, napätia, spôsob

Text:

...ťahovým napätím bežiaceho pásu periodicky pomocou prerušovane aktivovaného spínača zaťažovaný najmenejjedným odporom. Tento zaťažovací odpor rozlaďuje Wheatstonov mostíkdetinovaným spôsobom, pričom sa môže ihned zistiť účinok tohto zaťaženia na základe signálu ťahového napätia s a bez ohmického zaťaženia. Tento test prebieha počas prevádzky pásom zaťaženého snímača, takže jeho funkcia schopnost sa skúša v reálnom čase. Pre prípad, že...

Spôsob prípravy kladribínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6446

Dátum: 15.12.2006

Autori: Monciardini Simone, Zuffi Gabriele

MPK: C07D 473/00, C12P 19/00, C12N 9/10...

Značky: přípravy, kladribínu, spôsob

Text:

...enzýmov alebo bakteriálnych buniek vedie k výhode nepotrebnosti separácie enzýmov z produktovej zmesi na konci reakcie a z tohto dôvodu umožňuje spätné získanie enzýmov alebo buniek a ich opätovné použitie V nasledujúcej reakcii. Imobilizácia,okrem toho, umožňuje uskutočňovať reakcie kontinuálne alebo po dávkach, z tohto dôvodu súzískané vyššie výťažky a je dosiahnutá väčšia vhodnosť na použitie V priemyselnom meradle.0016 Na záver,...

Zásobník a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12251

Dátum: 15.12.2006

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/06, B65D 1/09

Značky: zariadenie, výrobu, zásobník

Text:

...dutá komora predovšetkým guľovitého tvaru slúži aj nato, aby počas tvarovania mohol byť plastový materiál ťahaný cez hranu a týmto spôsobom sa redukovala hrúbka steny plastu, takže vznikne uvedené miesto požadovaného zlomu.Zariadenie, ktoré slúži na výrobu uvedeného zásobníka, obsahuje prinajmenšom dve tvarovacie čeľuste na výrobu hlavovej časti zásobníka, ktoré samotné obsahujú vybrania formy určené pre dutú komoru a pre časti...

Spôsob výroby sertindolu a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285410

Dátum: 15.12.2006

Autor: Sommer Bech Michael

MPK: C07D 401/00

Značky: výroby, sertindolu, medziproduktov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sertindolu, ktorý zahŕňa výrobu N-(4-fluórfenyl)-N-(2-karboxy-4-chlórfenyl)glycínu, reakciou soli alkalického kovu kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej so soľou alkalického kovu N-(4-fluórfenyl)glycínu vo vodnom, alkalickom prostredí v prítomnosti katalyzátora medi cyklizáciu N-(4-fluórfenyl)-N-(2-karboxy-4-chlórfenyl)glycínu na zodpovedajúci 3-acetoxy-indol redukciu 3-acetoxyindolu a následnú elimináciu H2O, čím sa získa...

Podlahový vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 285407

Dátum: 15.12.2006

Autor: Mozolák Vladimír

MPK: E03F 5/04

Značky: vpust, podlahový

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahový vpust je tvorený základným dutým telesom, ktoré má v dolnej časti odpadové hrdlo a v hornej časti je vybavené izolačným tanierom. V základnom dutom telese (26) je v odnímateľnom držiaku (13) pozostávajúcom z valcového drieku (27), rozdeleného osadením (31) na spodnú otvorenú časť vybavenú aspoň dvomi vonkajšími obvodovými drážkami (32) a hornú časť ukončenú obvodovým rámom (23) na osadenie odtokovej mriežky (18), uložená zápachová...

Upevňovacie zariadenie, najmä pre rukoväte v interiéri motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10497

Dátum: 15.12.2006

Autori: Selvini Frédéric, Welter Patrick

MPK: F16B 13/08, B60N 3/02

Značky: najmä, vozidla, rukoväte, zariadenie, motorového, interiéri, upevňovacie

Text:

...dvoch krídiel 3 tvaru L vyrobených z oceľového plechu ajednej upchávky 4, ktorá je taktiež zhotovená z plastu. Ako je zrejmé zobrázkov 2 a 3, opome uloženie 2, ktoré je zhotovené so zrkadlovou symetriou, dole obsahuje rovinnú dosadaeiu plochu S, prostredníctvom ktorej je možné ju nasadiť naplatničkovú štruktúru obsahujúcu vybranie 6, napríklad na plech 7 karosérie automobilu.Oporne uloženie 2 je vybavené centrálnym prerazeným otvorom 8,...

Elektrické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9930

Dátum: 15.12.2006

Autori: Cherri Marco, Santonicola Paolo, Spuri Marco

MPK: H04M 1/60, G08C 17/02

Značky: elektrické, zariadenie

Text:

...predloženého vynálezu je tiež zabezpečiť, aby elektrické zariadenie uľahčilo telefonické konverzácie v prostredi kde je toto elektrické zariadenieumiestnené tým, že obmedzí rušenie okolitým hlukom.0010 Technické vlastnosti vynálezu sú s odkazom na vyššie uvedené ciele jasne opísané V nižšie uvedených patentových nárokoch a jeho výhody budú zreteľnejšie 2 nasledujúceho podrobného opisu, s odkazom na sprievodné výkresy, ktoré zobrazujú výhodné...

Orálny prípravok s regulovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8555

Dátum: 15.12.2006

Autori: Kohlmeyer Manfred, Schlütermann Burkhard

MPK: A61K 9/50

Značky: prípravok, uvoľňovaním, regulovaným, orálny

Text:

...vo forme soli. napríklad metoprolol0012 Ďalšia úloha spočíva v príprave farmaceutickej pelety, pri ktorej nasleduje uvoľňovanie účinnej látky s profilom s fázou pokoja. Ďalej spočíva úloha v príprave pelety,pri ktorej nasleduje uvoľňovanie účinnej látky po fáze pokoja so stanovenou lehotou. Podľa vynálezu sa majú pripraviť okrem toho peletové produkty alebo hromadné pelety, ktore zahŕňajú väčšinu jednotlivých peliet, ktore vždy vyhovujú...

Systém profilových líšt na premostenie dilatačných škár a/alebo ako okrajové ukončenie pri podlahových obkladových prvkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8366

Dátum: 15.12.2006

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 19/06, E04F 15/02, E04B 1/68...

Značky: podlahových, systém, lišt, prvkoch, ukončenie, dilatačných, profilových, premostenie, škár, okrajové, obkladových

Text:

...profilovaniami v tvare drážky a/alebo pera, ktoré sú uskutočnené komplementárne k profilovaniu drážka-pero podlahovýchobkladových prvkov. Týmto spôsobom sa dosiahne spojité obloženie, ktoré má dostatočne pevné spoje aj v oblasti dilatačnej škáry, prípadne revíznej šachty. Najmä pri prechodoch obkladov ako aj pri okrajových ukončeniach tiež postačí,ak sa profilovanie na systéme profilovej lišty vytvorí len jednostranne. Toto si možno...