Zverejnene patenty 13.12.2006

Zariadenie na stanovenie mykotoxínov a spôsob tohto stanovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13963

Dátum: 13.12.2006

Autori: Dorn Ingmar, Rabe Uwe, Häuser-hahn Isolde, Burmeister Jens

MPK: G01N 21/64, G01N 33/543, G01N 21/77...

Značky: tohto, zariadenie, stanovenia, mykotoxínov, stanovenie, spôsob

Text:

...potrebné nákladné systémy na zaznamenanie tluorescencie. V dôsledku toho nie je možné na tomto základe vyvinúť rýchly test, ktorý by bolo možné uskutočniť priamo namieste mimo analytické laboratórium.F. S. Ligler a kol., Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2003, 377, 3, 469 - 477 opisujú metódu stanovenia mykotoxínov pomocou vlnovodného senzoru s použitím kompetitívnehofluorescenčného imunotestu. Na stanovenie mykotoxínu fumonizinu tu bol...

Ložiskové puzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6873

Dátum: 13.12.2006

Autor: Schöneich Guido

MPK: F16C 17/02, F16C 35/00, F16C 33/04...

Značky: puzdro, ložiskové

Text:

...oblasť,pričom obmedzenie okraja najmenej v jednej vrcholovej oblasti tvorí spozdĺžnym smerom puzdra ložiskového puzdra uhol a á 90 ° predpokladá, žesa z pásového materiálu oddelia dosky, ° že pri oddelení dosiek sa vylisuje razením strán dosiek tvoriacich strany dosky vždy najmenej jedno vybranie, ktoré na najmenej V jednom koncovom úseku so stranouže potom sa dosky zvinú do púzdier, pričom vybrania na stranách dosiek tvoria prirazení...

Prípravky na vaginálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6171

Dátum: 13.12.2006

Autor: Di Schiena Michele

MPK: A61K 36/185, A61P 15/00

Značky: přípravky, vaginálne, použitie

Text:

...vajičok, čapíkov, vaginálnych tabletiek, ktoré majú obsah chmeľu od 1 do 200 mg na jednotkovú dávku, výhodnejšie od 5 do« 100 mg na jednotkovú dávku a najvýhodnejšie od 10 do 50 mg na jednotkovú dávku, sú účinné na použitie vo vagínálnej oblasti na liečenie prejavov zmeny trofizmu vagínálnej sliznice, ako je vaginálna suchosť, pocit pálenia,svrbenie, zápal, edém alebo dyspareunia.0025 Tieto farmaceutické prípravky sa pripravujú konvenčnými...

Pásové pohyblivé zariadenie s premenlivým usporiadaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5890

Dátum: 13.12.2006

Autori: Franceschi Giuliano, Bellotti Carlo Felice, Lunadei Alessandro

MPK: B62D 55/00

Značky: premenlivým, pohyblivé, usporiadaním, zariadenie, pásové

Text:

...kolies nápravy, umiestené V kontakte prostredníctvom húsenkového pásu s kolesami medziľahlýchnáprav na udržiavanie húsenkových pásov V kontakte s medziľahlými kolesami počas otáčania prednej a zadnejPrehľad obrázkov na výkresoch0008 Charakteristické znaky a výhody zariadenia podľa tohto vynálezu, ako sú definovány znakmi nároku 1, budú jasné z nasledujúceho opisu, podaného ako neobmedzujúci príklad uskutočnenia vynálezu s odkazom na priložené...

Odvzdušňovač s odvodom kondenzovanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5795

Dátum: 13.12.2006

Autor: Gottler Erich

MPK: E04D 13/14

Značky: odvzdušňovač, kondenzovanej, odvodom

Text:

...pokial ide o sklon nastaviteľné, u ktorej oproti známym zariadeniam tohto druhu podstatne menej kondenzátu,ktorý sa zráža na nutne často chladných vnútorných plochách strešného odvetrania, odteká do vnútrajška vedenia, vedúceho k tomuto strešnému odvetraniu z vnútrajška budovy.0007 Úloha sa vyrieši strešným odvetraním podľa nároku 1. 0008 vynález bude znázornený s pomocou výkresov. Obr. 1 znázorňuje náčrt vynálezu v bočnom pohľade v...

Spôsob získania alkoholátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5544

Dátum: 13.12.2006

Autori: Guth Josef, Rauls Matthias, Letzelter Thomas, Feise Hermann Josef, Eck Bernd

MPK: C07C 29/00, B01D 9/00

Značky: alkoholátov, spôsob, získania

Text:

...množstiev alkoholu a alkalického kovu vinertnom rozpúšťadle alebo suspendačnom prostriedku je vtechnickom meradle taktiež neuspokojivá. Na jednej strane sú potrebné dodatočné náklady na oddelenie a spätné privádzanie rozpúšťadla, okrem toho má alkoxid alkalického kovu v tomto prostredí sklon ktvorbe inkrustácii na alkalickom kove, takže alkohol stýmtoalkoxidom lahko vytvára alkoholát obsahujúci kryštalický alkohol a nezreagovaný...

Bezvôľové valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16477

Dátum: 13.12.2006

Autor: Hofmann Georg

MPK: F16C 19/18, F16C 25/08, F16C 33/58...

Značky: ložisko, bezvôľové, valivé

Text:

...použijú sa pre každý rad valivých prvkov dve klzné dráhy takže každý z valivých prvkov potrebuje na každom krúžku lenjeden dotykový bod, ktorý môže byť posunutý voči stredu valivého prvku v axiálnom smere osiotáčania valivého ložiska. Ďalej sú obidve klzné dráhy navzájom odsadené v axiálnom smere osi otáčania valivého ložiska. Takéto odsadenie zvyšuje stabilitu ložiska voči klopivým momentom. Tým, že je vždy jeden úsek obidvoch klzných dráh...

Fajčiarsky výrobok s aktívnym uhlíkom a vláknami upravenými hydrogénuhličitanom sodným a úprava hlavného prúdu dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5423

Dátum: 13.12.2006

Autori: Schendel Joel, Yu Liqun, Xue Lixin

MPK: A24D 3/00

Značky: sodným, upravenými, aktívnym, hydrogénuhličitanom, hlavného, vláknami, úprava, uhlíkom, výrobok, fajčiarský, prúdu

Text:

...pomer zložiek V hlavnom toku dymu, čo má vplyv na subjektívny0 O 13 Ďalej bolo zistené, že upravene vlákna bikarbonátu sodíka(NaHCO 3 upravené vlákna) môžu selektívne odstrániť vybrané zložky z hlavného toku ciqaretového dymu, ktoré sú čiastočne odstránené aktívnym uhlíkom. Navyše môže dym vylepšiť chuť aktívneho uhlíka, vzniknutú pri prechode aktívnym uhlíkom. 00 l 4 Cigaretový filter môže dobrovoľne obsahovať selekciu chuti. Hlavný tok...

Liečba nádorov rezistentných voči liečivám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11740

Dátum: 13.12.2006

Autori: Vesci Loredana, Pisano Claudio

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4745

Značky: liečivám, rezistentných, nádorov, liečba, voči

Text:

...topotekanu. SN-38) sa prekvapivo zistilo, že niektoré deriváty kamptotecinu (pozri výsledky pre ST 1968 a ST 1969) sú schopné inhibovať divokú topoizomerázu rovnako ako mutované ľudskétopoizomerázy I. 0009 Hlavným cieľom tohto vynálezu je teda použitie zlúčeniny vzorca Ikde R je vodlk alebo C 1-C 4 alkyl, na pripravu lieku na liečenie nádorov rezlstentných voči liekom a/alebo na podávanie ľuďom trpiacim na rakovinu spojenú s polymorlizmom...

Analógy rapamycínu obsahujúce tetrazol so skrátenými polčasmi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285408

Dátum: 13.12.2006

Autor: Mollison Karl

MPK: A61K 31/395, A61K 31/4353, A61P 31/00...

Značky: použitie, tetrazol, rapamycínu, skrátenými, polčasmi, obsahujúce, analogy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina so vzorcom (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ je imunomodulačné činidlo a je užitočná pri liečbe restenózy a imunitných a autoimunitných ochorení. Taktiež sú opísané kompozície inhibujúce rakovinu, fungálny rast, restenózu, postransplantačnú rejekciu tkaniva a imunitné a autoimunitné choroby a použitie uvedených zlúčenín na výrobu liečiva na inhibíciu fungálneho rastu, restenózy, postransplantačnej rejekcie tkaniva a...

Bicyklické heteroaromatické zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285405

Dátum: 13.12.2006

Autori: Lackey Karen Elizabeth, Cockerill George Stuart, Guntrip Stephen Barry, Smith Kathryn Jane, Carter Malcolm Clive

MPK: C07D 221/00, A61K 31/505, A61K 31/47...

Značky: obsahom, použitie, heteroaromatické, zlúčeniny, přípravy, prostriedok, spôsob, bicyklické, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), farmaceutické prostriedky s jej obsahom, jej použitie na prípravu liečiva na liečenie porúch sprostredkovaných pôsobením c-erbB-2 a/alebo EGFr tyrozínkináz bielkovín, na liečenie rakoviny alebo zhubných nádorov.

Fluxované bitúmenové spojivo, fluxačné činidlo, výroba a použitie týchto produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10383

Dátum: 13.12.2006

Autori: Bousquet Jacques, Barjon Danielle, Mariotti Sophie, Godivier Charlotte

MPK: C04B 26/26

Značky: fluxované, fluxačné, týchto, produktov, výroba, bitúmenové, použitie, spojivo, činidlo

Text:

...vrstiev za studena.0011 Skvapalnené bitúmeny sa pripravujú zmiešaním bitúmenových spojív s karbochemickými alebo naftovými olejmi. Fluxované bitúmeny sa líšia od skvapalnených bitúmenov prevažne destilačnými krivkami fluxačných činidiel, ktoré majú väčší rozsah v porovnani so základnými0012 Podľa názvoslovia používaného v opise prihlášky tohto vynálezu je možné skvapalnené bitúmenové spojiva a fluxované bitúmenové spojiva zaradit do...

Zariadenie na upevňovanie s nastaviteľným sklonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14664

Dátum: 13.12.2006

Autor: Gottler Erich

MPK: E04D 13/147

Značky: sklonom, nastavitelným, upevňovanie, zariadenie

Text:

...toleranciám konštrukčných častí a proti toleranciám vlastností použitých materiálov.- má byt umožnená nizka konštrukcia kupoly a príklopu.0011 Konštrukcia podľa vynálezu, podľa nároku 1, prostrednictvom ktorej má byť úloha vyriešená,vykazuje na jednej strane nasledujúce známe znaky- Vychádza sa konštrukcie skupolou a priklopom, pričom kupola vyčnieva zroviny dosky strešnej krytiny, a zvonka je čiastočne obopnutá príklopom, pričom kupola a...