Zverejnene patenty 12.12.2006

Sanitárne recyklačné zariadenie na odpadové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6174

Dátum: 12.12.2006

Autor: Billon Michel

MPK: C02F 1/00, E03C 1/00, E03B 1/00...

Značky: recyklačné, zariadenie, sanitárne, odpadové

Text:

...je namontovaný ústredne na stranenádrže spolu s lištou, môže byť vertikálne pohybovaný a môže aktivovať, pomocou rukoväte otvorenie ventilu, umiestneného v trubici s tečúcou vodou v pripade, že úroveň odpadovej vody, zaznamená v nádrži by bola nedostačujúca. Presnejšie povedané, je systém napojený na práčku, na ktorej hlavné čerpadlo bolo zvýšené napájanie v porovnani s pôvodným čerpadlom, a dané čerpadlo umožňuje odvedenie odpadovej vody z...

Makrolidové zlúčeniny ktoré vykazujú protizápalový účinok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12818

Dátum: 12.12.2006

Autori: Napoletano Mauro, Mereu Andrea, Pellacini Franco, Moriggi Ermanno

MPK: A61P 19/02, C07H 17/00, A61K 31/7042...

Značky: zlúčeniny, vykazujú, protizápalový, makrolidové, účinok

Text:

...vyvolanou masívnou prítomnosťou aktivovaných neutrofilov s následným uvoľnením metaloproteáz a zvýšenou produkciou kyslíkových radikálov Am. .l Respir. Crít. Care Med., 1996, 153, str. 530-534 Chest, 2000, 117 (dod. 2), str. 10 S-14 S.Podávanie makrolidových zlúčenín astmatickým pacientom vedie v dôsledku ich antioxidatívnych a protizápalových interakcií s fagocytmi, najmä s neutroñlmi, k zníženiu hypersekrécie a bronchiálnej...

Suspenzná formulácia fexofenadínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5987

Dátum: 12.12.2006

Autori: Mermey Matthew, Agrawala Prafulla, Silvey Gary Lee, Haribhakti Rajiv, Porcello Curtis, Tran Vinh, Chrzan Kazimierz

MPK: A61K 31/445, A61K 9/16

Značky: formulácia, suspenzná, fexofenadínu

Text:

...sodného, ktoré je ekvivalentnézodpovedajúcemu požadovanému množstvu hydrogenfosforečnanu sodného na nastavenie pH0012 AUC(0-oo) znamená plochu pod krivkou závislosti plazmatíckej koncentrácie načase, extrapolovanú na nekonečno. 0013 Cmax znamená maximálnu plazmatickú koncentráciu.0014 Pufrový systém sa používa na nastavenie pH suspenzie, aby sa minimalizovala rozpustnosť fexofenadínovej zložky a aby tento fexofenadín zostával ako...

Vakcínová kompozícia obsahujúca saponínový adjuvant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16685

Dátum: 12.12.2006

Autor: Vandepapeliere Pierre

MPK: A61K 39/145, A61K 39/12, A61K 39/00...

Značky: kompozícia, obsahujúca, vakcínová, adjuvant, saponínový

Text:

...u myší, pričom sa porovnávajú adjuvans majúce dve rôzne koncentrácie imunostimulantov.Obrázok 13 Anti-gB ELISA titre u morčiat po imunizácii s adjuvovanou Gb vakcinou. pričom sa porovnávajú adjuvans majúce dve rôzne koncentrácie imunostimulantov.Obrázok 14 Anti-CMV neutralizačné titre u morčiat po imunizácii s adjuvovanou Gb vakcínou, pričom sa porovnávajú adjuvans majúce dve rôzne koncentrácie imunostimulantov.Obrázok 15 Anti-gB ELISA titre...

MikroRNA, ktoré regulujú proliferáciu a diferenciáciu svalových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12417

Dátum: 12.12.2006

Autori: Chen Jianfu, Wang Da-zhi

MPK: C12N 15/113, A61P 21/00

Značky: buniek, mikrorna, svalových, proliferáciu, regulujú, diferenciáciu

Text:

...receptor hormónov štítnej žľazy 240 (TRAP 240, gén pre proliferáciu myocytov (napr. gén kódujúci polypeptid sérový responzívny faktor (SRF a protein súvisiaci shormónmi (napr. gén kódujúci proteín asociovaný s honnónmi štítnej žľazy 1 (Thrapl).0011 Sú tiež poskytnuté vektory kódujúce uvedené miRNA. V niektorých uskutočneniach Vektor obsahuje promótor operatívne pripojený kmolekule nukleovej kyseliny kódujúci miRNA molekulu a transkripčnú...

Produkt na ošetrenie kože alebo sliznice a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15956

Dátum: 12.12.2006

Autor: Castellana Rossana

MPK: A61K 8/22, A61K 8/36, A61K 31/19...

Značky: spôsob, přípravy, sliznice, produkt, ošetrenie, kôže

Text:

...čo je plak zmeneného tkaniva, ktorý tvorí spojenie s nekrotizačným procesom kože liečenie tohto bude mať za výsledok obnovenie požadovanej kože aj keď toto sa stane po 7 až 10 dňoch, behom ktorých je koža pacientovej tváre pokrytá hrubou kôrou hnedej alalebo šedivej farby, zjavne prekážajúcej pacientovi vnormálnom spoločenskom živote, 0011 Jedným účelom predmetu vynálezu je predstaviť produkt na liečenie kože a sliznice, založený na TCA,...

Imunogénna kompozícia zahŕňajúca adjuvans

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11641

Dátum: 12.12.2006

Autor: Vandepapeliere Pierre

MPK: A61K 39/145, A61K 39/12, A61K 39/00...

Značky: imunogénna, kompozícia, adjuvans, zahŕňajúca

Text:

...populácia nemá žiadnu imunitu. Typické chripkové epidémie spôsobujú zvýšenie incidencie zápalu pľúc a ochorenia dolných dýchacích ciest, o čom svedčia vyššie miery hospitalizácie alebo mortality. U starších ľudí alebo u ľudí s szhroniokými ochoreniami je najvyššia pravdepodobnosť objavenia sa takýchto komplikácil, ale na závažné ochorenie môžu trpieť aj malé deti.0025 V nepredpovedateľných intervaloch sa objavujú nové chrlpkové vírusy,...

Karbonylaminopyrolopyrazoly, účinné inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15525

Dátum: 12.12.2006

Autori: Hong Yufeng, Kephart Susan Elizabeth, Tikhe Jayashree Girish, Zhang Junhu, Guo Chuangxing, Li Haitao, Yang Anle, Dong Liming, Mcalpine Indrawan James, Johnson Mary Catherine

MPK: C07D 487/04

Značky: karbonylaminopyrolopyrazoly, kinázy, účinné, inhibitory

Text:

...zlúčeniny, ktorá inhibuje doménu kinázy PAK 4, u myší s implantovaným nádorom je ukázaná v predmetnej prihláške.0005 PAK 4 sa preto javí ako atraktívny ciel pre vývoj terapeutických látok účinných pri liečbe porúch zahŕňajúcich abnormálny bunkový rast, najmä rakoviny.0006 Kvôli ďalším skôr zverejneným informáciám pozri zverejnenú US patentovú prihlášku č. 2003/0171357 a zverejnenú PCT prihlášku číslo W 0 02/12242, ktorá opisuje určité...

Vakcínové kompozície obsahujúce saponínový adjuvant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15369

Dátum: 12.12.2006

Autor: Vandepapeliere Pierre

MPK: A61K 39/12, A61K 39/145, A61K 39/00...

Značky: obsahujúce, saponínový, vakcínové, adjuvant, kompozície

Text:

...buniek po imunizácii s adjuvovanými HPV formulácíami,pričom sa porovnávajú adjuvans majúce dve rôzne koncentrácie imunostimulantov.Obrázok 12 Predklinické porovnanie adjuvovanej S. pneumonaie vakcln u myši, pričom sa porovnávajú adjuvans majúce dve rôzne koncentrácie imunostimulanlov.Obgzgk 13 Anti-gB ELISA titre u morćiat po imunizácii s adjuvovanou Gb vakclnou, pričom sa porovnávajú adjuvans majúce dve rôzne koncentrácie...

Závesný stropný izolačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4231

Dátum: 12.12.2006

Autori: Stessel Wilfried, Borgers Stéphane

MPK: E04B 9/06, E04B 9/30

Značky: závěsný, izolačný, systém, stropný

Text:

...ako samostatná časť, ktorý môže byť konštruovaný tak, aby bol vhodný na použitie so zvyčajne používanými lištami tak, ako sú tieto uverejnené V US-A-3023861, US-A-4525973, EP-Al 043027 a WO 98/05831.0012 Vo výhodnom vyhotovení vynálezu sa stropný izolačný systém vyznačuje tým, že prvý spojovací článok obsahuje prvý článok, ktorý je pružne namontovaný na upevňovací článok umožňujúci ľahké a pevné zapojenie prvého spojovacieho článku...

Heteroaryl substituované pyrrolo [2,3-b] pyridíny a pyrrolo [2,3-b] pyrimidíny ako inhibítory Janus kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10781

Dátum: 12.12.2006

Autori: Fridman Jordan, Rodgers James, Shepard Stacey, Vaddi Krishna, Falahatpisheh Nikoo, Wang Haisheng, Jalluri Ravi Kumar, Rafalski Maria, Storace Louis, Maduskuie Thomas, Arvanitis Argyrios

MPK: A61K 31/395, A61P 17/00, A61P 35/00...

Značky: janus, substituované, pyrrolo, 2,3-b, heteroaryl, kinázy, pyridíny, inhibitory, pyrimidíny

Text:

...hmotnosťou, ktoré stimulujú biologické reakcie prakticky všetkých bunkových typov. Napríklad, cytokíny regulujú mnoho ciest zahrnutých V reakcii zápalu na sepsíu. Cytokíny ovplyvňujú bunkovú diferenciáciu,proliferáciu a aktiváciu a môžu byť modulované ako prozápalovými, tak protizápalovýmireakciami, aby hostiteľ reagoval primerane na patogény.0008 Väzba cytokínu na jeho receptor na bunkovom povrchu spúšťa intracelulárne sígnálne kaskády, ktoré...

Spôsob a zariadenie na separáciu pevných častíc na báze rozdielnej hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9608

Dátum: 12.12.2006

Autori: Berkhout Simon Peter Maria, Bakker Erwin Johannes, Rem Peter Carlo

MPK: B03C 1/32, B03C 1/01

Značky: pevných, částic, báze, rozdielnej, zariadenie, separáciu, spôsob, hustoty

Text:

...V kvapaline špecifické pozície. Pevné objekty plávajú v rôznych hladinách, čo umožňuje ich ľahkú separáciu. Podľa uvedeného patentu US sa používa magnetické pole, intenzita ktorého klesá smerom nahor nižšou rýchlosťou, než by klesala podľa lineámeho vzťahu, čo má za následok že častice srôznymi hustotami sú suspendované vo vertikálnych hladinách špecifických pre ich príslušné hustoty a na týchto hladinách je možnéuvedené častice...

Heteroaryl substituované pyrrolo [2,3-b]pyrimidíny ako inhibítory Janus kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20618

Dátum: 12.12.2006

Autori: Rafalski Maria, Shepard Stacey, Vaddi Krishna, Falahatpisheh Nikoo, Wang Haisheng, Arvanitis Argyrios, Jalluri Ravi Kumar, Fridman Jordan, Storace Louis, Maduskuie Thomas, Rodgers James

MPK: A61K 31/395, A61P 35/00, A61P 17/00...

Značky: inhibitory, heteroaryl, pyrrolo, kinázy, 2,3-b]pyrimidíny, substituované, janus

Text:

...ktoré sú často viazané k onkogenéze. Napríklad skupinaSrc je najväčšia a zahŕňa medzi iným Src, Fyn, Lck a Fgr.Podrobnú diskusiu týchto kináz pozri Bolen JB. Nonreceptor0006 Značný počet tyrozináz (ako receptorových tak nereceptorových) je spojený s rakovinou (pozri Madhusudan S,Ganesan TS. Tyrosine kinase inhibitors in cancer therapy. Clin Biochem. 2004, 37(7)618-35.). Klinické Štúdie naznačujú, že nadmerná expresia alebo porucha regulácie...

Paleta (úložný nosník)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8940

Dátum: 12.12.2006

Autor: Persson Bo

MPK: B65D 19/00

Značky: paleta, nosník, úložný

Text:

...otvormi v miestach medzi podpornými časťami. Tým sa dosiahne istá úspora(0011) Ďalej podľa vynálezu, aspoň dve, s výhodou štyri rebrá môžu byť uskutočnené v každej podpornej časti. Spomínané rebrá sú uskutočnené napríklad v podstate v tvare písmena U. Týmtospôsobom je dosiahnutá značná stabilita podpornej časti, hlavnesteny spodnej nohy a tým i obklopujúcich častí palety, pretožespomínané rebrá, sú podpornými časťami upevňovacieho...

Spôsob dokončovacieho obrábania valcovitých vnútorných povrchov otvorov a príslušné zariadenie na dokončovacie obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8365

Dátum: 12.12.2006

Autori: Weigmann Uwe-peter, Roth Karl Günther, Nagel Wolf, Schüle Peter

MPK: B24B 33/02, B24B 33/08, B24B 33/10...

Značky: obrábania, obrábanie, povrchov, zariadenie, otvorov, válcovitých, spôsob, dokončovacie, dokončovacieho, příslušné, vnútorných

Text:

...medzi 91 m a 251 m) a vyšším rezným výkonom na to, aby sa do značnej miery vytvorila požadovaná makroforma vyvŕtaného otvoru a redukovali tvarové chyby z predbežného obrábania a odchýlky priemeru. Typické hodnoty uberania pri predbežnom honovaní sa možu pohybovać V rozmedzí od 40 pm do 70 m (vztiahnuté na priemer vyvŕtaného otvoru) (pozri napríklad odborný článok Neues Honverfahren für umweltfreundliche Verbrennungsmotoren (Nový spôsob...

Spôsob a zariadenie na výrobu pokosových rohových spojení prostredníctvom vibračného zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7838

Dátum: 12.12.2006

Autori: Bruderer Beat, Eugster Peter, Vetter Jörg

MPK: B29C 65/00

Značky: spojení, zariadenie, prostredníctvom, výrobu, vibračného, rohových, pokosových, zvárania, spôsob

Text:

...prednosť vynálezu spočíva vtom, že navzájom spájanékonštrukčné časti sú uvádzané výlučne do priamočiarych translatorickýchkmitaní, čo vytvorenie a usporiadanie na to nutných vibračných hláv prislušne0011 Pri spôsobe podľa vynálezu sa na výrobu zváracieho spojenia vyžadovaný zváraci tlak vytvára tým, že sa na každú z konštrukčných časti vyvíja sila, ktorá prebieha kolmo na vibračný smer príslušnej konštrukčne časti. Tieto sily sa účelne na...

LED osvetlenie, ktoré má kontinuálnu a nastaviteľnú teplotu farby (CT) pri dodržaní vysokého CRI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7764

Dátum: 12.12.2006

Autori: De Clercq John, Thielemans Robbie

MPK: H05B 33/00

Značky: nastaviteľnú, dodržaní, teplotu, kontinuálnu, osvetlenie, farby, vysokého

Text:

...ktoré obsahuje LED modul systém podľa predloženého vynálezu Obr. 7 A a 7 B znázorňuje prvý a druhý perspektívny pohľad, prípadne zostavu PCB prevytvorenie LED modul systému podľa predloženého vynálezuObr. 8 znázorňuje rozvinutý pohľad modulámeho LED zariadenia, ktoré obsahuje LEDmodul systém podľa predloženého vynálezuObr. 9 znázorňuje rez modulárnym zariadením LED, ktoré obsahuje LED modul systém podľa predloženého vynálezuObr. 10...

Nová hydrogénsulfátová soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14509

Dátum: 12.12.2006

Autori: Storey Richard Anthony, Ford James Gair, Roberts Ronald John, Squire Christopher John, Sharma-singh Gorkhn, Dickinson Paul Alfred, Demattei John, Pervez Mohammed, Chuang Tsung-hsun

MPK: A61K 31/4184, C07D 235/06, A61P 35/00...

Značky: hydrogénsulfátová, nová

Text:

...fosforyláciu MEK sú kinázy MAP, ERK 1 a 2. Preukázalo sa, že inhibícia MEK má vo viacerých štúdiách potenciálny terapeutický úžitok. Preukázalo sa napríklad, že malé molekuly inhibítorov MEK blokujú rast ľudského nádoru v xenoimplantátoch u bezsrstých myší (Sebolt-Leopold a spol. Nature-Medicine 1999, 5(7)810-816 Trachet a spol., AACR,6. - 10. 4. 2002, Poster č. 5426 Tecle, H., IBC 2. medzinárodná konferencia o proteínových kinázach, 9 - 10....

Heteroaryl substituované pyrolo[2,3-B]pyridíny a pyrolo[2,3-B]pyrimidíny ako inhibítory Janus kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19141

Dátum: 12.12.2006

Autori: Fridman Jordan, Shepard Stacey, Wang Haisheng, Vaddi Krishna, Jalluri Ravi Kumar, Maduskuie Thomas, Falahatpisheh Nikoo, Rafalski Maria, Rodgers James, Storace Louis, Arvanitis Argyrios

MPK: A61K 31/395, A61P 35/00, A61P 17/00...

Značky: janus, inhibitory, pyrolo[2,3-b]pyridíny, kinázy, heteroaryl, pyrolo[2,3-b]pyrimidíny, substituované

Text:

...myeloidnej Ieukémii, mutácia Flt-3 predpovedá kratšie prežitie bez návratu choroby. Expresia VEGFR, ktorá je dôležitá pre nádorovú angiogenézu, je spojovaná s nižším pomerom prežitia pri rakovine pľúc. Expresia kinázy Tie-1 nepriamo koreluje s prežitím pri rakovine pľúc. Expresia BCR-Abl je dôležitým prediktorom odpovedi pri chronickej Ieukémii a Src tyrozínkináza je indikátorom zlej prognózy vo všetkých fázach kolorektálnej rakoviny.0007...