Zverejnene patenty 07.12.2006

Ložisko torznej tyčovej pružiny stabilizačného systému proti hojdaniu koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7465

Dátum: 07.12.2006

Autor: Hojak Gerhard

MPK: B61F 5/00, F16F 1/38

Značky: proti, hojdaniu, torznej, ložisko, tyčovej, pružiny, vozidla, koľajového, stabilizačného, systému

Text:

...čo predražuje jeho Výrobu. Stanovenie mazacích intervalov zvyšuje náklady na údržbu,pričom nedodržiavanie údržbárskych/mazacích intervalov páru tvorených torznou tyčovou pružinou a lOŽĺSkOHl môže spôsobiť také poškodenie, že na torznej tyčovej pružine nastáva povážlivý úber materiálu nehľadiac na už neznesiteľnéOd použitia delených ložisiek je možné upustiť len prizvláštnonx vytvorení torzných tyčových pružín, pri ktorom súpáky, s ktorými sú...

Dlhý panel s priečnou drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13333

Dátum: 07.12.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27M 3/04, E04F 13/077, B44C 5/04...

Značky: priečnou, panel, drážkou, dlhý

Text:

...ohraničenie dekoračných jednotiek. Toto optické ohraničenie má najmä pri výrobkoch s vysokou akosťou pôsobiť čo najviac nefalšovane. Zárez, ktorý V priečnej drážke siaha až pod spodok drážky V paneli, tu predstavuje prekvapivo nefalšovane pôsobiace zhodnotenie panela, lebo vzniká dojem,že tu oddelené úseky sa spájajú. Zárez nemusí byť obzvlášť hlboký, stačí iba niekoľko mm alebo 1/10 mm pod spodkom drážky, aby sa pozorovateľovi...

Spôsob a zariadenie na výrobu kovového pásu liatím a valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5562

Dátum: 07.12.2006

Autori: Benfer Frank, Krämer Stephan, Seidel Jürgen, Rosenthal Dieter

MPK: B21B 1/46

Značky: valcovaním, spôsob, zariadenie, kovového, výrobu, pásu, liatím

Text:

...indukčnejpeci, pričom aspoň jedna ďalšia indukčná pec sa v závislosti od zvoleného druhu prevádzky aktivuje alebo deaktivuje, resp. riadi alebo reguluje.0012 Voľba druhu prevádzky sa pritom môže uskutočňovať v závislosti od vyrábanej koncovej hrúbky kovového pásu alebo v závislosti od rýchlosti liatia kovového pásu. Osvedčílo sa tiež, ked je navrhnuté, že sa voľba dmhu prevádzky uskutočňuje v závislosti od produktu z vyrábanej hrúbky a...

Filmom potiahnuté a/alebo granulované zlúčeniny obsahujúce vápnik a ich použitie vo farmaceutických kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17457

Dátum: 07.12.2006

Autor: Piene Jan Yngvar

MPK: A23L 1/09, A23L 1/303, A23L 1/304...

Značky: zlúčeniny, obsahujúce, použitie, kompozíciách, granulované, farmaceutických, potiahnuté, filmom, vápník

Text:

...z príkladov v patente bolo v rozsahu 10 až 33 , čo poskytlo tablety so zlepšenými senzorickými vlastnosťami z hľadiska chuti a žuvateľnosti.0023 Teda. doterajší stav techniky navrhuje, že husté tablety obsahujúce uhličitan vápenatý neposkytujú tablety s rýchlou dezintegráciou v Ilcnej dutine a s prijateíným pocitom v ústach. Doterajší stav techniky tiež ukazuje, že ked sa zastavujú žuvacie tablety je dôležité zvolit polyol. ako...

Filmom potiahnuté a/alebo granulované zlúčeniny obsahujúce vápnik a ich použitie vo farmaceutických kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17456

Dátum: 07.12.2006

Autor: Piene Jan Yngvar

MPK: A23L 1/303, A23L 1/304, A23L 1/09...

Značky: farmaceutických, použitie, obsahujúce, granulované, zlúčeniny, potiahnuté, filmom, vápník, kompozíciách

Text:

...v kompozícii z príkladov v patente bolo v rozsahu 10 až 33 , čo poskytlo tablety so zlepšenými senzorickými vlastnosťami z hľadiska chuti a žuvatelnosti.0023 Teda, doterajší stav techniky navrhuje, že husté tablety obsahujúce uhličitan vápenatý neposkytujú tablety s rýchlou dezintegráciou v Iícnej dutine a s prijateľným pocitom v ústach. Doterajšl stav techniky tiež ukazuje, že ked sa zastavujú žuvacie tablety je dôležité zvolit polyol,...

Účinné monobaktámové antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10593

Dátum: 07.12.2006

Autori: Roussel Patrick, Gaucher Bérangére, Page Malcolm, Desarbre Eric

MPK: A61K 31/43, A61K 31/427, A61K 31/407...

Značky: antibiotika, účinné, monobaktámové

Text:

...nároku l.Ďalšie predmety vynálezu vyplývajú z opisnej časti a patentových nárokov.Výraz alkylová skupina označuje (Cj-Cůalkylovú skupinu s priamym či rozvetveným reťazcom, napr. skupinu metylovú, etylovú, propylovú, butylovú, pentylovú,hexylovú, heptylovú, oktylovú, izopropylovú, izobutylovú, terabutylovú či neopentylovú.Tu používaný výraz alkoxyskupina označuje (Ci-Cůalkoxyskupinu s priamym či rozvetveným reťazcom, napr....

Koncentrát na prípravu bujónu, polievky, omáčky, mäsovej šťavy alebo na použitie ako prísada, koncentrát, ktorý obsahuje čiastočky a xantánovú a karobovú gumu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8361

Dátum: 07.12.2006

Autori: Ackermann Dieter Kurt Karl, Kohlus Reinhard, Kuhn Matthias, Inoue Chiharu, Achterkamp Georg

MPK: A23L 1/00, A23L 1/40

Značky: karobovú, přípravu, ktorý, použitie, obsahuje, bujónu, čiastočky, polievky, mäsovej, xantánovú, prísada, koncentrát, omáčky, stavy

Text:

...používaných suchých kociek a tabliet vtom, že koncentráty podľa tohto vynálezu nie sú suché. To umožňuje použitie bylin,zeleniny, mäsa, rýb, kôrovce (alebo ich čiastočky), ktore sú čiastočne vlhké, t. j. nie sú úplne vysušené. To, čomajú spoločné s bežnými kockami a tabletami bujónu je, že sú vo forme jednotlivej dávky (t. j. nie sú ako objemový produkt, ako je kvapalina, prášok alebo granuly) ako porciované množstvo, samostatne zabalené....

Koncová zátka pre zvitok materiálu, zvitok materiálu a zadržiavací mechanizmus v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8117

Dátum: 07.12.2006

Autori: Larsson Björn, Lind Mats, Backlund Markus, Unger Helmut, Pommer Stig, Salaker Allan, Kullman Marcus

MPK: B65H 75/14, B65H 75/18, A47K 10/38...

Značky: mechanizmus, zásobníku, koncová, zvitok, zátka, materiálů, zadržiavací

Text:

...člen podľa koncepcie vynálezu obsahuje nosný čap, ktorý obsahuje aspoň prvú časťprvého vonkajšieho priemeru, druhú časť druhého vonkajšieho priemeru a tretiu časť tretieho vonkajšieho priemeru, pričom druhá časť je situovaná medzi prvú časť a tretiu časť a druhý vonkaj ši priemer je menší ako prvý vonkajší priemer a tretí vonkajší priemer, kde tretia časť sa nachádza bližšie ku koncovému čelu ako prvá časť. Ďalej je daná aspoň jedna...

Organicko-minerálne hnojivo a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4643

Dátum: 07.12.2006

Autor: Cíger Jozef

MPK: C12S 3/00, C05F 3/00, B30B 11/00...

Značky: hnojivo, zariadenie, výrobu, organicko-minerálne

Text:

...výsledkov je uvedené v tabuľke 1. tab. 1Pokusnéle Dávk dusíka 84.ok 4 Vnoskukurice 2980/hnObsah sušin QQĺ x 9 4 /haAko z porovnania vyplýva, pri iba 50 obsahu N na pokusnom poli sa dosiahli porovnateľné pestovateľské výsledky s výsledkami dosiahnutými na porovnávacom polí. Nitráty v spodnej vode na pokusnom poli neboli zistené.Zariadenie na výrobu organicko-minerálneho hnoj iva je tvorené granulačným bubnom 1, do ktorého násypky 20...

Kotevný prostriedok na manipuláciu s plastovými oknami a ich ukotvenie v stavebných otvoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4642

Dátum: 07.12.2006

Autor: Mitaš Marian

MPK: E06B 1/56

Značky: oknami, ukotvenie, prostriedok, otvoroch, stavebných, plastovými, kotevný, manipuláciu

Text:

...Výhodou takéhoto upevnenia kotevného prostriedku k rámu plastového okna je, že sily od okenného krídla a vonkajšieho zaťaženia okna sú prenášané na stavebný objekt z oceľovej výstuhy rámu rámovou skrutkou priamo do kotevného prostriedku, a tým sa vylúči komplikovaný prenos síl z oceľovej výstuhy rámu cez rámovú skrutku a plastovú časť okenného rámu. To umožňuje využiť kotevný prostriedok tiež na manipuláciu s plastovým oknom tak, že spoľahlivé...

Otočný poloportál pre elektronické mýto

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4641

Dátum: 07.12.2006

Autori: Ivan Peter, Holišová Miriam

MPK: G08G 1/017

Značky: elektronické, poloportál, mýto, otočný

Text:

...triedy vyžaduje možnosť otáčať rameno poloportálu, na ktorom sú upevnené záznamové antény a tak umožniť jazdu vozidiel s nadrozmemým nákladom.Podstata otočného poloportálu spočíva v tom, že rameno je v homej časti drieku otočne uložené v dvoch ložiskách a mechanické otáčanie ramena v rozsahu 90 ° umožňuje rúra ukončená v oblasti dvierok pomocou prenosnej páky. Výška dvierok je 1,3 m od úrovne terénu. Krajné polohy otočného ramena sú zaistené...

Zariadenie na uzamkýnanie riadiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4640

Dátum: 07.12.2006

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/00

Značky: motorových, uzamkýnanie, páky, vozidiel, riadiacej, zariadenie

Text:

...stave zariadenia. Zámková vložka 3 je vybavená blokačným čapom 3.1, ktorý v uzamknutom stave zariadenia zaskočí do otvoru 1.2 vytvorenom V puzdre 1.1 homého veka 1. K zámkovej vložke 3 je pomocou kolíka 4 pevne priradená vačka 5. V spodnej časti vačky 5 je vytvorený slepý otvor 5.1. (obr. 2 a 3), ktorý je určený na nasadenie vačky 5 spolu so zámkovou vložkou 3 na prvok 2.3 upevnený v otvore 2.2 na spodnom veku 2. Prvok 2.3 môže byť tvorený...

Automat na výdaj kusových predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4639

Dátum: 07.12.2006

Autori: Pavíza Michal, Zacharda Karel

MPK: B65G 47/74

Značky: kusových, predmetov, výdaj, automat

Text:

...hrebeňom v bokoryse znázorňuje obr. 5 a výtlačné zariadenie, ktorého manipulačný pohon je vybavený tlačnou reťazou V bokoryse znázorňuje obr. 6.Na ráme 1 sú nad sebou usporiadané nosiče 2 Výškovo prestaviteľne upevnené prostredníctvom úchytov 24 ku zvislým Výstuhám 11 rámu 1. Rám 1 s nosičmi 2 ako aj ostatné časti sú uzavreté V skrini, ktorá nie je znázomená. Pod čelami nosičov 2 je umiestnené výdajné okno 13. Na nosičoch 2 sú...

Časti prechodov dilatačného zariadenia mostov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4638

Dátum: 07.12.2006

Autori: Vozár Rudolf, Ivan Pavol, Špaček Róbert

MPK: E01D 19/00

Značky: částí, prechodov, mostov, zariadenia, dilatačného

Text:

...technologický presný skrutkový spoj pomocou skrutky a diery so závitom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresov, kde na obr. 1 je priečny rez dilatačným zariadením mostov a pevný konštrukčný spoj, ktorým sú pripevnené segmenty dierovými zvarmi, na obr. 2 je pôdorys tohto konštrukčného usporiadania, na obr. 3 je priečny rez dilatačným zariadením mostov a pevný konštrukčný spoj,ktorým sú...

Zapojenie internetového systému sprostredkovania finančných pôžičiek, nákupu tovarov a poskytnutia služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4636

Dátum: 07.12.2006

Autori: Pavlišová Alena, Pavliš Ján

MPK: G07F 19/00, G06Q 30/00

Značky: sprostredkovania, tovarov, pôžičiek, služieb, finančných, internetového, systému, zapojenie, nákupu, poskytnutia

Text:

...siete, ktorá má vytvorenú zabezpečenú komunikáciu s okolím, k zaisteniu sprostredkovaného a zabezpečeného pristupu klientov cez rozhranie, pričom rozhranie je miestom, z ktorého sú poskytované všetky vnútomé služby klientov a kde prostredie uzavretej siete je tvorené servermi, ktoré sú usporiadané do štruktúry, v ktorej je centrálny server umiestnený na vrchole uzavretej siete a najmenej jeden národný server a operátor server tvoria...

Termo-elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4635

Dátum: 07.12.2006

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: H02N 10/00

Značky: termo-elektromotor

Text:

...možné uvedený termo-elektromotor využívat aj v mrazoch, čím sa jeho účinnosť zvýši pri nízkych teplotách, lebo sa zväčší teplotný rozdiel medzi ohrievaným a chladeným koncom termočlánku, čo zvyšuje jeho účinnost pri nízkych teplotách.Ohrievanie teplého konca termočlánku sa dá realizovat horákmi na všetky typy tekutých palív a (horľavých) plynov, ako aj na ohrev pomocou slnečnej energie s vhodnou optikou. Pri ohreve horákmi sa jedná o...

Zapojenie obecného rozhlasu s automatickým nahrávaním a prehrávaním správ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4634

Dátum: 07.12.2006

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04H 1/00, H04M 11/00

Značky: nahrávaním, zapojenie, automatickým, obecného, prehrávaním, správ, rozhlasu

Text:

...nahrávaním a prehrávaním správ. Podstata spočíva v to, že štandardná rozhlasová ústredňa obecného rozhlasu je doplnená zariadením s automatickým nahràvaním a prehrávaním správ. Automatické nahrávanie spočíva v tom, že nahrávanie je odvodené od vysielania obecného rozhlasu a automatické prehrávanie je riadené obvodom reálneho času, ktorý umožňuje prehratie správy vo vopred určenom čase. Pred samotným prehrávaním zariadenie zapne...

Zapojenie elektronického prenosového systému multimediálnych dát z virtuálnej videopožičovne do koncového multifunkčného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4633

Dátum: 07.12.2006

Autor: Novák Radek

MPK: H04B 7/00, H04L 12/28, G06F 13/00...

Značky: videopožičovne, virtuálnej, koncového, přenosového, systému, multimediálnych, zariadenia, multifunkčného, zapojenie, elektronického

Text:

...na platforme Linux s voliteľným typom databáze (MySQL, PostgreSQL, Oracle). V databáze sú udržované nasledujúce dáta ako sú užívateľské kontá,prístupové práva, infonnácie/odkazy na multimediálne súbory, záznamy o platobných transakciách, záznamy o udalostiach-log súbory, administratívne záznamy a užívateľské preferencie. Ako už bolo uvedené, centrálny server je prepojcný dátovou sieťou s komunikačným serverom mobilného operátora cez...

Cisternová nadstavba (nesnímateľná cisterna) na novom cisternovom automobilovom prepravníku s typovým označením T 815 MCA18

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4632

Dátum: 07.12.2006

Autori: Person Vladimír, Baďura Ján

MPK: B60P 3/22

Značky: přepravníku, cisternovom, automobilovom, nadstavba, mca18, cisterna, typovým, novom, označením, cisternová, nesnímateľná

Text:

...so zemou pri plnení alebo vyprázdňovaní vozidla - vyhovuje požiadavkám podľa zväzku lI. kapitoly 6.8.2.l.27, 7.5.10, 9.7.4,- osvetlenie vozidla t. j. zadne Združená svetlá a bočné pozičné svetlá sú rozmiestnením a tvarom vyhovujú EHK 48-02,- ochrana zdravia a bezpečnosť obsluhy pri práci na vrchu nádrže v okolí poklopov je zabezpečená sklopným zábradlím, podlahou (roštamí) v protišmykovej úprave a výstupným rebrikom so stúpačkami v...

Cisternová nadstavba (nesnímateľná cisterna) na novom cisternovom automobilovom prepravníku s typovým označením T 815 MCAP 6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4631

Dátum: 07.12.2006

Autori: Person Vladimír, Baďura Ján

MPK: B60P 3/22

Značky: cisternová, cisternovom, označením, nadstavba, přepravníku, typovým, cisterna, novom, automobilovom, nesnímateľná

Text:

...pri plnení alebo vyprázdňovaní vozidla - vyhovuje požiadavkám podľa zväzku ll. kapitoly 6.8.2.1 .27, 7.5.10, 9.7.4,- osvetlenie vozidla t. j. zadné združené svetlá a bočné pozičné svetlá sú rozmiesmením a tvarom vyhovujú EHK 48-02,- ochrana zdravia a bezpečnost obsluhy pri práci na vrchu nádrže v okolí poklopov je zabezpečená sklopným zábradlím, podlahou (roštami) v protišmykovej úprave a výstupným rebríkom so stúpačkami V protišmykovej...

Úsporna rozprašovacia hlavica na vodovodnú batériu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4630

Dátum: 07.12.2006

Autori: Kolárik Miroslav, Keresztes Zsolt

MPK: B05B 1/00

Značky: úsporná, batériu, rozprašovacia, hlavica, vodovodnú

Text:

...nákladov.Nevýhodou hlavice je výrazne spomalenie natekanie vody (do umývadla alebo do pohára) a mieme predĺženie času umytia rúk (o 10 - 15 sekúnd), ktoré je však vyvážené výraznou úsporou vody. Pomalé natekanie do drezu alebo pohára je možné obísť tak, že sa vyrobia kombinovane prepínateľné dvojhlavice(klasický perlátor rozprašovacia hlavica), pričom sa použije vždy to, čo je potrebné. Ďalšou nevýhodou je možnost upchatia výstupného...

Hnojivo obsahujúce organicky viazaný vápnik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4629

Dátum: 07.12.2006

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 3/00

Značky: hnojivo, viazaný, organicky, vápník, obsahujúce

Text:

...tiež obsah ďalšieho biogénneho prvku ktorého aplikácia nemusí byt vždy žiaduca,väčšinou veľmi výrazné ovplyvnenie vodivosti, nekrotické prejavy pri prekročení hraničnej koncentrácie soli vo foliámom postreku, nevhodná chemická reakcia (pH) a niektoré ďalšie. Používanie vápnika vo forme špeciálnych komplexných zlúčenin a vo forme chelátov je pravdepodobne z ekonomických dôvodov vzhľadom na potrebne dávky vápnika zriedkavá.Kým vo farmácii a...

Zapečený celozrnný chlebík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4628

Dátum: 07.12.2006

Autor: Gonda Ivan

MPK: A23L 1/30, A23L 1/29

Značky: celozrnný, zapečený, chlebík

Text:

...predchádza nové celozrnné pečivo na báze ryže a zemiakových vločiek.Pečivová zmes ryže a zemiakových vločiek sa spolu zapeka pri teplote do 300 °C, tlaku do 180 atm, v čase pečenia do 10 sekúnd vo formách rôznych geometrických tvarov (štvorec, obdĺžnik, kruh a pod.).Výrobok má plošnú veľkost od 2 cmz do 100 cm a hrúbku od 3 mm do 12 mm, s hmotnosťou do 15 g, Celozmne pečivo ma svoju výnimočnú chuť, pripominajúcu zemiaky pečené V pahrebe...

Zariadenie na odvíjanie sklotextilnej mriežky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4627

Dátum: 07.12.2006

Autor: Chrenko Vladimír

MPK: B65H 37/00

Značky: odvíjanie, zariadenie, sklotextilnej, mriežky

Text:

...štyrmi krídlovými skrutkami, je vytvorené pultové prevedenie zariadenia s použitím priameho uloženia na podlahu prípadne na terén V pracovnom priestore.Zariadenie podľa tohto technického riešenia je pre použitie priamo prístupné na príslušnej kóte lešenia, bez výrazného obmedzenia priestoru na pracovnej plošine s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti stavebných prác, so znížením doby realizácie prác a znížením počtu pracovnikov z dvoch na...

Ušná sviečka a ochranná vložka do ušnej sviečky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4626

Dátum: 07.12.2006

Autor: Michlo Ondrej

MPK: A61F 11/00, A61F 7/12

Značky: ušnej, vložka, sviečky, ušná, sviečka, ochranná

Text:

...riešenia je práve usporiadanie ochrannej vložky ušnej sviečky s uvedenými technickými znakmi.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je znázomený príklad uskutočnenia predloženého technického riešenia, v nasledujúcom odseku je jeho podrobný popis s vysvetlenim.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOchranná vložka do ušnej sviečky je usporiadané vnútri dutého telesa ušnej sviečky v dĺžke približne 20 cm a o priemere asi...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4625

Dátum: 07.12.2006

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C10L 1/10, C10L 1/00

Značky: palivová

Text:

...pri výrobe liečiv, v chemickom priemysle, vo výrobe kozmetiky,pracích, mycích a čistiacich prostriedkov, papiera, textilu,výbušnín a mnohých iných aplikáciách. Vyrábajú sa z neho pleťové a vlasové vody a Ošetrovacie prostriedky, mydla,krémy, kde po aplikácii pokožku zvlhčuje, zvláčňuje,zjemňuje a vyhladzuje, zubné pasty a ústne vody, parfémy,šampóny, sprchovacie prípravky, tenzidy a detergenty, používa sa ako rozpúšťadlo pre ochudzovadlá a...