Zverejnene patenty 01.12.2006

Gény GRG23 a GRG51 prinášajúce odolnosť voči herbicídom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6732

Dátum: 01.12.2006

Autori: Peters Cheryl, Hammer Philip, Vande Berg Brian, Schouten Laura Cooper, Carr Brian, Hinson Jill

MPK: A01H 5/00, C12N 15/82, C12N 15/54...

Značky: gény, odolnost, prinášajúce, voči, grg51, herbicídom, grg23

Text:

...a fragmenty. Sú tiež zahrnuté nukleotidové sekvencie, ktoré sú komplementárne nukleotidovým sekvenciám podľa predloženého vynálezu alebo ktoré hybridizujú so sekvenciami podľa predloženého0008 Sú tiež zahrnuté spôsoby merania kinetíckej aktivity enzýmu, používajúce0009 Predložený vynález teda prináša izolované molekuly nukleových kyselín zvolené zo súboru, zahrňujúcehoa) molekuly nukleových kyselín, zahrňujúce nukleotidové sekvencie SEQ ID...

Kombinácia R,R-glykopyrolátu, rolipramu a budezonidu na liečbu zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6330

Dátum: 01.12.2006

Autori: Bauhofer Artur, Kastrup Horst, Szelényi István, Maus Joachim, Cnota Peter

MPK: A61K 31/4015, A61K 31/58, A61K 31/40...

Značky: ochorení, r,r-glykopyrolátu, liečbu, zápalových, kombinácia, rolipramu, budezonidu

Text:

...ochoreniach, ale špeciálne pri COPD, je prvým krokom ukončenie fajčenia. Existuje dôkaz, že obmedzenie alebo prestanie fajčenia má za následok zlepšenie niektorých0009 Zúženie priedušiek nastáva následkom spazmy hladkého svalstva priedušiek a zápalu dýchacích ciest s edémom. Aj keď je známe, že iz-adrenoreceptorový agonista poskytuje zmiemenie symptómov u pacientov trpiacich na astmu alebo COPD, ďalšia zložka týchto porúch dýchacích ciest,...

Kombinácia anticholínergík, glukokortikoidov a beta2-agonistov na liečenie zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12592

Dátum: 01.12.2006

Autori: Szelényi István, Cnota Peter Jürgen, Kastrup Horst, Bauhofer Artur, Maus Joachim

MPK: A61K 31/167, A61K 31/58, A61K 31/40...

Značky: zápalových, anticholínergík, liečenie, kombinácia, beta2-agonistov, glukokortikoidov, ochorení

Text:

...s fajčenim môže zlepšit niektoré0009 Zúženie priedušiek sa vyskytuje vdôsledku spazmy hladkého svalstva azápalu dýchacích ciest s edérnom. Bg-adrenoceptorové agonisty zabezpečujú bronchodilatačný účinok na pacientov, ktorý vedie kúľave symptómov dýchavičnosti. ñz-adrenoceptorové agonisty môžu pôsobiť krátkodobo na okamžitú úľavu, alebo dlhodobo na dlhotwajúcu prevenciu respiračných symptónov. Krátkodobo pôsobiace lłg-adrenoceptorové...

Spôsob žiadania o hierarchické smerovanie automaticky prepínanej optickej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10819

Dátum: 01.12.2006

Autor: Sun Desheng

MPK: H04L 12/56, H04Q 11/00

Značky: spôsob, prepínanej, hierarchické, siete, žiadania, smerovanie, automatický, optickej

Text:

...pre0008 Publikácia PNNI-based control plane for automatically switched optical networks (Riadiaca rovina založená na PNNI pre automaticky preplnané optické siete) (Journal of Lightwave Technology, sv. 21, 11, november 2003) opisuje spôsob na vhodnú úpravu režimu asynchrónneho prenosu na optický PNNI (O-PNNI) protokol, ktorý je možné použit ako riadiacu rovinu sietí ASON.0009 Dokument EP 1 727 316 A 1 opisuje spôsob na overovanie podpory...

Generátor pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10435

Dátum: 01.12.2006

Autor: Frings Thomas

MPK: F22B 1/28

Značky: generátor

Text:

...na prívod vody, výrazne ochladia, a tak nedochádza k náhlemu(nárazovému) odpareniu vody. Voda privádzaná do odparovacej komory sa odparuje rovnomeme a tvorba pary je teda tiež rovnomerná.0012 Okrem toho možno odparovaciu komoru v zásade úplne naplniť materiálom tvoriacim akumulátor tepla, keďže jeho jednotlivé elementy sú navzájom pohyblivo prepojené. Vzhľadom na to, že možno použiť väčšie množstvo materiálu, aj kapacita akumulácie tepla...

Sito pre papierenský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9503

Dátum: 01.12.2006

Autori: Heger Wolfgang, Fichter Klaus

MPK: D21F 1/00

Značky: stroj, papierenský

Text:

...jeho obežnej strany tým, že prostredníctvom pozmeneného pomeru útkov sa V rámci striedy ukladá na obežnej strane veľký počet v priereze nepatrne tenších priečnych vlákien druhého typu. Tým je možné zmenšiť tiež hrúbku sita, čoznižuje nebezpečenstvo nechcenej vodnej clony. Namáhané sito dovoľuje tiež zvýšeniepriepustnosti a teda odvodňovacieho výkonu pri porovnateľnom počte útkov na homej strane alebo na strane papiera sita, podmienený...

Alkylácia kruhu anilínu alebo anilínových derivátov pomocou iónovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9314

Dátum: 01.12.2006

Autori: Madabusi Venkat, Hobbs Steven, Wang Jin-yun, Stieber Joseph

MPK: C07C 211/47, C07C 209/68, C07C 211/45...

Značky: anilínových, anilinu, kvapaliny, pomocou, alkylácia, kruhu, derivátov, iónovej

Text:

...zahrievania. Lewisova kyselina je halogenid kovu. Vhodné halogenidy kovov Lewisovej kyseliny zahŕňajú chlorid hlinitý, bromid hlinitý, trichlorid india, trichlorid gália, pentachlorid nióbu, pentachlorid tantalu, tetrachltvrid títánia, trilluorid bóru. ćterát tritluorídu bóru, trichlorid bóru, chiorid železitý, a chlorid zirkonitý.Alkyl kvartérna sol kovu môže byť kvartérna sol amónia, aikylfosfónium soľ,alkylimidazoi soľ, alkyltriazol...

Konfekčne zhotovený výrobok, opatrený švom alebo výšivkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9131

Dátum: 01.12.2006

Autori: Wittmann Mathias, Gerstenlauer Michaela

MPK: D02G 3/40, D02G 3/46, A41D 27/24...

Značky: opatrený, konfekčne, výšivkou, švom, výrobok, zhotovený

Text:

...jednu niť, ktorá je aspoň jednostranne po 1 až 60 svojhoniťového povrchu zlepená s konfekčne zhotoveným výrobkom. lnými slovami sa líšia konfekčne zhotovený výrobok od vyššie opísaného konfekčne zhotoveného výrobku v tom, že pritom niť samotná, u ktorej sa jedná o šijaciu alebo vyšívaciu niť, je aspoň jednostranne na svojom niťovom povrchu zlepená s konfekčne spracovávaným výrobkom, pričom s výhodou je také zlepenie bodové alebo len na...

Spôsob výroby železného alebo mikrolegovaného oceľového prášku z oxidu železitého pomocou oxidácie a redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9067

Dátum: 01.12.2006

Autor: Ruthner Michael

MPK: B22F 9/16, C01G 49/00, B22F 9/22...

Značky: prášků, železného, ocelového, redukcie, mikrolegovaného, spôsob, výroby, pomocou, oxidů, oxidácie, železitého

Text:

...vysoko kvalitné homogénne suroviny oxidov železitých použiteľné pre práškovú metalurgiu a z nich vyrobitželezné alebo mikrolegovane oceľové prášky.V rámci vynálezu sa použije viacstupňový spôsob výroby homogénnych oxidov železitých pražených za rozprašovania aznich výsledné typy železných alebo mikrolegovaných oceľových práškov. Tieto uzatvárajú svojimi materiálovými vlastnosťami medzeru medzi karbonylovými železnými práškami na strane...

Zakončovacia lišta omietky pre vrstvu omietky na tepelnej izolácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20024

Dátum: 01.12.2006

Autor: Braun August

MPK: E06B 1/62, E04G 21/30, E04F 13/06...

Značky: zakončovacia, lišta, vrstvu, izolácii, tepelnej, omietky

Text:

...základný diel je prostrednictvom obojstranne lepiacehorámu. Medzi týmto základným dielom a omietkovým dielom zakončovacej lišty omietky sa nachádza expanzný pás, ktorý môže byť uvedený z uzavretého stavu do uvoľneného stavu. Základná oblasť zostane i po uvoľnení expanzného pásu pevne prilepená na okennom ráme, pričom jedna stena základnej oblasti sa nachádzamedzi okenným rámom a expanzným pásom.Zo spisu DE 203 17 871 Ul je známa zakončovacia...

Spôsob inštalácie začisťovacej zakončovacej lišty pre omietkovú vrstvu na tepelnej izolácii budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14678

Dátum: 01.12.2006

Autor: Braun August

MPK: E04F 13/06, E04G 21/30, E06B 1/62...

Značky: budovy, spôsob, zakončovacej, inštalácie, omietkovú, začisťovacej, izolácii, vrstvu, lišty, tepelnej

Text:

...časť umelohmotnej fólie, ktorá je vedená medzi expanznýmprúžkom a záverovou oblasťou, a tým je záverová oblasťuvedená do uvoľnenêho stavu. Expanzný pohyb expanznéhoprúžku prebieha v smere od okennêho rámu.Z DE 44 39 075 A 1 je známa tesniaca lišta so základnou oblasťou, ktorá drží expanzný prúžok soneskorenou schopnosťou expanzie, a záverovou oblasťou, drží expanzný prúžok, a druhú časť, ktorá je vybavená dvojstranným lepiacim pásom, čím je...