Zverejnene patenty 30.11.2006

Kovanie pre dvere, okná alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7294

Dátum: 30.11.2006

Autor: Vanjin Igor

MPK: E05B 3/00, E05B 1/00

Značky: dveře, kovanie, podobně, okna

Text:

...že tieto známe usporiadania dverových kľučiek podliehajú nezanedbateľnému oderu. Najmä západkový prvok je vystavený značnému namáhaniu na opotrebenie v obvodovej drážke, V ktorej je pružne predopnutý,nakoľko sa pri každej manipulácii s usporíadaním dverovej kľučkytáto svojím ložiskovým nástavcom otáča voči západkovému prvku.Oder, ktorý je s týmto spojený, časom zhoršuje ovládanie usporiadania dverovej kľučky a spôsobuje pokračujúce...

Skladacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7140

Dátum: 30.11.2006

Autor: Seck Jürgen

MPK: E04C 2/40, A47B 96/00

Značky: doska, skladacia

Text:

...vrstvy lepidla.Týmto jednoduchým rozpracovaním sa dosiahne to, že doskové diely musia byt pri výrobe iba položené na seba, aby potom bolo možno naniesť lepidlo. Stuhnuté, avšak trvalo elastické lepidlo potom slúži ako záves na zadnej strane, zatiaľ čo bočné hrany obidvoch doskových dielov v rozloženom stave dosadajú na seba navzájom. Tým sa vytvorí obidvoma doskovými dielmi lícová strana rozdelená iba málo viditeľnou styčnou škárou....

Nukleitidová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13519

Dátum: 30.11.2006

Autori: Thomsen Allan Randrup, Holst Peter Johannes, Christensen Jan Pravsgaard

MPK: C07K 14/705

Značky: vakcína, nukleitidová

Text:

...samotnou antigén prezentujúcou bunkou. Tieto proteiny môžu byť abnonnálneproteíny kódované vo vlastnej DNA buniek alebo proteíny pochádzajúce z vírusov alebo iných patogénov, ktoré inñkovali bunku a parazitujú na jej aparáte pre syntézu proteínov. Proteolytický systém súvisiaci s MHC l. triedy je prítomný doslova vo všetkých bunkách.0007 Funkcie dvoch typov T lymfocytov sú významne odlišné, ako naznačujú ich názvy. Cytotoxické T Iymfocyty...

Spôsob výroby ľahkej konštrukčnej dosky a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13020

Dátum: 30.11.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B32B 3/12, B32B 37/14

Značky: dosky, tohto, spôsobu, ľahkej, uskutočňovanie, konštrukčnej, zariadenie, výroby, spôsob

Text:

...pomerne nízkej kapacity výroby. Táto skutočne nízka kapacita výroby, zvyčajne pod 4 takty/min,vyplýva z komplikovanêho spôsobu a najmä viacnásobných zmien smeru posuvu (pozdĺž, naprieč) neskoršieho hotového výrobku. Aj ukladanie hranolov pozdĺž a naprieč zvyšuje zložitosť0008 Na základe vyššie uvedených skutočností je úlohou predloženého vynálezu vytvoriť spôsob výroby ľahkej konštrukčnej dosky a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu,...

Ventil na riadenie prietoku pre fluidizovaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6229

Dátum: 30.11.2006

Autori: Kroemmer Yvan, Cenzi Emmanuele

MPK: F16K 5/00

Značky: materiál, ventil, prietoku, riadenie, fluidizovaný

Text:

...pružinový prostriedok odpružujúci ventilový kužel voči ventilovému sedlu kolmo na os otáčania, aby sa dosahoval tesniaci kontakt medzi ventilovým sedlom a ventilovým kužeľom. V súlade s dôležitým aspektom vynálezu obsahuje pružinový prostriedok najmenej jednu na jednej strane upnutú a na druhej strane zaťaženú pružinu (pružinu cantilever) usporiadanú vo voľnom priestore proti ventilovému sedlu tak, aby sa odpružíl ventilový kužeľ0010...

Monoklonálne protilátky proti proteínu amyloid beta a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16237

Dátum: 30.11.2006

Autori: Striebinger Andreas, Barghorn Stefan, Hillen Heinz, Keller Patrick, Labkovsky Boris, Ebert Ulrich

MPK: A61K 39/395, A61P 25/28, C07K 16/18...

Značky: použitie, monoklonálne, proteínu, protilátky, proti, amyloid

Text:

...amyloid beta. Pozoruje sa teda preferenčné viazanie. Protilátkou môže byt napríklad monoklonálna protilátka, napríklad 8 F 5. Pomer väzobnej špecificity ku globuloméru oproti monoméru je najmenej 1,4. Tento pomer je s výhodou najmenej približne 1,4až najmenej približne 16,9. (Pomer 1,0 - 17,5 vrátane hraníc intervalu) sa tiežpovažuje za spadajúci do rozsahu predloženého vynálezu, ako aj jeho desatinné percentá. Napríklad 1,1, 1,2, 1,3,...

Splachovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285391

Dátum: 30.11.2006

Autor: Valent Ján

MPK: E03D 1/30, E03D 1/02

Značky: zariadenie, splachovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Splachovacie zariadenie do splachovacích nádrží je tvorené odpadovým ventilom (1) a regulačnou nádržkou (6) s plavákom (7), a je vybavené ovládacím zariadením na voľbu úplného alebo čiastočného vyprázdnenia nádrže. Odpadový ventil (1) je spojený s regulačnou nádržkou (6), v ktorej je posuvne uložený plavák (7) obopínajúci regulačnú rúrku (8) s komôrkou (9) a plochými dosadacími rebrami (27). Regulačná nádržka (6) má na svojom obvode vytvorené...

Substituované fenetylamíny so serotoninergnou a/alebo norepinefrinergnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20134

Dátum: 30.11.2006

Autori: Gant Thomas, Sarshar Sepehr

MPK: A61K 31/135, A61P 25/00, C07C 217/74...

Značky: substituované, serotoninergnou, fenetylamíny, norepinefrinergnou, aktivitou

Text:

...dopredná aj reverzná vedú k uvoľneniu energie. Katalyzátor uľahčuje reakčný proces tým, že zníži aktivačnú energiu vedúcu k prechodnému stavu. Enzýmy sú príklady biologických katalyzátorov,ktoré znižujú energiu potrebnú na dosiahnutie konkrétneho prechodného stavu.0006 Väzba medzi uhlíkom a vodikom je povahou kovalentná chemická väzba. Takáto väzba sa vytvorí, keď dva atómy s podobnou elektronegativitou zdieľajú niektoré zo svojich vaienčných...

Spôsob výroby mlieka alebo mliečnych výrobkov majúci vysoký obsah melatonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8080

Dátum: 30.11.2006

Autor: Gnann Tony

MPK: A23C 9/00, A01K 29/00, A61K 35/20...

Značky: obsah, mliečných, výrobkov, vysoký, výroby, melatonínu, spôsob, mlieka, majúci

Text:

...telesná teplota, hormonálny a imunitný systém, a tiež správanie v zmene denného cyklu. 24 hodinový rytmus tohto vnútorného stimulátora nie je však riadený vonkajšími časovými informáciami. Tento tzv. celodenný systémnezodpovedá presne dni. Výraz celodenný (circadian) je odvodený od latinských výrazov circa (asi) a dies (deň).0010 synchronizácia vnútorného stimulátora s vonkajšint rytmom deň a noc nastáva pomocou časových zdrojov,...

Usporiadanie na využívanie systémov ERP na s výhodou mobilných koncových zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19267

Dátum: 30.11.2006

Autor: Schimitzek Peter

MPK: H04L 29/08

Značky: usporiadanie, systémov, využívanie, výhodou, zariadeniach, mobilných, koncových

Text:

...jednotliví používatelia alebo skupiny používateľov a nie je vopred individuálne konñgurovaná pre0014 Vzhľadom na to, že uživatel najprv so svojim koncovým zariadením pristupuje na server s hosťovanými aplikáciami, ktorým potom pristupuje do databázy s individuálnymi konfiguračnými informáciami na inom serveri a nahráva individuálnu konfiguráciu, má to navyše za následok dlhé prístupové doby.0015 Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť usporiadanie...