Zverejnene patenty 28.11.2006

Spôsob výroby ferrisukcinylkazeínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6631

Dátum: 28.11.2006

Autori: Reim Stefan, Klotz Jürgen, Philipp Erik, Geisser Peter, Müller Hans-martin

MPK: C07K 1/00

Značky: spôsob, výroby, ferrisukcinylkazeínu

Text:

...komplexov železa so sukcinylovanými polypeptidmi, ktoré boli podrobené enzymatickej degradácii. Pokiaľ ide o prípravu sukcinylovaných polypeptidov, ktoré sa používajú ako východiskové látky, dokument dalej odkazuje na dokument IT 1150213, ktorýn zodpovedá vyššie uvedenej prihláške GB-A 2115821.V prihláške WO 2006/021843, ktorá bola zverejnená podátume priority prihlášky tohto vynálezu, je opísaný spôsobprípravy komplexov železa so...

Bezpečnostné zariadenie pre kontinuálne pracujúci lis pri výrobe materiálových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17301

Dátum: 28.11.2006

Autor: Von Haas Gernot

MPK: B30B 15/28, B27N 3/24, B30B 5/06...

Značky: bezpečnostné, dosiek, výrobe, zariadenie, pracujúci, materiálových, kontinuálně

Text:

...na vstupe lisu, teda pri zdržaní častí rohože lisovaného materiálu a ich vzájomnom prevrstvení, je röntgenové žiarenie absorbované dostatočne silno na to, aby mohol byť dostatočne rýchlo iniciovaný alarm nazastavenie a/alebo na otvorenie vstupnej štrbiny prípadne lisovacej štrbiny.Ďalšie výhodné opatrenia astvámenia predmetu vynálezu vyplývajú zo závislýchobrázok v schematickom zobrazení pohľad zboku na vstupnú oblasť kontinuálne...

Úplne ponorený prevodník energie vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12905

Dátum: 28.11.2006

Autor: Grassi Michele

MPK: F03B 13/20

Značky: energie, úplné, ponorený, převodník

Text:

...Pelamis, AquaBuOY, WavePlane a wave Dragon (od spoločnosti Wave Dragon ApS,www.wavedragon.net). Kvôli prítomnosti povrchovej zložky, ktorá má nevyhnutne limitovanú veľkosť, existuje limit množstva energie, ktoré môže jedno takéto zariadenie vyprodukovať. W 0 2005/045136 uverejňuje plávajúci vlnolam, ktorý obsahuje dva vzájomne prepojené členy, ktoré sú prepojené pomocou pohyblivého členu, ktorý dovoľuje vzájomný posuv týchto dvoch členov V...

Účinné analógy compstatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12481

Dátum: 28.11.2006

Autori: Katragadda Madan, Lambris John

MPK: A61K 38/16, A61K 38/08, C07K 14/47...

Značky: compstatínu, analogy, účinné

Text:

...štiepenie C 3 na 03 a a C 3 b C 3 konvertázami. Compstatín bol testovaný v sériách experimentov in vitro, in vivo, ex vivo, a medzifázových in vivo/ex vivo a bo|o preukázané, že (1) inhibuje aktiváciu komplementu vľudskom sére (Sahu A a kol., 1996), (2) inhibuje heparínom/protamínom vyvolanú aktiváciu komplementu u primátov bez významných vedľajších účinkov (Soulika AM a kol., 2000), (3) predlžuje dobu života prasacieho xenograftu pre...

Spôsob prípravy polyolov stabilných voči teplu a alkáliám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16093

Dátum: 28.11.2006

Autori: Stouffs Robert Henri-marcel, Zerbinati Simonetta

MPK: C07C 31/26, C07H 1/06, C07C 29/76...

Značky: přípravy, polyolov, teplu, stabilných, alkáliám, voči, spôsob

Text:

...vynález sa týka spôsobu, pri ktorom sa vodná polyolová kompozícia, obsahujúca polyoly a x redukujúcich cukrov vztiahnuté na sušinu polyolovej kompozície, v sušine zvyšuje. Výhodné vyhotovenie polyolu je sorbitol a/alebo maltitol.0014 Predložený vynález sa týka spôsobu, kde je objemový prietok je medzi 0,2 a 1 BV/hod. Ďalej sa týka spôsobu, keď živicový článok funguje po dobu aspoň 30 dní bez regenerácie živice.0015 Predložený vynález sa týka...

Spôsob a aditívum na digesciu organickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11329

Dátum: 28.11.2006

Autor: Ejlertsson Jörgen

MPK: C02F 3/28, C02F 11/04, C12P 5/02...

Značky: digesciu, organickej, hmoty, aditivum, spôsob

Text:

...kovov. 0014 Tento cieľ bol dosiahnutý metódou výroby bioplynu anaeróbnou digesciou organickej hmoty, ktorej podstata spočíva vtom, že sa- do organickej hmoty pridáva kobalt, železo a kyselina chlorovodíková takým spôsobom, aby pomer medzi takto pridaným kobaltom a železom bol v rozmedzí od 1 80 do 1 15000, vyjadrené ako hmotnostný pomer, a ďalej aby pomer medzitakto pridaným železom a kyselinou chlorovodíkovou bol v rozmedzí od 1 3...

Chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9588

Dátum: 28.11.2006

Autor: Meijer Willem

MPK: F28D 5/02, F24F 5/00

Značky: chladiace, zariadenie

Text:

...ochladzovacie zariadenie je tiež označované ako klimatizačné0007 Cieľom vynálezu je zlepšiť ochladzovacie zariadenie opísaného typu tak, že dodávaný prúd vzduchu môže byť ochladzovaný ešte dalej a dokonca môže uskutočniť príjemnejšiu vnútornú klímu. Podľa vynálezu sa to dá V takom chladiacom zariadeni dosiahnuť pomocou odvlhčenia prúdu vzduchuV chladiacom kanálu. Odstránením vlhkosti zo vzduchu naochladenie môže tento vzduch absorbovať...

Deriváty bifenylu ako selektívni agonisti gamma RAR receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8556

Dátum: 28.11.2006

Autori: Biadatti Thibaud, Thoreau Etienne

MPK: A61K 31/192, A61P 17/06, A61P 17/00...

Značky: agonisti, bifenylu, receptorov, gamma, deriváty, selektivní

Text:

...akné alebo psoriázy(lupienky) alebo akejkoľvek inej kožnej patológie liečenejretinoidmi. 0007 Pokiaľ sa použijú zlúčeniny, ktoré majú selektívnu aktivitu voči RAR gama, možno sa tiež vyhnúť niektorýmnežiaducim účinkom spojených s RAR alfa alebo RAR beta.0008 Bolo prekvapujúcim spôsobom doložené, že zlúčeniny podľa vynálezu vykazujú veľmi zaujímavú aktivitu selektivnychagonistov voči gama podtypu rodiny RAR receptorov.0009 Zlúčeniny...

Nádoba vybavená mikrovlnne vyhrievateľnou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8040

Dátum: 28.11.2006

Autor: Jouillat Jean-françois

MPK: A47J 36/00, B65D 81/34

Značky: nádoba, vložkou, mikrovlnné, vyhrievateľnou, vybavená

Text:

...vynálezu sú uvedené na ilustračné účely a nemá sa za to, že do akéhokoľvek rozsahu obmedzujú tento vynález ako je definovaný v nárokoch.Obrázok 1 je rez nádobou vybavenou s prilepenou mikrovlnne zohrievateľnou vložkou Obrázok 2 je pohľad zboku, čiastočne odstránený, na ďalšiu nádobu, vybavenú mikrovlnne zohrievateľnou vložkou, ktorá má vodopriepustný obal, ktorý nespadá do rozsahu tohto vynálezuObrázok 3 je rez ďalšou nádobou podľa...

Zosilňovač signálu akcelerácie-autopilot pre automobily novej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7529

Dátum: 28.11.2006

Autori: Boulekos Stamatios, Panagopoulos Dimitrios

MPK: B60W 40/00, B60K 31/00

Značky: novej, signálu, akcelerácie-autopilot, automobily, zosilňovač, technológie

Text:

...signály a ich transformácia by mali byť prijaté pred ich odoslaním do výstupu zariadenia.0016 Ak pôsobí zariadenie medzi potenciometrom akcelerátora(výkres l-B) a elektronickou ovládacou jednotkou (ECU) (výkres l-C), je možné aby toto zariadenie prevzalo kompletné ovládanie rýchlosti vozidla, pretože je ovládané vodičom.0017 Ak automobil vyvinie určitú rýchlosť, napr. 80 km/hod, potom vodič stlačí spínač autopilota (výkres 1-F),...